Tổng hợp tài liệu :

Quan tri CTXH bai giang

Thủ tục hải quan điện tử - bài giảng

Thủ tục hải quan điện tử - bài giảng
Thủ tục hải quan điện tử - bài giảng. . điểmLOGOwww.haiquan.hochiminhcity.gov.vn1.5 Sự khác nhau giữa thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan thủ côngThủ tục hải quan thủ côngThủ tục hải quan điện tửKhai. về thủ tục hải quan điện tử1 .1 Khái niệm 1.2 Sự cần thiết1.3 Cơ sở pháp lý1.4 Những ưu điểm và nhược điểm1.5 So sánh thủ tục hải quan điện tử với thủ tục
 • 70
 • 587
 • 14

Trang trí cho bài giảng: Yahoo smiles

Trang trí cho bài giảng: Yahoo smiles
. anhchanghieuhoc2002 @yahoo. com (0987 039 863) Biểu tượng mặt cười của Yahoo … Dùng trang trí cho bài giảng Sưu tầm: Thạch Trương Thảo anhchanghieuhoc2002 @yahoo. com. tầm: Thạch Trương Thảo anhchanghieuhoc2002 @yahoo. com (0987 039 863) Sưu tầm: Thạch Trương Thảo anhchanghieuhoc2002 @yahoo. com (0987 039 863)
 • 4
 • 368
 • 7

QUẢN TRỊ HỌC BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 12 “XUNG ĐỘT”

QUẢN TRỊ HỌC BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 12 “XUNG ĐỘT”
QUẢN TRỊ HỌC BÌA TẬP TÌNH HUỐNG 12“XUNG ĐỘT” . TẬP TÌNH HUỐNG 12“XUNG ĐỘT”DANH SÁCH NHÓM 4 1. LÊ ĐỨC HUY2. ĐẶNG THANH HUYỀN3. NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 4. THÁI VŨ THU TRANG5. NGUYỄN PHI TRƯỜNG6 giữa các thành viên trong cùng một nhóm. Nhóm các yếu tố tổ chức1 .4. 2. .1 .4. 3. Bất đồng cá nhân bắt nguồn từ các vấn đề như tính tự trọng cá nhân,
 • 15
 • 4,710
 • 3

HÌNH ĐỘNG TRANG TRÍ CHO BÀI GIẢNG

HÌNH ĐỘNG TRANG TRÍ CHO BÀI GIẢNG
Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,Tổng hợp các hình động đẹp cho powerpoint,
 • 30
 • 9,035
 • 267

Ứng xử quản trị website - Bài học từ một chiếc đĩa CD pdf

Ứng xử quản trị website - Bài học từ một chiếc đĩa CD pdf
. Ứng xử quản trị website - Bài học từ một chiếc đĩa CD Tôi luôn tin rằng nếu các bạn thực sự hài lòng với một trang web thì về lâu về dài đó là cái. sức chép ra CD, mang ra bưu điện và gửi cho tôi. 2. Bài học kinh nghiệm của một nhà quản trị website:  Từ đó tôi có suy ngẫm nhiều về cách hành xử giao tiếp giữa nhà quản trị website và người. thế bài học rút ra từ đây sẽ là khi quản trị website cho dù trang web của bạn có nhỏ xíu hoặc lớn mạnh, hãy dành thời gian cho người đọc của bạn 1. Câu chuyện thật từ một nhà quản trị website:
 • 4
 • 110
 • 0

Lưu trữ hồ sơ báo cáo trong quản trị CTXH

Lưu trữ hồ sơ báo cáo trong quản trị CTXH
Mỗi một cơ sở cần có một vài hình thức ghi nhận lại những hoạt động, hành động và giao dịch. Mỗi nhân viên cần có khả năng ghi chép những công việc, những nhiệm vụ, trách nhiệm được giao cho họ và qua đó họ được cơ sở trả tiền lương, tiền công. Cơ sở có nghĩa vụ cho công chúng biết những gì cơ sở đã làm trong việc chứng minh ngân sách đã dành cho cơ sơ sở ấy. Công việc quản lý cũng cần một công cụ trong tiến trình ra quyết định. Hồ sơ và báo cáo là bộ phận của những mảnh bằng chứng này. . tác lưu trữ. Do đó lưu trữ hồ sơ, báo cáo có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong các cơ quan, tổ chức nói chung đặc biệt là trong quản trị công tác xã hội 3.2.1 Lưu trữ hồ sơ, báo cáo trong quản trị. điện tử, báo cáo trực tuyến Phân loại báo cáo, bao gồm: • Báo cáo khoa học • Báo cáo khuyến nghị • Báo cáo hàng năm (báo cáo thường niên hay báo cáo định kỳ) 7 • Báo cáo công tác • Báo cáo chuyên. tín dụng • Báo cáo thẩm định • Báo cáo kiểm tra • Báo cáo quân sự • Báo cáo tình hình • Báo cáo giải trình • Báo cáo trách nhiệm • Báo cáo kiểm điểm Trong thời đại ngày này cho các báo cáo trình
 • 30
 • 918
 • 1

Nhà lãnh đạo và nhà quản lý trong quản trị CTXH

Nhà lãnh đạo và nhà quản lý trong quản trị CTXH
Lãnh đạo được định nghĩa như là “năng lực của một người ảnh hưởng, thúc đẩy, và làm cho người khác có khả năng đóng góp cho kết quả và thành công của tổ chức mà họ là thành viên”Lãnh đạo được xác định bởi địa vị và năng lực.Địa vị là người chịu trách nhiệm kiểm soát tình huống và là vị trí hướng dẫn, chỉ dẫn. Khả năng lãnh đạo là khả năng, kỹ năng ảnh hưởng đến mối quan hệ với người khác vì thế họ sẽ tuân theo con đường nhà lãnh đạo vạch ra.Lãnh đạo là khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng trên người khác để hoàn thành những mục tiêu mong muốn. Nói cách khác, lãnh đạo thiên về khía cạnh nhân bản và nhắm đến “người” để nối kết họ thành một đội ngũ và động viên họ tiến tới mục tiêu mong muốn. Có hai loại lãnh đạo là lãnh đạo chính thức và lãnh đạo không chính thức.Lãnh đạo chính thức là người lãnh đạo có thực quyền. Người lãnh đạo có thực quyền là người lãnh đạo đồng thời đóng vai trò quản trị viên trong một tổ chức, được trao ban quyền hạn và chức năng hành xử trên người khác để thi hành một công tác theo hoạch định. Người lãnh đạo không chính thức hay còn gọi là lãnh đạo tự nhiên, là người lãnh đạo do thiên phú với phong cách lôi cuốn người khác. Tuy họ không có quyền hạn chính thức để sai khiến, nhưng lời nói của họ có giá trị, được người khác lắng nghe và thực hiện.Những người lãnh đạo tự nhiên này thường được người khác ngưỡng mộ như một chứng nhân gương mẫu về cách tổ chức và thực hiện đối với đời sống cá nhân cũng như xã hội. . giữa nhà quản trị và nhà lãnh đạo : 1. Nhà quản trị trông nom, cai quản, quản lý còn nhà lãnh đạo sáng tạo, đổi mới. 2. Nhà quản trị hỏi bằng cách nào và khi nào; nhà lãnh đạo hỏi cái gì và tại. sao. 3. Nhà quản trị đặt trọng tâm vào hệ thống; nhà lãnh đạo đặt trọng tâm vào con người. 4. Nhà quản trị làm được việc; nhà lãnh đạo làm đúng việc. 5. Nhà quản trị duy trì; nhà lãnh đạo phát. triển. 6. Nhà quản trị dựa vào kiểm soát; nhà lãnh đạo truyền sự tin cậy 7. Nhà quản trị có cách tiếp cận ngắn hạn; nhà lãnh đạo có cách tiếp cận dài hạn. 8. Nhà quản trị chấp nhận hiện trạng; nhà lãnh
 • 26
 • 732
 • 1

ra quyết định trong quản trị CTXH

ra quyết định trong quản trị CTXH
Ra quyết định? Đó không là công việc duy nhất của nhà quản lý. Tuy nhiên, quyết định là một nhiệm vụ quản lý cụ thể và là điều mang lại kết quả hay hệ quả sâu rộng nhất. Sự thành bại của một tổ chức lệ thuộc rất nhiều vào các nhà lãnh đạo. Trong hoạt động kinh doanh thường ngày, những người đứng đầu doanh nghiệp hay bản thân chúng ta thường phải ra những quyết định khác nhau. Khi ra một quyết định “tốt”, thì thường ít có người chú ý đến, mặt khác, khi ra một quyết định “tồi”, quyết định đó có thể được nhớ hàng nhiều năm chưa nguôi ngoai. Các nghiên cứu về quá trình đưa ra quyết định cho thấy rằng chỉ có 13 các quyết định là hoàn toàn đúng đắn, 13 trong đó không thành công cũng chẳng thất bại và 13 còn lại thì hiển nhiên rõ ràng là thất bại. Vì thế, việc ra quyết định nhiều khi ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ lên công việc cũng như cuộc sống của chúng ta. Do đó việc mắc phải sai lầm là điều không thể tránh khỏi, nhà quản lý cần phải nhận ra những sai lầm để tránh khi ra quyết định thì mới có được hiệu quả mong đợi. Những nhà quản lý thành công là những người nhận thức rõ những điểm mạnh và điểm yếu, những thuận lợi và rào cản của mình. Hiểu được những rào cản phổ biến và thực hiện những biện pháp tránh phạm phải những sai lầm này cũng là một điều kiện tiên quyết quan trọng quyết định đến thành công của nhà lãnh đạo. . 10 QUẢN LÝ THỜI GIAN RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÀNH THAY ĐỔI VỀ QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ I. Ra quyết định trong quản trị I. Ra quyết định trong quản trị 1.1. Khái niệm • Ra quyết định. đoán chắc rằng quyết định mang đến những phát triển. 4. Những kỹ thuật ra quyết định 4. Những kỹ thuật ra quyết định • Cá nhân ra quyết định có nghĩa là: Nhà quản trị ra quyết định dựa vào. định: quyết định toàn cục, quyết định bộ phận, quyết định chuyên đề. • Căn cứ theo nội dung các chức năng: quyết định kiểm tra, quyết định tổ chức… • Căn cứ theo lĩnh vực hoạt động quản trị: quyết
 • 40
 • 603
 • 0

Bệnh cao huyết áp nguyên phát, tăng huyết áp nguyên phát, bệnh học và điều trị, y học cổ truyền, đông y trị bệnh, bài giảng bệnh học ppsx

Bệnh cao huyết áp nguyên phát, tăng huyết áp nguyên phát, bệnh học và điều trị, y học cổ truyền, đông y trị bệnh, bài giảng bệnh học ppsx
. Bệnh cao huyết áp nguyên phát (tăng huyết áp nguyên phát) (Kỳ 5) 4. Đơn thuốc nghiệm phương và phương pháp điều trị hỗ trợ: 4.1. Thuốc nghiệm phương. -“Ngưu hoàng hạ áp hoàn”:. huyệt hợp cốc, kích thích mạnh, lưu châm 20’. 4.2. Phương pháp điều trị hỗ trợ. Điều tiết tình chí, ẩm thực, luyện tập khống chế tăng cân, duy trì nề nếp khí công liệu pháp, luyện ý, luyện. luyện chí, luyện thở, kết hợp với luyện thư giãn 4.3. Dự phòng. -Bệnh thường phải điều trị củng cố sau khi huyết áp ổ mức bình thường lại thì phải duy trì thuốc thảo mộc đến khi bệnh ổn định,
 • 5
 • 470
 • 0

QUẢN TRỊ HỌC, BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC

QUẢN TRỊ HỌC, BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC
QUẢN TRỊ HỌC, BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC, HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HỌC, BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC, KIẾN THỨC QUẢN TRỊ HỌC, BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC, MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC, BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC, LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HỌC, BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC, BÀI TẬP QUẢN TRỊ HỌC, BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC . trợ. Quan tâm tình cãm người khác ĐẶC ĐIỂM CÁCH TIẾP CẬN CÔNG VIỆC - Xã hội - Quan hệ - Trung thành, tình nghóa - Vui thích, dễ ưa - Hiếu động - Sẵn sàng hợp tác. - Thông cãm. - Nhẫn nại. - Người. nhau. Nghe thuat quan tri kinh doanh Cac tiem nag Cau 3: Vi sao noi quan tri vua la khoa hoc vua la nghe thuat ? Nghe thuat quan tri kinh doanh. Co so cua nghe thuat quan tri kinh doanh. MỐI QUAN HỆ. CẬN CÔNG VIỆC - Có ý chí - Thuyết phục - Nhạy cãm với tình huống khẩn cấp - Có năng lực và quyết đoán - Tập trung vào cấp dưới - Sẵn sàng đương đầu - Quyết đoán - Quan tâm hiệu quả - Đònh hướng
 • 26
 • 102
 • 0

Quản trị học bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

Quản trị học bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng
Quản trị học bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) ... Các nhà qu n tr th ng đ c chia làm c p ch y u: Qu n tr v ên c p cao, qu n tr viên c p trung qu n tr viên c p th p + Qu n tr viên c p cao: òi h i nhi u (làm vi c v i ng i) t t; nh ng đòi h i k n... nhân cho t p th - Ngh ăthu t giáo d căconăng i: Giáo d c ng i có th thông qua nhi u hình th c: khen – chê, thuy t ph c, t phê bình phê bình, khen th đ u đòi h i ng k lu t tính ngh thu t r t cao. .. v i qu n tr viên c p khác B i vì, vai trò c a qu n tr viên c p cao h th ng qu n tr ng tiêu, đ i ho ch đ nh m c ng l i, sách, … c a t ch c; nghi p v chuyên môn c th ph n l n qu n tr viên c p trung
 • 100
 • 237
 • 0

Quản trị Marketing bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

Quản trị Marketing bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng
Quản trị Marketing bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) ... trò Quản trị Marketing Quản trị Marketing có vị trí vai trò quan trọng hoạt động quản trị nghiệp vụ khác doanh nghiệp: quản trị sản xuất, quản trị tài quản trị nhân Trên ý nghĩa đó, quản trị marketing. .. QUAN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING 1.1 Khái niệm vai trò Quản trị Marketing 1.1.1 Khái niệm Quản trị Marketing 1.1.2 Vai trò Quản trị Marketing 1.2 Định hướng giá trị khách... Những đặc điểm, nhiệm vụ quản trị marketing sau: * Đặc điểm Quản trị Marketing - Là trình gồm giai đoạn tiến hành liên tục - Là hoạt động quản trị theo mục tiêu - Là quản trị khách hàng nhu cầu
 • 151
 • 213
 • 0

Hệ quản trị SQL bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng

Hệ quản trị SQL bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng
Hệ quản trị SQL bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) ... (Services Accounts), cho phép b n ch đ nh tên tài kho n ng i dùng đ có th kh i đ ng hai d ch v y u c a Micorsoft SQL Server ho t đ ng :SQL Server SQL Server Agent tr ng h p Microsoft SQL Server ch y... s d li u Microsoft SQL Server Personal 13 1.18 Màn hình hoàn thành cài đ t SQL 14 Ch ng QU N Lụ CÁC D CH V SQL SERVER 2.1 Các d ch v SQL Server Sau cài đ t xong Microsoft SQL Server công vi c... Các h th ng SQL Server SQL Server 2000 m t h th ng qu n lý c s d li u (Relational Database Management System (RDBMS) ) s d ng Transact -SQL đ trao đ i d li u gi a Client computer SQL Server computer
 • 181
 • 277
 • 0

Bài giảng môn quản trị học bài giảng quản trị học thầy lê việt hưng chu (2)

Bài giảng môn quản trị học bài giảng quản trị học thầy lê việt hưng chu (2)
... hành vi, tình huống, đại Các học thuyết quản trị I Tiếp cận quản trị cổ điển @ Các giả thiết khoa học Quản trị khoa học Quản trị hành Tổ chức quan liêu I Tiếp cận quản trị cổ điển Giả thuyết : •... ngẫu nhiên Nội dung • Bối cảnh đời học thuyết quản trị Tiếp cận quản trị cổ điển Tiếp cận quản trị hành vi Nền tảng quản trị đại Phần: Bối cảnh đời học thuyết quản trị • • • • Người Sumer cổ đại... đề 14 nguyên tắc quản trị khoa học để hoàn thành nhiệm vụ quản trị Max Webber (1864-1920) đề xuất khái niệm tổ chức quan liêu (Bureaucratic organization) Quan điểm quản trị khoa học Frederic Taylor
 • 23
 • 150
 • 0

Quan tri CTXH bai giang

Quan tri CTXH bai giang
... mối quan tâm nghề nghiệp IV Các khái niệm liên quan 1- Quản trị xã hội, theo Hanlan,1 trọng vào sách, hoạch định quản trị hàng hóa dịch vụ có liên quan tới thiết chế trị, xã hội kinh tế liên quan. .. học tảng quản trị ngành CTXH - Các khái niệm : Quản trị xã hội, Quản trị an sinh xã hội, - Các định nghĩa Quản trị CTXH, nguyên tắc chung quản trị CTXH, đặc điểm quản trị CTXH, chức năng, cấu tổ... báo trước Trong CTXH, nhân tài nguyên hạn chế, thế, điều quan trọng cung ứng dịch vụ có hiệu tốt Tính kết vô quan trọng Nếu hoạt động khơng hoạch định khơng đạt kết mong muốn Trong CTXH, dĩ nhiên,
 • 125
 • 7
 • 0
1 2 3 4 .. >