Tổng hợp tài liệu :

Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất triterpene glycoside từ cây Đu đủ rừng (Trevesia palmata (ROXB. EX LINDL.) VISAN.) (Luận văn thạc sĩ)

Phân tích đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong nghêu ở khu vực sông Gianh

Phân tích đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong nghêu ở khu vực sông Gianh
Tóm tắt nội dung công trình sản phẩm: Trình bày tổng quan về yêu cầu đổi mới chương trình, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực; khái niệm, đặc điểm, quy trình dạy học tích hợp, cấu trúc giáo án tích hợp, điều kiện tiến hành dạy học tích hợp hiện nay. Thiết kế, tổ chức bài dạy tích hợp với lĩnh vực chính là Vật lí (Tác giả đã có 2 bài dạy tích hợp đạt 2 giải nhất cấp tỉnh, trong đó có 1 bài đạt giải Nhì cấp Quốc gia và 1 bài đạt giải Khuyến Khích cấp Quốc gia cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp). Thực nghiệm sư phạm các bài dạy tích hợp, các sản phẩm HS thiết kế, chế tạo; các hình ảnh, video HS trải nghiệm. Điều tra, tổng hợp, vẽ đồ thị, phân tích kết quả về việc HS lựa chọn mô hình dạy học tích hợp thích hợp ở Việt Nam.
 • 65
 • 363
 • 1

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2 (4,6 diclo 8 metyl quinolin 2 yl) 5,7 di(tertbutyl) 1,3 tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2 (4,6 diclo 8 metyl quinolin 2 yl) 5,7 di(tertbutyl) 1,3 tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại
...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC PHẠM THỊ QUYÊN PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, HÀM LƯỢNG CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT 2-(4,6-DICLO-8-METYLQUINOLIN2-YL)-5,7-DI(TERT-BUTYL)-1,3 TROPOLON BẰNG MỘT SỐ PHƯƠNG... số phương pháp phân tích hóa lý đại Mục tiêu chính của đề tài là sử du ̣ng các phương pháp phổ hiê ̣n đa ̣i H-NMR, 13 C-NMR phương pháp phổ khối lượng MS để phân tích cấu trúc số dẫn. .. phương pháp phổ tử ngoại Phương pháp phổ tử ngoại có ứng dụng quan trọng lĩnh vực phân tích định tính, phân tích cấu trúc phân tử phân tích định lượng Phương pháp phổ tử ngoại phân tích định lượng
 • 80
 • 177
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2 (4,6 diclo 8 metyl quinolin 2 yl) 4,5,6,7 tetraclo 1,3 tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2 (4,6 diclo 8 metyl quinolin 2 yl) 4,5,6,7 tetraclo 1,3 tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại
...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HÀ THỊ THÁI LINH PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, HÀM LƯỢNG CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT 2-(4,6-DICLO-8-METYLQUINOLIN2-YL)-4,5,6,7 -TETRACLO -1,3 TROPOLON BẰNG MỘT SỐ PHƯƠNG... tropolon xuất tạp chí khoa học từ năm đầu kỉ 21 Từ lý nêu trên, chọn đề tài “ Phân tích cấu trúc, hàm lượng số dẫn xuất 2-(4,6-Diclo-8-metyl quinolin-2-yl)-4,5,6, 7tetraclo-1,3-tropolon số phương pháp. .. pháp phân tích hóa lý đại Mu ̣c tiêu chính của đề tài là sử du ̣ng các phương pháp phổ hiêṇ đa ̣i 1HNMR, 13C-NMR phương pháp phổ khối lượng MS để phân tích cấu trúc số dẫn xuất 2-(4,6-Diclo-8-metyl
 • 69
 • 167
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại

Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV  stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại
... ĐOÀN THU TRANG PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, HÀM LƯỢNG THUỐC CHỐNG HIV- STAVUDIN BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ HIỆN ĐẠI Chuyên ngành: Hoá Phân tích Mã số : 60440118 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC NGƯỜI... 3.2.3 Phân tích cấu trúc stavudin phương pháp khối phổ 24 3.2.4 Phân tích cấu trúc stavudin phương pháp phổ HPLC 25 3.2.5 Phân tích cấu trúc stavudin phương pháp hồng ngoại -IR 25 3.2.6 Phân. .. định nhờ phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR 13C-NMR, phổ khối lượng 3.2 Phân tích cấu trúc hàm lượng stavudin phương pháp hóa lí đại 3.2.1 Phân tích cấu trúc stavudin phương pháp phổ
 • 67
 • 175
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2 (4 clo 8 metyl quinolin 2 yl) 4,5,6,7tetraclo 1,3 tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đại

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2 (4 clo 8 metyl quinolin 2 yl) 4,5,6,7tetraclo 1,3 tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đại
...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐỖ VĂN HƯNG PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, HÀM LƯỢNG CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT 2- (4- CLO- 8- METYLQUINOLIN- 2YL)- 4,5,6,7-TETRACLO -1,3- TROPOLON BẰNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HÓA... tích 25 2. 2 Tổng hợp kết phân tích mẫu quinolin 25 2. 2.1 Tổng hợp kết phân tích 2, 8- đimetylquinolin-4(1H)-on 25 2. 2 .2 Tổng hợp kết phân tích 4 -clo- 2, 8- đimetylquinolin 26 2. 2.3 Tổng... 4 -clo -2, 8- đimetylquinolin 27 2. 3 Tổng hợp kết phân tích mẫu tropolon 27 2. 3.1 Tổng hợp phân tích cấu trúc 2- (4- clo- 8- metyl quinolin - 2yl)- 4,5,6,7- tetraclo -1,3- troplon 27 2. 3.2
 • 66
 • 240
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)
Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)
 • 79
 • 162
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại
...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐÀO PHƯƠNG LAN PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, HÀM LƯỢNG CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT ARTEMISININ BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ HIỆN ĐẠI Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: ... Nên việc phân tích cấu trúc đồng phân bất đối khó khăn đòi hỏi phải có phương pháp hóa lý đại Trong luận án phân tích cấu trúc đồng phân lập thể sản phẩm chuyển hóa artemisinin 16 Số hóa Trung... phân tích cấu trúc đồng phân bất đối khó khăn đòi hỏi phải có phương pháp hóa lý đại Do đề tài phân tích cấu trúc đồng phân lập thể artemisinin có ý nghĩa khoa học thực tiễn nhằm đưa phương pháp
 • 73
 • 229
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4,6Diclo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4,6Diclo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)
Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4,6Diclo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4,6Diclo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4,6Diclo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4,6Diclo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4,6Diclo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4,6Diclo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4,6Diclo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4,6Diclo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4,6Diclo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4,6Diclo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4,6Diclo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)
 • 69
 • 186
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV Stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)

Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV Stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)
Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV Stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV Stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV Stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV Stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV Stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV Stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV Stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV Stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV Stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV Stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)
 • 67
 • 165
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4clo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4clo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)
Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4clo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4clo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4clo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4clo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4clo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4clo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4clo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4clo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2(4clo8metyl quinolin2yl)4,5,6,7tetraclo1,3tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)
 • 66
 • 157
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)
Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất artemisinin bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)
 • 73
 • 152
 • 1

Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) bằng phương pháp hóa lí hiện đại (LV thạc sĩ)

Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) bằng phương pháp hóa lí hiện đại (LV thạc sĩ)
Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) bằng phương pháp hóa lí hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) bằng phương pháp hóa lí hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) bằng phương pháp hóa lí hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) bằng phương pháp hóa lí hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) bằng phương pháp hóa lí hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) bằng phương pháp hóa lí hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) bằng phương pháp hóa lí hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) bằng phương pháp hóa lí hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) bằng phương pháp hóa lí hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) bằng phương pháp hóa lí hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) bằng phương pháp hóa lí hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) bằng phương pháp hóa lí hiện đại (LV thạc sĩ) ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THANH HẢI PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, HÀM LƯỢNG MỘT SỐ HỢP CHẤT PHENOLIC GLYCOSIDE TỪ CÂY VIỄN CHÍ (POLYGALA JAPONICA HOUTT.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA... trúc, hàm lượng số hợp chất phenolic glycoside từ Viễn chí (Polygala japonica Houtt.) phương pháp hóa lí đại với mục đích phân lập, xác định cấu trúc, định lượng số hợp chất phenolic glycoside, qua... trúc hợp chất 54 3.1.5 Xác định cấu trúc hợp chất 59 c 3.2 Phân tích định lượng 64 3.2.1 Xây dựng phương pháp phân tích 64 3.2.2 Phân tích định lượng hợp chất
 • 111
 • 94
 • 0

Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường bắc nghĩa, thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình bằng phương pháp AAS

Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường bắc nghĩa, thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình bằng phương pháp AAS
... HỌC QUẢNG BÌNH KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đồn Thị Thảo Nhi PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI TRONG THỊT CÁ DIÊU HỒNG NU I KHU VỰC PHƯỜNG BẮC NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH BẰNG... phát từ lí em chọn đề tài: Phân tích, đánh giá hàm lượng số kim loại thịt cá diêu hồng nu i khu v c phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phương pháp AAS làm khóa luận tốt nghiệp... hai lần 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Một số hộ nuôi cá diêu hồng nuôi khu vực phƣờng Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Thời gian nghiên
 • 78
 • 43
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của thuốc điều trị tiểu đường typ II metformin hydrochloride bằng các phương pháp hóa lý hiện đại

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của thuốc điều trị tiểu đường typ II metformin hydrochloride bằng các phương pháp hóa lý hiện đại
... ––––––––––––––––––– TRẦN THỊ BÍCH HẢO PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, HÀM LƢỢNG CỦA THUỐC ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƢỜNG TYP II METFORMIN HYDROCHLORIDE BẰNG CÁC PHƢƠNG PHÁP HÓA LÝ HIỆN ĐẠI Chuyên ngành: Hố Phân Tích Mã số: 60 44 0118... giá thành thuốc Do đề tài nghiên cứu phân tích cấu trúc, hàm lƣợng thuốc điều trị tiểu đƣờng typ II metformin hydrochloride phƣơng pháp hóa lý đại có ý nghĩa khoa học thực tiễn Số hóa Trung... nhiều lần có phƣơng pháp HPLC Vì vậy, việc phân tích cấu trúc, hàm lƣợng thuốc điều trị tiểu đƣờng typ II metformin hydrochloride phƣơng pháp hóa lý đại cơng việc quan trọng, sở để xây dựng tiêu
 • 64
 • 107
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của thuốc điều trị tiểu đường typ II Metformin hydrochloride bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (Luận văn thạc sĩ)

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của thuốc điều trị tiểu đường typ II Metformin hydrochloride bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (Luận văn thạc sĩ)
Phân tích cấu trúc, hàm lượng của thuốc điều trị tiểu đường typ II Metformin hydrochloride bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (Luận văn thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của thuốc điều trị tiểu đường typ II Metformin hydrochloride bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (Luận văn thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của thuốc điều trị tiểu đường typ II Metformin hydrochloride bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (Luận văn thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của thuốc điều trị tiểu đường typ II Metformin hydrochloride bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (Luận văn thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của thuốc điều trị tiểu đường typ II Metformin hydrochloride bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (Luận văn thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của thuốc điều trị tiểu đường typ II Metformin hydrochloride bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (Luận văn thạc sĩ) ... BÍCH HẢO PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, HÀM LƢỢNG CỦA THUỐC ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƢỜNG TYP II METFORMIN HYDROCHLORIDE BẰNG CÁC PHƢƠNG PHÁP HÓA LÝ HIỆN ĐẠI Chuyên ngành: Hố Phân Tích Mã số: 60 44 0118 ḶN VĂN THẠC... giá thành thuốc Do đề tài nghiên cứu phân tích cấu trúc, hàm lƣợng thuốc điều trị tiểu đƣờng typ II metformin hydrochloride phƣơng pháp hóa lý đại có ý nghĩa khoa học thực tiễn Số hóa Trung... nhiều lần có phƣơng pháp HPLC Vì vậy, việc phân tích cấu trúc, hàm lƣợng thuốc điều trị tiểu đƣờng typ II metformin hydrochloride phƣơng pháp hóa lý đại cơng việc quan trọng, sở để xây dựng tiêu
 • 64
 • 72
 • 0

Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AAS (Khóa luận tốt nghiệp)

Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AAS (Khóa luận tốt nghiệp)
Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AAS ... (quality control - 20 N hai tích cadimi, pháp F -AAS GF- , chì p quan v giá AAS: phân tích cadimi, phân tích, ngan, chì Hình 2.2 phân khô -AAS) : C 21 phân ... T S KIM LO I TRONG TH T CÁ DIÊU H NG NG B PH NG H I, T NH QU NG BÌNH B NG quy Ngành C - 2017 SINH VIÊN khác TT Cadimi Cd Me Chì Pb RSD Cu LOQ LOD Zn Mangan Mn 10 ppm 11 AAS 12 F -AAS 13 GF -AAS. .. - 4a cá diêu ij n - Cá y i 18 h gi (Cd, Cu, Mn, Pb Zn) - V 46/20 - 2.1 nh, Tháng 12 hai, ngày 05 tháng Tháng 14hhai, ngày 02 tháng 01 rác, 19 C , có lúc có 210C 2.3.3 cá diêu 2.2 TT nuôi cá DH1,1
 • 78
 • 52
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của thuốc điều trị tiểu đường typ II metformin hydrochloride bằng các phương pháp hóa lý hiện đại

Phân tích cấu trúc, hàm lượng của thuốc điều trị tiểu đường typ II metformin hydrochloride bằng các phương pháp hóa lý hiện đại
... HẢO PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƯỜNG TYP II METFORMIN HYDROCHLORIDE BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ HIỆN ĐẠI Chuyên nganh: Hố Phân Tích Ma số: 60 44 0118 LN VĂN THAC SI HÓA... trúc, hàm lượng thuốc điều trị tiểu đường typ II metformin hydrochloride phương pháp hóa lý đại công việc quan trọng, sở để xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm tiêu chí để đánh giá chất lượng giá thành thuốc. .. thuốc Do đề tài nghiên cứu phân tch cấu trúc, hàm lượng thuốc điều trị tểu đường typ II metformin hydrochloride phương pháp hóa lý đại có ý nghĩa khoa học thực tễn Số hóa Trung tâm Học liệu –
 • 64
 • 45
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây viễn chí (polygala japonica houtt ) bằng phương pháp hóa lí hiện đại

Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất phenolic glycoside từ cây viễn chí (polygala japonica houtt ) bằng phương pháp hóa lí hiện đại
...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THANH HẢI PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, HÀM LƯỢNG MỘT SỐ HỢP CHẤT PHENOLIC GLYCOSIDE TỪ CÂY VIỄN CHÍ (POLYGALA JAPONICA HOUTT. ) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA... trúc, hàm lượng số hợp chất phenolic glycoside từ Viễn chí (Polygala japonica Houtt. ) phương pháp hóa lí đại với mục đích phân lập, xác định cấu trúc, định lượng số hợp chất phenolic glycoside, qua... (Magnoliophyta) Lớp: Ngọc Lan (Magnoliopsida) Bộ: Đậu (Fabales) Họ: Viễn Chí (Polygalaceae) Chi: Polygala 1.1.2 Mơ tả đặc điểm Hình 1.1 Cây rễ Viễn chí (Polygala japonica Houtt) [2] Cây Viễn chí (Polygala
 • 115
 • 28
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số saponin chính từ loài thìa canh lá to (gymnema latifolium wall ex wight)

Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số saponin chính từ loài thìa canh lá to (gymnema latifolium wall ex wight)
... tài: Phân tích cấu trúc, hàm lượng số saponin từ lồi thìa canh to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) Nhiệm vụ luận văn: - Nghiên cứu chiết tách số saponin từ lồi thìa canh to (Gymnema latifolium. .. HỌC KHOA HỌC TỐNG THỊ THÚY VÂN PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, HÀM LƯỢNG MỘT SỐ SAPONIN CHÍNH TỪ LỒI THÌA CANH LÁ TO (GYMNEMA LATIFOLIUM WALL EX WIGHT) Ngành: Hóa phân tích Mã số: 8440118 LUẬN VĂN THẠC SĨ... latifolium Wall ex Wight) - Phân tích cấu trúc xác định hàm lượng số saponin từ lồi thìa canh to phân lập Chương TỔNG QUAN 1.1 Những nghiên cứu tổng quan Thìa canh to 1.1.1 Thực vật học Cây Thìa canh to
 • 92
 • 19
 • 0

Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất triterpene glycoside từ cây Đu đủ rừng (Trevesia palmata (ROXB. EX LINDL.) VISAN.) (Luận văn thạc sĩ)

Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất triterpene glycoside từ cây Đu đủ rừng (Trevesia palmata (ROXB. EX LINDL.) VISAN.) (Luận văn thạc sĩ)
Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất triterpene glycoside từ cây Đu đủ rừng (Trevesia palmata (ROXB. EX LINDL.) VISAN.)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất triterpene glycoside từ cây Đu đủ rừng (Trevesia palmata (ROXB. EX LINDL.) VISAN.)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất triterpene glycoside từ cây Đu đủ rừng (Trevesia palmata (ROXB. EX LINDL.) VISAN.)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất triterpene glycoside từ cây Đu đủ rừng (Trevesia palmata (ROXB. EX LINDL.) VISAN.)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất triterpene glycoside từ cây Đu đủ rừng (Trevesia palmata (ROXB. EX LINDL.) VISAN.)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất triterpene glycoside từ cây Đu đủ rừng (Trevesia palmata (ROXB. EX LINDL.) VISAN.)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất triterpene glycoside từ cây Đu đủ rừng (Trevesia palmata (ROXB. EX LINDL.) VISAN.)Phân tích cấu trúc, hàm lượng một số hợp chất triterpene glycoside từ cây Đu đủ rừng (Trevesia palmata (ROXB. EX LINDL.) VISAN.) ... NGUYỆT PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, HÀM LƯỢNG MỘT SỐ HỢP CHẤT TRITERPENE GLYCOSIDE TỪ CÂY ĐU ĐỦ RỪNG (Trevesia palmata (ROXB EX LINDL.) VISAN.) Ngành: Hóa phân tích Mã số: 8.44.01.18 LUẬN VĂN THẠC SĨ... triterpene glycoside từ Đu đủ rừng (Trevesia palmata (ROXB EX LINDL.) VISAN.) Nhiệm vụ luận văn - Nghiên cứu phân lập hợp chất triterpene glycoside từ đu đủ rừng -Phân tích cấu trúc xác định hàm lượng. .. 10 Cây đu đủ rừng Quả đu đủ rừng Hoađu đủ rừng Hình 1.1 Hoa, hạt Đu đủ rừng 1.1.3 Phân bố sinh thái Đu đủ rừng trồng đại trà vùng nhiệt đới cận nhiệt đới Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam (Cây mọc rừng
 • 122
 • 2
 • 0
1 2 3 4 .. >