Tổng hợp tài liệu :

GIAO TIẾP ỨNG XỬ bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh

phân tích yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

phân tích yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an
. hộ kinh doanh cá thể tại địa bàn Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động kê khai và nộp thu thu nhập cá nhân tại Thị. kê khai và nộp thu thu nhập của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 39 3.4. Phân tích sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể đối với hoạt động kê khai và nộp thu . tài nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động kê khai và nộp thu thu nhập cá nhân tại thị xã Cửa lò, tỉnh Nghệ An 2.2. Mục tiêu cụ thể: -
 • 87
 • 451
 • 2

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế khi giao dịch điện tử với cơ quan thuế tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế khi giao dịch điện tử với cơ quan thuế tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
. định các yếu tố thu hút Ngƣời nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế thông qua nghiên cứu Sự hài lòng của ngƣời nộp thuế khi giao dịch điện tử với cơ quan thuế tại Tp. Hồ Chí Minh. . độ ảnh hƣởng của từng yếu tố đến sự hài lòng của ngƣời nộp thuế qua đó thu hút Ngƣời nộp thuế giao dịch điện tử với cơ quan thuế tại Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh. - Đề xuất một số gợi ý chính. thuế tại Tp. Hồ Chí Minh. - Đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng của từng yếu tố đến sự hài lòng của ngƣời nộp thuế qua đó thu hút Ngƣời nộp thuế giao dịch điện tử với cơ quan thuế tại Cục thuế Thành phố
 • 96
 • 751
 • 27

Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của hvch tại đhyd giai đoạn năm 2012 đến năm 2014

Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của hvch tại đhyd giai đoạn năm 2012 đến năm 2014
...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN QUANG TUẤN ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012- 2014. .. nghiên cứu phân tích yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo thạc sỹ đánh giá hài lòng học viên cao học lĩnh vực Dược Vì tiến hành nghiên cứu: “ Đánh giá số yếu tố ảnh hưởng tới hài lòng học viên cao... nội giai đoạn 2012- 2014" Đề tài thực với hai mục tiêu: Mục tiêu 1: Xác định số yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng học viên cao học trường Đại học Dược Hà Nội Mục tiêu 2: Khảo sát mức độ ảnh hưởng yếu
 • 102
 • 323
 • 1

Nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người bệnh tại bệnh viện quốc tế thái nguyên

Nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người bệnh tại bệnh viện quốc tế thái nguyên
... ngƣời bệnh chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên - Xác định nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng ngƣời bệnh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên - Phân tích mối quan hệ nhân tố ảnh hƣởng với hài. .. phát triển Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thời gian tới Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết nêu trên, tác giả định chọn đề tài Nhân tố ảnh hưởng tới hài lòng người bệnh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ... phụ thuộc (sự hài lòng người bệnh) : 50 2.6.3 Phỏng vấn sâu 51 Chương 3: PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
 • 135
 • 175
 • 3

Báo Cáo Đổi Mới Phong Cách, Thái Độ Phục Vụ Của Cán Bộ Y Tế Hướng Tới Sự Hài Lòng Của Người Bệnh

Báo Cáo Đổi Mới Phong Cách, Thái Độ Phục Vụ Của Cán Bộ Y Tế Hướng Tới Sự Hài Lòng Của Người Bệnh
... kết Kết bước đầu đạt Thành lập BC , ký cam kết thực 3-4 cấp: - BC BYT: Tổ chức HN trực tuyến, hội nghị miền, ký cam kết mẫu - Có 63/63 tỉnh/TP thành lập BC (48 BC UBND tỉnh thành lập) - 100%... tỉnh thành lập) - 100% sở KCB trực thuộc Bộ thành lập BC , xây dựng KH thực Hội nghị phía Bắc Hội nghị phía Nam Kết bước đầu đạt Thành lập BC , ký cam kết thực 3-4 cấp: - Tổ chức Hội nghị miền,... vụ văn minh, thân thiện, tiêu cực Nội dung kế hoạch Bảy nhiệm vụ tổ chức thực hiện: Thành lập BC cấp từ Trung ương đến sở; Xây dựng kế hoạch, triển khai thực kế hoạch; Tuyên truyền vận động
 • 36
 • 444
 • 0

Báo Cáo Đổi Mới Phong Cách, Thái Độ Phục Vụ Của Cán Bộ Y Tế Hướng Tới Sự Hài Lòng Của Người Bệnh

Báo Cáo Đổi Mới Phong Cách, Thái Độ Phục Vụ Của Cán Bộ Y Tế Hướng Tới Sự Hài Lòng Của Người Bệnh
... kết Kết bước đầu đạt Thành lập BC , ký cam kết thực 3-4 cấp: - BC BYT: Tổ chức HN trực tuyến, hội nghị miền, ký cam kết mẫu - Có 63/63 tỉnh/TP thành lập BC (48 BC UBND tỉnh thành lập) - 100%... tỉnh thành lập) - 100% sở KCB trực thuộc Bộ thành lập BC , xây dựng KH thực Hội nghị phía Bắc Hội nghị phía Nam Kết bước đầu đạt Thành lập BC , ký cam kết thực 3-4 cấp: - Tổ chức Hội nghị miền,... vụ văn minh, thân thiện, tiêu cực Nội dung kế hoạch Bảy nhiệm vụ tổ chức thực hiện: Thành lập BC cấp từ Trung ương đến sở; Xây dựng kế hoạch, triển khai thực kế hoạch; Tuyên truyền vận động
 • 36
 • 239
 • 0

ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH
... kết Kết bước đầu đạt Thành lập BC , ký cam kết thực 3-4 cấp: - BC BYT: Tổ chức HN trực tuyến, hội nghị miền, ký cam kết mẫu - Có 63/63 tỉnh/TP thành lập BC (48 BC UBND tỉnh thành lập) - 100%... tỉnh thành lập) - 100% sở KCB trực thuộc Bộ thành lập BC , xây dựng KH thực Hội nghị phía Bắc Hội nghị phía Nam Kết bước đầu đạt Thành lập BC , ký cam kết thực 3-4 cấp: - Tổ chức Hội nghị miền,... vụ văn minh, thân thiện, tiêu cực Nội dung kế hoạch Bảy nhiệm vụ tổ chức thực hiện: Thành lập BC cấp từ Trung ương đến sở; Xây dựng kế hoạch, triển khai thực kế hoạch; Tuyên truyền vận động
 • 36
 • 175
 • 0

Áp dụng mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL, kết hợp với chương trình xử lý thống kê SPSS để xác định các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của du khách khi sử dụng dịch vụ lưu trú tại hà nội

Áp dụng mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL, kết hợp với chương trình xử lý thống kê SPSS để xác định các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của du khách khi sử dụng dịch vụ lưu trú tại hà nội
... vé xác nhận lại dịch vụ 22 22 hàng không, dịch vụ đưa đón khách, dịch vụ trơng trẻ, dịch vụ bảo quản hành lý (khi khách tour), dịch vụ tốn thẻ tín dụng, dịch vụ th xe, dịch vụ giặt là, dịch vụ. .. lí thuyết chất lượng dịch vụ thoả mãn khách hàng kinh doanh dịch vụ để xác định cụ thể nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng thoả mãn khách hàng kinh doanh dịch vụ lưu trú Khách sạn Hà Nội Cụ thể...CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ THOẢ MÃN KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ Khách du lịch
 • 82
 • 168
 • 0

Nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người bệnh tại Bệnhviện quốc tế Thái Nguyên

Nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người bệnh tại Bệnhviện quốc tế Thái Nguyên
... hài lòng người bệnh chất lượng dịch vụ y tế Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người bệnh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên - Phân tích mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng. .. (sự hài lòng người bệnh) :Error! Bookmark not 2.6.3 Phỏng vấn sâu Error! Bookmark not defined Chương 3: PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN QUỐC... mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng với hài lòng người bệnh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp nâng cao hài lòng người bệnh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên Footer Page 14 of 237 Header
 • 25
 • 38
 • 0

Sự hài lòng và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh là dân tộc thiểu số tại khoa khám bệnh, bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai

Sự hài lòng và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh là dân tộc thiểu số tại khoa khám bệnh, bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
... lòng người bệnh người dân tộc thiểu số Thiết nghĩ, lĩnh vực cần thiết nên thực đề tài Sự hài lòng số yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người bệnh người dân tộc thiểu số khoa Khám bệnhBệnh viện đa. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG ĐÀO NGỌC QUÂN SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNHNGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI KHOA KHÁM BỆNHBỆNH VIỆN... Người bệnh người dân tộc thiểu số khoa Khám bệnhBệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, năm 2017” 4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mơ tả hài lòng người bệnh người dân tộc thiểu số dịch vụ KCB khoa Khám bệnh
 • 101
 • 58
 • 0

GIAO TIẾP ỨNG XỬ bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh

GIAO TIẾP ỨNG XỬ bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Vấn đề bạo hành y tế gia tăng đáng ngại. Đâu mới thực sự là nguyên nhân?Phải chăng 1 phần lỗi là do văn hóa giao tiếp ứng xử của CBYT với NB?Mẫu tham luận về nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử của CBYT với NB theo chuẩn của Bộ y tế ban hành. Cập nhật kiến thức mới và kỹ năng giao tiếp cho CBYT trong bệnh viện.
 • 4
 • 8
 • 0
1 2 3 4 .. >