Tổng hợp tài liệu :

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Tào Sơn là một nằm ở cửa ngõ phía đông của huyện Anh Sơn, nằm giữa hai thị trấn Anh Sơn và Đô Lương. Cách cả hai thị trấn khoảng 12km về phía Tây và Đông. Là một thuần nông điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. 123doc.vn
 • 57
 • 1,739
 • 13

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang tỉnhtĩnh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang  tỉnh hà tĩnh
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang tỉnhtĩnh . hình sử dụng ñất và kiểu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp chính của huyện Vũ Quang 66 4.3 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 68 4.3.1. Hiệu. ðánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất 14 2.3 Tình hình nghiên cứu về ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
 • 130
 • 635
 • 3

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện lâm thao, tỉnh phú thọ
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện lâm thao, tỉnh phú thọ . luậnbản về hiệu quả và ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất 5 2.2 Các quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp 11 2.3 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 15 2.4. vùng kinh tế của huyện Lâm Thao 48 4.4 ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 50 4.4.1 Các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp 50 4.4.2 Hiệu quả kinh tế các
 • 105
 • 655
 • 2

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang
luận văn, khóa luận, cao học, thạc sĩ, tiến sĩ, đề tài . ñề tài: "ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên ñịa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang& quot;. 1.2 Mục. hoá nông thôn. Tất cả những vấn ñề ñó ñe doạ tính bền vững trong quá trình phát triển. Vì vậy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững,
 • 124
 • 572
 • 2

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng  tỉnh bắc giang
luận văn . ðất sản xuất nông nghiệptình hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 3 2.2 Hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 6 2.3 Xu hướng sử dụng ñất sản xuất. việc sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp. - ðánh giá thự trạng sản xuấthiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trong ñiều kiện cụ thể của huyện Yên Dũng
 • 118
 • 802
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại thạch mỹ, huyện lộc hà, tỉnhtĩnh

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã thạch mỹ, huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh
. Tìm hiểu thực trạng sử dụng đất trên địa bàn Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnhTĩnh - Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Phần 2. TỔNG. ý nghĩa thực tiển cao. Xuất phát từ thực tế đó. tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnhTĩnh . 2. Mục đích của. tế - hội của Thạch Mỹ - Tình hình sản xuất nông nghiệp của Thạch Mỹ - Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của Thạch Mỹ - Cơ cấu cây trồng của Thạch Mỹ - Biến động đất nông nghiệp
 • 49
 • 629
 • 4

Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ppt

Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ppt
. giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An . 1.2 Mục đích - Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. -. trình sử dụng đất. Phân tích và phát hiện những mặt được và chưa được trong việc sử dụng đất nông nghiệp tại Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. + Đánh giá hiệu quả sử dụng đất chỉ đi sâu đánh. văn Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An MỤC LỤC M C L CỤ Ụ 2 Phần 1 MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo
 • 58
 • 382
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện phú bình, tỉnh thái nguyên
. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀM ANH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SAU 10 NĂM THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN. đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên. 2001 – 2 010 51 3.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đai huyện Phú Bình 51 3.4.1. Hiệu quả kinh tế 51 3.4.2. Hiệu quả
 • 92
 • 400
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên
. sử dụng 39 4.3.4 Hướng dịch chuyển cơ cấu sử dụng ñất nông nghiệp của huyện Tiên Lữ 39 4.4 Xác ñịnh các loại hình sử dụng ñất chính trên ñịa bàn huyện Tiên Lữ 43 4.5 ðánh giá hiệu quả sử dụng. GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM HỮU TRƯỜNG ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP. nghiệp trên ñịa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên . 1.2 Mục ñích, yêu cầu 1.2.1 Mục ñích nghiên cứu - ðánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp chính Trường ðại học Nông nghiệp
 • 92
 • 576
 • 0

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
. BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHAN THẾ MỸ ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ- TỈNH HÀ NAM . - ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. - ðịnh hướng và ñề xuất các giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp và ñáp ứng. Việt Hà tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “ðánh giá hiệu quả dử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam . 1.2. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU 1.2.1. Mục ñích - ðánh giá hiệu
 • 99
 • 461
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trước và sau dồn điền đổi thửa tại Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnhTĩnh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trước và sau dồn điền đổi thửa tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
. hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trước và sau dồn điền đổi thửa tại Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnhTĩnh . 1.2 Mục đích Đánh giá hiệu quả sử dụng. sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trước và sau dồn điền đổi thửa của Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đề xuất một số giải pháp kinh tế - kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên. vụ cho sản xuất nông nghiệp. Kể cả diện tích đất lâm nghiệp và các công trình xây dựngbản phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp. Đất sản xuất nông nghiệpđất nông nghiệp sử dụng vào mục
 • 67
 • 709
 • 2

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại một số trên địa bàn huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã trên địa bàn huyện Phú Lương, Thái Nguyên
. tế, hội liên quan đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 3 - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của một số trên địa bàn huyện - Đánh giá hiệu quả. sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Quan điểm sự dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện - Từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất sản xuất nông. 2.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội liên quan đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện 26 2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của một số trên địa
 • 96
 • 303
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang (2014)

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang (2014)
. NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGÔ VIỆT ANH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT HƢỚNG SỬ DỤNG ĐẤT PHÙ HỢP TẠI HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG. của huyện Hàm Yên 28 2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất của huyện 28 2.2.3. Đánh giá hiệu quả và lựa chọn các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 28 2.2.4. Đề xuất loại hình sử dụng đất sản. dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hàm Yên 76 3.4.1. Định hƣớng phát triển nông nghiệp huyện Hàm Yên 76 3.4.2. Quan điểm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 77 3.4.3. Đề xuất các loại hình sử dụng
 • 113
 • 302
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
. NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGÔ VIỆT ANH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT HƢỚNG SỬ DỤNG ĐẤT PHÙ HỢP TẠI HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG. Hàm Yên 28 2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất của huyện 28 2.2.3. Đánh giá hiệu quả và lựa chọn các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 28 2.2.4. Đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông. chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 14 1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 14 1.3. Quan điểm về phát triển nông nghiệp theo hƣớng hiệu quả và bền vững
 • 10
 • 218
 • 2

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị chí linh, tỉnh hải dương

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương
MỤC LỤCLời cam ñoan.................................................................................................................... iiLời cám ơn ....................................................................................................................iiiDanh mục bảng ............................................................................................................... viDanh mục hình............................................................................................................... viiDanh mục chữ viết tắt...................................................................................................viiiMỞ ðẦU..........................................................................................................................1Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.............................................................................31.1. Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam..............................31.1.1. Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới..................................................31.1.2. Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp của Việt Nam...............................................51.2. Hiệu quả sử dụng ñất ................................................................................................71.2.1. Khái quát về hiệu quả sử dụng ñất ........................................................................71.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ............101.2.3. Nguyên tắc, quan ñiểm sử dụng hiệu quả ñất sản xuất nông nghiệp .................121.3. Những nghiên cứu liên quan ñến nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp ...141.4. ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp tỉnh Hải Dương .........................................18Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................222.1. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu.........................................................................222.1.1. ðối tượng nghiên cứu .........................................................................................222.1.2. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................222.2. Nội dung nghiên cứu...............................................................................................222.2.1. ðánh giá ñiều kiện tự nhiên, kinh tế hội liên quan ñến ñất sản xuất nôngnghiệp .............................................................................................................................222.2.2. Thực trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp và phân bố hệ thống cây trồng..222.2.3. ðánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp...................222.2.4. ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp hiệu quả và các giải pháp chosử dụng ñất trong vùng nghiên cứu. ..............................................................................222.3. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................22Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp v2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................................2232.3.2. Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu...................................................................232.3.3. Phương pháp xử lý số liệu ñiều tra......................................................................232.3.4. Phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất ......................................................24Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN....................................................................253.1. ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên, kinh tế hội thị Chí Linh ..............................253.1.1. ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên...............................................................................253.1.2. ðiều kiện kinh tế – hội...................................................................................293.1.3. ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên kinh tế, hội trong sản xuất nông nghiệp........................................................................................................................................353.2.1. Thực trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ....................................................373.2.2. Phân vùng nông nghiệp thị Chí Linh.............................................................383.2.3. Hiện trạng hệ thống cây trồng .............................................................................383.3. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn thị xã.............433.3.1. Hiệu quả kinh tế sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ..........................................433.3.2. Hiệu quả hội trong sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp...................................523.3.3. Hiệu quả môi trường trong sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ..........................583.4. ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp hiệu quả và các giải pháp chosử dụng ñất trong vùng nghiên cứu. ..............................................................................653.4.1. ðịnh hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của thị ñến năm 2020 ....653.4.2. ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp hiệu quả..............................663.4.3. Một số giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ........67KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...........................................................................70TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................73PHỤ LỤC..........................................................................................................75 . 3.3.2. Hiệu quả hội trong sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 52 3.3.3. Hiệu quả môi trường trong sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 58 3.4. ðề xuất hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp hiệu quả. "ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn thị Chí Linh - tỉnh Hải Dương 2. Mục ñích và yêu cầu nghiên cứu 2.1. Mục ñích - ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông. thị Chí Linh 38 3.2.3. Hiện trạng hệ thống cây trồng 38 3.3. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn thị 43 3.3.1. Hiệu quả kinh tế sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp
 • 88
 • 275
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện lương tài, tỉnh bắc ninh
. quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 5 1.2.1. Hiệu quả sử dụng đất 5 1.2.2. Nguyên tắc và quan điểm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 8 1.2.3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất. đem lại hiệu quả sử dụng đất cao nhất có thể. Xuất phát từ thực tế trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Mục đích nghiên cứu - Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. - Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn nghiên
 • 106
 • 576
 • 5

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện văn yên tỉnh yên bái

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện văn yên tỉnh yên bái
. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Văn Yên làm cơ sở định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trong tương lai góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp. loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 72 3.4.2. Quan điểm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Văn Yên 72 3.4.3. Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Văn Yên đến năm. huyện Văn Yên 24 2.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của một số loại hình sử dụng đất chính của huyện. 24 2.2.4. Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Văn
 • 116
 • 250
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện đà bắc, tỉnh hòa bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện đà bắc, tỉnh hòa bình
MỤC LỤCLời cam ñoan iiLời cảm ơn iiiMục lục ivDanh mục bảng viDanh mục biểu ñồ viiDanh mục các chữ viết tắt viiiMỞ ðẦU 1Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 31.1. Những lý luậnbản về hiệu quả và ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất 31.2. Các quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp 81.2.1. Khái quát về ñất nông nghiệp 81.2.2. Nguyên tắc và quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp 91.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 101.3. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 121.3.1. Những ñiểm cần lưu ý khi ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất 121.3.2. Tiêu chuẩn ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 131.3.3. Hệ thống các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 151.4. Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 191.4.1. Những nghiên cứu trên Thế giới 191.4.2. Các nghiên cứu ở trong nước 211.4.3. Các nghiên cứu trên ñịa bàn tỉnh Hòa Bình. 22Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 242.1. ðối tượng nghiên cứu 242.2. Phạm vi nghiên cứu 242.3. Nội dung nghiên cứu 242.3.1. Nghiên cứu về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế hội 242.3.2. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 252.3.3. ðịnh hướng và các giải pháp ñể nâng cao hiệu quả sử dụng sản xuấtnông nghiệp 252.4. Phương pháp nghiên cứu: 252.4.1. Phương pháp ñiều tra thu thập số liệu 252.4.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 25Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp v2.4.3. Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 262.4.4. Phương pháp chuyên gia chuyên khảo 262.4.5. Phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 26Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 283.1. Nghiên cứu ñiều kiện tự nhiên, kinh tế hội liên quan ñến sử dụng ñấtnông nghiệp của huyện ðà Bắc 283.1.1. ðiều kiện tự nhiên 283.1.2. ðiều kiện kinh tế hội 333.1.3. ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên kinh tế hội 393.2. Tình hình sử dụng ñất của huyện ðà Bắc 413.2.1. Hiện trạng sử dụng các loại ñất 413.2.2. Hiện trạng và biến ñộng sử dụng ñất nông nghiệp 423.3. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 523.3.1. Hiệu quả kinh tế của các cây trồng chính 523.3.2. Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng ñất 563.3.3. Hiệu quả hội các loại hình sử dụng ñất 633.3.4. Hiệu quả môi trường các loại hình sử dụng ñất 703.3.5. ðánh giá tổng hợp và lựa chon các loại hình sử dụng ñất có triển vọng 753.4. Quan ñiểm và ñịnh hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệphuyện ðà Bắc 803.4.1. Quan ñiểm sử dụng ñất sản xuất nông nghiệphuyện ðà Bắc 803.4.2. ðịnh hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệphiệu quả trong 5 10năm tới 813.5. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 843.5.1. Giải pháp quy hoạch sử dụng ñất 843.5.2. Giải pháp kĩ thuật 843.5.3. Giải pháp về chính sách và vốn 85KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 871. Kết luận 872. ðề nghị 88TÀI LIỆU THAM KHẢO 89PHỤ LỤC 91 . hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 10 1.3. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 12 1.3.1. Những ñiểm cần lưu ý khi ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất 12 1.3.2. Tiêu chuẩn ñánh giá hiệu quả sử. sử dụng ñất sản xuất nông nghiệphuyện ðà Bắc 80 3.4.1. Quan ñiểm sử dụng ñất sản xuất nông nghiệphuyện ðà Bắc 80 3.4.2. ðịnh hướng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệphiệu quả trong 5. kinh tế - hội 24 2.3.2. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 25 2.3.3. ðịnh hướng và các giải pháp ñể nâng cao hiệu quả sử dụng sản xuất nông nghiệp 25 2.4. Phương pháp nghiên
 • 110
 • 155
 • 0
1 2 3 4 .. >