Tổng hợp tài liệu :

Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)

Artical - Neuron Network - Lý thuyết mờ và ứng dụng trong bài toán ra quyết định về khả năng hoàn thành dự án

Artical - Neuron Network - Lý thuyết mờ và ứng dụng trong bài toán ra quyết định về khả năng hoàn thành dự án
Artical - Neuron Network - Lý thuyết mờ và ứng dụng trong bài toán ra quyết định về khả năng hoàn thành dự án . 6. HỖ TR RA QUYẾT ĐỊNH KHẢ NĂNG HOÀN THÀNH DỰ ÁN 6.1. Ra quyết đònh về khả năng hoàn thành dự án Ra quyết đònh về khả năng dự án hoàn thành trong khoảng. cứu sử dụng lý thuyết mờ xây dựng phân bố thời gian hoàn thành dự án nhằm • Ước lượng thời gian hòan thành dự án • Đánh giá khả năng hoàn thành dự án.
 • 8
 • 1,210
 • 28

Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên trường đại học đồng nai trong một chu kỳ huấn luyện luận văn thạc sĩ giáo dục

Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên trường đại học đồng nai trong một chu kỳ huấn luyện luận văn thạc sĩ giáo dục
... Xây dựng hệ thống tập phát triển thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai Xây dựng chương trình huấn luyện thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai Đánh... đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai chu kỳ huấn luyện 102 4.3 Đánh giá hiệu ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai sau chu kỳ huấn. .. giải bóng đá sinh viên toàn quốc mạnh dạn chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tập phát triển thể lực cho đội bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Đồng Nai chu kỳ huấn luyện” • Mục đích nghiên
 • 156
 • 879
 • 1

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI U TRONG SIÊU ÂM SÓNG BIẾN DẠNG SỬ DỤNG LỌC TỐI ƯU VÀ THUẬT TOÁN CÂY QUYẾT ĐỊNH (Luận văn thạc sĩ)

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI U TRONG SIÊU ÂM SÓNG BIẾN DẠNG SỬ DỤNG LỌC TỐI ƯU VÀ THUẬT TOÁN CÂY QUYẾT ĐỊNH (Luận văn thạc sĩ)
NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI U TRONG SIÊU ÂM SÓNG BIẾN DẠNG SỬ DỤNG LỌC TỐI ƯU VÀ THUẬT TOÁN CÂY QUYẾT ĐỊNH (Luận văn thạc sĩ)NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI U TRONG SIÊU ÂM SÓNG BIẾN DẠNG SỬ DỤNG LỌC TỐI ƯU VÀ THUẬT TOÁN CÂY QUYẾT ĐỊNH (Luận văn thạc sĩ)NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI U TRONG SIÊU ÂM SÓNG BIẾN DẠNG SỬ DỤNG LỌC TỐI ƯU VÀ THUẬT TOÁN CÂY QUYẾT ĐỊNH (Luận văn thạc sĩ)NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI U TRONG SIÊU ÂM SÓNG BIẾN DẠNG SỬ DỤNG LỌC TỐI ƯU VÀ THUẬT TOÁN CÂY QUYẾT ĐỊNH (Luận văn thạc sĩ)NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI U TRONG SIÊU ÂM SÓNG BIẾN DẠNG SỬ DỤNG LỌC TỐI ƯU VÀ THUẬT TOÁN CÂY QUYẾT ĐỊNH (Luận văn thạc sĩ)NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI U TRONG SIÊU ÂM SÓNG BIẾN DẠNG SỬ DỤNG LỌC TỐI ƯU VÀ THUẬT TOÁN CÂY QUYẾT ĐỊNH (Luận văn thạc sĩ)NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI U TRONG SIÊU ÂM SÓNG BIẾN DẠNG SỬ DỤNG LỌC TỐI ƯU VÀ THUẬT TOÁN CÂY QUYẾT ĐỊNH (Luận văn thạc sĩ)NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI U TRONG SIÊU ÂM SÓNG BIẾN DẠNG SỬ DỤNG LỌC TỐI ƯU VÀ THUẬT TOÁN CÂY QUYẾT ĐỊNH (Luận văn thạc sĩ) ...IH QU GI H N I Ờ Ệ - - NGUYỄN H U NAM NGHIÊN C U PHÂN LO I U TRONG SI U ÂM SÓNG BIẾN D NG SỬ DỤNG L C TỐ U VÀ U T TOÁN CÂY QUYẾ ỊNH Ng nh: ng Nghệ Kỹ thuật iện tử, Truyền thông huy n... thời dùng sóng biến dạng thuật tốn để phân loại vùng gan bị bệnh v gan bình thường Kết từ nghiên c u tiền đề quan trọng việc sử dụng sóng biến dạng sử dụng để phát phân loại số trạng thái quan trọng... hay ước lượng số sóng suy giảm truyền sóng sóng biến dạng (ShearWave), ước lượng cách sử dụng hình ảnh sóng si u âm [14] Khi sử dụng sóng biến dạng để tái tạo hình ảnh si u âm, ta có kết tốt
 • 49
 • 44
 • 0

Nghiên cứu hệ chuyên gia và mạng ngữ nghĩa để giải bài toán tam giác lượng (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu hệ chuyên gia và mạng ngữ nghĩa để giải bài toán tam giác lượng (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu hệ chuyên gia và mạng ngữ nghĩa để giải bài toán tam giác lượng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu hệ chuyên gia và mạng ngữ nghĩa để giải bài toán tam giác lượng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu hệ chuyên gia và mạng ngữ nghĩa để giải bài toán tam giác lượng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu hệ chuyên gia và mạng ngữ nghĩa để giải bài toán tam giác lượng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu hệ chuyên gia và mạng ngữ nghĩa để giải bài toán tam giác lượng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu hệ chuyên gia và mạng ngữ nghĩa để giải bài toán tam giác lượng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu hệ chuyên gia và mạng ngữ nghĩa để giải bài toán tam giác lượng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu hệ chuyên gia và mạng ngữ nghĩa để giải bài toán tam giác lượng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu hệ chuyên gia và mạng ngữ nghĩa để giải bài toán tam giác lượng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu hệ chuyên gia và mạng ngữ nghĩa để giải bài toán tam giác lượng (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu hệ chuyên gia và mạng ngữ nghĩa để giải bài toán tam giác lượng (Luận văn thạc sĩ) ... tích, đánh giá tốn - Nghiên cứu triển khai thử nghiệm hệ thống -3Chƣơng I : TỔNG QUAN VỀ HỆ CHUYÊN GIA VÀ MẠNG NGỮ NGHĨA 1.1 Hệ chuyên gia 1.1.1 Hệ chuyên gia ? Hệ chuyên gia hệ thống chƣơng trình... QUAN VỀ HỆ CHUYÊN GIA VÀ MẠNG NGỮ NGHĨA- 1.1 Hệ chuyên gia - 1.1.1 Hệ chuyên gia ? - 1.1.2 Đặc trƣng ƣu điểm hệ chuyên gia - 1.1.3 Các lĩnh vực ứng dụng hệ chuyên gia ... thực tế Nội dung nghiên cứu: Chương I: Tổng quan hệ chuyên gia mạng ngữ nghĩa Ở chƣơng đề tài vào tìm hiểu khái niệm hệ chuyên gia mạng ngữ nghĩa Các ƣu nhƣợc điểm mạng ngữ nghĩa Chương II: Biểu
 • 65
 • 55
 • 1

Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)

Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)
Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ)Một số bài toán trên bàn cờ (Luận văn thạc sĩ) ... số toán bàn cờ tìm hiểu lịch sử phương pháp giải toán Ngồi phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn gồm hai chương Chương 1: Một số tốn bàn cờ Chương trình bày số toán cổ điển bàn cờ: ... lục Lời cảm ơn i Lời cam đoan i Lời nói đầu 1 Một số toán bàn cờ 1.1 Bài toán tám quân hậu 1.1.1 Giới thiệu toán 1.1.2 Bài toán m quân hậu 1.2 Bài toán quân mã tuần 1.3 3 3 12... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC BÙI THỊ HƯƠNG MAI MỘT SỐ BÀI TOÁN TRÊN BÀN CỜ LUẬN VĂN THẠCTOÁN HỌC Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp Mã số: 60 46 01 13 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS
 • 52
 • 42
 • 0

Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát (Luận văn thạc sĩ)

Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát (Luận văn thạc sĩ)
Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát (Luận văn thạc sĩ) ... 15 Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho toán quy hoạch với ràng buộc toán bù tổng quát 16 2.1 Bài toán thực tế dẫn đến toán bù tổng quát 16 2.2 Bài toán quy hoạch với ràng buộc toán. .. HỌC TRỊNH THỊ HÀ PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH TIKHONOV CHO BÀI TOÁN QUY HOẠCH VỚI RÀNG BUỘC LÀ BÀI TOÁN BÙ TỔNG QUÁT Chuyên ngành: Toán ứng dụng Mã số: 60 46 01 12 LUẬN VĂN THẠCTOÁN HỌC Người hướng... Bài toán đặt không chỉnh 1.2.1 Khái niệm tốn đặt khơng chỉnh 1.2.2 Ví dụ tốn đặt khơng chỉnh 1.2.3 Định nghĩa toán tử hiệu chỉnh
 • 34
 • 38
 • 0

Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục (Luận văn thạc sĩ)

Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục (Luận văn thạc sĩ)
Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục (Luận văn thạc sĩ)Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục (Luận văn thạc sĩ) ... Các phương pháp giải gồm có: Phương pháp coi xác như, phương pháp lực, phương pháp chuyển vị, phương pháp hỗn hợp, phương pháp liên hợp phương pháp gần như: Phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp. .. phương pháp phần tử hữu hạn chương 2.1 Phương pháp phần tử hữu hạn Phương pháp phần tử hữu hạn phương pháp số đặc biệt có hiệu để tìm dạng gần hàm chưa biết miền xác định V Tuy nhiên phương pháp. .. suất phần tử Hiện nay, áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn để giải toán học thường sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn theo mô hình chuyển vị Sau luận văn trình nội dung phương pháp phần tử hữu hạn
 • 80
 • 59
 • 0

Bước chuyển từ bài toán tìm x sang bài toán giải phương trình (Luận văn thạc sĩ)

Bước chuyển từ bài toán tìm x sang bài toán giải phương trình (Luận văn thạc sĩ)
Bước chuyển từ bài toán tìm x sang bài toán giải phương trình (Luận văn thạc sĩ)Bước chuyển từ bài toán tìm x sang bài toán giải phương trình (Luận văn thạc sĩ)Bước chuyển từ bài toán tìm x sang bài toán giải phương trình (Luận văn thạc sĩ)Bước chuyển từ bài toán tìm x sang bài toán giải phương trình (Luận văn thạc sĩ)Bước chuyển từ bài toán tìm x sang bài toán giải phương trình (Luận văn thạc sĩ)Bước chuyển từ bài toán tìm x sang bài toán giải phương trình (Luận văn thạc sĩ)Bước chuyển từ bài toán tìm x sang bài toán giải phương trình (Luận văn thạc sĩ)Bước chuyển từ bài toán tìm x sang bài toán giải phương trình (Luận văn thạc sĩ)Bước chuyển từ bài toán tìm x sang bài toán giải phương trình (Luận văn thạc sĩ)Bước chuyển từ bài toán tìm x sang bài toán giải phương trình (Luận văn thạc sĩ)Bước chuyển từ bài toán tìm x sang bài toán giải phương trình (Luận văn thạc sĩ) ... luận văn Dự kiến luận văn gồm chương (không kể phần Mở đầu Kết luận) : Chƣơng BƢỚC CHUYỂN TỪ BÀI TỐN TÌM x SANG BÀI TỐN GIẢI PHƢƠNG TRÌNH 1.1 Bài tốn tìm x bậc Tiểu học 1.2 Bài tốn giải phương trình. .. thành bước chuyển Kết luận Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM Chƣơng BƢỚC CHUYỂN TỪ BÀI TỐN TÌM x SANG BÀI TỐN GIẢI PHƢƠNG TRÌNH Trong chương này, chúng tơi xem x t tồn tốn tìm x bậc tiểu học, tốn giải phương. .. sinh giải tốn tìm x hay khơng? Các quy tắc ảnh hưởng lên mục đích dạy học chủ đề tốn tìm x bậc tiểu học? Vì lí trên, tơi chọn nghiên cứu đề tài Bước chuyển từ toán tìm x sang tốn giải phương trình
 • 87
 • 43
 • 0

Dạy học các phép toán cơ bản ở bậc Tiểu học theo hướng tích hợp với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (Luận văn thạc sĩ)

Dạy học các phép toán cơ bản ở bậc Tiểu học theo hướng tích hợp với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (Luận văn thạc sĩ)
Dạy học các phép toán cơ bản ở bậc Tiểu học theo hướng tích hợp với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (Luận văn thạc sĩ)Dạy học các phép toán cơ bản ở bậc Tiểu học theo hướng tích hợp với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (Luận văn thạc sĩ)Dạy học các phép toán cơ bản ở bậc Tiểu học theo hướng tích hợp với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (Luận văn thạc sĩ)Dạy học các phép toán cơ bản ở bậc Tiểu học theo hướng tích hợp với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (Luận văn thạc sĩ)Dạy học các phép toán cơ bản ở bậc Tiểu học theo hướng tích hợp với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (Luận văn thạc sĩ)Dạy học các phép toán cơ bản ở bậc Tiểu học theo hướng tích hợp với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (Luận văn thạc sĩ)Dạy học các phép toán cơ bản ở bậc Tiểu học theo hướng tích hợp với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (Luận văn thạc sĩ)Dạy học các phép toán cơ bản ở bậc Tiểu học theo hướng tích hợp với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (Luận văn thạc sĩ)Dạy học các phép toán cơ bản ở bậc Tiểu học theo hướng tích hợp với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (Luận văn thạc sĩ) ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Đức Tài DẠY HỌC CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN Ở BẬC TIỂU HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CƠNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành: Giáo dục học (Tiểu học) Mã... dụng cơng nghệ thơng tin vào dạy học cần đảm bảo khả tương tác học sinh Việc dạy học gắn nội dung hình học vào phép tốn tiểu học thực theo hướng tích hợp nhờ hỗ trợ công nghệ thông tin cách phù hợp. .. Luận văn tập trung nghiên cứu việc dạy học bốn phép toán (cộng, trừ, nhân, chia) số tự nhiên bậc Tiểu học Việt nam, theo hướng dạy học tích hợp hình học với số học dựa hỗ trợ công nghệ thông tin,
 • 87
 • 63
 • 0

Qui hoạch toàn phương và bài toán bù tuyến tính ( Luận văn thạc sĩ)

Qui hoạch toàn phương và bài toán bù tuyến tính ( Luận văn thạc sĩ)
Qui hoạch toàn phương và bài toán bù tuyến tính ( Luận văn thạc sĩ)Qui hoạch toàn phương và bài toán bù tuyến tính ( Luận văn thạc sĩ)Qui hoạch toàn phương và bài toán bù tuyến tính ( Luận văn thạc sĩ)Qui hoạch toàn phương và bài toán bù tuyến tính ( Luận văn thạc sĩ)Qui hoạch toàn phương và bài toán bù tuyến tính ( Luận văn thạc sĩ) ... tốn bù tuyến tính cách tiếp cận tổ hợp giải tốn dựa khái niệm nón bù Phân tích mối quan hệ tốn bù tuyến tính với qui hoạch tuyến tính qui hoạch tồn phương, đặc biệt toán qui hoạch tuyến tính. .. Mục tiêu luận văn tìm hiểu trình bày khái qt tốn qui hoạch tồn phương (lồi khơng lồi ), tốn bù tuyến tính phân tích mối quan hệ tốn qui hoạch tồn phương tốn bù tuyến tính Nội dung luận văn viết... 35 3.4 Ứng dụng vào qui hoạch tuyến tính 39 3.5 Quan hệ với qui hoạch toàn phương 41 Kết luận 43 Lời nói đầu Qui hoạch toàn phương (Quadratic Programming,
 • 46
 • 31
 • 0

Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi (Luận văn thạc sĩ)

Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi (Luận văn thạc sĩ)
Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi (Luận văn thạc sĩ)Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi (Luận văn thạc sĩ)Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi (Luận văn thạc sĩ)Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi (Luận văn thạc sĩ)Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi (Luận văn thạc sĩ)Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi (Luận văn thạc sĩ)Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi (Luận văn thạc sĩ)Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi (Luận văn thạc sĩ)Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi (Luận văn thạc sĩ)Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi (Luận văn thạc sĩ)Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi (Luận văn thạc sĩ) ... cứu toán chấp nhận lồi giới thiệu vài phương pháp giải toán này, đặc biệt sâu vào phương pháp chuyển toán chấp nhận lồi qui hoạch lồi Nội dung luận văn gồm hai chương: Chương "Bài toán qui hoạch. .. lồi giới thiệu kiến thức giải tích lồi toán qui hoạch lồi Chương "Một phương pháp qui hoạch lồi giải toán chấp nhận lồi" giới thiệu phương pháp chiếu chiếu song song, thuật toán đạo hàm để giải. .. Chương Một phương pháp qui hoạch lồi giải toán chấp nhận lồi Chương giới thiệu toán chấp nhận lồi giới thiệu tóm tắt hai phương pháp chiếu cho tốn Tiếp sâu vào trình bày phương pháp qui hoạch lồi
 • 45
 • 35
 • 0

Phương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quát (Luận văn thạc sĩ)

Phương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quát (Luận văn thạc sĩ)
Phương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quátPhương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quátPhương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quátPhương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quátPhương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quátPhương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quátPhương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quátPhương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quátPhương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quátPhương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quátPhương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quátPhương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quátPhương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quátPhương pháp hiệu chỉnh cho bài toán bù tổng quát ... Luận văn đủ file: Luận văn full
 • 54
 • 19
 • 0

Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ (Luận văn thạc sĩ)

Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ (Luận văn thạc sĩ)
Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ Điều kiện tối ưu bậc hai cho bài toán tối ưu véctơ ... Luận văn Full đủ file: Luận văn full
 • 67
 • 19
 • 0

Điều kiện tối ưu điểm Karush–Kuhn–Tucker cho bài toán tối ưu véctơ (Luận văn thạc sĩ)

Điều kiện tối ưu điểm Karush–Kuhn–Tucker cho bài toán tối ưu véctơ (Luận văn thạc sĩ)
Một số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụngMột số kết quả về điểm bất động của hàm chỉnh trong không gian Banach và ứng dụng ... Luận văn Full đủ file: Luận văn full
 • 47
 • 19
 • 0

Phân tích tính ổn định và thiết kế bộ quan sát cho một số lớp hệ dương trong mô hình mô hình Roesser (Luận văn thạc sĩ)

Phân tích tính ổn định và thiết kế bộ quan sát cho một số lớp hệ dương trong mô hình mô hình Roesser (Luận văn thạc sĩ)
Phân tích tính ổn định và thiết kế bộ quan sát cho một số lớp hệ dương trong mô hình mô hình Roesser Phân tích tính ổn định và thiết kế bộ quan sát cho một số lớp hệ dương trong mô hình mô hình Roesser Phân tích tính ổn định và thiết kế bộ quan sát cho một số lớp hệ dương trong mô hình mô hình Roesser Phân tích tính ổn định và thiết kế bộ quan sát cho một số lớp hệ dương trong mô hình mô hình Roesser Phân tích tính ổn định và thiết kế bộ quan sát cho một số lớp hệ dương trong mô hình mô hình Roesser Phân tích tính ổn định và thiết kế bộ quan sát cho một số lớp hệ dương trong mô hình mô hình Roesser Phân tích tính ổn định và thiết kế bộ quan sát cho một số lớp hệ dương trong mô hình mô hình Roesser Phân tích tính ổn định và thiết kế bộ quan sát cho một số lớp hệ dương trong mô hình mô hình Roesser Phân tích tính ổn định và thiết kế bộ quan sát cho một số lớp hệ dương trong mô hình mô hình Roesser Phân tích tính ổn định và thiết kế bộ quan sát cho một số lớp hệ dương trong mô hình mô hình Roesser ... Luận văn Full đủ file: Luận văn full
 • 43
 • 11
 • 0

Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)

Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)
Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ)Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định (Luận văn thạc sĩ) ... tiếp tục nghiên cứu Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, tơi chọn đề tài “TÍCH HỢP QUAN HỆ TRỘI TRONG BÀI TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH” Nhằm nghiên cứu quan hệ trội phương pháp tích hợp quan hệ trội có tính đến... 2) quan hệ tương tự X 1.2.2 Hợp thành quan hệ mờ Với quan hệ cổ điển, ba tập tham chiếu X, Y, Z, có quan hệ X Y, quan hệ Y Z cho phép xác định quan hệ X Z, quan hệ thứ ba gọi hợp thành hai quan. .. quan hệ mờ 1.2.1 Định nghĩa quan hệ mờ Chúng ta bắt đầu xem xét trường hợp đơn giản quan hệ mờ, quan hệ mờ hai phần tử tập hợp tham chiếu Ω đó, trường hợp có nhiều ứng dụng quan hệ mờ, quan hệ
 • 62
 • 9
 • 0

Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định

Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định
... 2) quan hệ tương tự X 1.2.2 Hợp thành quan hệ mờ Với quan hệ cổ điển, ba tập tham chiếu X, Y, Z, có quan hệ X Y, quan hệ Y Z cho phép xác định quan hệ X Z, quan hệ thứ ba gọi hợp thành hai quan. .. tiếp tục nghiên cứu Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, chọn đề tài “TÍCH HỢP QUAN HỆ TRỘI TRONG BÀI TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH” Nhằm nghiên cứu quan hệ trội phương pháp tích hợp quan hệ trội có tính đến... quan hệ mờ 1.2.1 Định nghĩa quan hệ mờ Chúng ta bắt đầu xem xét trường hợp đơn giản quan hệ mờ, quan hệ mờ hai phần tử tập hợp tham chiếu Ω đó, trường hợp có nhiều ứng dụng quan hệ mờ, quan hệ
 • 68
 • 15
 • 0
1 2 3 4 .. >