Tổng hợp tài liệu :

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án
Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án . Liên mạng (20 câu) 2. Giới thiệu về TCP/IP(15 câu) 3. Quản trị IOS và các thiết bị Cisco(20 câu) 4. Chuyển mạch lớp 2 và giao thức STP(18 câu) 5. Mạng LAN ảo và. STP(18 câu) 5. Mạng LAN ảo và giao thức VTP(16 câu) 6. Tổng hợp(35 câu) Liên mLiên mạạngng4 4Câu 1Câu 1ThiThiếết bt bị llớớp 1p 1 đư đượợc sc sửửddụụng đng đểểmmởởrrộộng
 • 132
 • 6,110
 • 13

Bài tập Vật Lý hạt nhân có đáp án

Bài tập Vật Lý hạt nhân có đáp án
Bài tập Vật Lý hạt nhân có đáp án . nhân Th và Hạt nhân Ra B. Hạt nhân U và Hạt nhân Ra C. Hạt nhân Pa và Hạt nhân Ra D. Không có cặp hạt nhân nào có. Những hạt nhân nào có cùng số prôtôn? A. Hạt nhân Th và Hạt nhân Ra B. Hạt nhân U và Hạt nhân Ra C. Hạt
 • 11
 • 7,562
 • 37

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN
. NaCl, có màng ngăn điện cực. B. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. C. điện phân NaCl nóng chảy. D. điện phân dung dịch NaNO 3 , không có. ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là A. Al. B. Fe. C. Zn. D. Mg. [<br>] Để khử ion Cu 2+ trong dung dịch CuSO 4 có thể dùng kim loại A. K. B.
 • 5
 • 11,527
 • 333

chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi có đáp án

chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi có đáp án
. ứng C C 2 2 H H 4 4 và H và H 2 2 . . ( Đề thi HS Giỏi Tỉnh BĐ 00-01) ( Đề thi HS Giỏi Tỉnh BĐ 00-01) Bài giải Bài giải  PTHH : C PTHH : C 2 2 H H 4 4. khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A . ( Đề thi HS Giỏi Tỉnh BĐ 02-03 ) ( Đề thi HS Giỏi Tỉnh BĐ 02-03 ) Bài giải Bài giải  PTHH : 3C PTHH : 3C 2 2 H H
 • 9
 • 1,091
 • 24

Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án

Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án
Bài tập kinh tế lượng có đáp án Bài tập kinh tế lượng có lời giải, bài tập kinh tế lượng có đáp án, bài tập kinh tế lượng chương 2, bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm eviews, bai tap kinh te luong chuong 1, bai tap kinh te luong chuong 2 co loi giai . ĐÁP ÁN BÀI TẬP 2 Người soạn: PVM ĐẠI HỌC HOA SEN KINH TẾ LƯỢNG ĐÁP ÁN Bài tập SỐ 2 MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN Người soạn: GV. Phạm Văn Minh Câu 1 (25 điểm):. chứng minh rằng: 2 σ  = 0.00 32; ∑ 2 i x = 0.08 32; X = 0.49 32 Ta có: ∑ = = n i i xESS 1 22 2 ) ˆ ( β  0.08 32 )6560.0( 0358.0 ) ˆ ( 2 2 2 1 2 === ∑ = β ESS
 • 9
 • 36,472
 • 751

Bài tạp nâng cao hóa 9 có đáp án

Bài tạp nâng cao hóa 9 có đáp án
. quả : m = 14,9gam => z = 0,1 mol . Kết quả : m = 14,9gam Bài tóan hỗn hợp Bài tóan hỗn hợp  Bài tập 2 : Chia 15g hh Al và Mg làm hai phần Bài tập 2 :. tuyển lớp 10 chuyên Hóa Trường Lê Q Đôn ( Đề thi tuyển lớp 10 chuyên Hóa Trường Lê Q Đôn Tỉnh BĐ 02-03 ) Tỉnh BĐ 02-03 ) Bài giải Bài giải  PTHH : K
 • 6
 • 4,662
 • 95

Bài tập kinh tế vi mô có đáp án

Bài tập kinh tế vi mô có đáp án
Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ: 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8 tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả và số lượng ấy có hệ số co dãn của cầu và cung là Ed = -0,2; Es = 1,54.Yêu cầu:1.Xác định phương trình đường cung và đường cầu về đường trên thị trường Mỹ. Xác định giá cả cân bằng đường trên thị trường Mỹ.2.Để đảm bảo lợi ích của ngành đường, chính phủ đưa ra mức hạn ngạch nhập khẩu là 6,4 tỷ pao. Hãy xác định số thay đổi trong thặng dư của người tiêu dung, của người sản xuất, của Chính phủ, và số thay đổi trong phúc lợi xã hội. . quan. Tuy nhiên nếu đánh thuế nhập khẩu chính phủ sẽ thu được lợi ích từ thuế. Thu nhập này có thể được phân phối lại trong nền kinh tế ( ví dụ như giảm. của mọi thành vi n sẽ như thế nào? 6. Theo các bạn, giữa vi c đánh thuế xuất khẩu và áp dụng quota xuất khẩu, giải pháp nào nên được lựa chọn. Bài giải P
 • 31
 • 10,921
 • 77

Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án)

Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án)
Trong kỳ kinh doanh có các nghiệp vụ kinh tế sau:NV1: Mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng số tiền: 45.000USD (tỷ giá mua ngoại tệ là 16.000USD).NV2: Ký quỹ ngân hàng mở LC số tiền là 42.000USDNV3: Nhận được thông báo của ngân hàng đã trả tiền cho người bán và nhận về chứng từ. (Tỷ giágiao dịch là 16050). (Hàng mua đang đi đường / Trừ vào số tiền ký quỹ)NV4: Chi phí vận tải hàng hoá quốc tế: 400USD trả bằng TGNH & Chi phí bảo hiểm hàng hoáquốc tế là: 100USD trả bằng TGNH. (tỷ giá giao dịch 16100)NV5: Làm thủ tục nhận hàng: Tỷ giá giao dịch 16100- Thuế Nhập khẩu phải nộp: 20% theo giá CIF trả ngay bằng tiền mặt- Thuế GTGT phải nộp: 10% trả bằng tiền mặtNV6: Lệ phí ngân hàng 500.000VNĐ trả bằng tiền mặtNV7: Chi phí vận chuyển nội địa là 4tr + thuế GTGT 5% trả bằng tiền mặtNV8: Bán lô hàng nhập khẩu với giá vốn là 600tr, giá bán là 680tr. Người mua chưa trả tiền.NV9: CP trả lương cho bộ phận bán hàng là 8tr trả bằng tiền mặt + trích CP khấu hao bộ phận bánhàng là 1trNV10. CP trả lương cho bộ phận quản lý là 12tr trả bằng tiền mặt + trích chi phí khấu hao bộ phậnquản lý là 4tr . NV10. CP tr l ng cho b ph n qu n lý là 12tr tr b ng ti n m t + trích chi phí kh u hao b ph nả ươ ộ ậ ả ả ằ ề ặ ấ ộ ậ qu n lý là 4tr.ả Yêu c u:ầ + Đ nh kho. NV10. CP tr l ng cho b ph n qu n lý là 12tr tr b ng ti n m t + trích chi phí kh u hao b ph nả ươ ộ ậ ả ả ằ ề ặ ấ ộ ậ qu n lý là 4tr.ả N TK64ợ 21:12tr Có
 • 8
 • 20,033
 • 248

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)
Tài liệu tham khảo môn tiếng anh về các dạng câu bị động, có kèm theo đáp án để các bạn kiểm tra lại bài làm. Tài liệu học tập bổ ích dành cho những bạn yêu thích học môn anh văn. . BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG THỂ BỊ ĐỘNG EXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG. 1.My father waters this flower every. 20.Have you finished the above sentences? THỂ BỊ ĐỘNG CÁC MẪU CÂU CƠ BẢN EXERCISE 2:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG. 1.The waiter brings me this dish. 2.Our
 • 4
 • 98,951
 • 5,578

BÀI TẬP VỀ CHUYÊN ĐỀ BỊ ĐỘNG(CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP VỀ CHUYÊN ĐỀ BỊ ĐỘNG(CÓ ĐÁP ÁN)
. BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG THỂ BỊ ĐỘNG EXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG. 1.My father waters this flower. 20.Have you finished the above sentences? THỂ BỊ ĐỘNG CÁC MẪU CÂU CƠ BẢN EXERCISE 2:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG. 1.The waiter brings me this dish. 2.Our
 • 4
 • 12,968
 • 1,796

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)
. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3 LỚP 11(CÓ ĐÁP ÁN) 1. Câu nào đúng trong các câu sau đây? A. Kim cương. hiện các thí nghiệm sau: TN1: Cho ( a + b ) mol CaCl 2 TN2: Cho ( a + b) mol Ca(OH) 2 vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được trong 2 thí nghiệm là
 • 10
 • 11,468
 • 424

Bài tập cảm ứng điện từ-Có đáp án

Bài tập cảm ứng điện từ-Có đáp án
. BÀI TẬP CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 1/ Một ống dây có hệ số tự cảm L =0,1 (H), cường độ dòng điện qua ống dây giảm dần đều từ 2. trường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung và có độ lớn tăng dần từ 0 đến 2,4.10 -3 (T) trong khoảng thời gian 0,4 (s). Suất điện động cảm ứng xuất
 • 1
 • 8,449
 • 228

Bài tập kinh tế vi mô (có đáp án)

Bài tập kinh tế vi mô (có đáp án)
Bài tập kinh tế vi mô (có đáp án)
 • 113
 • 10,843
 • 4

Bài giảng Bài tập định lý vi-lét (có đáp án )

Bài giảng Bài tập định lý vi-lét (có đáp án )
. x 1 + x 2 ) 2 – 2x 1 x 2 = (2m) 2 - 2(m 2 - m + 3 )= 2(m 2 + m - 3 ) =2(m 2 + 2m 1 2 + 1 4 - 1 4 - 12 4 ) =2[(m + 1 2 ) 2 - 13 4 ]=2(m + 1 2 ) 2 - 13 2. phương trình ( 1) ta được phương trình: 2 2 8 0x x+ − = 2 ( 2 1) 9 0x x⇔ + + − = ( ) 2 2 1 3 0x⇔ + − = ( ) ( ) 1 3 1 3 0x x⇔ + + + − = ( ) ( ) 4 2 0x x⇔ +
 • 26
 • 2,462
 • 13

Gián án BAI TAP VE CHUYEN DE BI DONG(CO DAP AN)

Gián án BAI TAP VE CHUYEN DE BI DONG(CO DAP AN)
. relatives five million pounds. 9.The shop assistant handed these boxes to the customer. 10.The board awarded the first prize to the reporter. 11.Have you. shoplifter. 11.Are you going to have the shoemaker repair your shoes? 12.I must have the dentist check my teeth. 13.She will have a veterinary surgeon examine
 • 4
 • 4,221
 • 208

Bài tập tiếng anh lớp 11 (có đáp án) mai lan hương

Bài tập tiếng anh lớp 11 (có đáp án) mai lan hương
Bài tập tiếng Anh lớp 11 (có đáp án) Mai Lan Hương: Được biên soạn dưới dạng vở bài tập, dựa theo sách giáo khoa Tiếng Anh 11 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. là tập hợp các bài tập thực hành về phát âm (pronouncication), từ vựng (vocabulary), ngữ pháp (grammar and structure), đọc hiểu (reading comperhension), viết (writing), ngữ pháp (gammar), nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức và rèn luyện sâu hơn các nội dung trọng tâm của bài học. Các bài tập được biên soạn theo từng Unit cò nội dung tương ứng với sách giáo khoa. Mỗi Unit gồm 1 bài tập dạng tự luận và 2 bài trắc nghiệm . Sau ba Unit sẽ có 1 bài kiểm tra, sau Unit 8 & 16 là hai bài ôn tập dưới dạng bài kiểm tra học kỳ
 • 257
 • 68,877
 • 192

CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG

CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG
. given a present on my birthday by my friend. BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG EXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG. 1.My father waters this flower every morning anything by myself. V/ BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC " NHỜ AI LÀM GÌ". Chủ động: S + have(get) + sb + (to)Vinf >>> ;Bị động: S + have/ get + st
 • 10
 • 13,173
 • 78

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về cấu hình electron (Có đáp án) pptx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về cấu hình electron (Có đáp án) pptx
. 0.208 dm3. D.2,803 dm3.23. Anion X2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Cấu hình electron củanguyên tử Xlà:A. 1s22s22p63s23p6 chuyển sang trạng thái có năng lượng thấp hơn.B. có cấu hình electron của khí kiếm.C. có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3e hoặc 8e.D. chuyển sang
 • 15
 • 2,984
 • 40

Bài tập vật liệu điện tử ( có đáp án )

Bài tập vật liệu điện tử ( có đáp án )
bài tập giúp các bạn tự rèn luyện khả năng giải bài tập môn vật liệu điện tử....
 • 36
 • 7,187
 • 77

Sách bài tập hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết

Sách bài tập hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết
. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH 2 LỜI NÓI ĐẦU Để giúp cho các em học tốt môn Hoá học lớp 9 do vậy chúng tôi biên soạn cuốn “ Bài tập hoá học 9 . Sách. Cu(OH)2 Bài tập 18 Nêu phương pháp hóa học để nhận biết 3 muối NaNO3, NaCl, Na2SO4. Bài tập 19 Dung dòch X chứa 6,2g Na2O và 193 ,8g nước.
 • 144
 • 51,824
 • 58
1 2 3 4 .. >