Tổng hợp tài liệu :

Bài tập về giới từ có đáp án

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 đáp án

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 có đáp án
. 2 O 3 tan hết . Bài giải  Vậy chất rắn không tan ở TN1 và TN2 chỉ gồm CuO nên phải nặng bằng nhau => mâu thuẫn với đề bài .  So sánh TN2 và TN3 :. Để xác đònh Al 2 O 3 dư hay KOH dư ta thể so sánh khối lượng các chất rắn không tan ở từng cặp TN như sau :  So sánh TN1 và TN2 : Gỉa sử trong TN2 Al
 • 7
 • 1,698
 • 19

bai tap ve gioi tu + dap an

bai tap ve gioi tu + dap an
. hợp lệ hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources/276/197282//Baitapvegioitu %20dapan.doc) Quay trở về http://violet.vn
 • 2
 • 8,282
 • 288

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)
. BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN) A.Mối quan hệ giữa “ago-since-for” và thì quá khứ đơn và. 29.Phone now or you will be late. -You will…………………………………………………… E. Một số mẫu câu khác. 30.I advise you to put your money in a bank. -You’d …………………………………………….
 • 3
 • 110,928
 • 6,513

Bài tâp về giới từ

Bài tâp về giới từ
. fục ai về cái gì đó Thuộc về ai đó Tố cáo ai về cái gì đó Khác với đổ lỗi cho ai về cái gì đó Chúc mừng ai về cái gì đó Giới thiệu ai/ cái gì với ai Từ bỏ. đối đồng ý về việc gì với ai đồng ý với Tham ra , dự Thành công về Ngăn cấm ai làm cái gì đó Cung cấp Xin, van nài về cái gì đó Mợn cái gì từ ai Phụ thuộc
 • 6
 • 5,741
 • 368

Câu hỏi ôn tập về ngoại thương, đáp án

Câu hỏi ôn tập về ngoại thương, có đáp án
CHƯƠNG I:Câu 2: Ngoại thương là gì? Tại sao nói ngoại thương là 1 công nghệ sản xuất gián tiếp?•Ngoại thương: -Ngoại thương là sự trao đổi hàng hóa giữa nước này với nước khác thông qua các hoạt động mua và bán. Trong hoạt động ngoại thương: xuất khẩu là việc bán hàng hóa và dịch vụ cho nước ngoài, và nhập khẩu chính là việc mua hàng hóa và dịch vụ của nước ngoài. -Ngoại thương là công nghệ sản xuất gián tiếp để sản xuất hàng hóa và dịch vụ:Câu 3:Phân tích điều kiện cần và đủ cho sự ra đời và phát triển của ngoại thương?Điều kiện để Ngoại thương ra đời, tồn tại và phát triển:(1) sự tồn tại và phát triển của kinh tế hàng hóa - tiền tệ, kèm theo đó là sự xuất hiện của bản thương nghiệp(2) Sự ra đời của Nhà nước và sù ph¸t triÓn cña ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ gi÷a c¸c n-íc.Câu 4: Ngoại thương trước hay phân công lao động trước?Phân công lao động quốc tế là sở của sự phát triển các mối quan hệ kinh tế quốc tế.Phân công lao động quốc tế là quá trình tập trung sản xuất và cung cấp một số sản phẩm và dịch vụ cho một quốc gia nhất định dựa trên ưu thế của quốc gia mình như về trình độ công nghệ-khoa học-xã hội -điều kiện tự nhiên để đáp ứng nhu cầu của quốc gia thông qua trao đổi quốc tế.Việc phân công lao động quốc tế dẫn đến việc chuyên môn hóa và hợp tác hóa trong từng quốc gia và giữa các quốc gia với nhau.Lịch sử phát triển của sự phân công lao động xã hội :-Đại phân công lao động lần thứ 1:diễn ra khi chăn nuôi tách khỏi trồng trọt.-Đại phân công lao động lần thứ 2 :diễn ra khi thủ công nghiệp tách khỏi nghề nông.Thủ công nghiệp là mầm mống của công nghiệp sau này -Đại phân công lao động lần thứ 3 :đánh dầu bởi sự xuất hiện của thương nghiệp.Với sự hoạt động của các thương nhân đã làm cho việc trao đổi hàng hóa phát triển mạnh mẽ và vượt ra biên giới quốc gia.Mậu dịch quốc tế ra đời và phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.Phân công lao động trước!Câu 5: Sự khác nhau bản giữa trao đổi hàng hóa trong nước với trao đổi hàng hóa với nước ngoài về các mặt : chủ sở hữu? giá cả? luật pháp điều chỉnh?HĐNTHĐTM nội địa- Chủ thể: khác quốc tịch- Cùng quốc tịch- Giá cả: Quốc tế- Nội địa- Luật điều chỉnh: hợp đồng, công- Luật quốc giaƯớc quốc tế, tập quán, quốc tếCHƯƠNG II:Câu 1: Các nhà trọng thương xem xét lợi ích của thương mại quốc tế trên khía cạnh nào? Lý thuyết này được vận dụng trong hoàn cảnh nào?-Quan điểm về sự giàu của các quốc gia – Vàng/bạc- Quan điểm về nguồn gốc tạo ra của cải – Ngoại thương/ xuất khẩu.- Quan điểm về chế phát sinh lợi ích từ hoạt động ngoại thương – Trao đổi không ngang giá/ lường gạt--Khuyến cáo đối với CSTM của các quốc gia+ Thực hiện cán cân TM thuận sai+ Khuyến khích XK, XK hàng hóa giá trị cao, hạn chế XK nguyên liệu thô+ Hạn chế NK, đặc biệt NK hàng xa xỉ phẩm, khuyến khích NK nguyên, phụ liệu phục vụ SX hang XK . CHƯƠNG I: Câu 2: Ngoại thương là gì? Tại sao nói ngoại thương là 1 công nghệ. điều chỉnh: hợp đồng, công - Luật quốc gia Ước quốc tế, tập quán, quốc tế CHƯƠNG II: Câu 1: Các nhà trọng thương xem xét lợi ích của thương mại quốc tế
 • 42
 • 5,537
 • 4

Bài tập định luật ôm đáp án

Bài tập định luật ôm có đáp án
Bài 1:Cho mạch điện như hình vẽ,cho biết R1=10 Ω,R2=15 Ω,R3=6 ΩR4=3 Ω,nguồn suất điện động =20V,điện trở trong r=1 Ω,ampe kế điện trở không đáng kể.•Hãy cho biết chiều của dòng điện qua ampe kế và số chỉ của ampe kế là bao nhiêu•Thay ampe kế bằng một vôn kế điện trở vô cùng lớn,hãy xác định số chỉ của vôn kế khi đó là bao nhiêu?(ĐS: IA=0.59 A,dòng điện chạy từ C đến D, Vôn kế chỉ 3.67 V)Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ,cho biết R1=3 Ω,R2=7 Ω,R3=6 ΩR4=9 Ω, nguồn suất điện động =14V,điện trở trong r=1 Ω•Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở•Hiệu điện thế UAB và UMN•Công suất tỏa nhiệt trên các điện trở . Bài 1:Cho mạch điện như hình vẽ,cho biết R 1 =10 Ω,R 2 =15 Ω,R 3 =6 Ω R 4 =3 Ω,nguồn suất điện động ξ =20V,điện trở trong r=1 Ω,ampe kế điện. =12V,U MN =1,2V) Bài 3:Cho mạch điện như hình vẽ,các nguồn giống nhau mỗi nguồn suất điện động ξ =3 V,điện trở trong r=0.25 Ω,trên đèn ghi 6V-6W, điện
 • 2
 • 13,096
 • 240

Bài tập về giới từ

Bài tập về giới từ
. bài tập về giới từ 1 1. She was very surprised________ the grade she received. a. at
 • 4
 • 3,204
 • 129

Bài tập về đảo ngữ (có đáp án) dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi

Bài tập về đảo ngữ (có đáp án) dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi
Đây là một số bài tập Đảo ngữ mời mọi người cùng tham khảo làm bài thử để luyện ngữ pháp tiếng Anh được tốt hơn. . EXERCISES I. Choose the most suitable words underlined. 1. Jim promised that he would never/. no account am ………………..while I am in a meeting. 9. Rarely has ………………………this school written a better composition. 10. In no way …………………….. bear responsibility
 • 11
 • 17,448
 • 319

Bài tập về giới từ at, in, on

Bài tập về giới từ at, in, on
Tài liệu ôn tập môn tiếng anh gồm một dạng câu hỏi đơn giản về ba giới từ at, in, on. Mời các bạn cùng tham khảo để củng cố ngữ pháp tiếng anh . SUBJECT : Prepositions (at / in / on) A) Fill in prepositions of time “AT / IN / ON as in the example: 1. .. on … Saturday 8. ………… 9 o’clock. Fill in the spaces in the invitation with “IN”, ON or “AT”: SUBJECT : Prepositions A) Put in the correct prepositions AT / ON / IN: 1. Columbos discovered
 • 4
 • 23,700
 • 3,600

Bài tập về giới từ đáp án

Bài tập về giới từ có đáp án
Đây là 100 câu bài tập về giới từ đáp án gửi đến các bạn học sinh tham khảo.
 • 3
 • 45,166
 • 4,040

Bai tap ve gioi tu va mao tu

Bai tap ve gioi tu va mao tu
. over my singlet. 3. ABOVE: Với nghĩa là trên nhưng chỉ sự cao hơn so với vật khác thấp hơn. The ceiling fans are above the pupils. The planes fly above. Go to the market 5. ON, OVER, ABOVE. (ở trên) 1. ON: dùng chỉ vị trí đứng liền ngay ở trên On the table; on the desk . 2. OVER: dùng chỉ các lớp/thứ
 • 4
 • 1,767
 • 98

Bài tập về đảo ngữ, đáp án

Bài tập về đảo ngữ, có đáp án
Bài tập về đảo ngữ, đáp án . only they had confirmed by phone, the airline could have warned them. …………………………………………………………………………………… 9. The coast guards could have saved the vessels if. Never have I come across such a horrifying film. 8. Never have I been so moved by a Shakespeare production. 9. Never for one moment did I think the consequences
 • 8
 • 29,391
 • 2,818

Bài tập Kim loại(LTĐH-Có Đáp án)

Bài tập Kim loại(LTĐH-Có Đáp án)
. Giáo viên: Bùi Thanh Huyền Bài tập Đại cương kim loại BÀI TẬP PHẦN KIM LOẠI 1. Biết thể tích 1 mol của mỗi kim loại Al, Li, K tương ứng là 10 (cm. Huyền Bài tập Đại cương kim loại C. Hợp kim thường độ cứng kém các kim loại tạo ra chúng D. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao hơn so với các kim
 • 9
 • 2,496
 • 61

bài tập tổng hợp hkI-có đáp án

bài tập tổng hợp hkI-có đáp án
. hỗn hợp khí gồm H 2 , N 2 thể tích bằng nhau đi qua tháp tổng hợp, thì 75% H 2 tác dụng. Phần trăm thể tích NH 3 trong hỗn hợp khí đi ra từ tháp tổng. bánh, thể dùng muối nào sau đây: A. NaCl B. NH 4 HCO 3 C. CaCO 3 D. (NH 4 ) 2 SO 4 Câu 11: Phản ứng giữa FeCO 3 và dung dịch HNO 3 loãng tạo ra hỗn hợp
 • 2
 • 1,083
 • 2

200 bài tập vật lý khó đáp án

200 bài tập vật lý khó có đáp án
. 200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI (200 Puzzling Physics Problems with Hint and solution). @J!aRTAp"`!Tnt`E!A!mMq Bài 32:23(MApyc#†!mhKR!|E(33!a=!M{ W(Q@#M)!Wq Bài 33P3W)!uagE
 • 20
 • 1,774
 • 7

Bài tập anh văn 8 đáp án

Bài tập anh văn 8 có đáp án
. BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 2. VIII/ Put these words into groups of the same topics. sau sang tiếng anh) : 1. Xin lỗi nhe , nhưng mà em phải nấu cơm trưa một mình. 2. Không nhiều đồ đạc trong phòng ngủ của tôi. 3. Trẻ em thể ăn và uống
 • 114
 • 4,879
 • 39

Bài tập về chiết khấu đáp án

Bài tập về chiết khấu có đáp án
Các dạng bài tập về Chiết khấu . BÀI TẬP VỀ CHIẾT KHẤU Bài 1: Này 13/06/2011 DN A gửi đến NH bảng kê chứng từ kèm theo các. 01/06/2011 01/10/2011 Yêu cầu: 1. Xem xét quyết định việc chiết khấu các chứng từ trên? 2. Tính toán Ck đối với những chứng từ NH nhận Ck? BG: 1. Thời hạn
 • 5
 • 21,371
 • 299

Bài tập về thấu chi đáp án

Bài tập về thấu chi có đáp án
Bài tập về thấu chi đáp án . BÀI TẬP VỀ THẤU CHI BÀI 1: 1 công ty X phương án tài chính 31/12/2010 như sau: Đơn vị: trđ Tài sản. 110700 = 83687,5 trđ < HMTD = 102250  HM thấu chi là 83687,5 trđ. BÀI 2: Công ty may mặc XK A phương án tài chính như sau: Tài sản Giá trị Nguồn
 • 4
 • 3,450
 • 25

Bài tập hóa học 11 (có đáp án)

Bài tập hóa học 11 (có đáp án)
Bài Tập nito, photpho, cacbon, silic bao gồm cả câu hỏi lý thuyết, trắc nghiệm và tự luận, đáp án hướng dẫn làm bài . chất nitơ chỉ hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5? Giải: N cộng hóa trị tối đa là 4 vì nguyên. nitơ lẫn clo qua dd kiềm ở nhiệt độ thường. Dd thu được tính tẩy màu (là nước Gia-ven) Cl 2 + NaOH → NaCl + NaClO + H 2 O − Dẫn lượng khí nitơ
 • 75
 • 7,322
 • 9

Bài tập về giới từ đáp án Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Bài tập về giới từ có đáp án Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338
. doctor.18) I couldn’t believe what he said. It was contrary (to/with/for/in) his thought.19) Our study is very important (for/with/to/about) our future and useful. Are you serious (for/about/with/over) learning to be an architect?100) She has become very famous (for/at/on/with) her novels.101) Mary always take good
 • 6
 • 14,806
 • 2,634
1 2 3 4 .. >