Tổng hợp tài liệu :

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường A Hải Hậu – Nam Định

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường A Hải Hậu Nam Định

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường A Hải Hậu – Nam Định
...   ln 2 019  ln   Tính tổng S  f  1  f      f   2 019   x  Trang 4/6 - Mã đề thi 16 9 - https://toanmath.com/ 4035 B S  20 21 2 019 2 019 2020 C S  D S  20 21 20 21 Câu 38:... Câu 17 : Với hai số thực a  0, b  , khẳng định sau khẳng định sai? A log  a 2b   log  a 4b6   log  a 2b  C log  a 2b   log  ab    D log  a b   log a B log a 2b2  3log a 2b2... đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông BA  BC  a , cạnh bên AA '  a , M trung điểm BC Khoảng cách hai đường thẳng AM B ' C là: a a a a A B C D Câu 39: Cho hình lăng trụ đứng ABC
 • 6
 • 511
 • 4

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Trần Phú Hà Tĩnh

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Trần Phú – Hà Tĩnh
... nhiên thành hàng ngang Tính xác suất để lớp B khơng có hai học sinh đứng cạnh 1 1 A B C D 14 12 0 42 Câu 50 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị qua điểm A  2;6  , B  3 ;11  , C  4 ;18 ... tiền lãi suất không thay đổi ? A 10 2.424.000 đồng B 10 2.423.000 đồng C 10 2. 016 .000 đồng D 10 2. 017 .000 đồng x Câu 27 Họ nguyên hàm hàm số f  x    sin x A 21 A 3x  cos8x  C ln B 23 B 3x... C D B 12 Câu 16 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị hình bên Điểm cực đại đồ A thị hàm số A y  B  2;3 D  1; 3 C x  Câu 17 Tập nghiệm bất phương trình   1  x x 1  27 x 1 y O
 • 5
 • 211
 • 2

Đề số 33 đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 1 chuyên quốc học huế có đáp án

Đề số 33 đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 1 chuyên quốc học huế có đáp án
... QUỐC HỌC HUẾ KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2 018 2 019 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn Tốn ĐÁP ÁN Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 ... R x ln x Câu 30 Câu 31 Tìm số hạng đầu u1 cấp số nhân (un ) biết u1 + u2 + u3 = 16 8 u4 + u5 + u6 = 21 1344 217 A u1 = 24 B u1 = C u1 = 96 D u1 = 11 mx + với tham số m = Giao điểm hai đường tiệm... hàm số hàm số đây? A y = x3 − 3x2 + C y = −x3 − 3x2 + B y = 2x3 − 6x2 + 1 D y = − x3 + x2 + 3 y −2 O 1 x 1 −2 −3 ———————————– Hết ———————————– Trang 6/6 đề thi 10 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC
 • 8
 • 192
 • 6

Đề số 43 đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 1 trường trần phú hà tĩnh

Đề số 43 đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 1 trường trần phú – hà tĩnh
... hợp A gồm tất số tự nhiên có chữ số khác Chọn ngẫu nhiên số từ A Tính xác suất để số chọn có chữ số đứng sau lớn chữ số đứng trước 74 62 A B C D 411 4 31 216 350 Câu 31 Cho hàm số y   x ... (a c) A P  10 B P  C P  11 D P  13 x  20 Câu 36 Trên đồ thị hàm số y  có điểm có hồnh độ tung độ số nguyên? 2x  A B vô số C D � Câu 37 Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f  x... a3 B C D 12 Câu 16 Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị hình bên Điểm cực đại đồ thị hàm số A y  B  2;3 C x  D  1; 3 A x x 1 x 1 Câu 17 Tập nghiệm bất phương trình   1   27
 • 4
 • 126
 • 1

HỒ THỨC THUẬN đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 2 trường lương thế vinh hà nội

HỒ THỨC THUẬN  đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 2 trường lương thế vinh – hà nội
... Mã đề 110 ĐÁP ÁN BẢNG ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀđề thi 110 11 21 31 41 C C C A D 12 22 32 42 D D A C D 13 23 33 43 B B A C C 14 24 34 44 B B B D D 15 25 35 45 A D A D B 16 26 36 46 C B D D B 17 27 ... cos α = B cos α = C cos α = D cos α = 2 Câu 50 Cho hai hàm số f (x) = x3 − (m + 1)x2 + (3m2 + 4m + 5)x + 20 19 g(x) = (m2 + 2m + 5)x3 − (2m2 + 4m + 9)x2 − 3x + (với m tham số) Hỏi phương trình... = C V = D V = 4 Câu 19 Họ nguyên hàm hàm số f (x) = 2x(1 + 3x3 ) 6x3 A x2 + x2 + C B x2 + + C C 2x x + x + C D x2 x + x3 4 + C Trang 2/ 6 Mã đề 110 Câu 20 Tìm tập nghiệm S bất phương trình
 • 7
 • 211
 • 4

toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 2 trường lương thế vinh hà nội

toanmath com  đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 2 trường lương thế vinh – hà nội
... 18 28 38 48 A A A B D 19 29 39 49 D B B C C 10 20 30 40 50 B A A B C Sản phẩm Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Thi Thử THPTQG Lương Thế Vinh- HN Lần 2 -20 19 ĐỀ THỬ THPTQG LƯƠNG THẾ VINH - HÀ... TIẾT ĐỀ THỬ THPTQG LƯƠNG THẾ VINH- HÀ NỘI LẦN 2 -20 19 MƠN TỐN Chia sẻ Quybacninh từ Gr Fb: STRONG TEAM TOÁN VD-VDC Trang Mã đề 110 Sản phẩm Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Thi Thử THPTQG Lương. .. u21 = u1 + 20 d Theo giả thi t u2 + u21 = 50  2u1 + 21 d = 50 Tổng 22 số hạng dãy S 22 = cunconsieuquay1408@gmail .com Câu 17 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A B  2u1 + 21 d  22 = 50 .22
 • 38
 • 36
 • 0

toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên đại học vinh nghệ an

toanmath com  đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên đại học vinh – nghệ an
... Mã đề thi 13 2 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG MƠN TỐN LẦN - 2 019 Câu Mã 13 2 Mã 209 Mã 357 Mã 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43... D B B D B C A Sản phẩm Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Chuyên Đại Học Vinh Lần 1- 2 018 -2 019 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN 1- 2 018 -2 019 Bản quyền thuộc tập thể thầy STRONG TEAM... Mã đề 209 Sản phẩm Group FB: STRONG TEAM TOÁN VD VDC Đề Chuyên Đại Học Vinh Lần 1- 2 018 -2 019 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH LẦN 1- 2 018 -2 019 Bản quyền thuộc tập thể thầy STRONG TEAM TỐN
 • 41
 • 144
 • 1

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bến Tre

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bến Tre
... C 46 C 47 A 48 D 49 B 50 B TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE ĐỀ THI THỬ LẦN NĂM HỌC 2 018 - 2 019 Bài thi mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian phát đề) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu Thể tích... 2 018 = a <  x = a − 2 018 < −2 018 Ta có bảng biến thi n x f ( x + 2 018 ) + 2 019 −∞ a − 2 018 − ' f ( x + 2 018 ) + 2 019 x + −2 016 +∞ + f ( a ) + 2 019 ( a − 2 018 ) Hàm số y =f ( x + 2 018 ) + 2 019 . .. ÁN: MÃ ĐỀ: 12 3 A B A C C D D A C 10 B 11 B 12 D 13 B 14 A 15 C 16 D 17 A 18 B 19 A 20 B 21 D 22 A 23 B 24 D 25 A 26 C 27 C 28 B 29 B 30 C 31 C 32 B 33 D 34 D 35 D 36 B 37 C 38 A 39 D 40 A 41 C 42
 • 29
 • 24
 • 0

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bến Tre

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bến Tre
... C 46 C 47 A 48 D 49 B 50 B TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE ĐỀ THI THỬ LẦN NĂM HỌC 2 018 - 2 019 Bài thi mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu Thể tích... 2 018 = a <  x = a − 2 018 < −2 018 Ta có bảng biến thi n x f ( x + 2 018 ) + 2 019 −∞ a − 2 018 − ' f ( x + 2 018 ) + 2 019 x + −2 016 +∞ + f ( a ) + 2 019 ( a − 2 018 ) Hàm số y =f ( x + 2 018 ) + 2 019 . .. ÁN: MÃ ĐỀ: 12 3 A B A C C D D A C 10 B 11 B 12 D 13 B 14 A 15 C 16 D 17 A 18 B 19 A 20 B 21 D 22 A 23 B 24 D 25 A 26 C 27 C 28 B 29 B 30 C 31 C 32 B 33 D 34 D 35 D 36 B 37 C 38 A 39 D 40 A 41 C 42
 • 29
 • 80
 • 0

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Anh Sơn 1 Nghệ An

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Anh Sơn 1 – Nghệ An
... đồng B 216 triệu đồng C 212 triệu đồng D 210 triệu đồng Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A (1; 2;7), B (3;8; 1) Mặt cầu đường kính AB có phương trình là: A ( x  1) ... hai lần bán kính đáy Tính tỉ số thể tích hình cầu ngoại tiếp nội tiếp hình nón A 12 5(  2) 64 B 12 5(  2) 64 C 12 7(  2) 64 D 12 7(  2) 64 HẾT Trang 6/6 - Mã đề 245 - https://toanmath.com/... cắt cạnh SB, SC M, N Gọi p, q giá trị lớn nhất, nhỏ VSAMN VSABC Khi p  q bằng: A 19 18 B 23 18 C 13 18 D 17 18 Câu 49: Cho phương trình: x  x 2 xm  x  x  x  3x  m  Tập giá trị m để
 • 6
 • 20
 • 0

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Quốc học Huế

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên Quốc học Huế
...  21 Trang 13 2  u1  u1q  u1q  16 8 u1 1  q  q   16 8 (1)   u1q  u1q  u1q  21 u1q 1  q  q   21( 2) Lây (2) chia cho (1) ta được: q  21 1  q 16 8  1  (1)  u1 1 ... x3 + x2 + 3 y −2 O 1 x 1 −2 −3 ———————————– Hết ———————————– Trang 6/6 đề thi 10 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2 018 2 019 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn Tốn... P  m  m  m   t  10  t  10     m2  m  10 .2m  10 0  1  m  10    m  21  41 1  m  10 21  41    1 m   m  21m  10 0   21  41  m    Kết hợp điều
 • 28
 • 27
 • 0

Đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên bến tre

Đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 1 trường THPT chuyên bến tre
... C 46 C 47 A 48 D 49 B 50 B TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE ĐỀ THI THỬ LẦN NĂM HỌC 2 018 - 2 019 Bài thi mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian phát đề) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu Thể tích... 2 018 = a <  x = a − 2 018 < −2 018 Ta có bảng biến thi n x f ( x + 2 018 ) + 2 019 −∞ a − 2 018 − ' f ( x + 2 018 ) + 2 019 x + −2 016 +∞ + f ( a ) + 2 019 ( a − 2 018 ) Hàm số y =f ( x + 2 018 ) + 2 019 . .. ÁN: MÃ ĐỀ: 12 3 A B A C C D D A C 10 B 11 B 12 D 13 B 14 A 15 C 16 D 17 A 18 B 19 A 20 B 21 D 22 A 23 B 24 D 25 A 26 C 27 C 28 B 29 B 30 C 31 C 32 B 33 D 34 D 35 D 36 B 37 C 38 A 39 D 40 A 41 C 42
 • 29
 • 20
 • 0
1 2 3 4 .. >