Tổng hợp tài liệu :

TRÍCH LY HỢP CHẤT CURCUMINOID TẠO HỆ LIPOSOME

Ứng dụng các chế phẩm enzyme pectinex để nâng cao hiệu suất trích lychất lượng nước quả dứa

Ứng dụng các chế phẩm enzyme pectinex để nâng cao hiệu suất trích ly và chất lượng nước quả dứa
Ứng dụng các chế phẩm enzyme pectinex để nâng cao hiệu suất trích lychất lượng nước quả dứa . ứng dụng các chế phẩm enzyme Pectinex để nâng cao hiệu suất trích lychất lợng nớc quả dứa (Ananas comosus ) tự nhiên. chúng tôi trình bày các kết quả thu đợc trong việc ứng dụng các chế phẩm enzyme nhóm Pectinase để nâng cao hiệu suất trích ly dịch quả và khả năng chống
 • 6
 • 717
 • 4

ứng dụng và chế phẩm enzyme pectinex để nâng cao hiệu suất trích lychất lượng nước quả dừa tự nhiên

ứng dụng và chế phẩm enzyme pectinex để nâng cao hiệu suất trích ly và chất lượng nước quả dừa tự nhiên
ứng dụng và chế phẩm enzyme pectinex để nâng cao hiệu suất trích lychất lượng nước quả dừa tự nhiên . ứng dụng các chế phẩm enzyme Pectinex để nâng cao hiệu suất trích lychất lợng nớc quả dứa (Ananas comosus ) tự nhiên Use of pectinases. dựng quy trình chế biến nớc dứa tự nhiên có sử dụng 2 chế phẩm enzyme là Pectinex Ultra SP-L và Pectinex 3XL để tăng hiệu quả trích ly và làm trong dịch
 • 6
 • 478
 • 1

Nghiên cứu trích ly hợp chất curcumin trong củ nghệ vàng ở huyện Krông Bông

Nghiên cứu trích ly hợp chất curcumin trong củ nghệ vàng ở huyện Krông Bông
Nghiên cứu trích ly hợp chất curcumin trong củ nghệ vàng ở huyện Krông Bông . Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 1 NGHIÊN CỨU TRÍCH LY HỢP CHẤT CURCUMIN TRONG CỦ NGHỆ VÀNG Ở HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH. dụng của hợp chất này, chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu trích ly hợp chất curcumin trong củ nghệ vàng trên địa bàn huyện Krông Bông,
 • 8
 • 1,226
 • 7

Các biện pháp quản quá trình đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Trường Đại học Hải Phòng

Các biện pháp quản lý quá trình đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Trường Đại học Hải Phòng
Từ thực trạng công tác quản quá trình đào tạo cán bộ hành chính văn thư và cán bộ thiết bị thí nghiệm trường học hệ THCN của Trung tâm ĐTBDCB - Trường ĐHHP, tìm ra các hạn chế còn tồn tại của quá trình đào tạo làm ảnh hưởng đến chất lượng, từ đó đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản quá trình đào tạo hệ THCN tại Trung tâm ĐTBDCB cho các khóa mới. . Các biện pháp quản quá trình đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Trường Đại học Hải Phòng Thư. trung tâm, tôi tâm huyết chọn đề tài: Các biện pháp quản quá trình đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Trường
 • 60
 • 458
 • 0

Nghiên cứu sử dụng xúc tác Pd- Ni cho quá trình xử hợp chất clo hữu cơ trong pha lỏng

Nghiên cứu sử dụng xúc tác Pd- Ni cho quá trình xử lý hợp chất clo hữu cơ trong pha lỏng
Nghiên cứu sử dụng xúc tác Pd- Ni cho quá trình xử hợp chất clo hữu cơ trong pha lỏng . n t t nghi p: Nghi n c u s d ng x c t c Pd- Ni /C* cho qu tr nh x l h p ch t clo h u c trong pha l ng Ho ng Thị Phư ng – C ng nghệ H u. n t t nghi p: Nghi n c u s d ng x c t c Pd- Ni /C* cho qu tr nh x l h p ch t clo h u c trong pha l ng Ho ng Thị Phư ng – C ng nghệ H u
 • 46
 • 577
 • 1

ứng dụng các chế phẩm enzyme Pectinex để nâng cao hiệu suất trích lychất l-ợng n-ớc quả dứa (Ananas comosus ) tự nhiên

ứng dụng các chế phẩm enzyme Pectinex để nâng cao hiệu suất trích ly và chất l-ợng n-ớc quả dứa (Ananas comosus ) tự nhiên
The present study was aimed at improving the extraction efficiency and quality of natural pineapple (Annanas comosus) juice. Pectinase Preparations, viz. Pectinex Ultra SP-L and Pectinex 3XL were applied for cayenne pineapples produced in §ong Giao corporation. The optimal conditions for Pectinex Ultra SP-L and Pectinex 3XL were selected. Pectinex Ultra SP-L increased the extraction rate by 19,9%. Pectinex 3XL increased T index of the natural pineapple juice. The scheme for its production was proposed.
 • 6
 • 269
 • 2

Hợp chất trong tảo

Hợp chất trong tảo
. "Tìm hiểu một số hợp chất của Tảo& quot;. Để tìm hiểu về tảo và một số hoạt chất quan trọng từ tảo. Cũng như tính chất và ứng dụng của nó trong đời sống và. 70% , • +Chất béo: 16,6% • +Đường: 15 %. • + Hàm lượng caroten cao • Thành phần sinh hóa của tảo • Ứng dụng các hợp chất trong tảo • • Trong tảo có chứa
 • 22
 • 178
 • 0

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp:Các biện pháp quản quá trình đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Trường Đại học Hải Phòng pptx

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp:Các biện pháp quản lý quá trình đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Trường Đại học Hải Phòng pptx
. trung tâm, tôi tâm huyết chọn đề tài: “Các biện pháp quản quá trình đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Trường. nghiệp tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ - Trường Đại học Hải Phòng Chương 3: Các biện pháp quản quá trình đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp được
 • 61
 • 432
 • 1

Biện pháp quản quá trình đào tạo hệ vừa làm vừa học ở trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nội

Biện pháp quản lý quá trình đào tạo hệ vừa làm vừa học ở trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nội
. trình đào tạo hệ vừa làm vừa học ở trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. Đề xuất các biện pháp quản quá trình đào tạo hệ vừa làm vừa học ở trường. - Công tác quản đào tạo ở trường cao đẳng. - Các biện pháp quản quá trình đào tạo hệ vừa làm vừa học ở trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.
 • 18
 • 545
 • 0

Một số biện pháp quản hoạt động đào tạo hệ cử nhân quản giáo dục tại khoa sư phạm đại học quốc gia hà nội

Một số biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hệ cử nhân quản lý giáo dục tại khoa sư phạm  đại học quốc gia hà nội
. Khoa Sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội Chương 3: Một số biện pháp quản hoạt động đào tạo hệ cử nhân quản giáo dục tại Khoa Sư phạm Đại học Quốc gia Hà. các biện pháp quản hoạt động đào tạo hệ cử nhân quản giáo dục. Đề tài Một số biện pháp quản hoạt động đào tạo hệ cử nhân quản giáo dục của Khoa
 • 28
 • 451
 • 1

nghiên cứu xử hợp chất clo hữu cơ bằng quá trình hydrodeclo hóa trên xúc tác sử dụng y-al2o3 làm chất mang 

nghiên cứu xử lý hợp chất clo hữu cơ bằng quá trình hydrodeclo hóa trên xúc tác sử dụng y-al2o3 làm chất mang 
. TỔNG QUAN THUYẾT 6 1.1. HỢP CHẤT CLO HỮU CƠ 6 1.1.1. Giới thiệu chung về hợp chất clo hữu cơ 6 1.1.2. Ứng dụng của một số hợp chất clo hữu cơ 9 1.1.3 CHẤT CLO HỮU CƠ 1.1.1. Giới thiệu về hợp chất clo hữu cơ Hợp chất clo hữu cơ là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa một hoặc nhiều nguyên tử clo gắn
 • 55
 • 871
 • 0

NGHIÊN CỨU TRÍCH LY HỢP CHẤT CURCUMIN TRONG CỦ NGHỆ VÀNG Ở HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐĂK LĂK

NGHIÊN CỨU TRÍCH LY HỢP CHẤT CURCUMIN TRONG CỦ NGHỆ VÀNG Ở HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐĂK LĂK
NGHIÊN CỨU TRÍCH LY HỢP CHẤT CURCUMINTRONG CỦ NGHỆ VÀNGỞ HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐĂK LĂKĐẠI HỌC ĐÀ NẴNGTRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠMKHOA HÓA-------  -------NGHIÊN CỨU TRÍCH LY HỢP CHẤT CURCUMINTRONG CỦ NGHỆ VÀNGỞ HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐĂK LĂKKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN KHOA HỌCSinh viên thực hiện : Trần Quang HuyLớp : 08 – CHDGiáo viên hướng dẫn : GS.TS Đào Hùng CườngĐà Nẵng – 2012 . tài: Nghiên cứu trích ly hợp chất curcumin trong củ nghệ vàng ở huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk . 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 2.1. Đối tượng nghiên. nghiên cứu Nghiên cứu ly trích hợp chất curcumin trong củ nghệ vàng ở huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk. 4 4. Cách tiếp cận và phạm vi nghiên cứu 4.1.
 • 61
 • 4,286
 • 9

BÁO CÁO "NGHIÊN CỨU TRÍCH LY HỢP CHẤT CURCUMIN TRONG CỦ NGHỆ VÀNG Ở HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐĂK LĂK" potx

BÁO CÁO
. của hợp chất này, chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu trích ly hợp chất curcumin trong củ nghệ vàng trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh. tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 1 NGHIÊN CỨU TRÍCH LY HỢP CHẤT CURCUMIN TRONG CỦ NGHỆ VÀNG Ở HUYỆN
 • 8
 • 697
 • 9

Một số biện pháp quản chương trình đào tạo hệ Cao đẳng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Một số biện pháp quản lý chương trình đào tạo hệ Cao đẳng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
. trạng chương trình đào tạo và quản chương trình đào tạo hệ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 3.3 Đề xuất những biện pháp quản chương trình đào tạo hệ cao đẳng góp phần nâng cao. các biện pháp quản chương trình đào tạo hệ cao đẳng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Đề tài cung cấp một số các biện pháp quản để các cán bộ quản. quản chương trình đào tạo Chƣơng 2: Thực trạng đào tạo và quản chương trình đào tạo hệ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Chƣơng 3: Một số biện pháp quản chương trình đào
 • 125
 • 498
 • 2

KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ HÚNG QUẾ_OCIMUM BASILICUM

KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ HÚNG QUẾ_OCIMUM BASILICUM
Nghiên cứu hợp chất sinh học có khả năng kháng oxi hóa ngày càng là vấn đề hấp dẫn nhiều chuyên gia và chúng được đánh giá có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe con người.Húng quế là thực vật có hợp chất sinh học. Chính vì vậy, chúng tôi đề xuất đề tài “Khảo sát phương pháp và điều kiện trích ly hợp chất có hoạt tính sinh học từ Húng quế (Ocimum basilicum)” nhằm bước đầu tìm ra phương pháp và điều kiện trích ly các hợp chất sinh học từ Húng quế, từ đó có giải pháp sử dụng chế phẩm này trong thực phẩm và sinh học ... hưởng phương pháp trích ly Húng quế lên chất có hoạt tính kháng oxi hóa chưa nghiên cứu Chính vậy, đề xuất đề tài Khảo sát phương pháp điều kiện trích ly hợp chất có hoạt tính sinh học t Húng. .. chúng đánh giá có vai trò quan trọng sức khỏe người .Húng quế thực vật có hợp chất sinh học Chính vậy, đề xuất đề tài Khảo sát phương pháp điều kiện trích ly hợp chất có hoạt tính sinh học từ. .. basilicum) ” nhằm xác định phương pháp điều kiện tối ưu để trích ly hoạt chất sinh học có khả kháng oxi hóa từ Húng quế Ý nghĩa tính khoa học, thực tiễn 13 Khảo sát phương pháp trích ly điều kiện
 • 93
 • 2,913
 • 4

Một số biện pháp quản chương trình đào tạo hệ Cao đẳng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Một số biện pháp quản lý chương trình đào tạo hệ Cao đẳng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
... chương trình đào tạo quản chương trình đào tạo hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 3.3 Đề xuất biện pháp quản chương trình đào tạo hệ cao đẳng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Trường. .. Một số biện pháp quản chương trình đào tạo hệ cao đẳng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tìm biện pháp quản chương trình đào tạo góp. .. trình đào tạo hệ cao đẳng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Muốn nâng cao chất lượng, phát huy hiệu việc đào tạo hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Du
 • 13
 • 67
 • 0

Nghiên cứu xử hợp chất hữu cơ họ azo trong nước thải dệt nhuộm bằng hệ oxy hóa nâng cao

Nghiên cứu xử lý hợp chất hữu cơ họ azo trong nước thải dệt nhuộm bằng hệ oxy hóa nâng cao
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI HOÀNG THỊ THU HƯỜNG NGHIÊN CỨU XỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG HỆ OXI HÓA NÂNG CAO Chuyên ngành: Hóa học phân tích Mã số: 60440118... nghiệm - Nghiên cứu khả xử hợp chất hữu nước thải dệt nhuộm hệ phoi sắt kết hợp với muối kali pesunfat quy mô phòng thí nghiệm - Ứng dụng kết nghiên cứu để xử nước thải dệt nhuộm làng Vạn... TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA NÂNG CAO (AOPs) Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 27 1.4 SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH XỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ BẰNG SẮT KIM
 • 89
 • 276
 • 0

ẢNH HƢỞNG CỦA TỈ LỆ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ PHÂN HẦM CẦU LÊN KHẢ NĂNG SINH GAS VÀ XỬ HỖN HỢP CHẤT THẢI CỦA HỆ THỐNG BIOGAS THỬ NGHIỆM

ẢNH HƢỞNG CỦA TỈ LỆ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ PHÂN HẦM CẦU LÊN KHẢ NĂNG SINH GAS VÀ XỬ LÝ HỖN HỢP CHẤT THẢI CỦA HỆ THỐNG BIOGAS THỬ NGHIỆM
... cứu thật mở đầu từ năm 1630 với kiện Van Helmont lần phát thấy phát loại khí cháy đƣợc từ chất hữu thối rữa Năm 1667, Shirley nói đến khí đầm lầy Năm 1770, Alessandro Volta thu đƣợc khí đầm lầy... axit bay hơi, axit iospropionic, axit valeric, axit isovaleric, axit D– 2–methyl butyric, axit thơm khác (axit phenylaxetic, axit phenylpropionic, axit indoleaxetic), amoni sunphit, cacbondioxyt... phép tạo ATP vận chuyển electron q trình photphoryl hóa Đối với methanol, nhóm methyl tham gia phản ứng ba phân tử metan đƣợc tạo nhóm methyl bị oxy hố thành CO để sinh electron để khử nhóm methyl
 • 63
 • 44
 • 0

TRÍCH LY HỢP CHẤT CURCUMINOID TẠO HỆ LIPOSOME

TRÍCH LY HỢP CHẤT CURCUMINOID TẠO HỆ LIPOSOME
Tài liệu bao gồm quy trình từ xử nguyên liệu, trích ly hoạt chất curcumin, ứng dụng hoạt chất vào hệ dẫn truyền liposome. Các kết quả được phân tích đầy đủ, chính xác mang tính khoa học cao. Là thành quả nghiên cứu sau gần 1 năm, đạt điểm gần như tuyệt đối trong báo cáo luận văn. ... khả hấp thụ hợp chất yêu cầu cấp thiết Nhằm góp phần khai thác hợp chất quý nghệ để ứng dụng vào sống ngày cơng nghiệp, đề tài: Trích ly hợp chất curcuminoid củ nghệ vàng tạo hệ liposome từ... tài trích ly hợp chất curcuminoid củ nghệ vàng nghiên cứu tạo hệ phân tán liposome từ dịch chiết curcuminoid Các mục tiêu cụ thể là: i ii Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến q trình trích ly hợp chất. .. 1: Trích ly hợp chất curcuminoid củ nghệ vàng Q trình trích ly sử dụng phương pháp trích ly dung mơi có hỗ trợ sóng siêu âm nhằm khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến q trình trích ly tỉ lệ bột nghệ/ethanol
 • 69
 • 74
 • 1
1 2 3 4 .. >