Tổng hợp tài liệu :

Chứng khoán phái sinh của thị trường chứng khoán

Tài liệu tín dụng ngân hàng - chương 3 - Các công cụ tài chính phái sinh trên thị trường ngoại hối

Tài liệu tín dụng ngân hàng - chương 3 - Các công cụ tài chính phái sinh trên thị trường ngoại hối
Chương này trình bày các giao dịch phái sinh trên thị trường ngoại hối nhằm cung cấp nền tảng kiến thức thực hiện các giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá sẽ được trình bày trong các chương sau. Học . từng loại giao dịch phái sinh trên thị trường ngoại hối. • Nắm được thực tiễn giao dịch các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam.HỢP ĐỒNG. giá trên thị trường. Tham gia giao dịch trên thị trường này chủ yếu là các ngân hàng thương mại, các công ty đa quốc gia, các nhà đầu tư trên thị trường tài
 • 61
 • 930
 • 8

Khả năng ứng dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam.doc

Khả năng ứng dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam.doc
Khả năng ứng dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam. . khoán Việt Nam bao gồm các phần sau:Phần 1 : CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Phần 2 : KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. : CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH1 .1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1.1 Tổng quan về thị trường chứng khoánThị trường
 • 31
 • 1,071
 • 14

ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . khoán Việt Nam bao gồm các phần sau: Phần 1 : CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Phần 2 : KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. : CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1.1 Tổng quan về thị trường chứng khoán Thị
 • 31
 • 424
 • 3

Khả năng áp dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Khả năng áp dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Khả năng áp dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam . khoán Việt Nam bao gồm các phần sau: Phần 1 : CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Phần 2 : KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. chứng khoán phái sinh. Nội dung của đề tài được trình bày đi từ lý thuyết về chứng khoán phái sinh đến khả năng áp dụng chúng vào thị trường chứng khoán
 • 31
 • 417
 • 0

tìm hiểu thực trạng sử dụng các công cụ phái sinh trên thị trường việt nam

tìm hiểu thực trạng sử dụng các công cụ phái sinh trên thị trường việt nam
tìm hiểu thực trạng sử dụng các công cụ phái sinh trên thị trường việt nam . Thực trạng sử dụng các công cụ phái sinh tại Việt Nam – Nhóm CDA – K11 HVNH Page 1 BÀI THO LUN THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM Nhóm CDA – K11 – Lớp công. công cụ phái sinh sáng thứ 4 ca 2 H504 Thực trạng sử dụng các công cụ phái sinh tại Việt Nam – Nhóm CDA – K11 HVNH Page 2 Mục lục. 1. Lời nói đầu. 3 2. Thực trạng sử dụng các. loại hình công cụ phái sinh ở Việt Nam. 3 2.1. Khung pháp lý điều chỉnh. 3 2.2. Thực trạng sử dụng hợp đồng quyền chọn. 7 2.3. Thực trạng sử dụng hợp đồng kỳ hạn. 11 2.4. Thực trạng sử dụng hợp
 • 28
 • 1,090
 • 6

Triển khai các nghiệp vụ phái sinh trên thị trường ngoại hối - kinh nghiệm từ Trung Quốc và các giải pháp phát triển cho Việt Nam

Triển khai các nghiệp vụ phái sinh trên thị trường ngoại hối - kinh nghiệm từ Trung Quốc và các giải pháp phát triển cho Việt Nam
Triển khai các nghiệp vụ phái sinh trên thị trường ngoại hối - kinh nghiệm từ Trung Quốc và các giải pháp phát triển cho Việt Nam
 • 114
 • 877
 • 1

Các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển

Các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển
MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU............................................................................................... 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH......................................... 31.TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI.................................... 31.1.KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI ................................................................................................. 31.1.1.Khái niệm...................................................................................... 31.1.2.Đặc điểm ....................................................................................... 31.1.3.Chức năng của TTNH .................................................................. 41.2.CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA TTNH ............................................ 51.2.1.Ngân hàng trung ương ................................................................. 51.2.2.Ngân hàng thương mại................................................................. 61.2.3.Môi giới ngoại hối ......................................................................... 81.2.4.Những khách hàng mua bán lẻ .................................................... 92.CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI. .. 102.1.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CỤ PHÁI SINH......................................... 102.1.1.Khái niệm.................................................................................... 102.1.2 Lịch sử hình thành thị trường các công cụ phái sinh ................ 102.2.HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH KỲ HẠN .................................................. 122.2.1.Khái niệm.................................................................................... 122.2.2.Nội dung và đặc điểm ................................................................. 122.3.HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI.............................................. 152.3.1.Khái niệm và đặc điểm ............................................................... 152.3.2.Các hình thức và cách xác định tỷ giá hoán đổi........................ 16 2.4.HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN ....................................... 182.4.1.Khái niệm và đặc điểm ............................................................... 182.4.2.Định giá quyền chọn................................................................... 212.5.HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH TƯƠNG LAI ........................................... 232.5.1.Khái niệm.................................................................................... 232.5.2.Đặc điểm ..................................................................................... 233.KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤPHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI QUỐC TẾ ................. 253.1.THỊ TRƯỜNG LONDON................................................................... 253.2.THỊ TRƯỜNG MỸ ............................................................................. 273.3.THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC ............................ 30CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM .................................... 311.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TTNH VIỆT NAM .................................... 311.1.GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 ĐẾN 1991 ............................................. 321.2.GIAI ĐOẠN TỪ 1991 ĐẾN 11/1994................................................... 331.3.GIAI ĐOẠN TỪ 12/1994 ĐẾN NAY .................................................. 362.THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤPHÁI SINH TRÊN TTNH VIỆT NAM .................................................... 382.1.CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ CHO VIỆC PHÁTTRIỂN GIAO DỊCH PHÁI SINH TRÊN TTNH ..................................... 382.1.1.Đối với giao dịch kỳ hạn............................................................. 382.1.2.Đối với giao dịch hoán đổi.......................................................... 422.1.3.Đối với giao dịch quyền chọn ..................................................... 442.1.4.Kế toán nghiệp vụ liên quan đến công cụ tài chính phái sinh .. 452.2.THỰC TRẠNG GIAO DỊCH KỲ HẠN............................................. 462.3.THỰC TRẠNG GIAO DỊCH HOÁN ĐỔIi ....................................... 48 2.4.THỰC TRẠNG GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN ................................. 542.4.1 Quyền chọn ngoại tệ với ngoại tệ ................................................ 542.4.2. Quyền chọn ngoại tệ với nội tệ................................................... 573.ĐÁNH GIÁ CHUNG.............................................................................. 583.1Thành tựu ............................................................................................. 583.2Khó khăn............................................................................................... 62CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤTÀI CHÍNH PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆTNAM............................................................................................................ 661.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆTNAM TRONG THỜI GIAN TỚI .............................................................. 662.GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM.......................... 692.1.HOÀN THIỆN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ THỊ TRƯỜNGNGOẠI HỐI VIỆT NAM .......................................................................... 692.1.1.Hoàn thiện chính sách tỷ giá ...................................................... 692.1.2.Hoàn thiện và phát triển thị trường liên ngân hàng................. 702.1.3.Nâng cao vai trò của NHNN trên thị trường ngoại hối ............ 722.2.HOÀN THIỆN THỊ TRƯỜNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH......... 722.2.1.Giao dịch ngoại hối kỳ hạn và hoán đổi .................................... 722.2.2.Giao dịch ngoại hối quyền chọn................................................. 732.2.3.Giao dịch ngoại hối tương lai ..................................................... 732.2.HOÀN THIỆN PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH NGOẠI HỐI TẠICÁC NHTM ............................................................................................... 742.2.1.Chuẩn hóa tổ chức hoạt động của phòng kinh doanh ngoại tệcủa NHTM ............................................................................................ 74 2.2.2.Nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ các cán bộ kinh doanh ngoại tệ .................................................... 762.2.3.Trang bị kỹ thuật hiện đại cho phòng kinh doanh ngoại tệ ..... 762.3.GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NHÓM KHÁCH HÀNG MUA BÁN LẺ...... 77KẾT LUẬN................................................................................................. 78TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 80 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUSơ đồ 1.2 Mô hình tổ chức của thị trường ngoại hối..................................... 10Bảng 1. Thị trường ngoại hối Anh - Doanh số giao dịch bình quân ngày ..... 26Bảng 2. Bảng tổng hợp giá trị của hợp đồng được chuẩn hóa tại Sở giao dịch thương mại Chicago. .................................................................................... 29Bảng 3. Tổng hợp phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn theo qui định của NHNN.......................................................................................................... 39Bảng 4. Tỷ trọng của các giao dịch kỳ hạn và hoán đổi trên VinaForex ....... 47Bảng 5. Báo cáo các giao dịch hoán đổi lãi suất còn đang hiệu lực thực hiện tháng 6/ 2005................................................................................................ 53Biểu đồ: Cơ cấu giao dịch trên TTNTLNH ( % ) ......................................... 59Bảng 6. Tổng hợp các công cụ phái sinh tài chính của một số ngân hàng thương mại ................................................................................................... 61 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTAUDĐôla AustrauliaCADĐôla CanadaEUROĐồng EuroGBPĐồng Bảng AnhJYPĐồng Yên NhậtNHNNNgân hàng Nhà nướcNHTMNgân hàng thương mạiNHTWNgân hàng Trung ươngTCTDTổ chức tín dụngTTNHThị trường ngoại hốiTTNTLNHThị trường ngoại tệ liên ngân hàngUSDĐôla MỹVNĐViệt Nam đồngVinaForexThị trường ngoại hối Việt NamXNKXuất nhập khẩuXHCNXã hội chủ nghĩa LỜI CẢM ƠNEm xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong Khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quí báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Trần Thị Lương Bình, giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng trường Đại học Ngoại thương đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp.Do những hạn chế về thời gian, tài liệu và khả năng của người viết, khóa luận khó tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, bạn bè.Em xin chân thành cảm ơn! LỜI MỞ ĐẦU1.Lý do lựa chọn đề tàiTrải qua hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạt động kinh tế đối ngoại và hệ thống thị trường tài chính đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên đến nay, thị trường ngoại hối vẫn còn sơ khai, kém phát triển so với các nước trong khu vực cũng như thị trường quốc tế. Nguồn vốn ngoại tệ luân chuyển kém linh hoạt, cung - cầu ngoại tệ trên thị trường tại nhiều thời điểm rơi vào tình trạng mất cân đối và cân bằng giả tạo. Hoạt động quản lý, điều tiết và can thiệp của ngân hàng Nhà nước trên thị trường ngoại hối bị động, lúng túng và hiệu quả chưa cao. Năng lực quản trị rủi ro và kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại còn thấp, các công cụ giao dịch ngoại hối kém phát triển. Khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngoại hối, công cụ phòng ngừa rủi ro hối đoái của các chủ thể trong nền kinh tế còn rất hạn chế. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới, đòi hỏi phải hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại hối để có khả năng thích ứng với những biến động của thị trường quốc tế. Tham gia vào thị trường ngoại hối khi những diễn biến của thị trường luôn thay đổi từng ngày và được cập nhật liên tục 24/24 thì những rủi ro của thị trường cũng nhiều như lợi nhuận mà nó mang lại, do đó các chủ thể tham gia thị trường cần sáng suốt để lựa chọn và ứng dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro sao cho phù hợp với mình. Các công cụ phòng ngừa rủi ro này trên thị trường ngoại hối chính là các công cụ phái sinh ngoại hối.So với lịch sử ra đời và phát triển của thị trường ngoại hối quốc tế thì thị trường ngoại hối Việt Nam còn rất non trẻ và còn nhiều hạn chế. Nhằm làm rõ thực trạng ứng dụng các công cụ phái sinh ngoại hối trên thị trường ngoại hối trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay, tác giả lựa chọn vấn đề nghiên cứu “Các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp.2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.Luận văn tập trung phân tích kỹ từng nghiệp vụ, những tồn tại và khó khăn trong quá trình triển khai các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, tìm ra nguyên nhân của những vấn đề còn tồn tại để đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao tính hiệu quả của các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam.3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.•Đối tượng nghiên cứu: Các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam, bao gồm: hợp đồng giao dịch kỳ hạn, hợp đồng giao dịchhoán đổi và hợp đồng giao dịch quyền chọn.•Phạm vi nghiên cứu: Thị trường ngoại hối Việt Nam.4.Phương pháp nghiên cứu.Đây là một đề tài mang tính khoa học và ứng dụng thực tiễn nên trong quá trình nghiên cứu tác giả dựa vào quan điểm duy vật biện chứng, đồng thời kết hợp với phương pháp hệ thống, phân tích tổng hợp để giải quyết những vấn đề nêu ra. Từ đó luận văn được thực hiên trên cơ sở phương pháp luận một cách có hệ thống của vấn đề cần nghiên cứu.5.Kết cấu đề tài.Ngoài Mở đầu, kết luận và mục lục tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường ngoại hối và cáccông cụ phái sinh.Chương II: Thực trạng sử dụng các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam.Chương III: Một số giải pháp phát triển các công cụ phái sinh trên thịtrường ngoại hối Việt Nam. CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH1.TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI1.1.Khái niệm, đặc điểm và chức năng của thị trường ngoại hối1.1.1.Khái niệmThị trường ngoại hối (TTNH) hay thị trường hối đoái ngoại tệ là thị trường tiền tệ quốc tế diễn ra các hoạt động giao dịch các ngoại tệ và các phương tiện thanh toán có giá trị như ngoại tệ. Thị trường ngoại hối theo tiếng Anh là The Foreign Exchange Market và được viết tắt là FOREX hay FX.Vậy, thị trường ngoại hối có thể là bất cứ nơi nào diễn ra hoạt động traođổi mua bán ngoại hối.Tại Việt Nam: “Thị trường ngoại tệ là nơi diễn ra hoạt động mua bán các loại ngoại tệ. Thị trường ngoại tệ của Việt Nam bao gồm Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng và thị trường ngoại tệ giữa ngân hàng với khách hàng” (theo điều 4.18 Pháp lệnh ngoại hối Việt Nam). . Nga Lớp : Anh 2 Khóa : 45 Giáo viên hướng dẫn : TS. Trần Thị Lƣơng Bình Hà Nội - 05 /201 0 i MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI. VinaForex 47 Bảng 5. Báo cáo các giao dịch hoán đổi lãi suất còn đang hiệu lực thực hiện tháng 6/ 200 5 53 Biểu đồ: Cơ cấu giao dịch trên TTNTLNH ( % ) 59 Bảng 6. Tổng hợp các công cụ phái sinh. chân thành cảm ơn! 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Trải qua hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế thị trường với định hướng xã hội chủ
 • 90
 • 1,226
 • 11

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINHTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH và THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG
MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1NỘI DUNG3CHƯƠNG 1: CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH31.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN31.1.1 Tổng quan về thị trường chứng khoán31.1.2 Khái niệm về chứng khoán phái sinh51.1.3 Vai trò chứng khoán phái sinh đối với thị trường chứng khoán.61.1.3.1.Chứng khoán phái sinh giúp phòng ngừa rủi ro.61.1.3.2 Chứng khoán phái sinh được nhà đầu tư sử dụng để đầu cơ.71.2. CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH, ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG CỦA MỖI LOẠI.81.2.1. Chứng quyền (rights)81.2.2 Chứng khế ( warrants ).101.2.3 Hợp đồng kỳ hạn ( forwards )131.2.4 Hợp đồng tương lai ( futures).141.2.5 Hợp đồng quyền lựa chọn ( options ).18CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINHTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM242.1 THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM242.2 ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM252.3. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM262.3.1.Thị trường phái sinh tiền tệ272.3.2. Thị trường phái sinh hàng hóa292.3.3. Thị trường phái sinh chứng khoán302.4. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH322.5. LÝ DO CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG Ở THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM37CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM403.1. Đánh giá nhu cầu của thị trường về các sản phẩm phái sinh.403.2. Lựa chọn mô hình tổ chức cho thị trường phái sinh403.3. Lựa chọn những loại tài sản cơ sở (được cho phép) và phát triển các loại sản phẩm phái sinh413.4. Lựa chọn tổ chức là thành viên trung gian của TTCKPS423.5. Giải pháp ứng dụng chứng khoán phái sinh cho thị trường chứng khoán ở VN42KẾT LUẬN44 LỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường, quá trình điều hoà các nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu được diễn ra trên thị trường tài chính. Thị trường tài chính thường được phân làm hai loại là thị trường tiền tệ (bao gồm thị trường liên ngân hàng, thị trường hối đoái và quan trọng nhất là thị trường tín dụng ) và thị trường vốn (bao gồm thị trường cho thuê tài chính, thị trường thế chấp và quan trọng nhất là thị trường chứng khoán). Thị trường chứng khoán là bộ phận quan trọng nhất trong thị trường tài chính, nó là nơi cung cấp vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế. Thị trường tài chính rất nhạy cảm, chỉ một tổn thất trong một thị trường bộ phận có thể lây lan sang cả thị trường tài chính rộng lớn và rất dễ dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính, gây thiệt hại cho nền kinh tế. Từ đó đặt ra một yêu cầu là phải ổn định thị trường tài chính. Chính vì vậy mà trong suốt những thập kỷ vừa qua có sự tăng trưởng kỳ lạ của các thị trường phái sinh, một trong những phát triển quan trọng nhất của thị trường tài chính. Các công cụ tài chính phái sinh ngày càng được sử dụng rộng rãi, linh hoạt trong các hoạt động tài chính. Đó là những công cụ mới và phức tạp, vì vậy muốn sử dụng nó một cách hiệu quả ta cần nghiên cứu, tìm hiểu nó.Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính phái sinh có nguồn gốc từ chứng khoán và có mối quan hệ chặt chẽ với chứng khoán gốc. Đây là những công cụ tài chính đa năng và là các công cụ quan trọng được sử dụng một cách linh hoạt để giúp các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán xử lý rủi ro về giá cả chứng khoán và giúp nhà đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận. Nhưng chứng khoán phái sinh lại tạo ra sứ ép từ phía nhà đầu tư và rất phức tạp nên chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp và trong thị trường chứng khoán phát triển. Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán mới đi vào hoạt động từ năm 2000, còn trong giai đoạn bước đầu xây dựng nên vấn đề áp dụng chứng khoán phái sinh còn nhiều bất cập, nhưng khi thị trường phát triển thì đó lại trở thành tất yếu.Chứng khoán phái sinh vừa là hàng hoá trên thị trường chứng khoán, lại vừa là phương thức để sử dụng phòng ngừa rủi ro hoặc được sử dụng để đầu cơ. Chứng khoán phái sinh rất đa năng nên nó tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển, sôi động, kích thích nhà đầu tư tham gia đầu tư cả vào các chứng khoán thông thường chư cổ phiếu, trái phiếu và cả công cụ dẫn xuất. Cùng những đặc điểm và vai trò quan trọng của thị trường chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam mà nhóm chúng em quan tâm và lựa chọn đề tài “ Chứng khoán phái sinhthị trường chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam” làm đề tài cho bài tiểu luận này. . Vai trò chứng khoán phái sinh đối với thị trường chứng khoán. Chứng khoán phái sinh đóng vai trò to lớn trong thị trường chứng khoán, cũng như trên thị trường tài chính. Chứng khoán phái sinh chủ. môn Thị trường chứng khoán GVHD: Trần Thị Yến NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1.1 Tổng quan về thị trường. nhóm chúng em quan tâm và lựa chọn đề tài “ Chứng khoán phái sinhthị trường chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam” làm đề tài cho bài tiểu luận này. Sinh viên thực hiện:
 • 50
 • 476
 • 2

cu chứng khoán phái sinhthị trường chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán việt nam

cu chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán việt nam
LỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường, quá trình điều hoà các nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu được diễn ra trên thị trường tài chính. Thị trường tài chính thường được phân làm hai loại là thị trường tiền tệ (bao gồm thị trường liên ngân hàng, thị trường hối đoái và quan trọng nhất là thị trường tín dụng ) và thị trường vốn (bao gồm thị trường cho thuê tài chính, thị trường thế chấp và quan trọng nhất là thị trường chứng khoán). Thị trường chứng khoán là bộ phận quan trọng nhất trong thị trường tài chính, nó là nơi cung cấp vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế. Thị trường tài chính rất nhạy cảm, chỉ một tổn thất trong một thị trường bộ phận có thể lây lan sang cả thị trường tài chính rộng lớn và rất dễ dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính, gây thiệt hại cho nền kinh tế. Từ đó đặt ra một yêu cầu là phải ổn định thị trường tài chính. Chính vì vậy mà trong suốt những thập kỷ vừa qua có sự tăng trưởng kỳ lạ của các thị trường phái sinh, một trong những phát triển quan trọng nhất của thị trường tài chính. Các công cụ tài chính phái sinh ngày càng được sử dụng rộng rãi, linh hoạt trong các hoạt động tài chính. Đó là những công cụ mới và phức tạp, vì vậy muốn sử dụng nó một cách hiệu quả ta cần nghiên cứu, tìm hiểu nó.Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính phái sinh có nguồn gốc từ chứng khoán và có mối quan hệ chặt chẽ với chứng khoán gốc. Đây là những công cụ tài chính đa năng và là các công cụ quan trọng được sử dụng một cách linh hoạt để giúp các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán xử lý rủi ro về giá cả chứng khoán và giúp nhà đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận. Nhưng chứng khoán phái sinh lại tạo ra sứ ép từ phía nhà đầu tư và rất phức tạp nên chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp và trong thị trường chứng khoán phát triển. Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán mới đi vào hoạt động từ năm 2000, còn trong giai đoạn bước đầu xây dựng nên vấn đề áp dụng chứng khoán phái sinh còn nhiều bất cập, nhưng khi thị trường phát triển thì đó lại trở thành tất yếu.Chứng khoán phái sinh vừa là hàng hoá trên thị trường chứng khoán, lại vừa là phương thức để sử dụng phòng ngừa rủi ro hoặc được sử dụng để đầu cơ. Chứng khoán phái sinh rất đa năng nên nó tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển, sôi động, kích thích nhà đầu tư tham gia đầu tư cả vào các chứng khoán thông thường chư cổ phiếu, trái phiếu và cả công cụ dẫn xuất. Cùng những đặc điểm và vai trò quan trọng của thị trường chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam mà nhóm chúng em quan tâm và lựa chọn đề tài “ Chứng khoán phái sinhthị trường chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam” làm đề tài cho bài tiểu luận này.MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1PHẦN I : CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH31.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN31.1.1 Tổng quan về thị trường chứng khoán31.1.2 Khái niệm về chứng khoán phái sinh51.1.3 Vai trò chứng khoán phái sinh đối với thị trường chứng khoán.61.1.3.1 Chứng khoán phái sinh giúp phòng ngừa rủi ro .61.1.3.2 Chứng khoán phái sinh được nhà đầu tư sử dụng để đầu cơ .71.2 CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH, ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG CỦA MỖI LOẠI.81.2.1 Chứng quyền (rights)81.2.2 Chứng khế ( warrants ) .111.2.3 Hợp đồng tương lai ( futures )151.2.3.2 Hợp đồng tương lai ( futures) .161.2.4 Hợp đồng quyền lựa chọn ( options ) .20PHẦN II : KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHỨNG KHOÁN KHOÁN SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM262.1 THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM262.2 ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM27LỜI KẾT LUẬN29TÀI LIỆU THAM KHẢO30 . DUNG CHƯƠNG 1: CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1.1 Tổng quan về thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán là một bộ. mà nhóm chúng em quan tâm và lựa chọn đề tài “ Chứng khoán phái sinhthị trường chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam làm đề tài cho bài tiểu luận này. 2 Website: http://www.docs.vn. phiếu và cả công cụ dẫn xuất. Cùng những đặc điểm và vai trò quan trọng của thị trường chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam mà nhóm chúng em quan tâm và lựa chọn đề tài “ Chứng
 • 32
 • 382
 • 1

Phát triển các công cụ tài chính phái sinh trong thị trường chứng khoán

Phát triển các công cụ tài chính phái sinh trong thị trường chứng khoán
...Phần I:Những vấn đề công cụ tài phái sinh thị trường tài phái sinh 1.1 Khái niệm: Công cụ tài phái sinh gì: Công cụ phái sinh công cụ phát hành sở công cụ đă có cổ phiếu, trái phiếu... làm tính công thị trường Phần 3: Phát triển công cụ tài phái sinh thị trường chứng khoán (bao gồm:trái phiếu phủ,trái phiếu công ty cổ phiếu) Việt Nam Như biết,thực công cụ tài phái sinh xuất... đề phát triển công cụ trị trường tài phái sinh Việt Nam điều mẻ.Hiện công cụ thị trường tài phái sinh đem vào thử nghiệm số Ngân hàng Thương mại chưa đem vào thị trường chứng khoán. Và việc phát
 • 27
 • 141
 • 0

Định hướng phát triển công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán tại việt nam

Định hướng phát triển công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán tại việt nam
MỤC LỤCCHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN THỊTRƢỜNG CHỨNG KHOÁN.......................................................................................41.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ PHÁI SINH (CCPS)........................................... 41.1.1 Khái niệm............................................................................................................................... 41.1.2 Sự ra đời và phát triển của các công cụ phái sinh .................................................................. 41.1.3 Vai trò của các công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán ............................................. 41.1.4 Các lợi thế về hoạt động và tính hiệu quả .............................................................................. 51.1.5 Hạn chế khi áp dụng công cụ phái sinh.................................................................................. 51.2 CÔNG CỤ PHÁI SINH CHỦ YẾU TRÊN THị TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 51.2.1 Căn cứ vào phương thức giao dịch trên thị trường................................................................ 51.2.2 Căn cứ vào điều kiện của hợp đồng ....................................................................................... 51.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CCPS TRÊN TTCK 81.3.1 Xuất phát từ nhà đầu tư (NĐT) .............................................................................................. 81.3.2 Môi trường kinh tế ................................................................................................................ 81.3.3 Môi trường pháp lý................................................................................................................. 81.3.4 Các định chế tài chính khi tham gia vào TTCK ..................................................................... 81.3.5 Hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin (CNTT)........................................................................... 9CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ PHÁI SINH TẠI VIỆTNAM..............................................................................................................................102.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ............................................................................ 102.1.1 Vài nét về thị trường chứng khoán Việt Nam ...................................................................... 102.1.2 Thực trạng định hướng phát triển CCPS tại Việt Nam ........................................................ 162.2 GIAO DỊCH CCPS TỒN TẠI TRÊN TTCK VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁTTRIỂN CCPS ............................................................................................................ 172.2.1 Giao dịch CCPS tồn tại trên TTCK...................................................................................... 172.2.2 Định hướng phát triển CCPS trên TTCK ............................................................................. 182.3 NHẬN XÉT TỔNG QUÁT................................................................................ 192.3.1 Thuận lợi .............................................................................................................................. 192.3.2 Khó khăn .............................................................................................................................. 202.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN CCPS TRÊN TTCK VIỆT NAM ... 212.4.1 Giải pháp chung ................................................................................................................... 212.4.2 Giải pháp cụ thể.................................................................................................................... 23CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC ........................................253.1 GIẢNG DẠY MÔN HỌC .................................................................................. 253.1.1 Tính hữu ích thiết thực ......................................................................................................... 253.1.2 Cơ sở vật chất....................................................................................................................... 253.1.3 Giáo trình, tài liệu học tập, giảng viên ................................................................................. 253.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ...................................................................................... 25MỞ ĐẦU1. Mục tiêu nghiên cứu đề tàiThứ nhất, trên thực tế, em là một sinh viên chuyên ngành marketing nên bộ môn thịtrường chứng khoán chưa được đào tạo sâu dẫn đến tầm hiểu biết về thị trường này chỉở mức non kém. Tuy nhiên, vì sự hứng thú về thị trường phái sinh nói riêng cũng nhưthị trường chứng khoán nói chung nên em đã cố gắng nghiên cứu để tăng thêm nguồnkiến thức cho bản thân.Thứ hai, với sự bức xúc của bản thân vì Việt Nam là một trong số những quốc gia dẫnđầu thế giới về xuất khẩu nông sản với danh mục sản phẩm đa dạng từ cà phê, cao su,đến hạt điều, đậu tương... nhưng trên thực tế kinh doanh nông sản Việt Nam trongnhững năm qua đã không ít lần phải chứng kiến cảnh các địa phương, các doanhnghiệp do không ổn định đầu ra nên sản xuất còn tự phát, còn nông dân thì bị cuốn vàovòng luẩn quẩn “trồng – chặt – trồng” và “được mùa mất giá, mất mùa được giá” khiếnviệc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, định giá rất bị động, thu nhập người sản xuấtvà kinh doanh nông sản đều không ổn định. Hơn nữa, do không có sở giao dịch hànghóa đúng nghĩa và liên thông với thị trường quốc tế nên nhiều mặt hàng nông sản xuấtkhẩu chủ lực của Việt Nam thường phải bán dưới giá bình quân thế giới. Từ thực ti ntrên e càng mong muốn tìm hiểu cũng như mong muốn thị trường phái sinh s sớmđược đưa vào hoạt động tại Việt Nam một cách đúng nghĩa nh m giúp các doanhnghiệp quản l rủi ro biến động giá hàng hóa, tạo điều kiện cho cả doanh nghiệp vànhững người sản xuất tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi với chiến lược pháttriển dài hạn, đảm bảo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia cuộccạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp nước ngoài trong bối cảnh thị trường hànghóa liên tục biến động.Cuối cùng, vì yêu cầu ngày càng cao của xã hội về các loại sản phẩm và những yêucầu từ những sản phẩm nh m hạn chế rủi ro khi đầu tư vào TTCK cũng như khi thamgia xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo cơ hội để Việt Nam thu hút vốn đầu tư từ thị trườngbên ngoài, dường như có thể khẳng định r ng thị trường phái sinh là rất cần thiết chonền kinh tế Việt Nam hiện nay. Với mong muốn được góp chút tri thức cá nhân để xácđịnh phương hướng, đẩy nhanh tiến trình của sự xuất hiện thị trường phái sinh, em đãlựa chọn nghiên cứu đề tài “Định hướng phát triển công cụ phái sinh trên thị trườngchứng khoán tại Việt Nam”.2. Đối tƣợng nghiên cứuĐề tài nghiên cứu tổng quát về thực trạng TTCK nói chung cũng như TTPS nói riêng.Đặc biệt, đi sâu vào 3 CCPS chính (hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, hợp đồngtương lai) và đưa ra những định hướng để có thể hoàn thiện các CCPS và những vấnđề liên quan nh m mục đích sớm đưa thị trường phái sinh chính thức xâm nhập vàoViệt Nam một cách toàn diện.3. Phạm vi nghiên cứuNghiên cứu một đề tài không thuộc chuyên ngành và có phần phức tạp, em đã đi vào thựctế tìm hiểu (làm thêm trong công ty buôn bán sản phẩm phái sinh) để có thể hiểu được cơbản về thị trường này; ngoài ra, đa phần thông tin cũng như số liệu trong bài là do em tham khảo trên mạng. Bên cạnh đó, sách giáo khoa của trường ĐH Công Nghiệp cũng lànơi cung cấp khá nhiều l thuyết cơ sở. Đề tài chủ yếu chú trọng vào định hướng để đưathị trường phái sinh sớm xuất hiện tại Việt Nam.4. Phƣơng pháp nghiên cứuĐề tài có sử dụng các phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh, dẫn chứng và phântích từ tổng quát đến chi tiết dựa trên mối quan hệ biện chứng giữa các đối tượngnghiên cứu, để từ đó đưa ra kết luận và giải pháp thực ti n.5. Kết cấu đề tàiNgoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm ba chươngChương 1 : Cơ sở lý luận về các công cụ phái sinh trên TTCKChương 2 : Thực trạng phát triển các CCPS tại Việt NamChương 3 : Nhận xét và đánh giá môn họcCHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINHTRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ PHÁI SINH (CCPS)1.1.1 Khái niệmCó nhiều quan niệm khác nhau về CCPS như sau :Theo John Downes và Jordan ElliotGoodman thì “CCPS là một hợp đồng có giá trị phụ thuộc vào kết quả hoạt động củamột tài sản, tài chính gốc, một chỉ số hoặc các công cụ đầu tư khác.”Trong giáo trình đào tạo của học viện chứng khoán Australia thì “CCPS là một hợpđồng có xác định thời gian thực hiện cụ thể để mua hoặc bán một hàng hóa cụ thể(như lúa mì hoặc len…) hoặc một công cụ tài chính (như cổ phiếu, chỉ số…)”1.1.2 Sự ra đời và phát triển của các công cụ phái sinhHợp đồng kỳ hạn đầu tiên có từ thời Trung cổ, được hình thành nh m đáp ứng nhucầu cho những người nông dân và những thương gia. Nó được hình thành để nốicung và cầu giữa người nông dân và nhà buôn.Sở mậu dịch Chicago (CBT) là SGD CCPS lớn nhất trên thế giới, thành lập năm1848, tại đó các hợp đồng kỳ hạn trên các loại hàng hóa khác nhau được chuẩnhóa về số lượng và chất lượng để đưa vào giao dịch.Năm 1898 các nhà buôn bơ và trứng đã rút khỏi SGD hàng hóa Chicago đểthành lập CBEC. Năm 1919, CBEC đổi tên thành CME và đã được cơ cấu lại để giaodịch hợp đồng tương lai. CME giao dịch hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số chứngkhoán SP 500Hợp đồng quyền chọn đầu tiên được giao dịch ở Châu Âu và Mỹ vào khoảng thếkỷ 18. Đầu những năm 1900, một nhóm các Công ty đã thành lập Hiệp hội các nhàmôi giới và tự doanh quyền chọn nh m tạo ra một cơ chế để người mua và người báncó thể gặp được nhau. Tuy nhiên Thị trường quyền chọn của Hiệp hội các nhà môigiới và tự doanh có hai nhược điểm: Không có thị trường thứ cấp. Không có cơ chế đảm bảo r ng người phát hành quyền s tôn trọng hợp đồngVào năm 1973, CBT đã thành lập SGD quyền chọn Chicago với mục tiêu giao dịchcác quyền chọn cổ phiếu. Từ đó các thị trường quyền chọn ngày càng trở nên phổbiến với các nhà đầu tư.Vào những năm 1980, các thị trường cũng phát triển các hợp đồng quyền chọn ngoạitệ, quyền chọn chỉ số cổ phiếu và các quyền chọn hợp đồng tương lai. PHLX làSGDCK đầu tiên giao dịch các quyền chọn ngoại tệ. SGD quyền chọn Chicago giaodịch các quyền chọn dựa trên chỉ số SP 100 và SP 500.1.1.3 Vai trò của các công cụ phái sinh trên thị trƣờng chứng khoánSử dụng CCPS để phòng ngừa rủi ro có những ưu điểm nổi bật hơn so với các công cụtài chính khác như : CCPS giúp các NĐT có thể tiết kiệm được một phần chi phí, giảm thiểu rủi ro.Chứng khoán phái sinh được niêm yết trên SGD và SGD đóng vai trò là trung giangiữa bên mua, bên bán đảm bảo việc thực thi các điều khoản của hợp đồng CCPS là phương tiện giúp các NĐT bảo vệ được lợi nhuận, giảm bớt các khoản lỗcó thể xảy ra đối với tài sản của mình, CCPS giúp những người tham gia giao dịchtrên thị trường chứng khoán phái sinh có thể chuyển rủi ro đối với tài sản của mìnhsang những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro.1.1.4 Các lợi thế về hoạt động và tính hiệu quả Chi phí giao dịch thấp hơn.Điều này làm cho việc chuyển hướng từ các giao dịchgiao ngay sang phái sinh ngày càng d dàng và hấp dẫn hơn. Tính thanh khoản trên thị trường cao hơn hẳn so với thị trường giaongay Các giao dịch bán khống được thực hiện d dàng hơn. TTPS giúp các tín hiệu thị trường khó bị bóp méo. Công cụ tài chính phái sinh là sản phẩm của nền kinh tế hiện đại, Kỹ thuật tàichính này đòi hỏi một trình độ hiểu biết và phát triển nhất định của bất kỳ nền kinh tếnào.1.1.5 Hạn chế khi áp dụng công cụ phái sinhCCPS được xem như phương tiện để các NĐT sử dụng cho các mục đích bất chínhnhư trốn thuế, làm sai lệch báo cáo tài chính, tránh né các chuẩn mực kế toán, hoặcquy chế giám sát tài chính.Với hình thức mở một tài khoản bảo chứng khoảng 1% so với giá trị hợp đồng cầnmua thì một doanh nghiệp có thể khống chế số lượng hợp đồng hơn 100 lần. d dẫnđến xáo trộn trên thị trường. Khi NĐT đầu tư vào CKPS thì chỉ có được và mất màkhông có giá trị tăng thêm, chính vì vậy mà đi kèm với khả năng sinh lời chính lànhững rủi ro rất lớn của các NĐT. Giá trị danh nghĩa quá lớn dẫn đến rủi ro thua lỗlớn mà NĐT không thể bù đắp được. Đòn bẩy nợ trong nền kinh tế. D xảy ra tìnhtrạng đầu cơ trục lợi, tạo biến động thị trường nếu không có giám sát tốt, khả năngbiến các sàn giao dịch thành nơi thao túng giá là điều khó tránh khỏi Khi áp dụng cácCCPS vào TTCK tạo ra nguy cơ mất thanh khoản rất cao đối với một số loại chứngkhoán. Quy mô thị trường phát triển đến một mức độ nào đó mới áp dụng được CCPS.1.2 CÔNG CỤ PHÁI SINH CHỦ YẾU TRÊN THị TRƢỜNG CHỨNGKHOÁN1.2.1 Căn cứ vào phƣơng thức giao dịch trên thị trƣờngCăn cứ vào phương thức giao dịch trên thị trường CCPS được chia thành CCPS OTC(over the counter) và CCPS niêm yết.1.2.2 Căn cứ vào điều kiện của hợp đồngHợp đồng quyền chọn: Là quyền được ghi trong hợp đồng cho phép người mua lựachọn quyền mua hoặc quyền bán một số chứng khoán được xác định trước trongkhoảng thời gian nhất định với một mức giá xác định trước. Quyền lựa chọn là một bản hợp đồng mang tính thỏa thuận nhưng ràng buộc về mặt pháp lý, trong đó có babên tham gia : Bên thứ nhất : Người mua quyền lựa chọn Bên thứ hai : Người viết quyền lựa chọn đồng thời là người bán quyền. Bên thứ ba : Cơ quan quản l , đảm bảo cho giao dịch nêu trong hợp đồng s đượcthực hiện đúng.Đặc điểm của hợp đồng quyền chọn : Vị thế mua là người mua quyền có quyền thực hiện hay không thực hiện quyền, cònvị thế bán phải có nghĩa vụ thực hiện quyền khi bên mua yêu cầu. Người mua quyền phải trả cho người bán quyền một khoản phí được xem như giácủa quyền chọn. Ngày thực hiện quyền do người mua quyền quyết định ở trong kỳ hạn.Mục đích sử dụng quyền chọn : Phòng ngừa rủi ro do biến động của giá cả tài sản cơ sở trong tương lai. Đầu cơ : tìm kiếm lợi nhuận dựa trên sự biến động giá của tài sản cơ sở trong tươnglai. Kinh doanh chênh lệch giá : Tận dụng các cơ hội chênh lệch giá để tìm kiếm lợinhuận. Những yếu tố cấu thành một quyền chọn : Tên của hàng hoá cơ sở và khối lượng được mua theo quyền Loại quyền Mức giá thực hiện theoNhững mức giá liên quan đến một quyền chọn : Có nhiều mức giá và nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến giá của một quyềnchọn : Giá hiện hành của chứng khoán nguồn Giá thực hiện Thời gian cho đến khi hết hạn Lãi suất ngắn hạn phi rủi ro trong suốt thời hạn của quyền. Mức dao động dự đoán của các mức lãi suất trong suốt thời hạn của quyền.Giao dịch hợp đồng quyền chọn : Được tổ chức thực hiện trên các sàn giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn mộtcách chuyên nghiệp. Việc thực hiện hợp đồng được hỗ trợ bởi sàn giao dịch. Mọi nhu cầu mua và bán được thể hiện trên bảng điện tử, đối tác là vô danh Những quy định hoạt động của giao dịch luôn được đảm bảo sự công b ng, côngkhai và minh bạch. Đảm bảo trật tự trong hoạt động của thị trường, đặc biệt trong những điều kiện giaodịch sôi động. Trên thị trường OTC.
 • 28
 • 309
 • 0

Định hướng phát triển công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam

Định hướng phát triển công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam
... trò công cụ phái sinh thị trƣờng chứng khoán Sử dụng CCPS để phòng ngừa rủi ro có ưu điểm bật so với công cụ tài khác : Định hướng phát triển công cụ phái sinh thị trường chứng khoán Việt Nam. .. sở lý luận công cụ phái sinh TTCK Chương : Thực trạng phát triển CCPS Việt Nam Chương : Nhận xét đánh giá môn học Định hướng phát triển công cụ phái sinh thị trường chứng khoán Việt Nam Footer... nghiệm chứng khoán phái sinh thị trường trái phiếu Mỹ cho thấy chứng khoán phái sinh giúp tăng đáng kể tính khoản trái phiếu phủ thúc đẩy phát triển thị trường Định hướng phát triển công cụ phái sinh
 • 28
 • 131
 • 0

Phát triển các công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Phát triển các công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... sản sở công cụ tài Trong CCPS tài người ta lại chia CCPS tiền tệ CCPS chứng khoán 1.3 PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN TTCK 1.3.1 Khái niệm phát triển công cụ phái sinh Có thể hiểu, phát triển. .. CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM & KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC 2.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CCPS TRÊN TTCK VIỆT NAM 2.1.1 Vài nét thị trường chứng khoán Việt Nam Năm 2006 vốn... CCPS Việt Nam kinh nghiệm số nước Chương : Giải pháp phát triển công cụ phái sinh TTCK Việt Nam Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG
 • 26
 • 145
 • 0

Sử dụng công cụ chứng khoán phái sinh trên thị trường cafe thế giới và phòng vệ biến động giá cho café việt nam

Sử dụng công cụ chứng khoán phái sinh trên thị trường cafe thế giới và phòng vệ biến động giá cho café việt nam
... tài : Sử dụng công cụ chứng khoán phái sinh thị trường cafe giới phòng vệ biến động giá cho café Việt Nam MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .3 I/ Tổng quan chứng khoán phái sinh. .. xuất thị trường Việt Nam năm công cụ tài phái sinh chưa nhiều doanh nghiệp đón nhận có ứng dụng chưa hiệu Điển hình việc ứng dụng chứng khốn phái sinh phòng vệ biến động giá café doanh nghiệp café. .. vậy, thị trường công cụ tài phái sinh hình thành Việt Nam, nhỏ bé chưa phổ biến Trên công cụ phái sinh thị trường ngoại hối, gần cơng cụ phái sinh dần bắt đầu sử dụng thị trường hàng hóa (cà phê,
 • 29
 • 113
 • 0

thong tu 11 2016 tt btc ve chung khoan phai sinh va thi truong chung khoan phai sinh

thong tu 11 2016 tt btc ve chung khoan phai sinh va thi truong chung khoan phai sinh
... CẤP DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 10 Mục TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 10 Điều 10 Đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh .10 Điều 11 Đình chỉ, chấm dứt hoạt động... khoán phái sinh cho thành viên bù trừ định 10 Khối lượng mở (Open Interests) chứng khoán phái sinh thời điểm khối lượng chứng khốn phái sinh lưu hành thời điểm đó, chưa lý chưa tất toán 11 Ký quỹ... TOÁN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Điều Hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh Để thực giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh thành viên giao
 • 35
 • 37
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính đối với các công ty niêm yết có giao dịch sản phẩm phái sinh trên thị trường chứng khoán

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính đối với các công ty niêm yết có giao dịch sản phẩm phái sinh trên thị trường chứng khoán
... chọn đề tài “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT CĨ GIAO DỊCH SẢN PHẨM PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN” để làm đề tài nghiên... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH oOo VŨ THỊ PHƯƠNG MAI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT CĨ GIAO DỊCH SẢN PHẨM PHÁI SINH. .. trường thức (hay gọi thị trường giao dịch tâp trung, thị trường giao dịch Sở) thị trường khơng thức (hay gọi thị trường OTC), Thị trường chứng khoán phái sinh 2.2.3 - Phương thức giao dịch: Thị
 • 125
 • 86
 • 2

Luận văn áp dụng chứng khoán phái sinh cho thị trường chứng khoán việt nam

Luận văn áp dụng chứng khoán phái sinh cho thị trường chứng khoán việt nam
... lý luận chứng khoán phái sinh, kinh nghiệm từ thị trường chứng khoán nước giới việc phát triển chứng khoán phái sinh học cho thị trường chứng khoán Việt Nam, phân tích tình hình thị trường chứng. .. Việt Nam mức độ cần thiết chứng khoán phái sinh, đề tài đưa giải pháp để chứng khốn phái sinh sử dụng cho thị trường chứng khoán Việt Nam Việc hình thành phát triển chứng khốn phái sinh cho thị. .. cung chứng khoán phái sinh cho thị trường, việc tạo tảng kiến thức cho nhà đầu tư nâng cao kiến thức chứng khoán phái sinh cho nhà điều hành xem nguồn cầu chứng khoán phái sinh cho thị trường chứng
 • 6
 • 23
 • 0
1 2 3 4 .. >