Tổng hợp tài liệu :

lập và phân tích dự án đầu tư

lập phân tích dự án đầu xây dựng công trình giao thông

lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
tài lệu tham khảo lập phân tích dự án đầu xây dựng công trình giao thông
 • 265
 • 2,594
 • 6

BÀI tập lập PHÂN TÍCH dự án đầu

BÀI tập lập và PHÂN TÍCH dự án đầu tư
Đây là vốn đi vay với lãi suất 15%/năm. Năm thứ 5 dự án đi vào sản xuất. Hỏi:a)Nếu người cho vay yêu cầu trong thời hạn 5 năm kể từ khi sản xuất phải trả hết nợ theo phương thức trả đều hàng năm. Hỏi mỗi năm phải trả bao nhiêu để sau 5 năm trả hết nợ?b)Nếu người cho vay yêu cầu cuối năm thứ 5 kể từ khi sản xuất phải trả hết nợ (cả gốc lãi). Hỏi số tiền phải trả là bao nhiêu?Biết rằng lãi suất trong thời gian sản xuất là 17%/năm (áp dụng cho cả 2 trường hợp a b). . BÀI TẬP LẬP PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU Bài 1: Cho các số liệu sau đây về một Dự án đầu tư: Năm đầu 1 2 3 4 Vốn thực hiện (triệu. xác định IRR của dự án. Bài 18: Một dự án đầu có các số liệu như sau: Tổng vốn đầu ban đầu 20 triệu USD, thu nhập chi phí của dự án được cho trong
 • 24
 • 6,419
 • 73

Lập phân tích Dự án đầu pdf

Lập và phân tích Dự án đầu tư pdf
. chủ ñầu có thể xác ñịnh Tổng dự toán của dự án ñể phục vụ cho việc quản lý dự án. Tổng dự toán của dự án ñược xác ñịnh bằng cách cộng các dự toán của các công trình thuộc dự án. Dự toán công. Chi phí quản lý ý dự án; - G TV : Chi phí vấn ñầu xây dựng; - G K : Chi phí khác của dự án; - G DP : Chi phí dự phòng. Dự toán xây dựng công trình của dự án (dự toán công trình) là. ðẦU Môn học " ;Lập phân tích dự án ñầu xây dựng công trình giao thông" nằm trong hệ thống các môn học thuộc chuyên ngành " ;Dự án Quản lý dự án xây dựng công trình giao
 • 265
 • 442
 • 3

ngân hàng câu hỏi lập phân tích dự án đầu

ngân hàng câu hỏi lập và phân tích dự án đầu tư
. trọng nhất? Câu 3: Các quan điểm khác nhau về dự án đầu tư? Vai trò của dự án đầu đối với nền kinh tế? Phân loại các dự án đầu tư? Câu 4: Dự án đầu tư? Phân tích quá trình hình thành thực. một dự án đầu tư? Câu 5: Hãy trình bày vị trí, yêu cầu của phân tích kỹ thuật dự án đầu tư. Trong các giai đoạn của chu kỳ dự án, giai đoạn nào là quan trọng nhất? Phân tích cho ví dụ. Câu. kiếm cơ hội đầu là nhiệm vụ thường trực của mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ? Cho ví dụ minh họa. 1 BÀI TẬP LẬP PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU Phân kỳ dự án đầu Bài 1: Một dự án sản xuất
 • 12
 • 1,761
 • 1

đáp án ngân hàng câu hỏi lập phân tích dự án đầu

đáp án ngân hàng câu hỏi lập và phân tích dự án đầu tư
. Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đáp án Ngân hàng câu hỏi Lập phân tích dự án đầu t Dùng cho hệ: cử nhân Khoa Kinh tế Số ĐVHT : 4 Thời gian làm bài: 120 phút A - Phần lý thuyết: Câu 2: Phân tích. cách chắc chắn không phụ thuộc phải là nguồn vốn đầu t trong nớc (0.5 đ) Câu 4: Dự án đầu t? Phân tích quá trình hình thành thực hiện một dự án đầu t- ? * Khái niệm dự án đầu t (0,5 đ) -. dần thanh lý Câu 5: Hãy trình bày vị trí, yêu cầu của phân tích kỹ thuật dự án đầu t. * Vị trí của phân tích kỹ thuật dự án đầu t: Bác bỏ Chấp nhận Chấp nhận Bác bỏ Phân tích kinh tế tài
 • 4
 • 1,365
 • 27

ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI LẬP PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU ppsx

ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ppsx
. lập - Tự do - Hạnh phúc  ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI LẬP PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU Dùng cho hệ: cử nhân Khoa Kinh tế Số ĐVHT : 4 Thời gian làm bài: 120 phút Bài 1: Phân kỳ dự án đầu Một dự. trả hết nợ? Giải: a. Tổng vốn đầu của dự án được xây dựng rải đều trong 4 năm, vậy vốn đầu mỗi năm là 4000:4 = 1000 tỷ đồng. Gọi số tiền nhà máy phải trả hàng năm, trong 15 năm là A, ta. A 1000 Vậy số nợ của dự án phải thanh toán tại thời điểm dự án bắt dầu đi vào hoạt động (đầu năm thứ 5) là: Ivo = 1000* (1+0,1) 4 - 1 *(1+0,1) = 5105,1 tỷ 0,1 Số tiền nhà máy phải trả hàng năm, trong
 • 7
 • 761
 • 21

Lập phân tích dự án đầu xây dựng công trình giáo thông part 1 docx

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 1 docx
. ñầu hay dự toán/tổng dự toán 14 Tổng mức ñầu là khái toán chi phí của dự án ñầu xây dựng công trình ñược xác ñịnh trong giai ñoạn lập Dự án ñầu xây dựng công trình hoặc lập. khác của dự án; - G DP : Chi phí dự phòng. Dự toán xây dựng công trình của dự án (dự toán công trình) là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính ñể ñầu xây dựng ñược lập cho từng công trình, hạng. các dự án trên ảnh hưởng của môi trường ñến dự án ñã không ñược xem xét một cách ñầy ñủ. 1. 3. Dự án ñầu xây dựng công trình Khái niệm dự án ñầu xây dựng công trình (theo Luật xây dựng) :
 • 27
 • 427
 • 7

Lập phân tích dự án đầu xây dựng công trình giáo thông part 2 potx

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 2 potx
. ñầu xây dựng công trình Dự án ñầu xây dựng công trình. Trình bày những ñiểm khác biệt. 4. Nội dung hồ sơ của Báo cáo ñầu xây dựng công trình Dự án ñầu xây dựng công trình. một dự án ñầu tư. Trình bày sự cần thiết phải ñầu theo dự án. 2. Nội dung, ý nghĩa của Báo cáo ñầu xây dựng công trình, Dự án ñầu xây dựng công trình? 3. Nêu ñặc ñiểm của việc lập. thiết ñầu tư, mục tiêu xây dựng công trình; - ðịa ñiểm xây dựng; - Quy mô, công suất, cấp công trình; - Nguồn kinh phí xây dựng công trình; - Thời hạn xây dựng; - Hiệu quả công trình; -
 • 27
 • 385
 • 2

Lập phân tích dự án đầu xây dựng công trình giáo thông part 3 pptx

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 3 pptx
. phương án 3. 1.1. Khái niệm Tổng mức ñầu Tổng mức ñầu là khái toán chi phí của dự án ñầu xây dựng công trình ñược xác ñịnh trong giai ñoạn lập Dự án ñầu xây dựng công trình hoặc lập Báo. thuật ñầu xây dựng công trình. Thực chất, Tổng mức ñầu là mức ước lượng tổng chi phí xây dựng công trình dự tính ñể thực hiện toàn bộ quá trình ñầu xây dựng, ñược hình thành quyết. lý ý dự án; - G TV : Chi phí vấn ñầu xây dựng; - G K : Chi phí khác của dự án; - G DP : Chi phí dự phòng. 3. 1.2.1. Chi phí xây dựng Chi phí xây dựng bao gồm:  Chi phí xây dựng
 • 27
 • 668
 • 1

Lập phân tích dự án đầu xây dựng công trình giáo thông part 4 docx

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 4 docx
. trường (từ tháng 4 ñến tháng 6/1999). Bước 3: Thiết kế chi tiết, ñánh giá tác ñông môi trường, lập kế hoạch xây dựng, dự toán, lập kế hoạch thực hiện chuẩn bị dự thảo hồ sơ thầu (từ tháng 8/1999. trường? 10. Trình bày các nội dung chủ yếu của các cấp ñộ ñánh giá tác ñộng môi trường? Trình tự nội dung ñánh giá tác ñộng môi trường trong các dự án xây dựng công trình? Dự án cầu Thanh. nghiên cứu; - Phân tích dự báo các hạng mục gây tác hại cho môi trường trong giai ñoạn xây dựng sử dụng công trình; - Lập kế hoạch quản lý tác ñộng môi trường cho dự án bao gồm các
 • 27
 • 349
 • 1

Lập phân tích dự án đầu xây dựng công trình giáo thông part 5 potx

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 5 potx
. theo công thức (4.10) Cho phương án 1: S 1 =56 .38x0.3 75+ 47.4x0.281 +57 .22x0.219+42.86x0.1 25= 52. 35 Cho phương án 2: S 2 = 43.62x0.3 75+ 52.6x0.281+42.78x0.219 +57 .14x0.1 25= 47. 65 Kết quả tính toán. so sánh ta phải ñưa 2 phương án về cùng một mặt bằng tính toán. Bảng 4.13. Các phương án xây dựng cầu giao thông nông thôn Chi phí xây dựng (tỷ VNð) Tuổi thọ công trình (năm) Phương án 1:. sánh cặp ñôi phương pháp giá trị - giá trị sử dụng ñể so sánh lựa chọn các phương án xây dựng một công trình giao thông như bảng sau: Chỉ tiêu PA 1 PA 2 PA 3 Tổng chi phí xây dựng (tỷ VNð)
 • 27
 • 327
 • 1

Lập phân tích dự án đầu xây dựng công trình giáo thông part 6 pdf

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 6 pdf
. thu ñược từ dự án. L V T = 0 (6. 5) 138 Ưu ñiểm của các chỉ tiêu tĩnh là ñơn giản phù hợp cho khâu lập dự án tiền khả thi (báo cáo ñầu xây dựng công trình) hoặc cho các dự án nhỏ, ngắn. 20 36. 364 33.0 56 15.0 26 20.4 96 36. 364 69 .420 84.4 46 104.492 30 30 40 20 20 27.873 24.792 30.052 13 .66 4 12.418 27.873 52. 065 82.117 95.781 108.199 T hv Giữa năm 3 năm. 1 36 CHƯƠNG 6 CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ TRONG ðÁNH GIÁ DỰ ÁN ðẦU 1. ðánh giá dự án với nhóm chỉ tiêu tĩnh ______________________________________ 137 2. ðánh giá dự án với nhóm
 • 27
 • 387
 • 3

Lập phân tích dự án đầu xây dựng công trình giáo thông part 7 doc

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 7 doc
. tính toán, so sánh phương án Tính toán so sánh các phương án ñầu phải ñược tiến hành ở bước lập Báo cáo ñầu xây dựng công trình lập Dự án ñầu xây dựng công trình. Trong bước lập Báo. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH KINH TẾ - Xà HỘI DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1. Vị trí của các loại phân tích ñánh giá dự án __________________________________ 170 2. Phân tích. 210 170 1. VỊ TRÍ CỦA CÁC LOẠI PHÂN TÍCH ðÁNH GIÁ DỰ ÁN ðể lựa chọn ñược phương án tối ưu cho một dự án ñầu xây dựng công trình người ta có thể dùng 3 loại phân tíchphân tích kinh
 • 27
 • 301
 • 1

Lập phân tích dự án đầu xây dựng công trình giáo thông part 8 pptx

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 8 pptx
. nản chí. ðánh giá dự án giao thông ñòi hỏi phải so sánh tình trạng có không có dự án, cũng như so sánh dự án với phương án thay thế tốt nhất tiếp theo. Công việc này ñòi hỏi phải dự tính. tế - xã hội của dự án XDGT ðối với các dự án xây dựng giao thông chi phí ñầu vào chính là vốn ñầu ñã bỏ ra ñể có ñược công trình. ðây chính là chi phí tài chính của dự án. ðể chuyển ñổi. hạng phương án, ở ñây tất cả các chỉ tiêu ñược tính gộp vào một chỉ tiêu duy nhất ñể phân tích. 193 4. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN PHÂN TÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI DỰ ÁN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 4.1.
 • 27
 • 324
 • 1

Lập phân tích dự án đầu xây dựng công trình giáo thông part 9 ppsx

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 9 ppsx
. i= 19% 0 2008 0 4 094 320 0 0 4 094 320 4 094 320 -4 094 320 -4 094 320 -4 094 320 1 20 09 530465 4 094 473630 473630 3655 4 097 975 526371 4 498 90 4423 29 2 2010 547247 4 094 436262 90 9 892 3264 41012 39 543153 396 781. 220058 17 2025 1 494 637 4 094 97 1514 96 7420 140 899 5732 148 890 6 216851 18 2026 1655651 4 094 1076173 10720 79 1 394 13 5732 16 499 19 214555 19 2027 1841206 4 094 1 196 784 1 192 690 1384 79 5732 1835474 213111 20. -4600360 5 290 414 -5 290 414 -5 290 414 1 20 09 253576 42501 2155 39 173038 164 798 48877 204 699 194 952 2 2010 2645 39 44146 224858 180712 16 391 2 50768 213771 193 897 3 2011 276577 4 595 2 235 091 1 891 39 163385
 • 27
 • 244
 • 1

Lập phân tích dự án đầu xây dựng công trình giáo thông part 10 pot

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giáo thông part 10 pot
. NXB Xây dựng - 1998. 36. Bộ Xây dựng, ðịnh mức dự toán xây dựng cơ bản, NXB Xây dựng - 1999. 37. Bộ Xây dựng, ðịnh mức vật trong xây dựng cơ bản, NXB Xây dựng - 1999. 38. KS. Doãn Hoa,. toán công trình xây dựng theo Luật thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp, NXB Xây dựng- 1999. 35. Bộ Xây dựng, Bảng giá dự toán ca máy thiết bị xây dựng, NXB Xây dựng - 1998 các dự án xây dựng giao thông trong nước thông thường không có ñủ số liệu, ñặc biệt về lưu lượng xe dự báo phân biệt cho 2 trường hợp có không có dự án. Bởi vậy, phân tích các dự án xây dựng
 • 22
 • 356
 • 1

Đề cương lập phân tích dự án đầu công trình giao thông

Đề cương lập và phân tích dự án đầu tư công trình giao thông
. xây dựng công trình phải thuê vấn giám sát công trình, hoặc tự thực hiện khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng. Công việc giám sát thi công công trình là yêu. phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng tuyến; phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc; phương án sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ +. trình đối với công trình xây dựng theo tuyến + Bản vec thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình xây dựng yêu cầu kiến trúc + Sơ đồ công nghệ đối với công trình yêu cầu công nghệ + Bản
 • 16
 • 492
 • 2

lập phân tích dự án đầu - n02

lập và phân tích dự án đầu tư - n02
. số dự án đầu thất bại của Việt Nam. Lập phân tích dự án – TS. Lê Nữ Minh Phương Nhóm 3 CÁC DỰ ÁN ĐẦU THẤT BẠI DỰ ÁN 1 Tênd án: Trồngcàphêchè ở khuvựcphíaBắccủaViệt Nam. - Dự nkhởiđộngvàonăm. về đầu của Việt nam trên thế giới. Lập phân tích dự án – TS. Lê Nữ Minh Phương Nhóm 3 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. http://doc.edu.vn/tai-lieu/khac-phuc-that-bai-cua-thi-truong-tien-toi- xay-dung-thi-truong-hieu-qua-o-viet-nam-22570/ 2 xay-dung-thi-truong-hieu-qua-o-viet-nam-22570/ 2. http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/dautu/12151/ 3. http://vietstock.vn/2012/05/du-an-trong-10000ha-dieu-o-binh-duong- that-bai-1 3-1 31953.htm 4.
 • 11
 • 443
 • 0
1 2 3 4 .. >