Tổng hợp tài liệu :

Hidrocacbon và một số dạng BT tiêu biểu (1)

Hoạt động đầu tư phát triển thương hiệu của một số doanh nghiệp tiêu biểu việt nam.doc

Hoạt động đầu tư và phát triển thương hiệu của một số doanh nghiệp tiêu biểu việt nam.doc
Hoạt động đầu tư phát triển thương hiệu của một số doanh nghiệp tiêu biểu việt nam . phát triển th-ơng hiệu ở một số doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam thực trạng phát triển thơng hiệu ở Việt Nam. ii Hoạt động đầu t phát triển thơng hiệu. động đầu t phát triển thơng hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam Chơng III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu t phát triểni Hoạt động đầu t phát
 • 161
 • 414
 • 3

Chọn phân tích một số sự kiện tiêu biểu trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ

Chọn và phân tích một số sự kiện tiêu biểu trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ
Luận Văn: Chọn phân tích một số sự kiện tiêu biểu trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ . Chọn phân tích một số sự kiện tiêu biểu trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác H Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng,. liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.2. Một số sự kiện tiêu biểu trong cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh Trong cuộc đời hoạt động cách
 • 14
 • 1,443
 • 12

PT BẬC HAI MỘT SỐ DẠNG BT CƠ BẢN

PT BẬC HAI VÀ MỘT SỐ DẠNG BT CƠ BẢN
. TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN SỐ A/ LÝ THUYẾT CƠ BẢN: I/ Khái niệm phương trình bậc hai một ẩn số: Phương trình bậc hai một ẩn số (x) là phương trình có dạng: ax. , x 2 Dạng 3: Tìm hai số khi biết tổng tích của chúng. Lập phương trình bậc hai khi biết hai nghiệm: Bài 1: Tìm hai số u v biết: a) u+v=3 u.v=2
 • 5
 • 293
 • 0

MOT SO DANG BT ON THI LOP 9 VA TS LOP 10

MOT SO DANG BT ON THI LOP 9 VA TS LOP 10
www.facebook.com/hocthemtoan . cách giữa TP Hồ Chí Minh Tiền Giang là 100 km. - 4 - MOT SO DANG TOAN CO BAN Bài 16: Hà Nội cách Nam Định 90 km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, xe. (1) có hai nghiệm phân biệt. Bài 10: Cho phương trình bậc hai ẩn số x: (m + 1)x 2 - 2(m - 1)x + m - 3 = 0 (1) - 2 - MOT SO DANG TOAN CO BAN a) Chng minh
 • 7
 • 536
 • 5

PHONG TRÀO THƠ mới một số tác GIẢ TIÊU BIỂU

PHONG TRÀO THƠ mới và một số tác GIẢ TIÊU BIỂU
PHONG TRÀO THƠ mới một số tác GIẢ TIÊU BIỂU . Phong trào Thơ mới một số tác giả tiêu biểu I. Mức độ cần đạt1. Kiến thức :+ Nắm đợc một số kiến thức cơ bản về phong trào Thơ mới + Nắm. trong làng thơ mới : nhà thơ mới nhấttrong các nhà thơ mới + Quan niệm nghệ thuật : - Cũng giống như Thế Lữ nhiều nhà thơ trong phong trào Thơ mới khác,
 • 18
 • 16,201
 • 18

YẾU TỐ LẠ HÓA TRONG TIỂU THUYẾT CỦA PHẠM THỊ HOÀI NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG (QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU) LUẬN VĂN THẠC SĨ: NGÔN NGỮ VĂN HÓA VIỆT NAM

YẾU TỐ LẠ HÓA TRONG TIỂU THUYẾT  CỦA PHẠM THỊ HOÀI VÀ NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG (QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU)   LUẬN VĂN THẠC SĨ: NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
. trong tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Thị Phương Diệp với khóa luận tốt nghiệp Yếu tố kì ảo trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương luận văn thạc sỹ Nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Bình. ý thức lạ hóa tác phẩm của mình. 3.3. Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu yếu tố lạ hóa trong một số tiểu thuyết tiêu biểu của Phạm Thị Hoài Nguyễn Bình Phương. 3.4. Phạm vi. triển khai đề tài Yếu tố lạ hóa trong tiểu thuyết của Phạm Thị Hoài Nguyễn Bình Phương , với mong muốn đóng góp thêm một tiếng nói về yếu tố lạ hóa trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Sở
 • 116
 • 1,475
 • 13

Tiểu luận " Chọn phân tích một số sự kiện tiêu biểu trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ " pps

Tiểu luận
. tiêu biểu trong cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều sự kiện tiêu biểu. Ở đây em chỉ xin đề cập tới một. z  ĐỀ TÀI Chọn phân tích một số sự kiện tiêu biểu trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ Giáo viên h Giáo viên h ướng dẫn ướng dẫn : : Sinh. cách mạng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều sự kiện tiêu biểu đáng lưu ý. Trước khi tìm hiểu về các sự kiện tiêu biểu trong cuộc đời hoạt động của Bác, chúng
 • 16
 • 427
 • 1

khóa luận tốt nghiệp kinh nghiệm phát triển dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại (franchising) ở một số hệ thống tiêu biểu trên thế giới bài học đối với việt nam

khóa luận tốt nghiệp kinh nghiệm phát triển dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại (franchising) ở một số hệ thống tiêu biểu trên thế giới và bài học đối với việt nam
. tư vấn nhượng quyền thương mại (Franchising) của một số hệ thống lớn tiêu biểu trên thế giới bài học đối với Việt Nam đã được hoàn thành dựa trên những kiến thức kinh nghiệm thu được. nhượng quyền lại nhằm phát triển một hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp đồng bộ như Phở 24, G7Mart, 24-Seven, Trung Nguyên… Phát triển nhượng quyền thương mại trên thế giới nói chung Việt Nam. nghiệm phát triển t- vấn nh-ợng quyền th-ơng mại (franchising) của một số hệ thống lớn tiêu biểu trên thế giới bài học đối với việt nam Họ tên sinh viên : Nguyễn lệ dung Lớp : Anh
 • 96
 • 658
 • 0

NIỀM TIN GIÁ TRỊ ĐẠO CƠ-ĐỐC ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG MỘT SỐ NHÂN VẬT TIÊU BIỂU Ở TÁC PHẨM “TÚP LỀU BÁC TÔM” CỦA HARRIET BEECHER STOWE

NIỀM TIN VÀ GIÁ TRỊ ĐẠO CƠ-ĐỐC ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG MỘT SỐ NHÂN VẬT TIÊU BIỂU Ở TÁC PHẨM “TÚP LỀU BÁC TÔM” CỦA HARRIET BEECHER STOWE
“Uncle Tom’s Cabin” is a successful novel which makes the name of Harriet Beecher Stowe is immortalized with a deserved pride. Through the author’s view point related to Christianity being expressed in some typical characters, Harriet Beecher Stowe has appealed the reader’s sense of morality, religion and emotion. Used as a weapon to appeal the public for slavery abolishment, this novel is considered as one of the most influential cultural events or factors that precipitated the movement to finally end slavery in the United States. This graduation paper focuses on the Christian beliefs and values seen in some typical characters in the novel “Uncle Tom’s Cabin” by Harriet Beecher Stowe. It concludes three parts. The first one deals with the rationale, aim and scope of the study. It also identifies the methods to be applied and the structure of the study. Part two is the main content of the study divided into five chapters. The first one mentions the literature review of the study, in which attention is paid to the definition of the fiction as well as elements of the fiction. The second one investigates Christianity’s beliefs and values. In the next two chapters, the study focuses on the historical, social issues, the author and some information about the novel “Uncle Tom’s Cabin”. The last one in part two expresses the Christian values and beliefs seen in some typical character in this novel. Finally, part three is not only a brief summary of the thesis but also a general remark on Harriet Beecher Stowe’s Christian beliefs and values. . THẠC SĨ VĂN THỊ THANH BÌNH Sinh viên: NGUYỄN PHƯƠNG CHI Khóa: QH2 010.F1 .E4 HÀ NỘI - 2014 ACCEPTANCE PAGE I hereby state that I: Nguyễn Phương Chi, being a candidate for the degree of Bachelor. BY HARRIET BEECHER STOWE Supervisor: MA. VĂN THỊ THANH BÌNH Student: NGUYỄN PHƯƠNG CHI Course: QH2 010. F1. E4 HANOI, 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KHOA SƯ PHẠM TIẾNG. thank almightily my readers for their interests and feedback on this study. Author Nguyễn Phương Chi ii ABSTRACT “Uncle Tom’s Cabin” is a successful novel which makes the name of Harriet Beecher
 • 53
 • 492
 • 0

mối quan hệ giữa tự truyện – tiểu thuyết một số dạng tự thuật trong văn học việt nam đương đại

mối quan hệ giữa tự truyện – tiểu thuyết và một số dạng tự thuật trong văn học việt nam đương đại
. Mối quan hệ giữa tự truyện – tiểu thuyết một số dạng tự thuật trong văn học Việt Nam đương đại Đỗ Hải Ninh  . # !!X.0##c!v J6 Một số dạng thức tự thuật trong văn xuôi tự sự hiện nay Q*)QV #@@C(G#P6 b3-2('. #' *)!&E<##F *) 8S> 6 Tự truyện tiểu thuyết tự thuật T2C4C' RP0!<&0<((U/9 IV*JW#3IGKP4C#P! &E4C%F/01'
 • 12
 • 373
 • 0

Khảo sát nghiên cứu một số truyện thơ tiêu biểu của người Thái ở Việt Nam

Khảo sát và nghiên cứu một số truyện thơ tiêu biểu của người Thái ở Việt Nam
. thơ Thái ở Vân Nam (Trung Quốc) 143 3.1.2. Truyện thơ Thái ở Thái Lan 151 3.1.3. Truyện thơ Thái ở Lào 161 3.2. Sự tƣơng đồng khác biệt giữa truyện thơ Thái ở Việt Nam với truyện thơ Thái. 3: TRUYỆN THƠ THÁI Ở VIỆT NAM TRONG TƢƠNG QUAN SO SÁNH LOẠI HÌNH VỚI TRUYỆN THƠ THÁI Ở MỘT SỐ NƢỚC 143 3.1. Truyện thơ Thái ở Vân Nam (Trung Quốc) một số nƣớc Đông Nam Á 143 3.1.1. Truyện. truyện thơ của dân tộc Thái ở Việt Nam 3 2.2. Lịch sử nghiên cứu truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung truyện thơ Thái ở Việt Nam nói riêng 8 3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu
 • 251
 • 755
 • 3

Các kiểu dạng nhân vật cô đơn trong văn xuôi Việt Nam đương đại (Qua một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Chu Lai Nguyễn Danh Lam)

Các kiểu dạng nhân vật cô đơn trong văn xuôi Việt Nam đương đại (Qua một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Chu Lai và Nguyễn Danh Lam)
. tài Các kiểu dạng nhân vật cô đơn trong văn xuôi Việt Nam đương đại (qua một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Chu Lai Nguyễn Danh Lam) nhằm khẳng định nỗ lực đóng. nghiên cứu Luận văn lấy Các kiểu dạng nhân vật cô đơn trong văn xuôi Việt Nam đương đại (qua một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Chu Lai Nguyễn Danh Lam) là đối tượng. cầu của đối tượng mục đích nghiên cứu, khi thực hiện đề tài Các kiểu dạng nhân vật cô đơn trong văn xuôi Việt Nam đương đại (qua 16 một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy
 • 119
 • 1,344
 • 8

Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 một số sự kiện tiêu biểu của mỗi giai đoạn

Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện tiêu biểu của mỗi giai đoạn
Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX. 1/ Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX. - Sau khi phát xít nhật đầu hàng, nhiều nước ở châu Á đã nổi dậy, thành lập chính quyền cách mạng điển hình là Việt Nam, Inđônêxia, Lào. - Phong trào lan nhanh ra các nước Nam Á Bắc Phi điển hình là Ấn Độ (1946-1950) Ai Cập (1952). - Đến năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập (Nam châu Phi) Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu-ba thành công. => Tóm lại đến giữa những năm 60, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc chủ nghĩa thực dân cơ bản đã bị sụp đổ. Đến năm 1967, hệ thống thuộc điạ tập trung ở miền Nam Châu Phi. 2/ Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX. - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Ăngôla (11/1975), Môdămbích (6/1975) Ginê Bít-xao (9/1974) nhằm lật đổ chế độ thống trị của Bồ Đào Nha. - Đến đầu những năm 60, nhân dân 3 nước này đã tiến hành đấu tranh vũ trang. - Tháng 4/1974, chính quyền mới ở Bồ Đào Nha đã trao trả độc lập cho 3 nước này. => Như vậy sự tan rã cuả thuộc điạ Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng cuả phong trào giải phóng dân tộc. 3/ Giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX. +/ Cuối những năm 70, chủ nghĩathực dân tồn tại dưới “hình thức chế độ phân biệt chủng tộc A-phác-thai”. Sau nhiều năm, chính quyền thực dân đã phải xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc của những người da đen. +/ Điển hình là: - Năm 1980, Cộng hoà Dim-ba-bu-ê giành độc lập. - Năm 1990, Cộng hoà Na-mi-bi-a đã giành độc lập. - Năm 1993, Cộng hoà Nam Phi đã giành độc lập. => Như vậy hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn.
 • 1
 • 1,172
 • 1

Một số dạng toán tiêu biểu về phân số ôn thi VIOLYMPIC lớp 4+5

Một số dạng toán tiêu biểu về phân số ôn thi VIOLYMPIC lớp 4+5
... đồng mẫu số tử số so sánh trường hợp Các phương pháp sử dụng để so sánh phân số - Vận dụng quy tắc so sánh phần - So sánh qua phân số trung gian e a c c e a < < f < f b d d b - So sánh hai phần... phân số thứ hai với tử số phân số thứ Khi so sánh phân số : - Nếu phân số có mẫu số: Ta so sánh tử số, phân số có tử số lớn lớn - Nếu phân số có tử số: Ta so sánh mẫu số, phân số có mẫu số nhỏ lớn... hệ thống tập sau: Bài toán 1: So sánh phân số Hướng dẫn học sinh - Nhận xét mẫu số( tử số ) hai phân số trên? - Muốn so sánh hai phân số ta làm nào? - Có cách để so sánh phân số? Bài giải Cách
 • 31
 • 1,328
 • 0

MỘT số DẠNG TOÁN TIÊU BIỂU TRONG MẠCH điện XOAY CHIỀU

MỘT số DẠNG TOÁN TIÊU BIỂU TRONG MẠCH điện XOAY CHIỀU
MỘT số DẠNG TOÁN TIÊU BIỂU TRONG MẠCH điện XOAY CHIỀU MỘT số DẠNG TOÁN TIÊU BIỂU TRONG MẠCH điện XOAY CHIỀU MỘT số DẠNG TOÁN TIÊU BIỂU TRONG MẠCH điện XOAY CHIỀU MỘT số DẠNG TOÁN TIÊU BIỂU TRONG MẠCH điện XOAY CHIỀU MỘT số DẠNG TOÁN TIÊU BIỂU TRONG MẠCH điện XOAY CHIỀU MỘT số DẠNG TOÁN TIÊU BIỂU TRONG MẠCH điện XOAY CHIỀU MỘT số DẠNG TOÁN TIÊU BIỂU TRONG MẠCH điện XOAY CHIỀU ... Bài Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi mắc nối thứ tự.Điểm M nằm cuộn cảm tụ điện Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều. .. nhau, dạng có đặc thù riêng, cách làm riêng Trong số dạng toán có dạng toán máy biến áp & Truyền tải điện động điện Dạng toán dạng toán khó so với dạng toán khác chương, làm lại chiếm nhiều thời... Đây dạng toán có đại lượng thay đổi (R,C) trình giải toán kết hợp dạng toán CHỦ ĐỀ : BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ TỨC THỜI CỦA ĐIỆN ÁP DÒNG ĐIỆN TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU DAO ĐỘNG ĐIỆN
 • 36
 • 150
 • 0

Các kiểu dạng nhân vật cô đơn trong văn xuôi Việt Nam đương đại (Qua một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Chu Lai Nguyễn Danh Lam)

Các kiểu dạng nhân vật cô đơn trong văn xuôi Việt Nam đương đại (Qua một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Chu Lai và Nguyễn Danh Lam)
... viết chung tác giả, tác phẩm nhóm tác giả, tác phẩm Đó lý chọn nghiên cứu đề tài Các kiểu dạng nhân vật cô đơn văn xuôi Việt Nam đương đại (qua số tác phẩm tiêu biểu Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh,. .. 1.4 Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Chu Lai Nguyễn Danh Lam bút tiêu biểu, có phong cách sáng tạo đặc sắc đóng góp đáng kể để tạo nên thành tựu chung văn xuôi đương đại Việt Nam Trong giới nhân vật. .. defined 2.1.2 .Kiểu nhân vật cô đơn tác phẩm văn học Error! Bookmark not defined Footer Page of 237 Header Page of 237 Chƣơng 2: CÁC KIỂU DẠNG NHÂN VẬT CÔ ĐƠN TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI
 • 15
 • 55
 • 0
1 2 3 4 .. >