Tổng hợp tài liệu :

Giáo án hóa học 11 bài 45 Axit cacboxylic

Giáo án Hóa học 9 bài 45: Axit axetic

Giáo án Hóa học 9 bài 45: Axit axetic
... có tính axit GIÁO ÁN HĨA HỌC LỚP Hoạt đợng 3: III TÍNH CHẤT HĨA HỌC: Axit axetic có tính chất axit khơng? (7’) - Em dự đốn tính chất hố học axit axetic - Tiến hành thí nghiệm axit axetic tác... làm tập, bảng phụ - Làm tập Bài tập 2: Axit axetic có tính axit phân tử: a) Có hai nguyên tử oxi b) có nhóm –OH c) Có nhóm –OH nhóm Bài tập 2: đáp án: d GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP CO d) Có nhóm –OH kết... đựng dung dịch NaOH có vài giọt GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP phenolphatalein Chất làm màu hồng dung dịch đem thử chất axit axetic, rượu etylic không làm màu - Dặn Hs nhà học bài, làm tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
 • 7
 • 30
 • 0

Giáo án Hóa học 9 bài 45: Axit axetic

Giáo án Hóa học 9 bài 45: Axit axetic
... 1/ Axit axetic có tính chất III Tính chất hố GIÁO ÁN HĨA HỌC axit khơng ? học : GV: Giới thiệu:Axít axetic lỗng khơng cháy được.Tuy nhiên đun sôi axit axetic, bay lên cháy tạo CO2 H2O 1/ Axit axetic. .. mùi axit axetic tính tan axit axetic, phát biểu tính chất vật lý axit axetic I Tính chất vật lý : Axit axetic chất lỏng không màu, vị chua , tan vô hạn nước.Nhiệt độ sơi : 1180C GIÁO ÁN HĨA HỌC... tính chất hố học axit vơ (kiểm tra cũ), sau đặt HS Nhận xét vấn đề axit axetic axit hữu có đặc điểm, cấu tạo tính chất giống khác so với axit vô , hôm em tìm hiểu HĐ2: Bài 55: AXIT AXETIC Cơng
 • 6
 • 49
 • 0

Giáo án Hóa học 9 bài 45: Axit axetic

Giáo án Hóa học 9 bài 45: Axit axetic
... – COOH làm cho phân tử có tính axit  Đại diện nêu t.c hhọc chung axit  Qsát II Tính chất hóa học: tượng xảy Axit axetic có tính chất hóa học axit khơng ? (là axit h.cơ) thí nghiệm, − Làm đổi... MgO Giáo án Hóa học Năm học 2013 - 2014 Bài 2: với Na: a, b c, d; với NaOH: b, d; với Mg: b, d; Với CaO: b, d V) Dặn dò: xem trước nội dung lại VI) Rút kinh nghiệm: Giáo án Hóa học Năm học 2013.. .Giáo án Hóa học axit axetic ?  Hdẫn hs lắp mơ hình ptử axit axetic  Thtrình mơ 5’ hình đặc điểm nhóm – COOH gây nên tính axit  Hãy nêu tchh chung axit ? (ghi điểm)  Làm
 • 7
 • 28
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic
... dần theo chiều tăng M - Chua GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Làm tập 2/ 211 SGK, học soạn cho tiết sau GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 AXIT CACBOXILIC (t2) Mục tiêu: a Về kiến thức: Cho học sinh nắm đẹơc khái niệm ,... nghĩa, phân loại gọi tên axit cacboxilic Nắm hiểu cấu tạo axit, từ hiểu tính chất hóa học axit sở axit axetic b Kĩ năng: Vận dụng tính chất axit axetic để viết phản ứng axit đồng đẳng Viết phương... lưu ý HS: Phản ứng axit ancol gọi phản ứng este hóa Phản ứng nhóm OH: Gọi phản ứng este hóa VD: CH3COOH + CH3OH -H2SO4đ,t0-> GV: Yêu cầu HS nêu V.Điều chế : GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 phương pháp điều
 • 5
 • 32
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic
... trình hóa học minh hoạ tính chất hóa học axit cacboxylic  Phân biệt axit cacboxylic với ancol phenol phương pháp hoá học II CHUẨN BỊ 1) Giáo viên Giáo án giảng dạy, sgk, sgv 2) Học sinh  Học. .. GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Phân biệt axit cacboxxylic với ancol phenol 3) Hướng dẫn học nhà  Học cũ, làm tập 1, 2, sgk trang 211  Chuẩn bị trước phần lại -o0o GIÁO ÁN HÓA HỌC... chất hóa học axit cacboxylic ? - Axit cacboxylic để dàng nhóm –OH hay H nhóm COOH TÍNH AXIT a Trong dung dịch axit cacboxylic phân li thuận nghịch - Axit cacboxylic phân li thuận nghịch nước; axit
 • 8
 • 52
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic
... yc hs nghiên cứu SGK cho biết ứng dụng axit cacboxylic Củng cố - Tính chất hóa học axit cacboxylic - giải tập SGK để củng cố học Dặn dò: hs làm tập 7/ 211 SGK ...  axit cacboxylic thể đầy đủ tính chất axit Yc hs nhắc lại tính chất hóa học axit GV mơ tả thí nghiệm đo độ pH dung dịch HCl CH3COOH nồng độ Yc hs giải thích pH dd HCl < pH dd CH3COOH GV so sánh...HÓA HỌC 11 axit cho Axit no, đơn chức , mạch hở: HCOOH, CH3COOH, CH2=CHCOOH CnH2n+1COOH (n≥0) CmH2mO2 (m≥1) C6H5COOH GV: hướng dẫn hs lập CT chung axit no đơn chức, mạch
 • 5
 • 46
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic
... 146 đvC c Axit đicacboxylic mạch phân nhánh có %C 40,68; %H 5,08; %O 54,24 AXIT CACBOXYLIC CH3 GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 TÍNH CHẤT HỐ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG I.Mục tiêu học: Kiến thức: - Học sinh hiểu:... tính chất hố học axit cacboxylic - Học sinh biết: ứng dụng axit cacboxylic Kỹ năng: học sinh có kỹ năng: - Gọi tên, viết CT axit cacboxylic - Vận dụng cấu trúc, để hiểu tính chất hố học giải tập... GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 GV: tên thơng thường axit cacboxylic liên quan đến nguồn gốc tìm Danh pháp a Tên thông thường GV: lấy VD HCOOH GV: lấy VD tên quốc tế số axit đơn giản HCOOH axit metanoic axit
 • 9
 • 44
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic
... Bài Để trung hoà 150 gam dung dịch 7,4% axit no, mạch hở X cần dùng 100ml dung dịch NaOH 1,5M X A axit axetic B axit fomic C axit propanoic D axit oxalic Bài Trung hoà 16,60 gam hỗn hợp gồm axit. .. Giáo án hoá 11- Ban V BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài Nếu xét dung dịch axit lỗng có nồng độ, dung dịch axit sau có pH nhỏ ? A HCOOH B... hỗn hợp hai axit hữu cho phản ứng tráng gương Cơng thức phân tử nhóm CH2 Axit có khối lượng phân tử lớn tác dụng Cl2 có ánh sáng, sau phản ứng tách axit monoclo Công thức cấu tạo hai axit là: A
 • 3
 • 44
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic
... Ka(250C)1,75.10-5 ,5 10-5 26,9 10-5 - Axit cacboxylic axit yếu song có tồn tính chất axit bình thường khác GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 axit thơng thường GV: Người ta cho thực phản ứng axit axetic rượu etylic bình... nhóm hút eaxit khác theo thứ tự tăng dần cacbon lực axit giảm GV: cho học sinh biết axit cacboxylic dần ( số lượng cacbon axit yếu có tính chất Nội đung ghi bảng I/ tính chất hóa học Tính axit ảnh... lại ? Em cho biết lực axit cacboxylic phụ Cấu tạo axit cacboxylic thuộc vào yếu tố gồm phần gốc cacboxyl(-COOH) gốc(R-), khác cac axit cacboxylic gốc (R-) khác Do lực axit axit ? Em cho ví dụ phụ
 • 5
 • 49
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic
...GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 - Axit n-butiric ; axit izo-butiric 2- Axit no, đa chức: - Axit oxalic - Axit ađipic 3- Axit không no, nối đôi, đơn chức: - Axit acrylic - Axit metacrylic :... kg rượu axit tương ứng? Biết hiệu suất trình 75% GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Đề thi ĐH-CĐ khối A- 2004 Bài 6: Hỗn hợp A gồm axit acrylic, axit propionic axit axetic Để trung hoà hoàn toàn 3,15 gam hỗn... H 2SO4 dư, đun nóng thu 1,05 lít axit hữu (đo 136,5oC, 1,12 atm) Tính nồng độ mol chất A Tìm công thức axit muối GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Bài 14: Hỗn hợp A gồm hai axit hữu X Y mạch hở (trong X đơn
 • 7
 • 32
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic
.. .Giáo án hoá 11- Ban HS rút cách gọi tên axit theo cách - Yêu cầu HS phải thuộc tên thường vài axit đơn giản (axit fomic, axit axetic, axit propionic, axit butiric) - HS vận dụng gọi tên axit. .. động (tính axit) , liên kết C-OH axit phân cực ancol nên nhóm OH axit bị thay - HS nghiên cứu sgk thực tế sống để rút tính chất vật lí axit - Từ việc nghiên cứu Bảng số liệu nhiệt độ sôi axit bảng... Các axit dăy đồng đẳng axit axetic chất lỏng chất rắn - Nhiệt độ sôi axit cao hẳn nhiệt độ sơi rượu có số ngun tử cacbon, hai phân tử axit liên kết với hai liên kết hiđro liên kết hiđro axit
 • 3
 • 38
 • 1

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic
... thay axit no, đơn chức, mạch hở cấu tạo sau: Axit + tên nhánh+vị trí nhánh+tên hidrocacbon no tương ứng với mạch + oic Chú ý: Nhóm –COOH vị trí Ví dụ: CH3 COOH CH3 CH2 COOH Axit etanoic Axit. .. CH CH2 CH COOH C2H5 CH3 Axit 4-etyl 2-metyl hexanoic GV yêu cầu HS gọi tên thay axit cacboxylic có cơng thức phân tử C5H10O2 HS lên bảng viết đồng phân gọi tên: HÓA HỌC 11 CH3 CH3 CH2 CH2 CH2... Kết luận: mức độ linh động nguyên tử Hiđro axit cacboxylic > phenol > ancol GV lưu ý Từ cấu trúc phân tử axit cacboxylic, u cầu HS dự đốn tính chất axit cacboxylic O C O H - Nhóm –COOH coi kết hợp
 • 6
 • 30
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic
... fomic D Axit succinic Axit tham gia phản ứng trùng hợp A Axit axetic B Axit oxalic C Axit fomic D Axit acrylic Muối Na K axit dùng làm xà phòng: A Axit caproic B Axit adipic C Axit stearic D Axit. .. chứng minh axit axetic có tính axit mạnh axit cacbonic: A Axit axetic tác dụng với muối cacbonat B Axit axetic làm quỳ tím hóa hồng, axit cacbonic khơng làm quỳ tím hóa hồng C Axit axetic axit cacbonic... oleic Axit nguyên liệu để điều chế thuỷ tinh hữu cơ: A Axit metacrylic B Axit adipic C Axit succinic D Axit acrylic Axit dùng điều chế nilon - 6,6 A Axit glutamic B Axit adipic C Axit enantoic D Axit
 • 7
 • 40
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 45: Axit Cacboxylic
... Làm ngun liệu cho cơng GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 dụng axit cacboxylic cacboxylic đời sống yêu cầu HS nêu ứng dụng axit cacboxylic nghiệp mĩ phẩm, cơng nghiệp dệt, cơng nghiệp hóa học, … Củng cố kiến thức... biết tính chất hóa học axit cacboxylic gì? Viết phương trình phản ứng xảy (nếu có) cho axit RCOOH tác dụng với: K, Na, Ba(OH)2, Na2CO3, CuO, ROH (xt)  Yêu cầu HS làm tập sách giáo khoa trang...GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 + H2  Hoạt động 2: Nghiên cứu phản ứng - HS quan sát, trả lời, viết nhóm –OH phương
 • 3
 • 57
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Giáo án Hóa học 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat
... làm tập - Chuẩn bị phần điều chế HNO3; muối nitrat VII Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Bài 9: AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT (tiết2) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS biết được: - Cách điều chế HNO3... nồng độ cao hơn: Chưng cất với H2SO4 đậm đặc B Muối nitrat: M(NO3)x: I Tính chất muối nitrat: Tính chất vật lý: - Tất muối nitrat tan GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Hoạt động 2: nước chất điện li mạnh - Gv:... HNO3 Củng cố: GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Viết phương trình phân tử ion thu gọn HNO3 loãng với: Fe2O3; Ag; Cu(OH)2; Na2S VI Dặn dò: - Học bài, làm tập - Chuẩn bị phần điều chế HNO3; muối nitrat VII Rút
 • 12
 • 79
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Giáo án Hóa học 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat
... giai đoạn dùng để sản xuất axit HNO3 CN ? GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN Dặn dò : - Chuẩn bị muối nitrat - Làm tập 6,7 trang 45 GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT (tiết 2) I Mục tiêu... Kiến thức: * Học sinh biết được: - Khái niệm muối nitrat muối ? - Độ tan muối nitrat nước - Giúp học sinh hiểu tính chất hóa học muối nitrat Kĩ năng: - Dự đốn tính chất hóa học muối nitrat - Viết... Cu(NO3)2 : Đồng (II) nitrat * Muối axit nitric gọi muối nitrat NH4NO3 : Amoni nitrat KNO3 : Kali nitrat Hoạt động Quan sát mẫu muối KNO3 , hòa tan muối nêu nhận xét II Tính chất muối nitrat: Tính chất
 • 10
 • 58
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Giáo án Hóa học 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat
... mạnh muối nitrat môi trường axit Hoạt động Nhận biết muối nitrat Tất muối nitrat dễ tan nước làm cách để nhận biết muối nitrat ? Cơ sở nhậ biết dựa tính chất hố học muối nitrat ? Nhận biết muối nitrat. .. + HÓA HỌC 11 CƠ BẢN Zn + HNO3 → N2O + Mg + HNO3 → NH4NO3 + Dặn dò - Về nhà làm tập SGK SBT - Chuẩn bị nội dung phần lại học HĨA HỌC 11 CƠ BẢN § 9: AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT I Mục tiêu học. .. → nitric HNO3 4NO2 + O2 + 2H2O → HNO3 Muối nitrat chất rắn dạng tinh thể Muối nitrat dễ tan B MUỐI NITRAT nước chất điện li Hoạt động Tính chất I Tính chất muối HĨA HỌC 11 CƠ BẢN vật lí muối nitrat
 • 13
 • 36
 • 0
1 2 3 4 .. >