Tổng hợp tài liệu :

Giáo án hóa học 11 Bài 46 Luyện tập Anđexit Xeton Axit cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Giáo án Hóa học 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
... diễn phân tử hợp chất hữu Công thức Hoạt động Các loại công thức biểu diễn phân tử hợp chất hữu Phân tích nguyên tố đơn giản Khối lượng mol phân tử Công thức phân tử Thuyết cấu tạo hóa học Cơng thức. ..HÓA HỌC 11 CƠ BẢN đặc điểm hợp chất hữu ? Hợp chất hữu chia thành nhóm hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon Liên kết hóa học phân tử hợp chất hữu liên kết cộng hoá trị Các loại công thức biểu... cấu tạo Hoạt động Các loại HÓA HỌC 11 CƠ BẢN phản ứng hoá học hữu Hoạt động Đồng đẳng, đồng phân Các loại phản ứng hay gặp hoá học hữu phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách CT CT PT CT Chất
 • 3
 • 73
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Giáo án Hóa học 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
... (8) ↓ (5) (5) (3) Công thức chung II Bài tập luyện tập: (4) Đồng đẳng Bài tập 1: Theo phiếu học tập (5) Công thức ĐGN (6) Công thức PT a * %O = 17,98% * nC : nH : nO (7) Công thức CT = 6,18 :...GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 CƠ BẢN biểu diễn phân tử hợp chất hữu ? Đồng đẳng, đồng phân Hãy kẻ mũi tên biểu diễn mối liên hệ đơn vị kiến thức: Các loại phản ứng hóa hữu ? Đồng đẳng, đồng phân ?... CH2Cl2 ; C2H4O2 C2H4Cl2 Bài tập 3: Theo phiếu học tập 5: Đáp án : A Phiếu học tập 5: Học sinh giải đưa đáp Chất X có CTPT án C6H10O4 CTĐGN X A C3H5O2 Bài tập 4: Theo phiếu học tập 6: B C6H10O4 C
 • 4
 • 46
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Giáo án Hóa học 11 bài 24: Luyện tập Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
... Làm tập sgk trang 107 VII Rút kinh nghiệm: Bài 24: LUYỆN TẬP GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 HỢP CHẤT HỮU CƠ CÔNG THỨC PHÂN TỬ VÀ CÔNG THỨC CẤU TẠO (tiết 2) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Củng cố kiến thức về: - Hợp. .. thức về: - Hợp chất hữu cơ, phân loại hợp chất hữu cơ, loại công thức biểu diễn HCHC - Đồng đẳng, đồng phân 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ phân loại hợp chất hữu cơ, viết công thức cấu tạo 3.Thái độ:... mơn, phát huy khả tư học sinh II TRỌNG TÂM: Rèn luyện kĩ phân loại hợp chất hữu cơ, viết công thức cấu tạo III CHUẨN BỊ: Giáo viên: Lựa chọn tập Máy chiếu Học sinh: Học cũ, làm tập IV PHƯƠNG PHÁP:
 • 5
 • 64
 • 1

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm
... II Bài tập: Bài tập 2: - Dùng dung dịch AgNO3/NH3 ta nhận biết hex-1-in - Dùng dung dịch KMnO4 nhận biết stiren điều kiện thường, nhận toluen đun nóng Bài tập 3: Bài tập 4: GIÁO ÁN HÓA HỌC 11. .. 14n - = 92 ⇒ n=7 GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 A C7H8 hay C6H5-CH3 (toluen) PTHH: GV hướng dẫn HS tìm A viết PTHH theo sơ đồ chuyển hoá: Hoạt động 3: Bài tập 2: Trình bày phương pháp hố học phân biệt chất...GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 Nhóm 4: GV nhận xét làm nhóm yêu cầu HS rút quy tắc gọi tên ý cách gọi tên - Các đồng đẳng benzen: - Tên đồng phân có từ nhánh vòng benzen: - Hãy vị
 • 4
 • 28
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm
... oxi hóa - Dễ tham gia phản ứng Tính chất hóa học: a Phản ứng thế: (thế nguyên tử hiđro) - Nhánh ( ankyl ): nhiệt độ lại: + Tính chất hóa học đặc trưng hiđrocacbon thơm + Các hiđrocacbon thơm. .. stiren trưng hiđrocacbon thơm là: " Dễ thế, khó cộng bền với chất oxi hóa" Đây " tính thơm " hiđrocacbon thơm, mà benzen chất điển hình * Hoạt động 3: Bài tập - GV yêu cầu HS làm số tập Câu 1:... tử hiđro vòng nhánh Nêu ví dụ + Quy tắc - GV so sánh khả tham gia phản ứng hiđrocacbon thơm hiđrocacbon no - Tượng tự, GV cho biết hiđrocacbon thơm tham gia phản ứng cộng vào nhánh vào vòng -
 • 8
 • 28
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm
... =8,0(g) Dặn dò: HS nhà xem chuẩn bị hệ thống hóa hiđrocacbon NỘI DUNG PHIẾU HỌC TẬP: Phiếu học tập số 1: Bài tập 1: Viết CTCT gọi tên hiđrocacbon thơm có cơng thức phân tử C8H10, C8H8 Trong số... 5: Củng cố -GV phát phiếu học tập số yêu cầu HS hoàn thành nhanh 5ph HS hồn thành lên nộp GV cho điểm -GV sửa tập phiếu học tập IV + HS đọc nhanh hoàn thành phiếu học tập số Câu 1: C Câu 2: C... trình phản ứng xảy Bài tập 2: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt chất lỏng sau: benzen, stiren, toluen, hex-1-in.( Trình bày theo sơ đồ bảng).Viết phương trình phản ứng xảy Bài tập 3: Cho 23kg
 • 5
 • 38
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm
... HS nhà xem chuẩn bị hệ thống hóa hiđrocacbon (1') HĨA HỌC 11 Hồn thành phiếu giao việc NỘI DUNG PHIẾU HỌC TẬP Phiếu học tập số Bài 1: Viết CTCT gọi tên hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10,... lên bảng - GV hướng dẫn sơ qua tập, sau gọi HS *C8H10 tổ lên hồn thành phần BT tổ - Tổ 3,4 lên hồn thành tập HÓA HỌC 11 Hoạt động 3: Dạng tập nhận biết (6') Bài tập 2: - GV yêu cầu HS viết CTCT... HĨA HỌC 11 IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định tình hình lớp: (1') Kiểm tra cũ: kết hợp trình dạy Vào mới: Tiết trước em học benzen số hiđrocacbon thơm khác Để nắm vững tính chất benzen hiđrocacbon thơm,
 • 8
 • 29
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm
... 6,36  CTPT A B C6H6 C7H8 : HÓA HỌC 11 CTCT : (SGK) 4) Củng cố: Gv tóm tắt phương pháp chung giải tập 5) Dặn dò: Xem lại tập cho; Chuẩn bị trước nội dung bài: hệ thống hóa hiđrocacbon IV) Rút kinh... cháy hoàn toàn a g hỗn hợp X gồm hiđrocacbon thơm A B đồng đẳng thuộc dãy đồng đẳng benzen Sau phản ứng thu 7,84 lít CO2 (đktc)và 3,33 g H2O Xác định CTCT A B Bài tập nhà: Câu 1)Dùng 39 gam C6H6... tạo thành : Đ/S: 46 g nCO2 = 15,68 7,2 = 0,7 (mol) ; nH2O = = 0,4 (mol) 22,4 18 Phương trình hóa học phản ứng cháy : y � y� to CxHy  � x � O2 ��� xCO2  H2O � 4� Ta có x : y = 0,7 : (2 0,4)
 • 3
 • 29
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm
...HÓA HỌC 11 gọi tên đồng đẳng benzene tính chất hóa học HOẠT ĐỘNG II/ Bài tập Bài 1: Viết CTCT gọi tên HC thơm có cơng thức phân tử là: C8H10, C8H8 Trong... cầu học sinh nhớ phương trình phản ứng liên quan Bài 4: Bài 4( tr- 162- SGK) - GV: Yêu cầu HS đọc, tóm tắt đề + Viết phương trình phản ứng ? +Tính tốn theo khối lượng phân tử HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC 11. .. AgNO3/NH3 stiren: dung dịch Br2, dung dịch KMnO4 nhiệt độ HÓA HỌC 11 thường Bài 2: Trình bày phương pháp toluen: dung dịch KMnO4 đun nóng hố học để phân biệt chất lỏng sau ? bezen, stiren, toluen
 • 5
 • 33
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit XetonAxit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit Xeton và Axit Cacboxylic
... động 5: Củng cố - dặn dò * Củng cố: Tính chất hóa học anđehit, xeton, axit cacboxylic * Dặn dò: Chuẩn bị bài: Ơn tập kiến thức học chuẩn bị ơn tập học kì II ... với lượng dư đề vào GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Bài 3: bạc nitrat dung dịch ammoniac, thu Hòa tan 13,4 g hỗn hợp hai axit 10,8 g bạc Phần thứ trung hòa cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào dung dịch NaOH... bạc kết tủa a/ Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b/ Tính % khối lượng mối chất hỗn GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Cho 10,2 g hỗn hợp X gồm anđehit hợp ban đầu axetic anđehit propioic tác dụng với dung
 • 5
 • 25
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit XetonAxit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit Xeton và Axit Cacboxylic
... 2Ag+ 2NH4NO3 C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2  HÓA HỌC 11 Hoạt động 4: HS luyện tập Học sinh lực vận dụng tính viết pứ chất hóa học để giải tốn hóa học Bài tập 7/SGK: OH OH Br Br Br + Br2 →    +... khơng giống pứ nhóm anđehit xeton Hoạt động 3: Luyện tập lực vận dụng tích chất hóa học suy luận cách nhận biết GV lưu ý học sinh thứ tự nhận biết: 1/ Axit 2/ Anđehhit Bài tập 6/SGK: Nhận biết... H2O HÓA HỌC 11 % CH3COOH = 100% - 28,66% = 71,34% Củng cố : 1) Nhận biết dung dịch: axetandehit, glixerol, axit anylic, axit axetic 2) Hãy kể anđehit axit mà em cho sản xuất nhiều so với anđehit
 • 4
 • 32
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit XetonAxit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit Xeton và Axit Cacboxylic
...GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Hãy nêu đặc điểm cấu trúc Anđehit – Xeton - Axit Cacboxylic, suy tính chất hố học đặc trưng loại BT – Trang 203 BT – Trang 214
 • 2
 • 27
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit XetonAxit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit Xeton và Axit Cacboxylic
... HS ôn tập lại khối kiến thức học từ chương đến chương − Lắng nghe, ghi nhớ Làm tập liên quan, xem mối liên hệ chúng chuẩn bị cho tiết ôn tập học kì II 3) Hướng dẫn học nhà  Hoàn thành tập sgk... nên HÓA HỌC 11 MR = 58 – 29 = 29 g/mol → R C2H5– Vậy X C2H5CHO Anđehit propanal − Cho HS nhận xét − GV nhận xét Hoạt động − Nhận xét, bổ sung − Lắng nghe, chi Hoạt động − Yêu cầu HS làm tập 10...HÓA HỌC 11 mhh = 60x + 44y = 10,0 g (1) Hỗn hợp tác dụng với dd AgNO3/NH3 CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O
 • 3
 • 29
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit XetonAxit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit Xeton và Axit Cacboxylic
...GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Hoạt động Hệ thống hố tính chất GV Cho HS lập bảng so sánh Cơnh thức chung Tính chất Anđêhit – xeton Axit R- CO- R R- COOH - Tính oxi hóa Tác dụng với hiđro - Tính axit - Anđehit. .. Anđehit bị oxi hóa thành axits tương ứng - Tác dụng với ancol tạo este Hoạt động Làm tập vận dụng - Làm tập SGK GV cho tập nâng cao - Hãy viết phơng trình phản ứng thực chuỗi biến hóa sau: C2H4... Áp dụng sơ đồ viết chuyển hóa của: a) CH2 = CH - CH3 ? b) C6H5CH3 ? Lu ý: R'CHO to, CaO GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 + CH2 = CH - CH3 + Cl2 + CH3 - CH2 - CH3 + Cl2 500oC askt CH2 = CH - CH2Cl + HCl CH3
 • 3
 • 23
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit XetonAxit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit Xeton và Axit Cacboxylic
...  → R-CH(OH)-R’ Nêu tính chất hóa học xeton axit cacboxylic Mỗi tính chất viết ptpư minh họa c) Axit cacboxylic có tính chất chung axit - Trong dung dịch, axit cacboxylic phân ly thành ion -... H dãy hoạt động hóa học - Tác dụng với ancol tạo thành ester Điều chế GV yc hs nêu phương pháp điều chế andehit, ceton axit cacboxylic Hoạt động GV gọi hs giải tập SGK II Bài tập BT 1: Câu đúng:...HĨA HỌC 11 tính khử vừa thể tính oxi hóa - Tính oxi hóa: o t R-CH=O + H2 Ni,   → R-CH2-OH - Tính khử: o t R-CHO + 2AgNO3+ H2O + 3NH3 → R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag b) xeton có tính oxi hóa o
 • 6
 • 26
 • 0

Giáo án hóa học 11 Bài 46 Luyện tập Anđexit Xeton Axit cacboxylic

Giáo án hóa học 11 Bài 46 Luyện tập Anđexit Xeton Axit cacboxylic
Giáo án hóa học 11 Bài 46 Luyện tập Anđexit Xeton Axit cacboxylic . Giáo án hóa học 11 Bài 46 Luyện tập Anđexit Xeton Axit cacboxylic . Giáo án hóa học 11 Bài 46 Luyện tập Anđexit Xeton Axit cacboxylic . Giáo án hóa học 11 Bài 46 Luyện tập Anđexit Xeton Axit cacboxylic ... An®ehit- Xeton- Axit Cacboxylic Kỹ - Viết CTCT, gọi tên andehit, xeton, axit cacboxylic - Viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất An®ehit – Xeton Axit cacboxylic - Vận dụng tính chất hố học. .. An®ehit – Xeton - Axit cacboxylic để giải tập phân biệt chất giải toán hoá học Thái độ, tư tưởng Có lòng u thích mơn Có thái độ nghiêm túc học tập Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học. .. …………………… Tiết 70 LUYỆN TẬP An®ehit - Axit Cacboxylic A MỤC TIÊU Kiến thức Học sinh biết: - Sự giống khácdrocacbon đồng phân, danh pháp tính chất hố học An®ehit - Xeton - Axit Cacboxylic - Mối
 • 7
 • 19
 • 0
1 2 3 4 .. >