Tổng hợp tài liệu :

Giáo án hóa học 11 bài 47 Bài thực hành 6 tính chât của anđehit và axit cacboxylic

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 63: BÀI THỰC HÀNH 7 TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT AXIT CACBOXYLIC pps

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 63: BÀI THỰC HÀNH 7 TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC pps
. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 63: BÀI THỰC HÀNH 7 TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT AXIT CACBOXYLIC A. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức. Tiến hành một số thí nghiệm về tính chất hóa học của. 3. Học sinh viết tường trình thí nghiệm thực hành. BÀI THỰC HÀNH 6 TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT AXIT CACBOXYLIC Tên………………………………… Lớp ………. Thí nghiệm 1. Phản ứng tráng bạc của HCHO. - Cách. của HCHO, CH3COOH - Phản ứng tráng gương của HCHO. - Phản ứng đặc trưng của CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH. 2. Kỹ năng. rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm với lượng nhỏ hoá chất, đảm bảo an
 • 4
 • 3,190
 • 14

Giáo án Hóa học 11 bài 19: Luyện tập Tính chất của Cacbon, Silic các hợp chất của chúng

Giáo án Hóa học 11 bài 19: Luyện tập Tính chất của Cacbon, Silic và các hợp chất của chúng
... Củng cố: Củng cố sau tập VI Dặn dò: - Làm tập SGK - Ôn tập kiến thức VII Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 Bài 19: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA CACBON- SILIC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG (tiết 2) I MỤC... CỤ: Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập Học sinh: Ôn tập IV PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Diễn giảng- phát vấn - kết nhóm V TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục GIÁO ÁN HÓA HỌC 11. .. thảo luận 5’ II BÀI TẬP: Đại diện nhóm lên bảng trình bày, Bài tập1 : Viết PTHH hồn thành dãy học sinh khác nhận xét, bổ sung chuyển hoá sau: GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 Gv nhận xét, đánh giá C → CO2 →
 • 8
 • 76
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 19: Luyện tập Tính chất của Cacbon, Silic các hợp chất của chúng

Giáo án Hóa học 11 bài 19: Luyện tập Tính chất của Cacbon, Silic và các hợp chất của chúng
... Khử - Tính chất hóa học CO2, SiO2 : axit OXH Phiếu học tập 3: So sánh tính chất H2CO3, H2SiO3 về: - Tính bền * Kém bền * Axit yếu - Tính axit II Bài tập luyện tập: Phiếu học tập 4: Bài tập 1:...GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN - Tính chất hóa học * Tính oxi hóa khử silicat theo phiếu học tập Phiếu học tập 2: So sánh CO,CO2,SiO2 : * +2, +4, +4 - Số oxi hóa C, Si * Khí, khí,... nhiệt phân Chọn đáp án giải thích Phiếu học tập 5: a Cacbon silic giống về: b Đáp án B GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN A Tính khử mạnh B Tính oxi hóa mạnh Bài tập2 : Theo phiếu học tập 6: C P/ư với O2
 • 5
 • 40
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 19: Luyện tập Tính chất của Cacbon, Silic các hợp chất của chúng

Giáo án Hóa học 11 bài 19: Luyện tập Tính chất của Cacbon, Silic và các hợp chất của chúng
...HĨA HỌC 11 CƠ BẢN Hoạt động Tính chất muối cacbonat, silicat Bảng Hoạt động Tính chất hoá học oxit cacbon, silic Bảng Hoạt động Bài tập 2, SGK Hoạt động tập SGK II Bài tập Hoạt động tập SGK Học. .. Hoạt động tập SGK II Bài tập Hoạt động tập SGK Học sinh lên bảng làm tập 2, 3, 5, Dặn dò - Chuẩn bị nội dung “Mở đầu hoá học hữu cơ”
 • 2
 • 45
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 13: Luyện tập Tính chất của nito, photpho, các hợp chất của chúng

Giáo án Hóa học 11 bài 13: Luyện tập Tính chất của nito, photpho, và các hợp chất của chúng
... Kiến thức cần nắm vững: (SGK) GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 - Gv phát vấn học sinh nội dung kiến thức học II Bài tập: Hoạt động 2: Bài tập 1: Lập phương trình hố học sau dạng - Học sinh thảo luận nhóm phân... dd kiềm (Tỉ lệ 1:1) o o + Giải tốn hỗn hợp + Tính nồng độ dung dịch Bài tập 5.a/62/sgk: Viết phương trình hoá học thực dãy chuyển hoá sau: GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 (1) (2) N  → NH  → NH NO3 (3) (4)...GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 - Lập phương trình hố học - Viết phương trình hồn thành dãy chuyển hố - Nhận biết chất - Giải tập axit photphoric tác dụng với dung dịch kiềm - Giải toán hỗn hợp kim
 • 7
 • 35
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 13: Luyện tập Tính chất của nito, photpho, các hợp chất của chúng

Giáo án Hóa học 11 bài 13: Luyện tập Tính chất của nito, photpho, và các hợp chất của chúng
... tập SGK SBT để luyện tập tiết sau LUYỆN TẬP GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN TÍNH CHẤT CỦA NITO , PHOTPHO CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I Mục tiêu học : Kiến thức: Củng cố, ơn tập tính chất nitơ, phơt pho,...GIÁO ÁN HĨA HỌC 11 CƠ BẢN có: 0;+1;+2;+3;+4;+5 Tính chất hóa học - Tính chất hóa học bản: -Tính khử GV giả thích số nội dung kiến thức liên quan -Tính oxi hóa Tính chất axit HNO3... phơtphát So sánh tính chất đơn chất số hợp chất nitơ phôt Kĩ năng: Trên sở kiến thức hóa học chương II, luyện tập kĩ giải tập hóa học II Chuẩn bị: - Học sinh làm tập SGK trước - Giáo viên chuẩn
 • 11
 • 57
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 13: Luyện tập Tính chất của nito, photpho, các hợp chất của chúng

Giáo án Hóa học 11 bài 13: Luyện tập Tính chất của nito, photpho, và các hợp chất của chúng
... luyện tập HĨA HỌC 11 CƠ BẢN § 13: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NITƠ - PHOTPHO CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG (TT) I Mục tiêu học Kiến thức - Củng cố tính chất nitơ, photpho hợp chất chúng Kỹ - Vận dụng... nên độc tính cao chúng tự nhiên Tính chất hố học, 0, +3, +5 Nitơ photpho có tính oxi hố tính khử HĨA HỌC 11 CƠ BẢN ? Vì photpho trắng Nitơ phot thể độc photpho đỏ ? tính khử tác dụng với chất oxi... kết tủa HĨA HỌC 11 CƠ BẢN NO không màu chuyển tượng thành NO2 nâu đỏ tủa màu vàng không màu chuyển thành NO2 nâu đỏ II Bài tập Hoạt động Làm tập áp dụng Bài tập Hoạt động tập Hoạt động tập Dặn dò
 • 9
 • 48
 • 2

Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hợp chất của chúng

Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
...HĨA HỌC 12 *Tính chất hố học a) Đơn chất GV yêu cầu HS: + So sánh biến đổi điện cực chuẩn mức độ tính khử kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ b) Hợp chất hợp chất kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ. .. B BÀI TẬP GV yêu cầu HS làm tập trang 172 SGK (nâng cao) Bài 1: Đáp án B Bài 3: Đáp án D Bài 2: Đáp án C Bài 3: Đáp án C Bài 5: Đáp án B GV yêu cầu HS làm tập sau: 1) Hãy nêu phương pháp hoá học. .. - kim loại: Mg, Na - oxit: MgO, Na2O - hiđroxit: Mg(OH)2, NaOH - chất rắn muối: MgCl2, NaCl GV gọi HS lên bảng trả lời 2) Hãy nêu điểm chung phương pháp điều chế kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ
 • 2
 • 20
 • 0

Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hợp chất của chúng

Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
...HÓA HỌC 12 -Tác dụng với dung dich axit mạnh Dùng dây platin lửa đèn cồn Nhận biết ion Na+ dung dịch 3-Một số hợp chất quan kim loại kiềm thổ Hợp chất Tính chất vật lý CaO Chất rắn,... mol NaOH cho vào số mol kết tủa thu Tính V dung dịch NaOH cần cho vào để thu 0,75 mol kết tủa Bài tập áp dụng- 1(ĐHCĐ khối B-2007) Hoà tan hết 1,67 gam hỗn hợp hai kim loai kiềm thổ (Thuộc phân... tan hiđrơxit lưỡng tính 2-NaCl -Phản ứng trao đổi -Tính khử yếu ion Cl3-NaHCO3 HÓA HỌC 12 -Kém bền nhiệt -Dung dịch có mơi trường kiềm yếu(làm đổi màu thị) -Có tính luỡng tính 4-Na2CO3 -Phản
 • 5
 • 28
 • 0

Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hợp chất của chúng

Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
...GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 hố +2 Hoạt động 2: Củng cố quy luật biến đổi tính chất vật lí mạnh phân 2/ Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm: NaOH : Là bazơ mạnh , tan... Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm thổ : Ca(OH)2,CaCO3, CaSO4 H2O u cầu HS tìm thí dụ phản ứng minh hoạ Ca(OH)2 : bazơ mạnh , dể dàng tác dụng với cho tính chất tiêu biểu hợp CO2 chất ... ion Ca 2+ Mg2+, nước mềm nước chứa khơng GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 chứa ion b/ Phân loại : Nước có tính cứng tạm thời , Nước có tính cứng vĩnh cửu, Nước có tính cứng toàn phần c/ cách làm mềm nước
 • 3
 • 23
 • 0

Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hợp chất của chúng

Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
... (3') Chất sau làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cữu ? A NaCl B H2SO4 C Na2CO3 D HCl Bài tập nhà: (1') Chuẩn bị trước NHÔM HỢP CHẤT CỦA NHÔM V TỰ RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG GIÁO ÁN HÓA HỌC... * Hoạt động - GV:? Kim loại Ca kim loại có tính khử mạnh Vậy để điều chế kim loại Ca ta sử dụng phương pháp số phương pháp điều chế kim loại mà ta học ? HS: chọn đáp án phù hợp 28,1.a 28,1.(100... 20g * Bài 4: Cho 28,1 g hỗn hợp MgCO3 BaCO3, MgCO3 chiếm a% khối lượng Cho hỗn hợp GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN - GV: GV quan sát, hướng dẫn HS giải tập HS: vận dụng kiến thức học để giải tập bên
 • 4
 • 36
 • 0

Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hợp chất của chúng

Giáo án Hóa học 12 bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
... vào bảng Tính chất hợp chất kim loại kiềm kim loại kiềm thổ Gv yêu cầu HS sosánh tính baz hidroxit kim loại kiềm hidroxit kim loại kiềm thổ Viết phương trình hóa học minh họa Kết ghi vào bảng... chuẩn kim loại kiềm kim loại kiềm thổ → so sánh mức độ tính khử : Kim loại kiềm > kim loại kiềm thổ M → Mn+ + ne Học sinh viết phươg trình hóa học na, Ca khử nước, phi kim, axit Kết thu điền vào... lượng ion hóa ( kJ/mol) Độ âm điện Thế điện cục chuẩn cặp oxihóa-khử * Hoạt động 2: TÍNH CHẤT HĨA HỌC Tính khử kim loại kiềm kim loại kiềm thổ: So sánh cấu hình electron nguyên tử, lượng ion hóa,
 • 2
 • 22
 • 0

Giáo án Hóa học 12 bài 29: Luyện tập tính chất của nhôm hợp chất của nhôm

Giáo án Hóa học 12 bài 29: Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
... hợp bột Al Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 13,44 lít H2 (đkc) Khối lượng chất hỗn hợp ban đầu Hoạt động 4: HS vận dụng kiến thức học nhơm, hợp chất nhơm tính chất hợp chất kim loại nhóm... hợp X có tan hết hay khơng ? Vì hỗn hợp X lại tan nước ? + Vì thêm dung dịch HCl vào dung dịch A ban đầu chưa có kết tủa xuất hiện, sau kết tủa lại xuất ? - HS trả lời câu hỏi giải toán hướng dẫn... vào dung dịch NaAlO2 e) cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 Bài 6: Hỗn hợp X gồm hai kim loại K Al có khối lượng 10,5g Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X nước thu dung dịch A Thêm từ từ
 • 5
 • 34
 • 0

Giáo án Hóa học 12 bài 29: Luyện tập tính chất của nhôm hợp chất của nhôm

Giáo án Hóa học 12 bài 29: Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
... hỗn hợp bột Al Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 13,44 lít H2 đktc Khối lượng chất hỗn hợp ban đầu A 16,2 g 15 g C 6,4 g 24,8 g B 10,8 g 20,4 g D 11,2 g 20 g Phiếu học tập số 2: Bài 4/SGK... Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO Phiếu học tập số 4: Bài 6/SGK Hỗn hợp X gồm hai kim loại K Al có khối lượng 10,5g Hồ tan hồn tồn hỗn hợp X nước dung dịch A Thêm từ từ dung
 • 3
 • 45
 • 0

Giáo án Hóa học 12 bài 29: Luyện tập tính chất của nhôm hợp chất của nhôm

Giáo án Hóa học 12 bài 29: Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
... BT (trang 134) GV gọi HS lên bảng làm tập Bài tập : Chọn đáp án D Nhôm không tan dung dịch NH3(bazơ yếu) Bài tập 3: PTHH (Al2O3 + 2NaOH → 2Na AlO2 +H2O ) 2Al + NaOH + 2H2O → 2Na AlO2 +3H2 ↑ nH
 • 3
 • 56
 • 1

Giáo án hóa học 11 bài 13 Luyện tập tính chất của nitơ hợp chất của chúng

Giáo án hóa học 11 bài 13 Luyện tập tính chất của nitơ và hợp chất của chúng
Giáo án hóa học 11 bài 13 Luyện tập tính chất của nitơ hợp chất của chúng . Giáo án hóa học 11 bài 13 Luyện tập tính chất của nitơ hợp chất của chúng . Giáo án hóa học 11 bài 13 Luyện tập tính chất của nitơ hợp chất của chúng ... thức nitơ hợp chất - cấu hình electron => vị trí bảng tuần hồn? - từ cấu tạo mức oxi hoá N, cho biết tính chất hố học nitơ? - tính chất hố học amoniac? - điều chế PTN CN? - tính chất hố học muối... khí khơng màu ra, hóa nâu k.khí Hoạt động 2: Luyện tập Bài 1: SGK – Tr.61 II Luyện tập Bài 1: SGK – Tr.61 Số oxi hoá N hợp chất: NH3: -3; NH4+; -3; Bài 5: SGK – Tr.62 Phần a) Bài 7: SGK – Tr.62... amoni? - tính chất hố học axit nitric? GV lưu ý phản ứng nhiệt phân muối nitrat Nhận biết ion nitrat? Nội dung I Lý thuyết Nitơ - Viết cấu hình electron xác định vị trí - tính chất hố học: + trơ
 • 4
 • 8
 • 0

Giáo án hóa học 11 bài 19 Luyện tập tính chất của cacbon silic hợp chất của chúng

Giáo án hóa học 11 bài 19 Luyện tập tính chất của cacbon silic và hợp chất của chúng
Giáo án hóa học 11 bài 19 Luyện tập tính chất của cacbon silic hợp chất của chúng . Giáo án hóa học 11 bài 19 Luyện tập tính chất của cacbon silic hợp chất của chúng Giáo án hóa học 11 bài 19 Luyện tập tính chất của cacbon silic hợp chất của chúng . ... 15 /11/ 2018 Ngày bắt đầu dạy: / /2018 Tiết 26 LUYỆN TẬP CACBON, SILIC HỢP CHẤT CỦA CACBON SILIC A MỤC TIÊU Kiến thức Hệ thống hoá, củng cố kiến thức cacbon, silic hợp chất chúng Kỹ So sánh.. .chất cacbon, silic hợp chất chúng Bảng 1: So sánh tính chất Cacbon Silic Các tính chất Cacbon Silic 2 2 2 Cấu hình elec 6C: 1s 2s 2p 14Si: 1s 2s... lí đặc trưng - công thức phân tử đơn chất hợp chất - tính chất hóa học đơn chất hợp chất - phân bón hóa học: định nghĩa, tác dụng, độ dinh dưỡng BÀI TẬP Bài 1: Hồn thành phản ứng phản ứng sau
 • 7
 • 13
 • 0

Giáo án hóa học 11 bài 47 Bài thực hành 6 tính chât của anđehit axit cacboxylic

Giáo án hóa học 11 bài 47 Bài thực hành 6 tính chât của anđehit và axit cacboxylic
Giáo án hóa học 11 bài 47 Bài thực hành 6 tính chât của anđehit axit cacboxylic. Giáo án hóa học 11 bài 47 Bài thực hành 6 tính chât của anđehit axit cacboxylic. Giáo án hóa học 11 bài 47 Bài thực hành 6 tính chât của anđehit axit cacboxylic. ...phản ứng tráng bạc andehit fomic với dd AgNO3 NH3 GV lưu ý HS số kiến thức liên quan đến thí nghiệm thực hành andehit axit cacboxylic GV chia lớp thành nhóm thực hành, phân cơng nhóm... ống nghiệm vài phút - Có thể chuẩn bị cốc nước nóng khoang 60 -700C, sau cho andehit fomic vào ống nghiệm, ngâm ống nghiệm cốc nước nóng vài phút Viết pthh giải thích? TN2 Phản ứng axit axetic... tiến hành thí nghiệm quan sát tượng - thành ống nghiệm có lớp bạc óng ánh Giải thích: ion Ag+ tạo phức với amoniac, phức tan nước Andehit fomic khử Ag+ phức chất đó, tạo thành kim loại bạc bám thành
 • 3
 • 15
 • 0
1 2 3 4 .. >