Tổng hợp tài liệu :

Giáo án hóa học 11 Ôn tập học kì 1

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
. điện li. Lập bảng trống sau TN HS điền: 1 Nước cất NaCl khan NaOH khan Không sáng Không sáng Không sáng 2 Dd HCl Dd NaOH Dd NaCl Sáng Sáng Sáng 3 Dd Đường. trung bình … II/ CHUẨN BỊ. - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. - HS ôn lại các kiến thức cơ bản của chương trình hoá học lớp 10. - Máy vi tính, máy
 • 264
 • 5,213
 • 108

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản
. điện li. Lập bảng trống sau TN HS điền: 1 Nước cất NaCl khan NaOH khan Không sáng Không sáng Không sáng 2 Dd HCl Dd NaOH Dd NaCl Sáng Sáng Sáng 3 Dd Đường. trung bình … II/ CHUẨN BỊ. - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. - HS ôn lại các kiến thức cơ bản của chương trình hoá học lớp 10. - Máy vi tính, máy
 • 262
 • 2,163
 • 39

Giáo án hóa học 2 (new)

Giáo án hóa học kì 2 (new)
. O 2 = 0,0 625 . 32 = 2 (g) c/ Theo PT: n H 2 O = n H 2 = 0, 125 (mol) m H 2 O = 0, 125 . 18 = 2, 25 (g) HS: - PT: 2H 2 + O 2 o t 2H 2 O n H 2 = 4 ,22 24 ,2. đợc? a/ PT: 2H 2 + O 2 o t 2H 2 O n H 2 = 4 ,22 8 ,2 = 0, 125 (mol) b/ Theo PT: n O 2 = 2 1 . n H 2 = 2 1 . 0. 125 = 0,0 625 (mol) V O 2 = 0,0 625 . 22 ,4 = 1,4
 • 58
 • 266
 • 2

Giáo án Hoá học lớp 9 - ÔN TẬP ppt

Giáo án Hoá học lớp 9 - ÔN TẬP ppt
. Tiết 1 : ÔN TẬP I/ MỤC TIÊU : Ôn tập kiến thức cơ bản về hóa 8 như :  Các loại chất vô cơ.  Phương trình hóa học .  Tính theo PTHH. II/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động 1: Ôn tập các loại. 1: Ôn tập các loại chất vô cơ  Hỏi : 1- Kể tên các loại chất vô cơ ? 2- Cho biết thành phần hóa học của oxit ? 3- Kể tên các loại oxit ? 4- Cho VD về CTHH của oxit axit? Lưu í : Cách. 1- Oxit: a- Oxit axit : Thành phần hóa học của đa số oxit axit : ( phi kim – oxi)  Oxit axit tan: P 2 O 5 , SO 2 , SO 3 , CO 2 , N 2 O 5  Oxit axit không tan : SiO 2 NTHH - OXI
 • 6
 • 410
 • 5

Giáo án Hoá học lớp 9 - ÔN TẬP HỌC I doc

Giáo án Hoá học lớp 9 - ÔN TẬP HỌC KÌ I doc
. B I 24 ÔN TẬP HỌC I I. MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức : Củng cố và hệ thống hóa kiến thức về tính chất của các hợp chất vô cơ, kim lo i từ đó thấy được m i quan hệ giữa các đơn chất. bảng. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức cần nhớ  G i HS lên bảng viết PTHH thực hiện những chuyển đ i từ kim lo i thành các hợp chất vô cơ và ngược l i. Lần 1: Viết.  Viết PTHH.  Thiết lập sơ đồ từ các đơn chất kim lo i thành các hợp chất vô cơ và ngược l i. 3/ Th i độ: HS có hứng thú học tập. và yêu thích môn học. II/ CHUẨN BỊ::  Bảng phụ, bút lông
 • 4
 • 2,982
 • 17

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT – XETON – AXITCACBOXYLIC ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT – XETON – AXITCACBOXYLIC ppsx
. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT – XETON – AXITCACBOXYLIC A. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức. Hệ thống hoá về. bảng so sánh. Anđêhit – xeton Axit Cônh thức chung R- CO- R R- COOH Tính chất - Tính oxi hóa. Tác dụng với hiđro. - Anđehit bị oxi hóa thành axits tương ứng. - Tính axit. - Tác dụng. động 3. Làm bài tập vận dụng. - Làm bài tập SGK. - GV cho bài tập nâng cao. 1 - Hãy viết các phơng trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hóa sau: C 2 H 4 A B C D E F G 2 - Thiết lập
 • 6
 • 2,035
 • 13

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 56 LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 56 LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL ppsx
. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 56 LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL I - Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức HS hiểu:  Mối quan hệ. chất đặc trưng của dẫn xuất hal, ancol, phenol.  Hiểu sự giống và khác nhau về tính chất hoá học của dẫn xuất hal, ancol, phenol. 2.Về năng  Hình thành năng so sánh, tìm mối liên hệ. cần nhớ và đặt câu hỏi: I - KIẾN THỨC CẦN NHỚ Xem bảng tổng kết SGK. - Theo bảng tổng kết các dẫn xuất hal, ancol, phenol đư ợc hệ thống hoá theo dàn ý nào?. - Nhìn vào b ảng tổng kết
 • 5
 • 3,053
 • 23

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 49: LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIDROCACBON THƠM VỚI HIDROCACBON NO VÀ KHÔNG NO doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 49: LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIDROCACBON THƠM VỚI HIDROCACBON NO VÀ KHÔNG NO doc
. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 49: LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIDROCACBON THƠM VỚI 1-Kiến thức: Học sinh biết : _Sự giống nhau và khác nhau về tính chất. hoá học giữa hidrocacbon thơm , hidrocacbon no và hidrocacbon không no. HIDROCACBON NO VÀ KHÔNG NO I-MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học sinh hiểu: _Mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất đặc trưng. trưng của hidrocacbon thơm , hidrocacbon no và hidrocacbon không no. 2-Kỹ năng :Viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất của các hidrocacbon. 3-Thái độ : 4-Trọng tâm: II- PHƯƠNG
 • 14
 • 2,583
 • 41

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 44 LUYỆN TẬP HIĐROCACBON KHÔNG NO potx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 44 LUYỆN TẬP HIĐROCACBON KHÔNG NO potx
. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 44 LUYỆN TẬP HIĐROCACBON KHÔNG NO I - Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức HS biết :  Sự giống và khác. chất hoá học 4. ứng dụng III -Tổ chức hoạt động dạy học A- Kiến thức cần nhớ: Hoạt động 1 HS viết CTCT dạng tổng quát và điền những đặc điểm về cấu trúc của anken, anka-1, 3- ien, ankin. loại tính chát trên vào bảng Hoạt động 5 GV lựa chọn những bài tập phù hợp để vận dụng kiến thức và củng cố. B- Bài tập: ” Bài 1: Điền vào bảng sau Hiddrocacbon CTPT Số ngt H ít hơn
 • 4
 • 3,021
 • 32

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 37 : LUYỆN TẬP . ANKAN VÀ XICLOANKAN pdf

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 37 : LUYỆN TẬP . ANKAN VÀ XICLOANKAN pdf
. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 37 : LUYỆN TẬP . ANKAN VÀ XICLOANKAN I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : HS biết : - Sự tương tự và khác biệt về tính chất vật lý , tính chất hóa học. học và ứng dụng giữa ankan với xicloankan . HS hiểu : - Cấu trúc , danh pháp ankan và xicloankan . 2. Kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng nhận xét so sánh 2 loại ankan và xicloankan . - Kỹ. của ankan , xicloankan . 3. Trọng tâm : - Ôn luyện về cấu trúc , danh pháp ankan và xicloankan . - Biết sự tương tự và khác biệt về tính chất vật lý , hóa học và ứng dụng của ankan và xicloankan
 • 8
 • 2,317
 • 18

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - ÔN TẬP HỌC KỲ I pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - ÔN TẬP HỌC KỲ I pot
. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - ÔN TẬP HỌC KỲ I. I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : On tập , củng cố l i các kiến thức đã học trong suốt học kỳ I 2. Kỹ năng : - Rèn luyện. đề . III. CHUẨN BỊ : Hệ thống câu h i và b i tập IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Kiểm tra : 2. B i m i : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Câu 1 / Hoàn thành chu i phản. Th i độ : - Tập tinh cẩn thận trong tính toán - Tính tỉ mỉ , tin tưởng vào khoa học thực nghiệm . 4. Trọng tâm : On tập theo đề cương . II. PHƯƠNG PHÁP : Hoạt động nhóm – nêu và giải
 • 9
 • 415
 • 0

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 32 LUYỆN TẬP CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 32 LUYỆN TẬP CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ pot
. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 32 LUYỆN TẬP CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ I - Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức HS biết :  Cách biểu diễn công thức cấu tạo và cấu trúc. của các phân tử hữu cơ đơn giản,  Phân biệt các loại đồng phân cấu tạo, đồng phân lập thể. 2. Về năng HS nắm vững cách xác định công thức phân tử từ kết quả phân tích. II - Chuẩn bị. trong SGK từ đó rút ra: - Một số phương pháp tinh chế chất hữu cơ: Chưng cất, chiết, kết tinh. - Xác định công thức phân tử chất hữu cơgomf các bước: Xác định phân tử khối, tìm công thức đơn
 • 3
 • 1,194
 • 8

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng doc
. THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô hãy cùng nhau chia sẻ .ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm Giỏo ỏn húa hc lp 11 nõng cao - Bi 24: Luyn. 2NaOHNa 2 SiO 3 +H 2 O - L cht oxi hoỏ; - Tớnh cht c bit SiO 2 + 4HF SiF 4 + 2H 2 O Axit H 2 CO 3 - Axit yu 2 nc H 2 CO 3 H + + HCO 3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- - Kộm bn H 2 CO 3 . + CO 2 - Tớnh oxi hoỏ C + 2 H 2 CH 4 3C + 4Al Al 4 C 3 - Tinh th - Vụ nh hỡnh - Tớnh kh Si + O 2 SiO 2 - Tớnh oxi hoỏ Si + 2Mg Mg 2 Si Oxit CO: - L oxit
 • 5
 • 1,160
 • 3

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 17: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA PHOTPHO VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 17: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA PHOTPHO VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO docx
. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 17: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA PHOTPHO VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Củng cố các kiến thức về tính chất vật lí , hoá học. luận * Photpho có những dạng thù hình nào ? * Đặc điểm cấu trúc của các dạng thù hình này ? * So sánh tính chất vật lí , hoá học của các dạng thù hình của photpho ? * Cho biết tính chất vật. * Giải bài tập dựa vào phương trình phản ứng . 3. Thái độ : - Tập tính cẩn thận , tỉ mỉ cho học sinh . - Rèn luyện tư duy logic thích hợp . 4. Trọng tâm : Hướng dẫn giải bài tập . II.
 • 8
 • 1,364
 • 20

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5. LUYỆN TẬP AXIT - BAZƠ VÀ MUỐI docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5. LUYỆN TẬP AXIT - BAZƠ VÀ MUỐI docx
. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5. LUYỆN TẬP AXIT - BAZƠ VÀ MUỐI I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Củng cố khái niệm axit, bazơ theo thuyết A-re-ni-ut và thuyết Bron-stet. -. K a ,K b là những đại l - ợng đặc trưng cho lực axit và lực bazơ của axit yếu và bazơ yếu trong nước - Chữa bài tập SGK. - Bài tập bổ sung: Bài 1: 8.1, 8.2 (SBT) Bài 2: 8.4 (SBT) Bài 3: 8.6 (SBT). muối. - Ý nghĩa của hàng số phân ly axit, hằng số phân ly bazơ, K H2O 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng tính pH của dung dịch ba zơ, axit. - Vận dụng thuyết axit, bazơ của A-re-ni-ut
 • 4
 • 1,527
 • 5

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 7 luyện tập docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 7 luyện tập docx
. Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô hãy cùng nhau chia sẻ Giỏo ỏn húa hc lp 11 nõng cao - Bi 7 luyn tp I- Muc tiờu bi hc 1-V kin thc -Cng c. HCO 3 - + H + > H 2 O + CO 2 2-B; C 3- SO 3 2- + H 2 O 2 > SO 4 2- + H 2 O SO 4 2- + Ba 2+ > BaSO 4 4- Ho tan cỏc hoỏ cht vo nc c cỏc dd - dựng CaCO 3 nhn bit gim -dựng. PbO 2 2- + 2H 2 O d) SO 3 2- + H 2 O < > HSO 3 - + OH - e) Cu 2+ + H 2 O < > Cu(OH) + + H + g)AgBr + 2S 2 O 3 2- > [Ag(S 2 O 3 ) 2 2+ + Br - h) SO 3 2- + 2H + > H 2 O
 • 6
 • 884
 • 3

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 13 : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NITƠ VÀ HỢP CHẤT CỦA NITƠ pdf

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 13 : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NITƠ VÀ HỢP CHẤT CỦA NITƠ pdf
. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 13 : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NITƠ VÀ HỢP CHẤT CỦA NITƠ I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Củng cố kiến thức tính chất vật lý , hóa học , điều chế và. – N ] O Tính chất -Chất khí không -chất khí mùi khai -Dễ tan - iện li -chất lỏng không mãu - dễ tan - Điện li vật màu , không mùi - t tan trong nước -Tan nhiều trong. III. CHUẨN BỊ : Hệ thống câu hỏi và bài tập . IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Kiểm tra : Kết hợp kiểm tra trong quá trình luyện tập . 2. Bài mới : A .Lý thuyết Dựa và bảng sau hãy
 • 9
 • 2,137
 • 18

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 35: ôn tập học kỳ 1 pdf

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 35: ôn tập học kỳ 1 pdf
. Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 35: ôn tập học kỳ 1 I. MỤC TIU: 1. Kiến thức: Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá kiến thức các chương hoá học hữu cơ (Este – lipit; Cacbohiđrat;. giải bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận thuộc các chương hoá học hữu cơ lớp 12 . 3. Thái độ: II. CHUẨN BỊ: - Yêu cầu HS lập bảng tổng kết kiến thức của các chương hoá học hữu cơ trước. hoá kiến thức chương CACBOHIĐRAT theo bảng sau: Glucozơ Saccarozơ Tinh bột Xenlulozơ CTPT C 6 H 12 O 6 C 12 H 22 O 11 (C 6 H 10 O 5 ) n (C 6 H 10 O 5 ) n CTCT thu gọn CH 2 OH[CH OH] 4 CHO
 • 8
 • 414
 • 0

Giáo án hóa học 11 Ôn tập học 1

Giáo án hóa học 11 Ôn tập học kì 1
Giáo án hóa học 11 Ôn tập học 1. Giáo án hóa học 11 Ôn tập học 1 Giáo án hóa học 11 Ôn tập học 1 Giáo án hóa học 11 Ôn tập học 1 Giáo án hóa học 11 Ôn tập học 1. Giáo án hóa học 11 Ôn tập học 1 ... Tuần 18 (Từ 24 /12 /2 018 đến 29 /12 /2 018 ) Ngày soạn: 19 /12 /2 018 Ngày bắt đầu dạy: / /2 018 Tiết 35 ÔN TẬP HỌC KỲ I (tiết 2) A MỤC TIÊU Kiến thức Ôn tập kiến thức tính chất cacbon,... Mg(NO3)2 → 10 / Cu(NO3)2 → 11 / AgNO3 → 12 / H3PO4 + NaOH (1: 1) 13 / H3PO4 + NaOH (1: 2) 14 / H3PO4 + NaOH (1: 3) BT3: (BT6-SGK Tr.45) Hoà tan 30g hỗn hợp Cu CuO 1, 5lit dung dịch axit HNO3 1M thấy thoát... = 84.0,02 = 1, 68g nNa2CO3 = nCO2 (2) = 0,01mol mNa2CO3 = 10 6.0, 01 = 1, 06g BT5 nCO2 = 11 , 2/22,4 = 0,5 mol; nNaOH = 0,4 = 0,8 mol nNaOH = 1, 6nCO2 => tạo muối: CO2 + NaOH → NaHCO3 (1) CO2 + 2NaOH
 • 6
 • 13
 • 0

Giáo án hóa học 11 Ôn tập học 1

Giáo án hóa học 11 Ôn tập học kì 1
Giáo án hóa học 11 Ôn tập học 1. Giáo án hóa học 11 Ôn tập học 1 Giáo án hóa học 11 Ôn tập học 1. Giáo án hóa học 11 Ôn tập học 1. Giáo án hóa học 11 Ôn tập học 1. Giáo án hóa học 11 Ôn tập học 1 ... Tuần 18 (Từ 24 /12 /2 018 đến 29 /12 /2 018 ) Ngày soạn: 19 /12 /2 018 Ngày bắt đầu dạy: / /2 018 Tiết 35 ÔN TẬP HỌC KỲ I (tiết 2) A MỤC TIÊU Kiến thức Ôn tập kiến thức tính chất cacbon,... Mg(NO3)2 → 10 / Cu(NO3)2 → 11 / AgNO3 → 12 / H3PO4 + NaOH (1: 1) 13 / H3PO4 + NaOH (1: 2) 14 / H3PO4 + NaOH (1: 3) BT3: (BT6-SGK Tr.45) Hoà tan 30g hỗn hợp Cu CuO 1, 5lit dung dịch axit HNO3 1M thấy thoát... = 84.0,02 = 1, 68g nNa2CO3 = nCO2 (2) = 0,01mol mNa2CO3 = 10 6.0, 01 = 1, 06g BT5 nCO2 = 11 , 2/22,4 = 0,5 mol; nNaOH = 0,4 = 0,8 mol nNaOH = 1, 6nCO2 => tạo muối: CO2 + NaOH → NaHCO3 (1) CO2 + 2NaOH
 • 6
 • 22
 • 0
1 2 3 4 .. >