Tổng hợp tài liệu :

TIẾNG ANH - ENG101 - NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - TOPICA

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế Web

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế Web
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế Web . tập Thiết Kế Web (Phần ngân hàng trắc nghiệm) – Trường CĐ CNTT Biên soạn: Dương Thành Phết | Tổng hợp đáp án : TaiOnline Trang 1 NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC. plug-in) để cho kết quả tốt hơn trong tất cả mọi trình duyệt web. a. object, embed b. embed, object Bài tập Thiết Kế Web (Phần ngân hàng trắc nghiệm) – Trường
 • 16
 • 17,643
 • 173

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH
1. Điều gì dưới đây được xem như một lợi ích của hình thức sở hữu duy nhất của một tổ chức, công ty?a. Cơ hội rộng để đi vào thị trường tư bảnb. Khả năng không giới hạnc. Chung về kỹ . sản tài chínhWWW.SINHVIENNGANHANG.COM- 1 -www.sinhviennganhang.comb. Tài sản thực là tài sản hữu hình còn tài sản tài chính thì khôngc. Tài sản tài chính. www.sinhviennganhang.comNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ TÀI CHÍNH (Corporate Finance - CF Tests)1. Điều gì dưới đây được
 • 22
 • 3,047
 • 22

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm pr

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm pr
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm pr . NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PR (Public Relations - PR Tests)1.P.R (Public Relations) được định nghĩa. hệ khách hàng có lẽ là:a.Phổ biến thơng tin khách hàngb.Cố vấn cho nhà quản lý về quan điểm của khách hàngc.Tiếp xúc với những nhóm ủng hộ khách hàng bên
 • 29
 • 3,695
 • 21

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về giao tế nhân sự

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về giao tế nhân sự
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về giao tế nhân sự (Public Relations - PR Tests) . Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm giao tế nhân sự –PR TestsNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ GIAO TẾ NHÂN SỰ(Public Relations - PR. Quỳnh- 11 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm giao tế nhân sự –PR Testsc. Những trung gian thiên vị,thành kiến.d. Kinh nghiệm cá nhân. 68.Các cá nhân hưởng lợi
 • 29
 • 1,637
 • 3

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về tài chính

 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về tài chính
1. Điều gì dưới đây được xem như một lợi ích của hình thức sở hữu duy nhất của một tổ chức, công ty? a. Cơ hội rộng để đi vào thị trường tư bản b. Khả năng không giới hạn c. Chung v . www.sinhviennganhang.com WWW.SINHVIENNGANHANG.COM - NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ TÀI CHÍNH (Corporate Finance - CF Tests) 1. Điều gì dưới. tài chính b. Tài sản thực là tài sản hữu hình còn tài sản tài chính thì không www.sinhviennganhang.com WWW.SINHVIENNGANHANG.COM - c. Tài sản tài
 • 22
 • 1,716
 • 6

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 . Page157 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng Anh vào lớp 10 1 Page157 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng Anh vào lớp 10 2 Page157 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng Anh vào lớp 10 1 believed……… good progress so far. 10 Page157 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng Anh vào lớp 10 A. to make B. to be made C. to have made D. to have been made 109 . We are trying different ways……. fed the chickens yet? In the passive voice, this should read: 4 Page157 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng Anh vào lớp 10 A. Has somebody fed the chickens yet? B. Have the chickens fed yet? C.
 • 154
 • 714
 • 0

ghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan phục vụ kiểm tra đánh giá thường xuyên phát hiện học tập môn Tiếng Việt lớp 10

ghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan phục vụ kiểm tra đánh giá thường xuyên phát hiện học tập môn Tiếng Việt lớp 10
. 1.2.4. Đánh giá kết quả học tập của học sinh 21 1.2.5. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 23 1.3. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi trắc nghiệm tự luận đánh giá kết quả học tập. thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Tiếng Việt lớp 10 72 2.4.1. Xây dựng bảng đặc tả câu hỏi TNKQ kiểm tra đánh giá môn Tiếng Việt lớp 10 72 2.4.2 Nguyên tắc thiết kế câu hỏi TNKQ 73. dùng để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Việt của học sinh lớp 10, trường THPT Kim Bảng C để giúp những giáo viên bộ môn Văn học hỏi và nâng cao kỹ năng xây dựng ngân hàng câu hỏi TNKQ
 • 124
 • 582
 • 1

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh ôn thi công chức thành phố Hà Nội năm 2015

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh ôn thi công chức thành phố Hà Nội năm 2015
. arri ved , th e thi e ves  th e st ol en mone y . I d o n' t s peak J a panese , b ut J enn y Sh e sai d sh e  f or fi ve h our s .  b ook s on thi s sh elf were. emi gr at e . Pl ease k ee p th e fi re  . I t' s cold h ere . S am r ead th e thi ef s not e . I n thi s sent ence , " not e" means I ask ed hi m  h e h ad met. a n ythi n g s peci al th at yo u would lik e t o d o . Gi ve h e r a t el e ph on e numb er t o ri n g  sh e get s l ost . Y our work h a s b e en ver y good thi s
 • 57
 • 5,810
 • 19

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn TIẾNG ANH thi CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 2014 có đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn TIẾNG ANH thi CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 2014 có đáp án
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn TIẾNG ANH thi CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 2014 có đáp ánNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn TIẾNG ANH thi CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 2014 có đáp ánNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn TIẾNG ANH thi CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 2014 có đáp án
 • 41
 • 814
 • 4

TỔNG hợp NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH TIỂU học BUI VAN VINH (file word)

TỔNG hợp NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH TIỂU học  BUI VAN VINH (file word)
... I’m not 215 There is A a few B few C little D a little , please I need a kilo of beef B Yes 217 Manh A isn’t D I don’t like oil in this bottle We should buy some more 216 Can I help you? A Sorry
 • 21
 • 155
 • 0

NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN năm 2018 TIẾNG ANH bậc 2

NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN năm 2018 TIẾNG ANH bậc 2
NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN năm 2018 TIẾNG ANH bậc 2 NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN năm 2018 TIẾNG ANH bậc 2 NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN năm 2018 TIẾNG ANH bậc 2 NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN năm 2018 TIẾNG ANH bậc 2 NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN năm 2018 TIẾNG ANH bậc 2 NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN năm 2018 TIẾNG ANH bậc 2 NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN năm 2018 TIẾNG ANH bậc 2 NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN năm 2018 TIẾNG ANH bậc 2 NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN năm 2018 TIẾNG ANH bậc 2 NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN năm 2018 TIẾNG ANH bậc 2 NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN năm 2018 TIẾNG ANH bậc 2 ... chương trình tiếng Anh 10 năm (lớp 69) SGK + BT chương trình tiếng Anh 10 năm ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 20 18 môn tin học https:// 123 doc.org/share-ngan-hang-cau-hoi-trac-nghiem-tin-hoc-thang-hang-chuc -danh- nghe-nghiep-giao-vien-nam -20 18-mon-tinhoc/MjYwODg0... trình tiếng Anh 10 năm (lớp 69) SGK + BT chương trình tiếng Anh 10 năm (lớp 69) ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 20 18 môn tin học https:// 123 doc.org/share-ngan-hang-cau-hoi-trac-nghiem-tin-hoc-thang-hang-chuc -danh- nghe-nghiep-giao-vien-nam -20 18-mon-tinhoc/MjYwODg0... he/cycle năm (từ lớp đến lớp 9) B Sách giáo khoa tập chương trình tiếng Anh 10 năm (từ lớp đến lớp 9) ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 20 18 môn
 • 60
 • 55
 • 0

TIẾNG ANH - ENG101 - NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - TOPICA

TIẾNG ANH - ENG101 - NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - TOPICA
CÁC ANH CHỊ CÁC BẠN ĐANG HỌC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TOPICACÓ THỂ TẢI TÀI LIỆU NÀY VỀ HỌC VÀ THAM KHẢOBẢO ĐẢM ĐIỂM LÀM BÀI CỦA CÁC ANH CHỊ SẼ TỪ 9,5 10 ĐIỂMCÁC CÂU HỎI PHÂN BỐ THEO NỘI DUNG BÀI HỌCĐƯỢC SẮP XẾP THEO THỨ TỰCÁC BẢNG TÓM TẮT NỘI DUNG CHI TIẾT BÀI HỌC ĐỂ ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI KẾT THÚC MÔN ... lời A) Pigeons get bigger because of fatty food B) Pigeons get stronger because of fatty food C) Pigeons get faster because of fatty food D) Pigeons get leverer because of fatty food Japan's... Vì:theo cấu trúc: ‘to want to do’ 19 ENG101 X Y You _ in a house with a garden A) lives B) live Vì: động từ chia ngơi thứ số C) living D) was live Z 20 ENG101 “Read the text and answer the... the others (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với từ lại) A) full B) pull C) push D) moon ENG101 Vì:phần gạch chân từ moon phát âm /u:/, từ lại phát âm /u/ Choose the underline part that
 • 23
 • 28
 • 0

NHẬP MÔN INTERNET VÀ ELEARNING - ICT101 - NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOPICA

NHẬP MÔN INTERNET VÀ ELEARNING - ICT101 - NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOPICA
CÁC ANH CHỊ CÁC BẠN ĐANG HỌC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TOPICACÓ THỂ TẢI TÀI LIỆU NÀY VỀ HỌC VÀ THAM KHẢOBẢO ĐẢM ĐIỂM LÀM BÀI CỦA CÁC ANH CHỊ SẼ TỪ 9,5 10 ĐIỂMCÁC CÂU HỎI PHÂN BỐ THEO NỘI DUNG BÀI HỌCĐƯỢC SẮP XẾP THEO THỨ TỰCÁC BẢNG TÓM TẮT NỘI DUNG CHI TIẾT BÀI HỌC ĐỂ ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI KẾT THÚC MÔN ... nối Internet thường trực nhiều thiết bị khái niệm của: A) Internet nơi C) Internet vạn vật B) Internet hành tinh D) Internet miễn phí Vì: Internet vạn vật hay gọi IoT giúp người kết nối Internet. .. dùng gửi thư qua mạng Internet Diễn đàn học tập lớp học Topica: A) nơi sinh viên lớp tương tác với B) nơi sinh viên thảo luận giải đáp câu hỏi C) nơi sinh viên đặt câu hỏi cho sinh viên khác... cập Internet Đâu KHƠNG phải dịch vụ cung cấp tảng Internet? A) Báo điện tử C) Giáo dục điện tử B) Báo giấy phát hành hàng ngày D) Thương mai điện tử ICT101 Vì: Một số dịch vụ cung cấp tảng Internet
 • 36
 • 31
 • 0

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CÁ NHÂN - PDS101 - NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOPICA

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CÁ NHÂN - PDS101 - NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOPICA
CÁC ANH CHỊ CÁC BẠN ĐANG HỌC CHƯƠNG TRÌNH CỦA TOPICACÓ THỂ TẢI TÀI LIỆU NÀY VỀ HỌC VÀ THAM KHẢO BẢO ĐẢM ĐIỂM LÀM BÀI CỦA CÁC ANH CHỊ SẼ TỪ 9,5 10 ĐIỂM CÁC CÂU HỎI PHÂN BỐ THEO NỘI DUNG BÀI HỌC ĐƯỢC SẮP XẾP THEO THỨ TỰ CÁC BẢNG TÓM TẮT NỘI DUNG CHI TIẾT BÀI HỌC ĐỂ ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI KẾT THÚC MÔN ... hơn; - Phát triển kỹ năng: Tạo môi trường tốt để người học phát triển kỹ kỹ giao tiếp, kỹ quản lý cá nhân, khả chịu trách nhiệm, kỹ chia sẻ thông tin Đó kỹ có ích cho cơng việc cho phát triển. .. định câu SAI những câu đây: A) Xây dựng phát triển mối quan hệ ứng xử tốt đẹp nội doanh nghiệp cách để mỡi cá nhân giữ gìn phát triển uy tín, tạo nhân hiệu B) Nhân hiệu tốt hay xấu cá nhân. .. quanh, mỗi cá nhân bộc lộ tính cách B) Nhìn vào cách giao tiếp ứng xử đánh giá phẩm chất mỗi cá nhân C) Nhân hiệu tốt giúp người thành công sống D) Giao tiếp ứng xử tốt giúp mỗi cá nhân xây
 • 33
 • 21
 • 0
1 2 3 4 .. >