Tổng hợp tài liệu :

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG ĐỌC ĐÚNG

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG
. sĩ ố Luy n phát âmệ Ng t gi ngắ ọ Nh n gi ngấ ọ c di n c mĐọ ễ ả úng Ch a úng đ úng Ch a úng đ úng Ch a úng đ úng Ch a úng đ 2A SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 16 2B 17 K tế. Tây 1 Một số biện pháp rèn năng đọc úng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013 -2014 nào bị điểm dưới trung bình, các em đọc rõ ràng, mạch lạc, ngắt nghỉ úng và kết quả kiểm chứng Test cho thấy. học số 2 Hòa Mỹ Tây 2 Một số biện pháp rèn năng đọc úng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013 -2014 các em sẽ nâng cao về năng lực đọc úng, đọc hay, đọc diễn cảm và hoạt động học tập không chỉ
 • 14
 • 1,516
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn năng học tốt môn tập làm văn ở lớp 5

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng học tốt môn tập làm văn ở lớp 5
. công nhận sáng kiến năm 2013 như sau: 1. Tên sáng kiến: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG HỌC TỐT MÔN TẬP LÀM VĂN Ở LỚP 5 2. Sự cần thiết (lí do nghiên cứu): Phân môn Tập làm văn là một môn có tầm. sáng kiến: a) Rèn năng làm văn cho học sinh.  Rèn cách nghe và cảm thụ bài văn.  Rèn năng cho học sinh cảm thụ cái hay của một đoạn văn hay một bài văn.  Rèn năng viết đoạn văn. phúc Sông Đốc, ngày 25 tháng 05 năm 2013 BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN - Tên sáng kiến: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG HỌC TỐT MÔN TẬP LÀM VĂN Ở LỚP 5 - Tên người thực hiện:
 • 11
 • 800
 • 1

skkn một vài biện pháp rèn năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp bốn

skkn một vài biện pháp rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp bốn
. TÀI: MỘT VÀI BIỆN PHÁP RÈN NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP BỐN. II. ĐẶT VẤN ĐỀ: Môn Tiếng Việt ở trường Phổ thông có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng. các nội dung dạy học tập đọc. Giáo viên chưa chú ý chữa các lỗi phát âm cho học sinh, không có biện pháp luyện cho học sinh đọc to, đọc nhanh, đọc diễn cảm. năng đọc diễn cảm là mục đích. kiện để học sinh có khả năng tự học và tinh thần học tập cả đời. Và việc rèn cho học sinh biết đọc diễn cảm các văn bản là điều rất quan trọng ở mỗi giờ dạy tập đọc cho học sinh lớp 4. Học sinh
 • 20
 • 821
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5 VÙNG CAO

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5 VÙNG CAO
. LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5 VÙNG CAO  Người thực hiện: Đàm Lệ Quyên Tổ: 4+5 Năm học: 2009 - 2010 Một số biện pháp rèn năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5 vùng cao I.1. Lí do chọn. gian- địa điểm. I.3.1. Thời gian. - Đề tài được tiến hành nghiên cứu từ tháng 10/2009 đến tháng 4 /2010. I.3.2. Địa điểm - Tại trường PTCS Đại Dực Đàm Lệ Quyên 3 Một số biện pháp rèn năng giải
 • 52
 • 1,281
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn năng viết cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng viết cho học sinh lớp 2
Tập viết là một trong những phân môn có tầm quan trọng đặc biệt ở tiểu học đối với học sinh lớp 2. Nó góp phần rèn luyện kỹ năng viết chữ một trong những kỹ năng hàng đầu trong việc học tiếng Việt trong trường. Mặt khác chữ viết cũng là biểu hiện nét nhân cách của con người. Cố vấn Phạm Văn Đồng đã nói:“Chữ viết cũng là biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp cũng góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, lòng tự trọng đối với mình và bạn đọc bài vở của mình”Theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy và học,Tiếng Việt rất cần phải tạo điều kiện cho học sinh tự giác luyện tập và rút kinh nghiệm qua thực hành luyện viết dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Việc rèn luyện kỹ năng viết nhanh, đẹp cho học sinh sẽ góp phần đáp ứng được yêu cầu này.Trường Tiểu học An Thạnh 1 nằm trên địa bàn dân cư có mặt bằng dân trí cao.Có đủ điều kiện cho học sinh học tập. Nhưng còn một số phụ huynh do chưa thực sự quan tâm nên một số học sinh chữ viết xấu,chưa đúng mẫu,chưa sạch đẹp.Từ những vấn đề thực tế trên, tôi chọn đề tài “Một số biện pháp rèn năng viết cho học sinh lớp 2” II. Mục đích và pương pháp nghiên cứu: 1. Mục đích :T×m ra mét sè biÖn ph¸p rÌn kÜ n¨ng viÕt ®óng, ®Ñp trong ph©n m«n tËp viÕt nh»m n©ng cao chÊt l¬ưîng dạy häc m«n TiÕng ViÖt cho häc sinh líp 2D. Rèn cho học sinh tư thế ngồi viết đúng, chữ viết đẹp, sạch,thói quen cẩn thận tốc độ nhanh khi viết,Trau dồi ngôn ngữ nói, viết. . Loại C SL % Sl % SL % Đầu năm 12 37,5 17 53,1 3 9,3 Giữa I 17 48,5 12 37,5 3 9,3 Cuối kỳ I 20 62, 5 10 31 ,2 2 6 ,2 Giữa 2 22 68,7 10 31 ,2 0 0 Cuối kỳ 2 26 81 ,2 6 18,7 0 0 C. PHẦN KẾT LUẬN . 1 1.Mục đích 1 2. Phương pháp. 1 III.Giới hạn của đề tài 1 IV.Kế hoạch thực hiện . 1 B.PHẦN NỘI DUNG . 2 I.Cơ sở lí luận 2 II.Cơ sở thực tiễn 2 III.Thực trạng 2 1.Thuận lợi 2 2.Khó khăn 2 IV.Các biện. Việt nói chung và việc dạy rèn viết nói riêng cho học sinh lớp 2 năm học 20 11 -20 12. Hội đồng xét duyệt của trường An Thạnh, ngày 26 tháng 03 năm 20 1 12 Xếp loại: ……………………. Người viết CTHĐ
 • 10
 • 1,653
 • 2

skkn một số biện pháp rèn năng đọc thành tiếng cho học sinh lớp một

skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc thành tiếng cho học sinh lớp một
. pháp rèn năng đọc thành tiếng cho học sinh lớp Một Qua việc áp dụng những biện pháp rèn năng đọccho học sinh thực hành, đa số các em đều đọc thành thạo, lưu loát, có nhiều em đọc. năng đọc thành tiếng ở lớp 1 được thể hiện ở phân môn học vần và tập đọc. 2 Kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn năng đọc thành tiếng cho học sinh lớp Một Nhiệm vụ của người giáo viên tiểu học. “hình thành và phát triển” ở học sinh các kỹ năng sử dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết). Những kỹ năng 1 Kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn năng đọc thành tiếng cho học sinh lớp Một này
 • 11
 • 520
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy kỹ năng dọc diễn cảm

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy kỹ năng dọc diễn cảm
. những biện pháp thích hợp , hấp dẫn đẽ giúp trẻ có một số kỷ năng kể chuyện diễn cảm và có hứng thú trong quá trình nghe kể chuyện. II, Khảo sát chất lợng Để có phơng pháp , biện pháp dạy trẻ. kể diễn cảm, thể hiện đúng tính cách từng nhân vật. V/ Bài học kinh nghiệm. Để nâng cao chất lợng cho trẻ ghi nhớ và kể lại chuyện diễn cảm bản thân tôi đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 1 cho trẻ có cảm giác các nhân vật sống quanh trẻ ngày ngày nô đùa với trẻ. IV/ Kết quả đạt đợc. Qua quá trình vận dụng những biện pháp để giúp trẻ ghi nhớ và có kỷ năng kể chuyện diễn cảm. Tôi
 • 10
 • 350
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5
. Bốn để hình thành cho học sinh cấu tạo bài văn tả cảnh ở lớp Năm rõ ràng là nhanh hơn. Trang 3 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================ -. phơng pháp dạy học, nâng cao chất lợng dạy học trong nhà trờng nói chung, dạy học sinh lớp Năm học tốt văn miêu tả nói riêng, tôi đã chọn đề tài: Một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho. con đờng đất đỏ. + Bài của một học sinh yếu: Em học ở trờng Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Trang 6 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================ -
 • 43
 • 696
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn năng sống cho trẻ 5 – 6 tuổi

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho trẻ 5 – 6 tuổi
. Là một giáo viên đứng lớp 5 tuổi, tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó thiết thực trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ nên tôi đã chọn đề tài Một số biện pháp rèn năng sống cho trẻ 5 – 6. những biện pháp cụ thể để rèn kỹ năng sống cho trẻ mầm non một cách chung nhất cho các bậc học, đây chính là những định hướng giúp giáo viên thực hiện rèn kỹ năng sống cho trẻ và những kỹ năng. cường khả năng sẵn sàng đến trường mầm non cho trẻ tôi hiểu rõ hơn kỹ năng sống cần dạy trẻ bao gồm những nội dung gì, mục đích của việc dạy trẻ kỹ năng sống. Và để rèn cho trẻ những kỹ năng đó
 • 15
 • 2,745
 • 6

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh ở chương phân số lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh ở chương phân số lớp 6
PHẦN A – PHẦN MỞ ĐẦUI. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI1. Cơ sở lí luận:Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, đặc biệt là sự phát triển như vũ bảo của khoa học thuật. Theo hướng đó, ngành giáo dục phải thay đổi tầm nhìn và phương thức hoạt động là yêu cầu tất yếu vì sản phẩm của giáo dục là nhân cách của con người. Nó quyết định vận mệnh tương lai của một đất nước, điều này thể hiện ở quyết định của Đảng về đường lối chính sách giáo dục và đào tạo, Nghị quyết TW II khóa VIII, Nghị quyết hội nghị lần VI – IX ban chấp hành TW Đảng khóa IV, văn kiện đại hội Đảng bộ toàn quốc lần IX, lần X. Từ các văn kiện đó định hướng GD ĐT chỉ rõ: “Coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu cùng với khoa học công nghệ là yếu tố quyết định góp phần phát triển khoa học và xã hội”. Do đó cần phải đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo của Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. 2. Cơ sở thực tiễn:Trong giáo dục, môn toán có một vị trí quan trọng. Trong nhà trường các tri thức toán giúp học sinh học tốt các môn học khác, trong đời sống hàng ngày thì có được các năng tính toán, vẽ hình, đọc, vẽ biểu đồ, đo đạc, ước lượng,... từ đó giúp con người có điều kiện thuận lợi để tiến hành hoạt động lao động trong thời công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Thực tế, đa số học sinh đều rất ngại học toán so với các môn học khác, đặc biệt là học sinh đầu cấp THCS. Do lần đầu tiên tiếp xúc với môi trường mới, khi học đa số các em vận dụng kiến thức tư duy còn nhiều hạn chế, khả năng suy luận chưa nhiều, khả năng phân tích chưa cao do đó việc giải toán của các em gặp nhiều khó khăn. Vì thế ít học sinh giải đúng, chính xác, gọn và hợp lí.Mặc khác trong quá trình giảng dạy do năng lực, trình độ giáo viên mới chỉ dạy cho học sinh ở mức độ truyền thụ trên tinh thần của sách giáo khoa mà chưa có phân loại dạng toán, chưa khái quát được cách giải mỗi dạng toán cho học sinh. Do đó muốn giúp học sinh tăng năng lực giải toán, chúng ta phải diễn đạt mối quan hệ những dạng toán này đến dạng toán khác để học sinh nắm bắt. Vì vậy nhiệm vụ của người thầy giáo không phải là giải bài tập cho học sinh mà vấn đề đặt ra là người thầy là người định hướng, hướng dẫn cho học sinh cách tiến hành giải bài toán. Đề tài: “Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh ở chương phân số lớp 6” tôi đã nghiên cứu và trải nghiệm khá thành công ở trường. Năm nay vẩn áp dụng đề tài này trong quá trình dạy học và tôi tin rằng nó sẽ mang lại hiệu quả tốt trong quá trình dạy học. . học công nghệ là yếu tố quyết định góp phần phát triển khoa học và xã hội”. Do đó cần phải đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo của Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa,. với các môn học khác, đặc biệt là học sinh đầu cấp THCS. Do lần đầu tiên tiếp xúc với môi trường mới, khi học đa số các em vận dụng kiến thức tư duy còn nhiều hạn chế, khả năng suy luận chưa. đúng, chính xác, gọn và hợp lí. Mặc khác trong quá trình giảng dạy do năng lực, trình độ giáo viên mới chỉ dạy cho học sinh ở mức độ truyền thụ trên tinh thần của sách giáo khoa mà chưa có Giaùo
 • 19
 • 528
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm  một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học
. rèn năng sống cho học sinh tiểu học có tính khả thi nhất. III. Các biện pháp rèn năng sống cho học sinh 1./ Biện pháp nhận thức sâu sắc về việc dạy trẻ năng sống Đầu năm học, tôi học tập. nghiên cứu chuyên đề rèn năng sống cho học sinh tiểu học, về thực trạng và giải pháp ở đơn vị trong việc rèn năng sống cho học sinh bậc học tiểu học do Bộ Giáo dục- Đào tạo phát động; qua. đạo đức chính vì vậy tôi quyết định chọn đề tài Một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh Tiểu học . Vì rèn năng sống ở bậc tiểu họcmột nhiệm vụ quan trọng mà người người làm công
 • 13
 • 409
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn năng quy đồng mẫu số các phân số nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng quy đồng mẫu số các phân số nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 4
THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN1. Tên sáng kiến: “Một số biện pháp rèn năng quy đồng mẫu số các phân số nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 4”2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Áp dụng vào giảng dạy Quy đồng mẫu số các phân số và các bài toán liên quan đến quy đồng mẫu số môn Toán lớp 4 tại trường Tiểu học Xuân Quang 1.3. Mô tả các giải pháp cũ thường làm:Các giải pháp cũ thường làm trước đây: Đa số giáo viên đã thực hiện phương pháp dạy học mới nhưng chưa thực sự toàn diện, hình thức tổ chức và tạo môi trường học tập cho học sinh chưa tương xứng với sự đổi mới về phương pháp giáo dục hiện nay. Khi dạy phần phân số, giáo viên thường hướng dẫn học sinh và thao tác trên đồ dùng trực quan, giáo viên đặt câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời và đưa ra kết luận. Điều đó chưa tạo được môi trường tốt để học sinh chủ động tìm tòi và chiếm lĩnh kiến thức. Khi dạy kiến thức về quy đồng mẫu số các phân số đa số giáo viên chỉ chú trọng cho học sinh quy đồng theo quy tắc chứ giáo viên chưa chú trọng nhiều đến việc phân loại các dạng bài để học sinh áp dụng cách quy đồng phù hợp hơn. Nhược điểm của giải pháp cũ: Không kích thích tư duy và tạo hứng thú học tập cho học sinh. Học sinh chưa thực hiện tốt việc phân tích, lựa chọn kiến thức và phương pháp để áp dụng vào quá trình giải bài tập. Kết quả học tập của học sinh chưa cao.4. Sự cần thiết phải áp dụng giải pháp sáng kiến: Quy đồng mẫu sốkiến thức cơ bản để mở ra kiến thức mới về so sánh phân số, cộng trừ các phân số. Muốn các em học tốt phần kiến thức này thì người giáo viên phải đặt ra câu hỏi: Cần có những biện pháp gì? và phải dạy như thế nào để các em tiếp thu bài học một cách nhẹ nhàng mà lại nhớ lâu ?
 • 10
 • 581
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học
Tóm tắt nội dungDoc24.vnPHẦN A. ĐẶT VẤN ĐỀTrong thực tế hiện nay việc rèn năng sống của các em trường tiểu họccòn thấp và nhiều hạn chế. Việc rèn năng sống cho học sinh chưa có nétchuyển biến, nguyên do chính là trong tư tưởng giáo viên, phụ huynh chỉ chútrọng đến việc dạy kiến thức, việc rèn năng sống cho học sinh còn chiếu lệ,giáo viên luôn chú trọng đến việc đọc tốt, làm tính tốt …Ở bậc tiểu học các môn học nhằm cung cấp cho học sinh những tri thứcsơ đẳng về các chuẩn mực hành vi xã hội chủ nghĩa gắn với những kinh nghiệmđạo đức, để từ đó giúp học sinh hình thành năng sống, biết phân biệt đúng sailàm theo cái đúng, ủng hộ cái đúng, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, xấuxa, nhắc nhở các em hành động theo chuẩn mực đạo đức và thói quen đạo đứcchính vì vậy tôi quyết định chọn đề tài Một số biện pháp rèn năng sống chohọc sinh Tiểu học”. Vì èn năng sống bậc tiểu họcmột nhiệm vụ quantrọng mà người người làm công tác giáo dục cần quan tâm.Doc24.vnPHẦN B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀI....
 • 11
 • 351
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kỹ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh THCS

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kỹ năng đọc  hiểu văn bản cho học sinh THCS
... Một số biện pháp thực để rèn kỹ đọc- hiểu văn cho học sinh: 10 Biện pháp : Dựa vào tên gọi để xác định ý nội dung văn 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC – HIỂU... môn học, khiến cho việc đọc hiểu chưa thực thi quán nhà trường III Một số biện pháp thực để rèn kỹ đọc- hiểu văn cho học sinh: Văn tồn nhiều dạng, có văn ngắn câu tục ngữ, thành ngữ Có văn đoạn văn. .. PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH THCS I Cơ sở lý luận: Dạy học văn theo phương pháp truyền thống: Hoạt động dạy học văn nhà trường phổ thông
 • 27
 • 184
 • 0

Một số biện pháp rèn năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 tại trường tiểu học tân thành 1, thường xuân

Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 tại trường tiểu học tân thành 1, thường xuân
... diễn cảm cho học sinh lớp trường Tiểu học Tân Thành 1, Thường Xuân : Sau thời gian ( từ đầu tháng 10 năm 2016 đến cuối tháng năm 2017) áp dụng “ Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh. .. biện pháp rèn luyện đọc diễn cảm cho học sinh sau: * Biện pháp 1: Đọc mẫu Để giúp học sinh đọc diễn cảm câu, đoạn hay tập đọc trước hết giáo viên ( học sinh đọc tốt lớp) phải đọc mẫu Việc đọc. .. học sinh, năm Ngành giáo dục nên tổ chức thi: “ Đọc diễn cảm cho giáo viên học sinh + Với sáng kiến kinh nghiệmMột số biện pháp rèn luyện đọc diễn cảm cho học sinh lớp trường Tiểu học Tân
 • 18
 • 470
 • 0

Một số biện pháp rèn năng đọc thành tiếng cho học sinh lớp 3a trường tiểu học lương sơn 2, huyện thường xuân, tỉnh thanh hóa

Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc thành tiếng cho học sinh lớp 3a trường tiểu học lương sơn 2, huyện thường xuân, tỉnh thanh hóa
... chất lượng đọc cho học sinh lớp phụ trách mạnh dạn đề xuất: Một số biện pháp rèn đọc thành tiếng cho học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Lương Sơn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 1.2 Mục đích... nội dung, chương trình, phương pháp thực tiễn việc rèn đọc thành tiếng cho học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Lương Sơn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu... để rèn đọc cho học sinh Với phần luyện đọc câu, đọc đoạn, phần đọc vỡ” em, trọng rèn đọc đúng, đọc nhanh đọc lưu loát cho học sinh - Khi nhận lớp, qua vài tiết học đầu, thấy học sinh đọc
 • 18
 • 289
 • 0

Một số biện pháp rèn năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5
... Tiểu học Đồng Lợi, TT Tên đề tài SKKN Rèn cảm thụ văn học cho học sinh lớp Một số biện pháp bỗi dưỡng lực học sinh môn Tiếng Việt cho HS lớp Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp Dạy học tích... học sinh biết đọc diễn cảm tốt ớt Một số giỏo viên chưa thực quan tâm đến rèn đọc diễn cảm cho học sinh, phương pháp cụ thể hướng dẫn rèn đọc diễn cảm cho học sinh Tiểu học quan tâm Học sinh. .. lượng đọc đúng, đọc diễn cảm học sinh lớp ngày nâng cao, viết sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp "Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5" 1.2 Mục đích nghiên cứu: Tìm phương pháp dạy đọc tốt
 • 21
 • 112
 • 0

Sáng kiến một số biện pháp rèn năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Sáng kiến một số biện pháp rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4
... số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 * Ưu điểm: Thực tốt đề tài này, giúp học sinh: - Rèn tốt đọc (đọc lưu loát, đọc diễn cảm, đọc tốt lời nhân vật,…); - Học sinh rèn luyện... tập đọc lớp 4, việc luyện rèn đọc diễn cảm cho học sinh cần thiết; + Trong học, học sinh biết đọc diễn cảm tiết học có hiệu cao thể tầm quan trọng môn; + So với lớp 1- 2- 3, học sinh lớp có... cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, cách truyền thụ kiến thức, đặc biệt việc rèn luyện đọc diễn cảm cho học sinh Muốn rèn cho học sinh đọc diễn cảm tốt, trước hết tập đọc giáo viên
 • 14
 • 125
 • 0

Một số biện pháp rèn năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 trường tiểu học hải châu

Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 trường tiểu học hải châu
... luyện đọc diễn cảm, cho học sinh nhận xét giọng đọc bạn, giải thích đọc hay, chưa hay, cho học sinh tìm giọng đọc đúng, hay đọc lại cho lớp nghe Cứ học sinh lớp đọc tốt Luyện đọc diễn cảm yêu... tiến hành biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đọc diễn cảm cho học sinh sau: 2.3.1 Chuẩn bị thật cho việc dạy đọc diễn cảm a) Sự chuẩn bị giáo viên Muốn rèn đọc diễn cảm cho học sinh, trước... Khi đọc thành tiếng, học sinh phải hiểu khơng đọc cho mình, cho giáo nghe mà phải đọc cho lớp nghe Vì vậy, học sinh đọc nhỏ, tập cho em đọc to chừng bạn xa lớp nghe thấy Muốn đọc to, học sinh phải
 • 22
 • 50
 • 0
1 2 3 4 .. >