Tổng hợp tài liệu :

Bảo vệ relay CHUONG 5 (ĐẶng tuấn khanh)

Tài liệu bảo vệ role chương 1.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 1.pdf
Chia sẻ tài liệu bảo vệ role chương1. . hai rơle. 1X1X2X3YXXYYX1X2X2YX1X1X2SRTYYY+X1 X2X3X1X2X3ANDX1X2X3X2YX1a)b) c) a) b)Hình 1. 14 Những toán tử logic cơ bản a) y=x1+x2+x3; b) y=x1.x2.x3; c). Trên hình 1. 1 ta thấy mỗi bảo vệ cần tác động khi sự cố xảy ra trong vùng bảo vệ của mình (để bảo đảm thì vừa có bảo vệ chính và vừa có bảo vệ dự trữ tại
 • 19
 • 762
 • 3

Tài liệu bảo vệ role chương 2.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 2.pdf
Tài liệu bảo vệ role chương 2. . của đường dây kia (H 2. 3b). 2. 1 .2. 2 Độ nhạy của bảo vệ. Vùng tác động của bảo vệ gồm phần tử được bảo vệ (ví dụ đoạn AB của bảo vệ 1 (H .2. 1a) và của phần. Ikcbmax. 2. 2.3 .2 Bảo vệ dòng điện có hướng cấp 2. Bảo vệ dòng điện có hứơng cấp 2 là bảo vệ cắt nhanh có hướng. Việc chọn thời gian t2 và dòng khởi động I2kđ
 • 22
 • 837
 • 3

Tài liệu bảo vệ role chương 3.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 3.pdf
Tài liệu bảo vệ role chương 3. . 2 2 30 30 40 20 30 20 0 2.16 32 40 40 40 2 1 1,5 2 2 3 30 30 40 20 30 0 30 63 40 40 40 40 1 2 1,5 1,5 2 3. 2 BẢO VỆ SO. C, thì sự cố được cô lập bằng bảo vệ 3 và 6 với thời gian cấp II IIt3 và IIt6 còn bảo vệ 4 và bảo vệ 5 không khởi động. Bảo vệ khoảng cách có đặc tính thời
 • 27
 • 770
 • 3

Tài liệu bảo vệ role chương 5.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 5.pdf
Tài liệu bảo vệ role chương 5. . khoảng 1, 05. t2AFC -II (48,5Hz) 0 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t 2 1 b a FAFC-II f0 (50 Hz) F1AFC-I FiAFC-I (45Hz) t1AFC -II t3AFC -II t4AFC -II Hình 5. 2 Sự thay. Thời gian khử ion Cấp điện áp (KV0 Chu kỳ giây <3 ,5 4 0,8 110 7 ,5 0, 15 230 14 0,28 400 25 0 ,5 b) Thiết bò TĐL phải làm việc với tất cả các dạng
 • 15
 • 984
 • 4

Tài liệu bảo vệ role chương 6.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 6.pdf
Tài liệu bảo vệ role chương 6. . các bảo vệ như : bảo vệ quá tải cuộn từ trường , bảo vệ chóng quá tải đột ngột . bảo vệ công suất ngược , bảo vệ quá áp,thấp tần số … 6. 3. Các sơ đồ bảo vệ. 13950A-415KV 876A -6, 6KV 200/5A mức sự cố lớn nhất 100MVA 8 760 A -6, 6KV MC ĐC J H 500/5A . . 750KVA 6, 6/0,415KV 7% K 6, 6KV mức sự cố lớn nhất 75MVA 65 50A -6, 6KV TRƯỜNG
 • 22
 • 656
 • 3

Chương 5: Mạch tuần tự

Chương 5: Mạch tuần tự
Chương 5: Mạch tuần tự . _____________________________________________________ _Chương 5 Mạch tuần tự V - 1  CHƯƠNG 5 MẠCH TUẦN TỰ  CHỐT RS ♠ Chốt RS tác động mức cao ♠ Chốt. các hệ thống logic. Chương này sẽ bàn về loại mạch thứ hai: mạch tuần tự. - Mạch tuần tự là mạch có trạng thái ngã ra không những phụ thuộc vào tổ hợp các
 • 26
 • 829
 • 4

BẢO vệ RELAY và tự ĐỘNG hóa TRONG hệ THỐNG điện các KHÍ cụ điện đo LƯỜNG

BẢO vệ RELAY và tự ĐỘNG hóa TRONG hệ THỐNG điện  các KHÍ cụ điện đo LƯỜNG
Biến dòng điện bảo vệ làm việc cũng nặng nề hơn biến dòng điện đo lường, nghĩa là khi quá tải biến dòng điện vẫn hiển thị đúng trị số.Chọn biến dòng điện căn cứ vào dòng điện sơ cấp cực đạiTổng trở phụ tải thứ cấp phải Zpt ≤ Zcp tổng trở cho cho phép Phụ tải của biến dòng điện chỉ được mắc nối tiếp .  Cấp chính xác 1dùng đo lường các dụng cụ lắp bảng  Cấp chính xác 3, 10 dùng các bộ truyền động cho CB  Đối với hệ thống bảo vệ rơle thì tùy độ chính. biến điện áp 4.2.4 Cấp chính xác của biến điện áp 4.2.5 Sơ đồ đấu dây biến điện áp vào Rơle 18 o Máy biến điện áp là khí cụ điện có nhiệm vụ biến đổi điện
 • 32
 • 754
 • 4

Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và các con khi vợ chồng ly hôn theo luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000

Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và các con khi vợ chồng ly hôn theo luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000
Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và các con khi vợ chồng ly hôn theo luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000Lê Thu TrangKhoa Luật Luận văn Thạc sĩ ngành: Luật Dân Sự; Mã số: 60 38 30Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn CừNăm bảo vệ: 2012 . VỀ NGUYÊN TẮC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA CỦA VỢ VÀ CÁC CON KHI VỢ CHỒNG LY HÔN THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2000 2.1. Bảo vệ quyền lợi. Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và các con khi vợ chồng ly hôn theo luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000 Lê Thu Trang Khoa Luật
 • 18
 • 823
 • 2

Lồng ghép bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và tiết kiệm năng lượng trong chương trình sinh học 12

Lồng ghép bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và tiết kiệm năng lượng trong chương trình sinh học 12
. DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MÔN SINH HỌC 12 Tên bài Nội dung tích hợp của bài Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường và đa. cơ tuyệt chủng bảo vệ đa dạng sinh học. Lồng ghép 35. Môi trường sống và các NT sinh thái I. MT và các NTST III. Sự thích nghi của SV với môi trường sống
 • 4
 • 689
 • 6

Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung dạng) docx

Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung dạng) docx
. Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung dạng) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển. tiếp nhận HS & trả KQ Cục Bảo vệ thực vật (nộp phí và lệ phí đăng ký thuốc) . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đăng ký khảo nghiệm thuốc BVTV - Đơn xin đăng ký
 • 5
 • 352
 • 1

Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung hàm lượng hoạt chất) ppt

Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung hàm lượng hoạt chất) ppt
. Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung hàm lượng hoạt chất) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và. (nộp phí và lệ phí đăng ký thuốc) . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đăng ký khảo nghiệm thuốc BVTV - Đơn xin đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. ; - Tài liệu chi tiết bằng
 • 5
 • 376
 • 0

Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng, cách sử dụng) ppt

Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng, cách sử dụng) ppt
. Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng, cách sử dụng) Thông tin. Đơn xin đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. ; - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký của thuốc; - Mẫu nhãn; 2. Khảo nghiệm thuốc BVTV: - Giấy phép khảo nghiệm Số bộ
 • 5
 • 410
 • 0

Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung tên thương mại) pdf

Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung tên thương mại) pdf
. Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký bổ sung tên thương mại) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát. tiếp nhận HS & trả KQ Cục Bảo vệ thực vật (nộp phí và lệ phí đăng ký thuốc) . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đăng ký khảo nghiệm thuốc BVTV - Đơn xin đăng ký
 • 6
 • 348
 • 0

Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký chính thức) doc

Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký chính thức) doc
. Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký chính thức) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển. tiếp nhận HS & trả KQ Cục Bảo vệ thực vật (nộp phí và lệ phí đăng ký thuốc) . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đăng ký khảo nghiệm thuốc BVTV - Đơn xin đăng ký
 • 6
 • 295
 • 0

Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký hỗn hợp) docx

Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký hỗn hợp) docx
. Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký hỗn hợp) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển. tiếp nhận HS & trả KQ Cục Bảo vệ thực vật (nộp phí và lệ phí đăng ký thuốc) . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đăng ký khảo nghiệm thuốc BVTV - Đơn xin đăng ký
 • 6
 • 318
 • 1

Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký mục đích sử dụng mới) pptx

Tài liệu Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký mục đích sử dụng mới) pptx
. Khảo nghiệm và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (để đăng ký mục đích sử dụng mới) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát. Bảo vệ thực vật (nộp phí và lệ phí đăng ký thuốc) . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đăng ký khảo nghiệm thuốc BVTV - Đơn xin đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. - Bản
 • 6
 • 281
 • 0

Tài liệu Chương 5-Đảng lãnh đạo thời kì quá độ lên CNXH(1975-2006) doc

Tài liệu Chương 5-Đảng lãnh đạo thời kì quá độ lên CNXH(1975-2006) doc
. CƯƠNG TÓM TẮT BÀI VĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀBẢO VỆ TỔ QUỐC (1975-2006)I- ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ. đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành CMXHCN*Chủ trương đổi mới toàn diện và sâu sắc về con đường xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ của nước ta.Đại
 • 12
 • 996
 • 11

Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - Chương 5 pdf

Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - Chương 5 pdf
. V công trình bảo vệ bờ A - Bảo vệ bờ sông 5- 1 . Qui hoạch các công trình bảo vệ bờ sông I- Khái niệm về tuyến chỉnh trị: Công trình bảo vệ bờ sông nằm trong thành phần của tổ hợp công. xác định theo công thức ( 5- 4 ) K 2 - hệ số xác định theo công thức ( 5- 5 ) K 1 = exp (- 5, 1. x 2 m b.g U ); ( 5- 4 ) K 2 = exp (- 0,2.m); ( 5- 5 ) m- hệ số mái dốc đầu mũi đập mỏ hàn d- đờng kính. (hình 5- 8 ). Khi qui hoạch và thiết kế các công trình bảo vệ, cần căn cứ vào đặc điểm vùng bờ, mục tiêu bảo vệ, hiện trạng công trình, điều kiện địa hình, địa chất mà tiến hành vạch tuyến (đê
 • 46
 • 601
 • 5

Bảo vệ Rơle chương 5

Bảo vệ Rơle chương 5
... loại bảo vệ tác động dòng điện qua chỗ đặt thiết bị bảo vệ lớn giá trị định trước BVDĐ phân thành:  Bảo vệ dòng điện cực đại  Bảo vệ dòng điện cắt nhanh 5. 2.1 Bảo vệ dòng điện cực đại 5. 2.2 Bảo. .. vệ dòng điện cực đại 5. 2.2 Bảo vệ dòng điện cực đại có kiểm tra điện áp 5. 2.1.1 5. 2.1.2 5. 2.1.3 5. 2.1.4 5. 2.1 .5 Dòng khởi động Độ nhạy Thời gian tác động Vùng bảo vệ Sơ đồ BI K at K mm I kd = I... dùng để bảo vệ MBA đấu – tam giác rơ le khơng tác động có NM pha B-C phía thứ cấp 17 o Ví dụ 18 5. 2.2.1 5. 2.2.2 5. 2.2.3 5. 2.2.4 5. 2.2 .5 Dòng khởi động Độ nhạy Thời gian tác động Vùng bảo vệ Sơ đồ
 • 38
 • 13
 • 0
1 2 3 4 .. >