Tổng hợp tài liệu :

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm rong sụn của người tiêu dùng tại tỉnh khánh hòa

Tóm tắt luận án tiến sỹ kinh doanh và quản lý: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị Việt Nam Lấy ví dụ tại Thành phố Hà Nội

Tóm tắt luận án tiến sỹ kinh doanh và quản lý: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị Việt Nam Lấy ví dụ tại Thành phố Hà Nội
các đô thị Việt Nam, an toàn thực phẩm đang là một vấn đề bức xúc đối với người tiêu dùng. Thực phẩm không an toàn tràn lan trên thị trường gây không ít lo lắng cho người tiêu dùng và toàn xã hội. Trong thời gian qua, nhà nước đã đề ra một số chính sách về sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn và một số biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm. Song các chính sách và biện pháp đó chưa được thực hiện rộng rãi và hiệu quả. Vấn đề an toàn thực phẩm cần phải được giải quyết với sự hợp tác của nhà nước, các nhà sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng và toàn xã hội. Với các nhà sản xuất và kinh doanh, lựa chọn thực phẩm an toàn để kinh doanh là một giải pháp và cũng là cơ hội mới. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong thời đại mới đều mong muốn làm hài lòng khách hàng của mình. Việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng là thách thức và cũng là động lực của các doanh nghiệp . Để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng, các nhà sản xuất và kinh doanh cần phải hiểu rõ khách hàng của mình. Vì vậy, việc nghiên cứu hành vi của khách hàng trở nên rất quan trọng . Có nhiều cách để tiếp cận hành vi mua của khách hàng và nghiên cứu ý định mua là một cách. Theo Ajzen (1975) ý định mua là dự báo tốt nhất về hành vi mua. Do đó, nghiên cứu ý định mua có thể giúp các nhà sản xuất, kinh doanh và những người làm marketing dự đoán được hành vi mua của khách hàng. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về thực phẩm an toàn. Tuy nhiên ở Việt Nam những nghiên cứu này vẫn còn chưa nhiều. Nhằm đóng góp thêm những kết luận cho ngành thực phẩm an toàn Việt Nam, tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị Việt Nam Lấy ví dụ tại Thành phố Hà Nội” làm đề tài luận án tiến sỹ của mình. . VỀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM AN TOÀN CỦA CƯ DÂN ĐÔ THỊ - LẤY VÍ DỤ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu các đô thị Việt Nam, an toàn. tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị Việt Nam - Lấy ví dụ tại Thành phố Hà Nội làm đề tài luận án tiến sỹ của mình. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu -. dùng thực phẩm an toàn. 1.4. Bố cục của luận án Chương I: Giới thiệu chung về nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị - Lấy ví dụ tại Thành phố Hà Nội Chương
 • 24
 • 1,112
 • 3

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm du lịch sinh thái nam cát tiên tỉnh đồng nai

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm du lịch sinh thái nam cát tiên tỉnh đồng nai
. ph,m du lch sinh thái. T< ó, gi ý cho các khu du lch sinh thái Nam Cát Tiên a ra các bin pháp nh9m gia tng, khuyn khích khách du lch n tham quan khu du lch sinh thái Nam Cát Tiên. . Nghiên cu các nhân t nh hng n ý nh mua sn phm du lch sinh thái ca khách hàng ti khu du lch sinh thái Nam Cát Tiên, tnh ng Nai là công trình nghiên cu ca cá nhân tôi, các. là du lch ý thc sinh thái hay du lch có trách nhim v.i h sinh thái. nh ngh8a v du lch sinh thái ca Hip hi du lch sinh thái: Du lch sinh thái là s du hành có m∋c ích n các
 • 125
 • 345
 • 2

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại TP. HCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại TP. HCM
. 2.3.3. Mô hình TPB: 14 2.3.4. Xu hng tiêu dùng xanh: 16 2.4. Các yu t nh hng đn hành vi mua ca ngi tiêu dùng: 17 2.4.1. Ý thc sc khe và mi quan h vi hành vi mua TPHC: 20 2.4.2 sn phm và mi quan h vi hành vi mua TPHC: 21 2.4.3. Thái đ và mi quan h vi hành vi mua TPHC: 22 2.4.4. S quan tâm môi trng và mi quan h vi hành vi mua TPHC: 23 2.4.5. Giá tr cm. ngi mua TPHC ti th trng Thành ph H Chí Minh: 11 2.3. Mt s mô hình lý thuyt có liên quan đn hành vi mua ca ngi tiêu dùng: …… 12 2.3.1. Lý thuyt đng c thúc đy hành vi: 12
 • 137
 • 1,574
 • 23

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở TPHCM.PDF

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở TPHCM.PDF
. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của người tiêu dùng ở TP.HCM” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong đề tài này được thu thập và sử dụng một cách. thiên của ý định mua thực phẩm chức năng. Các nhân tố “thái độ đối với thực phẩm chức năng , “chuẩn chủ quan”, “sự kiểm soát hành vi được cảm nhận” có tác động cùng chiều đến ý định mua thực phẩm. nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến người tiêu dùng trong việc chọn mua TPCN là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Thông qua việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng TPCN,
 • 97
 • 2,009
 • 14

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thuốc không kê toa của người tiêu dùng tại TPHCM

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thuốc không kê toa của người tiêu dùng tại TPHCM
. Các yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định mua thuốc không kê toa của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh ? 2. Mức độ tác động của các yếu tố đến quyết định mua thuốc không kê toa của người. định mua thuốc không kê toa của người tiêu dùng. Vì vậy, tác giả quyết định thực hiện đề tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định mua thuốc không kê toa của ngƣời tiêu dùng tại thành. ảnh hƣởng đến quyết định mua thuốc không kê toa của Zhou (2012) 22 Hình 2.10 Mô hình nghiên cứu đề xuất các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định mua thuốc không kê toa của ngƣời tiêu dùng tại thành
 • 126
 • 1,821
 • 22

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thịt gà an toàn của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thịt gà an toàn của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh
. ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỊT GÀ AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN. các mục tiêu cụ thể sau đây: Thứ nhất, nghiên cứu hành vi mua thịt gà an toàn của người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, xác định các yếu tốảnh hưởng đến quyết định mua thịt gà. nghiên cứu là quyết định mua thịt gà an toàn và các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua của người tiêu dùng. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn ở đối tượng người tiêu dùng mua thịt gà an toàn cho
 • 97
 • 1,980
 • 9

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thuốc bổ sirô appeton của người tiêu dùng tại TP hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thuốc bổ sirô appeton của người tiêu dùng tại TP hồ chí minh
... tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua thuốc bổ sirô Appeton người tiêu dùng TP. HCM Đối tượng khảo sát: Người tiêu dùngmua thuốc bổ sirô Appeton nhà thuốc địa bàn TP. HCM 1.4.2 Phạm... hình định người tiêu dùng: Quyết định mua người tiêu dùng thường phân theo tiêu chí sau: Quyết định mua bản: mua - không mua sản phẩm Đây định mua hàng giản đơn người tiêu dùng Quyết định mua. .. hình ảnh công ty 2.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THUỐC BỔ APPETON CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TPHCM Thông qua số sở lý thuyết hành vi người tiêu dùng yếu tố ảnh hưởng tới định
 • 120
 • 639
 • 3

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sách in trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sách in trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh
... đến mục tiêu sau:  Xác định nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sách in trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh;  Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định mua sách in trực tuyến; ... tố đến ý định mua sách in trực tuyến nào? 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Ý định mua sách in trực tuyến người tiêu dùng, nhân tố ảnh hưởng đến ý định. .. ý cho nhà quản trị Câu hỏi nghiên cứu Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sách in trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh Mô hình nghiên cứu cho đề tài gì? Mức độ ảnh hưởng nhân tố
 • 119
 • 552
 • 4

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh
... sau: - Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh? - Mức độ tác động yếu tố đến ý định mua thực phẩm hữu người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh? - Sự... mua thực phẩm hữu người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh - Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến ý định mua thực phẩm hữu người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh - Xem xét có khác biệt có ý nghĩa... huởng đến ý định mua thực phẩm hữu Ngoài ra, nghiên cứu không tìm thấy ảnh hưởng Giá Sự sẵnsản phẩm ý định mua thực phẩm hữu Và Ý định tiêu dùng thực phẩm hữu chắn ảnh huởng đến Hành vi tiêu dùng
 • 148
 • 1,242
 • 17

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến của người tiêu dùng thành phố hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến của người tiêu dùng thành phố hồ chí minh
... đạt mục tiêu sau (1) Xác định nhân tố tác động đến ý định mua quần áo trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh 5 (2) Xác định mức độ tác động yếu tố đến ý định mua quần áo trực tuyến (3)... cứu sau: Câu hỏi 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo người tiêu dùng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? Câu hỏi 2: Mức độ tác động yếu tố đến ý định mua quần áo trực tuyến nào? Cậu hỏi... cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh cần thiết khả thi để triển khai 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Trên giới có nhiều nghiên cứu ý định mua
 • 105
 • 432
 • 33

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của người tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của người tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của ngƣời tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh LongNghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của ngƣời tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh LongNghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của ngƣời tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh LongNghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của ngƣời tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh LongNghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của ngƣời tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh LongNghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của ngƣời tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh LongNghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của ngƣời tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh LongNghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của ngƣời tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh LongNghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của ngƣời tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh LongNghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của ngƣời tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh LongNghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của ngƣời tiêu dùng tại tỉnh Vĩnh Long ... hiểu nhu cầu thực ngƣời tiêu dùng yếu tố ảnh hƣởng đến ý định hành vi họ Vì vậy, để tìm hiểu thị trƣờng thực phẩm chức nay, trƣớc hết cần phải hiểu đối tƣợng tiêu dùng đối tƣợng nào, có nhu cầu... chƣa đƣợc trình bày hay công bố công trình nghiên cứu khác trƣớc Vĩnh Long, ngày 11 tháng 10 năm 2 016 Tác giả luận văn Phạm Hoàng Nhƣ Phƣơng LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn TS Lƣu... sâu sắc đến gia đình ủng hộ, động viên để hoàn thành luận văn Vĩnh Long, ngày 11 tháng 10 năm 2 016 Tác giả luận văn Phạm Hoàng Nhƣ Phƣơng TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu tìm hiểu ý định mua TPCN nhận
 • 107
 • 458
 • 3

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của người tiêu dùng tại tp hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của người tiêu dùng tại tp hồ chí minh
... giả thực nghiên cứu đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh. ” với số mục tiêu:  Xác định yếu tố tác động đến ý định mua thực phẩm an toàn người. .. doanh Đó lý thúc đẩy tác giả thực đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn người tiêu dùng TP Hồ Chí Minh. ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Xác định yếu tố tác động đến ý định mua. .. (2012): Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng, nghiên cứu rau an toàn TP Hồ Chí Minh để tìm mối quan hệ nhân tố khác có ý định mua thực phẩm an toàn Thêm vào đó, tác giả cho rằng, thực phẩm an toàn
 • 114
 • 747
 • 6

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại TP HCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại TP HCM
... sản phẩm Dựa ứng dụng mô hình TPB số nghiên cứu trước, tác giả thực đề tài nghiên cứu hành vi mua thực phẩm hữu người tiêu dùng dựa vi c nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu. .. tiêu sau:  Xác định số yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi mua thực phẩm hữu ngƣời tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá mức độ ảnh hƣởng yếu tố đƣợc xét đến, xem xét tƣơng quan chúng hành vi mua. .. thực Thành phố Hồ Chí Minh, Kết cho thấy yếu tố giá trị cảm nhận người tiêu dùng, ý thức sức khỏe, kiến thức sản phẩm thái độ người tiêu dùngảnh hưởng tích cực đến hành vi mua thực phẩm hữu
 • 139
 • 225
 • 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại TP HCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại TP HCM
... đến ý định mua thực phẩm hữu người tiêu dùng TP. HCM 5 + Đánh giá mức độ tác động yếu tố đến ý định mua thực phẩm hữu người tiêu dùng TP. HCM + Kiểm tra khác biệt ý định mua thực phẩm hữu người. .. gợi ý tăng cường hành vi mua thực phẩm hữu cơ, hạn chế hướng nghiên cứu tương lai 8 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM HỮU CƠ 2.1 Các. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Thuyết Minh CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TP. HCM Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
 • 105
 • 237
 • 3

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của người tiêu dùng tại thành phố nha trang

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của người tiêu dùng tại thành phố nha trang
... HỌC NHA TRANG - NGÔ PHẠM Ý UYÊN NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM AN TOÀN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh... lý luận liên quan đến ý định mua thực phẩm an toàn Kết nghiên cứu tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sau nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua ngƣời tiêu dùng Đặc biệt ý định mua TPAT ngƣời tiêu dùng. .. luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu luận văn xác định nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua thực phẩm an toàn ngƣời dân thành phố Nha Trang - Cụ thể mục tiêu nghiên cứu đề
 • 127
 • 202
 • 2

CÁC NHÂN tố tác ĐỘNG đến ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM hữu cơ của NGƯỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ đà NẴNG

CÁC NHÂN tố tác ĐỘNG đến ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM hữu cơ của NGƯỜI TIÊU DÙNG tại THÀNH PHỐ đà NẴNG
... cá nhân quan tâm an toàn thực phẩm có tác động mạnh mẽ đến ý định mua thực phẩm hữu [4] Bo Won Suh (2009), Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức người tiêu dùng, ý định tiêu dùng hành vi tiêu dùng. .. Thang đo nhân tố sẵn có tác động đến ý định mua thực phẩm hữu 34 2.4.7 Thang đo nhân tố giá bán tác động đến ý định mua thực phẩm hữu 34 2.4.8 Thang đo nhân tố truyền...ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THÙY DUNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN
 • 120
 • 613
 • 1

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh
... thành phố Hồ Chí Minh" thực 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định mua thực phẩm hữu người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến định mua thực. .. hỏi nghiên cứu cụ thể sau: - Những nhân tố ảnh hưởng đến định mua thực phẩm hữu người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh? - Chiều hướng tác động nhân tố tới ảnh hưởng đến định mua thực phẩm hữu người. .. TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  CHUYÊN ĐỀ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
 • 0
 • 111
 • 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm yến sào của người tiêu dùng tại tp hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm yến sào của người tiêu dùng tại tp hồ chí minh
... cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm Yến sào người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thúy (2016) tiến hành nghiên cứu đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm Yến sào người. .. nghiên cứu: định mua tiêu dùng yếu tố ảnh hưởng đến định mua tiêu dùng sản phẩm Yến sào thành phố Hồ Chí Minh - Đối tượng khảo sát: người mua sản phẩm Yến sào để tự sử dụng cho người khác sử dụng... đo yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm Yến sào TP HCM 47 4.2.2 Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm Yến sào TP HCM 49 4.3 Phân tích yếu tố
 • 124
 • 73
 • 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của người tiêu dùng trường hợp thành phố cà mau

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của người tiêu dùng trường hợp thành phố cà mau
... tài Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn người tiêu dùng làm đề tài luận văn thạc sĩ để nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Nhận biết yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua TPAT người. .. yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua TPAT người tiêu dùng thành phố Cà Mau 1.5 Phạm vi thời gian nghiên cứu - Phạm vi khảo sát: Người tiêu dùng TPAT thành phố Cà Mau - Dữ liệu thu thập thành phố Cà. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRỊNH QUANG PHONG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRƯỜNG HỢP THÀNH PHỐ CÀ MAU Chuyên ngành: Thống
 • 109
 • 56
 • 1
1 2 3 4 .. >