Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu so sánh giá trị thương hiệu mobifone với các thương hiệu cạnh tranh khác trên địa bàn tỉnh khánh hòa

Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnhTĩnh

Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Luận văn : Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnhTĩnh . tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Phần III: Một số giải pháp tăng cường quản lý thu. lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 2Chuyên đề tốt nghiệp PHẦN ILÝ LUẬN CHUNG VỀ THU GTGT1.
 • 79
 • 599
 • 6

Nghiên cứu ứng dụng GIS trong công tác quản lý mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu ứng dụng GIS trong công tác quản lý mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
. 3: ỨNG DỤNG GIS ĐỂ QUẢN LÝ HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC Việc phát triển và quản lý mạng lưới giao thông đường bộ trong tỉnh. cụ thể trong công tác quản lý mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Hệ thống ứng dụng GIS trong việc quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cung
 • 21
 • 926
 • 1

ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ:NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG potx

ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ:NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG potx
. theo đó các vấn đề sẽ được giải quyết. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn cho ngành công nghiệp giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm tiết. “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn cho ngành công nghiệp giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thực hiện trong khuôn khổ của dự án JICA.
 • 31
 • 783
 • 4

Quyết định Số: 25/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2007/QĐ-UBND NGÀY 08/10/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA. ppt

Quyết định Số: 25/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2007/QĐ-UBND NGÀY 08/10/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA. ppt
. của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu. 62/2007/QĐ -UBND NGÀY 08/10/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ. tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản (trừ đấu giá quy n sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất) trên địa bàn
 • 2
 • 419
 • 0

đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp sài gòn chi nhánh khánh hoà với các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh khánh hoà

đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp sài gòn chi nhánh khánh hoà với các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh khánh hoà
. cạnh tranh của Ngân hàng. Trên sở đó, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ VỚI CÁC NGÂN HÀNG KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN. 2: Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Khánh Hoà với các NHTM khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện năng lực cạnh tranh. quan điểm của nhà phân tích. - 19 - CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ VỚI CÁC NHTM KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ 2.1.
 • 84
 • 445
 • 2

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh khánh hoà

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh khánh hoà
. trình quản lý thu Giá trị gia tăng đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thu tỉnh Khánh Hòa. - Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu Giá trị gia tăng đối với Doanh nghiệp ngoài quốc. 2: Thực trạng công tác quản lý thu Giá trị gia tăng đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thu tỉnh Khánh Hòa. Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu Giá trị gia tăng. SỞ LÝ LUẬN VỀ THU GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THẤT THU THU VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU GIÁ TRỊ GIA TĂNG 4 1.1. Cơ sở lý luận về thu Giá trị gia tăng 4 1.1.1. Giới thiệu chung về thu Giá trị gia tăng
 • 107
 • 398
 • 2

Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ S Ở KHOA HỌC V À CÔNG NGHỆ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU QUY LUẬT PHÁT SINH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ Chủ nhiệm đề. T ÀI NGHIÊN CỨU KHOA H ỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1 Tên đ ề t ài: 2 Mã s ố: Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh. NGHỆ BÁO CÁO T ỔNG KẾT Đ Ề TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đ ề tài: “ Nghiên cứu quy luật phát sinh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị “ Ch ủ nhiệm đề t ài: Th ạc sĩ.
 • 84
 • 470
 • 0

một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh quảng ninh

một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh quảng ninh
. ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Chơng 3: Một số giải pháp tăng cờng hoạt động quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trịnh Nhật. doanh nghiệp ngoài quốc doanh và quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Chơng 2: Thực trạng hoạt động quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc. tài: Một số giải pháp tăng cờng quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 2. Phơng pháp nghiên cứu Đề tài đợc thực hiện trên
 • 62
 • 286
 • 0

Luận văn: Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Luận văn: Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh quảng ninh
Trong những năm gần đây, Quảng Ninh luôn là tỉnh đóng góp số thu lớn trong NSNN. Kể từ khi có luật doanh nghiệp và đặc biệt là từ khi có luật thuế mới ra đời đã có gần 7000 doanh nghiệp NQD được thành lập, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thời gian qua, Cục thuế Quảng Ninh đã đạt được khá nhiều kết quả tốt trong công tác quản lý thu thuế đối với khu vực doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, trong công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp NQD Cục thuế tỉnh Quảng Ninh cũng gặp nhiều khó khăn. . đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.  Chương 3: Một số giải pháp tăng cường hoạt động quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa. lựa chọn đề tài : Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trênsở đó, bố cục của luận văn được trình. 1: Một số nhận thức chung về doanh nghiệp ngoài quốc doanh và quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.  Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý thu thuế GTGT đối
 • 74
 • 1,299
 • 4

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
1.1. Tổng quan về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. + Khái niệm, định nghĩa về hoạt động du lịch: + Thực trạng hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 1.2. Nhu cầu thông tin và thực trạng đáp ứng nhu cầu thông tin này. 1.3. Đề xuất hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh về hoạt động du lịch trên: + Đưa ra nguyên tắc, yêu cầu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê. + Đề xuất được danh mục chỉ tiêu thống kê. + Giải thích hệ thống chỉ tiêu thống kê. 1.4. Thử nghiệm một số chỉ tiêu hoặc phương pháp thu thập.
 • 89
 • 378
 • 0

nghiên cứu sở thích của người tiêu dùng đối với sản phẩm nước khoáng đóng chai trên địa bàn thành phố nha trang

nghiên cứu sở thích của người tiêu dùng đối với sản phẩm nước khoáng đóng chai trên địa bàn thành phố nha trang
. lường sở thích của người tiêu dùng đối với sản phẩm nước khoáng tại Tp Nha Trang 71 4.3 Tính mới của nghiên cứu 72 4.4 Những kiến nghị nhằm tăng sở thích của người tiêu dùng đối với sản phẩm nước. TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ QUỲNH NHÂN NGHIÊN CỨU SỞ THÍCH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG ĐÓNG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG Ngành. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ QUỲNH NHÂN NGHIÊN CỨU SỞ THÍCH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG ĐÓNG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG
 • 137
 • 772
 • 1

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÃ CÓ VỀ XU THẾ BIẾN ĐỔI VỀ NƯỚC BIỂN DÂNG TRÊN ĐỊA BÀNTĨNH

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÃ CÓ VỀ XU THẾ BIẾN ĐỔI VỀ NƯỚC BIỂN DÂNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH
. Công nghiệp sản xu t vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng, đá, cát, sỏi Sản xu t gạch nung theo công nghệ lò tuynel, tiến tới xoá bỏ các lò gạch thủ công, phát triển dự án sản xu t vật liệu xây. ít xu t hiện hơn. Trong thập kỷ qua, lượng mưa phân bố theo trục Đông Tây lớn hơn phía Bắc và phía Nam tỉnh. Về độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình năm của thời kỳ gần đây (1991-2 007) có xu hướng. 1991-2 007 so với thời kỳ 1961-1990 là 11-14% trong khi mùa đông là 6-12%, mùa xu n là 6-10%, mùa thu 6-8%. Về lượng bốc hơi: Trong thời kỳ 1991-2 007, lượng bốc hơi trung bình năm có xu hướng
 • 24
 • 275
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh từ cácsở sản xuất nằm trong KCN CNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất nằm trong KCN CNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020
. qun lý và x lý cht thi rn  nguy hi ti các doanh nghip trong KCN/ CCN tnh Khánh Hòa, t  2 xut bin pháp qun lý hiu qu cht thi  nguy hi (CTRCNNH).  có phát sinh cht thi  nguy hi trong KCN/ CCN, nm bt c thc trng và nhng tn ti trong công tác qun lý CTRCNNH trong KCN/ CCN.   lý s. nhing. Vì v Nghiên cu n trng và  xut gii pháp qun lý cht thi rn công nghip nguy hi phát sinh t  KCN/ CCN a bàn tnh Khánh Hòa 
 • 110
 • 291
 • 0

nghiên cứu hoạt động bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh hải dương

nghiên cứu hoạt động bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh hải dương
... chất bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội = bảo hiểm + xã hội tức bảo hiểm cho xã hội, bảo vệ xã hội hay an ninh xã hội Chính chất bảo hiểm xã hội an ninh xã hội hay bảo vệ xã hội nên bảo hiểm xã hội. .. IV- NGHIÊN CỨU HOẠT ðỘNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ðỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ðỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 44 4.1 Chính sách Bảo hiểm xã hội ñối với người lao ñộng doanh nghiệp quốc doanh Hải. .. trạng hoạt ñộng Bảo hiểm xã hội ñối với doanh nghiệp quốc doanh ñịa bàn tỉnh Hải Dương 55 4.2.1 Doanh nghiệp quốc doanh ñịa bàn tỉnh Hải Dương .55 4.2.2 Thực trạng thu, chi Bảo hiểm xã
 • 118
 • 286
 • 4

Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Những năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp, số lượng đăng ký tăng gấp nhiều lần đã tạo số thu lớn trong số thu ngoài quốc doanh. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực thất thu lớn và gian lận thuế diễn ra khá phổ biến. Điển hình là thuế giá trị gia tăng trong đó: Tình trạng sử dụng hoá đơn giả, khai khống hoá đơn đầu vào để xin hoàn thuế, ghi giá trên hoá đơn thấp hơn giá thực tế... đang là vấn đề mang tính thời sự hiện nay. Để khắc phục được những hạn chế trên thì cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với loại hình doanh nghiệp này.Trong những năm gần đây, Quảng Ninh luôn là tỉnh đóng góp số thu lớn trong NSNN. Kể từ khi có luật doanh nghiệp và đặc biệt là từ khi có luật thuế mới ra đời đã có gần 7000 doanh nghiệp NQD được thành lập, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thời gian qua, Cục thuế Quảng Ninh đã đạt được khá nhiều kết quả tốt trong công tác quản lý thu thuế đối với khu vực doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, trong công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp NQD Cục thuế tỉnh Quảng Ninh cũng gặp nhiều khó khăn. Là một sinh viên chuyên ngành Thuế của Học Viện Tài Chính, xuất phát từ tầm quan trọng của thuế và yêu cầu quản lý thuế đối với các doanh nghiệp NQD, trong quá trình thực tập tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh với sự giúp đỡ của cô giáo và các cô chú anh chị công tác tại Cục, em đã nghiên cứu và tìm hiểu để đi đến lựa chọn đề tài : Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.Trên cơ sở đó, bố cục của luận văn được trình bày theo 3 phần như sau:ỉChương 1: Một số nhận thức chung về doanh nghiệp ngoài quốc doanh và quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.ỉChương 2: Thực trạng hoạt động quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.ỉChương 3: Một số giải pháp tăng cường hoạt động quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn.
 • 59
 • 607
 • 0

Đánh giá so sánh giá trị thương hiệu sữa TH true milk đối với các thương hiệu sữa cạnh tranh khác trên địa bàn thành phố nha trang

Đánh giá so sánh giá trị thương hiệu sữa TH true milk đối với các thương hiệu sữa cạnh tranh khác trên địa bàn thành phố nha trang
... Đánh giá so sánh giá trị th ơng hiệu sữa TH True Milk th ơng hiệu sữa cạnh tranh khác địa bàn th nh phố Nha Trang làm luận văn th c sĩ Đề tài giúp doanh nghiệp đánh giá lại giá trị th ơng hiệu. ..BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRẦN ĐỨC DƯỠNG ĐÁNH GIÁ SO SÁNH GIÁ TRỊ TH ƠNG HIỆU SỮA TH TRUE MILK ĐỐI VỚI CÁC TH ƠNG HIỆU SỮA CẠNH TRANH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TH NH PHỐ NHA TRANG. .. việc đánh giá so sánh giá trị th ợng hiệu sữa TH true Milk với th ơng hiệu sữa cạnh tranh khác địa bàn Th nh phố Nha Trang dựa vào mô hình đo lường giá trị th ơng hiệu Aaker (1991), mô hình giá trị
 • 119
 • 78
 • 0

Luận văn tốt nghiệp : Một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Luận văn tốt nghiệp : Một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Điểm nổi bật trong cuộc cải cách thuế bước II là thay thế luật thuế doanh thu bằng luật thuế giá trị gia tăng được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá IX, có hiệu lực thi hành từ ngày 01011999. Sự ra đời của luật thuế giá trị gia tăng được xem là một bước ngoặt có tính đột phá trong công tác quản lý thu thuế và đã thể hiện được sự mạnh dạn, đương lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng tích cực trên các mặt của đời sống kinh tế – xã hội như: khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh; khuyến khích xuất khẩu và đầu tư; thúc đẩy hạch toán kinh doanh của các doanh nghiệp; tạo nguồn thu lớn và ổn định cho NSNN; tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế; góp phần tăng cường quản lý hoạt động SXKD của doanh nghiệp nói chung và quản lý thuế nói riêng.Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Luật thuế GTGT cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như hệ thống thuế chưa đồng bộ và thường xuyên chỉnh sửa đã tạo nhiều kẽ hở cho NNT có cơ hội luồn lách, trốn lậu thuế. Đó chính là những nguyên nhân gây thất thoát một phần lớn NSNN. Những hạn chế đó cần phải có những biện pháp khắc phục để thuế GTGT phát huy hết vai trò của nó trong việc tạo lập nguồn thu cho NSNN và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển cũng như trên các mặt của đời sống kinh tế – xã hội.Những năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tăng gấp nhiều lần đặc biệt là các DNNQD đã tạo số thu lớn cho NSNN. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực thất thu lớn và gian lận thuế diễn ra khá phổ biến. Điển hình là thuế giá trị gia tăng trong đó: Tình trạng sử dụng hoá đơn giả, khai khống hoá đơn đầu vào để xin hoàn thuế, ghi giá trên hoá đơn thấp hơn giá thực tế… đang là vấn đề mang tính thời sự hiện nay. Để khắc phục được những hạn chế trên thì cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với loại hình doanh nghiệp này. ... nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Ninh  Chương 3: Một số giải pháp tăng cường hoạt động quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Quảng Ninh CHƯƠNG MỘT SỐ NHẬN THỨC CHUNG VỀ DOANH. .. ĐỘNG QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH QUẢNG NINH 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội thực trạng phát triển doanh nghiệp NQD địa bàn tỉnh Quảng. .. phải tăng cường cơng tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng loại hình doanh nghiệp Trong thời gian thực tập Cục thu Quảng Ninh, em nhận thấy việc quản lý thu thuế GTGT doanh nghiệp NQD địa bàn
 • 80
 • 9
 • 0
1 2 3 4 .. >