Tổng hợp tài liệu :

Tín dụng trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh ninh thuận

Nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam.doc

Nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam.doc
Nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam . TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .3Website:. 1. TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN
 • 85
 • 522
 • 4

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam: . 2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam: 2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân
 • 26
 • 393
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
. tín dụng nhập khẩu các dịch vụ ngân hàng quốc tế. 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam: . GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1. Định hướng hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu
 • 19
 • 209
 • 0

Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư phát triển hà tây

Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư và phát triển hà tây
. tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. Chƣơng II: Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân Hàng Đầu tƣ Phát triển Hà Tây Chƣơng III: Giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín. động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Hà Tây. Luận văn tốt nghiệp Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại BIDV Hà Tây 4 CHƢƠNG. TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG 65 Luận văn tốt nghiệp Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại BIDV Hà Tây 1. Xây dựng chiến lƣợc
 • 87
 • 244
 • 0

một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư phát triển hà tây

một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư và phát triển hà tây
. tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. Chƣơng II: Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân Hàng Đầu tƣ Phát triển Hà Tây Chƣơng III: Giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín. động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Hà Tây. Luận văn tốt nghiệp Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại BIDV Hà Tây 4 CHƢƠNG. TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG 65 Luận văn tốt nghiệp Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại BIDV Hà Tây 1. Xây dựng chiến lƣợc
 • 87
 • 280
 • 0

Một số giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư phát triển chi nhánh hai bà trưng

Một số giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh hai bà trưng
. 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XNK TẠI BIDV HAI BÀ TRƯNG 40 3.2.1. Nhóm giải pháp về công tác huy động vốn 41 Tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn 41 Đẩy mạnh hoạt. đề tài: Một số giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng BIDV Hai Bà Trưng. Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu: Phân tích thực trạng về hoạt động tín dụng tài. xuất giải pháp 4 nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại Ngân hàng BIDV Hai Bà Trưng. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín
 • 54
 • 449
 • 1

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) công thương việt nam, chi nhánh mỹ hào, tỉnh hưng yên

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) công thương việt nam, chi nhánh mỹ hào, tỉnh hưng yên
. Rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng nguyên nhân, giải pháp làm tốt công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Hào - Hưng Yên. . ro tín dụng nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên. - ðề xuất giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân. THỊ THÚY NGỌC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN (NHTMCP) CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH MỸ HÀO - TỈNH HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • 125
 • 291
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tài trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tài trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh
. tài: giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tài trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam. - Đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tài trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh LỜI NÓI ĐẦU Lịch sử phát triển. - Đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tài trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh 1.2.4. Đánh giá thực trạng chất lượng
 • 56
 • 162
 • 1

Khóa Luận Tốt Nghiệp: Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Hoạt Động Tín Dụng Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Tại Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Hà Tây

Khóa Luận Tốt Nghiệp: Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Hoạt Động Tín Dụng Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Hà Tây
Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây nhằm trình bày về thực trạng tiềm năng của hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại BIDV Hà Tây, trên cơ sở nghiên cứu thực tế, nắm bắt được ưu, nhược điểm của hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu, phân tích đánh giá những điểm còn hạn chế đề xuất ra những giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tài trợ xnhập khẩu của Ngân hàng. . chối thanh toán. 2.5. Bao thanh toán Định nghĩa: Bao thanh toá n là việ c tà i trợ cá c khoa n phả i thu thƣơng mạ i ngắ n ha n cung cấ p dị ch vụ quả n lý tín dụ ng va . đã thanh toán. Trong nghiệp vụ này ngân hàng tham gia chủ yếu với tƣ cách trung gian, thực hiện thừa hành theo ủy nhiệm để giảm bớt rủi ro về tiêu thụ, thanh toán cũng nhƣ cung ứng. Tuy. trên thị trƣờng. * Tiền vay phải được hoàn trả đúng hạn cả vốn lãi Trong hợp đồng tín dụng, ngân hàng khách hàng thỏa thuận với nhau số tiền vay, lãi suất cho vay thời hạn của hợp
 • 87
 • 283
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
. nhp khu NHTM: Ngân hàng thng mi CBTD: Cán b tín dng BIDV: Ngân hàng u t & Phát trin Vit Nam Tng DN: Tng d n NHTMCP: Ngân hàng thng mi c phn NHNN: Ngân hàng Nhà nc. Phát trin Vit nam đ đánh giá nhng u nhc đim. -  xut gii pháp nâng cao cht lng tín dng xut nhp khu ti Ngân hàng u t Phát trin Vit nam. 3. i tng phm vi nghiên. Ngân hàng u t phát trin Vit Nam vi t cách là trung tâm cung ng vn, h tr đc lc cho lnh vc XNK ca nn kinh t. Trong thi gian qua Ngân hàng u t Phát trin Vit nam
 • 107
 • 127
 • 0

Phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La

Phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La
Hoạt động tín dụng trong Ngân hàng được coi là đòn bẩy quan trọng cho nền kinh tế. Nghiệp vụ này không chỉ có ý nghĩa với nền kinh tế mà nó còn là nghiệp vụ hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối với sự tồn tại phát triển của từng ngân hàng. Chính vì vậy, làm thế nào để phát triển tín dụng có hiệu quả là điều mà trước đây, bây giờ sau này đều được các nhà quản lý Ngân hàng, nhà chính sách các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Hoạt động tín dụng trong những năm gần đây đang chững lại, làm thế nào để dư nợ tăng trưởng cao sau mỗi năm hoạt động nhưng phải đảm bảo được an toàn là vấn đề nan giải đối với đơn vị. Trong thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân công tác tại Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La tôi nhận thấy hoạt động tín dụng có vị trí rất quan trọng đối với hệ thống ngân hàng thương mại, đặc biệt trong xu thế hội nhập, trong bối cảnh kinh tế hiện nay thì phát triển tín dụng rất quan trọng cần phải phát triển hơn nữa, đây đang là bài toán khó đặt ra cho các ngân hàng. Đặc biệt đối với Ngân hàng có lợi thế to lớn về mạng lưới hoạt động rộng khắp ở các vùng nông thôn thì tỷ trọng cho vay hộ gia đình chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu. Phát triển thị trường này là một lợi thế của NHNo&PTNT, đặc biệt là cho vay các hộ gia đình ở nông thôn để phục vụ tiêu dùng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, cho vay trên lĩnh vực này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, song đó vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ vủa Ngân hàng trong chiến lược phát triển kinh tế vùng nông thôn. Chính vì vậy, thời gian tới Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La cần thiết phải có nhiều giải pháp hơn nữa nhằm phát triển tín dụng hộ gia đình. Huyện Thuận Châu là một huyện thuần nông của tỉnh Sơn La, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, công nghiệp, thương mại, dịch vụ chậm phát triển, do đó việc đầu tư vốn của ngân hàng cho hộ gia đình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển Kinh tế - Xã hội của huyện Thuận Châu. Xuất phát từ những yêu cầu về lý luận những đòi hỏi về thực tiễn nêu trên, đề tài “Phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La” được lựa chọn làm luận văn tốt nghiệp cao học của mình. Kết cấu luận văn: Ngoài mục lục, lời mở đầu, danh mục chữ viết tắt, bảng biểu, kết luận các tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chương 2: Cơ sở lý luận về phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng thương mại. Chương 3: Thực trạng về phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La. Chương 4: Giải pháp phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La. Trong chương 1 của luận văn, tác giả đã nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước liên quan đến đề tài của mình. Trong các đề tài nghiên cứu này, các tác giả đã hệ thống hoá, phân tích đưa ra sự lựa chọn khái niệm về phát triển tín dụng đối với hộ gia đình; làm rõ vai trò sự cần thiết của nó trong hoạt động kinh doanh; định hướng cho các NHTM nói chung Agribank nói riêng trong quá trình hoạt động kinh doanh. Các bài viết cũng đều đưa ra được những lý luận cơ bản về vai trò của kinh tế hộ gia đình trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thônViệt Nam. Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cho hộ gia đình. Đánh giá thực trạng tín dụng Ngân hàng đối với hộ gia đình của mỗi ngân hàng, từ đó tổng quát đưa ra các giải pháp để phát triển tín dụng cho hộ gia đình ở các NHTM đánh giá những hạn chế của công tác này để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển tín dụng cho hộ gia đình tại mỗi ngân hàng. Các nghiên cứu trước đây ở trên chủ yếu nói về việc hoạt động tín dụng nói chung của các NHTM. Nhìn chung, những tài liệu nghiên cứu về phát triển cho vay hộ gia đình còn chưa nhiều. Có một số nghiên cứu về cho vay đối với hộ gia đình của ngân hàng thương mại, tuy nhiên không đáng kể. Các nghiên cứu này nói chung về phát triển tín dụng hoặc thực trạng cho vay hộ gia đình của các NHTM. Hiện nay vẫn chưa có một nghiên cứu nào nghiên cứu một cách có hệ thống về phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã chú trọng việc kế thừa, chọn lọc những ý tưởng liên quan đến đề tài, nhằm hiểu sâu hơn, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm phát triển tín dụng hộ gia đình một cách tốt hơn, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La. Trong chương 2, tác giả tập làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận liên quan đến hộ gia đình để nắm bắt bản chất của đối tượng khách hàng này từ đó khẳng định vai trò của kinh tế hộ gia đình đối với sự phát triển của nền kinh tế, nghiên cứu các lý luận về phát triển tín dụng đối với hộ gia đình. Như vậy, hộ gia đình có thể được định nghĩa là tập hợp nhóm người có quan hệ theo hộ khẩu hành chính, theo quan hệ hôn nhân, theo quan hệ huyết thống, hoặc theo những cách xác định khác mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định là chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự thuộc lĩnh vực này. Tín dụng ngân hàng đối với hộ gia đình là quan hệ tín dụng giữa một bên là ngân hàng một bên là hộ gia đình. Phát triển tín dụng hộ gia đình là quá trình Ngân hàng tăng quy mô tín dụng hộ gia đình thông qua tăng trưởng dư nợ cho vay, đổi mới đa dạng hóa cơ cấu cho vay phù hợp với những đặc điểm của thị trường, đi đôi với việc kiểm soát rủi ro tín dụng hoàn thiện nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn. Trong giai đoạn hiện nay, hộ gia đình đang là đối tượng đầu tư rất lớn của các ngân hàng thương mại. Số lượng giao dịch tài chính, tín dụng giữa các hộ gia đình ngân hàng không ngừng gia tăng. Phát triển tín dụng hộ gia đình phải bao gồm cả sự tăng trưởng về lượng bao gồm quy mô cấp tín dụng, phạm vi cấp tín dụng,… đi kèm với sự tăng lên của chất lượng tín dụng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng ngân hàng. Theo đó, nội dung cụ thể của phát triển tín dụng hộ gia đình bao gồm: Mở rộng qui mô hoạt động cho vay đối với hộ gia đình Đa dạng các loại hình cho vay đối với hộ gia đình Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với hộ gia đình Nâng cao năng lực quản lý rủi ro cho vay hộ gia đình Bên cạnh đó có các chỉ tiêu đánh giá phát triển tín dụng hộ gia đình của Ngân hàng Nhóm chỉ tiêu đánh giá việc tăng quy mô cho vay Mức độ tăng trưởng của thị phần cho vay hộ gia đình của Ngân hàng trên thị trường mục tiêu Mức tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay hộ gia đình của ngân hàng Sự phù hợp trong cơ cấu cho vay hộ gia đình Sự cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ Mức độ kiểm soát rủi ro cho vay Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng hộ gia đình của NHTM Các nhân tố từ phía Ngân hàng Các nhân tố bên ngoài Tại Chương 3 tác giả giới thiệu khái quát về Agribank Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La thực trạng phát triển tín dụng hộ gia đình tại Chi nhánh. Đồng thời, tác giả đã phân tích làm rõ cơ cấu tổ chức của Chi nhánh, nhiệm vụ quy trình cho vay đối với hộ gia đình. Về nguồn vốn trong giai đoạn từ 2012 đến 2014 tốc độ tăng trưởng là 147%, từ 258 tỷ đồng năm 2012 đến năm 2014 là 380 tỷ đồng, số tăng tuyệt đối là 122 tỷ đồng. Về sử dụng vốn do nguồn thu chính của Agribank Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La chủ yếu là thu từ tín dụng nên Chi nhánh không ngừng phát triển tăng trưởng tín dụng. Đi kèm với việc phát triển tín dụng, Ban Giám đốc luôn chú trọng về chất lượng tín dụng đặc biệt là tín dụng đối với hộ gia đình với phương châm “Phát triển - An toàn - Hiệu quả”. Dư nợ năm 2014 là 364 tỷ đồng, tăng so với năm 2012 là 141 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 63%, nợ xấu luôn dưới 1% trên tổng dư nợ, trong đó dư nợ cho vay hộ gia đình chiếm khoảng 79% trên tổng dư nợ, nợ xấu hộ gia đình dưới 1%, dư nợ cho vay hộ gia đình tại địa bàn huyện Thuận Châu chủ yếu là đầu tư cho sản xuất nông nghiệp như trồng trọt chăn nuôi. Thực trạng về hoạt động dịch vụ trong thời gian qua Chi nhánh đã chú trọng tới công tác này đã góp phần vào thành công trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh cụ thể năm 2014 tổng thu dịch vụ 2.172 triệu đồng, chiếm 13,4% trên tổng lợi nhuận ròng của Chi nhánh, tăng so với năm 2012 là 941 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 76%, bình quân mỗi năm tăng 25%. Về kết quả kinh doanh: Trong những năm vừa qua, Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La đã thường xuyên chỉ đạo sát sao các hoạt động trong kinh doanh, triển khai đầy đủ các hoạt động dịch vụ của Agribank , tập thể cán bộ viên chức luôn đoàn kết, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Do đó, Chi nhánh đã đạt được những thành công nhất định, đời sống của cán bộ viên chức không ngừng được cải thiện, đóng góp cho hoạt động kinh doanh chung của Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La. Thành công: Giai đoạn 2012 – 2014 mặc dù tình hình kinh tế, xã hội có nhiều biến động, nhưng quy mô cấp tín dụng hộ gia đình trên địa bàn của Chi nhánh vẫn có sự tăng trưởng nhất định cả về số lượng khách hàng, dư nợ cho vay,… Chi nhánh vấn giữ vững thị phần hàng đầu trên địa bàn, hoạt động cho vay hộ gia đình ngày càng góp phần quan trọng tạo ra lợi nhuận cho Chi nhánh. Thị phần của Agribank trên địa bàn huyện Thuận Châu trong hoạt động cho vay hộ gia đình thuộc nhóm dẫn đầu, điều này cho thấy, đối với các hộ gia đình, thì Agribank là một trong các ngân hàng có uy tín. - Cơ cấu cho vay hộ gia đình của Chi nhánh đang dần chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa hợp lý, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa bàn. - Chất lượng dịch vụ tín dụng của Chi nhánh hiện nay đang được khách hàng đánh giá khá cao. - Các biện pháp quản lý rủi ro trong cho vay hộ gia đình của Chi nhánh đang được hoàn thiện dần. Tỷ lệ nợ xấu nợ quá hạn tại chi nhánh thời gian qua nhìn chung là thấp so với toàn tỉnh, điều này cho thấy rủi ro tín dụng đối với các khoản vay của hộ gia đình với chi nhánh không quá cao. Hạn chế - Hoạt động cho vay của Agribank huyện Thuận Châu có phát triển nhưng thị phần cho vay hộ gia đình tuy có tăng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của chi nhánh chưa bền vững, vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế đáng bàn. Các tồn tại hạn chế xuất phát từ nhiều phía, từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng, dư nợ, lợi nhuận có xu hướng biến động không đều giữa các năm. Thị phần cho vay của Chi nhánh cũng có xu hướng giảm. - Mặc dù, tỷ lệ nợ quá hạn nợ xấu tại chi nhánh thời gian qua là thấp nhưng điều này cho thấy, tại chi nhánh vẫn còn tồn tại những khoản nợ quá hạn mà khách hàng chưa thanh toán khi đến kỳ hạn thanh toán tồn tại các khoản nợ xấu, có nguy cơ không đòi được. - Cơ cấu cho vay hộ gia đình của Chi nhánh còn chưa hợp lý. Ngoài việc cho vay hộ gia đình với mục đích làm nông nghiệp, Agribank huyện Thuận Châu chưa đẩy mạnh để phát triển các sản phẩm tín dụng khác đối với hộ gia đình. - Chất lượng dịch vụ tín dụng hộ gia đình còn chưa thực sự tốt. Việc chủ động tiếp cận địa bàn, nắm bắt kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng để thẩm định đầu tư tăng trưởng tín dụng phát triển các sản phẩm dịch vụ còn hạn chế, chưa kịp thời. Một số cán bộ tín dụng công tác tham mưu, đề xuất còn nhiều hạn chế, chưa chủ động tìm kiếm khách hàng, chưa năng động trong xử lý nghiệp vụ, còn gây khó khăn cho khách hàng. Trong khi đó, hạn mức cho vay của hộ gia đình còn thấp, chưa đáp ứng hết nhu cầu vay vốn, quy trình thủ tục vay vốn còn nhiều giấy tờ hồ sơ, hạn chế khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng. Nguyên nhân của hạn chế: - Hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhìn chung còn thấp, môi trường kinh doanh còn gặp nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh dẫn đến việc khách hàng không có nguồn thu để trả nợ ngân hàng. - Việc kiểm tra giám sát các khoản vay chưa sâu sát, chưa phối hợp giữa cho vay với các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đối với khách hàng. Việc lập hồ sơ khoản vay đăng ký trên chương trình IPCAS, xử lý nợ, phân tích nợ xấu của một số ít cán bộ tín dụng, lãnh đạo phòng còn hạn chế, dẫn đến tốc độ tăng trưởng Dư nợ còn thấp so với bình quân toàn tỉnh. - Huyện Thuận châu là một huyện có địa bàn rộng, địa hình cắt cứ, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, đường xá đi lại rất khó khăn nhất là vào mùa mưa; mức vay của hộ nông dân thấp, chủ yếu là món nhỏ, lẻ trong khi đó lực lượng cán bộ tín dụng còn thiếu; - Việc nghiên cứu văn bản chế độ để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nhiều cán bộ chưa chủ động, dẫn đến việc tham mưu đề xuất còn nhiều hạn chế, làm việc chủ yếu theo lối mòn dẫn đến còn sai sót trong việc thực hiện công việc thẩm định cho vay. - Ban lãnh đạo đôi lúc chưa sát sao trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ nghiệp vụ thực hiện công việc; dẫn đến xử lý công việc còn chậm, kết quả chưa cao. Trên cơ sở các kết luận rút ra từ quá trình phân tích ở chương 3 về thực trạng phát triển tín dụng hộ gia đình tại Agribank Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La, trong chương 4 tác giả đưa ra định hướng của Agribank Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La xác định mục tiêu chung là tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu, trụ cột trong đầu tư vốn cho nền kinh tế đất nước, chủ lực trên thị trường tài chính, tiền tệ ở khu vực nông nghiệp nông thôn. Tác giả căn cứ vào thực tiễn tại Chi nhánh để đề xuất một số nhóm giải pháp để phát triển tín dụng hộ gia đình tại Agribank Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La như: Nhóm giải pháp mở rộng quy mô cấp tín dụng hộ gia đình Phát triển tín dụng gián tiếp Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Agribank huyện với Hội nông dân, Hội phụ nữ các tổ chức Chính trị - xã hội khác trong việc cho vay đối với Hội viên, đoàn viên theo các chương trình của Chính phủ về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nông dân xây dựng nông thôn mới. Phương thức cho vay tổ liên kết tạo điều kiện để Ngân hàng phục vụ kịp thời các nhu cầu vốn của khách hàng, đáp ứng được yêu cầu vốn có tính thời vụ, thời điểm của khách hàng vì cùng một khoảng thời gian ngắn có thể phục vụ được nhiều khách hàng. Phương thức này cũng làm tăng sự giám sát, quản lý vốn trong quá trình các hộ quản lý sử dụng vốn vay, vừa chịu sự kiểm tra, giám sát của Tổ trưởng vừa chịu sự kiểm tra giám sát của cán bộ Ngân hàng, giúp Ngân hàng nắm bắt được nhiều thông tin từ khách hàng do đó quản lý vốn an toàn hơn. Ngoài ra, ưu điểm của phương thức cho vay gián tiếp này giảm bớt sự quá tải cho cán bộ tín dụng, vì một số công việc được uỷ quyền cho Tổ trưởng Tổ liên kết làm hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đỡ phải mất công đi lại, chờ đợi lâu khi làm thủ tục vay vốn, trả lãi trả nợ, đồng thời tăng sự gắn bó cộng đồng trách nhiệm giữa các hội viên với các tổ chức đoàn thể. Chủ động vừa tìm kiếm khách hàng mới vừa giữ vững khách hàng truyền thống Với các khách hàng truyền thống của ngân hàng, nên có những chính sách ưu đãi trong cho vay, đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu những cơ hội đầu tư, tư vấn cho hoạt động kinh doanh của khách hàng có hiệu quả, đề nghị với khách hàng những sản phẩm tín dụng mới của ngân hàng. Chi nhánh có thể tìm đến khách hàng mới thông qua cầu nối là các khách hàng truyền thống, đây được xem là cách tiếp thị tốt nhất của ngân hàng. Khi làm việc với khách hàng mới cần thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc tạo mối quan hệ hợp tác tin tưởng lẫn nhau. Nhóm giải pháp nhằm kiểm soát nợ xấu Trước khi quyết định cho vay, Ngân hàng cần phải hiểu rõ về khách hàng vì khách hàng là người chịu trách nhiệm sử dụng hoàn trả vốn vay, là người quyết định cuối cùng về hiệu quả của khoản tiền vay. Vì vậy thẩm định khách hàng là một biện pháp quan trọng nhằm phòng ngừa hạn chế nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng Ngân hàng. Nhóm giải pháp đa dạng hóa cơ cấu tín dụng hộ gia đình Hiện nay, các sản phẩm tín dụng hộ gia đình tại Chi nhánh khá đa dạng, phong phú, phục vụ cho nhiều mục đích của khách hàng. Tuy nhiên, chủ yếu chỉ có các khách hàng vay với mục đích chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh … còn tỷ trọng các khoản vay để sửa chữa mua nhà, mua phương tiện đi lại, vay trả góp một số sản phẩm cho vay hộ gia đình của Chi nhánh chưa được phát triển mạnh. Chi nhánh cần có phương pháp cụ thể như marketing sản phẩm dịch vụ, tiếp cận khách hàng để mở rộng cho vay đối với các sản phẩm này, nhằm phát triển đồng bộ các sản phẩm cho vay hiện có tại Chi nhánh, khai thác tối đa thị trường. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng cho vay hộ gia đình Theo như phân tích ở trên, quy trình thủ tục vay vốn hộ gia đình hiện nay của Chi nhánh còn nhiều thủ tục giấy tờ, chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn. Trong khi đó, các hộ gia đình trên địa bàn hiện nay thường có trình độ thấp nên ngại tiếp xúc với hồ sơ, giấy tờ thủ tục,… Song song với việc thẩm định dự án, việc chú trọng đến tư cách của người vay, khả năng tài chính cũng như tài sản thế chấp mà ngân hàng đang làm là điều cần thiết. Tuy nó không là chỉ tiêu quan trọng nhất để xác định cho vay nhưng nó là tiêu chuẩn đạo đức, ràng buộc pháp lý buộc người vay phải có trách nhiệm hơn trong dự án sản xuất kinh doanh của mình cũng như trong việc trả nợ ngân hàng đúng hạn. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực Nghiệp vụ ngân hàng càng phát triển thì những đòi hỏi trình độ, năng lực của cán bộ ngân hàng ngày càng cao. Nhân lực là nhân tố quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Vì vậy, mỗi cán bộ ngân hàng phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, có đủ năng lực phẩm chất đạo đức, đảm đương tốt công việc được giao. Nâng cao ứng dụng công nghệ ngân hàng Hoàn thiện hoá hệ thống IPCAS, tránh tình trạng nghẽn mạng không đăng nhập được vào giờ cao điểm, điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng KẾT LUẬN Đề tài đã nghiên cứu các lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng trong việc phát triển tín dụng hộ gia đình, đánh giá hoạt động tín dụng hộ gia đình của Agribank huyện Thuận Châu thời gian qua, từ đó khẳng định những mặt làm được những mặt còn hạn chế, tìm ra nguyên nhân tồn tại, những khó khăn vướng mắc cần giải quyết để đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện hơn nữa việc phát triển tín dụng hộ gia đình tại Agribank huyện Thuận Châu Nói tóm lại việc nghiên cứu phát triển tín dụng hộ gia đình là một vấn đề phức tạp, có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, trong khuôn khổ, giới hạn, phạm vi cho phép bản luận án đã đạt được kết quả sau 1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về phát triển tín dụng hộ gia đình của Ngân hàng thương mại. 2. Phân tích thực trạng phát triển tín dụng hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thuận Châu Sơn La, từ đó rút ra những mặt được cũng như những tồn tại cần nghiên cứu để không ngừng phát triển tín dụng hộ gia đình. 3. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến hạn chế phát triển tín dụng hộ gia đình tại Agribank huyện Thuận Châu. 4. Đề xuất những giải pháp để phát triển tín dụng hộ gia đình tại Agribank huyện Thuận Châu. 5. Có các kiến nghị đối với Agribank, NHNN Chính phủ, nhằm không ngừng phát triển tín dụng hộ gia đình, làm cho hoạt động tín dụng trở thành công cụ đắc lực trong việc thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Với sự hiểu biết còn hạn chế, tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của Thầy Cô để luận án được hoàn thiện hơn.
 • 126
 • 323
 • 0

Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Đăk Lă

Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Đăk Lă
... luận rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ. .. rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam. .. VỀ RỦI RO TÍN DỤNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro kinh doanh ngân hàng
 • 26
 • 186
 • 0

Vận dụng mô hình tái định giá trong quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BID

Vận dụng mô hình tái định giá trong quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BID
... tác quản trị rủi ro lãi suất nói chung việc áp dụng mô hình tái ñịnh giá vào quản trị rủi ro nói riêng BIDV - Chương 3: Giải pháp vận dụng mô hình tái ñịnh giá quản trị rủi ro lãi suất BIDV Trong. .. ñịnh giá quản trị rủi ro lãi suất BIDV 3.2.1 Giải pháp kiện toàn mô hình tổ chức quản trị rủi ro hiệu quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro lãi suất nói riêng Mô hình tổ chức quản trị rủi ro. .. Các dạng rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất có dạng sau: Rủi ro tái tài trợ (Refinancing Risk), QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG Rủi ro tái ñầu tư (Reinvestment Risk) Rủi ro giá trị thị
 • 13
 • 165
 • 0

Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh nơ trang long

Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh nơ trang long
... luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long. .. công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh Nơ Trang Long 49 2.2.3 Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh. .. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ NGUYÊN PHƯƠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG
 • 96
 • 53
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG
... THƢƠNG MẠI - BÙI ĐĂNG QUANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM THĂNG... L g Chi nhánh ạn 2013 - 2015 45 n phân theo nhóm n Vietinbank – NN Th g ạn 2013 - 2015 45 5:T hh h Th g L có bả ả ĐS Vietinbank – Chi nhánh Nam g 2013 - 2015 46 Bảng... N ghi Vietinbank - g gi i hi h h N g ịnh giá ộng sản NHTM ảm bấ ảm bấ ứu ộng sản NHTM ộng sản NHTM i h ịnh giá, công tác tổ chức ảm bấ ộng sản Vietinbank - Chi nhánh ạn 2013 - 2015 Từ th c trạ
 • 111
 • 30
 • 0

Tín dụng trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh ninh thuận

Tín dụng trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh ninh thuận
... đề tài “TÍN DỤNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NINH THUẬN” vừa để giúp chi nhánh Agribank tỉnh Ninh Thuận đạt hiệu...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ HUYỀN TÍN DỤNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NINH THUẬN... chi nhánh Agribank tỉnh Ninh Thuận - Đề xuất giải pháp hồn thiện tín dụng phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp Agribank chi nhánh tỉnh Ninh Thuận Đối tượng nghiên cứu Tín dụng phát triển
 • 131
 • 5
 • 0
1 2 3 4 .. >