Tổng hợp tài liệu :

Giá trị cảm nhận ảnh hưởng đến ý định vay vốn lại của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh huyện bác ái, tỉnh ninh thuận

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua của khách hàngnhân đối với sản phẩm máy tính tại công ty cổ phần máy tính kỳ anhtĩnh

Slide nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm máy tính tại công ty cổ phần máy tính kỳ anh hà tĩnh
. VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH KỲ ANH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN MUA CỦA KHÁCH HÀNGNHÂN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN MUA CỦA KHÁCH HÀNGNHÂN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH KỲ ANH Phân tích nhân tố khám phá
 • 37
 • 669
 • 1

Đề tài: KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH CỬU pdf

Đề tài: KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH CỬU pdf
. 2 “KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH CỬU”. 2 ri ro tín dng. 1.2 Kiểm định các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: 1.2.1 Ý nghĩa của kiểm định các nhân tố cơ
 • 90
 • 1,023
 • 15

Các yếu tố giá trịnhân ảnh hưởng đến quyết định mua trang sức vàng Trường hợp trang sức vàng PNJ tại thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố giá trị cá nhân ảnh hưởng đến quyết định mua trang sức vàng Trường hợp trang sức vàng PNJ tại thành phố Hồ Chí Minh
. H Chí Minh- nm 2014 i LI CAM OAN Tôi xin cam đoan rng lun vn thc s Các yu t giá tr cá nhân nh hng đn quyt đnh mua trang sc vàng: trng hp trang sc vàng PNJ ti Thành. trang PNJ ca khách hàng  Thành ph H Chí Minh theo gii tính 48 Bng 4.8 : Kt qu kim đnh s khác bit v mc đ đánh giá các yu t giá tr cá nhân nh hng đn quyt đnh mua n trang. trang PNJ ca khách hàng  Thành ph H Chí Minh theo đ tui 49 Bng 4.9 : Kt qu kim đnh s khác bit v mc đ đánh giá các yu t giá tr cá nhân nh hng đn quyt đnh mua n trang PNJ
 • 82
 • 466
 • 1

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng TMCP ngoại thươngViệt Nam

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng TMCP ngoại thươngViệt Nam
. 1.2. Hành vi khách hàng Ngân hàng 6 1.2.1. Nhng đc thù ca dch v ngân hàng tác đng đn hành vi mua ca ngi tiêu dùng 6 1.2.2. Tin trình mua ca khách hàng ngân hàng 7 1.2.3. Các yu t. nghim t ngân hàng Autralia (ANZ Bank) 18 1.5. Các nhân t nh hng đn quyt đnh gi tit kim ti ngân hàng Vietcombank. 19 1.5.1. Hình nh ngân hàng (hình nh thng hiu ngân hàng) 19. cu gi tin  ngân hàng vì các mc đích nh tit kim, sinh li, an toàn Nh vy, khách hàng gi tit kim là các cá nhân s dng sn phm, dch v gi tit kim ca các ngân hàng. 1.1.2.
 • 129
 • 396
 • 4

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
. KHÁCH HÀNG TI NGÂN HÀNG TMCP N VIA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH CH3 : KINH CÁC NHÂN T N QUYNH GI TIT KIM CA KHÁCH HÀNG TI NGÂN. NGÂN HÀNG  PHÁT TRIN VIT NAM A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH I PHÁP NHM THU HÚT KHÁCH HÀNG GI TIT KIM TI NGÂN HÀNG N VIT NAM A. cáo các ngân hàng nên ch ng cung c khách hàng có th d dàng tip cn các thông tin v sn phm, dch v ca ngân hàng mt cách nhanh nht hiu qu nht. Khách hàng s
 • 119
 • 382
 • 2

Giải pháp phát triển tín dụng hộ gia đình nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện vĩnh linh quảng trị

Giải pháp phát triển tín dụng hộ gia đình và cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện vĩnh linh quảng trị
... TRIỂN TÍN DỤNG HỘ GIA ĐÌNH NHÂN TẠI NHTM: 1.3.1 Khái niệm phát triển tín dụng hộ gia đình cá nhân: Phát triển tín dụng hộ gia đìnhnhân gia tăng dư nợ tín dụng hộ gia đìnhnhân cấu... phát triển tín dụng hộ gia đìnhnhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển tín dụng hộ gia đìnhnhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Vĩnh. .. Vĩnh Linh Quảng Trị Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng hộ gia đìnhnhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Vĩnh Linh Quảng Trị CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT
 • 83
 • 424
 • 2

các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trên địa bàn tỉnh trà vinh

các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trên địa bàn tỉnh trà vinh
... QUỐC TOÀN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số:... tiền gửi tiết kiệm NH TMCP Công Thương VN địa bàn Tỉnh Trà Vinh - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàng NH TMCP Công Thương VN địa bàn Tỉnh Trà Vinh - Xác định ảnh hưởng yếu. .. tiền gửi tiết kiệm NH TMCP Công Thương VN địa bàn Tỉnh Trà Vinh nào? Câu hỏi 2: Các yếu tố tác động đến định gửi tiết kiệm khách hàng NH TMCP Công Thương VN địa bàn Tỉnh Trà Vinh? Trong yếu tố yếu
 • 118
 • 419
 • 7

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La
1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, hệ thống ngân hàng cũng chuyển đổi theo 2 cấp: Ngân hàng nhà nước ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đang từng bước hội nhập phát triển trong môi trường mới với những thách thức mới khi nền kinh tế ngày càng hội nhập sau vào nền kinh tế thế giới. Yếu tố cạnh tranh không chỉ xuất hiện giữa Ngân hàng thương mại trong nước với các ngân hàng nước ngoài mà cạnh tranh còn bộc lộ, xuất hiện ngay trong nội bộ hệ thống các ngân hàng thương mại trong nước, đây là kết quả của những thay đổi của cơ chế quản lý được mở ra bắt nguồn từ những cải cách kinh tế sâu rộng trong kinh tế từ năm 1986 đến nay. Ngày nay, ngân hàng thương mại đã trở thành một chủ thể trong nền kinh tế cũng giống như các doanh nghiệp khác, hoạt động với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận với một mức độ rủi ro nhất định. Ngân hàng thương mại còn là một trung gian tài chính, vì vậy nó có mối quan hệ mật thiết, hữu cơ với các chủ thể khác trong nền kinh tế thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tài chính như huy động vốn, cho vay, thanh toán, bảo lãnh các dịch vụ khác theo quy định. Cũng chính vì lý do đó mà rủi ro đối với hoạt động ngân hàng cũng rất đa dạng. Chúng luôn tiềm ẩn gắn liền với các hoạt động của ngân hàng, gây tác động với những mức độ khác nhau. Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại 80-90% thu nhập của mỗi ngân hàng, tuy nhiên rủi ro của nó cũng không nhỏ. Rủi ro tín dụng cao quá mức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng. Đứng trước những thời cơ thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong nước với các ngân hàng thương mại nước ngoài, mà cụ thể là nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro đã trở nên cấp thiết. Với các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, rủi ro tín dụng đang là vấn đề cấp bách cũng như là thách thức đối với các nhà quản trị ngân hàng. Sự gia tăng các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi, thất thoát vốn tín dụng do bị lừa đảo, chiếm dụng…đã khiến cho nhiều ngân hàng điêu đứng rơi vào tình trạng không dám đầu tư, cho vay rộng rãi. Chính vì vậy vấn đề đặt ra cho họ là tìm được giải pháp giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất có thể, nâng cao chất lượng tín dụng, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam là một trong những Ngân hàng Thương mại lớn cả về giá trị tổng tài sản cũng như về quy mô mạng lưới hoạt động. Cũng như các Ngân hàng thương mại khác, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đã xây dựng cho mình một hệ thống để quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh nói chung cũng như trong hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, với đặc trưng là mạng lưới hoạt động rộng lớn từ thành thị đến nông thôn, từ các vùng kinh tế phát triển đến cả những vùng kinh tế kém phát triển … với nhiều đối tượng khách hàng vay vốn .Trong khi hệ thống quản trị rủi ro tín dụng là chung cho cả hệ thống do vậy sẽ có nhiều hạn chế, bất cập cho mỗi vùng, mỗi khu vực, mỗi chi nhánh hoạt động ở địa bàn khác nhau. Do đó, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La cũng không là ngoại lệ, cùng với việc áp dụng hệ thống quản trị rủi ro chung thì cần thiết phải xây dựng cho riêng mình hệ thống quản trị rủi ro cho phù hợp với đặc thù hoạt động riêng của chi nhánh. Xuất phát từ tính cấp thiết trên căn cứ vào tình hình hoạt động tín dụng thực tế tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La, đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La” được lựa chọn làm nội dung nghiên cứu của luận văn này. 2. Mục tiêu nghiên cứu -Hệ thống hóa những lý luận về Quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM làm cơ sở lý thuyết để phân tích thực trạng. -Nghiên cứu thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La, từ đó đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng làm cơ sở thực tiễn đề xuất các giải pháp. -Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La. 3. Câu hỏi nghiên cứu Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận văn phải trả lời được những câu hỏi sau: -Về lý luận: nội dung hạn chế rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, nội dung, cách thức các tiêu chí đánh giá mức độ thành công trong công tác quản trị rủi ro......cũng như những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng là gì? -Về thực tiễn công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La đã được thực hiện như thế nào?; những nội dung của công tác quản trị rủi ro tín dụng được Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La thực hiện? những biện pháp nào được áp dụng để giảm thiểu, hạn chế rủi ro tín dụng trong giai đoạn 2010 - 2014? -Giải pháp nào cần phải đề xuất nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro? giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La giai đoạn 2015 – 2020? 4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu -Đối tượng nghiên cứu là: Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại. -Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Tín dụng bao gồm nhiều hoạt động: cho vay, thấu chi, bảo lãnh.....Nhưng trong luận văn tác giả không nghiên cứu toàn bộ công tác quản trị rủi ro tín dụng mà chỉ tập trung nghiên cứu Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng hàng thương mại. + Về không gian: Luận văn nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La. + Về thời gian: Các dữ liệu khảo sát, nghiên cứu đánh giá chỉ giới hạn các trong giai đoạn từ 2010 đến 2014 đề xuất giải pháp cho giai đoạn kết tiếp từ 2015 đến 2020. 5. Phương pháp nghiên cứu - Khung lý thuyết: Luận văn sử dụng khung lý thuyết xoay quanh những vấn đề rủi ro tín dụng các lý luận về quản trị, hạn chế rủi ro trong cho vay tại Ngân hàng thương mại. Trong đó, các chỉ tiêu đánh giá mức độ thành công các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay được nhấn mạnh. - Nguồn số liệu: Chủ yếu là số liệu thứ cấp được trích dẫn từ các văn bản, báo cáo, tài liệu có liên quan đến công tác quản trị rủi ro trong cho vay Ngoài ra, tác giả sử dụng số liệu sơ cấp được hình thành qua phỏng vấn điều tra … - Xử lý số liệu: Trong quá trình nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp cụ thể như điều tra, tổng hợp phân tích thống kê để đi đến các đánh giá kết luận tình hình. 6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài - Sau khi nghiên cứu luận văn sẽ chỉ ra những hạn chế yếu kém trong quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La - Luận giải các cơ sở lý luận thực tiễn cho những đề xuất nhằm hạn chế rủi ro - Những vấn đề nghiên cứu trong luận văn có thể được áp dụng cho các chi nhánh khác trên địa bàn tỉnh Sơn La 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 4 chương: Chương 1 : Tổng quan nghiên cứu ( Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài) – Những vấn đề cơ bản về rủi ro quản trị rủi ro Chương 2: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La Chương 4: Giải pháp công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La
 • 139
 • 168
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh sóc trăng

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh sóc trăng
... sử dụng thẻ ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng Mục tiêu 2: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ khách hàng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn. .. đến định sử dụng thẻ khách hàng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng TÓM TẮT  Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ khách hàng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh. .. Vi Các nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ khách hàng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng 2.1.4 Các thuật ngữ cần biết 23 2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng thẻ khách hàng
 • 116
 • 241
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gởi tiết kiệm của khách hàng tại vietcombank long an

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gởi tiết kiệm của khách hàng tại vietcombank long an
... kiệm khách hàng Vietcombank Long An" Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàngnhân Vietcombank Long An Đề tài góp thêm kiến thức khách. .. Vietcombank Long An  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàngnhân Vietcombank Long An  Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả huy động tiền gửi tiết kiệm Vietcombank Long An. .. thu hút khách hàng gửi tiết kiệm mới, tạo dựng lòng trung thành khách hàng gửi tiết kiệm Vietcombank Long An -5- CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI
 • 109
 • 357
 • 7

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua căn hộ của khách hàngnhân tại khu vực đông nam TP HCM

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua căn hộ của khách hàng cá nhân tại khu vực đông nam TP HCM
... mua hộ, cụ thể trình tác động đến ý định mua nên tác giả chọn đề tài nghiên cứu “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CĂN HỘ CỦA KHÁCH HÀNGNHÂN TẠI KHU VỰC ĐÔNG NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” 1.2... động yếu tố lên ý định mua hộ khách hàngnhân 4 Nhằm thực mục tiêu luận văn có mục tiêu cụ thể sau: - Xác định yếu tố tác động đến ý định mua hộ chung cư để khách hàngnhân khu vực Đông Nam. .. nghiệp Ông cho rằng, trình mua hàng khách hàng bị tác động số nhân tố, chẳng hạn như: Yếu tố văn hóa, yếu tố xã hội, yếu tố cá nhân yếu tố tâm lý Các yếu tố văn hóa Các yếu tố văn hóa bao gồm: Nền
 • 147
 • 43
 • 1

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàngnhân tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương bình phước

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương bình phước
... giá nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàngnhân Các nhân tố ảnh hưởng đem vào nghiên cứu phù hợp với thực trạng gửi tiết kiệm địa bàn tỉnh Bình Phước 14 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng. .. cam đoan luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàngnhân ngân hàng thương mại cổ phần Cơng thương chi nhánh Bình Phước cơng trình nghiên cứu riêng Các thông tin, số... nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàng - Đề xuất giải pháp thu hút khách hàngnhân gửi tiết kiệm Vietinbank Bình Phước 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu: - Những yếu tố ảnh hưởng đến định
 • 100
 • 78
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàngnhân tại ngân hàng việt nam thịnh vượng– VPBank chi nhánh huế – phòng giao dịch bến ngự

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng việt nam thịnh vượng– VPBank chi nhánh huế – phòng giao dịch bến ngự
... kiệm cá nhân Chính lý trên, tơi chọn đề tài Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàngnhân ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng– VPBank Chi nhánh Huế – Phòng giao dịch Bến Ngự ... quảng cáo, ưu đãi,… Như yếu tố thực ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàng ngân hàng? Ngân hàng VPBank Bến Ngự (Ngân hàng TMCP Việt Nam ThịnhVượng VPBank - Chi nhánh Huế - PGD Bến Ngự) năm... liên quan đến đề tài nghiên cứu  Đánh giá thực trạng gửi tiết kiệm khách hàng VPBank Bến Ngự  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàngnhân ngân hàng VPBank Bến Ngự  Đề
 • 119
 • 34
 • 1

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua của khách hàngnhân đối với sản phẩm máy tính tại công ty TNHH lạc việt

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm máy tính tại công ty TNHH lạc việt
... dùng đến định mua sản phẩm máy tính cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn mua khách hàngnhân sản. .. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA ́ uê CHỌN MUA CỦA KHÁCH HÀNGNHÂN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY TÍNH TAI CÔNG TY TNHH LẠC VIỆT 42 2.1 Tổng quan công ty TNHH Lạc Việt ... cá nhân sản phẩm máy tính cơng ty TNHH Lạc Việt 2.1 Mục tiêu chung in ̣c k Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn mua khách hàng cá h nhân sản phẩm máy tính cơng ty
 • 119
 • 26
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua của khách hàngnhân đối với sản phẩm máy tính tại công ty TNHH lạc việt

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm máy tính tại công ty TNHH lạc việt
... dùng đến định mua sản phẩm máy tính cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn mua khách hàngnhân sản. .. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA ́ uê CHỌN MUA CỦA KHÁCH HÀNGNHÂN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY TÍNH TAI CÔNG TY TNHH LẠC VIỆT 42 2.1 Tổng quan công ty TNHH Lạc Việt ... cá nhân sản phẩm máy tính cơng ty TNHH Lạc Việt 2.1 Mục tiêu chung in ̣c k Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn mua khách hàng cá h nhân sản phẩm máy tính cơng ty
 • 119
 • 58
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàngnhân tại ngân hàng việt nam thịnh vượng– VPBank chi nhánh huế – phòng giao dịch bến ngự

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng việt nam thịnh vượng– VPBank chi nhánh huế – phòng giao dịch bến ngự
... kiệm cá nhân Chính lý trên, tơi chọn đề tài Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàngnhân ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng– VPBank Chi nhánh Huế – Phòng giao dịch Bến Ngự ... quảng cáo, ưu đãi,… Như yếu tố thực ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàng ngân hàng? Ngân hàng VPBank Bến Ngự (Ngân hàng TMCP Việt Nam ThịnhVượng VPBank - Chi nhánh Huế - PGD Bến Ngự) năm... liên quan đến đề tài nghiên cứu  Đánh giá thực trạng gửi tiết kiệm khách hàng VPBank Bến Ngự  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiết kiệm khách hàngnhân ngân hàng VPBank Bến Ngự  Đề
 • 119
 • 30
 • 0

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La
LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Với các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, rủi ro tín dụng đang là vấn đề cấp bách cũng như là thách thức đối với các nhà quản trị ngân hàng. Sự gia tăng các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi, thất thoát vốn tín dụng do bị lừa đảo, chiếm dụng…đã khiến cho nhiều ngân hàng điêu đứng rơi vào tình trạng không dám đầu tư, cho vay rộng rãi. Chính vì vậy vấn đề đặt ra cho họ là tìm được giải pháp giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất có thể, nâng cao chất lượng tín dụng, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam là một trong những Ngân hàng Thương mại lớn cả về giá trị tổng tài sản cũng như về quy mô mạng lưới hoạt động. Cũng như các Ngân hàng thương mại khác, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đã xây dựng cho mình một hệ thống để quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh nói chung cũng như trong hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, với đặc trưng là mạng lưới hoạt động rộng lớn từ thành thị đến nông thôn, từ các vùng kinh tế phát triển đến cả những vùng kinh tế kém phát triển … với nhiều đối tượng khách hàng vay vốn .Trong khi hệ thống quản trị rủi ro tín dụng là chung cho cả hệ thống do vậy sẽ có nhiều hạn chế, bất cập cho mỗi vùng, mỗi khu vực, mỗi chi nhánh hoạt động ở địa bàn khác nhau. Do đó, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La cũng không là ngoại lệ, việc áp dụng hệ thống quản trị rủi ro chung của hệ thống nên tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La đã xuất hiện những bất cập như : việc khai thác thông tin quản lý phân tích thông tin chưa được chú trọng; hạn chế trong năng lực quản lý tín dụng quản lý rủi ro của cán bộ tín dụng; chưa đa dạng các hình thức đầu tư còn tập trung quá vào một số nghành, khách hàng; Tỷ trọng cho vay không có bảo đảm còn thấp; khả năng kiểm tra, giám sát kiểm soát còn bất cập..... Chính vì vậy cùng với việc áp dụng hệ thống quản trị rủi ro chung thì cần thiết phải xây dựng cho riêng mình hệ thống quản trị rủi ro cho phù hợp với đặc thù hoạt động riêng của chi nhánh. Xuất phát từ tính cấp thiết trên căn cứ vào tình hình hoạt động tín dụng thực tế tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La, đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La” được lựa chọn làm nội dung nghiên cứu của luận văn này. 2. Mục tiêu nghiên cứu -Hệ thống hóa những lý luận về Quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM làm cơ sở lý thuyết để phân tích thực trạng. -Nghiên cứu thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La, từ đó đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng làm cơ sở thực tiễn đề xuất các giải pháp. -Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La. 3. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 4 chương: Chương 1 : Tổng quan nghiên cứu (Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài) – Những vấn đề cơ bản về rủi ro quản trị rủi ro Chương 2: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La Chương 4: Giải pháp công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La Những nội dung chính mà luận văn đã tập trung làm rõ là: cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng đối với các NHTM, đánh giá tổng quát hoạt động kinh doanh đi sâu phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Bắc Yên, từ đó đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng làm cơ sở thực tiễn qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế hoàn thiện công tác quản trị rui ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Bắc Yên . ... động tín dụng thực tế Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La, đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi. .. triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La iii Chương 4: Giải pháp công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn. .. 3.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Bắc Yên Sơn La 56 3.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt
 • 139
 • 7
 • 0
1 2 3 4 .. >