Tổng hợp tài liệu :

Phát triển thị trường tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện anh sơn, tỉnh nghệ an

Tìm hiểu hệ thống đánh giá xếp hạng tín dụng nhân tại ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn.

Tìm hiểu hệ thống đánh giá xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn.
Việt Nam có trên 84 triệu dân, với đa số là ở độ tuổi trẻ, có thu nhập, phong cách sống hiện đại có nhu cầu mua sắm lớn . - Tìm hiểu các phương pháp đánh giá xếp hạng tín dụng nhân trên thế giới. - Tìm hiểu hệ thống đánh giá xếp hạng tín dụng nhân tại ngân hàng đầu tư. Branch Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Nam Sài Gòn là chi nhánh cấp 1 trực thuộc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, là đại diện pháp nhân
 • 37
 • 790
 • 6

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ( BIDV ) -CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH. 2.1. Tổng quan về Ngân Hàng đầu tư phát. phát triển Việt Nam (BIDV)-chi nhánh Bình Định. 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển Tên tiếng Việt : Ngân Hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi
 • 39
 • 849
 • 7

tăng cường quản lý rủi ro tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển – chi nhánh thanh bình, tỉnh hải dương

tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển – chi nhánh thanh bình, tỉnh hải dương
. rủi ro tín dụng nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi Nhánh Thanh Bình. - Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. tín dụng nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi Nhánh Thanh Bình Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. Khái niệm rủi ro tín dụng nhân 11 1.2.2. Phân loại nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng nhân 13 1.2.3 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng nhân 18 1.3. Quản lý rủi ro tín dụng nhân tại NHTM
 • 97
 • 381
 • 6

tăng cường quản lý rủi ro tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn – chi nhánh thanh bình, tỉnh hải dương

tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh thanh bình, tỉnh hải dương
. rủi ro tín dụng nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi Nhánh Thanh Bình. - Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. tín dụng nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi Nhánh Thanh Bình Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi Nhánh Thanh Bình, tỉnh Hải Dương 2. Mục đích nghiên cứu - Khái niệm, đặc điểm tín dụng, tín dụng nhân của NHTM, rủi ro tín dụng nhân, quản lý
 • 91
 • 642
 • 2

tăng cường quản lý rủi ro tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn – chi nhánh thanh bình, tỉnh hải dương (2)

tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh thanh bình, tỉnh hải dương (2)
. quản l5 rủi ro tín dụng nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Chi Nhánh Thanh Bình, tỉnh Hải Dương 2.1 Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Chi Nhánh. pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi Nhánh Thanh Bình. Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG NHÂN CỦA NGÂN HÀNG. dụng nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi Nhánh Thanh Bình, tỉnh Hải Dương. 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp PTNT – Chi
 • 14
 • 217
 • 0

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh quảng bình

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh quảng bình
. CHNGă2. HÀNG NÔNG NGHIP PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM ậ CHI NHÁNH QUNG BÌNH 21 2.1 Tng quan v Ngân hàng Nông nghip Phát trin Nông thôn Vit Nam ậ Chi nhánh Qung Bình 21 2.1.1. đng tín dng nhân ti các ngân hàng thng mi. Chng 2: Thc trng hiu qu hot đng tín dng nhân ca Ngân hàng Nông nghip Phát trin Nông thôn Vit Nam – Chi nhánh Qung Bình. . 3: Gii pháp nâng cao hiu qu hot đng tín dng nhân ti Ngân hàng Nông nghip Phát trin Nông thôn Vit Nam – Chi nhánh Qung Bình. 1 LÝ LUN CHUNG V HIU QU TÍN DNG NHÂN CHNGă1. TIăCỄCăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI
 • 87
 • 233
 • 0

Chuyên đề xây dựng hệ thống quản lý tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh thị xã tuyên quang

Chuyên đề xây dựng hệ thống quản lý tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thị xã tuyên quang
MỤC LỤCMỤC LỤC 1LỜI CẢM ƠN 3LỜI NÓI ĐẦU 4CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÍN DỤNG 51.1 Một số khái niệm 51.2 Chính sách tín dụng chung của hệ thống NHNoPTNT Việt Nam 5Những đối tượng nhu cầu vốn không được vay 5Những nguyên tắc điều kiện vay vốn 61.3 Lưu Quy trình đồ tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn việt nam 7CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA ĐỂ TÀI 92.1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 9Giới thiệu địa điểm khảo sát :Chi nhánh NHNo PTNT thị xã Tuyên Quang 9Sơ đồ Tổ chức hành chính liên quan tín dụng : 9Hoạt động tín dụng : tại ngân hàng NHNo PTNT chi nhánh Thị xã Tuyên quang 10Hiện trạng tin học tại địa điểm khảo sát 122.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI: 12CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 143.1 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 143.2 THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THÔNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG: 15Biểu đồ phân cấp chức năng 15Biểu đồ luồng dữ liệu mức Khung cảnh của hệ thống 20Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh của hệ thống 203.3 THIẾT KẾ DỮ LIỆU: 29Phát hiện các thực thể 29Thiết kế các bảng dữ liệu 30Sơ đồ thực thể liên kết 443.4 THIẾT KẾ GIAO DIỆN. 45Form Đăng ký Nhóm người sử dụng 45From Đăng ký người sử dụng 46From Cập nhật Danh mục 47From Cập nhật danh mục Loại vay 47From Cập nhật danh mục Phương thức cho vay 48From Cập nhật danh mục Mục đích sử dụng vốn vay 48From Cập nhật danh mục Tài khoản cho vay 49 49 49From Cập nhật Thông tin khách hàng 50From Cập nhật thông tin Hợp đồng tín dụng 52From Lập kế hoạch giải ngân 53From Lập kế hoạch Thu nợ gốc. 54From Lập kế hoạch thu Lãi 55From Cập nhật Thông tin Người bảo lãnh 56From Lập Hợp đồng Bảo đảm tiền vay 57From Đăng ký Tài sản thế chấp 58From Giải ngân 59From Thu nợ 60From Tra cứu thông tin khách hàng 61From Tra cứu thông tin Hợp đồng tín dụng 62CHƯƠNG 4 CÀI ĐĂT CHƯƠNG TRÌNH 634.1 Cấu hình Cài đặt chương trình: 634.2 Menu Hệ thống 634.3 Một số Giao diện khi thực hiện chương trình 64From Đăng nhập 64Màn hình chính của chương trình 64 64From Lập nhóm người sử dụng 65From Đăng ký người sử dụng 65From Thay đổi mật khẩu 66From Cập nhật Danh mục Loại vay 66From Cập nhật thông tin khách hàng 67From Lập hợp đồng tín dụng 67From thu nợ 68Tra cứu thông tin khách hàng 68KẾT LUẬN 69TÀI LIỆU THAM KHẢO 70
 • 72
 • 406
 • 0

ĐO LƯỜNG sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với tín DỤNG NHÂN tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

ĐO LƯỜNG sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với tín DỤNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING NGUYỄN LAN DUNG ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI. .. Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chi Minh (Agribank – CN TPHCM) nâng cao chất lượng tín dụng nhân góp phần giúp công tác tín dụng nhân hoạt động cách hiệu... suất dành cho khách hàng Khách hàng chọn Agribank - CN TPHCM ngân hàng sử dụng sản phẩm tín dụng nhân Khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm tín dụng nhân Agribank - CN TPHCM Khách hàng giới
 • 110
 • 448
 • 2

Phân tích hoạt động tín dụng nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn An Giang Chi nhánh huyện Thoại Sơn

Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang Chi nhánh huyện Thoại Sơn
... Phân tích tiêu đánh giá hoạt động tín dụng nhân NHNo & PTNT An Giang – chi nhánh huyện Thoại Sơn 48 2.4 Đánh giá chung hoạt động tín dụng nhân NHNo & PTNT chi nhánh huyện Thoại Sơn. .. luận tín dụng nhân 1.1 Tổng quan tín dụng nhân 1.1.1 Khái niệm tín dụng nhânTín dụng ngân hàng: tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng. .. hiệu hoạt động tín dụng nhân NHNo & PTNT An Giang – chi nhánh huyện Thoại Sơn 51 3.1 Định hướng phát triển ngân hàng thời gian tới 51 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng
 • 69
 • 171
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quảng bình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quảng bình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quảng bình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quảng bình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quảng bình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quảng bình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quảng bình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quảng bình (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quảng bình (Khóa luận tốt nghiệp)
 • 87
 • 138
 • 0

CÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến mức độ hài LÒNG của KHÁCH HÀNG về CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tín DỤNG NHÂN tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

CÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến mức độ hài LÒNG của KHÁCH HÀNG về CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tín DỤNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
... QUAN VỀ VỀ TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG tê THƯƠNG MẠI 27 ́H CHƯƠNG II: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG NHÂN TẠINGÂN HÀNG... trạng phát triển tín dụng nhân Agribank - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 39 h ại Đ 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG... Ngân hàng Thương ọc mại Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ tín dụng nhân Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn K Việt Nam - Chi nhánh Thừa
 • 117
 • 42
 • 0

Quản trị rủi ro tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thông việt nam (agribank) – chi nhánh quang trung quảng bình

Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông việt nam (agribank) – chi nhánh quang trung quảng bình
... LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG H NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN IN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG QUẢNG BÌNH 72 K 3.1 Định hướng Quản trị rủi ro tín dụng nhân ngân. .. luận Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng nhân ngân hàng thương mại Đ A Chương 2: Quản trị rủi ro tín dụng nhân Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Quảng. .. thôn Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Quảng Bình 72 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng nhân quản trị rủi ro tín dụng Đ A nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam
 • 110
 • 16
 • 0

Phát triển tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện bố trạch quảng bình

Phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam  chi nhánh huyện bố trạch quảng bình
... PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 69 3.1 Định hướng phát triển tín dụng nhân Agribank... Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch 27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH... hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng nhân Agribank chi nhánh huyện HU Bố Trạch Quảng Bình Ế TR I ĐẠ NG
 • 101
 • 19
 • 0

Phát triển tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện bố trạch quảng bình

Phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam  chi nhánh huyện bố trạch quảng bình
... PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 69 3.1 Định hướng phát triển tín dụng nhân Agribank... Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch 27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH... hàng đầu, tín dụng hoạt động chủ lực ngân hàng Chính tơi chọn đề tài "Phát triển tín dụng nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình làm
 • 101
 • 9
 • 0

Phát triển tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện bố trạch quảng bình

Phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam  chi nhánh huyện bố trạch quảng bình
... PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 69 3.1 Định hướng phát triển tín dụng nhân Agribank... Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch 27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH... hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng nhân Agribank chi nhánh huyện HU Bố Trạch Quảng Bình Ế TR I ĐẠ NG
 • 101
 • 5
 • 0

Phát triển thị trường tín dụng nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện anh sơn, tỉnh nghệ an

Phát triển thị trường tín dụng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện anh sơn, tỉnh nghệ an
... TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ANH SƠN, NGHỆ AN 28 2.1 Giới thiệu Ngân hàng NN&PTNT huyện Anh Sơn, Nghệ An 28... nhằm phát triển thị trường tín dụng nhân Ngân hàng NN&PTNT huyện Anh Sơn, Nghệ An 1.2.2 Mục tiêu cụ (1) Đánh giá thực trạng phát triển thị trường tín dụng nhân Ngân hàng NN&PTNT huyện Anh Sơn,. .. cứu: Thị trường tín dụng nhân Ngân hàng NN&PTNT huyện Anh Sơn, Nghệ An - Đối tượng điều tra, khảo sát: Hoạt động phát triển thị trường tín dụng nhân Ngân hàng NN&PTNT huyện Anh Sơn, Nghệ An;
 • 110
 • 5
 • 0
1 2 3 4 .. >