Tổng hợp tài liệu :

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa

mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối phái sinh tại ngân hàng tmcp đầu phát triển việt nam chi nhánh khánh hòa

mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối phái sinh tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh khánh hòa
. sinh tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa. Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngoại hối phái sinh tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh. pháp mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh này cho Ngân hàng. 3. Đối ng nghiên cứu Hoạt động kinh doanh ngoại hối phái sinh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt. đã lựa chọn đề tài khóa luận: Mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối phái sinh tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa . 2 2. Mục tiêu nghiên
 • 105
 • 311
 • 0

Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng đầu phát triển việt nam chi nhánh khánh hòa

Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh khánh hòa
. hoạt động quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng Đầu Phát triểnchi nhánh Khánh Hòa Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại BIDV Khánh Hòa. . ngân hàng, em đã chọn đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam - chi nhánh Khánh Hòa . 2. Mục tiêu của đề tài: Làm rõ lý luận về quản trị quan hệ khách. riêng. Đánh giá thực trạng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại BIDV Khánh Hòa để từ đó xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại BIDV Khánh Hòa trong ng lai hoàn chỉnh hơn để
 • 111
 • 522
 • 4

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng đầu phát triển việt nam chi nhánh khánh hòa

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh khánh hòa
. tập tại Ngân hàng Đầu Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa em đã đƣợc học hỏi nhiều kiến thức thực tế bổ ích .Trên sở nghiên cứu hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh ngân hàng. “ Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Đầu Phát Triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa 5 2. Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa những vấn đề bản về hoạt. Khánh Hòa. - Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa. 6 CHƢƠNG 1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
 • 107
 • 181
 • 0

Giải pháp góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng đầu phát triển việt nam chi nhánh khánh hoà

Giải pháp góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh khánh hoà
. tập tại ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa, em xin chọn đề tài: Giải pháp góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi. quan về dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hoà - Chương. dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa. - Đề tài đã chỉ ra những mặt đạt được những vấn đề còn tồn tại trong dịch vụ phát triển điện tử
 • 83
 • 152
 • 0

một số nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh khánh hòa

một số nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh khánh hòa
. ắn bó của nhân viên đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Khánh Hòa. 3. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối ng nghiên cứu: Sự gắn bó của nhân viên đối. định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Khánh Hòa, từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách cho Chi nhánh. hưởng của các nhân tố đến sự gắn bó của nhân viên đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Khánh Hòa. - Đề xuất một số giải giáp nhằm giữ chân nhân viên,
 • 134
 • 532
 • 5

phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu phát triển việt nam - chi nhánh khánh hòa

phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh khánh hòa
. Đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa 31 2.2 Tình hình hoạt động dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa giai đoạn 200 8-2 011. trên mở ra hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh, tôi đã quyết định chọn đề tài Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh. hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa. 5 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 1.1 Dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.1
 • 133
 • 126
 • 0

quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong hoạt động huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu phát triển việt nam – chi nhánh khánh hòa

quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong hoạt động huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh khánh hòa
. TRẠNG HOẠT ĐỘNG CRM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 25 2.1. Giới thiệu về Ngân hàngTMCP Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh. tài: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trọng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa bởi tính thiết yếu tầm quan trọng của quản trị quan. QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHÁNH HÒA Chuyên ngành :Quản trị kinh doanh
 • 107
 • 399
 • 3

Đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa

Đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa
. chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa Chương 4: Giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tín dụng bán. DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 32 3.1/ Khái quát về ngân hàng BIDV chi nhánh Khánh Hòa hoạt động tín dụng bán lẻ tại chi nhánh 32 3.1.1/ Khái quát về ngân hàng. trình cấp tín dụng bán lẻ tại ngân hàng BIDV 45 3.3/ Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ tín dụng bán lẻ của ngân hàng BIDV chi nhánh Khánh Hòa 51 vi 3.3.1/ Đánh giá độ tin
 • 116
 • 481
 • 0

Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa

Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa
. tín dng xp hng tín dng ti ngân i.  Thc trng công tác chm tín dng xp hng khách hàng ti Ngân hàng TMn Vit Nam chi nhánh Khánh. y ca công tác XHTD khách hàng nên sau mt thi gian thc tp BIDV chi nhánh Khánh Hòa em  ch    n công tác chm tín dng xp hng khách hàng tn. chm tín di Ngân hàng BIDV chi nhánh Khánh Hòa: 59  m tín dng xp hng khách hàng ti Ngân n Vit Nam
 • 125
 • 240
 • 2

Phân tích hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa

Phân tích hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa
. 2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 17 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI. Nghiệp vụ thẻ giáo hướng dẫn thực tập, đề tài: “ Phân tích hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa đã được chọn để nghiên cứu hoàn. 3.1.2 Định hướng phát triển thẻ ngân hàng giai đoạn 2010 – 2020 81 3.2 Một số giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa. 84 3.2.1
 • 107
 • 694
 • 5

Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa

Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa
. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ HỒNG TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHÁNH HÒA Chuyên. kinh doanh ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa. - Về không gian: Đề tài được thực hiện nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam. pháp quản trị tốt rủi ro tín dụng ngân hàng. Trong các năm 2001-2012, tỷ lệ nợ xấu của các NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa (BIDV Khánh
 • 26
 • 419
 • 1

Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro tại ngân hàng TMCP đầu phát triển việt nam chi nhánh khánh hòa

Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng tín dụng khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh khánh hòa
... Hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa em chọn đề tài Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển. .. CHÍNH NGÂN HÀNG o0o KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH... động tín dụng công tác xếp hạng tín dụng khách hàng chi nhánh BIDV Khánh Hòa 80 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng Ngân hàng TMCP Đầu Phát
 • 124
 • 232
 • 0

mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa

mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa
... mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh. .. TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIDV KHÁNH HÒA 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV Khánh Hòa thành... pháp mở rộng CVTD Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa Đối ng phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu mở rộng CVTD Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi
 • 100
 • 580
 • 5

Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu phát triển việt nam chi nhánh khánh hòa

Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh khánh hòa
... Đầu Phát triển tỉnh Phú Khánh - Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển tỉnh Khánh Hoà - Chi nhánh TMCP Ngân hàng Đầu Phát triển tỉnh Khánh Hoà Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Khánh. .. TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN KHÁNH HÒA (BIDV KHÁNH HÒA) 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN KHÁNH HÒA (BIDV KHÁNH HÒA)... chung Ngân hàng TMCP Đầu & Phát triển Việt Nam, Chi nhánh mang tên: - Chi nhánh Ngân hàng kiến thiết tỉnh Phú Khánh - Chi nhánh Ngân hàng Đầu xây dựng tỉnh Phú Khánh - Chi nhánh Ngân hàng Đầu
 • 109
 • 180
 • 0

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa
... phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển - Chi nhánh Khánh Hòa + Đưa số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển - Chi nhánh. .. pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Khánh Hòa CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Dịch. .. Tổng quan phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Khánh Hòa Chương 3:
 • 121
 • 33
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa
... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THANH CƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT... sở để tác giả chọn đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Khánh Hòa" làm Luận văn thạc sĩ 1.2... học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hài long khách hàng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Khánh
 • 127
 • 29
 • 1

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa
... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THANH CƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT... sở để tác giả chọn đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Khánh Hòa" làm Luận văn thạc sĩ 1.2... học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hài long khách hàng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Khánh
 • 127
 • 10
 • 0

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa
... dịch vụ ngân hàng điện tử Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam- CN Khánh Hòa Chương 3: Giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam- CN Khánh. .. thuyết phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng thương mại - Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV Khánh Hòa - Giải pháp hoàn thiện hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV Khánh. .. hình dịch vụ ngân hàng điện tử v 1.3.3 Các loại hình phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng thương mại 1.3.4 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng điện tử 1.3.5 Vai trò dịch vụ ngân hàng
 • 93
 • 16
 • 0
1 2 3 4 .. >