Tổng hợp tài liệu :

Ảnh hưởng của các nhân tố của môi trường tổ chức đến hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh nha trang

một số nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh khánh hòa

một số nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh khánh hòa
. ắn của nhân viên đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Khánh Hòa. 3. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối ng nghiên cứu: Sự gắn bó của nhân viên đối. định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Khánh Hòa, từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách cho Chi nhánh. hưởng của các nhân tố đến sự gắn bó của nhân viên đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Khánh Hòa. - Đề xuất một số giải giáp nhằm giữ chân nhân viên,
 • 134
 • 532
 • 5

Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàngnhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu phát triển Việt Nam khu vực TPHCM

Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam khu vực TPHCM
. kinh tế: Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàngnhân tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam khu vực Tp.HCM” là kết quả của quá trình. ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNGNHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM KHU VỰC TP.HCM 64! 3.1.!ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU. ñến các yếu tố quyết ñịnh sử dụng dịch vụ ngân hàng ñiện tử ñể thể giữ vững phát triển nền khách hàngnhân sử dụng dịch vụ Ngân hàng ñiện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt
 • 109
 • 337
 • 2

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
. KHÁCH HÀNG TI NGÂN HÀNG TMCP N VIA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH CH3 : KINH CÁC NHÂN T N QUYNH GI TIT KIM CA KHÁCH HÀNG TI NGÂN. NGÂN HÀNG  PHÁT TRIN VIT NAM A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH I PHÁP NHM THU HÚT KHÁCH HÀNG GI TIT KIM TI NGÂN HÀNG N VIT NAM A. cáo các ngân hàng nên ch ng cung c khách hàng th d dàng tip cn các thông tin v sn phm, dch v ca ngân hàng mt cách nhanh nht hiu qu nht. Khách hàng s
 • 119
 • 382
 • 2

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh bến thành

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bến thành
... ng BIDV: Ngân hàng th ng m i c ph n u t Phát tri n Vi t Nam BIDV Chi nhánh B n Thành: Ngân hàng th ng m i c ph n u t Phát tri n Vi t Nam- Chi nhánh B n Thành EFA: Ph ng pháp phân tích nhân t khám... hi n nay, công tác c bi t v i Ngân Hàng TMCP u t Phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh B n Thành (BIDV Chi nhánh B n Thành ), ch m i vào ho t đ ng h n hai n m, n n khách hàng ch a nhi u, công tác huy... dài v i ngân hàng c bi t, giao d ch c a khách hàng x y s c , dù phát sinh ch quan hay khách quan t phía ngân hàng hay khách hàng, đ u t o tâm lý lo s cho khách hàng Khi đó, m t đ i ng nhân viên
 • 118
 • 365
 • 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng internet banhking của khách hàngnhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh bà rịa – vũng tàu

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng internet banhking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bà rịa – vũng tàu
... học Bà Rịa- Vũng Tàu Thực đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Internet Banking khách hàngnhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát Triển Việt Nam, chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu. .. BÀ RỊA-VŨNG TÀU - PHẠM DUY KHÁNH ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNGNHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT... yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàngnhân BIDV Bà Rịa- Vũng Tàu? (2): Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàngnhân
 • 101
 • 103
 • 0

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNGNHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH AN GIANG

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH AN GIANG
Tín dụng là hoạt động truyền thống mang lại lợi nhuận cho các ngân hàng thương mai. Tuy nhiên hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nợ xấu luôn tồn tại ở bất cứ ngân hàng nào. Quản lý phòng ngừa rủi ro tín dụng trong điều kiện hiện nay rất phức tạp khó khăn. Ngân hàng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng rủi ro, nhưng thể đưa ra những giải pháp đồng bộ hữu hiệu để thể ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng. Cùng với quá trình mở cửa phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Khách hàngnhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của các ngân hàng thương mại. Các dịch vụ khách hàngnhân đặc biệt là sản phẩm tín dụng được các ngân hàng cung cấp rất đa dạng: phong phú trở thành những công cụ cạnh tranh chủ yếu. Không chỉ những NHTMCP Việt Nam mà các Ngân hàng nước ngoài tên tuổi như HSBC, ANZ, UOB, SCB cũng tham gia vào thị trường khách hàng cá nhân.Ngay từ những ngày đầu hoạt động, BIDV đã xác định khách hàngnhân là đối tượng khách hàng mục tiêu trong định hướng phát triễn hoạt động kinh doanh tại địa bàn Tỉnh An Giang. Kiên định với định hướng hoạt động này, BIDV là ngân hàng đi đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam trên địa bàn Tỉnh cung cấp các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàngnhân như: cho vay sản xuất kinh doanh; cho vay trả góp mua nhà, nền nhà, sửa chữa nhà, cho vay sinh hoạt tiêu dùng; cho vay du học... Cho vay khách hàngnhân tuy tạo ra nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi ro mà Ngân hàng cần quan tâm. Tính đến ngày 2572018 dư nợ cho vay khách hàngnhân tại BIDV chi nhánh An Giang là 1.216 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng của tín dụng khách hàngnhân tại BIDV chi nhánh An Giang trong 3 năm gần nhất là khoảng 12% nợ xấu của tín dụng khách hàngnhân là khoảng 3%. 3% trên dư nợ trên một ngàn tỷ đồng là một con số rất đáng lo ngại.Vì vậy, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàngnhân vay vốn tại tỉnh An Giang là cần thiết ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng thương mại, qua đó khơi thông được nguồn vốn cho khách hàng vay vốn phục vụ cho cá nhân nhằm giúp họ cải thiện cuộc sống. Đó là động lực thúc đẩy tôi lựa chọn đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàngnhân tại Ngân Hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam – chi nhánh An Giang” làm đề tài tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chínhNgân hàng.1.2Mục tiêu nghiên cứu1.2.1Mục tiêu nghiên cứu tổng quátĐề tài nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng, các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàngnhân kiểm chứng các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàngnhân tại BIDV, chi nhánh An Giang, từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàngnhân tại BIDV, chi nhánh An Giang.1.2.2Mục tiêu nghiên cứu cụ thểPhân tích thực trạng trả nợ vay của khách hàngnhân tại BIDV, chi nhánh An Giang.Vận dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để thiết lập mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàngnhân tại BIDV, chi nhánh An Giang. Từ đó, tiến hành xem xét mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến khả năng trả nợ vay của khách hàngnhân tại BIDV, chi nhánh An Giang.Đề ra các đề xuất giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàngnhân tại BIDV, chi nhánh An Giang thông qua các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay.1.3 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Thực trạng trả nợ vay của khách hàngnhân tại BIDV, chi nhánh An Giang như thế nào?Câu hỏi 2: Nhân tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàngnhân tại BIDV chi nhánh An Giang?Câu hỏi 3: Mô hình hồi quy Binary Logistic xác định được trong nghiên cứu thể áp dụng được trong việc dự báo khả năng trả nợ của khách hàngnhân tại BIDV chi nhánh An Giang hay không?Câu hỏi 4: Kiến nghị nào thể vận dụng tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàngnhân tại BIDV chi nhánh An Giang?1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu1.4.1 Đối tượng nghiên cứu•Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nhân tố tác động tới khả năng trả nợ của khách hàngnhân tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh An Giang.• Khách thể nghiên cứu (đối tượng khảo sát): Khách hàngnhân vay vốn tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh An Giang. 1.4.2Phạm vi nghiên cứu•Phạm vi không gian: Ngân hàng BIDV chi nhánh An Giang •Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập trong thời gian 20162018, số liệu sơ cấp thu thập tháng 8,9 năm 20181.5Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tàiXác định nguyên nhân ảnh hưởng khả năng trả nợ của khách hàngnhân tại BIDV chi nhánh An Giang, từ đó những kiến nghị nhằm điều chỉnh các chính sách tín dụng liên quan nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro cho ngân hàng trong cho vay khách hàng cá nhân, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàngnhân tại BIDV chi nhánh An Giang, giúp ngân hàng phát triển bền vững.2. SỞ LÝ THUYẾT CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUA
 • 29
 • 321
 • 12

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàngnhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam trên địa bàn thừa thiên huế

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam trên địa bàn thừa thiên huế
... (BIDV Huế) Xuất phát từ lý em định chọn đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn khách hàngnhân ngân hàng thương mại cổ phần Đầu phát triển Việt Nam địa bàn Thừa Thiên Huế ... Mại Cổ Phần Đầu Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế Chương 3: Định hướng giải pháp thu hút khách hàngnhân vay vốn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Phát Triển Việt Nam. .. động nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn khách hàngnhân ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam địa bàn Thừa Thiên Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS-TS Nguyễn Tài Phúc - Căn vào
 • 131
 • 118
 • 3

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàngnhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam trên địa bàn thừa thiên huế

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam trên địa bàn thừa thiên huế
... (BIDV Huế) Xuất phát từ lý em định chọn đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn khách hàngnhân ngân hàng thương mại cổ phần Đầu phát triển Việt Nam địa bàn Thừa Thiên Huế ... Mại Cổ Phần Đầu Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế Chương 3: Định hướng giải pháp thu hút khách hàngnhân vay vốn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Phát Triển Việt Nam. .. động nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn khách hàngnhân ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển Việt Nam địa bàn Thừa Thiên Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS-TS Nguyễn Tài Phúc - Căn vào
 • 131
 • 40
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàngnhân gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam, chi nhánh ninh thuận

Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh ninh thuận
... yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàngnhân dịch vụ tiền gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển chi nhánh Ninh Thuận 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Xác định nhân tố ảnh hưởng đến. .. DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN VÕ HOÀNG ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNGNHÂN GỬI TIỀN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT... hưởng đến lòng trung thành khách hàngnhân sử dụng dịch vụ tiền gửi ngân hàng BIDV chi nhánh Ninh Thuận Đo lương mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàngnhân sử
 • 110
 • 24
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa
... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THANH CƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT... sở để tác giả chọn đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Khánh Hòa" làm Luận văn thạc sĩ 1.2... học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hài long khách hàng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Khánh
 • 127
 • 29
 • 1

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa
... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THANH CƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT... sở để tác giả chọn đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Khánh Hòa" làm Luận văn thạc sĩ 1.2... học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hài long khách hàng dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Khánh
 • 127
 • 10
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàngnhân gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam, chi nhánh ninh thuận

Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh ninh thuận
... yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàngnhân dịch vụ tiền gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển chi nhánh Ninh Thuận 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Xác định nhân tố ảnh hưởng đến. .. DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN VÕ HOÀNG ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNGNHÂN GỬI TIỀN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT... hưởng đến lòng trung thành khách hàngnhân sử dụng dịch vụ tiền gửi ngân hàng BIDV chi nhánh Ninh Thuận Đo lương mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàngnhân sử
 • 110
 • 7
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thanh toán qua điện thoại thông minh của khách hàngnhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam chi nhánh đồng nai

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thanh toán qua điện thoại thông minh của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh đồng nai
... cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ tốn qua điện thoại thơng minh khách hàngnhân BIDV -chi nhánh Đồng Nai - Chương 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ tốn qua điện. .. tác động yếu tố đến ý định sử dụng dịch vụ tốn qua điện thoại thơng minh khách hàngnhân nào? Yếu tố tác động mạnh đến ý định sử dụng dịch vụ tốn qua điện thoại thơng minh khách hàng? - Câu... minh khách hàngnhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai Nghiên cứu kỳ vọng xác định yếu tố mức độ tác động yếu tố đến ý định sử dụng dịch vụ toán qua
 • 101
 • 39
 • 0

Ảnh hưởng của các nhân tố của môi trường tổ chức đến hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần đầu phát triển việt nam, chi nhánh nha trang

Ảnh hưởng của các nhân tố của môi trường tổ chức đến hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh nha trang
... luận văn: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC ĐẾN HÀNH VI HỖ TRỢ THƯƠNG HIỆU CỦA NHÂN VI N NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VI T NAM, CHI NHÁNH NHA TRANG cơng... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HUỲNH THỊ NGỌC HẠNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC ĐẾN HÀNH VI HỖ TRỢ THƯƠNG HIỆU CỦA NHÂN VI N NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VI T... hàng TMCP Đầu Phát Triển Vi t Nam chi nhánh Nha Trang  Mục tiêu cụ thể - Xác định yếu tố môi trường tổ chức ảnh hưởng đến hành vi hỗ trợ thương hiệu nhân vi n ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển
 • 116
 • 19
 • 0
1 2 3 4 .. >