Tổng hợp tài liệu :

Một số nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh thị xã hà tiên, tỉnh kiên giang

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM LƯỢNG TIỀN GỬI VÀO NGÂN HÀNG: TRƯỜNG HỢP NHTMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH CẦN THƠ

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM VÀ LƯỢNG TIỀN GỬI VÀO NGÂN HÀNG: TRƯỜNG HỢP NHTMCP SÀI GÒN CHI NHÁNH CẦN THƠ
Tiền gửi tiết kiệmlà khoản tiền của nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được
 • 66
 • 2,377
 • 21

Slide đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh TT huế

Slide đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh TT huế
. về ngân hàng BIDV tại TP Huế Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng nhân tại ngân hàng BIDV- chi nhánh TP Huế. . phỏng vấn khách hàng nhân trực tiếp thông qua các nhân tố như: các yếu tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm, chất lượng dịch vụ, quyết định trong
 • 45
 • 1,005
 • 5

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh TT huế

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV chi nhánh TT huế
. hiểu đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng BIDV _ chi nhánh TP Huế của khách hàng nhân. . Chương 2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH TT HUẾ 2.1. Tổng quan về ngân hàng đầu
 • 76
 • 1,197
 • 22

một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phương thức chăn nuôi bò của nông hộ ở cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị

một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phương thức chăn nuôi bò của nông hộ ở xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị
. định lựa chọn phương thức chăn nuôi bò của nông hộ ở Cam Thành huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng chăn nuôi bò ở Cam Thành, huyện Cam lộ, Quảng Trị. -. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến phương thức nuôi bò của nông hộ ở Cam Thành. PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1. Vài nét về nông hộ kinh tế nông hộ Nông hộ là hình thức kinh tế cơ bản của nông. Thành, huyện Cam lộ, tỉnh Quảng Trị  Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế hội chung của Tình hình chăn nuôi bò ở 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phương thức nuôi bò của nông hộ Trả lời
 • 56
 • 1,379
 • 3

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh tân bình

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh tân bình
. CA KHÁCH HÀNG TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THNG CHI NHÁNH TÂN BÌNH ÁNH GIÁ CÁC NHÂN T NH HNG N QUYT NH GI TIN TIT KIM TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THNG CHI NHÁNH TÂN. CÁC NHÂN T NH HNG N QUYT NH GI TIN TIT KIM CA KHÁCH HÀNG TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN CÔNG THNG CHI NHÁNH TÂN BÌNH CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHệNH – NGÂN HÀNG. TRN VN LÂU CÁC NHÂN T NH HNG N QUYT NH GI TIN TIT KIM CA KHÁCH HÀNG TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN CÔNG THNG CHI NHÁNH TÂN BÌNH LUN VN THC
 • 108
 • 670
 • 10

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng nhân tại Agribank chi nhánh Phước Kiển Luận văn thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Phước Kiển Luận văn thạc sĩ
. ca các NHTM có th gây nh hng đn s an toàn ca h thng ngân hàng. 1.2 Khách hàng nhân quyt đnh gi tin 1.2.1 Khách hàng nhân Khách hàng nhân là đi tng khách hàng. quyt đnh gi tin ca khách hàng nhân. 15 1.3.1 Các yu t nh hng đn quyt đnh gi tin ca khách hàng nhân 15 1.3.1.1 Các yu t bên ngoài 15 1.3.1.2 Các yu t bên trong 17. 6 1.1.2.2 Các hình thc huy đng vn ca Ngân hàng thng mi 8 1.2 Khách hàng nhân quyt đnh gi tin 10 1.2.1 Khách hàng nhân 10 1.2.2 Quyt đnh gi tin 12 1.3 Các yu t nh
 • 119
 • 424
 • 6

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM.PDF

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM.PDF
. Phân tích các yu t nh hng đn quyt đnh gi tin ca khách hàng nhânNgân hàng TMCP u t Phát trin Vit Nam trên đa bàn Thành ph H Chí 3 Minh” nhm phân tích các nhân. nghip hoc nhân gi vào ngân hàng đ nh ngân hàng gi thanh toán h. Trong phm vi s d cho phép, các nhu cu chi tr ca doanh nghip nhân đu đc ngân hàng thc hin. Các khon. vy tôi chn đ tài " ;Phân tích các nhân t nh hng đn quyt đnh gi tin ca khách hàng nhân ti Ngân hàng TMCP u t & Phát trin Vit Nam trên đa bàn Thành ph H Chí Minh".
 • 100
 • 577
 • 7

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
. ca khách hàng nhân ti NH TMCP Công Thng Vit Nam 19 Kt lun chng 1 20 CHNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N QUYT NH GI TIN CA KHÁCH HÀNG NHÂN TI NH TMCP CÔNG. sn phm ngân hàng ca khách hàng 13 1.3.4 Các nhân t nh hng đn quyt đnh gi tin ca khách hàng nhân 15 1.3.4.1. Nhng nhân t thuc môi trng bên ngoài 15 1.3.4.2. Nhng nhân t. CHNG 1: TNG QUAN V CÁC NHÂN T NH HNG N QUYT NH GI TIN CA KHÁCH HÀNG NHÂN 1.1 Dch v ngân hàng cht lng dch v ngân hàng 4 1.1.1 Khái nim Dch v ngân hàng 4 1.1.2 c
 • 94
 • 287
 • 2

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM VÀO NG6AN HÀNG TMCP Á CHÂU TẠI TPHCM.PDF

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM VÀO NG6AN HÀNG TMCP Á CHÂU TẠI TPHCM.PDF
. kim vào ngân hàng TMCP Á Châu trên đa bàn thành ph H Chí Minh.  ánh giá mc đ tác đng ca các nhân t có nh hng đn quyt đnh gi tin tit kim vào ngân hàng TMCP Á Châu ca khách. đn quyt đnh gi tin tit kim vào ngân hàng TMCP Á Châu 37 2.2.1. ánh giá các nhân t nh hng đn quyt đnh gi tin tit kim vào ngân hàng TMCP Á Châu : Kt qu t cuc điu tra 37. TIT KIM TI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N QUYT NH GI TIN TIT KIM TI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 25 2.1. Gii thiu v ngân hàng TMCP Á Châu 25 2.1.1. Bi
 • 81
 • 295
 • 1

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁC NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM.PDF

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁC NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM.PDF
. gi ca khách hàng nhân ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn 34 2.3.2. Nhng mt hn ch trong công tác huy đng tin gi ca khách hàng nhân ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn 36 2.3.3. Nguyên nhân ch. CA KHÁCH HÀNG NHÂN TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 23 2.1. Gii thiu v Ngân hàng TMCP Sài Gòn 23 2.1.1. Lch s hình thành phát trin 23 2.1.2. Khái quát v các sn phm tin gi ca ngân. NGHIÊN CU CÁC NHÂN T NH HNG N QUYT NH GI TIN CA KHÁCH HÀNG NHÂN TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN TRÊN A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Chuyên ngành : Tài Chính – Ngân Hàng
 • 87
 • 310
 • 2

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF
. PHẠM THỊ KIỀU NGÂN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NH TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC. do trên, tác  quy nh chn  tài nghiên cu " Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam khu vực Thành. Thành Phố Hồ Chí Minh- Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam oan lun  Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất
 • 123
 • 916
 • 5

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh nha trang

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng  chi nhánh nha trang
. HỌC NHA TRANG NGUYỄN NGỌC THIỆN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG. ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN NH TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – VPBANK CHI NHÁNH NHA TRANG 31 2.2 Các phương pháp nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến quyết. độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Nha Trang. Một số giải pháp nhằm thu hút khách
 • 121
 • 798
 • 7

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh an giang – phòng giao dịch thành phố long xuyên

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh an giang – phòng giao dịch thành phố long xuyên
. LƢỢNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 58 CHƢƠNG 6 60 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 x DANH SÁCH BNG Trang Bảng 2.1 Diễn giải biến độc lập dấu kỳ. 6 tháng đầu năm 2014 34 Bảng 3.5 Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả huy động vốn của PGD Long Xuyên 36 Bảng 3 .6 Kết quả hoạt độnh kinh doanh của PGD Long Xuyên từ năm 2011 đến năm 2013 6. Bảng 3.1 Tình hình nhân sự trong 3 năm gần nhất 6 tháng 2014 26 Bảng 3.2 Tình hình nguồn vốn của PGD Long Xuyên qua 3 năm 2011- 2013 6 tháng đầu năm 2014 31 Bảng 3.3 Lãi suất huy động
 • 85
 • 453
 • 1

các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của người dân vào ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh ninh kiều

các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của người dân vào ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh ninh kiều
. huy động; đồng thời góp phần làm giảm tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế xuống còn 6, 81% ở năm 2012 6, 7% trong 6 tháng đầu năm 2013. Tuy nhiên, việc thực thi các biện pháp trên đã ảnh hưởng. định trên cơ sở tháng (30 ngày) hoặc năm ( 360 ngày). - Phương thức trả lãi do tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm quy định (Điều 13, Quyết định số 1 160 /2004/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 9 năm 2004 của. khách hàng trong giao dịch, thời gian làm việc của ngân hàng. 17 - Thang đo Likert: “Thang đo 5 mức độ có thể trở thành 3 hoặc 7 mức độ đồng ý hay không đồng ý, cũng có thể trở thành
 • 70
 • 225
 • 0

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam, chi nhánh khánh hoà

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam, chi nhánh khánh hoà
... yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Xác định yếu tốảnh hưởng. .. tra yếu tố ảnh hưởng đến thái độ muốn sử dụng dịch vụ IB, từ thái độ ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ IB khách hàng Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố niềm tin, hữu ích, dễ sử dụng ảnh hưởng tích. .. đó, ý định sử dụng có tương quan đáng kể tới việc sử dụng, có ý định yếu tố quan trọng đến việc sử dụng, yếu tố khác ảnh hưởng đến việc sử dụng cách gián tiếp thông qua ý định sử dụng (Davis
 • 90
 • 589
 • 2

CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ SMART BANKING tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóa

CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ SMART BANKING tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  CHI NHÁNH THANH hóa
... thế, hướng phù hợp, thu hút ́ đầu tư, chuyển dịch cấu kinh tế tạo nên bước phát triển KT-XH địa tê ́H phương mình, góp phần vào phát triển chung tồn huyện Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả lựa... chính, ngân sách theo báo cáo tài chính, ngân sách theo quy định pháp luật; ́ hướng dẫn quan tài cấp trên; tốn ngân sách cấp thực tê ́H - Thực cơng tác kế tốn ngân sách (kế tốn thu, chi ngân. .. chức vụ sau: - Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ki - Bí thư Đồn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh; ̣c - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ho - Chủ tịch Hội Nơng dân Việt Nam (áp dụng
 • 109
 • 397
 • 0

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMART BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMART BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA
... Đầu tư phát triển Việt Nam BIDV Thanh Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hóa Thanh Hóa BIDV TW, HSC Hội sở Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam SMB Dịch vụ Smart Banking. .. phân tích yếu tố ảnh hưởng tới định Tr sử dụng dịch vụ Smart Banking khách hàng BIDV Thanh Hóa, đề tài khám phá yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ Smart Banking khách hàng tính hữu dụng, tính... lệ sử dụng dịch vụ Smart Banking Chi nhánh Thanh Hóa, nâng cao hình ảnh, uy tín đóng Tr góp vào qui mô, hiệu hoạt động Chi nhánh, chọn đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ Smart
 • 111
 • 484
 • 6

Một số nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh thị tiên, tỉnh kiên giang

Một số nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh thị xã hà tiên, tỉnh kiên giang
... TIÊU TƯỜNG PHỤC MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THỊ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN... liệt Ngân hàng khách hàng nhân tố quan trọng định đến tồn thành công Ngân hàng Nghiên cứu nhằm tìm hiểu số nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông. .. tác giả chọn đề tài Một số nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thị Tiên, Tỉnh Kiên Giang 1.2 Mục tiêu nghiên
 • 140
 • 16
 • 0
1 2 3 4 .. >