Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Kể chuyện Chiếc rễ đa tròn

Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài kể chuyện chiếc áo len

Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài kể chuyện  chiếc áo len
. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Chiếc áo len I Mục tiêu B. Kể chuyện - Rèn kĩ năng nói : dựa vào gợi ý trong SGK, HS biết nhập vai kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo lời. tập kể d. HS kể trước lớp - 1 HS đọc 3 gợi ý kể đoạn 1, lớp đọc thầm - 1, 2 HS kể mẫu + HS kể theo cặp + HS nối nhau kể 4 đoạn câu chuyện - Cả lớp và GV nhận xét IV Củng cố, dặn dò - Câu chuyện. câu chuyện " Chiếc áo len " theo lời của Lan 2. HD HS kể từng đoạn câu chuyện theo gợi ý a. Giúp HS nắm được nhiệm vụ - Đọc lại yêu cầu và gợi ý - 1 HS đọc lại b. Kể mẫu đoạn 1 - GV
 • 2
 • 302
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ
. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Người mẹ I. Mục tiêu B. Kể chuyện : + Rèn kĩ năng nói : - Biết cùng các bạn dựng lại câu chuyện theo cách phân vai trong giọng. lại chuyện hay nhất - HS tự lập nhóm và phân vai Thực hành luyện trong nhóm - Thi dựng lại chuyện theo vai IV. Củng cố, dặn dò - Qua chuyện đọc này, em hiểu gì về tấm lòng người mẹ ? ( Người mẹ. rất dũng cảm. Người mẹ có thể làm tất cả vì con. Người mẹ có thể hy sinh bản thân cho con được sống ). - Em rút ra bài học gì cho mình? ( Biết ơn mẹ em sẽ chăm ngoan, học giỏi để mẹ vui lòng_ -
 • 2
 • 463
 • 3

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện  người lính dũng cảm
. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Người lính dũng cảm I. Mục tiêu B. Kể chuyện + Rèn kĩ năng nói : dựa vào trí nhớ và các tranh minh hoạ trong SGK, kể lại được câu chuyện + Rèn kĩ. lính nhỏ phản ứng ra sao ? Câu chuyện kết thúc thế nào ? - 4 HS tiếp nối nhau kể 4 đoạn câu chuyện - 1, 2 HS kể lại toàn bộ câu chuyện IV. Củng cố, dặn dò - Câu chuyện trên giúp em hiểu điều. dõi bạn kể, nhận xét đánh giá đúng lời kể của bạn II. Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ truyện trong SGK HS : SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kể chuyện 1.
 • 2
 • 363
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn
. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Bài tập làm văn I. Mục tiêu * Kể chuyện : + Rèn kĩ năng nói : - Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện - Kể lại được một đoạn. trật tự đúng của tranh là : lời của em 3 - 4 - 2 - 1 - 1 HS đọc lại yêu cầu và mẫu - 1 HS kể mẫu 2, 3 câu - Từng cặp HS tập kể - 3, 4 HS tiếp nối nhau thi kể 1 đoạn bất kì của chuyện - Nhận xét IV chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ 2. HD kể chuyện a. Sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự câu chuyện b. Kể lại 1 đoạn của chuyện theo - HD QS lần lượt
 • 2
 • 241
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài kể chuyện trận bóng dưới đường

Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài kể chuyện  trận bóng dưới đường
. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Trận bóng dưới lòng đường I. Mục tiêu * Kể chuyện : - Rèn kĩ năng nói : HS biết nhập vai một nhân vật, kể lại 1 đoạn của câu chuyện - Rèn kĩ năng. trò Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ - Mỗi em sẽ nhập vai 1 nhân vật trong câu chuyện, kể lại 1 đoạn của câu chuyện 2. Giúp HS hiểu yêu cầu của BT - Câu chuyện vốn đực kể theo lời ai ? - Có thể kể. chọn người kể hay già, bác đứng tuổi - Đoạn 3 : Theo lời Quang, ông cụ, bác đứng tuổi, bác xích lô + 1 HS kể mẫu 1 đoạn - Từng cặp HS tập kể - 3, 4 HS thi kể chuyện IV. Củng cố, dặn dò - Em nhận
 • 2
 • 308
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 8 bài kể chuyện các em nhỏ và cụ già

Giáo án tiếng việt 3 tuần 8 bài kể chuyện  các em nhỏ và cụ già
. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện: Tiết 22 - 23 CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ I.Mục tiêu: B. Kể chuyện : Biết nhập vai 1 bạn nhỏ trong truyện kể lại được câu truyện, giọng. biến câu chuyện. Nghe bạn kể chuyện. II.Đồ dùng: Sgk -giáo án. III.Hoạt động: 1 .Bài cũ: 2em. 2 .Bài mới:Giới thiệu bài. Gv đọc – nêu cách. Hs đọc câu. Đọc đoạn trước lớp Đọc đoạn trong nhóm 5 em đọc. khi trò chuyện với cụ các bạn nhỏ cụ thấy nhẹ lòng? Câu chuyện nói gì? Vì sao các bạn tuy không giúp gì được nhưng ông cụ vẫn cảm ơn? Qua câu chuyện em hiểu điều gì? Luyện đọc. Kể chuyện Nêu
 • 2
 • 314
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài kể chuyện giọng quê hương

Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài kể chuyện  giọng quê hương
. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Giọng quê hương I. Mục tiêu * Kể chuyện + Rèn kĩ năng nói : Dựa vào trí nhớ và tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện. Biết thay đổi giọng kể ( lời dẫn chuyện, . nối nhau kể trước lớp - 1 HS kể toàn bộ câu chuyện IV. Củng cố, dặn dò - Nêu cảm nghĩ của mình về câu chuyện ? ( Giọng quê hương rất có ý nghĩa đối với mỗi người : gợi nhớ đến quê hương, đến. hoạ bài tập đọc HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ - Dựa vào 3 tranh nminh hoạ kể lại 3 đoạn của câu chuyện 2. HD kể
 • 2
 • 369
 • 1

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài kể chuyện đất quý, đất yêu

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài kể chuyện  đất quý, đất yêu
.   ĐẤT QUÝ ĐẤT YÊU   ! "#$%&'()'&*+,-%. /0.'1&'*"#, 23 &456(#"#/6-7 "+/$#*1$8!9$#*' :*;<!,=&=6*5<'. 1$"+> . :?85(@76&/&),ABCD,DE'@2F C,?$$5@2F$G$5(4&2H IJ:KL*M N#,O1P+( 1(BB$1 ,),) N,)/ I),#&2B"B  I),#&?( I),J' N'2H*, 23 'Q4 ',? 21R * !A1?,S8$D N+:T* I)A. ' 0/U,/&D@7&/&)(5,D @2F,D"115@7 "D `' 3 ^2BE'2H :/Q4M ' N2B:_,),# ,),)
 • 3
 • 274
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 28 bài kể chuyện cuộc chạy đua trong rừng

Giáo án tiếng việt 3 tuần 28 bài kể chuyện  cuộc chạy đua trong rừng
...- HS tiếp nối kể lại đoạn câu chuyện theo lời Ngựa Con - HS kể toàn câu chuyện - Cả lớp GV nhận xét IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét chung
 • 2
 • 261
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án tiếng việt 4 tuần 31 bài kể chuyện  kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
... cõu chuyện - Kể theo nhúm - học sinh kể trước lớp, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện Củng cố: - Củng cố bài, nhận xột học - Bỡnh chọn bạn kể hay Dặn dũ: - Dặn học sinh kể lại chuyện - Lắng nghe - Về kể. .. tờn cõu chuyện mỡnh định kể * Tổ chức cho học sinh thực hành kể chuyện: - Cho học sinh kể theo nhóm thi kể trước lớp, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện - Cựng lớp theo dừi, bỡnh chọn học sinh kể hay...a) Giới thiệu bài: b) Nội dung: * Hướng dẫn học sinh kể chuyện * Đề bài: Kể chuyện du lịch hay cắm trại mà em tham gia - Đọc đề - Giúp học sinh nắm vững yêu cầu
 • 2
 • 1,036
 • 13

Giáo án tiếng việt 5 tuần 17 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc 2

Giáo án tiếng việt 5 tuần 17 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc 2
...cho bạn nghe ? b) HS kể chuyện nhóm- GV theo dõi, kiểm - Từng cặp HS kể chuyện trao tra nhóm làm việc đổi ý nghĩa câu chuyện c) Cho HS kể trước lớp - Thi kể chuyện trước lớp - GV nhận xét... GV nhận xét - Đại diện nhóm lên thi kể nêu ý nghĩa câu chuyện 3/ Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS HS lắng nghe thực - Dặn HS nhà kể câu chuyện cho người thân nghe - Thực theo
 • 2
 • 258
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ 2
... độ thần chết thấy người mẹ? + Người mẹ trả lời nào? - Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi : + Chọn ý nói lên nội dung câu chuyện: a) Người mẹ người dũng cảm Bà mẹ làm theo yêu cầu... bà mẹ, người mẹ làm tất con, bà đòi thần chết trả cho Đại diện nhóm lên cho ý kiến Hs nhận xét b) Người mẹ không sợ thần chết c) Người mẹ hi sinh tất - Gv nhận xét, chốt lại : ý điều đúngvì người. .. hay * Hoạt động 4: Kể chuyện - Mục tiêu: dựa vào phần phần phân vai Hs kể đoạn, tồn câu chuyện Hs tự lập nhóm phân vai - Gv hướng dẫn cho Hs, chuyện có vai: người dẫn truyện, bà mẹ, Thần đêm Tối,
 • 5
 • 172
 • 1

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện  người lính dũng cảm 2
... tranh sau kể lại câu chuyện Người lính dũng cảm Hoạt động : Hướng dẫn HS kể chuyện (19’)  Mục tiêu : Dựa vào trí nhớ tranh minh ho kể lại đoạn tồn câu chuyện  Cách tiến hành : - Gọi HS kể nối... Thầy giáo nói với bạn ? Khi nghe thầy giáo nói lính cảm thấy ? Thầy mong muốn điều bạn HS ? + Tranh : Viên tướng lệnh ? Chú lính nhỏ nói làm ? Mọi người có thái độ trước lời nói việc làm lính. .. Tổ chức cho nhóm thi kể chuyện Nhóm - nhóm kể, HS lớp theo dõi kể đoạn 1, nhận xét, bình chọn nhóm thắng - Nhận xét cho điểm HS Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò - Em dũng cảm nhận lỗi chưa ? Khi
 • 3
 • 149
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn 2
... đọc e Kể chuyện :15 - 17 phút GV nêu nhiệm vụ: Xếp tranh theo thứ tự sau chọn kể đoạn lời vật Hướng dẫn kể chuyện - Xếp tranh theo thứ tự: - -3 - - HS kể lại đoạn theo lời kể em : 14 - 16 phút... kể em : 14 - 16 phút - HS nhận xét, bình chọn bạn kể hay c Củng cố - dặn dò: - phút ? Em có thích bạn nhỏ chuyện không - Về nhà tập đọc, kể chuyện Chuẩn bị : " Ngày khai trường " nhân ...? Bài văn Cô - li - a đạt kết - HS đọc thầm sau đọc to ( câu hỏi) đoạn trả lời câu ? Vì mẹ bảo Cô - li - a giặt quần áo, bạn ngạc nhiên ? Bài học giúp em hiểu điều d
 • 2
 • 104
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Kể chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Kể chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim
... tiết kể chuyện hôm em nhìn tranh kể lại đoạn truyện, sau kể toàn câu chuyện sắm vai theo câu chuyện Phát triển hoạt động (30’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS kể chuyện (ĐDDH: tranh)  Mục tiêu: HS kể. .. điều - HS kể gì? - Hôm bà mài, ngày mai - Bà cụ trả lời nào? bà mài Mỗi ngày cục sắt - Cậu bé có tin lời bà cụ nói không? nhỏ lại tí chắn có * Kể theo tranh - Bà cụ trả lời nào? ngày thành kim -... nại - HS tự kể theo nhóm  Hoạt động 2: Kể chuyện theo nhóm - Đại diện lên thi kể  Mục tiêu: HS tiếp nối kể đoạn theo nhóm - HS thực hành  Phương pháp: Kể chuyện - Thầy cho HS kể theo nhóm
 • 4
 • 1,862
 • 18

giao an tieng viet 3 tuan 3 bai ke chuyen chiec ao len

giao an tieng viet 3 tuan 3 bai ke chuyen chiec ao len
... đến HS đọc yêu cầu - Dựa vào gợi ý kể lại đoạn truyện áo len theo lời Lan - Kể theo lời Lan kể nào? - Là kể cách nhập vai vào Lan, kể lời Lan nên kể cần xưng hô tôi, em Hoạt động 5: Hướng dẫn HS... phần trình bày nhóm Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò (3 ) - GV hỏi: Theo câu chuyện Chiếc áo len muốn khuyên điều ? - HS tự phát biểu ý kiến: + Anh em phải biết nhường nhịn yêu thương + Khơng nên... nói Chiếc áo đẹp, cần thể qua ý, nêu cụ thể nội dung kể rõ ý: Mùa đông năm ý ? lạnh, áo len bạn Hồ đẹp ấm; Lan đòi mẹ mua cho VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí áo giống áo bạn
 • 4
 • 47
 • 0

giao an tieng viet 2 tuan 4 bai ke chuyen

giao an tieng viet 2 tuan 4 bai ke chuyen
... (1’) - Tiết học hôm quan sát tranh kể lại câu chuyện: Bím tóc sam Phát triển hoạt động (28 ’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn kể đoạn chuyện → ĐDDH: Tranh  Mục tiêu: Kể chuyện theo tranh  Phương pháp:... tranh  Phương pháp: Kể chuyện, trực quan - Hoạt động nhóm nhỏ Bài 1: Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo - HS trình bày dựa theo tranh tranh - Thầy gợi ý Tranh 1: - Hà có bím tóc nào? - Tết đẹp -... khiến Hà sao? - Hà khóc chạy mách Tranh 2: thầy - Khi Hà ngã xuống đất, Tuấn làm gì? - Cuối Hà nào? - Tuấn đùa dai, cầm - Thầy nhận xét bím tóc mà kéo Bài 2: Kể lại nội dung gặp gỡ thầy - Đi
 • 3
 • 47
 • 0
1 2 3 4 .. >