Tổng hợp tài liệu :

cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2

Cau truc du lieu va giai thuat 2

Cau truc du lieu va giai thuat 2
Tài liệu tin học . Khi duyệt trung tự (InOrder) cây TKNP ta được một dãy có thứ tự tăng. Chẳng hạn duyệt trung tự cây trên ta có dãy: 5, 10, 15, 17, 20 , 22 , 30, 35, 42. 2. . sách duyệt cây. Có ba cách duyệt cây quan trọng: Duyệt tiền tự (preorder), duyệt trung tự (inorder), duyệt hậu tự (posorder). - Cây rỗng thì danh sách duyệt
 • 90
 • 1,523
 • 10

Tài liệu Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu giải thuật - mã đề số 2 ppt

Tài liệu Đề thi hết môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - mã đề số 2 ppt
. hiện rõ điều đó? ………………… Hết ……………………. Mã đề thi: 02 ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN Môn thi: Cấu trúc dữ liệu giải thuật; Hệ: Chính quy Thời. không kể thời gian giao đề Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm nộp lại đề thi cho phòng chức
 • 2
 • 766
 • 10

CÂU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 2 ĐỆ QUY GiẢI THUẬT ĐỆ QUY docx

CÂU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 2 ĐỆ QUY VÀ GiẢI THUẬT ĐỆ QUY docx
. nghĩa dưới dạng đệ quy, thì việc thiết kế các giải thuật đệ quy tỏ ra rất thuận lợi.  Giải thuật đệ quy phản ánh rất sát nội dung của định nghĩa đó.  Không có giải thuật đệ quy vạn năng cho. lời giải của của bài toán T được giải bằng lời giải của một bài toán T1, có dạng giống như T, thì lời giải đó được gọi là lời giải đệ quy. Giải thuật tương ứng với lời giải đệ quy gọi là giải. ĐỆ QUY GiẢI THUẬT ĐỆ QUY CHƯƠNG 2 Khái niệm đệ quy  Ta nói một đối tượng là đệ quy nếu nó bao gồm chính nó như một bộ phận hoặc nó
 • 23
 • 989
 • 9

Cấu trúc dữ liệu giải thuật Bài tập 2 docx

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Bài tập 2 docx
. Cấu trúc dữ liệu giải thuật Bài tập 2: Minh họa chương trình quản lý sách đơn giản trong thư viện. Sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn để cài. cầu sau: 1. Cài đặt cấu trúc dữ liệu Book theo mô tả như phần A 2. Cài đặt cấu trúc BookNode là phần tử của danh sách liên kết chứa danh mục sách. Hình: Minh họa cấu trúc của phần tử trên. 1 - Cấu trúc dữ liệu giải thuật a. Mượn sách: liệt kê những cuốn sách chưa cho mượn, cho user chọn một cuốn sách ⇒ rồi cập nhật lại trạng thái cho mượn của sách. b. Trả sách: nhập vào mã
 • 2
 • 991
 • 4

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Chương 2 - ThS. Phạm Thanh An

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - ThS. Phạm Thanh An
Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Chương 2 - ThS. Phạm Thanh An . Cho dãy {X n } xác định theo công thức truy hồi :  X 0 = 1 ; X n = n 2 X O +(n-1) 2 X 1 + . . . + 2 2 X n -2 + 1 2 X n-1 int X(int n ) ; { if ( n == 0 ) return 1 ; else { int tg = 0. sau:  f 1 = f 0 =1 ;  f n = f n-1 + f n -2 ; (n>1) int Fibo(int n) { if ( n < 2 ) return 1 ; else return (Fibo(n -1) + Fibo(n -2) ) ; } Một số dạng giải thuật đệ quy đơn giản. thường gặp (tt)  Đệ qui tương hỗ: P2(<danh sách tham số>);// khai báo nguyên mẫu P1(<danh sách tham số>) { <Thực hiện một số công việc (nếu có)> …P2 (<danh sách tham số>); <Thực
 • 53
 • 933
 • 2

Cấu trúc dữ liệu giải thuật-Chương 2: Giải thuật đệ quy pot

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật-Chương 2: Giải thuật đệ quy pot
. tiết) Chương 2 – Giảithuật đệ quy 1. Khái niệm 2. Thiếtkế giảithuật đệ quy 3. Hiệulựccủa đệ quy 4. Đệ quy quy nạp toán học 5. Đệ quy quay lui 1. Khái niệm z Là mộtkỹ thuậtgiải quy t bài toán. Cấutrúcdữ liệuv giải thuật Người thực hiện: Đỗ Tuấn Anh Email: anhdt@it-hut.edu.vn ĐT: 0989095167 Nộidung z Chương 1 – Thiếtkế phân tích (5 tiết) z Chương 2 – Giảithuật đệ quy (10. niệm(tiếp) z Giảithuật đệ quy: T đượcthựchiệnbằng T’ có dạng giống như T z Giảithuật đệ quy phảithỏa mãn 2 điềukiện: {Phảicóđiểmdừng: là trường hợpcơ sở (suy biến) nhỏ nhất, đượcthựchiện không cần đệ quy {Phảilàmchokíchthước
 • 52
 • 526
 • 4

tìm hiểu cấu trúc dữ liệu giải thuật - chương 2 tìm kiếm sắp xếp nội

tìm hiểu cấu trúc dữ liệu và giải thuật - chương 2 tìm kiếm và sắp xếp nội
. CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT 1 1 CHƯƠNG 2 TÌM KIẾM SẮP XẾP NỘI CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT 1 2 Nội Dung  Các giải thuật tìm kiếm nội 1. Tìm kiếm tuyến tính 2. Tìm kiếm nhị. 9 10 X =2 L 2 Tìm thấy 2 tại vị trí 1 7 1 2 3 4 5 60 RM CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT 1 16 1 2 4 6 9 10 X =-1 L L=0 R =-1 => không tìm thấy X =- 1 7 1 2 3 4 5 60 R M Minh Họa Thuật Toán Tìm Nhị. TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT 1 8 Minh Họa Thuật Toán Tìm Kiếm Tuyến Tính (tt) 1 2 3 4 5 60 2 8 5 1 6 4 6 X=10 i i=7, không tìm thấy CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT 1 9 Ðánh Giá Thuật Toán Tìm Tuyến
 • 187
 • 2,320
 • 1

Cấu trúc dữ liệu giải thuật (phần 2) pptx

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (phần 2) pptx
. vấn đề con để giải quyết, sau đó kết hợp lại 2. Giải thuật đệ qui: Để giải quyết 1 vấn đề, giải thuật gọi lại chính nó 1 hay nhiều lần để giải quyết những vấn đề con 3. Giải thuật chia để trị:. đ ể ể tr tr ị ị Bài tập: 1. Viết thuật toán đệ qui không đệ qui để tính dãy số Fibonacci int Fib (int n) { if (n=1) || (n =2) return 1; else return Fib(n-1)+Fib(n -2); } 2. Tìm ước số chung lớn. hai hằng số c0 N0 sao cho g(N) nhỏ hơn c0 với mọi N>N0 • Theta lớn: Theta(f) = Ω(f) ∩ O(f) Thu Thu ậ ậ t to t to á á n chia đ n chia đ ể ể tr tr ị ị 1. Khái niệm: Giải thuật chia để trị
 • 10
 • 276
 • 0

Cấu trúc dữ liệu giải thuật (chương 2) docx

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (chương 2) docx
. A B C D F G E H K CẤU TRÚC DỮ LIỆU CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT (501040) GIẢI THUẬT (501040) Chương 2: Stack Chương 2: Stack ĐH Bách Khoa Tp.HCM Chương. Thông tin Mô tả stack Một stack là một cấu trúc dữ liệu mà việc thêm vào loại bỏ được thực hiện tại một đầu (gọi là đỉnh – top của stack). Là một dạng vào sau ra trước – LIFO (Last In. ? Nhập vào 3 3 Toán tử ? Nhập vào 5 3 5 Toán tử + Lấy ra 5 3 Tính 3 + 5 => 8 3 5 Đẩy 8 vào 8 Toán tử * Lấy ra 2 8 Tính 8 * 2 => 16 8 Đẩy vào 16 16 Toán tử = In ra 16 16 Toán tử ? Nhập vào
 • 24
 • 741
 • 0

Cấu trúc dữ liệu giải thuật II - Chương 2 docx

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật II - Chương 2 docx
. bảng dữ liệu. Các phép toán trên các cấu trúc dữ liệu như danh sách, cây nhị phân,… phần lớn được thực hiện bằng cách so sánh các phần tử của cấu trúc, do vậy thời gian truy xuất không nhanh và. phụ thuộc vào kích thước của cấu trúc. Chương này sẽ khảo sát một cấu trúc dữ liệu mới được gọi là bảng băm(hash table). Các phép toán trên bảng băm sẽ giúp hạn chế số lần so sánh, vì vậy. Khóa Địa chỉ a 0 h 7 o 14 v 21 b 1 I 8 p 15 w 22 c 2 j 9 q 16 x 23 d 3 k 10 r 17 y 24 e 4 l 11 s 18 z 25 f 5 m 12 t 19 / / g 6 n 13 u 20 / / Hình 3.1 Hàm băm dạng bảng tra được tổ chức
 • 74
 • 404
 • 1

Cấu trúc dữ liệu giải thuật I - Bài 2 pptx

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật I - Bài 2 pptx
. các gi i thuật tìm kiếm sắp xếp n i. II. Các gi i thuật tìm kiếm n i 2 gi i thuật thường được áp dụng để tìm kiếm dữ liệu là tìm tuyến tính tìm nhị phân. Ðể đơn giản trong việc trình. tiến thành kiểm tra 2 i u kiện (i& lt;N) - i u kiện biên của mảng - (a [i] !=x )- i u kiện kiểm tra chính. Nhưng thật sự chỉ cần kiểm tra i u kiện chính (a [i] !=x), để c i tiến c i đặt, có. chu i. N i dung Nhu cầu tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu trong một hệ thống thông tin Các gi i thuật tìm kiếm n i Tìm kiếm tuyến tính Tìm kiếm nhị phân B i tập B i tập lý thuyất B i tập
 • 9
 • 217
 • 0

Cấu trúc dữ liệu giải thuật - Chương 2 ppt

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2 ppt
. 27 83 66 32 45 75 2 27 11 27 51 83 66 32 45 75 3 32 11 27 32 83 66 51 45 75 4 45 11 27 32 45 66 51 83 75 5 51 11 27 32 45 51 66 83 75 6 66 11 27 32 45 51 66 83 75 7 75 11 27 32 45 51 66. nhất A[1] A [2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] 32 51 27 83 66 11 45 75 1 11 32 51 27 83 66 11 45 75 2 27 27 32 51 83 66 11 45 75 3 32 27 32 51 83 66 11 45 75 4 45 27 32 51 66 83 11. Hình 2. 1 V Phần tử ở cột 1 Hình 2. 2 V[1] V[7] V[10] V[ 12] Phần tử ở cột 3 Phần tử ở cột 4 V[4] Phần tử ở cột 2 B 11 B 12 B 13 B 14 B 21 B 22 B 23 B 24 B 31 B 32
 • 14
 • 275
 • 0

Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT - Chương 2 pdf

Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - Chương 2 pdf
. Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Trang: 8 Chương 2: KỸ THUẬT TÌM KIẾM (SEARCHING) 2. 1. Khái quát về tìm kiếm Trong thực tế, khi thao tác, khai thác dữ liệu chúng ta. Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Trang: 9 b. Thuật toán: B1: k = 1 //Duyệt từ đầu mảng B2: IF M[k] ≠ X AND k ≤ N //Nếu chưa tìm thấy cũng chưa duyệt hết mảng B2.1: k++ B2 .2: . False True 2 2 3 False 2 4 False False True 3 3 3 False 3 5 True Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Trang: 14 Kết quả sau 3 lần lặp (đệ quy) thuật toán kết thúc. - Bây giờ ta
 • 11
 • 348
 • 0

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu giải thụât trong một đề án tin học phần 2 docx

Tìm hiểu tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu và giải thụât trong một đề án tin học phần 2 docx
. (N-1)×(N +2) /4 Số phép so sánh: Savg = [N×Log 2 (N) /2 + N×(N-1)] /2 = N×[Log 2 (N)+2N 2] /4 Số phép hoán vò: Havg = N×(N-1)/4 Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Trang: 30 3 .2. 2. Sắp. hết các phần tử trong Temp1 Thực hiện B25 B24: Lặp lại B18 //Chép các phần tử còn lại trong Temp2 về M B25: IF (J2>N2) Thực hiện Bkt B26: M[I] = Temp2[J2] B27: I++ B28: J2++ B29: Lặp. Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật Trang: 27 Phân hoạch: I J M: 3 5 10 15 20 25 25 30 55 45 X = 3 I≡J M: 3 5 10 15 20 25 25 30 55 45 X = 3 J I M: 3 5 10 15 20 25 25 30 55
 • 23
 • 262
 • 0

Cấu trúc dữ liệu giải thuật - Chương 2 - Tìm kiếm sắp xếp ppsx

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2 - Tìm kiếm và sắp xếp ppsx
. 1 Cấu trúc dữ liệu giải thuật (Data structure and Algorithms) 2 Tìm kiếm sắp xếp Ch ươ ng II. 3 I. CÁC GIẢI THUẬT TÌM KIẾM NỘI 1. Tìm kiếm tuyến tính 2. Tìm kiếm nhị phân II. CÁC GIẢI THUẬT. trên phân hoạch (Quick sort) 7. Sắp xếp trộn trực tiếp (Merge sort ) 4 I. CÁC GIẢI THUẬT TÌM KIẾM NỘI 1. Tìm kiếm tuyến tính 2. Tìm kiếm nhị phân 5 * Bài toán tìm ki ế m • Cho dãy n phần tử,. a: 154615 821 2 Hãy tìm phần tử x=8 8 1. Tìm ki ế m tuy ế n tính b. Ví dụ: 154615 821 2 X=8 i=1 : a[1 ]<> 8 9 1. Tìm ki ế m tuy ế n tính b. Ví dụ: 154615 821 2 X=8 i =2 : a [2] <>8 10 1. Tìm ki ế m
 • 204
 • 304
 • 0

cấu trúc dữ liệu giải thuật nâng cao bài 2: một số phương pháp sắp xếp

cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao bài 2: một số phương pháp sắp xếp
. Trên đây là ý tưởng của giải thuật sắp xếp cây. 2. Cấu trúc dữ liệu Heap Tuy nhiên, để cài đặt thuật toán này một cách hiệu quả, cần phải tổ chức một cấu trúc lưu trữ dữ liệu có khả năng thể hiện. trên người ta tìm cách xây dựng một thuật toán sắp xếp có thể khắc phục nhược điểm này. Mấu chôt để giải quyết vấn đề vừa nêu là phải tìm ra được một cấu trúc dữ liệu cho phép tích lũy các thông. dùng cấu trúc dữ liệu động để biểu diễn B => Radix sort rất thích hợp cho sắp xếp trên danh sách liên kết. Khi sắp các dãy không nhiều phần tử, thuật toán Radix sort sẽ mất ưu thế so với các thuật
 • 15
 • 446
 • 2

GIÁO TRÌNH CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT 2

GIÁO TRÌNH CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 2
. GIÁO TRÌNH CẤU TRÚC DỮ LIỆU GIẢI THUẬT 2 Đà Lạt, 4 – 20 09 LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức nâng cao về cấu trúc. 2 ; 4; 7 f2 : 1 ; 5 Trộn f1 f2 vào f thành các đường chạy có chiều dài 2: f : 1, 2 ; 4, 5; 7 - DàiĐườngChạy = 2: Phân phối f thành: f1 : 1, 2 ; 7 f2 : 4, 5 Trộn f1 f2 vào. phương pháp sắp xếp tìm kiếm được giới thiệu trong giáo trình Cấu trúc dữ liệu thuật toán 1” được áp dụng khi lượng dữ liệu không lớn lắm được lưu giữ ở bộ nhớ trong. I .2. Các thao tác
 • 54
 • 173
 • 0

cấu trúc dữ liệu giải thuật 2

cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2
... tổng S(n) = 12 + 32 + 52 + … + (2n-1 )2 Các bước cài đặt chương trình sử dụng quy hoạch động: Giải tất toán sở, lưu lời giải vào bảng phương án Dùng công thức truy hồi, phối hợp lời giải toán nhỏ... 2: Giải phần độc lập Bước 3: Kết hợp lời giải phần Bước thành lời giải toán Sơ đồ Hàm thuật toán chia để trị đệ qui void chiadetri (x: baitoan) :giải pháp { if (nhỏ đơn giản) return (giải x thuật. .. kích thước n /2: a, b, c, d, e, f, g, h; r = matrixpro(a, e, n /2) , matrixpro(b, g, n /2) ; s = matrixpro(a, f, n /2) , matrixpro(b, h, n /2) ; t = matrixpro(c, e, n /2) , matrixpro(d, h, n /2) ; } } độ
 • 13
 • 35
 • 0
1 2 3 4 .. >