Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu chữ nôm và tiếng việt trong văn bản nhị độ mai tinh tuyển

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức cơ hội trong hội nhập quốc tế

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế
. 102E 104E 106E 108E 110E 112E 8N 10N 12N 14N 16N 18N 20N 22N 24N   0.55   0.45   0.35   0.25   0.15   0.05 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 deg.C/10yr T2m trend 102E 104E 106E 108E 110E 112E 8N 10N 12N 14N 16N 18N 20N 22N 24N   1.1   0.9   0.7   0.5   0.3   0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 %/year Pre. tổng kết đề tài KC08.29/ 06- 10. [19] Sen, P.K., 1 968 : Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall’s Tau, Journal of the American Statistical Association, 63 (324), 1379-1389. [20]. khoảng thời gian 19 06 2005 nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu đã tăng 0.74±0.18°C. Các năm 2005 1998 là những năm nóng nhất kể từ 1850. Trong 12 năm, từ 1995−20 06, có 11 năm là những
 • 14
 • 658
 • 8

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Nghiên cứu, đào tạo khuyến lâm trong lĩnh vựng công nghiệp rừng Việt Nam " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
. nhiều thành công trong đào tạo lâm nghiệp thông qua các trung tâm đào tạo, đầu vào của đào tạo là các nhà lâm nghiệp thực địa, thanh tra gỗ nghiên cứu viên từ các Viện nghiên cứu (một phòng. nhiều các khóa đào tạo được xây dựng sẵn sàng đào tạo học viên trong lĩnh vực lâm nghiệp công nghiệp rừng. Bằng Diploma quốc gia trong quản lý công nghiệp rừng Dựa vào kết quả khảo. chính sách: Nghiên cứu, đào tạo khuyến lâm trong công nghiệp rừng ở Việt Nam. by Peter Vinden, Phillip Blackwell Pham Duc Chien 1.0 Tổng quan về nhu cầu đào tạo Kết quả
 • 57
 • 376
 • 0

Chú thích bằng tiếng nói trong văn bản.doc

Chú thích bằng tiếng nói trong văn bản.doc
. Chú thích bằng tiếng nói trong văn bản Thay vì ghi chú bằng chữ trong văn bản , bạn có thể chú thích bằng chính tiếng nói của mình cho thêm sinh động . Cách chú thích này không. Insert trong khung bên trái , kéo thanh cuộn trong khung bên phải xuống nhấp chọn mục Insert Voice . Nhấn OK . Nhấn Close hai lần . Bây giờ thị bạn có thể chú thích âm thanh cho văn bản Word. lời nói của bạn xong thì nhấn nút Stop . Bây giờ , nó sẽ dán vào chổ bạn nhấp chuột trong văn bản một biểu tượng hình cái loa . Khi muốn nghe thì chỉ việc nhấp đúp vào biểu tượng cái loa đótiếng
 • 1
 • 146
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " GIÁ TRỊ Ý NGHĨA DI SẢN TƯ TƯỞNG CỦA PHAN BỘI CHÂU TRONG NGHIÊN CỨU CHỦ THUYẾT PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HIỆN NAY " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
. Nghiên cứu Phát triển, số 5 (82). 2010 GIÁ TRỊ Ý NGHĨA DI SẢN TƯ TƯỞNG CỦA PHAN BỘI CHÂU TRONG NGHIÊN CỨU CHỦ THUYẾT PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HIỆN NAY Chương Thâu * I. Quan niệm về phát triển. một chủ thuyết phát triển của Phan Bội Châu trong vấn đề nông dân. III. Sự thực về chủ thuyết phát triển của Phan Bội Châu Lòch sử vận động cách mạng của Phan Bội Châu là một hiện tư ng phát triển. Phan vẫn không thể theo khuynh hướng cũ. Tư tưởng của Phan vẫn là tư tưởng phát triển. Điều ấy thì không ai phủ nhận được. 15 Tạp chí Nghiên cứu Phát triển, số 5 (82). 2010 Tư tưởng có phát
 • 15
 • 358
 • 0

Đồ án nghiên cứu đặc trưng của tiếng việt trong nhận dạng tiếng nói

Đồ án nghiên cứu đặc trưng của tiếng việt trong nhận dạng tiếng nói
. 43 Chương 3 .Nhận dạng tiếng nói 46 3.1.Tổng quan một hệ nhận dạng: 46 3.2.Tổng quan một hệ nhận dạng tiếng nói: 46 3.3.Những thuận lợi khó khăn của nhận dạng tiếng nói: 49 3.4 .Nhận dạng tiếng nói. dụng các nghiên cứu nói trên vào một hệ iv nhận dạng tiếng Việt của luận văn. Bắt ñầu từ ñặc tính ñặc trưng của tiếng Việt là thanh ñiệu. Chương 6: Thiết kế mô hình nhận dạng tiếng Việt. Phần. kế của luận văn về một hệ nhận dạng tiếng Việt hoàn chỉnh. Ứng dụng mô ñun nhận dạng thanh ñiệu vào một hệ nhận dạng tiếng Việt hoàn chỉnh. Chương 7: Hiện thực hoá mô hình nhận dạng tiếng Việt.
 • 116
 • 345
 • 0

nghiên cứu về tổng hợp tiếng việt các ứng dụng

nghiên cứu về tổng hợp tiếng việt và các ứng dụng
. vào việc phát triển kỹ thuật tổng hợp tiếng Việt, luận văn “NGHIÊN CỨU VỀ TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT CÁC ỨNG DỤNG” sẽ tập trung vào những một số nội dung, bao gồm: trình bày các đặc trưng các. 4.6.3.2 Cài đặt sử dụng 93 CHƯƠNG V: ỨNG DỤNG TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT 96 5.1. ỨNG DỤNG CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ 96 5.2. ỨNG DỤNG CHO NGƯỜI KHIẾM TÍNH KHUYẾT TẬT TIẾNG NÓI.98 5.3. ỨNG DỤNG TRONG GIÁO. học khóa 2010 - 2012 TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT ii LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử với đề tài “ NGHIÊN CỨU VỀ TỔNG HỢP TIẾNG VIỆT CÁC ỨNG DỤNG” đã được hoàn
 • 109
 • 481
 • 0

Nghiên cứu mạng nơron ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến

Nghiên cứu mạng nơron và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến
. là kt qu tìm hiu nghiên cu ca riêng tôi, trong quá trình nghiên cu lu Nghiên cứu mạng nơron ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến các kt qu d lic nêu. NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀ N THÔNG CHU HOÀNG HÀ NGHIÊN CỨU MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY TRỰC TUYẾN Chuyên ngành: Khoa học máy tính. toán nhn dng ch vit tay ting Vit hic gii quyt trn v  Nghiên cứu mạng nơron ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến . Tuy nhiên do
 • 74
 • 648
 • 2

Nghiên cứu chữ Nôm tiếng Việt qua văn bản Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập

Nghiên cứu chữ Nôm và tiếng Việt qua văn bản Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập
. HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN HOÀNG TỊNH THỦY NGHIÊN CỨU CHỮ NÔM TIẾNG VIỆT QUA VĂN BẢN TRÌNH QUỐC CÔNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM THI TẬP Luận văn. Hán Nôm Hà Nội-2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN HOÀNG TỊNH THỦY NGHIÊN CỨU CHỮ NÔM TIẾNG VIỆT QUA VĂN BẢN TRÌNH QUỐC CÔNG. tht nh la ch : Nghiên cứu chữ Nôm tiếng Việt qua văn bản Trnh quc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tâ ̣ p n  2. Mục đích nghiên cứu đê ̀ tài  c kho
 • 247
 • 372
 • 0

highway civil engineering texts in some bridge - highway construction projects in Vietnam =Nghiên cứu về cách dịch Anh Việt các văn bản của ngành xây dựng cầu đ

highway civil engineering texts in some bridge - highway construction projects in Vietnam =Nghiên cứu về cách dịch Anh Việt các văn bản của ngành xây dựng cầu đ
. ENGINEERING TEXTS IN SOME BRIDGE – HIGHWAY CONSTRUCTION PROJECTS IN VIETNAM NGHIÊN CỨU VỀ CÁCH DỊCH ANH VIỆT CÁC VĂN BẢN CỦA NGÀNH XÂY DỰNG CẦU Đ ỜNG TẠI MỘT SỐ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU Đ ỜNG. VIETNAMESE TRANSLATION OF THE BRIDGE – HIGHWAY CIVIL ENGINEERING TEXTS IN SOME BRIDGE – HIGHWAY CONSTRUCTION PROJECTS IN VIETNAM NGHIÊN CỨU VỀ CÁCH DỊCH ANH VIỆT CÁC VĂN BẢN CỦA NGÀNH XÂY. PROCEDURES OF RBE TERMINOLOGIES BY SURVEYING SOME MATERIALS IN HIGHWAY – BRIDGE CONSTRUCTION PROJECTS 1. Overview of the Thanh Tri Bridge Construction Projects 2. Overview of some surveyed materials.
 • 5
 • 398
 • 5

Nghiên cứu chữ Nôm tự tạo trong văn bản giải âm Truyền kỳ mạn lục[155438][155438]

Nghiên cứu chữ Nôm tự tạo trong văn bản giải âm Truyền kỳ mạn lục[155438][155438]
. Truyền kỳ mạn lục Chương 3: Nghiên cứu chữ Nôm tự tạo trong văn bản giải âm Truyền kỳ mạn lục từ góc nhìn cấu trúc chức năng Chương 4: Nghiên cứu chữ Nôm tự tạo trong văn bản giải âm Truyền kỳ. truyện, phần giải âm Nôm có tất cả 45421 lượt chữ Nôm, chia làm hai loại lớn là chữ Nôm mượn Hán chữ Nôm tự tạo, luận án tập trung nghiên cứu về chữ Nôm tự tạo trong bản giải âm Nôm của sách văn bản giải âm Truyền kỳ mạn lục. 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 2.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu chữ Nôm tự tạo Trong hầu hết các công trình nghiên cứu chữ Nôm đều có nói tới chữ Nôm tự tạo, sau
 • 282
 • 657
 • 1

Nghiên cứu các bản dịch khoá hư lục chữ nôm tiếng việt

Nghiên cứu các bản dịch khoá hư lục chữ nôm và tiếng việt
... thích Khóa hư lục giải nghĩa AB.268 Phụ lục 6: Bảng ừa chữ Nôm ữong Khóa hư lục giải nghĩa AB.268 Phụ lục 7: Bảng tra chữ Nôm Khóa hư lục giải âm AB.367 Phụ lục 8: Bảng tra từ cổ Khóa hư lục giải... chung tình hình nghiên cứu chữ Nôm tiếng Việt lịch sử Tình hình nghiên cứu chữ Nôm tiếng Việt qua dịch Khóa hư lục vấn đề khoa học cần giải Phần nội dung Phần bao gồm chương: Chương I: Một số... tra hư từ Khóa hư lục giải âm AB.367 12 Chương I M ỘT SÓ VẤN ĐÈ VĂN BẢN HỌC CỦA KHOẢ H LỤC GIẢI NGHĨA KHOẢ H LỤC GIẢI ÂM Khoá hư lục truyền Khoá hư lục1 1.1 Tác giả Khoá hư lục 1.1.1 Thuyết
 • 115
 • 427
 • 0

Nghiên cứu mạng nơron ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến

Nghiên cứu mạng nơron và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay trực tuyến
... viết tay trực tuyến Giới thiệu nhận dạng, toán nhận dạng, nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt Phương pháp nhận dạng chữ viết tay mạng nơron, phát biểu toán, bước giải toán Trình bày lý thuyết mạng. .. cho mạng nơron 24 1.7 Biểu diễn tri thức cho mạng nơron 26 1.8 Ứng dụng mạng nơron .28 Chương 30 ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY TRỰC TUYẾN... niệm mạng nơron, loại mô hình mạng nơron, đặc trưng mạng, phương pháp huấn luyện mạng nơron, phương pháp học có giám sát Các vấn đề ứng dụng mạng nơron Chương 2: Ứng dụng mạng nơron nhận dạng chữ
 • 73
 • 394
 • 1

Nghiên cứu chữ Nôm tiếng Việt trong văn bản Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập

Nghiên cứu chữ Nôm và tiếng Việt trong văn bản Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập
... thơ chữ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cung cấp văn khả tín để nghiên cứu thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm (văn Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập, kí hiệu AB.635) - Từ kết nghiên cứu chữ Nôm văn. .. Viện nghiên cứu Hán Nôm Từ kết khảo cứu văn bản, chọn Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập kí hiệu AB.635 làm đối tượng nghiên cứu luận văn Các vấn đề tiến hành nghiên cứu: phiên... 1.2 Văn Bạch Vân am thi tập 1.2.1 Tình hình văn Cho đến nay, Bạch Vân am thi tập Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi chép tập trung ba văn mang tên Bạch Vân thi tập, Trình quốc công Bạch Vân thi tập, Trình
 • 31
 • 161
 • 0

Nghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bảnđộ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thống

Nghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bản có độ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thống
... điểm hệ mật mã truyền thống Chương 3: Đề xuất thuật toán nhằm nâng cao độ an toàn cho hệ mật mã truyền thống  Chương dựa sở nghiên cứu chương để đưa thuật toán nâng cao độ an tồn So sánh thuật. .. thuyết mật mã, mật mã truyền thống, mật mã khóa cơng khai Chương 2: Một số phương pháp công hệ mật mã truyền thống  Chương giới thiệu số phương pháp công hệ mật mã truyền thống Trên sở đó, học... đảm bảo mức độ an toàn cao, trước giấu tin vào Multimedia, người ta mã hóa liệu cần giấu thuật tốn mã hóa truyền thống Do tầm quan trọng nên em chọn đề tài "Nghiên cứu đề xuất thuật tốn mã hóa văn
 • 84
 • 92
 • 0

Nghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bảnđộ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thống (Luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bản có độ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thống (Luận văn thạc sĩ)
Nghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bảnđộ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thốngNghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bảnđộ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thốngNghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bảnđộ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thốngNghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bảnđộ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thốngNghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bảnđộ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thốngNghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bảnđộ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thốngNghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bảnđộ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thốngNghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bảnđộ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thốngNghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bảnđộ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thốngNghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bảnđộ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thống ... dãy ký t c g i nh B n mã: Là k t qu c c c mã hóa b n rõ theo m t thu t tốn mã hóa Gi i mã: Là q trình x b n rõ Ví d c, ti n hành gi i mã b n có n i lu t mã t nh ti n i v i mã ASCII c a m i kí t... ) 24 i v i mã Vigenere 26 1.4 M t mã khóa cơng khai 31 1.4.1 H m t mã công khai RSA 31 1.4.2 H m t mã khố cơng khai Rabin 32 1.4.3 H m t mã khoá công khai... QUAN V CÁC H M T MÃ 1.1 T ng quan v lý thuy t m t mã 1.1.1 M t s khái ni n toán h c c a lý thuy t s 10 1.2 M t mã truy n th ng 18 1.2.1 Mã chuy n d ch (shift
 • 84
 • 118
 • 0
1 2 3 4 .. >