Tổng hợp tài liệu :

LATS Y HỌC Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt Nam (FULL TEXT)

Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, kết quả điều trị yếu tố tiên lượng bệnh lồng ruột cấp trẻ dưới 24 tháng tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế

Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, kết quả điều trị và yếu tố tiên lượng bệnh lồng ruột cấp ở trẻ dưới 24 tháng tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế
TRƯỜNG ĐẠI HỌC YLUẬN ÁN CHUYÊN KHOA IINĂM-2009MỤC LỤCTrangĐẶT VẤN ĐỀ .1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU1.1 Sơ lược lịch sử bệnh lồng ruột .31.2 Dịch tễ học bệnh lồng ruột cấp .41.3 Nguyên nhân sinh lý bệnh bệnh lồng ruột cấp 51.4 Giải phẫu bệnh .91.5. Lâm sàng cận lâm sàng của bệnh lồng ruột cấp 131.6 Các yếu tố tiên lượng bệnh lồng ruột cấp 221.7 Điều trị lồng ruột 271.8 Các công trình nghiên cứu về lồng ruột cấp .29CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1 Đối tượng nghiên cứu .322.2 Phương pháp nghiên cứu 342.3 Phương pháp xử lý số liệu 42CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU3.1 Dịch tễ lâm sàng .433.2 Triệu chứng lâm sàng - Siêu âm - Kết quả điều trị 473.3 Các yếu tố lâm sàng trong tiên lượng cuộc tháo lồng 553.4 Vai trò của siêu âm trong tiên lượng cuộc tháo lồng .583.5 Lồng ruột tự tháo 61CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN4.1 Dịch tễ lâm sàng .634.2 Triệu chứng lâm sàng - Siêu âm - Kết quả điều trị 664.3 Các yếu tố lâm sàng trong tiên lượng cuộc tháo lồng 794.4 Vai trò của siêu âm trong tiên lượng cuộc tháo lồng .844.5 Lồng ruột tự tháo 90KẾT LUẬN .94ĐỀ NGHỊ .96TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤCĐẶT VẤN ĐỀLồng ruột là một cấp cứu ngoại khoa rất thường gặp trẻ em. Lồng ruột có thể xuất hiện bất kỳ lứa tuổi nào nhưng nhiều nhất là từ 4 - 9 tháng tuổi. Theo Tổ chức Y tế thế giới [88], tỷ lệ lồng ruột các nước phát triển là 0,5 - 4,3 trường hợp/ 1000 trẻ sinh sống hoặc 0,66 - 1,2 trường hợp/1000 trẻ < 1 tuổi, tại Việt Nam, từ năm 1975 - 1995 có 472 - 722 trường hợp lồng ruột/ năm trẻ < 12 tháng nhập viện Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm 5,8% số trẻ nhập viện. Trong 5 năm (1995 - 1999), Viện Nhi Trung Ương điều trị 1027 trường hợp lồng ruột [2].Hiện nay với sự phát triển của y học, tỷ lệ tử vong của lồng ruột đã giảm rất thấp nhiều nước phát triển như Nhật Bản, Anh không có tử vong, nhưng các nước đang phát triển trong đó có cả Việt Nam tỷ lệ tử vong vẫn còn, ngoài nguyên nhân do trình độ dân trí khó khăn về kinh tế còn do cả việc chẩn đoán nhầm lẫn, điều trị muộn [50], [67], [88].Nguyên nhân của bệnh lồng ruột hiện nay vẫn chưa được xác định, có thể có nhiều yếu tố nguy cơ gây nên bệnh như sự mất cân đối nghiêm trọng giữa kích thước của hồi tràng so với manh tràng trẻ em, vai trò của viêm hạch mạc treo do virus mới đây là vai trò của vaccin phòng Rotavirus cũng đã được đề cập đến [25], [29], [83].Chẩn đoán lồng ruột thường được dựa vào các dấu hiệu lâm sàng điển hình như đau bụng đột ngột, nôn, ỉa máu, sờ được khối lồng. Việc chẩn đoán sớm sẽ làm cho điều trị trở nên đơn giản thường không có biến chứng. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân do bệnh cảnh lâm sàng không điển hình nên việc chẩn đoán thường nhầm lẫn muộn làm cho việc điều trị trở nên khó khăn, có nhiều biến chứng thậm chí tử vong. Tại Viện Nhi Trung ương, lồng ruột chẩn đoán muộn > 24giờ còn đến 27,5%, tỷ lệ tháo lồng bằng phẫu thuật khá cao: 19,2% [1], [2].Phương tiện kỹ thuật giúp cho chẩn đoán lồng ruột trước đây thường dùng là chụp đại tràng có cản quang. Kỹ thuật này thường cho các hình ảnh đặc hiệu của lồng ruột tuy nhiên đây là một kỹ thuật khá phức tạp không phải trung tâm y tế nào cũng có thể tiến hành được. Ngoài ra kỹ thuật này còn có các chống chỉ định trong lồng ruột nên nếu không chú ý sẽ đưa đến các tai biến nặng nề cho bệnh nhân [10], [51], [58].Từ đầu thập niên 80, siêu âm đã được sử dụng trong chẩn đoán lồng ruột trẻ em. Càng ngày, siêu âm càng được ứng dụng rộng rãi không những với mục đích chẩn đoán mà còn dùng để tiên lượng theo dõi kết quả tháo lồng. Theo nhiều nghiên cứu, chẩn đoán lồng ruột bằng siêu âm là phương pháp đơn giản không xâm nhập, độ nhạy, độ đặc hiệu cao (95 - 100%) [15], [53], [56], [59], [84].Do bệnh lồng ruột có tỷ lệ cao đặc biệt là trẻ bú mẹ, việc chẩn đoán không kịp thời sẽ đưa đến những biến chứng trầm trọng. Các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng để người thầy thuốc phân tích, đánh giá đưa ra phương pháp điều trị thích hợp còn chưa xác định cụ thể. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, kết quả điều trị yếu tố tiên lượng bệnh lồng ruột cấp trẻ dưới 24 tháng tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế” với các mục tiêu:1. Khảo sát triệu chứng lâm sàng, siêu âm kết quả điều trị bệnh lồng ruột cấp.2. Xác định một số dấu hiệu lâm sàng siêu âm góp phần tiên lượng tháo lồng bệnh nhân lồng ruột cấp.Bảng 3.1. Phân bố theo dộ tuổi..................................................................................43 Bảng 3.2. Phân bố theo thời gian vào viện.................................................................45 Bảng 3.3. Các bệnh lý liên quan................................................................................46 Bảng 3.4. Tần suất các dấu hiệu lâm sàng siêu âm...............................................47 Bảng 3.5. Tỷ lệ chẩn doán LR phân theo mức dộ......................................................48 Bảng 3.6. Tỷ lệ 4 triệu chứng kinh diển của LR........................................................49Bảng 3.7. Kết quả siêu âm chẩn doán........................................................................50Bảng 3.8. Kết quả siêu âm hạch mạc treo..................................................................50Bảng 3.9. Các phuong pháp diều trị...........................................................................51Bảng 3.10. Số lần bom hoi tháo lồng.........................................................................52Bảng 3.11. 51Áp lực tháo lồng..................................................................................52Bảng 3.12. Kết quả tháo lồng bằng hoi tính theo thời gian vào viện.........................53Bảng 3.13. Số luợng BN diều trị bằng phẫu thuật.....................................................54Bảng 3.14. Các kiểu lồng ruột...................................................................................54Bảng 3.15. Liên quan giữa tuổi kết quả tháo lồng.................................................55Bảng 3.16. Liên quan giữa thời gian vào viện kết quả tháo lồng..........................55Bảng 3.17. Liên quan giữa giờ xuất hiện ỉa máu kết quả tháo lồng......................56 Bảng 3.18. Liên quan giữa hội chứng tắc ruột kết quả tháo lồng..........................56Bảng 3.19. Liên quan giữa biểu hiện choáng kết quả tháo lồng...........................57Bảng 3.20. Kết quả SA các yếu tố tiên luợng............................................................58Nghien cuu lam sang, sieu am, ket qua dieu tri va yeu to tien luong benh long ruot cap o tre duoi 24 thang tuoi tai Benh vien Trung uong Hue . còn chưa xác định cụ thể. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, kết quả điều trị yếu tố tiên lƣợng bệnh lồng ruột cấp ở. TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC VÕ THỊ THU THỦY NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG, SIÊU ÂM, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ YẾU TỐ TIÊN LƢỢNG BỆNH LỒNG RUỘT CẤP TRẺ DƢỚI
 • 112
 • 3,468
 • 21

nghiên cứu các yếu tố liên quan, nguyên nhân các yếu tố tiên lượng của hội chứng west trẻ em

nghiên cứu các yếu tố liên quan, nguyên nhân và các yếu tố tiên lượng của hội chứng west ở trẻ em
. các yếu tố tiên lượng của hội chứng West trẻ em& quot; với hai mục tiêu là: 1. Nhận xét các yếu tố liên quan nguyên nhân của hội chứng West. 2. Phân tích một số yếu tố tiên lượng của hội chứng. kinh trẻ em: Do những đặc thù về phát triển biệt hóa hệ thần kinh trung ương trẻ em, sự myelin hóa sự trưởng thành của các nơron, do vậy các bệnh hội chứng động kinh trẻ em có. hưởng từ, PET, điện não đồ vi tính tại Bệnh viện Nhi Trung ương các cơ sở khác tại Hà Nội cho phép chúng tôi có thể thực hiện đề tài: " ;Nghiên cứu các yếu tố liên quan, nguyên nhân các
 • 43
 • 593
 • 3

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới ở phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp
... GIÁO DỤC ðÀO TẠO ðẠI HỌC THÁI NGUYÊN NÔNG THỊ THU TRANG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ðẶC ðIỂM DỊCH TỄ HỌC VIÊM NHIỄM ðƯỜNG SINH DỤC DƯỚI PHỤ NỮ NÔNG THÔN MIỀN NÚI TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆU... nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu giải pháp can thiệp Với mục tiêu sau: Mô tả số ñặc ñiểm dịch tễ học viêm nhiễm ñường sinh dục phụ nữ nông thôn miền núi ñộ tuổi sinh ñẻ có chồng tỉnh. .. ñường sinh dục cho phụ nữ ñộ tuổi sinh ñẻ nông thôn miền núi Thái Nguyên hiệu quả? Xuất phát từ câu hỏi trên, tiến hành thực ñề tài: Nghiên cứu số ñặc ñiểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục phụ
 • 161
 • 498
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới ở phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp
... nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi độ tuổi sinh đẻ có chồng tỉnh Thái Nguyên năm 2012 2 Xác định số yếu tố viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ độ tuổi sinh đẻ có chồng nông. .. chồng nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiệu số giải pháp phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục phụ nữ nông thôn xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên sau năm can thiệp NHỮNG... Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Dịch tễ học viêm nhiễm đƣờng sinh dục phụ nữ nông thôn miền núi Thái Nguyên 3.1.1 Tỉ lệ bệnh Tỉ lệ bệnh VNĐSD phụ nữ nông thôn điểm điều tra cao (35,4%) Căn nguyên
 • 27
 • 373
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới ở phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp
... yếu tố viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ độ tuổi sinh đẻ có chồng nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiệu số giải pháp phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục phụ nữ nông thôn xã Thành... đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi độ tuổi sinh đẻ có chồng tỉnh Thái Nguyên năm 2012 Footer Page of 148 Header Page of 148 2 Xác định số yếu tố viêm. .. đó, nghiên cứu mang tính chuyên biệt hay đặc thù cho phụ nữ nông thôn miền núi đề cập tới 1.3 Một số yếu tố nguy viêm nhiễm đƣờng sinh dục phụ nữ 1.3.1 Hành vi sức khỏe người phụ nữ Nghiên cứu
 • 27
 • 199
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm đường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)
 • 183
 • 401
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới ở phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học viêm nhiễm dường sinh dục dưới phụ nữ nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên hiệu quả giải pháp can thiệp (LA tiến sĩ)
 • 161
 • 192
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại tỉnh Lạng Sơn biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại tỉnh Lạng Sơn biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại tỉnh Lạng Sơn biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại tỉnh Lạng Sơn biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại tỉnh Lạng Sơn biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại tỉnh Lạng Sơn biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại tỉnh Lạng Sơn biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại tỉnh Lạng Sơn biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại tỉnh Lạng Sơn biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại tỉnh Lạng Sơn biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại tỉnh Lạng Sơn biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại tỉnh Lạng Sơn biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tại tỉnh Lạng Sơn biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ) ... THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP SINH SẢN LỢN TẠI TỈNH LẠNG SƠN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Chuyên ngành: THÚ Y Mã số: 60 64 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản lợn tỉnh Lạng Sơn biện pháp phòng chống Mục tiêu đề tài - Đánh giá tình hình chăn nuôi lợn Lạng Sơn. .. sinh sản hô hấp; đối vối lợn sau cai sữa, lợn choai, triệu chứng chủ yếu rối loạn hô hấp Theo ghi nhận nhiều nghiên cứu triệu chứng lâm sàng lợn mắc Hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản cho thấy: lợn
 • 103
 • 141
 • 0

LACK II- Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, kết quả điều trị yếu tố tiên lượng bệnh lồng ruột cấp trẻ dưới 24 tháng tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế (FULL)

LACK II- Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, kết quả điều trị và yếu tố tiên lượng bệnh lồng ruột cấp ở trẻ dưới 24 tháng tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế (FULL)
Lồng ruột là một cấp cứu ngoại khoa rất thường gặp trẻ em. Lồng ruột có thể xuất hiện bất kỳ lứa tuổi nào nhưng nhiều nhất là từ 4 - 9 tháng tuổi. Theo Tổ chức Y tế thế giới [88], tỷ lệ lồng ruột các nước phát triển là 0,5 - 4,3 trường hợp/ 1000 trẻ sinh sống hoặc 0,66 - 1,2 trường hợp/1000 trẻ < 1 tuổi, tại Việt Nam, từ năm 1975 - 1995 có 472 - 722 trường hợp lồng ruột/ năm trẻ < 12 tháng nhập viện Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm 5,8% số trẻ nhập viện. Trong 5 năm (1995 - 1999), Viện Nhi Trung Ương điều trị 1027 trường hợp lồng ruột [2]. Hiện nay với sự phát triển của y học, tỷ lệ tử vong của lồng ruột đã giảm rất thấp nhiều nước phát triển như Nhật Bản, Anh không có tử vong, nhưng các nước đang phát triển trong đó có cả Việt Nam tỷ lệ tử vong vẫn còn, ngoài nguyên nhân do trình độ dân trí khó khăn về kinh tế còn do cả việc chẩn đoán nhầm lẫn, điều trị muộn [50], [67], [88]. Nguyên nhân của bệnh lồng ruột hiện nay vẫn chưa được xác định, có thể có nhiều yếu tố nguy cơ gây nên bệnh như sự mất cân đối nghiêm trọng giữa kích thước của hồi tràng so với manh tràng trẻ em, vai trò của viêm hạch mạc treo do virus mới đây là vai trò của vaccin phòng Rotavirus cũng đã được đề cập đến [25], [29], [83]. Chẩn đoán lồng ruột thường được dựa vào các dấu hiệu lâm sàng điển hình như đau bụng đột ngột, nôn, ỉa máu, sờ được khối lồng. Việc chẩn đoán sớm sẽ làm cho điều trị trở nên đơn giản thường không có biến chứng. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân do bệnh cảnh lâm sàng không điển hình nên việc chẩn đoán thường nhầm lẫn muộn làm cho việc điều trị trở nên khó khăn, có nhiều biến chứng thậm chí tử vong. Tại Viện Nhi Trung ương, lồng ruột chẩn đoán muộn > 24giờ còn đến 27,5%, tỷ lệ tháo lồng bằng phẫu thuật khá cao: 19,2% [1], [2]. Phương tiện kỹ thuật giúp cho chẩn đoán lồng ruột trước đây thường dùng là chụp đại tràng có cản quang. Kỹ thuật này thường cho các hình ảnh đặc hiệu của lồng ruột tuy nhiên đây là một kỹ thuật khá phức tạp không phải trung tâm y tế nào cũng có thể tiến hành được. Ngoài ra kỹ thuật này còn có các chống chỉ định trong lồng ruột nên nếu không chú ý sẽ đưa đến các tai biến nặng nề cho bệnh nhân [10], [51], [58]. Từ đầu thập niên 80, siêu âm đã được sử dụng trong chẩn đoán lồng ruột trẻ em. Càng ngày, siêu âm càng được ứng dụng rộng rãi không những với mục đích chẩn đoán mà còn dùng để tiên lượng theo dõi kết quả tháo lồng. Theo nhiều nghiên cứu, chẩn đoán lồng ruột bằng siêu âm là phương pháp đơn giản không xâm nhập, độ nhạy, độ đặc hiệu cao (95 - 100%) [15], [53], [56], [59], [84]. Do bệnh lồng ruột có tỷ lệ cao đặc biệt là trẻ bú mẹ, việc chẩn đoán không kịp thời sẽ đưa đến những biến chứng trầm trọng. Các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng để người thầy thuốc phân tích, đánh giá đưa ra phương pháp điều trị thích hợp còn chưa xác định cụ thể. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, kết quả điều trị yếu tố tiên lượng bệnh lồng ruột cấp trẻ dưới 24 tháng tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế” với các mục tiêu: 1.Khảo sát triệu chứng lâm sàng, siêu âm kết quả điều trị bệnh lồng ruột cấp. 2.Xác định một số dấu hiệu lâm sàng siêu âm góp phần tiên lượng tháo lồng bệnh nhân lồng ruột cấp. ... điều trị thích hợp chưa xác định cụ thể Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, kết điều trị yếu tố tiên lượng bệnh lồng ruột cấp trẻ 24 tháng tuổi Bệnh viện Trung ương. .. ương Huế với mục tiêu: Khảo sát triệu chứng lâm sàng, siêu âm kết điều trị bệnh lồng ruột cấp Xác định số dấu hiệu lâm sàng siêu âm góp phần tiên lượng tháo lồng bệnh nhân lồng ruột cấp 3 Chương... CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG BỆNH LỒNG RUỘT CẤP 1.6.1 Yếu tố lâm sàng - Tuổi: Bệnh nhân tuổi nhỏ đặc biệt ≤ tháng, tháo lồng khó khăn, tỷ lệ mổ cao Theo Kim cộng [52], tỷ lệ tháo lồng thất bại tăng tuổi
 • 116
 • 104
 • 1

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em việt nam

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em việt nam
... DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ THU HƯƠNG NGHI£N CứU CĂN NGUYÊN, ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG YếU Tố TIÊN LƯợNG BệNH VIÊM N·O CÊP ë TRỴ EM VIƯT NAM Chun... não cấp tủy rải rác cấp tính – ADEM - Viêm não cấp kháng thể kháng receptor NMDA 1.4 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng viêm não cấp 1.4.1 Đặc điểm lâm sàng Nhiều bệnh nhân chẩn đoán viêm não cấp. .. gây viêm não cấp trẻ em ≥ tháng tuổi Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/2014 đến 12/2016 Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm não cấp trẻ em theo số nguyên thường gặp Xác định số yếu tố tiên lượng
 • 162
 • 43
 • 0

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em việt nam tt

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em việt nam tt
... Một số yếu tố tiên lượng bệnh nhân viêm não cấp theo nguyên 3.4.2.1 Yếu tố tiên lượng bệnh nhân viêm não cấp VNNB Bảng 3.14: Phân tích hồi quy đơn biến logistic yếu tố tiên lượng viêm não cấp VNNB... lần nghiên cứu Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán viêm não theo đồng thuận quốc tế năm 2013 cung cấp thơng tin tương đối tồn diện nguyên, dịch tễ học lâm sàng yếu tố tiên lượng viêm não cấp trẻ. .. bệnh nhân viêm màng não phế cầu 4.4.2.4 Yếu tố tiên lượng bệnh nhân viêm não cấp KRNN Các yếu tố liên quan đến tiên lượng nặng nghiên cứu bao gồm: bệnh nhân phải thở máy, Glasgow vào viện ≤ điểm,
 • 29
 • 49
 • 0

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em việt nam tt tiếng anh

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em việt nam tt tiếng anh
... acute encephalitis at the Vietnam National children’s hospital from January 2014 to December 2016 2.1.1 Inclusion criteria 2.1.1.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm não cấp (adapted from International... Cerabral 15 edema Temporal lobe injury Parietal lesion Frontal lobe injury Occipital lesions Basal ganglia lesions Thalamic injury Brain stem lesion Abcess Dilated ventricular Infarction Hemorrhage... Comment: Signs of hemiplegia are the most common in the group of acute encephalitis due to HSV 59,7%, JE 36,1% 3.3.2.4 Management of respiratory failure by cause Table 3.8: Management of respiratory
 • 29
 • 43
 • 0

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em việt nam

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em việt nam
... DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ THU HƯƠNG NGHIÊN CỨU CĂN NGUYÊN, ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG BỆNH VIÊM NÃO CẤP TRẺ EM VIỆT NAM Chuyên... não cấp tủy rải rác cấp tính – ADEM - Viêm não cấp kháng thể kháng receptor NMDA 1.4 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng viêm não cấp 1.4.1 Đặc điểm lâm sàng Nhiều bệnh nhân chẩn đốn viêm não cấp. .. viêm não cấp trẻ em ≥ tháng tuổi Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/2014 đến 12/2016 11 Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm não cấp trẻ em theo số nguyên thường gặp Xác định số yếu tố tiên lượng
 • 180
 • 51
 • 0

LATS Y HỌC Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em Việt Nam (FULL TEXT)

LATS Y HỌC Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt Nam (FULL TEXT)
ĐẶT VẤN ĐỀ Viêm não cấp là một tình trạng viêm cấp tính của nhu mô não, biểu hiện bằng sự rối loạn chức năng thần kinh-tâm thần khư trú hoặc lan tỏa. Bệnh xảy khắp nơi trên thế giới, gặp mọi lứa tuổi nhưng tỷ lệ mắc cao hơn trẻ em. Đây là một tình trạng bệnh lý nặng nề đe dọa tính mạng bệnh nhân là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của cộng đồng vì tỷ lệ mắc tử vong còn cao. Trên thế giới tỷ lệ mắc viêm não cấp dao động từ 3,5 đến 7,4 trường hợp trên 100.000 dân mỗi năm [1], Nicolosi cộng sự năm 1986 thông báo tỷ lệ mắc là 7,4 trường hợp trên 100.000 dân tại Minnesota, Mỹ [2]. Anh là nước có tỷ lệ viêm não cấp thấp nhất thế giới 1,5 trường hợp trên 100.000 dân tỷ lệ tử vong khoảng 7% số trường hợp mắc [3]. Nguyên nhân gây viêm não đã xác đinh được hiện nay phần lớn là do virus, sự phân bố virus gây viêm não khác nhau trên thế giới do tính chất địa lý khí hậu. Châu Á, Đông Nam Á thường gặp viêm não do virus VNNB, tại Châu Âu thường gặp viêm não do tick-borne encephalitis virus, một số loại virus gây viêm não tản phát khắp nơi trên thế giới như viêm não do HSV1-2, CMV, EBV... Ngoài ra còn gặp nhiều nguyên nhân gây viêm não cấp như: vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm một số căn nguyên không do nhiễm trùng như: tác dụng phụ của thuốc, bệnh hệ thống, bệnh ung thư, bệnh tự miễn, ngộ độc [4]. Kết quả điều trị viêm não cấp rất khác nhau tùy thuộc vào căn nguyên gây viêm não, mức độ nặng trên lâm sàng, tình trạng miễn dịch của người bệnh cũng như mức độ hiện đại của nền y học. Nhiều nguyên nhân virus gây viêm não cấp có tỉ lệ tử vong di chứng cao như viêm não do HSV, viêm não do virus Dại…[5]. Tuy nhiên tỷ lệ viêm não cấp xác định được căn nguyên trên thế giới ngay cả những nước phát triển cũng còn thấp. Nghiên cứu tại California từ năm 1998 đến năm 2000 có tới 62% trường hợp viêm não cấp là không tìm được căn nguyên [6]. Mặt khác ngày càng nhiều nguyên nhân gây viêm não không do nhiễm trùng được tìm thấy, nghiên cứu tại Anh từ năm 2005 đến năm 2006 trên 203 trường hợp viêm não cấp cho thấy 63% các trường hợp là xác định được căn nguyên trong đó 42% viêm não cấp được xác định do căn nguyên nhiễm trùng còn 21% trường hợp viêm não cấp được xác định là do yếu tố tự miễn dịch [7]. Tại Việt Nam nghiên cứu về viêm não cấp Việt Nam từ năm 1985 đến 1993 ghi nhận tỉ lệ mắc từ 1-8 trường hợp/100.000 dân trước năm 2007 căn nguyên viêm não chủ yếu là do virus VNNB có tỉnh lên tới 85% [8], [9]. Từ năm 2007 đến nay do vắc xin VNNB đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng tỷ lệ mắc VNNB đã giảm đáng kể tuy nhiên VNNB còn chiếm khoảng 10% trong số các ca viêm não cấp xác định được căn nguyên [10], [11]. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong những năm gần đây nhờ sự phát triển của các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại như kỹ thuật sinh học phân tử kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh mà căn nguyên viêm não cấp ngày càng xác định được nhiều hơn. Tuy nhiên số ca viêm não cấp chưa xác định được căn nguyên vẫn chiếm tỷ lệ khá cao 54% [11]. Việc không xác định được căn nguyên viêm não một mặt do kỹ thuật vi sinh còn hạn chế, mặt khác việc thăm khám lâm sàng chưa định hướng đúng căn nguyên để đưa ra chỉ định phù hợp. Vì vậy, nghiên cứu căn nguyên, xác định các yếu tố dịch tễ học lâm sàng các yếu tố tiên lượng bệnh nhân viêm não cấp là điều rất cần thiết giúp cho chẩn đoán sớm, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ngay tại tuyến y tế cơ sở làm giảm tỷ lệ tử vong, di chứng giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, giảm gánh nặng cho gia đình cho xã hội từ đó làm cơ sở cho những biện pháp can thiệp, giúp cho các nhà hoạch định xây dựng kế hoạch dự phòng hiệu quả hơn. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: 1.Xác định căn nguyên vi sinh gây viêm não cấp trẻ em ≥ 1 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/2014 đến 12/2016. 2.Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của viêm não cấp trẻ em theo một số căn nguyên thường gặp. 3.Xác định một số yếu tố tiên lượng nặng của bệnh viêm não cấp do các căn nguyên thường gặp trẻ em. ... hợp Vì v y, nghiên cứu nguyên, xác định y u tố dịch tễ học lâm sàng y u tố tiên lượng bệnh nhân viêm não cấp điều cần thiết giúp cho chẩn đoán sớm, nâng cao hiệu điều trị bệnh tuyến y tế sở làm... Viêm não cấp y u tố tự miễn dịch: tình trạng viêm não cấp x y yếu tố tự miễn dịch công trực tiếp gián tiếp vào não ví dụ: viêm não cấp t y rải rác cấp tính (ADEM), ung thư… - Viêm não cấp mãn... nguyên vi sinh g y viêm não cấp trẻ em ≥ tháng tuổi Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/2014 đến 12/2016 Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm não cấp trẻ em theo số nguyên thường gặp Xác định số y u
 • 178
 • 35
 • 0

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em Việt Nam (TTTA)

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt Nam (TTTA)
INTRODUCTION Acute encephalitis is an acute inflammatory condition of the brain parenchyma, presents as diffuse or focal neuropsychological dysfunction. It occurs in all parts of the world, at any age but the incidence is higher in children. This is a serious medical condition that is life-threatening and a serious public health problem because of the high morbidity and mortality. The diagnosis of encephalitis in the world and Vietnam in the past was difficult because there is no clear standard so in 2013 the international encephalitis association has officially agreed on the diagnosis of encephalitis. In Vietnam, there has been no research has been carried out by the new diagnostic criteria for encephalitis of “ the consensus statement of international encephalitis consortium 2013” and not much research on comprehensive assessment of the causes and predictors of acute encephalitis in children. On the other hand, thanks to the advances in molecular biology testing of infectious diseases in Vietnam, the etiology of acute encephalitis has been determined more and more accurately. So we conducted this thesis “The study of etiology, clinical epidemiology, subclinical characteristics, and prognostic factors of acute encephalitis in Vietnamese children” with the following objectives: 1.Identification of microbiological causes of acute encephalitis in children ≥ 1 month at the Vietnam National children’s hospital from 1/2014 to 12/2016. 2.Describe the clinical epidemiological characteristics of acute encephalitis in children according to some common causes. 3.Identify some of the major predictors of acute encephalitis due to common causes in children. THE NECCESITY OF THE THESIS Acute encephalitis is a disease caused by a variety of causes, in which the causes are largely determined by viral infections. However, the percentage of undetermined causes remains high even in the developed world. Early diagnosis as well as proper identification of causal factors and prognostic factors of acute encephalitis in children contributes to proper monitoring and treatment, reducing the mortality and sequelae of acute encephalitis. It also helps policymakers develop effective disease prevention plans. That is why this thesis is urgent and of practical value.   ... acute encephalitis at the Vietnam National children’s hospital from January 2014 to December 2016 2.1.1 Inclusion criteria 2.1.1.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm não cấp (adapted from International... Cerabral 15 edema Temporal lobe injury Parietal lesion Frontal lobe injury Occipital lesions Basal ganglia lesions Thalamic injury Brain stem lesion Abcess Dilated ventricular Infarction Hemorrhage... Comment: Signs of hemiplegia are the most common in the group of acute encephalitis due to HSV 59,7%, JE 36,1% 3.3.2.4 Management of respiratory failure by cause Table 3.8: Management of respiratory
 • 27
 • 53
 • 0

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em Việt Nam (Luận án tiến sĩ)
Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em Việt NamNghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em Việt Nam ... DỤC ĐÀO TẠO B Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ THU HƢƠNG NGHIÊN CỨU CĂN NGUYÊN, ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG BỆNH VIÊM NÃO CẤP TRẺ EM VIỆT NAM. .. loại viêm não cấp số thuật ngữ liên quan 1.2 Dịch tễ học viêm não cấp 1.2.1 Dịch tễ học viêm não cấp giới 1.2.2 Dịch tễ học viêm não cấp Việt Nam 1.3 Căn nguyên viêm não cấp. .. số đặc điểm dịch tễ theo nguyên 65 3.3.2 Đặc điểm lâm sàng viêm não cấp theo nguyên 67 3.3.3 Triệu chứng cận lâm sàng viêm não cấp theo nguyên 74 3.4 Yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp
 • 175
 • 58
 • 0

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em việt nam

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em việt nam
... loại viêm não cấp số thuật ngữ liên quan 1.2 Dịch tễ học viêm não cấp 1.2.1 Dịch tễ học viêm não cấp giới 1.2.2 Dịch tễ học viêm não cấp Việt Nam 1.3 Căn nguyên viêm não cấp. .. DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ THU HƯƠNG NGHI£N CứU CĂN NGUYÊN, ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG YếU Tố TIÊN LƯợNG BệNH VIÊM N·O CÊP ë TRỴ EM VIƯT NAM Chun... số đặc điểm dịch tễ theo nguyên 65 3.3.2 Đặc điểm lâm sàng viêm não cấp theo nguyên 67 3.3.3 Triệu chứng cận lâm sàng viêm não cấp theo nguyên 74 3.4 Yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp
 • 175
 • 8
 • 0

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em việt nam (tt)

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em việt nam (tt)
... Một số yếu tố tiên lượng bệnh nhân viêm não cấp theo nguyên 3.4.2.1 Yếu tố tiên lượng bệnh nhân viêm não cấp VNNB Bảng 3.14: Phân tích hồi quy đơn biến logistic yếu tố tiên lượng viêm não cấp VNNB... khơng tìm yếu tố tiên lượng độc lập 3.4.2.2 Yếu tố tiên lượng bệnh nhân viêm não cấp HSV Bảng 3.15: Phân tích hồi qui logistic đơn biến yếu tố tiên lượng viêm não cấp HSV Các yếu tố Giới (Nam) 3.4.2.3... yếu tố tiên lượng nặng bệnh nhân Trong nghiên cứu chúng tơi khơng tìm mối liên quan điều trị acyclovir yếu tố tiên lượng nặng 4.4.2.3 Yếu tố tiên lượng bệnh nhân viêm não cấp phế cầu Các yếu tố
 • 24
 • 39
 • 0

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp trẻ em việt nam

Nghiên cứu căn nguyên, đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp ở trẻ em việt nam
... loại viêm não cấp số thuật ngữ liên quan 1.2 Dịch tễ học viêm não cấp 1.2.1 Dịch tễ học viêm não cấp giới 1.2.2 Dịch tễ học viêm não cấp Việt Nam 1.3 Căn nguyên viêm não cấp. .. DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN THỊ THU HƯƠNG NGHI£N CứU CĂN NGUYÊN, ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG YếU Tố TIÊN LƯợNG BệNH VIÊM N·O CÊP ë TRỴ EM VIƯT NAM Chun... số đặc điểm dịch tễ theo nguyên .65 3.3.2 Đặc điểm lâm sàng viêm não cấp theo nguyên 67 3.3.3 Triệu chứng cận lâm sàng viêm não cấp theo nguyên 74 3.4 Yếu tố tiên lượng bệnh viêm não cấp
 • 176
 • 17
 • 0
1 2 3 4 .. >