Tổng hợp tài liệu :

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Ninh Bình (Có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2012-2013 môn vật lí

Đề thi chọn học sinh giỏi THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2012-2013 môn vật lí
Đề thi chọn học sinh giỏi THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2012-2013 môn vật lí . THUẬN (Đề thi chính thức) (Đề thi có 1 trang) KỲ THI CHỌN HSG THCS, THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 2013 Khóa ngày: 18/ 11 / 2012 Môn thi: Vật lý. Cấp: THCS. riêng của một vật nhỏ bằng kim loại với các dụng cụ gồm: Vật cần xác định khối l ượng riêng, lực kế, ca đựng nước có thể nhúng ch ìm hoàn toàn vật, một số
 • 1
 • 291
 • 1

Đề thi chọn học sinh giỏi LỚP 9 cấp tỉnh năm học 2012-2013 môn toán

Đề thi chọn học sinh giỏi LỚP 9 cấp tỉnh năm học 2012-2013 môn toán
Đề thi chọn học sinh giỏi LỚP 9 cấp tỉnh năm học 2012-2013 môn toán
 • 6
 • 603
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn TOÁN Lớp 7 - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn TOÁN Lớp 7 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn TOÁN Lớp 7 - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG . có DM DN⊥ . 0.5 đ + Gọi F là trung đi m của MN. Ta có FM FD FN = = . 0.5 đ + Tam giác FDM cân tại F nên · · FMD MDF= . · · · ( óc ngoài tam giác)FMD MBD. giác)FMD MBD BDM g= + · · MBD CDM= + 0.5 đ Suy ra · · MBD CDF= (1) 0.5 đ Ta có · · · MCD CDF CFD= + (2) Do tam giác ABC cân tại A nên · · 2MCD MBD= (3) 0.5
 • 4
 • 1,014
 • 8

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn TOÁN Lớp 8 - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn TOÁN Lớp 8 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn TOÁN Lớp 8 - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG . tại M. Ta có · · BAD AMC= (hai góc ở vị trí đồng vị) 0.5 · · DAC ACM= (hai góc ở vị trí so le trong) M · · BAD DAC= nên · · AMC ACM= hay tam giác ACM cân. 147 2 7 138 m n m m n n + + = =   ⇔   − − = =   • TH3: 2 49 45 2 41 2 m n m m n n + + = =   ⇔   − − = =   0.5 Vậy các số cần t m là: 1002;
 • 5
 • 897
 • 15

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn TOÁN LỚP 9 - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn TOÁN LỚP 9 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn TOÁN LỚP 9 - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC GIANG . . Câu 3. (4,0 đi m) 1) Cho h m số 2 y x= . T m các giá trị của m để đường thẳng ∆ có phương trình y x m= − cắt đồ thị h m số tại hai đi m phân biệt 1 1. Giải được nghi m của hệ: ( ; ) (1;2) (x;y)=(-2;5)x y = + KL: 0.5 Câu 3 (4 đi m) 1 (2 đi m) Xét pt hoành độ giao đi m: 2 x x m= − 2 0x x m − + = (1) Đường
 • 5
 • 714
 • 7

Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn

Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn
Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn Bộ đề thi chọn học sinh giỏi 12 THPT cấp tỉnh các môn
 • 186
 • 146
 • 0

[toanmath.com] Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 cấp trường năm 2017 2018 trường Lý Thái Tổ Bắc Ninh

[toanmath.com]  Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 cấp trường năm 2017 – 2018 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh
...SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Câu 1.1 (2,0 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn: Tốn Lớp 12 Lời giải lược  Gọi M... x ) 2017 2017 2017 = C 2017 - C 2017 x + C 2017 x - C 2017 x + - C 2017 x 1,0 Lấy đạo hàm vế ta được: - 2017 (1 - x ) 2016 = -C 2017 + 2C 2017 x - 3C 2017 x + - 2017C 2017 2017 x 2016 2017. .. k  Z Do x Ỵ éê 0; 2018 p ùú  k Ỵ {1; 2; ; 2018}  phương trình có 2018 nghiệm ë û Các nghiệm lập thành cấp số cộng với ö 6110504 p 5p 2018 ổỗ 5p x1 = , d = p S 2018 = + 2017 p ữữữ = ỗ2 ữứ
 • 6
 • 90
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi toán 12 cấp tỉnh THPT năm học 2017 2018 sở GD đt hòa bình

Đề thi chọn học sinh giỏi toán 12 cấp tỉnh THPT năm học 2017 – 2018 sở GD và đt hòa bình
...UBND TỈNH HỊA BÌNH SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM (Đáp án gồm có 03trang) Câu KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT NĂM HỌC 2017 2018 Mơn thi: TỐN Ngày thi: 15 /12/ 2017 Nội dung... giác chọn X khơng có cạnh cạnh đa giác ” Suy A biến cố : “ Tam giác chọn X có cạnh cạnh đa giác ” 4b (2đ) TH 1: Nếu tam giác chọn có cạnh cạnh đa giác có 14 tam giác thỏa mãn TH 2: Nếu tam giác chọn. .. y  y  y  x  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 (x + 1)   x  1 x + + ( x + 6) x + = x + x + 12   x     x  6   x    x2  2x  x6  x 1    x  2    x  4  x7 3  x22
 • 4
 • 399
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Ninh Bình

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Ninh Bình
... thực 2018 bước ta số thực x ta có: A x Vậy bảng ln lại số  x  x   2020 2019 2019 ………………………HẾT SỞ GD T NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018. .. ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN: TỐN Ngày thi: 12/09 /2018 (Thời gian 180 phút, không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm 04 câu, 01 trang Câu (4,0 điểm) Cho đa thức...  q  a   1 điểm  P c  c  b  q c   c  b  q c  Vì a b, c b, q(a), q(c) số nguyên nên a b c b ước a  b   c  b  1 Ta có P  a   P  c   a  c Suy ra: 
 • 8
 • 180
 • 1

Đề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Gia Lai (Có đáp án)

Đề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Gia Lai (Có đáp án)
Đề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Gia LaiĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Gia LaiĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Gia LaiĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Gia LaiĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Gia LaiĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Gia LaiĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Gia LaiĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Gia LaiĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Gia LaiĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Gia LaiĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Gia LaiĐề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Gia Lai ... · + h n + · · · ) d tổng hai cấp số nhân lùi vơ hạn có cơng bội q = Do d = h h1 + = 126 m 1− q 1− q , có số hạng đầu h, h1 STRONG TEAM TOÁN VD-VDC-ĐỀ THI- CHUYÊN ĐỀ Câu Trong mặt phẳng tọa độ... ) = 512 2n 2n = 512 n=5 i+k=5 i, k ∈ N, i ≤ k C 55 C 50 + C 41 C 54 + C 32 C 53 C 5k C ki x k+ i , ( i, k ∈ N, i ≤ k) , giải ta i=0 k=5 ; i=1 k=4 ; i=2 k=3 = 51 STRONG TEAM TOÁN VD-VDC-ĐỀ THI- CHUYÊN... VD-VDC-ĐỀ THI- CHUN ĐỀ n Câu Tìm hệ số số hạng chứa x5 khai triển (1 + x + x2 ) , biết n số tự nhiên 2n = 512 thỏa mãn hệ thức C2n + C 2n + C 2n + · · · + C 2n Lời giải Ta có 2n + · · · + C 2n = 512
 • 5
 • 35
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái Bình (Có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Thái Bình (Có đáp án)
Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái Bình ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỐN 12 TỈNH THÁI BÌNH NĂM HỌC 2018- 2019 Câu 1: (6,0 điểm) 2x +1 y x + m Tìm m để ( C ) đường thẳng ( d...ào phương trình (2), ta được: (2 + x ) (2 + ) x − 2x+4 + x − 6x + 12 = x − 2x + + x − 6x + 12 + ⇔ ( x − 1) x − 2x+4 + ( x − 3) x − 6x + 12 + 2x − = ⇔ ( x − 2) x − 2x+4 + ( x − 2) x − 6x + 12 +...x + 12 + 2( x − 2) = 4( x − 2) ⇔ ( x − 2) x − 2x+4 + ( x − 2) x − 6x + 12 + + 2( x − 2) = x − 2x+4 + x − 6x + 12   ⇔ ( x − )  x − 2x+4 + x − 6x + 12 + + 2 =   x − 2x+4 + x − 6x + 12   
 • 12
 • 47
 • 0

Đề thi chọn HSG thành phố môn Toán năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải Phòng (Có đáp án)

Đề thi chọn HSG thành phố môn Toán năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Hải Phòng (Có đáp án)
Đề thi chọn HSG thành phố môn Toán năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải PhòngĐề thi chọn HSG thành phố môn Toán năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải PhòngĐề thi chọn HSG thành phố môn Toán năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải PhòngĐề thi chọn HSG thành phố môn Toán năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải PhòngĐề thi chọn HSG thành phố môn Toán năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải PhòngĐề thi chọn HSG thành phố môn Toán năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải PhòngĐề thi chọn HSG thành phố môn Toán năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải PhòngĐề thi chọn HSG thành phố môn Toán năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải PhòngĐề thi chọn HSG thành phố môn Toán năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải PhòngĐề thi chọn HSG thành phố môn Toán năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải PhòngĐề thi chọn HSG thành phố môn Toán năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải PhòngĐề thi chọn HSG thành phố môn Toán năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải Phòng ...SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ CÁC MƠN VĂN HĨA CẤP THPT NĂM HỌC 2018 2019 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI MƠN:TỐN BẢNG KHƠNG CHUYÊN Ngày thi: ... +) Từ ta có bảng biến thi n hàm số g ( t ) x y' -1/2 -1/4 + +∞ +∞ + +∞ 0.25 y -5/8 2− Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vng A B, +) Từ bảng biến thi n g(t) suy m ≤ Bài... lim g ( x ) = −2; lim g ( x ) = 2, từ ta có bảng biến thi n hàm số y = g ( x ) x →+∞ x →−∞ sau: x y' 0.25 -2 + +∞ + +∞ -2 y Từ bảng biến thi n suy phương trình m ∈ ( −∞; −2 ) ∪ ( 2; +∞ )
 • 8
 • 50
 • 1

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái Nguyên (Có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Thái Nguyên (Có đáp án)
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái NguyênĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái NguyênĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái NguyênĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái NguyênĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái NguyênĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái NguyênĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái NguyênĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái NguyênĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái NguyênĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái NguyênĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái NguyênĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Thái Nguyên ...  = (m + 1)(4 + 4m + 8) = 32 ⇔ m = Thay m = vào g ( x) = x − x − = ⇔ x = −1; x = (thỏa mãn) Vậy m = ( Bài 2(4 điểm) Giải phương trình x3 − x + x + 12 = ( x − 3) x − + x − )( Lời giải Điều kiện:... chóp S ABC cho tính khoảng cách hai đường thẳng AB , SI theo a Lời giải  BH ⊥ AC a) Từ giả thi t toán ta có  ⇒ AC ⊥ ( SBH ) ⇒ AC ⊥ SB SH ⊥ AC Nhóm tốn VD - VDC  AJ ⊥ SB Kẻ IJ ⊥ SB ⇒... thỏa mãn  Tìm giới hạn lim (n 2un ) u1 + u2 + + un−1 + un = n un , n ≥ Lời giải Theo giả thi t ta có: (n +1) un+1 = (u1 + u2 + + un ) + un+1 = n2un + un+1 ⇒ (n + 2n) un+1 = n 2un ⇒ (n
 • 5
 • 45
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Quảng Ngãi (Có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Quảng Ngãi (Có đáp án)
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Quảng NgãiĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Quảng NgãiĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Quảng NgãiĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Quảng NgãiĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Quảng NgãiĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Quảng NgãiĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Quảng NgãiĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Quảng NgãiĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Quảng NgãiĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Quảng NgãiĐề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Toán 12 năm 2018 2019 sở GD ĐT Quảng Ngãi ... -Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích thêm SỞ GD- ĐT QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC CÂU Câu (5,0đ) ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Mơn: TỐN-Lớp 12 (Đáp án Thang điểm gồm trang)... 3    n  3  n  12 12 12 0,5 Với n  12 ,  x     C12k 212 k  3 x 245k x 0,5 Số hạng chứa x4 ứng với 24  5k   k  0,5 Vậy hệ số số hạng chứa x4 là: C124 28.34 0,5   k...  2 0,5  x2  1  x1  1  x2  1 2019   k2  2019 2   x1  x2  x1.x2  1  k1.k2  2 Vậy Pmin  2020 k1  k2  Câu (3,0đ) 2019 4 0,5 0,5  42019  22020  x1  1   x2  1 
 • 6
 • 31
 • 1

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải Dương (Có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 THPT năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Hải Dương (Có đáp án)
Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải DươngĐề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải DươngĐề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải DươngĐề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải DươngĐề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải DươngĐề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải DươngĐề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải DươngĐề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải DươngĐề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải DươngĐề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải DươngĐề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải DươngĐề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Toán 12 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải Dương ...SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG Câu Câu I.1 1,0 đ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT Năm học 2018- 2019 Môn thi: TOÁN (Hướng dẫn chấm gồm 06... CâuII.2 Trong thi: "Thi t kế trình diễn trang phục dân tộc" Đoàn trường THPT tổ 1,0 đ chức vào tháng năm 2018 với thể lệ lớp tham gia tiết mục Kết có 12 tiết mục đạt giải có tiết mục khối 12, có tiết... khối 1 1và tiết mục khối 10 Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên tiết mục biểu diễn chào mừng 26 tháng Tính xác suất cho khối có tiết mục biểu diễn có hai tiết mục khối 12 Gọi không gian mẫu phép chọn ngẫu
 • 7
 • 50
 • 1

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Ninh Bình (Có đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Ninh Bình (Có đáp án)
Đề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Ninh BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Ninh BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Ninh BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Ninh BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Ninh BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Ninh BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Ninh BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Ninh BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Ninh BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Ninh BìnhĐề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Ninh Bình ... thực 2018 bước ta số thực x ta có: A x Vậy bảng ln lại số  x  x   2020 2019 2019 ………………………HẾT SỞ GD T NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018. .. THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN: TỐN Ngày thi: 12/09 /2018 (Thời gian 180 phút, không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm 04 câu, 01 trang Câu (4,0 điểm) Cho đa thức P(x)...  q  a   1 điểm  P c  c  b  q c   c  b  q c  Vì a b, c b, q(a), q(c) số nguyên nên a b c b ước a  b   c  b  1 Ta có P  a   P  c   a  c Suy ra: 
 • 8
 • 72
 • 0

Đề tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2018 2019 sở GD đt hải dương có đáp án đầy đủ

Đề tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2018 – 2019 sở GD và đt hải dương có đáp án đầy đủ
Đây là đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị luyện tập kỳ thi săp tới 2019 2020Đề thi được đánh giá hay, phân hóa được trình độ học sinh, tuy nhiên phần rút gọn có thể làm học sinh mất điểmĐề tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2018 2019 sở GD ĐT Hải Dương được biên soạn nhằm đánh giá phân loại học sinh lớp 9 theo năng lực học Toán, để từ đó các trường THPT tại tỉnh Hải Dương có cơ sở tuyển chọn các em vào lớp 10 theo tiêu chí của trường, đề thi có lời giải chi tiết ...SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM MƠN TỐN KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018 - 2019 Ngày thi: 04 tháng năm 2018 I) HƯỚNG DẪN CHUNG - Thí sinh làm theo... ô tô x km/h (x>0) Trang Vận tốc lúc x +10 km/h Thời gian lúc 100 h x Thời gian lúc 100 h x  10 0,25 0,25 Theo đề ta có PT 0,25 100 100 25    12 x x  10 0,25 ĐS x =50 km/h Cho phương trình... 0,25 điểm II) ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM Câu Nội dung Ý 3x   x   3x   x   x  2  3 1  y   17  y x  3x  17  y      y   x  2y 1 x  1 y  KL -Đk để đt cắt m2  
 • 4
 • 63
 • 1

Đề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 2019 sở GD ĐT Gia Lai

Đề thi chọn HSG Toán 12 cấp tỉnh năm 2018 – 2019 sở GD và ĐT Gia Lai
... · + h n + · · · ) d tổng hai cấp số nhân lùi vơ hạn có cơng bội q = Do d = h h1 + = 126 m 1− q 1− q , có số hạng đầu h, h1 STRONG TEAM TOÁN VD-VDC-ĐỀ THI- CHUYÊN ĐỀ Câu Trong mặt phẳng tọa độ... ) = 512 2n 2n = 512 n=5 i+k=5 i, k ∈ N, i ≤ k C 55 C 50 + C 41 C 54 + C 32 C 53 C 5k C ki x k+ i , ( i, k ∈ N, i ≤ k) , giải ta i=0 k=5 ; i=1 k=4 ; i=2 k=3 = 51 STRONG TEAM TOÁN VD-VDC-ĐỀ THI- CHUYÊN... VD-VDC-ĐỀ THI- CHUN ĐỀ n Câu Tìm hệ số số hạng chứa x5 khai triển (1 + x + x2 ) , biết n số tự nhiên 2n = 512 thỏa mãn hệ thức C2n + C 2n + C 2n + · · · + C 2n Lời giải Ta có 2n + · · · + C 2n = 512
 • 5
 • 11
 • 0
1 2 3 4 .. >