Tổng hợp tài liệu :

Trường hợp nào được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù

MẪU QUYẾT ĐỊNH tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc

MẪU QUYẾT ĐỊNH tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc
Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế (Ban hành kèm theo Nghị định số 93/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ) . ............................................................................................................................. Xét thấy cần thi t phải tạm đình chỉ vi c thi hành quyết định hành chính xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thi t bị y tế để tránh. ngày ……. tháng …… năm …….. QUYẾT ĐỊNH Tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, thẩm mỹ và trang thi t bị y tế Căn cứ Điều 35,
 • 2
 • 975
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Một số ý kiến hoãn và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt " pptx

Tài liệu Báo cáo
. nhim xỏc nhn ni dung v kt qu cụng vic m h c mi tham d v cú th nờu ý kin cỏ nhõn, ý kin ny c ghi vo biờn bn./. . s Trng i hc Lut H Ni nghiên cứu - trao đổi 52 tạp chí luật học số 02/2007 gian chp hnh hỡnh pht ti tri giam. i chiu vi quy nh a ra thỡ i
 • 6
 • 551
 • 0

MẪU SỔ RA QUYẾT ĐỊNH HOÃN, TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN, TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN pdf

MẪU SỔ RA QUYẾT ĐỊNH HOÃN, TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN, TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN pdf
. NĂM QUYẾT ĐỊNH NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ TT HOÃN THI HÀNH ÁN TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH (Số; ngày, tháng, năm; của) QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN (Số,. (Số, ngày, tháng, năm) NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN (Họ tên, địa chỉ) NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN (Họ tên, địa chỉ) HOÃN THI HÀNH ÁN TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN GHI CHÚ 1. CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ SỔ RA QUYẾT ĐỊNH HOÃN, TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN, TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3 SỐ; NGÀY, THÁNG,
 • 3
 • 689
 • 0

Tạm đình chỉ thi hành án pps

Tạm đình chỉ thi hành án pps
. phải thi hành án bị Toà án ra quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản . Thủ trửng cơ quan Thi hành án ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án khi Người phải thi hành án bị. ra quyết định tạm đình chỉ ,nếu theo khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh thi hành án dân sự thì ra thông báo về việc tạm đình chỉ. 3. Thông báo,quyết định tạm đình chỉ thi hành án cho các bên. Tạm đình chỉ thi hành án Thông tin Lĩnh vực thống kê :Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định :Thi hành án dân sự tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thi hành án dân sự
 • 4
 • 576
 • 0

Đình chỉ thi hành án pps

Đình chỉ thi hành án pps
. Đình chỉ thi hành án Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thi hành án dân sự tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thi hành án dân. sản. Pháp lệnh thi hành án dân sự Nội dung Văn bản qui định 6. 6. Có quyết định miễn thi hành án theo qui định tại Điều 32 của Pháp lệnh Thi hành án. Pháp lệnh thi hành án dân sự . hành án dân sự 7. 7. Bản án, quyết định bị Toà án huỷ bỏ. Pháp lệnh thi hành án dân sự 8. 8. Thời hiệu yêu cầu thi hành án đã hết. Pháp lệnh thi hành án dân sự
 • 5
 • 653
 • 0

Miễn giảm phí thi hành án đối với trường hợp thuộc diện miễn, giảm phí thi hành án dân sự ppsx

Miễn giảm phí thi hành án đối với trường hợp thuộc diện miễn, giảm phí thi hành án dân sự ppsx
. Miễn giảm phí thi hành án đối với trường hợp thuộc diện miễn, giảm phí thi hành án dân sự Thông tin Lĩnh vực thống kê: pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền. 3. Bước 3 Cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định miễn, giảm phí thi hành án. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin đề nghị xét miễn, giảm phí thi hành án của cá nhân, tổ chức. quá 30 ngày đối với trường hợp thuộc diện miễn giảm phí thi hành án Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
 • 3
 • 502
 • 2

Đình chỉ thi hành án dân sự đối với trường hợp người được thi hành án yêu cầu potx

Đình chỉ thi hành án dân sự đối với trường hợp người được thi hành án yêu cầu potx
. Đình chỉ thi hành án dân sự đối với trường hợp người được thi hành án yêu cầu Thông tin Lĩnh vực thống kê: pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thi hành án dân. thì yêu cầu bổ sung hồ sơ. 3. Bước 3 Cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện trình tự thủ tục thi hành án. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghi không thi hành án. . bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Cơ quan Thi hành án dân sự Bình Định tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức yêu cầu thi hành án. 2. Bước 2 Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ;
 • 3
 • 804
 • 0

Tạm đình chỉ thi hành án pptx

Tạm đình chỉ thi hành án pptx
. TA. 3. Quyết định tạm đình chỉ của Trưởng thi hành án. 4. Quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, QĐ của người đã kháng nghị BA,QĐ và thông báo về việc tạm đình chỉ này. Số bộ hồ. Người đã kháng nghị BA,QĐ theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm có quyền tạm đình chỉ thi hành BA,QĐ đó. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. BA,QĐ-QĐ thi hành án. Thành phần hồ sơ. Tạm đình chỉ thi hành án Thông tin Lĩnh vực thống kê: pháp pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng thi hành án. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: chấp hành viên
 • 3
 • 386
 • 1

Tạm đình chỉ Thi hành án pot

Tạm đình chỉ Thi hành án pot
. Tạm đình chỉ Thi hành án Thông tin Lĩnh vực thống kê: pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng thi hành án quận; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chấp hành. Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Theo khoản 1 Điều 27 Pháp lệnh Thi hành án Dân sự năm 2004: Ra quyết định tạm đình chỉ ngay khi có các điều kiện Tạm đình chỉ thi hành á; Khi nhận. hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tạm đình chỉ thi hành án khi có các căn cứ sau: 2. Khi người phải thi hành án bị Toà án ra quyết định mở thủ
 • 3
 • 345
 • 0

Mẫu quyết định huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán pps

Mẫu quyết định huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán pps
. cần thi t phải thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Huỷ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành. KHOÁN NH QUYẾT ĐỊNH Huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC. chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số ngày tháng năm do………… … ban hành. Điều 2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng
 • 2
 • 536
 • 1

Mẫu quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán ppt

Mẫu quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán ppt
. cần thi t phải tạm đình chỉ vi c thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán để tránh hậu quả xảy ra, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tạm đình chỉ. chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số ngày… tháng năm của….………………………………………………………………………………… … Điều 2. Thời hạn tạm đình chỉ. ngày……tháng……năm QUYẾT ĐỊNH Tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Điều 35,
 • 2
 • 561
 • 0

MẪU QUYẾT ĐỊNH Hủy quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, thẩm mỹ và trang thiết bị y tế ppsx

MẪU QUYẾT ĐỊNH Hủy quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, thẩm mỹ và trang thiết bị y tế ppsx
. QUYẾT ĐỊNH H y quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, thẩm mỹ và trang thi t bị y tế Căn cứ Điều 35, Điều 42 Luật Khiếu nại, tố cáo; Căn cứ Quyết định. tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thi t bị y tế số ……. ng y …… tháng … năm ………. do …………. ban hành. Điều 2. Quyết định xử phạt vi phạm hành. cần thi t phải thi hành quyết định hành chính xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thi t bị y tế; Tôi: …………………………………………… 2 Chức vụ Đơn vị: QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. H y Quyết định
 • 2
 • 280
 • 0

Hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Phú Thọ)

Hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Phú Thọ)
. " ;Hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Phú Thọ)& quot; làm đề tài nghiên cứu cho. HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ, TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ, TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ. chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Quy định của pháp luật hình sự về hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình
 • 87
 • 1,218
 • 5

Mẫu quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
... RA QUYẾT ĐỊNH (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ tên) _ * Mẫu sử dụng để chấm dứt vi c tạm đình thi hành định xử phạt vi phạm hành (1) Ghi tên quan người định tạm đình thi hành định. .. hành định xử phạt vi phạm hành để giải khiếu nại, khởi kiện theo quy định khoản Điều 15 Luật xử lý vi phạm hành chính; ghi tên quan người định tạm đình thi hành định xử phạt vi phạm hành để chuyển... danh(7): Lý chấm dứt vi c tạm đình thi hành định xử phạt vi phạm hành chính( 8): Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều Quyết định được: Giao cho ông
 • 3
 • 120
 • 0

quyet dinh ve viec tam dinh chi thi hanh quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh ve thue

quyet dinh ve viec tam dinh chi thi hanh quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh ve thue
... [1] Ghi tên theo hướng dẫn Bộ Nội vụ thể thức kỹ thuật trình bày văn hành chính; [2] Ghi chữ vi t tắt tên quan người có thẩm quyền ban hành định; [3] Ghi địa danh theo hướng dẫn Bộ Nội vụ thể... lý tạm đình chỉ; [6] Ghi tên quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ vi c; [7] Ghi tên quan tiếp nhập hồ sơ;
 • 2
 • 63
 • 0

Kiểm sát việc thi hành án phạt theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự việt nam

Kiểm sát việc thi hành án phạt tù theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự việt nam
... việc thi hành án phạt 17 1.4 Kiểm sát việc thi hành án phạt theo quy định pháp luật tố tụng hình sự: 17 1.4.1 Kiểm sát việc Tòa án định thi hành án, ủy thác thi hành án gửi định. .. VỀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN PHẠT CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 1.1 Khái niệm kiểm sát thi hành án phạt tù: Thi hành án giai đoạn tố tụng hình nhằm thực án, định có hiệu lực tòa án Thi hành án hình. .. thác thi hành án gửi định thi hành án Kiểm sát việc ban hành, gửi định thi hành áp phạt Tòa án tiến hành định thi hành án hình khác, Viện kiểm sát tiến kiểm sát việc Chánh án Tòa án xét xử
 • 80
 • 124
 • 1

Thi hành án phạt từ thực tiễn thành phố hồ chí minh

Thi hành án phạt tù từ thực tiễn thành phố hồ chí minh
... HIỆN HÀNH VỀ THI HÀNH ÁN PHẠT 1.1 Khái niệm thi hành án phạt 1.2 Quy định pháp luật thi hành án phạt 15 Chương 2: THỰC TIỄN THI HÀNH ÁN PHẠT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. .. luật thi hành án phạt từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ THI HÀNH ÁN PHẠT 1.1 Khái niệm thi hành án phạt Hình phạt tù. .. tổ chức thi hành định thi hành án phạt người bị kết án phạt phải vào định thi hành án phạt Chánh án Tòa án xét xử sơ thẩm Sau Cơ quan thi hành án hình nhận định thi hành án phạt
 • 84
 • 99
 • 0
1 2 3 4 .. >