Tổng hợp tài liệu :

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

báo cáo khoa học đề tài THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

báo cáo khoa học đề tài THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH
. thích ứng của người dân trong nghề làm muối ở huyện Giao Thủy Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2013 Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển huyện Giao. trọt ở Giao Thủy Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2013 Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 888 hộ nông dân được. thương nhất với BĐKH (Dasgupta et at., 2007). Nước biển dâng là ảnh hưởng nghiêm Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 886
 • 10
 • 432
 • 0

LA nghiên cứu sự thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ve

LA nghiên cứu sự thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ve
... Đặc điểm thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp ngƣời dân vùng ven biển 2.1.3 11 Nội dung nghiên cứu thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp ngƣời dân vùng ven biển 2.1.4... hƣởng biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ngƣời dân vùng ven biển Nam Định 67 4.1.3 Thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp 90 4.1.4 Kết hiệu số mô hình thích ứng với biến đổi khí. .. thức thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp ngƣời dân vùng ven biển Nam Định 4.3 125 Giải pháp nâng cao thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp cho ngƣời dân vùng ven
 • 243
 • 300
 • 0

Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
... HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM HỒNG HẢI THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG... TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 21 CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH PHƯỜNG VỚI... BĐKH phường diễn nào?  Biến đổi khí hậu tác động đến sản xuất nông nghiệp hộ gia đình địa bàn nghiên cứu?  Các hộ gia đình phường 7, thành phố Đà Lạt thích ứng với BĐKH lĩnh vực sản xuất nông nghiệp?
 • 101
 • 309
 • 0

Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình phường 7, thành phố đà lạt, tỉnh lâm đồng tt

Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình phường 7, thành phố đà lạt, tỉnh lâm đồng tt
... BĐKH phường diễn nào?  Biến đổi khí hậu tác động đến sản xuất nông nghiệp hộ gia đình địa bàn nghiên cứu?  Các hộ gia đình phường 7, thành phố Đà Lạt thích ứng với BĐKH lĩnh vực sản xuất nông nghiệp? ... Đài Tin Lành với tổng số 10.288 tín đồ CHƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 2.1 Biểu BĐKH phường 7, thành phố Đà Lạt Theo... thực tiễn, cách thức mà hộ gia đình phường 7, thành phố Đà Lạt thích ứng với BĐKH SXNN Từ kết nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả thích ứng với BĐKH sản xuất nông nghiệp hộ gia đình địa
 • 26
 • 253
 • 0

Bài thuyết trình: Thích ứng với Biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển

Bài thuyết trình: Thích ứng với Biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển
Bài thảo luận nhóm: Phân tích các điều kiện bên ngoài phục vụ xây dựng quy hoạch tổng thể của vùng ĐBS. Cửu Long có 3 nội dung trình bày chính: Phần 1 Cơ sở lý thuyết; phần 2 Phân tích và phần 3 Kết luận. Mời các bạn tham khảo
 • 24
 • 104
 • 0

Sự nhận thức và thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển huyện xuyên mộc, tỉnh bà rịa vũng tàu

Sự nhận thức và thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển huyện xuyên mộc, tỉnh bà rịa  vũng tàu
... tế nhận thức thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nơng nghiệp người dân vùng ven biển .12 2.2.2 Kinh nghiệm nhận thức thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nơng nghiệp người dân vùng ven. .. nói chung huyện Xuyên Mộc nói riêng Do đó, việc thực đề tài Sự nhận thức thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp người dân ven biển huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu việc... giá nhận thức thích ứng với BĐKH SXNN người dân ven biển huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đề xuất giải pháp thích hợp nhằm nâng cao nhận thức thích ứng với BĐKH SXNN cho người dân ven
 • 97
 • 68
 • 1

thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển tiền hải, tỉnh thái bình tt

thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển tiền hải, tỉnh thái bình tt
... thiết người dân nơi Đề tài Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực nông nghiệp người dân ven biển Tiền Hải, tỉnh Thái Bình muốn sâu tìm hiểu cách thức cộng đồng người dân áp dụng để thích ứng với. .. việc thích ứng với biến đổi khí hậu người dân ven biển, sở đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu thích ứng với biến đổi khí hậu ven biển Nhiệm vụ nghiên cứu (1) Tìm hiểu tác động biến đổi khí. .. Người dân ven biển tỉnh Tiền Hải thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản? Câu hỏi 3: Yếu tố ảnh hưởng đến việc thích ứng với biến đổi khí
 • 27
 • 49
 • 0

thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển tiền hải, tỉnh thái bình

thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển tiền hải, tỉnh thái bình
... 51 CHƢƠNG 3: THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC 57 TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NI 3.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực trồng trọt 57 3.2 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực chăn ni... 4: THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC 103 NUÔI TRỒNG VÀ ĐÁNH BẮT THỦY SẢN 4.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực ni trồng thủy sản 103 4.2 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực. .. thương biến đổi khí hậu 13 1.1 THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT, CHĂN NI 1.1.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực trồng trọt Nông nghiệp lĩnh vực phụ thuộc nhạy cảm với
 • 214
 • 76
 • 0

thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển tiền hải, tỉnh thái bình

thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển tiền hải, tỉnh thái bình
... 51 CHƢƠNG 3: THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC 57 TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NI 3.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực trồng trọt 57 3.2 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực chăn ni... 4: THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC 103 NUÔI TRỒNG VÀ ĐÁNH BẮT THỦY SẢN 4.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực ni trồng thủy sản 103 4.2 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực. .. thương biến đổi khí hậu 13 1.1 THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT, CHĂN NI 1.1.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực trồng trọt Nông nghiệp lĩnh vực phụ thuộc nhạy cảm với
 • 214
 • 78
 • 0

Thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển tiền hải tỉnh thái bình

Thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển tiền hải tỉnh thái bình
Nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đánh giá thực trạng, yếu tố ảnhhưởng đến việc thích ứng với biến đổi khí hậu của người dânven biển,trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thíchứng với biến đổi khí hậuven biển. ... 51 CHƢƠNG 3: THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC 57 TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NI 3.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực trồng trọt 57 3.2 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực chăn ni... 4: THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC 103 NUÔI TRỒNG VÀ ĐÁNH BẮT THỦY SẢN 4.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực ni trồng thủy sản 103 4.2 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực. .. thương biến đổi khí hậu 13 1.1 THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT, CHĂN NI 1.1.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực trồng trọt Nông nghiệp lĩnh vực phụ thuộc nhạy cảm với
 • 214
 • 75
 • 0

Thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Việt Nam được đánh giá là một trong năm quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu [82]. Thực tế, trong những thập kỷ gần đây, chúng ta đã và đang hứng chịu nhiều ảnh hưởng từ những biểu hiện bất thường của thời tiết như nước biển dâng, nắng nóng, bão, lũ…. Đặc biệt phải kể đến là các khu vực ven biển. Theo đánh giá thì đây là một trong những khu vực chịu nhiều tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu [12, 58, 92]. Bởi đa phần dânven biển thường sống tại những khu vực địa lý dễ bị tổn thương bởi thiên tai trong khi năng lực thích ứng lại hạn chế, các nguồn lực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu thiếu thốn. Hơn nữa thu nhập chủ yếu từ các hoạt động sinh kế dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi thời tiết như nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp. Theo nghiên cứu của các nhà khí tượng học, khí hậu Việt Nam đã có những biến đổi rõ rệt. Cụ thể, trong 50 năm qua nhiệt độ trung bình năm tăng 0.5 o C trên phạm vi cả nước, lượng mưa giảm ở phía Bắc và tăng ở phía Nam lãnh thổ [34] . Đến cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng trung bình toàn dải ven biển Việt Nam từ 57 – 73cm [8]. Bên cạnh đó, lượng phát thải nhà kính từ các hoạt động giao thông, công nghiệp, sử dụng năng lượng, … đang góp phần làm tăng thêm sự nóng lên toàn cầu và nước biển dâng [12]. Cũng theo ước tính, nếu nước biển dâng lên 1m có khả năng ảnh hưởng tới 12% diện tích và 20% dân số Việt Nam, làm ngập khoảng từ 0,3 đến 0,5 triệu ha tại đồng bằng sông Hồng và 1,5-2 triệu ha tại đồng bằng sông Cửu Long và hàng trăm ngàn ha ven biển miền Trung [37]. Bão, lũ trong những năm vừa qua cũng gây ra nhiều hậu quả nặng nền về người cũng như tài sản đặc biệt đối với các khu vực ven biển. Những cơ sở nuôi trồng, tàu thuyền đánh bắt, mùa màng của người dân bị tàn phá gây thiệt hại nặng nề. Những cơn gió mạnh và những cơn bão bất thường thậm chí ở những vùng mà trước đây ít chịu ảnh hưởng bởi bão cũng gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, công trình, mùa màng cũng như tính mạng người dân. Điều này cho thấy, biến đổi khí hậu là một vấn đề hiện hữu, là xu hướng chung của toàn cầu, không một quốc gia hay vùng lãnh t hổ nào có thể tránh khỏi. Do vậy, thích ứng với biến đổi khí hậu là vấn đề cần thiết và cấp bách giúp giảm thiểu tối đa những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy những tác động của biến đổi khí hậu cũng như những chiến lược ứng phó thích hợp hay khả năng thích ứng lại phụ thuộc vào từng địa phương cụ thể [48]. Bởi với mỗi địa phương, mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lại phụ thuộc vào đặc điểm địa hình cũng như tình hình kinh tế và cơ sở vật chất riêng có của địa phương đó. Do vậy việc thích ứng biến đổi khí hậu ở cấp độ hộ gia đình được coi là nhân tố chính của quá trình thích ứng [48]. Ví dụ, để ứng phó với biến đổi khí hậu, người nông dân có thể có những cách thức phối hợp với nhau nhằm đưa biện pháp tăng cường khả năng chống chịu và khắc phục những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra [53]. Do vậy, có thể nói chính những người chịu tác động trực tiếp có thể xây dựng khả năng chống chịu và thích ứng với những bất thường do biến đổi khí hậu [48, 85]. Là một huyện ven biển của tỉnh Thái Bình, Tiền Hải có đường bờ biển dài trên 23km và có ba cửa sông lớn đổ ra biển đó là sông Ba Lạt, cửa Lân, cửa Trà Lý. Với điều kiện địa lý - tự nhiên như vậy, giúp cho Tiền Hải có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, việc nằm tiếp giáp với biển và các con sông lớn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn biến khó lường như hiện nay. Cụ thể, trong những thập kỷ gần đây, người dân liên tục phải gánh chịu những ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan như: bão, lụt, áp thấp nhiệt đới... Cụ thể, nhiều cơn bão với cường độ mạnh đã tàn phá nhiều cánh rừng ngập mặn cũng như rừng phòng hộ, làm suy thoái hệ sinh thái ven biển, ảnh hưởng lớn tới nông nghiệp và ngành thủy hải sản của địa phương. Các đợt rét đậm, rét hại bất thường kéo dài tại Thái Bình cho thấy sự gia tăng của thiên tai và các hiện tượng cực đoan của khí hậu, thời tiết làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp. Nắng nóng kéo dài do tác động của biến đổi khí hậu trong những năm gần đây, khiến sâu bệnh phát sinh trên diện rộng, dịch bệnh gia súc, gia cầm bùng phát ở nhiều nơi gây tâm lý lo ngại, người nông dân không yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, cây trồng sinh trưởng chậm, ảnh hưởng thời vụ. Trước tình hình đó, việc chủ động thích ứng trước những tác động xấu của biến đổi khí hậu là một việc làm quan trọng và cần thiết của người dân nơi đây. Đề tài “Thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển Tiền Hải, tỉnh Thái Bình” muốn đi sâu tìm hiểu những cách thức được cộng đồng người dân áp dụng để thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Thêm vào đó, đề tài cũng đi tìm hiểu trong quá trình ứng phó người dân huy động những nguồn lực nào nhằm thích ứng với những biến đổi khí hậu tại địa phương. 2. Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 2.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là sự thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân ven biển huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trong lĩnh vực nông nghiệp. 2.2. Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu của đề tài là: Người dân ven biển huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 2.3. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Luận án nghiên cứu việc thích ứng của người dân ven biển đối với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. ... 51 CHƢƠNG 3: THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC 57 TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NI 3.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực trồng trọt 57 3.2 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực chăn ni... 4: THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC 103 NI TRỒNG VÀ ĐÁNH BẮT THỦY SẢN 4.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực ni trồng thủy sản 103 4.2 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực. .. động thích ứng trước tác động xấu biến đổi khí hậu việc làm quan trọng cần thiết người dân nơi Đề tài Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực nông nghiệp người dân ven biển Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
 • 212
 • 60
 • 0

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
... - NGUYỄN THỊ THÚY MAI THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 62 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ... trình thích ứng với biến đổi khí hậu Kết cấu luận án Kết cấu luận án gồm ba phần chính: mở đầu, nội dung kết luận Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, luận án có bốn chương Chương 11 chương tổng quan... hưởng bão đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng rét đậm rét hại đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng hạn hán đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng nắng nóng đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng mưa lớn đến đánh bắt Ảnh
 • 214
 • 14
 • 0

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
... - NGUYỄN THỊ THÚY MAI THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 62 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ... trình thích ứng với biến đổi khí hậu Kết cấu luận án Kết cấu luận án gồm ba phần chính: mở đầu, nội dung kết luận Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, luận án có bốn chương Chương 11 chương tổng quan... hưởng bão đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng rét đậm rét hại đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng hạn hán đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng nắng nóng đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng mưa lớn đến đánh bắt Ảnh
 • 214
 • 11
 • 0

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
... - NGUYỄN THỊ THÚY MAI THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 62 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ... trình thích ứng với biến đổi khí hậu Kết cấu luận án Kết cấu luận án gồm ba phần chính: mở đầu, nội dung kết luận Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, luận án có bốn chương Chương 11 chương tổng quan... hưởng bão đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng rét đậm rét hại đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng hạn hán đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng nắng nóng đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng mưa lớn đến đánh bắt Ảnh
 • 214
 • 26
 • 0

thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển tiền hải, tỉnh thái bình

thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển tiền hải, tỉnh thái bình
... 51 CHƢƠNG 3: THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC 57 TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NI 3.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực trồng trọt 57 3.2 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực chăn ni... 4: THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC 103 NUÔI TRỒNG VÀ ĐÁNH BẮT THỦY SẢN 4.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực ni trồng thủy sản 103 4.2 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực. .. thương biến đổi khí hậu 13 1.1 THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT, CHĂN NI 1.1.1 Thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực trồng trọt Nông nghiệp lĩnh vực phụ thuộc nhạy cảm với
 • 214
 • 34
 • 0

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
... - NGUYỄN THỊ THÚY MAI THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 62 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ... trình thích ứng với biến đổi khí hậu Kết cấu luận án Kết cấu luận án gồm ba phần chính: mở đầu, nội dung kết luận Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, luận án có bốn chương Chương 11 chương tổng quan... hưởng bão đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng rét đậm rét hại đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng hạn hán đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng nắng nóng đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng mưa lớn đến đánh bắt Ảnh
 • 214
 • 25
 • 0

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
... - NGUYỄN THỊ THÚY MAI THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 62 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ... trình thích ứng với biến đổi khí hậu Kết cấu luận án Kết cấu luận án gồm ba phần chính: mở đầu, nội dung kết luận Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, luận án có bốn chương Chương 11 chương tổng quan... hưởng bão đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng rét đậm rét hại đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng hạn hán đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng nắng nóng đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng mưa lớn đến đánh bắt Ảnh
 • 214
 • 19
 • 0

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
... - NGUYỄN THỊ THÚY MAI THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 62 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ... trình thích ứng với biến đổi khí hậu Kết cấu luận án Kết cấu luận án gồm ba phần chính: mở đầu, nội dung kết luận Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, luận án có bốn chương Chương 11 chương tổng quan... hưởng bão đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng rét đậm rét hại đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng hạn hán đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng nắng nóng đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng mưa lớn đến đánh bắt Ảnh
 • 214
 • 19
 • 0

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
... - NGUYỄN THỊ THÚY MAI THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 62 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ... trình thích ứng với biến đổi khí hậu Kết cấu luận án Kết cấu luận án gồm ba phần chính: mở đầu, nội dung kết luận Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, luận án có bốn chương Chương 11 chương tổng quan... hưởng bão đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng rét đậm rét hại đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng hạn hán đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng nắng nóng đến đánh bắt thủy sản Ảnh hưởng mưa lớn đến đánh bắt Ảnh
 • 214
 • 43
 • 0
1 2 3 4 .. >