Tổng hợp tài liệu :

THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG MÁY LẮC TRỘN SƠN CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM

THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG BÁO ĐIỂM TỰ ĐỘNG QUA MẠNG PSTN VÀ DI ĐỘNG

THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG BÁO ĐIỂM TỰ ĐỘNG QUA MẠNG PSTN VÀ DI ĐỘNG
THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG BÁO ĐIỂM TỰ ĐỘNG QUA MẠNG PSTN VÀ DI ĐỘNG
 • 5
 • 456
 • 3

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động hoá phục vụ cảnh báo, giám sát và điều hành cho hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến tại tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động hoá phục vụ cảnh báo, giám sát và điều hành cho hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến tại tỉnh bắc ninh
. mô hình của hệ thống tự động hoá phục vụ cảnh báo, giám sát và điều hành cho hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến phù hợp với điề u kiện cấu trúc mạng tại tỉnh Bắc Ninh. Hệ thống tự động cảnh báo,. trong việc thiết kế, chế tạo hệ thống cảnh báo, giám sát và điều hành cho hệ thống truyề n hình cáp hữu tuyến tại tỉnh Bắc Ninh, trong đó nhóm tác giả đã thiết kế chế tạo các hệ thống thành phần. tỉnh Bắc Ninh là cơ sở cho phép đề ra những mục tiêu nghiên cứu của đề tài " ;Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động hoá phục vụ cảnh báo, giám sát và điều hành cho hệ thống truyền hình
 • 124
 • 637
 • 1

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống cảnh báo rủi ro cho các công trình công nghiệp

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống cảnh báo rủi ro cho các công trình công nghiệp
. thống giám sát, cảnh báo rủi ro cho các công trình công nghiệp. Sản phẩm của đề tài là một hệ thống bao gồm: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Hệ thống cảnh báo rủi ro cho các công trình công nghiệp. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Hệ thống cảnh báo rủi ro cho các công trình công nghiệp Đề tài cấp bộ 2011 2 cảnh báo rủi ro sóng thần (VIETTEL), các hệ thống cảnh báo lũ,… trong môi trường hay các. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Hệ thống cảnh báo rủi ro cho các công trình công nghiệp Đề tài cấp bộ 2011 1 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, các hệ thống tự động cảnh báo rủi ro đã và đang được nghiên
 • 114
 • 369
 • 0

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động hóa quản lý, điều khiển các tàu thuyền hoạt động trên biển

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động hóa quản lý, điều khiển các tàu thuyền hoạt động trên biển
. HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN CÁC TÀU THUYỀN HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN PHỤC VỤ CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ BIỂN VÀ QUỐC PHÒNG AN NINH MÃ SỐ: KC.03.07/06-10 Cơ quan chủ trì. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động hóa quản lý, giám sát, điều khiển các tàu thuyền hoạt động trên biển phục vụ các. Tìm hiểu, khảo sát các thiết bị thông tin và các thiết bị tự động điều khiển đã được áp dụng trong hệ thống quản lý, giám sát điều khiển tàu biển trên thế giới. - Thời gian: Đi 5 ngày(trong
 • 255
 • 438
 • 0

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cảnh báo rủi ro cho các công trình công nghiệp

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cảnh báo rủi ro cho các công trình công nghiệp
. đời, các hệ thống cảnh báo rủi ro trong công nghiệp Hệ thống cảnh báo rủi ro cho các công trình công nghiệp Đề tài cấp bộ 2010 2 (Risk monitoring system) đã và đang được sử dụng rộng rãi trong. Hình 1-1: Các công trình ứng dụng hệ thống giám sát rủi ro Hệ thống cảnh báo rủi ro cho các công trình công nghiệp Đề tài cấp bộ 2010 3 Các hệ giám sát truyền thống gồm một mạng lưới các cảm. GIÁ CÁC HỆ THỐNG GIÁM SÁT RỦI RO TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 1 1.2 CẤU TRÚC HỆ THỐNG GIÁM SÁT RỦI RO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP DỰA TRÊN MẠNG SENSOR KHÔNG DÂY 6 1.2.1 Cấu trúc hệ thống
 • 95
 • 316
 • 1

Nghiên cứu xây dựng giải pháp tối u và thiết kế chế tạo hệ thống tự động hoá các công nghệ nung luyện

Nghiên cứu xây dựng giải pháp tối u và thiết kế chế tạo hệ thống tự động hoá các công nghệ nung luyện
. thiết kế chế tạo hệ thống tự động hoá các công nghệ nung luyện Báo cáo tổng hợp 6458 10/8/200 7 Hà nội 2006 1 Bộ khoa học và công nghệ Chơng trình nghiên cứu khoa học
 • 272
 • 369
 • 0

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động bổ xung khí cho động cơ Diesel tăng áp bằng tua bin khí xả

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động bổ xung khí cho động cơ Diesel tăng áp bằng tua bin khí xả
. Báo cáo tổng kết đề tài cấp bộ nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động bổ sung khí cho động cơ diesel tăng áp bằng tua bin khí xả Chủ nhiệm đề tài: ts . vũ ngọc khiêm. 3. Mục tiêu nghiên cứu Cải thiện các thông số công tác của động cơ điezel tăng áp tua bin khí xả bằng phơng pháp tự động cấp khí bổ sung. 4. Phơng pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết. động cơ tăng áp ngời ta chia các phơng pháp tăng áp chủ yếu làm 3 nhóm: tăng áp truyền động cơ giới, tăng áp tua bin khí và tăng áp hỗn hợp. Hình 1.1. Sơ đồ động cơ tăng áp TBKX
 • 102
 • 462
 • 0

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động hoá tích hợp dùng cho tàu thuỷ

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động hoá tích hợp dùng cho tàu thuỷ
. NGHỆ BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.03/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ TÍCH HỢP DÙNG CHO. nội địa hoá về lượng cũng như về chất, năm 2007 Bộ KH&CN đã giao đề tài NC cấp nhà nước KC.03.03/06- 10 Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động hoá tích hợp dùng cho tàu thuỷ , thuộc. khiển, tự động hoá tàu thủy đã được quan tâm từ rất sớm. Bắt đầu từ những năm 1980-1990 Chương trình Tự động hoá (52B) đã tiến hành nghiên cứu thiết kế chế thử 1 số thiết bị, hệ thống tự động tàu
 • 139
 • 291
 • 3

thiết kế cải tạo hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công ty liên doanh dệt sai gòn – joubo công suất 720m3 ngày đêm

thiết kế cải tạo hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công ty liên doanh dệt sai gòn – joubo công suất 720m3 ngày đêm
... nước thải nhuộm đen thơ  Thí nghiệm xử lý sinh học nước thải nhuộm đen thô ,nước thải nhuộm đen sau qua xử lý hóa lý, nước thải nhuộm xanh thơ  Đề xuất công nghệ xử lý thiết kế nâng cấp hệ thống. .. VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC i THIEÁT KẾ CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆÂT NHUỘM CÔNG TY LIÊN DOANH DỆT SAI GÒN – JOUBO i COÂNG SUẤT 720M3/ NGÀÊM i Mục lục ... đồ cơng nghệ xử lý nước thải Xí nghiệp Vicotex Bảo Lộc 23 Hình 2.8 Sơ đồ cơng nghệ xử lý nước thải Công ty Stork Aqua Hà Lan 24 Hình 2.9 Sơ đồ cơng nghệ xử lý nước thải Công ty Niederfrohna
 • 103
 • 232
 • 0

THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG MÁY LẮC TRỘN SƠN CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM

THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG MÁY LẮC TRỘN SƠN CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM
... đai ốc Bộ phận giữ Bộ phận giữ cấu tạo bàn kẹp trên, bàn kẹp chuyển động nhờ vào động AC qua trục vít chuyển động quay chuyển thành chuyển động tịnh tiến, bàn kẹp cố định Thông số động giữ: Nguồn... 0.35(A) Bộ phân lắc Bộ phận lắc bao gồm động AC đai thang để truyển chuyển thông qua cấu lệch tâm chuyển động quay chuyển thành chuyển động lắc Thông số động lắc: Nguồn cấp: 220(V)/50(Hz) Công suất... điều khiển hai động AC để tạo chuyển động cần thiết cho máy với tín hiệu từ bên ngồi 2.1.2 Tìm hiểu cơcấu lắc 2.1.2.1 Cơ cấu ổ chuyển động lắc Hình 2.7: Sơ đồ chuyển độnglắc Cơ cấu ổ chao
 • 78
 • 175
 • 1

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG BÁO TRỘM ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN QUA MODULE SIM

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG BÁO TRỘM ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN QUA MODULE SIM
... đầu tiên, em xin bày tỏ lòng tri ân Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tồn thể q thầy Khoa Cơ Khí Cơng Nghệ tận tình truyền thụ, hướng dẫn, trang bị kiến thức quý báu... thực đề tài Cuối cùng, xin chúc người sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh viên thực Trần Minh Trí ii    TĨM TẮT Đề tài Hệ thống tự động báo trộm đường dây điện qua...THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG BÁO TRỘM ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN QUA MODULE SIM Tác giả TRẦN MINH TRÍ Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Giáo viên hướng
 • 80
 • 40
 • 0
1 2 3 4 .. >