Tổng hợp tài liệu :

PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA BỊ NHIỄM MẶN

phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm nội sinh trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh đăk lăk

phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm nội sinh trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh đăk lăk
. tài: Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm nội sinh trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh Đăk Lăk . 2. Mục tiêu của đề tài - Phân. tuyển chọn được một số chủng vi khuẩn cố định đạm trong rễ cây ngô ở Đăk Lăk. - Xây dựng qui trình nhân sinh khối một số chủnng vi khuẩn hoạt tính cố
 • 125
 • 1,011
 • 0

PHÂN lập, TUYỂN CHỌN một số CHỦNG xạ KHUẨN KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨNPHÂN GIẢI CELLULOSE

PHÂN lập, TUYỂN CHỌN một số CHỦNG xạ KHUẨN có KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN và PHÂN GIẢI CELLULOSE
PHÂN lập, TUYỂN CHỌN một số CHỦNG xạ KHUẨN KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN và enzyme cellulase . Tiên 1 • Phân lập, tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn tại Đà Lạt. 2 • Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của các chủng xạ khuẩn. 3 • Khảo sát hoạt tính phân giải cellulose của các chủng xạ khuẩn. 4 • Khảo. Chủng A3 và A6 khả năng kháng cả vi khuẩn E. coli và vi khuẩn Bacillus subtilis. - Chủng A1 khả năng kháng vi khuẩn Bacillus subtilis. - Chủng A2, A4, A5 khả năng kháng vi khuẩn E. coli. . và vi khuẩn E. coli. - Chủng xạ khuẩn A1 khả năng kháng vi khuẩn Bacillus subtilis. - Chủng xạ khuẩn A2, A4, A5 khả năng kháng vi khuẩn E. coli. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.3. Kết quả khảo
 • 23
 • 2,446
 • 8

phân lậptuyển chọn môt số chủng vi khuẩn cố định nito tự do azotobacter sp. trên một số loại đất ở đắc lắc

phân lập và tuyển chọn môt số chủng vi khuẩn cố định nito tự do azotobacter sp. trên một số loại đất ở đắc lắc
. Phân lập tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố ñịnh nitơ tự do Azotobacter sp. trên một số loại ñất ở Đăk Lăk”. 2. Mục tiêu của ñề tài - Tuyển chọn được một số chủng Azotobacter sp. cố. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN LÊ QUANG DŨNG PHÂN LẬPTUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITƠ TỰ DO Azotobacter sp. TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT Ở ĐĂK LĂK . phần phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn Azotobacter sp. bản địa khả năng cố định đạm cao trên một số loại đất ở Đăk Lăk, góp phần vào công công tác bảo tồn đa dạng vi sinh vật ở Đăk
 • 234
 • 1,155
 • 5

phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm azosporillum trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh đăk nông

phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm azosporillum trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh đăk nông
. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM Azospirillum TRONG RỄ CÂY NGÔ TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM CỦA TỈNH ĐĂK NÔNG Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 604230. NGUYỄN TIẾN DŨNG PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM Azospirillum TRONG RỄ CÂY NGÔ TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM CỦA TỈNH ĐĂK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ:. phương của tỉnh Đăk Nông. Xuất phát từ thực tế ñó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố ñịnh ñạm Azospirillum trong rễ cây ngô tại một số ñịa
 • 139
 • 624
 • 0

PHÂN lập, TUYỂN CHỌN một số CHỦNG VI KHUẨN cố ĐỊNH đạm nội SINH TRONG rễ cây NGÔ tại một số địa điểm của đăk lăk

PHÂN lập, TUYỂN CHỌN một số CHỦNG VI KHUẨN cố ĐỊNH đạm nội SINH TRONG rễ cây NGÔ tại một số địa điểm của đăk lăk
. một nghiên cứu nào về thành phần loài của vi khuẩn cố định đạm nội sinh trong rễ cây ngô trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm nội sinh trong. trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh Đăk Lăk . MỞ ĐẦU - Phân lậptuyển chọn được một số chủng vi khuẩn cố định đạm trong rễ cây ngô ở Đăk Lăk. - Xây dựng qui trình nhân sinh. CƯỜNG PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM NỘI SINH TRONG RỄ CÂY NGÔ TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM CỦA ĐĂK LĂK (Báo cáo tóm tắt luận văn tốt nghiệp thạc sỹ) Chuyên ngành: Sinh
 • 28
 • 1,037
 • 0

Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm Azospirillum trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh Đăk Nông

Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm Azospirillum trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh Đăk Nông
. tỉnh Đăk Nông. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm Azospirillum trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh. vi khuẩn cố định đạm Azospirillum trong rễ cây ngô còn rất ít. Đặc biệt, hiện nay chưa một nghiên 1 cứu nào về thành phần loài của chi Azospirillum trong rễ cây ngô tại một số địa phương của. điểm của tỉnh Đăk Nông . 2. Mục tiêu của đề tài - Phân lậptuyển chọn được một số chủng Azospirillum cố định đạm trong rễ cây ngô. - Xây dựng qui trình nhân sinh khối một số chủng Azospirillum
 • 78
 • 715
 • 0

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI QUẢNG NAM  ĐÀ NẴNG
. đề tài Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn khả năng phân giải protein và thử nghiệm xử lý nước thải nuôi trồng thủy hải sản tại Quảng Nam – Đà Nẵng 2. Mục tiêu đề tài Tuyển chọn được. BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 3.1 Các chủng vi khuẩn khả năng phân giải protein phân lập từ nước thải nuôi trồng thủy sản ở Quảng Nam và Đà Nẵng 25 3.2 Khả năng phân giải protein của các chủng vi. HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA SINH – MÔI TRƯỜNG LÊ THỊ CẨM NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI QUẢNG
 • 51
 • 459
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn khả năng phân giải tinh bột và thử nghiệm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản tại Quảng Nam - Đà Nẵng.

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn có khả năng phân giải tinh bột và thử nghiệm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản tại Quảng Nam - Đà Nẵng.
. NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN KHẢ NĂNG PHÂN HỦY TINH BỘT VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI HỒ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường. khuẩn khả năng phân hủy tinh bột và thử nghiệm xử lý nước thải hồ nuôi trồng thủy sản tại Quảng Nam – Đà Nẵng . 2. Mục tiêu của đề tài Tuyển chọn được các chủng vi khuẩn (VK) khả năng. HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA SINH – MÔI TRƯỜNG NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN KHẢ NĂNG PHÂN HỦY TINH BỘT VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
 • 43
 • 475
 • 0

Phân lậptuyển chọn một số chủng xạ khuẩn khả năng sinh cellulase trong đất đồi tại khu vực xuân hòa, phúc yên, vĩnh phúc

Phân lập và tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn có khả năng sinh cellulase trong đất đồi tại khu vực xuân hòa, phúc yên, vĩnh phúc
. 3.1.1. Phân lập xạ khu n trong đất đồi khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 28 3.1.2. Tuyển chọn xạ khu n trong đất đồi khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc khả năng sinh cellulase cao. chọn một số chủng xạ khu n khả năng sinh cellulase cao trong đất đồi tại khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. 3. Nội dung nghiên cứu 3.1. Phân lập, tuyển chọn xạ khu n trong đất đồi khu vực. tôi chọn đề tài: Phân lậptuyển chọn một số chủng xạ khu n khả năng sinh enzyme cellulase trong đất đồi khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc . 2. Mục tiêu đề tài Phân lậptuyển chọn
 • 61
 • 349
 • 0

Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi sinh vật khả năng phân huỷ rơm rạ thành phân hữu

Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng phân huỷ rơm rạ thành phân hữu cơ
. Phân lập, tuyển chọn được tổ hợp vi sinh vật khả năng phân hủy rơm rạ thành phân hữu cơ. 3. Nội dung nghiên cứu 3.1. Phân lập VSV khả năng phân hủy rơm rạ thành phân hữu 3.2. Tuyển. năng phân hủy rơm rạ thành phân hữu 2 3.2. Tuyển chọn tổ hợp VSV khả năng phân hủy rơm rạ thành phân hữu 2 3.3. Thử nghiệm ủ rơm rạ quy mô PTN với các chủng VSV tuyển chọn 2 4. Ý nghĩa. SƢ PHẠM HÀ NỘI 2 KHOA SINH - KTNN LÊ THỊ THÙY DUNG PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT KHẢ NĂNG PHÂN HỦY RƠM RẠ THÀNH PHÂN HỮU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
 • 57
 • 514
 • 2

Phân lập, tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn khả năng sinh cellulase trong đất trồng trọt tại minh trí, sóc sơn, hà nội

Phân lập, tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn có khả năng sinh cellulase trong đất trồng trọt tại minh trí, sóc sơn, hà nội
. 3.1. Phân lậptuyển chọn xạ khuẩn từ đất trồng trọt tại Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 22 3.1.1. Phân lập xạ khuẩn từ đất trồng trọt tại Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội …. 23 3.1.2. Tuyển chọn xạ khuẩn. PHẠM HÀ NỘI 2 KHOA SINH- KTNN NGUYỄN THỊ THU HUYỀN PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN KHẢ NĂNG SINH CELLULASE TRONG ĐẤT TRỒNG TRỌT TẠI MINH TRÍ, SÓC SƠN, HÀ NỘI. và tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn khả năng sinh cellulase cao trong đất ruộng tại khu vực Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội nhằm ứng dụng vào việc xử lý rác thải. 3. Nội dung nghiên cứu 3.1. Phân
 • 47
 • 282
 • 0

Luận văn Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm nội sinh trong rễ cây ngô

Luận văn Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm nội sinh trong rễ cây ngô
. Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm nội sinh trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh Đăk Lăk”. 2. Mục tiêu của đề tài - Phân lậptuyển chọn được một số chủng vi. tả đặc điểm sinh học và định danh bằng sinh học phân tử một số chủng vi khuẩn cố định đạm cộng sinh trong rễ cây ngô. Tuyển chọn các chủng vi khuẩn nội sinh khả năng cố định đạm bằng nghiên. học Xác định được một số chủng vi khuẩn khả năng cố định đạm, sống nội sinh trong rễ cây ngô. Ý nghĩa thực tiễn Kết quả của đề tài là sở cho vi c lựa chọn các chủng vi khuẩn sống nội sinh trong
 • 98
 • 381
 • 0

phân lập tuyển chọn một số chủng vi sinh vật để xử lý phụ phẩm nông nghiệp tạo nguồn phân bón hữu ở hà nam

phân lập tuyển chọn một số chủng vi sinh vật để xử lý phụ phẩm nông nghiệp tạo nguồn phân bón hữu cơ ở hà nam
. ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VI N NÔNG NGHIỆP VI T NAM NGUYỄN HỒNG THÁI PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐỂ XỬ LÝ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP TẠO NGUỒN PHÂN BÓN. HỒNG THÁI PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐỂ XỬ LÝ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP TẠO NGUỒN PHÂN BÓN HỮU Ở HÀ NAM CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ: 60.44.03.01 NGƯỜI. khả năng phân giải tốt xenlulo kết hợp với một số chủng vi sinh vật hữu ích sẵn để sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng xử lý phụ phẩm nông nghiệp tạo nguồn phân bón hữu cho cây trồng
 • 105
 • 399
 • 1

Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm cao trong tự nhiên

Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm cao trong tự nhiên
... tài: Phân lập, tuyển chọn số chủng vi khuẩn cố định đạm cao tự nhiên 1.2 Mục đích đề tài - Phân lập tuyển chọn số chủng vi khuẩn cố định đạm cao tự nhiên 1.3 Yêu cầu đề tài - Phân lập tuyển chọn. .. nghiên cứu phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn khả cố định đạm cao tự nhiên 36 4.1.1 Kết phân lập chủng vi khuẩn khả cố định đạm cao tự nhiên 36 4.1.2 Kết tuyển chọn ... chọn chủng vi khuẩn khả cố định đạm cao, khảo sát khả sinh chất kích thích sinh trưởng IAA chủng vi khuẩn cố định đạm tự nhiên - Nghiên cứu đặc điểm sinh lý, sinh hóa chủng vi khuẩn tuyển chọn
 • 77
 • 250
 • 0

Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm cao trong tự nhiên. (Khóa luận tốt nghiệp)

Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm cao trong tự nhiên. (Khóa luận tốt nghiệp)
Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm cao trong tự nhiên. (Khóa luận tốt nghiệp)Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm cao trong tự nhiên. (Khóa luận tốt nghiệp)Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm cao trong tự nhiên. (Khóa luận tốt nghiệp)Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm cao trong tự nhiên. (Khóa luận tốt nghiệp)Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm cao trong tự nhiên. (Khóa luận tốt nghiệp)Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm cao trong tự nhiên. (Khóa luận tốt nghiệp)Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm cao trong tự nhiên. (Khóa luận tốt nghiệp)Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm cao trong tự nhiên. (Khóa luận tốt nghiệp)Phân lập, tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm cao trong tự nhiên. (Khóa luận tốt nghiệp) ... nghiên cứu phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn khả cố định đạm cao tự nhiên 36 4.1.1 Kết phân lập chủng vi khuẩn khả cố định đạm cao tự nhiên 36 4.1.2 Kết tuyển chọn ... HỌC NÔNG LÂM o0o TRẦN THỊ NGA Tên đề tài: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM CAO TRONG TỰ NHIÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo :Chính quy Chun ngành:Cơng... đặc điểm hình thái, kích thước vi khuẩn cố định đạm phân lập 36 Bảng 4.2:Khả cố định nitơ chủng vi khuẩn phân lập 38 Bảng 4.3: Hàm lượng đạm chủng vi khuẩn ĐT1 môi trường Dobereiner
 • 77
 • 93
 • 0

PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA BỊ NHIỄM MẶN

PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA BỊ NHIỄM MẶN
... ĐẤT TRỒNG LÚA BỊ NHIỄM MẶN Hướng dẫn khoa học: Sinh viên thực hiện: ThS TRƯƠNG PHƯỚC THIÊN HOÀNG PHAN VĂN TUẤN Tháng 12/2013   LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Ba Mẹ, người nuôi dạy... LT11SH, chia sẻ khó khăn bước vào giảng đường đại học suốt thời gian học tập trường Sinh viên thực Phan Văn Tuấn vii    TÓM TẮT Trong tự nhiên nitơ tồn chủ yếu dạng nitơ phân tử (N2), trồng hấp thụ... Gluconacetobacter diazotrophicus.Gluconacetobacter diazotrophicus phân lập từ rễ, thân mía trồng Brazil Lavancante Dobereiner vào năm 1988.Chúng sống điều kiện nồng độ đường cao khả cố định đạm mạnh
 • 80
 • 131
 • 0

Bước đầu phân lập tuyển chọn một số chủng vi khuẩn xử lý nitrate trong nước thải

Bước đầu phân lập tuyển chọn một số chủng vi khuẩn xử lý nitrate trong nước thải
... đích Tuyển chọn số vi khuẩn hoạt tính khử nitrate mạnh từ nước thải nhà máy giấy nhằm ứng dụng xử lý nitrate nước thải công nghiệp 1.3 Nội dung - Phân lập chủng vi khuẩn khả xử lý nitrate. .. lượng nitrate nước thải vi c phân lập chọn lọc chủng vi sinh vật khả khử nitrate mạnh nước điều cần thiết Các vi sinh vật khử nitrate phân bố nhiều đất, bùn nước, chúng bao gồm vi khuẩn, vi khuẩn. .. thải khác vi c làm cần thiết Với ý nghĩa khoa học thực tiển nêu trên, thực đề tài Bước đầu phân lập tuyển chọn số chủng vi khuẩn xử lý nitrate nước thải , đề tài thực Phòng Thí Nghiệm Vi sinh
 • 59
 • 65
 • 0

Phân lậptuyển chọn một số chủng vi khuẩn khả năng phân giải cellulose từ sùng đất và dạ cỏ

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn có khả năng phân giải cellulose từ sùng đất và dạ cỏ bò
Phân lậptuyển chọn một số chủng vi khuẩn khả năng phân giải cellulose từ sùng đất và dạ cỏ bòEnzyme cellulase đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phân hủy cellulose trong các phế phụ phẩm nông nghiệp, nguồn nước thải của các nhà máy giấy, các sở chế biến gỗ, các xưởng mộc thải ra. Phức hệ cellulase chứa rất nhiều loại polysaccharide quan trọng quyết định tới chất lượng, số lượng giấy là cellulose được sử dụng để xử lý nguồn nước thải do các nhà máy giấy thải ra. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều loài nấm, vi khuẩn, xạ khuẩn được tìm thấy nhiều trong đất, nước, hệ tiêu hóa một số động vật, … Đặc biệt, một số côn trùng ăn thực vật hệ vi khuẩn đường ruột như Bacillus, Paenibacillus, … khả năng phân hủy cellulose rơm rạ rất tốt, rút ngắn thời gian phân hủy rơm rạ, cải thiện độ phì nhiêu của đất và bảo vệ môi trường trong canh tác nông nghiệp theo hướng bền vững (Schwarz, W.H. 2001). Theo Võ Văn Phước Quệ và Cao Ngọc Điệp năm 2011: Hệ vi sinh vật trong dạ cỏ bò với khoảng thời gian ngắn (48 giờ) thể phân giải 60 – 65% cellulose. Hơn thế nữa, nhờ hệ thống vi sinh vật trong đường ruột mà loài mối thể tiêu hóa đến 90% cellulose của gỗ. Vì vậy, đề tài “Phân lậptuyển chọn một số chủng vi khuẩn khả năng phân giải cellulose từ sùng đất và dạ cỏ bò”, nhằm phân lập tuyển chọn được các dòng vi khuẩn hoạt tính phân hủy cellulose mạnh, ứng dụng trong xử lý phế phẩm nông nghiệp góp phần bảo vệ môi trường là vấn đề cần thiết hiện nay. ... Trong số 195 chủng xạ khuẩn nghiên cứu chủng xạ khuẩn phân lập từ mẫu rơm mục đất chân đống rơm khả phân giải cellulose CMC mạnh Năm 1999, Nguyễn Lan Hương cs phân lập tuyển chọn số chủng vi khuẩn. .. khuẩn phân giải cellulose từ sùng đất cỏ bò; - Xác định đặc điểm vi khuẩn phân lập từ dịch ruột sùng đất cỏ bò - Bước đầu đánh giá khả phân hủy cellulose loài vi khuẩn phân lập điều kiện phòng thí... Phân lập vi khuẩn phân giải cellulose đất trồng lúa cỏ bò nhằm sử dụng để phân giải rơm rạ rác hữu thành phân hữu Trong 96 dòng vi khuẩn phân lập từ đất trồng lúa môi trường CMC, 59 dòng vi
 • 56
 • 61
 • 0

PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA BỊ NHIỄM MẶN

PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA BỊ NHIỄM MẶN
... danh số chủng vi khuẩn cố định đạm đất trồng lúa bị nhiễm mặn thực Từ mẫu đất trồng lúa bị nhiễm mặn từ tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Bến Tre tiến hành phân lập 30 chủng vi khuẩn khả cố định đạm. .. trồng 1.3 Nội dung thực Phân lập chủng vi khuẩn cố định đạm Khảo sát khả cố định nitơ môi trường chọn lọc để chọn chủng khả cố định đạm mạnh Phân nhóm tuyển chọn chủng vi khuẩn khả cố định. .. phẩm vi sinh cần thiết để mang lại hiệu sản suất nông nghiệp Trên sở đề tài: Phân lập tuyển chọn định danh số chủng vi khuẩn cố định đạm đất trồng lúa bị nhiễm mặn tiến hành 1.2 Yêu cầu đề tài Chọn
 • 80
 • 27
 • 0

Phân lập tuyển chọn một số chủng vi sinh vật để xử lý phụ phẩm nông nghiệp tạo nguồn phân bón hữu ở hà nam

Phân lập tuyển chọn một số chủng vi sinh vật để xử lý phụ phẩm nông nghiệp tạo nguồn phân bón hữu cơ ở hà nam
... ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VI N NÔNG NGHIỆP VI T NAM - NGUYỄN HỒNG THÁI PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT ĐỂ XỬ LÝ PHỤ PHẨM NƠNG NGHIỆP TẠO NGUỒN PHÂN... sinh vật hữu ích sẵn để sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng xử lý phụ phẩm nông nghiệp tạo nguồn phân bón hữu cho trồng cải tạo đất Yêu cầu đề tài - Lấy mẫu phụ phẩm, mẫu đất chứa phụ phẩm. .. nghiệp Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài Phân lập tuyển chọn số chủng vi sinh vật để xử lý phụ phẩm nơng nghiệp tạo nguồn phân bón hữu Hà Nam thực cần thiết mở nhiều triển vọng giải vấn đề vừa nêu
 • 114
 • 25
 • 0
1 2 3 4 .. >