Tổng hợp tài liệu :

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬITẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁPGD THỦ ĐỨC

Kế toán nghiệp vụ tiền mặt

 Kế toán nghiệp vụ tiền mặt
MỤC LỤC1. Tài khoản sử dụng2. Phương pháp kế toán2.1. Kế toán thu tiền mặt2.2. Kế toán chi tiền mặt2.3. Kế toán thừa tiền mặt2.4. Kế toán thiếu tiền mặt . KT nghiệp vụ tiền mặt 1KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT1. Tài khoản sử dụng2. Phương pháp kế toán2 .1. Kế toán thu tiền mặt2 .2. Kế toán chi tiền mặt2 .3. Kế toán. 201015 - KT nghiệp vụ tiền mặt 112.4. Phương pháp kế toán thiếu tiền mặt- Khi phát hiện thiếu tiền mặt, kế toán sẽ lập biên bản thừa tiền mặt có chữ
 • 13
 • 621
 • 3

Giải pháp mở rộng và hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam á

Giải pháp mở rộng và hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam á
Trong những năm của thời kỳ đổi mới, ngành Ngân hàng đ• có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của kinh tế, x• hội Việt Nam: kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định đồng tiền, đáp ứng vốn cho nền kinh tế, chủ động đưa hoạt động ngân hàng hội nhập với khu vực và quốc tế. Các NHTM với tư cách là một “ Doanh nghiệp kinh doanh đồng vốn”. Vốn không chỉ là yếu tố sản xuất đầu vào mà nó còn là nguyên liệu chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Huy động vốn chính là lẽ sống của các NHTM. ở Việt Nam, một trong những vấn đề có vị thế quan trọng hàng đầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là vấn đề nguồn lực, vấn đề vốn. NHTM với vai trò là một kênh huy động vốn và dẫn vốn cho nền kinh tế, đ• trở thành công cụ đắc lực cung ứng vốn cho sự nghiệp này.Thấy được tầm quan trọng của vốn đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của các NHTM nói riêng mà các NHTM luôn tìm kiếm mọi giải pháp để thu hút thật nhiều nguồn vốn nhàn rỗi .Qua học tập, khảo sát và nghiên cứu em thấy để có được những giải pháp căn bản và hữu hiệu nhằm thu hút được nhiều vốn cho hoạt động của NH thì phải xuất phát từ cái gốc là NH phải đáp ứng được các mong muốn của người gửi tiền đó là an toàn hay kiếm lời. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, em đ• chọn đề tài “Giải pháp mở rộng và hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam á” hoàn thành chuyên đề của mình.
 • 38
 • 254
 • 1

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHO VAY TẠI SGD NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHO VAY TẠI SGD NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
. nghiệp - 1 - Những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại sgd ngân hàng tmcp hàng hải 3.1, Định hớng phát triển của sgd nhtmcp hàng hải. 3.1.1,Mục. nếu không hoàn thành nhiệm vụ đợc giao phải xin nghỉ việc. 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cho vay tại SGD ngân hàng TMCP HàNG HảI. 3.2.1Nâng
 • 15
 • 227
 • 0

Báo cáo: Kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

Báo cáo: Kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng
. CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HÀNG THƯƠNG MẠI Năm 2006 2 I. Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN CHO. – Tín dụng tiêu dùng • Căn cứ vào thời hạn cho vay – Tín dụng ngắn hạn – Tín dụng trung dài hạn • Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng – Tín dụng
 • 59
 • 563
 • 2

Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty QL và SCĐB 240

Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty QL và SCĐB 240
. đơn vị và đặc biệt rất thuận tiện trong việc kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương (Có ít nghiệp vụ phát sinh, các nghiệp vụ hạch toán lương. hiện hành. Trong công tác hạch toán Tiền lương và các khoản trích theo lương, Công ty đã thực hiện nghiêm túc với quy định của chế độ kế toán về hệ thống chứng
 • 3
 • 579
 • 0

17 ebook VCU kế toán nghiệp vụ xuất khẩu nhóm hàng nông sản tại công ty xuất nhập khẩu intimex trinh thi dao k41d4

17 ebook VCU kế toán nghiệp vụ xuất khẩu nhóm hàng nông sản tại công ty xuất nhập khẩu intimex  trinh thi dao k41d4
tư vấn đầu tư, tư vấn bán hàng, luận văn marketing online, phát triển sản phẩm, quản trị chất lượng sản phẩm, luận văn phân phối sản phẩm . nghiệp vụ xuất khẩu tại Công ty. 1.4 Phạm vi nghiên cứu Đề tài đi sâu nghiên cứu kế toán nghiệp vụ xuất khẩu nhóm hàng nông sản tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex. trạng kế toán nghiệp vụ xuất khẩu nhóm hàng nông sản tại Công ty XNK Intimex. Chương 4: Các kết luận và giải pháp hoàn thi n kế toán nghiệp vụ xuất khẩu nhóm
 • 55
 • 313
 • 0

TIỂU LUẬN: Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại trung tâm xử lý, nghiệp vụ hội sở Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam pdf

TIỂU LUẬN: Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại trung tâm xử lý, nghiệp vụ hội sở Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam pdf
. TIỂU LUẬN: Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại trung tâm xử lý, nghiệp vụ hội sở Ngân hàng TMCP kỹ thương. II TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI TRUNG TÂM XỬ LÝ, NGHIỆP VỤ HỘI SỞ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
 • 28
 • 412
 • 0

bài giảng kế toán nghiệp vụ tiền mặt

bài giảng kế toán nghiệp vụ tiền mặt
Mô tả được các hoạt động ngân quỹ tại ngân hàng thương mại.Nắm được quy trình kế toán thu chi tiền mặt của ngân hàng thương mại.Giải thích được chỉ tiêu tiền mặt trên báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại.hi vọng tài liệu sẽ giúp cho các bạn cũng cố kiến thức cho kho tàng kiến thức của mình . nghĩ? Vớ d : Chi tien maởt taùi ủụn nhaọn Ti CN NH Vit Nam cú nghip v sau õy: u ngy: Chi nhỏnh tip qy cho PGD, trờn ng vn chuyn tin b cp, h s ang ch cụng an th lý & bỏo kt qu. nh khon? 18 Suy. kiểm (2a) Ghi có cho KH (2b) * Thu tiền mặt chưa kiểm đếm: 13 Phương pháp kế tốn Vớ d : Thu tien maởt chửa kieồm ủeỏm nh khon cỏc nghip v sau: Khỏch hng n NH gi tin, vỡ l khỏch hng truyn
 • 32
 • 547
 • 0

slide bài giảng kế toán nghiệp vụ tiền mặt

slide bài giảng kế toán nghiệp vụ tiền mặt
. tắc kế toán II. Phương pháp kế toán KẾ TỐN NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT Bai giang HongHoa 1. Nguyên tắc kế toán: Ngân hàng chỉ phản ánh vào tài khoản tiền mặt số tiền thực tế khi có thu, chi tiền mặt • . (tt): KẾ TỐN NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT Bai giang HongHoa 2.1.2. Chứng từ sử dụng:  Giấy nộp tiền mặt. Giấy rút tiền mặt. Phiếu thu tiền mặt. Phiếu chi tiền mặt. SEC tiền mặt. Giấy nộp tiền. chi tiền: * Thu - chi tiền mặt đã kiểm đếm: TK thích h p (TG, TK, TV,…) ợ TK Tiền mặt – 1011/ 1031 Thu tiền mặt Chi tiền mặt KẾ TỐN NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT Bai giang HongHoa II. Phương pháp kế toán
 • 14
 • 681
 • 0

Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu mặt hàng thêu ren tại công ty cổ phần XNK mỹ nghệ Thăng Long

Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu mặt hàng thêu ren tại công ty cổ phần XNK mỹ nghệ Thăng Long
. trong công tác kế toán tại công ty. Tuy nhiên qua tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần XNK mỹ nghệ Thăng Long, bên cạnh những mặt đã làm được thì kế toán nghiệp vụ XK hàng mặt hàng thêu ren tại. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu mặt hàng thêu ren tại công ty cổ phần XNK mỹ nghệ Thăng Long. ” Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về kế toán nghiệp vụ XK hàng hóa tại các doanh nghiệp. XNK nói chung, đồng thời tìm hiểu thực trạng kế toán nghiệp vụ XK hàng TCMN tại công ty cổ phần XNK mỹ nghệ Thăng Long, đi sâu vào tìm hiểu kế toán nghiệp vụ XK mặt hàng thêu ren tại công ty.
 • 52
 • 246
 • 0

Kế toán nghiệp vụ tiền mặt chương 2

Kế toán nghiệp vụ tiền mặt chương 2
Tiền mặt tại quỹ của NHTM là những tài sản có tính thanh khoản cao như: tiền mặt, ngoại tệ, chứng từ có giá, tiền gửi thanh toán ở NHNN, ở các NHTM và các tổ chức tín dụng khác...Tiền mặt tại quỹ vì là tài sản có tính thanh khoản cao nên khả năng sinh lợi cho ngân hàng rất thấp. Nếu tiền mặt tại quỹ quá thấp sẽ không đủ cung ứng cho nhu cầu của khách hàng đến giao dịch, nhưng nếu tiền mặt tại quỹ quá cao thì làm ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Mỗi ngân hàng tự xác định cho mình mức dự trữ quỹ tiền mặt tại ngân hàng hợp lý để đáp ứng được nhu cầu sử dụng tiền mặt trong quá trình hoạt động. Mức dự trữ tiền mặt tại quỹ có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô hoạt động, tính chất về mặt thời gian và mật độ của các khoản tiền mặt ra vào ngân hàng….
 • 16
 • 466
 • 0

Thực trạng kế toán nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Bảo Huy

Thực trạng kế toán nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Bảo Huy
MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT4LỜI MỞ ĐẦU5CHƯƠNG 17KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG BẢO HUY VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY71.1.Giới thiệu về Công ty TNHH Vận Tải và Xây dựng Bảo Huy.71.1.1.Giới thiệu chung.71.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.71.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý KD của Công ty.71.2.Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty.91.3.Hình thức kế toán áp dụng trong Công ty.10CHƯƠNG 212THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG BẢO HUY122.1. Lý luận chung về hạch toán kế toán thuế GTGT.122.1.1. Khái niệm.122.1.2. Đặc điểm.122.1.3. Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế.122.1.4.Căn cứ tính thuế GTGT122.1.5.Phương pháp tính thuế.132.2. Thực trạng kế toán nghiệp vụ thuế GTGT tại công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Bảo Huy132.2.1. Đặc điểm thuế GTGT tại Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Bảo Huy132.2.2. Kế toán thuế GTGT đầu vào (TK 133) của Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Bảo Huy142.2.3. Kế toán thuế GTGT đầu ra (TK 333.1)262.2.4. Kế toán thanh toán thuế GTGT37CHƯƠNG 340THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG BẢO HUY403.1. Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp.403.1.1.Các khái niệm và ý nghĩa của tiền lương, các khoản trích theo lương.403.1.2. Quỹ tiền lương413.1.3. Các hình thức tiền lương423.1.4. Tỷ lệ trích các khoản trích theo lương.433.2. Thực trạng kế toán nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Bảo Huy.443.2.1. Kế toán chi tiết lương và các khoản trích theo lương tại Công ty.443.2.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Bảo Huy.58KẾT LUẬN69
 • 75
 • 200
 • 0

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM HDBANK BÌNH THỌ

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM HDBANK BÌNH THỌ
... hạch toán chứng từ minh họa cho nghiệp vụ phát sinh Từ thấy điểm mạnh điểm hạn chế, đề xuất ý kiến thi t thực góp phần hạn chế điểm yếu tồn MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH... tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thi u chung HDBank 3 2.1.1 Thông tin chung HDBank 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển: 2.1.3 Các... dịch vụ, sản phẩm 2.1.4 Mục tiêu, phương hướng chiến lược phát triển HDBank tương lai 2.2 Giới thi u chung HDBank Bình Thọ 2.2.1 Sự hình thành phát triển HDBank Bình Thọ 2.2.2 Các lĩnh vực kinh
 • 108
 • 213
 • 1

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY NGẮN HẠN VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LỘC THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY NGẮN HẠN VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LỘC THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN
... kính chào! Lê Thị Thùy Dung NỘI DUNG TĨM TẮT LÊ THỊ THÙY DUNG Tháng 06 năm 2012 “ Kế Toán Nghiệp Vụ Cho Vay Và Huy ĐộngVốn Tại NHNo&PTNT – Chi Nhánh Lộc Thành” LÊ THỊ THÙY DUNG June 2012 “Account... 2012 Nội dung nghiên cứu: Kế toán nghiệp vụ cho vay huy động vốn 1.4 Cấu trúc khóa luận: Khóa luận gồm chương: Chương 1: Mở đầu Nêu lý do, ý nghĩa vấn đề nghiên cứu Chương 2: Tổng quan Giới thi u... cực; Về mặt xã hội, tồn huyện có 31.950 hộ gia đình, có 9.650 hộ đồng bào dân tộc thi u số, riêng đồng bào dân tộc thi u số gốc Tây Nguyên như: K’ho, Mạ, Nộp, Rắc lây, Êđê…có 8.750 hộ với 48.329
 • 118
 • 92
 • 1

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CP SX – DV – XNK HÀ NỘI

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CP SX – DV – XNK HÀ NỘI
... cơng cụ thi u, đảm bảo cung cấp thông tin cách xác, kịp thời hiệu tình hình sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp đạt ba mục tiêu chiến lược: lợi nhuận, vị thế, an toàn yêu cầu xúc cấp thi t Nhận... VND Cty HAPROSIMEX JSC mạnh dạn đầu tư trang thi t bị máy móc, nhà xưởng để đẩy mạnh tiến độ sản xuất, hòa nhập vào mơi trường tiêu thụ ngồi nước Giới thi u mặt hàng thủ công mỹ nghê nông sản Việt... : + Bán bn, bán lẻ nơng lâm sản nguyên liệu, thực phẩm, máy móc, thi t bị, phụ tùng máy, công – nông - ngư nghiệp, vật liệu - thi t bị lắp đặt ngành xây dựng, đồ dùng gia đình, hàng may sẵn,
 • 116
 • 117
 • 0

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM _ QUỸ TIẾT KIỆM HIỆP PHÚ, CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM _ QUỸ TIẾT KIỆM HIỆP PHÚ, CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH
... nghiệp vụ tiền gửi NHTMCP KỸ THƯƠNG- Qũy tiết kiệm hiệp Phú, chi nhánh TP Hồ Chí Minh” NGUYEN THI TRUC LIEN June 2012 “The Acounting of deposit business Technical and Commercial-QTK HIEP PHU,... tiền kiêm bảng Công ty Máy Thi t bị Gia Phú ngày 27/02/2012 Phụ lục 10 Séc lĩnh tiền mặt Công ty Máy Thi t bị Gia Phú phát hành Phụ lục 11 Ủy nhiệm chi Công ty Máy Thi t bị Gia Phú ngày 04/03/2012... QUAN 2.1.GIỚI THI U VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) 2.1.1.Thông Tin Chung Về Techcombank 2.1.2.Kết kinh doanh năm 2011 2.1.3.Định hướng phát triển năm 2012 2.2.GIỚI THI U QUỸ
 • 122
 • 68
 • 0
1 2 3 4 .. >