Tổng hợp tài liệu :

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà
... Tranh vẽ cảnh gì? - Yêu cầu HS mở SGK đọc tên tập đọc - Con hiểu Voi nhà? - Một voi dùng vòi kéo xe ô tô qua vũng lầy - Mở SGK, trang 56 đọc: Voi nhà - Là voi người nuôi dạy cho biết làm việc... kiến c) Luyện đọc đoạn - Gọi HS đọc giải - Hướng dẫn HS chia tập đọc thành đoạn: + Đoạn 1: Gần tối … chịu rét qua đêm - HS nối tiếp đọc Mỗi HS đọc câu bài, đọc từ đầu hết - HS đọc, lớp theo dõi... Gọi HS đọc lại đoạn Hướng dẫn HS đọc với giọng buồn thất giọng đoạn kể lại cố xe - HS đọc - đến HS đọc cá nhân, lớp đọc đồng câu văn bên - HS đọc - HS đọc bài, lớp theo dõi SGK - Yêu cầu HS đọc
 • 6
 • 14
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà
... nào? (Voi quặp chặt vòi vào đầu xe, co mình, lơi mạnh xe qua khỏi vũng lầy) H/ (G) Tại người nghĩ gặp voi nhà? + Vì voi nhà không tợn, phá phách voi rừng mà hiền lành, biết giúp người + Vì voi nhà. .. sửa sai - Hướng dẫn luyện đọc đoạn - Hướng dẫn luyện đọc câu văn dài, nhấn giọng từ ngữ in đậm sau: - Đọc lại đoạn trước lớp - Đọc CN+ĐT câu văn dài + Nhưng kìa, / voi quặp chặt vòi vào đầu xe... nhóm: - Theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở * Thi đọc nhóm: - Đọc nối tiếp đoạn nhóm - Theo dõi, nhận xét - Các nhóm thi đọc trước lớp c/ Tìm hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc lại đoạn, suy nghĩ trả lời câu hỏi:
 • 4
 • 14
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà
... qua Voi nhà * Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc 1 /Đọc mẫu -Lớp lắng nghe đọc mẫu - Đọc mẫu toàn + Giọng đọc rõ, rành mạch mục - hs K-G đọc, lớp đọc thầm theo - Y/c hs K-G đọc toàn 2) Luyện đọc. .. voi ngày khơng nhiều rừng việt Nam, nhà nước ta có - Voi rừng ni dạy thành voi nhà, làm nhiều việc có ích cho người nhiều biện pháp bảo vệ loài voi - Giáo viên nhận xét đánh giá - Chuẩn bị sau:... lớp - GV hs nhận xét bạn đọc - Đọc đoạn nhóm d) Thi đọc nhóm - Các em khác lắng nghe nhận - Mời nhóm thi đua đọc xét bạn đọc - Đại diện nhóm đọc trước lớp - Các nhóm đọc - Lắng nghe nhận xét
 • 4
 • 13
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà
...- Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a)Luyện đọc câu - Học sinh nối tiếp đọc câu - phát từ khó - luyện đọc từ khó b) Đọc đoạn trước lớp - Hướng dẫn học sinh đọc. .. xe,co lơi mạnh…) + Tại người nghĩ gặp voi nhà? (Vì voi nhà khơng tợn, phá phách…) Luyện đọc lại C- Củng cố, dặn dò - Giáo viên tóm tắt nội dung - Về nhà: luyện đọc lại kể lại câu chuyện cho người... voi đến gần xe? ( Mọi người voi đập tan xe ) + Theo em voi rừng định phá xe có nên bắn khơng? (GV giúp em :Khơng nên bắn voi lồi thú quý hiếm…) + Con voi giúp họ nào? (Voi quặp chặt vòi vào đầu
 • 3
 • 13
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà
... khó H: Phát cách đọc H: Đọc cá nhân Đọc nhóm đơi H: Các nhóm thi đọc trước lớp (4N) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Đọc toàn (1H) *Đọc tồn bài: 3,HD tìm hiểu nội dung 10P H: Lần lượt đọc đoạn G: Nêu... voi thái độ H: Phát biểu người H+G: Nhận xét, bổ sung - Voi giúp người kéo xe khỏi vũng lầy G: Chốt ý * Voi rừng ni dạy thành voi H: Nêu nội dung nhà, làm nhiều việc có ích giúp người Luyện đọc. .. ích giúp người Luyện đọc lại H: Đọc lại toàn 7P G: HD cách đọc diễn cảm H: Luyện đọc nhóm theo HD GV - Thi đọc trước lớp 5.Củng cố – dặn dò: 3P H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc tên ND (1H) G: Nhận
 • 3
 • 22
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà
...-HS đọc đoạn theo nhóm -Thi đọc nhóm -Đọc tồn 3-Tìm hiểu bài: -Vì người xe lại ngủ đêm rừng? -Mọi người lo lắng ntn voi đến gần xe? -Con voi giúp họ nào? 4-Luyện đọc lại: Hướng dẫn HS đọc theo... phút): Củng cố-Dặn dò -Qua ta thấy voi vật ntn? -Về nhà đọc trả lời câu hỏi lại bài-Nhận xét HS đọc nhóm(HS yếu đọc nhiều) Cá nhân Đồng Vì xe bị sa xuống vũng lầy Sợ voi đập tan xe Tứ định bắn, Cần
 • 2
 • 20
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Voi nhà
... phía Tum -Tổ chức cho H đọc hay đoạn -Cho ý kiến: Voi giúp ích cho người 3.Củng cố-dặn -Đánh giá chung dò (2 ) -Nhắc HS nhà luyện đọc -Cho ý kiến -5-6 HS đọc -Nhận xét bạn đọc ... đến? -Sợ voi phá xe +Theo em voi rừng định phá xe có nên bắn khơng? -1HS đọc: Voi giúp họ: Quặp chặt vòi vào đầu xe co lơi mạnh xe lên -Gọi HS đọc câu hỏi -Cho ý kiến -Tại người nghĩ voi -Thảo... theo bàn cho ý kiến nhà? +Voi nhàkhông phá phách, -Qua giúp em hiểu hiền điều gì? HĐ4: Luyện đọc lại (5-6’) - -Thông minh biết giúp người Vậy em cần làm để bảo vệ voi vật khác? -Voi biết với chủ:
 • 2
 • 23
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ
... MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: QUẢ TIM KHỈ (TT) III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Quả tim Khỉ - GV cho HS đọc - HS đọc - GV nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) - Quả tim. .. HS đọc câu, đọc - Yêu cầu HS đọc câu Nghe nối tiếp từ đầu chỉnh sửa lỗi cho HS, có hết c) Luyện đọc đoạn - Để đọc tập đọc này, phải sử dụng giọng đọc khác nhau? Là giọng ai? - Chúng ta phải đọc. .. Yêu cầu HS đọc đoạn 2, 3, - HS đọc - Cá Sấu định lừa Khỉ ntn? - Cá Sấu giả vờ mời Khỉ đến nhà chơi định lấy tim Khỉ - Tìm từ ngữ miêu tả thái độ Khỉ biết Cá Sấu lừa mình? - Đầu tiên Khỉ hoảng
 • 7
 • 16
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ
... luyện đọc tiếng từ khó: leo trèo, quẫy mạnh, sần sùi, nhọn hoắt, hoảng sợ, trấn tĩnh… - Nối tiếp đọc đoạn * Đọc đoạn trước lớp: - theo dõi, sửa sai - Đọc lại đoạn trước lớp - Hướng dẫn luyện đọc. .. Cá Sấu ăn) H/ Cá Sấu định lừa Khỉ nào? (Cá Sấu giả vờ mời Khỉ đến chơi nhà Khỉ nhận lời, ngồi lên lưng Đi xa bờ, Cá Sấu nói cần tim Khỉ để dâng cho vua Cá Sấu ăn) - Đọc lại đoạn - Suy nghĩ câu... Hướng dẫn tìm hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc lại bài, suy nghĩ trả lời câu hỏi H/ Khỉ đối sử với cá sấu nào? (Thấy Cá Sấu khóc khơng có bạn, Khỉ mời Cá Sấu kết bạn Từ đó, ngày Khỉ hái cho Cá Sấu
 • 3
 • 23
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ
...- HS2: Đọc - HS2 : Đọc H: Vì đọc xong nội quy, Khỉ Nâu lại + Đọc xong nội quy Khỉ Nâu khối khối chí? chí thấy Đảo Khỉ họ hàng - Nhận xét, ghi điểm bảo vệ, chăm sóc tử tế - Nhận xét chung 2. Bài... cầu HS đọc lại đoạn (Giọng buồn bã, tủi thân) - HS đọc Cả lớp nghe nhận - Yêu cầu HS đọc đoạn xét - HS đọc - Gọi HS đọc lại câu nói Khỉ Cá - HS đọc Sấu Nhận xét + Vua ốm nặng,/ phải ăn tim khỉ khỏi.//... HS thi đọc. ( phút) - Cho HS thi đọc nhóm (đọc đoạn cách đọc - Đại diện nhóm thi đọc, nối tiếp) - GV nhận xét khen nhóm đọc tốt nhóm đọc đoạn - Các nhóm khác nhận xét e) Cả lớp đọc đồng (2 phút)
 • 6
 • 17
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ
...B - Bài Giới thiệu Luyện đọc a) Giáo viên đọc mẫu b) Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Học sinh nối tiếp đọc câu , phát luyện đọc từ khó - Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp Một vật da... sinh thi đọc nhóm Tiết Tìm hiểu - Học sinh đọc thầm đoạn + Khỉ đối xử với Cá Sấu nào?(Thấy Cá Sấu khóc khơng có bạn…) - Học sinh đọc tiếp đoạn + Cá Sấu định lừa Khỉ nào?(Cá Sấu giả vờ mời khỉ đến... Khỉ cặp mắt ti hí/ với hai hàng nước mắt chảy dài.// - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc số câu dài - Học sinh đọc phần giải +Khi cần trấn tĩnh? +Tìm từ nghĩa với từ bội bạc - Học sinh luyện đọc
 • 3
 • 13
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ
... -Đọc đoạn trước lớp H: Tiếp nối đọc đoạn Một sùi/ thượt/ hoắt/ sắc/ cắt.// - Đọc giải G: HD học sinh đọc đoạn khó Nó khỉ/ hí/ dài.// H: Tập đọc đoạn nhóm theo HD H: Thi đọc nhóm 1H: Đọc. .. dẫn tìm hiểu bài: (15P) H: Đọc đoạn( đoạn) - Cá sấu khơng có bạn, khỉ kết bạn với cá sấu G: Nêu câu hỏi, HD học sinh trả lời - Cá sấu định lừa khỉ để lấy tim khỉ để dâng vua - Khỉ bình tĩnh... (16P) G: HD học sinh đọc lại toàn theo cách phân vai.( người dẫn chuyện – khỉ) H: Đọc nhóm - Thi đọc trước lớp H+G: Nhận xét, đánh giá 5,Củng cố – dặn dò: (3P) G: Nhận xét tiết học Dặn dò học sinh
 • 2
 • 17
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ
... dẫn HS đọc đoạn theo nhóm Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều) -Thi đọc nhóm Đoạn (cá nhân) -Hướng dẫn đọc toàn Đồng Tiết 3-Hướng dẫn tìm hiểu bài: -Khỉ đối xử với Cá Sấu ntn? -Cá Sấu định lừa Khỉ ntn?... Cá Sấu khóc khơng có bạn Khỉ mời cá Sấu kết bạn Ngày Khỉ hái hoa cho cá sấu ăn Giả vờ mời Khỉ đến chơi nhà… Vua cá Sấu ăn Giả vờ sẵn sàng giúp cá Sấu, bảo đưa vào bờ… -Khỉ nghĩ mẹo để nạn? -Vì... từ ngữ nói lên tính nết Khỉ Cá Sấu? Vì bị lộ mặt bội bạc… Khỉ: tốt bụng, thông minh, thật thà,… Cá Sấu: giả dối, bội bạc, độc ác… nhóm 4-Luyện đọc lại: -Hướng dẫn HS đọc lại câu chuyện theo
 • 3
 • 18
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ
...) *H 2: HD luyện đọc( 30’) -Đọc mẫu HD giọng đọc toàn -Yêu cầu HS đọc câu -Theo dõi, dò -Nối tiếp đọc câu -HD HS đọc số câu văn dài H: phát âm từ khó -Luyện đọc cá nhân + ĐT -Khi... nhận xét -Thi đọcgiữa nhóm -Nhận xét bình chọn nhóm đọc hay -Thực *HĐ3: Tìm hiểu bài( 1315’) -Yêu cầu đọc thầm +Khỉ cá sấu nào? -T y/c H nhắc lại câu trả lời -Cá sấu định lừa khỉ nào? -Khỉ nghĩ mẹo... có bạn, khỉ mời cá sấu kết bạn, ngày hái cho cá sấu ăn -Mời khỉ đến nhà chơi -Khỉ nhận giúp bảo nhà lấy tim -Chuyện quan trọng mà bạn chẳng nói trước nạn? -Câu nói khỉ làm cá sấu tin khỉ? -Vì
 • 3
 • 33
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố
... học sinh đọc thầm trả lời câu hỏi + Quà bố câu có gì? + Vì gọi “một giới nước”? + Những từ câu cho thấy thích quà bố? + Vì quà bố giản dị, đơn sơ mà lại cảm thấy “giàu quá”? 4, Luyện đọc lại Học...a )Đọc câu: - Học sinh nối tiếp đọc câu( 2- 3 câu) - Luyện đọc số từ ngữ: lần nào, niềng niễng, thao láo, thơm lừng, xập xành, ngó ngốy, lạo xạo b) Đọc đoạn: - Học sinh nối tiếp đọc đoạn... hướng dẫn cách đọcngắt nghỉ số câu - Gọi học sinh đọc phần giải SGK Giải nghĩa cho học sinh số từ mắt thao láo, thơm lừng c) Chia nhóm cho học sinh đọc d) Gọi đại diện nhóm; lớp giáo viên nhận
 • 2
 • 33
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố
... -Đọc đoạn theo nhóm Nối tiếp (HS yếu đọc nhiều) -Thi đọc nhóm Nối tiếp -Đọc Đồng 3-Hướng dẫn tìm hiểu bài: -Quà bố câu có gì? -Q bố cắt tóc có gì? -Những từ nào, câu cho thấy em thích quà bố? ... muỗm, dế đực Hấp dẫn là… Quà bố làm anh em giàu Cá nhân 4-Luyện đọc lại: -HDHS thi đọc III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Qua ta thấy tình cảm người bố ntn? -Về nhà luyện đọc thêm – Nhận xét Rất
 • 2
 • 65
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố
... thiệu bài: Luyện đọc: 2. 1 GV đọc mẫu toàn bài: - HS nghe Giọng nhẹ nhàng,vui hồn nhiên… 2. 2 Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: a Đọc câu - HS tiếp nối đọc câu - GV uốn nắn cách đọc HS... Đọc đoạn nhóm - HS đọc theo nhóm - GV theo dõi nhóm đọc d Thi đọc nhóm - Đại diện nhóm thi đọc đoạn, bài, đồng thanh, cá nhân - Nhận xét nhóm đọc Tìm hiểu bài: *Để biết q bố câu có thứ - HS đọc. .. gọi "một giới - Vì quà gồm nhiều vật nước" ? cối nước *Bố câu có quà, bố cắt tóc - HS đọc đoạn có q ? Cô mời em đọc đoạn Câu 2: - Q bố cắt tóc có ? - Con xập xành, muỗm, dế đực cánh xoăn - Vì gọi
 • 4
 • 53
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố
... vẽ cảnh gì? - Đó quà bố dành cho Những quà đặc - Quan sát trả lời: Bức tranh biệt Để biết quà có ý nghĩa vẽ cảnh chị em chơi lớp học Quà bố với dế nhà văn Duy Khánh (trích từ tập truyện Tuổi thơ... HS đọc bài: Cả lớp theo dõi vui, hồn nhiên đọc thầm b/ Luyện phát âm - Gọi HS đọc câu theo hình thức - Nối tiếp đọc Mỗi HS nối tiếp đọc câu - Gọi HS tìm từ khó đọc câu vừa đọc - Luyện đọc từ... lượt HS đọc - Yêu cầu HS đọc trước lớp nhóm, bạn nhóm nghe chỉnh sửa lỗi - Yêu cầu HS chia nhóm đọc cho theo nhóm - Thi đua đọc e/ Thi đọc nhóm g/ Cả lớp đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu - Đọc gạch
 • 4
 • 53
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố
.. .đọc( 15phút) -Đọc mẫu Hd cách đọc -Nối tiếp đọc câu -Ghi từ HS đọc sai lên bảng -Phát âm từ khó -HD đọc câu dài -Luyện đọc cá nhân -Nối tiếp đọc theo đoạn -Nêu nghĩa từ... -Luyện đọc nhóm -Chia nhóm -Nêu yêu cầu đọc nhóm -Các nhóm thi đua đọc theo bàn -Nhận xét tuyên dương -Cử đại diện thi đọc -H nhận xét -Đọc ĐT tồn -Đọc đoạn 1: *HĐ3:Tìm hiểu bài(7-8phút) -T h/d H đọc. .. thương người bố qua quà đơn sơ dành cho -vài HS nhắc lại -vài HS nêu -3 -4HS đọc -Chọn HS đọc hay *HĐ4: Luyện đọc lại(5-6phút) -Tổ chức thi đọc -nhận xét tiết học 3.Củngcốdặndò(2phút) -Nhắc
 • 3
 • 43
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Quà của bố
... Luyện phát âm cho học sinh H: Đọc nối tiếp (3H) G: Đưa bảng phụ H: Phát cách ngắt nhịp thơ G: Hướng dẫn cách đọc *Đọc oạn H: Đọc cá nhân Đọc nhóm (N3) H: Các nhóm thi đọc trước lớp (4N) Mở thúng... (1-2H) H+G: Nhận xét G: Chốt ý H: Đọc thầm đoạn G: Nêu câu hỏi H: Phát biểu (1-2H) - Tình cảm bố dành cho + Giấc tròn H+G: Nhận xét G: Chốt ý H: Đọc toàn * HS cảm nhận tình cảm yêu thương bố. .. đọc HTL 7P H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt ý G: Nêu yêu cầu H: Nêu đại ý G: Hướng dẫn học sinh đọc thuộc thơ H: Đọc nối tiếp H+G: Nhận xét H: Đọc theo nhóm (N3) H: Các nhóm thi đọc trước lớp - Đọc
 • 3
 • 41
 • 0
1 2 3 4 .. >