Tổng hợp tài liệu :

TẠI LIỆU ÔN THI

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf
Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán. . TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI NĂNG ĐỀ THI TUYỂN SINH 2007 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát. Cho mặt phẳng (P) và hai điểm C, D ở về 2 phía đối với (P) sao cho CD không vuông góc với (P). Hãy xác định vị trí 2 điểm A, B thuộc (P) sao cho AB = a
 • 1
 • 3,749
 • 89

tai-lieu-on-thi-mon-kinh-te-chinh-tri.pdf

tai-lieu-on-thi-mon-kinh-te-chinh-tri.pdf
Tài liệu ôn thi môn Kinh tế chính trị.
 • 20
 • 1,967
 • 5

Tai lieu on thi Kinh te chinh tri.doc

Tai lieu on thi Kinh te chinh tri.doc
Tai lieu on thi Kinh te chinh tri.doc . trọng trong phát tri n kinh tế, biểu hiện rõ nhất là vai trò kinh tế của nhà nước trong xã hội hiện đại. Câu 2: các yếu tố của quá trình LĐSX? Trong các. và dịch vụ). Phát tri n kinh tế là một quá trình hoàn thi n về mọi mặt của nền kinh tế bao gồm kinh tế, xã hội, môi trường, thể chế trong một thời gian
 • 51
 • 992
 • 7

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH . Tư tưởng HCMTÀI LIỆU ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Câu 2: Nguồn gốc hình thành tư tưởng HCM?Nguồn gốc: 4 nguồn gốc.a /Tư tưởng văn hóa. hết.Câu 13: Trình bày tư tưởng phẩm chất đạo đức cơ bản của người VN trong thời đại mới trong tư tưởng HCM. Tư tưởng về đạo đức:Nguồn gốc :Tư tưởng đạo đức HCM
 • 22
 • 4,834
 • 55

Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn Toán - Vũ Đình Bảo – Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn Toán - Vũ Đình Bảo – Đại Học Kinh Tế Tp.HCM
Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn Toán - Vũ Đình Bảo – Đại Học Kinh Tế Tp.HCM . cho giáo viên và học sinh THPT do đó không có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn Toán B. (π): 2x -y +2z +11=0. khảo dành cho giáo viên và học sinh THPT do đó không có mục đích thương mại) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánC©u 127 Xác định
 • 65
 • 1,319
 • 4

Tài liệu ôn thi Toán lớp 12

Tài liệu ôn thi Toán lớp 12
Tài liệu ôn thi Toán lớp 12 . TUẤN TỰ ÔN LUYỆN THI MÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁNMÔN TOÁN Hà nội, 1 - 2005 Tự ôn luyện thi ñại học môn toán Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học. Tự ôn luyện thi ñại học môn toán Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 2 IV. Ứng dụng 1. ðiều kiện ñể f(x) = ax2 + bx + c không ñổi dấu
 • 24
 • 1,006
 • 14

Tài liệu ôn thi Toán lớp 12: Tích phân

Tài liệu ôn thi Toán lớp 12: Tích phân
Tài liệu ôn thi Toán lớp 12: Tích phân . 1(34lnx)34lnxC.6+++ Tích phân Trần Só Tùng Trang 10 Vấn đề 3: XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Phương pháp phân tích thực chất là việc. Từ đó ta trình bày hai bài toán về phương pháp đổi biến như sau: Bài toán 1: Sử dụng phương pháp đổi biến số dạng 1 tích tích phân bất đònhIf(x)dx.=ò PHƯƠNG
 • 152
 • 1,102
 • 17

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học
Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học . VIỄN)Cần nhớCông thức viết phản ứng nhiệt luyệnOxit KL A+H2COAlCtoKL AH2O+CO2Al2O3CO2;CO9Điều kiệnKL A phải ứng sau Altrong dãy hoạt động hoá học BêKêtôp(K,. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)GV. NGUYỄN TAGV. NGUYỄN TẤÁN TRUNGN TRUNG((TrungTrungTâmTâmLuyeLuyệännThiThiChaChấáttLLưươợïngngCaoCaoVVĨĨNH
 • 17
 • 1,124
 • 6

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa
Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa . tố hoá học do: A- Là kí hiệu của một nguyên tố hoá học B- Là đthn của một ngtố hoá học C- Cho biết tính chất của một nguyên tố hoá học D- Luôn thay. phân tử BeH2 thuộc kiểu lai hóa nào sau đây? A. Lai hóa đường thẳng. B. Lai hóa tam giác. C. Lai hóa tứ diện. D. Lai hóa bát diện. 22. Liên kết
 • 282
 • 1,796
 • 57

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp lý thuyết đạo hàm

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp lý thuyết đạo hàm
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp lý thuyết đạo hàm . tính đạo hàmTài liệu ôn thi tốt nghiệp và đại họcVí dụ 1:Tính đạo hàm cấp 1 của Riêng về những dạng đạo hàm thì không thể dùng những phương pháp thông. :5/ Các công thức đạo hàm cơ bảnCho hàm u ,v ta có các công thức sau :II. ĐẠO HÀM CẤP CAO - VI PHÂN1/ Đạo hàm cấp caoGiả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm y'
 • 8
 • 1,383
 • 16

Tài liệu ôn thi đại học

Tài liệu ôn thi đại học
Tài liệu ôn thi đại học . dụ 1: Có 3 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ ( các bông hoa xem nh- đôi 1 khác nhau) ng-ời ta muốn chọn ra một bó hoa gồm 7 bông. a/. dụ 3: Một lớp học có 30 học sinh trong đó có 3 cán sự lớp.ần chọn 3 em trong 30 học sinh trên đi trực tuần sao cho trong 3 em đ-ợc chọn luôn có 1 cán sự
 • 23
 • 700
 • 10

Tài liệu ôn thi đại học 1

Tài liệu ôn thi đại học 1
Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức. . = -343,9kJ.mol -1 Nhiệt thăng hoa của Mg(r) là 15 2,7kJ.mol -1 Năng lượng ion hóa của Mg: I1 + I2 = 217 8,2kJ.mol -1 Năng lượng phân li cho 1 mol nguyên tử. 0 -393,5 -2 41, 82 0298S(J.mol -1. K -1) 12 6,8 205,03 213 ,63 18 8,72 Tính hiệu ứng nhiệt đẳng áp phản
 • 3
 • 998
 • 10

Tài liệu ôn thi đại học 3

Tài liệu ôn thi đại học 3
Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức. . 20%. 3/ Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 12,2M ( D = 1 ,35 g/ml) và dung dịch HCl 8M ( D = 1, 23 g/ml). 4/ Hòa tan 25 gam CaCl2.6H2O trong 30 0ml. đông đặc ở 75,20C. Biết hằng số nghiệm đông của naphtalen là 6,80C.kg/mol. Tính khối lượng mol phân tử của B. 31 / 3, 5 gam một chất X không
 • 5
 • 1,938
 • 12

Tài liệu ôn thi đại học 3

Tài liệu ôn thi đại học 3
Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức. . Mg(r) + 2AgNO3(dd 1M) → Mg(NO3)2(dd 1M) + 2Ag(r) Biết = 0 ,34 V , = -2 ,36 3V, = 0,799V Dạng 3: Phƣơng trình. 2Cr3+ + 7H2O E0 = 1 ,33 V Cl2 + 2e- ⇋ 2Cl- E0 = 1 ,36 V Biết )(272ddOCr + 14H+(dd) + 6e- → 2Cr3+(dd) + 7H2O(l) E0Cr227O/Cr3+
 • 3
 • 696
 • 2

Tài liệu ôn thi học sinh giỏi

Tài liệu ôn thi học sinh giỏi
Bài tập sử dụng cho ôn thi học sinh giỏi quốc và quốc tế 123doc.vn
 • 34
 • 1,637
 • 6

Tài liệu ôn thi Thương mại điện tử (kèm đáp án)

 Tài liệu ôn thi Thương mại điện tử (kèm đáp án)
Tài liệu ôn thi Thương mại điện tử (kèm đáp án) . gian phổ cập các công cụ marketing điện tử sau: 1. Marketing trực tiếp bằng E-mail 2. Tham gia các sàn giao dịch, cổng thương mại điện tử (ecvn.gov.vn;. hỗ trợ, dịch vụ khách hàng 5. Ứng dụng các thi t bị thương mại điện tử di động 6. Marketing điện tử tích hợp 4 Để cài đặt website Joomla, hãy sắp xếp
 • 2
 • 4,232
 • 62

Tài liệu ôn thi Thương mại điện tử 02

 Tài liệu ôn thi Thương mại điện tử 02
Tài liệu ôn thi Thương mại điện tử (kèm đáp án) . đoạn thương mại điện tử tích hợp b. Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch 12c. Giai đoạn thương mại điện tử thông tin d. Giai đoạn thương mại điện tử "cộng. Website thương mại điện tử liên kết b. Website thương mại điện tử thông tin c. Website thương mại điện tử tương tác d. Website thương mại điện tử giao
 • 85
 • 2,342
 • 8

tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ

 tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ
tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ . sau lần gửi tiền cuối cùng, người đó rút tiền. Hỏi số tiền rút ra là bao nhiêu?b 15 năm sau lần gửi tiền đầu tiên, người đó rút tiền. Hỏi số tiền rút ra. khoản tiền cuối cùng, người này không gửi thêm tiền nữa. Số tiền có được tiếp tục để trong ngân hàng đến ngày 31/12/2000 thì khách hàng bắt đầu rút tiền.
 • 2
 • 3,435
 • 39

tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ

 tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ
tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ . triệu, năm 3 ông gửi 28 triệu. Từ năm thứ 4 mỗi năm ông gửi 30 triệu. Lãi suất 13%/năm.a. 4 năm sau lần gửi tiền cuối cùng, ông rút tiền. Hỏi số tiền rút ra. Dạng đề thi Tài Chính Tiền Tệ :Phần I. Lý thuyết (5Đ): Nhận xét những nhận định sau (đúng/sai),
 • 1
 • 2,617
 • 38

Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên 1

Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên 1
Tài liệu tham khảo: Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên . khác.Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thi t phải là cổ đông hoặc người lao động của công. của công ty. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản của công ty (ghi trong sổ kế toán) giảm hơn 10 %, thì công ty phải thông
 • 106
 • 589
 • 6
1 2 3 4 .. >