Tổng hợp tài liệu :

Nêu được định nghĩa chức năng thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao

Địa vị pháp lí và chức năng nhiệm vụ của quan kiểm toán nhà nước trong sự so sánh quốc tế

Địa vị pháp lí và chức năng nhiệm vụ của cơ quan kiểm toán nhà nước trong sự so sánh quốc tế
Địa vị pháp lí và chức năng nhiệm vụ của quan kiểm toán nhà nước trong sự so sánh quốc tế . quan tâm tới điạ vị pháp lí cũng nh chức năng, nhiệm vụ của quan KTNN.II _ Địa vị pháp lí của KTNN Địa vị pháp lí của mỗi cơ. cứu của mình. Do đó em đã chọn đề tài: Địa vị pháp lí và chức năng nhiệm vụ của quan KTNN trong sự so sánh quốc tế . I - Khái quát chung về KTNN Việt
 • 14
 • 598
 • 2

Địa vị pháp lý và chức năng nhiệm vụ của quan KTNN trong sự so sánh quốc tế

Địa vị pháp lý và chức năng nhiệm vụ của cơ quan KTNN trong sự so sánh quốc tế
Địa vị pháp lý và chức năng nhiệm vụ của quan KTNN trong sự so sánh quốc tế . phải quan tâm tới điạ vị pháp lí cũng nh chức năng, nhiệm vụ của quan KTNN. II _ Địa vị pháp lí của KTNN Địa vị pháp lí của. của mình. Do đó em đã chọn đề tài: Địa vị pháp lí và chức năng nhiệm vụ của quan KTNN trong sự so sánh quốc tế . Website: http://www.docs.vn
 • 14
 • 504
 • 0

Tài liệu Cho phép thành lập và hoạt động của quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các quan báo chí docx

Tài liệu Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí docx
. nước của các quan báo chí. Thủ tục Cho phép thành lập và hoạt động của quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các quan báo chí. Trình. chính Báo chí- Sở Thông tin và Truyền thông Tên thủ tục : Cho phép thành lập và hoạt động của quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của
 • 3
 • 327
 • 0

Tài liệu Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự và quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam pptx

Tài liệu Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam pptx
. vi chức năng quảncủa Bộ Tài chính______________________________Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là quan đại diện ngoại giao,. diện ngoại giao, quan lãnh sự và quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam - Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày
 • 2
 • 369
 • 0

Tài liệu Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự và quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam pdf

Tài liệu Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam pdf
. vi chức năng quảncủa Bộ Tài chính______________________________Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là quan đại diện ngoại giao,. diện ngoại giao, quan lãnh sự và quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam - Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày
 • 2
 • 307
 • 0

Báo cáo danh sách trích ngang người nước ngoài đối với người nước ngoài là học sinh, sinh viên; phu quân, phu nhân của người nước ngoài làm việc tại các quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự nước ngoài,... pot

Báo cáo danh sách trích ngang người nước ngoài đối với người nước ngoài là học sinh, sinh viên; phu quân, phu nhân của người nước ngoài làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài,... pot
. Báo cáo danh sách trích ngang người nước ngoài đối với người nước ngoài là học sinh, sinh viên; phu quân, phu nhân của người nước ngoài làm việc tại các quan đại diện ngoại giao, quan. quan lãnh sự nước ngoài, quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hiệp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực; người giúp việc gia đình của người nước ngoài; người nước ngoài. Báo cáo Danh sách trích ngang về người nước ngoài theo mẫu số 8 Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số 8 Báo cáo Danh sách trích ngang về người nước ngoài
 • 3
 • 492
 • 0

Tiểu luận tình huống ngạch chuyên viên giải quyết khó khăn của quan đại diện ngoại giao nước ngoài nhu cầu thuê đất để xây dựng trụ sở trên địa bàn thành phố hà nội

Tiểu luận tình huống ngạch chuyên viên giải quyết khó khăn của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài có nhu cầu thuê đất để xây dựng trụ sở trên địa bàn thành phố hà nội
... nước hai thành phố tác động phần đến việc đặt quan đại diện ngoại giao nước địa bàn thành phố Hà Nội  Hệ 1) Gây khó khăn cho hoạt động quan đại diện ngoại giao nước ngoài, Đại sứ quán Hà Nội, ảnh... thành lập đặt trụ sở địa bàn thành phố Hà Nội ngày tăng lên Điều dẫn đến nhu cầu trụ sở làm việc, liên quan đến việc thuê nhà/căn hộ thuê đất quan đại diện ngoại giao nước ngoài, Đại sứ quán nhằm... số giải pháp cho vấn đề thuê đất xây dựng trụ sở Đại sứ quán Tây Ban Nha quan đại diện ngoại giao nước thành phố Hà Nội II NỘI DUNG Mô tả tình Ngày 19/3/2012, Đại sứ quán Tây Ban Nha Công hàm
 • 13
 • 1,126
 • 6

Danh sách Danh sách quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, các tổ chức quốc tế ở Việt Nam và các quan đại diện ngoại giao nước ngoài kiêm nhiệm Việt Nam cập nhật đến tháng 62017 Danh sach CQ DD

Danh sách Danh sách cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, các tổ chức quốc tế ở Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài kiêm nhiệm Việt Nam cập nhật đến tháng 62017 Danh sach CQ DD
... amb.vietnam@diplomatie.ht Giờ làm việc Office Hours Mon - Fri 8.30 hrs - 12.30 hrs 13.30 hrs - 17.00 hrs 1st January Ngày Quốc khánh National Day ĐẠI HÀN DÂN QUỐC Republic of Korea Văn phòng Đại. .. 04-39365318 (ext 31) Email : chanoi@cancilleria.gov.co Ngày Quốc khánh National Day 20th July NHÀ NƯỚC CƠ-T The State of Kuwait Văn phòng Đại sứ qn Chancery of the Embassy HA NOI 10 Le Hong Phong... hrs - 16.30 hrs Ngày Quốc khánh National Day 01st January VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH Kingdom of Denmark Văn phòng Đại sứ quán Chancery of the Embassy HA NOI BIDV Tower, 194 Tran Quang Khai Str Hoan
 • 47
 • 65
 • 0

So sánh quyền ưu đãi miễn trừ dành cho thành viên quan đại diện ngoại giaothành viên quan lãnh sự

So sánh quyền ưu đãi miễn trừ dành cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao và thành viên cơ quan lãnh sự
... phục vụ riêng Viên chức lãnh thực chức ngoại giao khơng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; viên chức ngoại giao thực chức lãnh hưởng quyền ữu đãi, miễn trừ ngoại giao Các thành viên quốc... quốc tịch nước tiếp nhận nơi cư trú thường xuyên t ại n ước ti ếp nh ận ch ỉ hưởng quyền ưu đãi miễn trừ chấp nhận quốc gia
 • 2
 • 143
 • 1

PHÂN TÍCH nội DUNG QUYỀN ưu đãi MIỄN TRỪ DÀNH CHO QUAN đại DIỆN NGOẠI GIAO THEO QUY ĐỊNH của CÔNG ước VIÊN 1961

PHÂN TÍCH nội DUNG QUYỀN ưu đãi MIỄN TRỪ DÀNH CHO cơ QUAN đại DIỆN NGOẠI GIAO THEO QUY ĐỊNH của CÔNG ước VIÊN 1961
PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1961.PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1961.PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1961.PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN 1961.
 • 1
 • 116
 • 1

SO SÁNH QUYỀN ưu đãi MIỄN TRỪ DÀNH CHO THÀNH VIÊN QUAN đại DIỆN NGOẠI GIAOTHÀNH VIÊN QUAN LÃNH sự

SO SÁNH QUYỀN ưu đãi MIỄN TRỪ DÀNH CHO THÀNH VIÊN cơ QUAN đại DIỆN NGOẠI GIAO và THÀNH VIÊN cơ QUAN LÃNH sự
SO SÁNH QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO THÀNH VIÊN QUAN ĐẠIDIỆN NGOẠI GIAOTHÀNH VIÊN QUAN LÃNH SỰ .SO SÁNH QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO THÀNH VIÊN QUAN ĐẠIDIỆN NGOẠI GIAOTHÀNH VIÊN QUAN LÃNH SỰ .SO SÁNH QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO THÀNH VIÊN QUAN ĐẠIDIỆN NGOẠI GIAOTHÀNH VIÊN QUAN LÃNH SỰ .SO SÁNH QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO THÀNH VIÊN QUAN ĐẠIDIỆN NGOẠI GIAOTHÀNH VIÊN QUAN LÃNH SỰ .SO SÁNH QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO THÀNH VIÊN QUAN ĐẠIDIỆN NGOẠI GIAOTHÀNH VIÊN QUAN LÃNH SỰ .SO SÁNH QUYỀN ƯU ĐÃI MIỄN TRỪ DÀNH CHO THÀNH VIÊN QUAN ĐẠIDIỆN NGOẠI GIAOTHÀNH VIÊN QUAN LÃNH SỰ .
 • 1
 • 107
 • 0

Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của luật quốc tế

Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của luật quốc tế
Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của luật quốc tế. Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của luật quốc tế. Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của luật quốc tế. Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của luật quốc tế. Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của luật quốc tế. Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của luật quốc tế. Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của luật quốc tế.
 • 1
 • 48
 • 0

Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của các nguyên tắc bản của luật quốc tế

Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế
Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của các nguyên tắc bản của luật quốc tế.Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của các nguyên tắc bản của luật quốc tế.Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của các nguyên tắc bản của luật quốc tế.Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của các nguyên tắc bản của luật quốc tế.Nêu được định nghĩa và 4 đặc điểm của các nguyên tắc bản của luật quốc tế.
 • 1
 • 29
 • 0

Nêu được định nghĩa chức năng thành viên của quan đại diện ngoại giao

Nêu được định nghĩa chức năng thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao
Nêu được định nghĩa, chức năng, thành viên của quan đại diện ngoại giao.Nêu được định nghĩa, chức năng, thành viên của quan đại diện ngoại giao.Nêu được định nghĩa, chức năng, thành viên của quan đại diện ngoại giao.Nêu được định nghĩa, chức năng, thành viên của quan đại diện ngoại giao.
 • 1
 • 17
 • 0

Nêu được định nghĩa chức năng thành viên của quan lãnh sự và lãnh sự danh dự

Nêu được định nghĩa chức năng thành viên của cơ quan lãnh sự và lãnh sự danh dự
. Nêu được định nghĩa, chức năng, thành viên của quan lãnh sự và lãnh sự danh dự.. Nêu được định nghĩa, chức năng, thành viên của quan lãnh sự và lãnh sự danh dự.. Nêu được định nghĩa, chức năng, thành viên của quan lãnh sự và lãnh sự danh dự.. Nêu được định nghĩa, chức năng, thành viên của quan lãnh sự và lãnh sự danh dự.. Nêu được định nghĩa, chức năng, thành viên của quan lãnh sự và lãnh sự danh dự.
 • 1
 • 42
 • 0

Phân tích được chức năng và hoạt động của quan đại diện ngoại giaoviên chức ngoại giao

Phân tích được chức năng và hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao và viên chức ngoại giao
Phân tích được chức năng và hoạt động của quan đại diện ngoại giaoviên chức ngoại giao. Phân tích được chức năng và hoạt động của quan đại diện ngoại giaoviên chức ngoại giao. Phân tích được chức năng và hoạt động của quan đại diện ngoại giaoviên chức ngoại giao.
 • 1
 • 36
 • 0

Xác định được tính độc lập cũng như mối quan hệ giữa quan đại diện ngoại giao quan lãnh sự

Xác định được tính độc lập cũng như mối quan hệ giữa cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự
Xác định được tính độc lập cũng như mối quan hệ giữa quan đại diện ngoại giao quan lãnh sự. Xác định được tính độc lập cũng như mối quan hệ giữa quan đại diện ngoại giao quan lãnh sự. Xác định được tính độc lập cũng như mối quan hệ giữa quan đại diện ngoại giao quan lãnh sự. Xác định được tính độc lập cũng như mối quan hệ giữa quan đại diện ngoại giao quan lãnh sự.
 • 1
 • 80
 • 1

Nêu được định nghĩa đặc điểm và phân loại quan tài phán quốc tế

Nêu được định nghĩa đặc điểm và phân loại cơ quan tài phán quốc tế
. Nêu được định nghĩa, đặc điểm và phân loại quan tài phán quốc tế.. Nêu được định nghĩa, đặc điểm và phân loại quan tài phán quốc tế.. Nêu được định nghĩa, đặc điểm và phân loại quan tài phán quốc tế.. Nêu được định nghĩa, đặc điểm và phân loại quan tài phán quốc tế.. Nêu được định nghĩa, đặc điểm và phân loại quan tài phán quốc tế.
 • 1
 • 53
 • 0

So sánh quyền ưu đãi miễn trừ dành cho thành viên quan đại diện ngoại giaothành viên quan lãnh sự

So sánh quyền ưu đãi miễn trừ dành cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao và thành viên cơ quan lãnh sự
So sánh quyền ưu đãi miễn trừ dành cho thành viên quan đại diện ngoại giaothành viên quan lãnh sự.So sánh quyền ưu đãi miễn trừ dành cho thành viên quan đại diện ngoại giaothành viên quan lãnh sự.So sánh quyền ưu đãi miễn trừ dành cho thành viên quan đại diện ngoại giaothành viên quan lãnh sự.So sánh quyền ưu đãi miễn trừ dành cho thành viên quan đại diện ngoại giaothành viên quan lãnh sự.
 • 1
 • 54
 • 0

Pháp lệnh về qụyền ưu đãi miễn trừ dành cho quan đại diện ngoại giao quan lãnh sự và quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại việt nam năm 1993

Pháp lệnh về qụyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại việt nam năm 1993
23.Pháp lệnh về qụyền ưu đãi, miễn trừ dành cho quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự và quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 199323.Pháp lệnh về qụyền ưu đãi, miễn trừ dành cho quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự và quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 199323.Pháp lệnh về qụyền ưu đãi, miễn trừ dành cho quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự và quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 199323.Pháp lệnh về qụyền ưu đãi, miễn trừ dành cho quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự và quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993
 • 1
 • 58
 • 0
1 2 3 4 .. >