Tổng hợp tài liệu :

Trình bày được định nghĩa bản chất và cơ sở của quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao lãnh sự

Khái niệm, bản chất vai trò của quyết định trong quản trị

Khái niệm, bản chất và vai trò của quyết định trong quản trị
Luận Văn: Khái niệm, bản chất vai trò của quyết định trong quản trị . Khái niệm, bản chất vai trò của quyết định trong quản trị1 .1. Khái niệm Trong mọi tổ chức luôn luôn tồn tại nhu cầu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong. chọn đi đến quyết định. 1.2. Bản chấtQuyết định quản trị là hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra ch-ơng trình tính chất hoạt động của tổ
 • 25
 • 2,243
 • 0

Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (kiểm tra trước hoàn thuế sau)

Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (kiểm tra trước hoàn thuế sau)
. Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (kiểm tra trước hoàn thuế sau) - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế (NNT). hồ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế sau; Thông báo không thuộc trường hợp được hoàn thuế; Thông báo số thuế không đủ điều kiện hoàn - Lệ phí (nếu có):
 • 5
 • 279
 • 0

Tài liệu Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao pptx

Tài liệu Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao pptx
. Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí thu. thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày quan thuế nhận được đủ hồ hoàn thuế Đối tượng thực hiện:Tổ
 • 3
 • 169
 • 0

Tài liệu Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao pdf

Tài liệu Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao pdf
. Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí thu. Trường hợp nhận được hồ đề nghị hoàn đầy đủ thì thời hạn chậm nhất là 15 ngày đối với trường hợp hoàn trước kiểm tra sau, 60 ngày đối với trường hợp
 • 3
 • 233
 • 0

Tài liệu Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao ppt

Tài liệu Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao ppt
. Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (kiểm tra trước hoàn thuế sau). Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, . thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày quan thuế nhận được đủ hồ hoàn thuế Đối tượng thực hiện:Tổ
 • 4
 • 162
 • 0

Tài liệu Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (hoàn trước kiểm tra sau). doc

Tài liệu Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (hoàn trước kiểm tra sau). doc
. của Bộ Tài chính______________________________Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (hoàn trước kiểm tra sau). . thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từngày quan thuế nhận được đủ hồ hoàn thuế - Đối tượng thực hiện
 • 5
 • 347
 • 0

Tài liệu Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (kiểm tra trước hoàn thuế sau) pptx

Tài liệu Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (kiểm tra trước hoàn thuế sau) pptx
. Bộ Tài chính______________________________Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (kiểm tra trước hoàn thuế sau) . hồ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế sau; Thông báo không thuộc trường hợp được hoàn thuế; Thông báo số thuế không đủ điều kiện hoàn - Lệ phí (nếu
 • 5
 • 176
 • 0

Tài liệu Thủ tục Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao pdf

Tài liệu Thủ tục Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao pdf
. Thủ tục Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (kiểm tra trước hoàn thuế sau).Nơi tiếp nhận. Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ đến nộp cho quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp không biết thủ tục về hoàn thuế, NNT
 • 2
 • 245
 • 0

Tài liệu Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (hoàn trước kiểm tra sau). ppt

Tài liệu Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (hoàn trước kiểm tra sau). ppt
. của Bộ Tài chính______________________________Thủ tục: Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (hoàn trước kiểm tra sau). . thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từngày quan thuế nhận được đủ hồ hoàn thuế - Đối tượng thực hiện
 • 5
 • 221
 • 0

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 7 Giao tiếp phi ngôn ngữ trình bày về định nghĩa vai vai trò của giao tiếp phi ngôn ngữ Nguyễn Văn Chương

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 7 Giao tiếp phi ngôn ngữ trình bày về định nghĩa và vai vai trò của giao tiếp phi ngôn ngữ  Nguyễn Văn Chương
Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Chương 7 Giao tiếp phi ngôn ngữ trình bày về định nghĩa vai vai trò của giao tiếp phi ngôn ngữ, những nguyên lý bản của giao tiếp phi ngôn ngữ, không gian giao tiếp, thân mìnhgiọng nói, đồ vật xung quanh bạn, nâng cao kỹ năng phi ngôn ngữ. . L Ớ P H Ọ c “Kỹ năng giao tiếp” CHƯƠNG 7 GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ Định nghĩa vai trò Những nguyên lý bản của giao tiếp phi ngôn ngữ 1. Không gian giao tiếp 2. Thân. cao kỹ năng phi ngôn ngữ ĐỊNH NGHĨA Giao tiếp phi ngôn ngữ là bất kỳ thông điệp nào bạn gửi đi khác hơn sự thể hiện bằng văn tự những lời nói của bạn. Nguyên lý bản của giao tiếp phi ngôn. CHỈ CẢM NHẬN TÍCH CỰC Khoanh lại Tay Mở ra tự nhiên Bắt tréo Chân Bình thường Vẻ, ghi nguyệch ngoạc Viết trong khi giao tiếp Ghi chú cẩn thận Nhô cao lên Vai Bình thường Xoa mủi Cử chỉ của tay trên
 • 36
 • 1,965
 • 26

hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức chương chất khí sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức chương chất khí và cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy
. trong việc ôn tập kiến thức Vật Lý của HS. - Chương II: Hướng dẫn HS ôn tập kiến thức chương Chất khí sở của nhiệt động lực học - Vật lý 10 với sự hỗ trợ của BĐTD. - Chương III:. đề nghiên cứu: Hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức Chương Chất khí sở của nhiệt động lực học - Vật lý 10 với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 2 dạy học, ôn tập Vật lý 34 Kết luận chương I 36 CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP KIẾN THỨC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” “CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC” 37 2.1. Xây dựng tiến trình hướng dẫn HS ôn tập
 • 135
 • 2,248
 • 6

Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Nội dung chính I, Bản chất chức năng của quan hệ tín dụng

Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Nội dung chính I, Bản chất và chức năng của quan hệ tín dụng
. nó trong điỊu kiƯn thĨ cđa nước ta -một nước đang ở trong thời kỳ quá độ lên chđ nghĩa xã hội. ĐỊ tài: Tín dơng trong nỊn kinh tế thị trường định hướng xã hội chđ nghĩa ở ViƯt Nam 1 NẫI DUNG. quan hƯ tín dơng trong nỊn kinh thị trường định hướng xã hội chđ nghĩa ở ViƯt Nam nói riêng thông qua viƯc phân tích bản chất , chức năng, vai trò cịng như các hình thức tồn tại cđa quan hƯ tín. DUNG CHíNH I, Bản chất chức năng cđa quan hƯ tín dơng: 1 ,Bản chất cđa quan hƯ tín dơng: Tín dơng là một phạm trù kinh tế gắn liỊn với sản xuất hàng hoá lưu thông hàng hoá. Trong nỊn kinh
 • 33
 • 291
 • 0

hoá học điện ly 11 ( về các định nghĩa , bản chất , ph một số bài toán )

hoá học điện ly 11 ( về các định nghĩa , bản chất , ph và một số bài toán )
Hóa học 11 ĐIỆN LIĐIỆN LII. CÁC ĐỊNH NGHĨA BẢN:1. Chất điện li: “Là những chất phân li thành ion dương ion âm khi hoà tan trong nước.” Axit , bazơ muối là các chất điện li .2. Chất không điện li: “Là những chất tan tạo dung dịch không dẫn điện”.Rượu , đường … là các chất không điện li.3. Sự điện li: “Là quá trình phân li thành ion dương ion âm của chất điện li khi hoà tan”........II. DUNG DỊCH AXIT , DUNG DỊCH BAZƠ:1. Dung dịch axit: Dung dịch axit là dung dịch chứa ion H+.Tất cả dung dịch axit đều chứa H+ nên những tính chất chung như nhau: vị chua, làm quì tím đổi sang màu đỏ, tác dụng bazơ, oxit bazơ, tác dụng kim loại mạnh, tác dụng với muối.2.Dung dịch bazơ: Dung dịch bazơ là dung dịch chứa ion OH.Do đó các dung dịch bazơ đều tính chất chung như: mùi nồng, làm quì tím đổi sang màu xanh,phenolphtalein đỏ sang màu hồng, tác dụng axit oxit axit, tác dụng với dung dịch muối..............
 • 5
 • 515
 • 1

So sánh quyền ưu đãi miễn trừ dành cho thành viên quan đại diện ngoại giao thành viên quan lãnh sự

So sánh quyền ưu đãi miễn trừ dành cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao và thành viên cơ quan lãnh sự
... phục vụ riêng Viên chức lãnh thực chức ngoại giao khơng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; viên chức ngoại giao thực chức lãnh hưởng quyền ữu đãi, miễn trừ ngoại giao Các thành viên quốc... quốc tịch nước tiếp nhận nơi cư trú thường xuyên t ại n ước ti ếp nh ận ch ỉ hưởng quyền ưu đãi miễn trừ chấp nhận quốc gia
 • 2
 • 148
 • 1
1 2 3 4 .. >