Tổng hợp tài liệu :

Đánh giá được về hiệu quả áp dụng các biện pháp giải quyết tranh chấp trong thực tiễn

Chính sách kinh tế mới & việc áp dụng những biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn xã hội.

Chính sách kinh tế mới & việc áp dụng những biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn xã hội.
Luận văn : Chính sách kinh tế mới & việc áp dụng những biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn xã hội. . biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn xã hội. Chính sách kinh tế mới đã để lại bàI học kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kì đổi mới. . nền kinh tế, chính trị xã hội đất nớc không ổn định thì đặt ra yêu cầu nhà nớc phảI có chính sách đổi mới cho phù hợp với đIều kiện thực tiễn xã hội.
 • 38
 • 337
 • 1

Phân tích về các nguyên nhân điều kiện áp dụng tập quán vào giải quyết tranh chấp dân sự của các chủ thể

Phân tích về các nguyên nhân điều kiện áp dụng tập quán vào giải quyết tranh chấp dân sự của các chủ thể
Tranh chấp dân sự xảy ra trong thực tiễn cuộc sống hết sức đa dạng và phức tạp, . dân sự, pháp luật Việt Nam còn cho phép áp dụng tập quán để giải quyết các tranh chấp. Em xin được đi vào phân tích về các nguyên nhân điều kiện áp dụng. dụng tập quán vào giải quyết tranh chấp dân sự của các chủ thể. II. Giải quyết vấn đề: Trên thực tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật dân sự không thể
 • 3
 • 1,163
 • 5

tìm hiểuáp dụng các nguyên lý giải quyết vấn đề trong các ứng dụng tin học

tìm hiểu và áp dụng các nguyên lý giải quyết vấn đề trong các ứng dụng tin học
. chủ yếu tập trung vào việc tìm hiểuáp dụng các nguyên lý giải quyết vấn đề vào trong tin học, nêu rõ một số trường hợp áp dụng vào các lĩnh vực như:. TIN HỌC TÌM HIỂUÁP DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG CÁC ỨNG DỤNG TIN HỌC GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN GS.TSKH HOÀNG KIẾM HỌC VIÊN THỰC
 • 44
 • 586
 • 0

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp địa chất và địa vật lý hiện đại; nghiên cứu địa chất môi trường vùng đồng bằng sông hồng và sông cửu long

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp địa chất và địa vật lý hiện đại; nghiên cứu địa chất môi trường vùng đồng bằng sông hồng và sông cửu long
. 2007-2009 “NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ HIỆN ĐẠI NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ CỬU LONG Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại. VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ VIỆT NAM – VƯƠNG QUỐC ANH, 2007-2009 “NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ HIỆN ĐẠI NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÙNG ĐỒNG BẰNG. lĩnh vực áp dụng các phương pháp địa chất và địa vật lý hiện đại nghiên cứu địa chất Pliocen - Đệ tứ và quá trình biến đổi trầm tích liên quan đến đồng bằng sông Hồng và đồng bằng Cửu Long
 • 213
 • 612
 • 0

VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG THỰC TIỄN potx

VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG THỰC TIỄN potx
. 25/06/2011 B02007 - Chương 5: Vận dụng các PP thẩm định DA trong thực tiễn 1 Chƣơng 5. VẬN DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG THỰC TIỄN 5.1. Đánh giá dự án trong trường hợp nguồn vốn bị. thường 25/06/2011 B02007 - Chương 5: Vận dụng các PP thẩm định DA trong thực tiễn 2 Chƣơng 5. VẬN DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG THỰC TIỄN 5.1. Đánh giá dự án trong trƣờng hợp nguồn vốn bị. - Chương 5: Vận dụng các PP thẩm định DA trong thực tiễn 5 Chƣơng 5. VẬN DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG THỰC TIỄN 5.6. Nhân tố thời vụ (Xem xét dự án đầu tư thay thế trong điều kiện
 • 6
 • 620
 • 2

Luận văn thạc sĩ áp DỤNG các HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT vấn đề TRONG dạy nói CHO SINH VIÊN năm THỨ HAI CHUYÊN ANH tại đại học THƯƠNG mại

Luận văn thạc sĩ áp DỤNG các HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT vấn đề TRONG dạy nói CHO SINH VIÊN năm THỨ HAI CHUYÊN ANH tại đại học THƯƠNG mại
The current study entitled “Applying ProblemSolving Activities in Teaching Speaking Skills for the Secondyear EnglishMajor Students at Vietnam University of Commerce” was carried out to find out the effectiveness of problemsolving activities in improving students’ speaking competence as well as investigate the students’ motivation towards the use of problemsolving activities in speaking lessons at Vietnam University of Commerce (VUC), and then give some pedagogical implications for teachers. An action research was implemented with 40 students of English Department at VUC during four weeks. Data were collected by observations, oral tests, questionnaires, and student’s journals. To answer two research questions (1) To what extent does the application of problemsolving activities improve students’ speaking skills? and (2) What are the effects of problemsolving activities on students’ motivation?, four speaking lessons were conducted in the form of problemsolving activities. The main findings highlighted the students’ improvement in speaking skills after the treatment. This was shown by the students’ journals and comparisons of results of oral pretest and posttest, which have the same format and criteria for assessing. The analyses of the postintervention questionnaire and observation sheet also indicated that the students are more interested and involved in speaking lessons. Thus, it is expected that the results of this study could benefit English teachers in general and English teachers in VUC in particular to enhance their speaking lessons. . the language classroom in Thai context. In this study, a one group pre-test and post-test design was also employed for 49 students at a secondary school in Udon Thani, Thailand to assess their English. sounds”. According to him, speaking is a skill used by someone in daily life communication whether at school or outside. The skill is acquired by much repetition; it primarily a 5 neuromuscular and not. certain agreed criteria. For example: Students can be asked to grade the subjects they study at school on a scale from most to least difficult (interesting, useful and so on) Deciding on priorities:
 • 60
 • 353
 • 2

Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại hai huyện đảo Cát Hải và Phú Quốc

Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại hai huyện đảo Cát Hải và Phú Quốc
Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại hai huyện đảo Cát Hải và Phú Quốc Tác giả: Ngô Mạnh Quân Chuyên ngành: Khoa học sức khoẻ Y học Nguồn phát hành: Đại học Y Hà Nội Sơ lược:THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚICỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨTên đề tài luận án: Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại hai huyện đảo Cát Hải và Phú Quốc”Mã số: 62720151 Chuyên ngành: Huyết học và Truyền máuNghiên cứu sinh: Ngô Mạnh Quân Khóa: 29Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Anh Trí Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà NộiNHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:Nghiên cứu được thực hiện qua hai giai đoạn: (1) khảo sát thực trạng truyền máu ở Cát Hải, Phú Quốc và (2) can thiệp, đánh giá hiệu quả áp dụng hai biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại hai huyện đảo. Qua nghiên cứu ở 325 bệnh án, 45 đơn vị khối hồng cầu, 22 cán bộ y tế, 846 người dân, 127 người hiến máu dự bị, kết quả cho thấy:1. Những đóng góp mới về khoa học, lý luận: Khẳng định tính phù hợp và hiệu quả của hai biện pháp đảm bảo cung cấp và sử dụng máu an toàn cho các đảo lớn, gần bờ, đó là: lưu trữ, sử dụng chế phẩm máu được cung cấp từ đất liền và xây dựng lực lượng hiến máu dự bị, sử dụng máu toàn phần. Đề tài đã đưa ra những bằng chứng lý luận quan trọng cho việc tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình đảm bảo an toàn truyền máu cho vùng đảo trên cả nước.2. Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu:Cung cấp thông tin đầy đủ về tình hình truyền máu tại hai huyện đảo năm 2011: bệnh viện tại hai đảo đã tiếp nhận 596 đơn vị chế phẩm máu từ đất liền nhưng quy trình tiếp nhận còn thiếu chặt chẽ, thụ động, kết hợp thu gom tại chỗ 16 đơn vị; sử dụng 287 đơn vị máu, tuy nhiên, chưa đáp ứng đủ máu cho điều trị; chất lượng truyền máu còn hạn chế và không đáp ứng được quy định trong kỹ thuật phát máu, truyền máu lâm sàng.Xây dựngáp dụng hai biện pháp can thiệp: lưu trữ, sử dụng chế phẩm máu được cung cấp từ đất liền và xây dựng lực lượng hiến máu dự bị, sử dụng máu toàn phần cho cấp cứu, dựa trên các hướng dẫn và tài liệu từ nhiều nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế, đáp ứng đúng các yêu cầu của Bộ Y tế trong thực hành truyền máu. Can thiệp được áp dụng và triển khai một cách khoa học trong hai năm, nhờ đó lượng máu sử dụng tăng 75,8% so với trước can thiệp; đã xây dựng được lực lượng hiến máu dự bị gồm 127 người, tiến hành sàng lọc HBV, HCV, HIV định kỳ 12 thánglần. Hai biện pháp có tính bền vững và có khả năng nhân rộng cho nhiều đảo khác ở nước ta.Hai đảo đã xây dựng được phương án sẵn sàng huy động người hiến máu dự bị, thu gom, sử dụng máu toàn phần cho cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng khi xảy ra thiên tai, thảm họa cần máu với số lượng lớn.Hà Nội, ngày tháng 2 năm 2015 . (+) 31 55,4 59 83 ,1 90 70,9 A (+) 10 17 ,8 3 4,2 13 10 ,2 B (+) 14 25,0 9 12 ,7 24 18 ,1 B (-) 1 1,8 0 0 1 0,8 Tổng 56 10 0 71 100 12 7 10 0 Ở Cát Hải, 55,4% người HMDB có nhóm máu O, 1 người thuộc nhóm. (1) Sau vận chuyển (ngày 19 , 20) (2) HST (g/dl) 20,06 ± 1, 63 18 ,78 ± 2,09 19 ,18 ± 1, 19 p 1- 2 < 0,05 MCV (fl) 90,3 ± 5,3 96,4 ± 12 ,5 93,2 ± 4 ,1 p 1- 2 < 0,05 p 2-3 <0,05 pH 6,92 ± 0 ,13 . năm 2 011 và 2 013 Chế phẩm Bệnh viện KHC (đv, %) KTC (đv, %) HTTĐL (đv, %) Tổng (đv) Cát Bà 2 011 25 (78 ,1) 7 ( 21, 9) 0 32 2 013 40 (95,2) 2 (4,8) 0 42 % tăng 60 0 0 31 Phú Quốc 2 011 564 (10 0) 0
 • 26
 • 327
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại hai huyện đảo cát hải và phú quốc

Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại hai huyện đảo cát hải và phú quốc
NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:Nghiên cứu được thực hiện qua hai giai đoạn: (1) khảo sát thực trạng truyền máu ở Cát Hải, Phú Quốc và (2) can thiệp, đánh giá hiệu quả áp dụng hai biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại hai huyện đảo. Qua nghiên cứu ở 325 bệnh án, 45 đơn vị khối hồng cầu, 22 cán bộ y tế, 846 người dân, 127 người hiến máu dự bị, kết quả cho thấy:1. Những đóng góp mới về khoa học, lý luận: Khẳng định tính phù hợp và hiệu quả của hai biện pháp đảm bảo cung cấp và sử dụng máu an toàn cho các đảo lớn, gần bờ, đó là: lưu trữ, sử dụng chế phẩm máu được cung cấp từ đất liền và xây dựng lực lượng hiến máu dự bị, sử dụng máu toàn phần. Đề tài đã đưa ra những bằng chứng lý luận quan trọng cho việc tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình đảm bảo an toàn truyền máu cho vùng đảo trên cả nước.2. Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu: Cung cấp thông tin đầy đủ về tình hình truyền máu tại hai huyện đảo năm 2011: bệnh viện tại hai đảo đã tiếp nhận 596 đơn vị chế phẩm máu từ đất liền nhưng quy trình tiếp nhận còn thiếu chặt chẽ, thụ động, kết hợp thu gom tại chỗ 16 đơn vị; sử dụng 287 đơn vị máu, tuy nhiên, chưa đáp ứng đủ máu cho điều trị; chất lượng truyền máu còn hạn chế và không đáp ứng được quy định trong kỹ thuật phát máu, truyền máu lâm sàng. Xây dựngáp dụng hai biện pháp can thiệp: lưu trữ, sử dụng chế phẩm máu được cung cấp từ đất liền và xây dựng lực lượng hiến máu dự bị, sử dụng máu toàn phần cho cấp cứu, dựa trên các hướng dẫn và tài liệu từ nhiều nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế, đáp ứng đúng các yêu cầu của Bộ Y tế trong thực hành truyền máu. Can thiệp được áp dụng và triển khai một cách khoa học trong hai năm, nhờ đó lượng máu sử dụng tăng 75,8% so với trước can thiệp; đã xây dựng được lực lượng hiến máu dự bị gồm 127 người, tiến hành sàng lọc HBV, HCV, HIV định kỳ 12 thánglần. Hai biện pháp có tính bền vững và có khả năng nhân rộng cho nhiều đảo khác ở nước ta. Hai đảo đã xây dựng được phương án sẵn sàng huy động người hiến máu dự bị, thu gom, sử dụng máu toàn phần cho cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng khi xảy ra thiên tai, thảm họa cần máu với số lượng lớn. . 2. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả áp dụng đồng bộ hai biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng truyền máu tại hai huyện đảo: (1) lƣu trữ, sử dụng chế phẩm máu đƣợc cung cấp từ cơ sở truyền máu khác và. Cát Hi và Phú Quc nhằm mục tiêu: 1. Khảo sát thực trạng công tác truyền máu tại Bệnh viện đa khoa Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) và Bệnh viện đa khoa Phú Quốc (huyện Phú Quốc, . trong thc trng cung cp và s dng máu ti hai bnh vin 96 4.3 Kết quả áp dụng hai biện pháp nâng cao chất lƣợng truyền máu 98 4.3.1 Kt qu áp dng bi và s dng ch phc
 • 154
 • 316
 • 0

báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo nghị định thư việt nam và vương quốc anh 2007 2009 nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp địa chất và địa lý hiện đại nghiên cứu địa

báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo nghị định thư việt nam và vương quốc anh 2007 2009 nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp địa chất và địa lý hiện đại nghiên cứu địa
. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ VIỆT NAM – VƯƠNG QUỐC ANH, 2007-2009 “NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ HIỆN ĐẠI NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ VIỆT NAM – VƯƠNG QUỐC ANH, 2007-2009. KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC& CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ VIỆT NAM - VƯƠNG QUỐC ANH 2007-2009 I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả áp dụng
 • 213
 • 459
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG tác THANH TRA và BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU nại tố cáo về đất ĐAI GIAI đoạn 2005 – 2010 tại HUYỆN LAI VUNG TỈNH ĐỒNG THÁP

THỰC TRẠNG CÔNG tác THANH TRA và BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU nại  tố cáo về đất ĐAI GIAI đoạn 2005 – 2010 tại HUYỆN LAI VUNG TỈNH ĐỒNG THÁP
... chấp, khiếu nại - tố cáo đất đai giai đoạn 2005 - 2010 Huyện Lai Vung Tỉnh Đồng Tháp Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát thực trạng công tác tra giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Lai Vung, từ tìm hiểu... hình tra giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Lai Vung Tìm thuận lợi khó khăn công tác tra, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai Những vướng mắc tra áp... quyền giải tranh chấp khiếu nại đất đai 3.5.1 Trình tự giải tranh chấp đất đai Nhà nước khuyến khích bên tranh chấp đất đai tự hòa giải giải tranh chấp đất đai thông qua hòa giải sở Tranh chấp đất
 • 49
 • 341
 • 0

ÁP DỤNG ÁN LỆ ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

ÁP DỤNG ÁN LỆ ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM
... quy định v n ph p luật, không đặt ti n lệ để p dụng sau Bộ luật d n năm 2005, điều có đề c p đ n khả p dụng t p qu n p dụng ph p luật tương tự không đề c p đ n n lệ hình thức v n dụng ph p luật... l p Ph p, hàng hoá x p xuống tàu cảng Achentina để v n chuy n đ n cảng Đan Mạch tàu Hà Lan N u tranh ch p phát sinh b n h p đồng n y, rõ ràng việc ch n luật để giải tranh ch p nhiều phức t p, ... gi p thẩm ph n đỡ phải lúng túng mà th n doanh nh n trù liệu v n đề thường g p để h n chế rủi ro mắc phải C n phải nghĩ đ n việc phổ bi n công khai n Toà n nh n d n tối cao phương ti n thông
 • 5
 • 277
 • 0

Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án những vấn đề lý luận và thực tiễn

Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án  những vấn đề lý luận và thực tiễn
... Biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh thương mại tòa án - thực trạng giải pháp .34 2.1 Thực trạng áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh, thương mại. .. hiệu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh thương mại 5 Chương 1: Những vấn đề lý luận quy định pháp luật biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh thương mại. .. giải tranh chấp kinh doanh thương mại tòa án .5 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa biện pháp khẩn cấp tạm thời nguyên tắc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải tranh chấp kinh doanh thương mại tòa
 • 61
 • 225
 • 6

Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự

Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự
... luận áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Chương Á p dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định pháp luật tố tụng dân Việt Nam Chương Thực tiễn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng dân. .. cấp tạm thời 1.1.1 Khái niệm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 1.1.2 Đặc điểm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 1.1.3 Ý nghĩa việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. .. VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP K HẨN CẤP TẠM TH ỜI 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 1.1.1 Khái niệm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Trong trình giải vụ án dân
 • 79
 • 142
 • 1

Quản trị nhân lưc tổng hợp các hình thức đánh giá công việc và ưu nhược điểm , các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao , biện pháp giải quyết tranh chấp lao

Quản trị nhân lưc tổng hợp các hình thức đánh giá công việc và ưu nhược điểm , các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao , biện pháp giải quyết tranh chấp lao
... nghiệp, nhân viên quyền, khách hàng… cuối nhân viên Kết đánh giá bao gồm tự đánh giá nhân viên đ , đánh giá cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng… việc phân tích, so sánh kết đánh giá lực hiệu công việc. .. vi : -Ưu điểm : thiên v , tiêu thức xếp loại lựa chọn cẩn thận, trí người đánh gi , định khen thưởng với chất lượng công việc - Nhược điểm : tốn thời gian chi ph , kết đánh giá bị ảnh hưởng chọn... Khi đánh gi , người đánh giá phải cân nhắc hai cá nhân mộ lúc định xem làm việc tốt 2.5.2 .Ưu điểm: - Đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, có tác dụng việc định lương, thưởng, thăng tiến người lao
 • 53
 • 59
 • 0
1 2 3 4 .. >