Tổng hợp tài liệu :

đề thi thử THPT QG 2019 toán THPT chuyên lương văn tụy ninh bình – lần 2 có ma trận lời giải

Đề thi thử THPT 2017 môn Vật Lí trường THPT chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình Lần 1 File word lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT 2017 môn Vật Lí trường THPT chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình Lần 1 File word Có lời giải chi tiết
Đề thi thử THPT 2017 môn Lý trường THPT chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình Lần 1 File word .doc, Mathtypye 100% kí hiệu toán học lời giải chi tiết Bản đẹp chính xác duy nhất hiện nay (Xem thêm tại http:banfileword.com Website chuyên cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập, giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm... file word chất lượng cao tất cả các bộ môn) ... Banfileword.com BỘ ĐỀ 2 017 MÔN VẬT LÍ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 017 CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY (NINH BÌNH) LẦN LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Chọn B π  Ta x = A cos  ωt − ÷, t = lúc vật qua VTCB theo chi u dương... = 10 cos(πt + π / 3) D x = 10 cos(2πt + π / 3) Trang - HẾT - Trang Banfileword.com BỘ ĐỀ 2 017 MÔN VẬT LÍ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 017 CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY (NINH BÌNH) LẦN BẢNG ĐÁP ÁN 1- B... ta + Tại thời điểm t = 0,025 s ta thấy ϕ = 1, rad + Tại thời điểm t = −0 ,15 s ta thấy ϕ = 0 ,1 rad Banfileword.com BỘ ĐỀ 2 017 MÔN VẬT LÍ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 017 CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY (NINH
 • 15
 • 320
 • 1

11 TS247 DT de thi thu thpt qg mon toan truong thpt chuyen luong van tuy ninh binh lan 1 nam 2017 co loi giai chi tiet 9021 1483002718

11 TS247 DT de thi thu thpt qg mon toan truong thpt chuyen luong van tuy ninh binh lan 1 nam 2017 co loi giai chi tiet 9021 1483002718
... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 2C 3D 4B 5C 6D 7B 8A 9C 11 C 12 C 13 A 14 B 15 A 16 C 17 A 18 C 19 B 21C 22 23D 24A 25D 26D 27D 28C 29B 31C 32B 33B 34D 35C 36D 37A 38D 39B 40C 41A 42A 43A 44D 45B 46A 47A 48A 49C 50C 20B... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 a  4b  12 ab   a  2b   4ab  12 ab   a  2b   16 ab 2  ln  a  2b   ln 16 ab   ln  a  2b   ln16  ln a  ln b 01 ...  1 tiệm cận đứng đồ thị 11 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
 • 38
 • 165
 • 2

15 THPT chuyên lương văn tụy ninh bình lần 2 file word lời giải chi tiết

15 THPT chuyên lương văn tụy  ninh bình  lần 2  file word có lời giải chi tiết
... http://dethithpt.com/bode2018/ 1-C 2- A 3-B 4-D 5-D 6-D 7-A 8-D 9-A 10-C 11-A 12- C 13-D 14-D 15- C 16-A 17-B 18-C 19-D 20 -B 21 -A 22 -D 23 -A 24 -B 25 -B 26 -C 27 -C 28 -A 29 -A 30-C 31-B 32- C 33-B 34-A... ngày 20 tháng năm 20 18 Question 22 : Đáp án D Trang 14 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Tiếng Anh Anh 20 18 file word ... may mắn hơn” Trang 22 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Tiếng Anh Anh 20 18 file word gửi đến 09 82. 563.365 Hoặc vào
 • 23
 • 85
 • 0

Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học THPT chuyên lương văn tụy ninh bình lần 2 file word lời giải chi tiết

Đề thi thử THPTQG năm 2018  môn sinh học  THPT chuyên lương văn tụy  ninh bình  lần 2  file word có lời giải chi tiết
... 5-A 6-C 7-A 8-A 9-B 10-A 11-D 1 2- C 13-B 14-B 15-D 16-C 17-C 18-B 19-B 20 -C 21 -A 22 -B 23 -D 24 -C 25 -B 26 -C 27 -B 28 -A 29 -A 30-D 31-C 3 2- C 33-B 34-B 35-B 36-D 37-A 38-C 39-C 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu... chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991 .28 51 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 20 18 20 19 cập nhật tới Đáp án 1-D 2- D 3-D 4-A 5-A 6-C... thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991 .28 51 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 20 18 20 19 cập nhật tới → III2 : (2/ 3AA : 1/3Aa) III 2- 3 : (2/ 3AA
 • 19
 • 270
 • 7

đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT chuyên lương văn thụy ninh bình lần 1 lời giải

đề thi thử THPTQG 2019  vật lý  THPT chuyên lương văn thụy  ninh bình  lần 1  có lời giải
... ta thấy 11 giá trị thõa mãn Câu 35: B  v0 15 + Gia tốc chuyển động xe a     1 m / s  t 15 → Quãng đường vật s cuối cùng: S2  S15  S13  15 .15  0,5 .15 2   15 .13  0,5 .13 2 ... Ta E  E  E/  r 16 15 E  3,  V / m  16 Câu 38: B + Với giải thi t toán x1v1  x v2  8cm / s    x1  A1 cos  t  1  Giả sử    x  A cos  t  2   x1x  A1A cos  t  1. .. tương ứng với chu kì Lần đo T(s) 1, 7405 + Giá trị trung bình T: T  1, 738 1, 736 T1  T2  T3 1, 7405  1, 738  1, 736   1, 73 816 6667s 3 → Sai số tuyệt đối lần đo T1  T1  T  0,002333333s;
 • 9
 • 260
 • 7

đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT chuyên lương văn tụy ninh bình lần 1 lời giải

đề thi thử THPTQG 2019  vật lý  THPT chuyên lương văn tụy  ninh bình  lần 1  có lời giải
... vào nước thi tần số không đổi Câu 15 : A P2R + Công suất hao phí: P  U cos  P ΔP P’ 10 0 10 90 10 0.n 10 .n2 14 7,6  10 0n  10 n  14 7,6  n  1, 8 Thay vào: P = 1, 8 .10 0 = 18 0W 14 7, + Hiệu... không giải thi ch gì thêm 1- B 2-B 3-D 4-C 5-C 6-B 7-C 8-B 9-A 10 -A 11 -C 12 -D 13 -A 14 -A 15 -A 16 -D 17 -A 18 -B 19 -B 20-D 21- D 22-B 23-A 24-B 25-C 26-A 27-A 28-C 29-C 30-C 31- C 32-C 33-D 34-D 35-B 36-A... Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B + Khi L = L1 thi URC vuông pha với u nên: ZL1  ZC
 • 9
 • 996
 • 59

Đề thi thử 2019 môn toán THPT chuyên lương văn tụy ninh bình lần 2 file word ma trận lời giải chi tiết

Đề thi thử 2019 môn toán THPT chuyên lương văn tụy  ninh bình – lần 2  file word có ma trận lời giải chi tiết
... lí) x2 TH2: x   m  2x  TH1: x   x2   x2  x2 x2 Thay vào (1) ta có: x  x 3 x    2  0 2x  2x   2x    2x   x3  2x  13  3x  2x  1 2   2x  1 2  x  2x  1  2x ... dụng Đề thi phân loại học sinh mức HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 1.D 2. C 3.D 4.B 5.B 6.D 7.D 8.B 9.B 10.A 11.B 12. B 13.D 14.A 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20 .C 21 .C 22 .D 23 .D 24 .C 25 .B 26 .B 27 .D 28 .B 29 .A...  BH  CH  BC a  2   1  V1  AC2 CD   a a  3 1 V2  CH  BH  AC2  BH.AC    3 2 a 3  2 a a  a2 a  2a  a   12 2 2  1 a2 a  2a V3  BH CH    3 2 12 Vậy thể tích khối
 • 31
 • 119
 • 3

đề thi thử THPT QG 2019 toán THPT chuyên lương văn tụy ninh bình lần 2 ma trận lời giải

đề thi thử THPT QG 2019  toán  THPT chuyên lương văn tụy  ninh bình – lần 2  có ma trận lời giải
... '  m2  m    m  (2)  x  m  2x  1 1   (vơ lí) x2 TH2: x   m  2x  TH1: x   x2   x2  x2 x2 x2  x   Thay vào (1) ta có: x     0 2x  2x   2x    2x   x3  2x ... 49-C 50-A (http://tailieugiangday.com Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338 .22 2.55 MA TRẬN ĐỀ THI Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu...  BH  CH  BC a  2 1 2 a  V1  AC2 CD   a a  3  2 a 1 a  a2 a 2 V2  CH  BH  AC  BH.AC    .a     2a  3 12 2 2    1 a2 a  2a V3  BH CH    3 2 12 Vậy thể tích khối
 • 30
 • 107
 • 2

61 đề thi thử THPT QG 2019 toán sở GD đt ninh bình lần 1 ma trận lời giải

61 đề thi thử THPT QG 2019  toán  sở GD đt ninh bình – lần 1  có ma trận lời giải
... 299  22  1  210 0   1  10 0. 210 1    22   210 0   10 0. 210 1   210 0  1  99. 210 1   10 0  Suy log    k  2k     log  99. 210 1   10 1  log 99  k 1  Vậy a = 10 1, b = 99,... x  [1; 2 019 2 018 Ta f (x) = ||x − 1| + |2 019 − x|  Suy f (x) = max f (x) = x  020 neu x  [ ; 2 019    2 018 Do phương trình cho nghiệm ≤ 2020 − m ≤ 2 018 ⇔ ≤ m ≤ 2020 Từ 2 018 giá...  1 ln  A max y  B max y   e2 C max y   1  e2  D max y   1; 1  1; 1  1; 1  1; 1       2 Câu 17 : Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ đáy ABCD hình thoi hai đường chéo AC =
 • 16
 • 393
 • 9

đề thi thử THPTQG 2019 sinh học THPT chuyên lương văn tụy ninh bình lần 1 lời giải

đề thi thử THPTQG 2019  sinh học  THPT chuyên lương văn tụy  ninh bình  lần 1  có lời giải
... khơng chức vận chuyển khí trùng trao đổi khí qua hệ thống ống khí đến tế bào Câu 21: C Phép lai Tỷ lệ kiểu gen Tỷ lệ kiểu hình A (1: 2 :1) (1: 1) (3 :1) (1: 1 B (1: 2 :1) (3 :1) C 1: 1 :1: 1 1: 1 :1: 1 D (1: 2 :1) (1: 2 :1) ... -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1- C 11 -D 21- C 31- C 2-A 12 -D 22-A 32-A 3-A 13 -C 23-C 33-C 4-D 14 -A 24-D 34-C 5-B 15 -D 25-A 35-D 6-D 16 -B 26-A 36-A 7-B 17 -C... Mạch : A2 = T1 = 200 ; G = X = 540 ; T2 = A1 = 280 ; X2 = G1 = 18 0 Xét phát biểu : G 18 0 I đúng, Tỷ lệ   A1 280 14 G  T 18 0  200 19 II sai, Tỷ lệ 1   A1  X 280  540 41 T 200 10 III.Sai,
 • 9
 • 364
 • 9

48 đề thi thử THPT quốc gia môn địa lí trường THPT chuyên lương văn tụy ninh bình lần 1 năm 2019 image marked

48 đề thi thử THPT quốc gia môn địa lí trường THPT chuyên lương văn tụy  ninh bình  lần 1  năm 2019 image marked
... giống gia súc gia cầm chất lượng cao nhập nội D Nguồn thức ăn cho chăn nuôi ngày bảo đảm tốt Trang Đáp án 1- D 2-B 3-D 4-D 5-A 6-C 7-B 8-B 9-B 10 -D 11 -C 12 -A 13 -D 14 -A 15 -A 16 -B 17 -C 18 -C 19 -B... Trung Quốc phát triển kinh tế - xã hội thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, tăng khoảng lần 20 năm qua, từ 276 USD (19 85) lên 12 69 USD (2004) (sgk Địa 11 trang 91) Câu 21: Đáp án C Vấn đề hình... Năm 19 40 19 60 Bình quân đất canh tác đầu người (ha/người) 0,2 0 ,16 Biểu đồ thích hợp để thể đất canh tác đầu người là: A biểu đồ cột B biểu đồ tròn C biểu đồ miền 19 70 0 ,15 2000 0 ,13 2004 0 ,12
 • 11
 • 35
 • 1

49 đề thi thử THPT QG môn lịch sử trường THPT chuyên lương văn tuỵ ninh bình lần 1 năm 2019 (có lời giải chi tiết) image marked

49 đề thi thử THPT QG môn lịch sử trường THPT chuyên lương văn tuỵ  ninh bình  lần 1 năm 2019 (có lời giải chi tiết) image marked
... Bản Chi n tranh giới thứ hai D Phong trào cách mạng dâng cao gây cho Nhật Bản nhiều khó khăn Đáp án 1- C 2-A 3-C 4-C 5-A 6-B 7-B 8-B 9-A 10 -D Trang 11 -A 12 -B 13 -C 14 -D 15 -C 16 -A 17 -D 18 -D 19 -D... Ngày 1/ 7 /19 67, ba tổ chức hợp thành Cộng đồng châu Âu (EC) - Tháng 12 /19 91 nước EC ký Hà Lan Hiệp ước Maxtrích, hiệu lực từ ngày 1/ 1 /19 93, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) - Tháng 12 /19 95... quốc trật tự hai cực Ianta C Lập trường thi u thi n chí ngoan cố Pháp - Mĩ D Quân viễn chinh Pháp chưa thất bại hoàn toàn chi n trường Việt Nam Câu 39: Vì năm 19 50, Mĩ kí với Pháp “Hiệp định phòng
 • 14
 • 63
 • 2

43 đề thi thử THPTQG môn ngữ văn trường THPT chuyên lương văn tụy ninh bình lần 1 năm 2019(có lời giải chi tiết) image marked

43 đề thi thử THPTQG môn ngữ văn  trường THPT chuyên lương văn tụy  ninh bình  lần 1  năm 2019(có lời giải chi tiết) image marked
... lửa bay (Trích Việt Bắc, SGK Ngữ Văn 12 , tập 1, NXB GD, 2 016 ) Anh/chị cảm nhận hai đoạn thơ để thấy “Việt Bắc” vừa tình ca vừa anh hùng ca kháng chi n người kháng chi n Từ nêu nhận xét nội dung... Việt Nam - Tập thơ Việt Bắc thành tựu xuất sắc văn học năm kháng chi n chống thực dân Pháp (19 46 19 54) Tập thơ tiếng ca hùng tráng, thi t tha kháng chi n chống Pháp xâm lược, phản ánh chặng đường... cơng Làm văn *Phương pháp: Sử dụng thao tác lập luận để tạo lập đoạn văn nghị luận (bàn luận, so sánh, tổng hợp,…) *Cách giải: a Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn: Thí sinh trình bày đoạn văn theo
 • 5
 • 105
 • 0

69 đề thi thử THPT QG 2019 môn toán THPT chuyên lương văn tụy ninh bình lần 2 file word ma trận lời giải chi tiết

69 đề thi thử THPT QG 2019  môn toán  THPT chuyên lương văn tụy  ninh bình – lần 2  file word có ma trận lời giải chi tiết
... dụng Đề thi phân loại học sinh mức HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 1.D 2. C 3.D 4.B 5.B 6.D 7.D 8.B 9.B 10.A 11.B 12. B 13.D 14.A 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20 .C 21 .C 22 .D 23 .D 24 .C 25 .B 26 .B 27 .D 28 .B 29 .A... lí) x2 TH2: x � � m  2x  TH1: x  � x2 � � x2 � x2 x2 x 3 x� Thay vào (1) ta có: x  � � � 2x  2x  �2x  � �2x  � � x3 2 � 0  2x  1  3x  2x  1   2x  1  x  2x  1  2x �... 2; 3 Câu 50 Số giá trị nguyên cảu tham số m thuộc đoạn log  4x  1  log  2x  1 �  x  1 � � � 2x  m A 20 21 B D  1;   20 19; 2 để phương trình hai nghiệm thực C D 20 22 MA TRẬN
 • 32
 • 157
 • 0

69 đề thi thử THPT QG 2019 môn toán THPT chuyên lương văn tụy ninh bình lần 2 file word ma trận lời giải chi tiết

69 đề thi thử THPT QG 2019  môn toán  THPT chuyên lương văn tụy  ninh bình – lần 2  file word có ma trận lời giải chi tiết
... x2 TH2: x ≠ ⇒ m = 2x −  x2   x2  x2 x2 x +3 x + Thay vào (1) ta có: x − ÷ − 2 ÷ =0 2x − 2x −  2x −   2x −  x3  2x − 1) − 3x ( 2x − 1) + ( 2x − 1) + x ( 2x − 1) − 2x  = ⇔ (  ( 2x... dụng Đề thi phân loại học sinh mức HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 1.D 2. C 3.D 4.B 5.B 6.D 7.D 8.B 9.B 10.A 11.B 12. B 13.D 14.A 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20 .C 21 .C 22 .D 23 .D 24 .C 25 .B 26 .B 27 .D 28 .B 29 .A... ( 2; 3) Câu 50 Số giá trị nguyên cảu tham số m thuộc đoạn ( x − 1) log ( 4x + 1) + log5 ( 2x + 1)  = 2x − m A 20 21 B D ( 1; ) [ 20 19; 2] để phương trình hai nghiệm thực C D 20 22 MA TRẬN
 • 33
 • 65
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn vật lý trường THPT chuyên lương văn tụy ninh bình lần 1

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn vật lý trường THPT chuyên lương văn tụy  ninh bình  lần 1
... nha ban, cos pi = -1 giai vip nhâm nha 7/3 /2 019 luc 22:34 Cam ơn BKa26 211 ban bấm may lai đi, A đung ma 7/3 /2 019 luc 22:34 (2) Cam ơn BKa26 211 ak mk để chế độ độ @@ sr 7/3 /2 019 luc 22:35 Ch?n... 0,24 C 0 ,12 D 0, 31 Đap an: ID: 718 908 B Chưa phân loai (1) Lời giai & Binh luận Theo dõi smoonvn ( Đề thi trưc tuyến ) 27/2 /2 019 luc 15 :6 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167 Report... thi n theo thời gian Đap an: C ID: 718 911 Chưa phân loai (0) Lời giai & Binh luận Theo dõi smoonvn ( Đề thi trưc tuyến ) 27/2 /2 019 luc 15 :7 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167 Report Chu
 • 44
 • 41
 • 0

5 de thi thu THPT quoc gia 2019 mon vat ly truong THPT chuyen luong van tuy ninh binh lan 1 82879 227201935302PM

5 de thi thu THPT quoc gia 2019 mon vat ly truong THPT chuyen luong van tuy ninh binh lan 1 82879 227201935302PM
... www.Dethi.Moon.vn Câu 7: [ 718 893]: H c A C/L Câu 8: [ 718 894]: M s A 30 m/s Câu 9: [ 718 8 95] : N đ A T s Câu 10 : [ 718 896]: M co s2 C ề A 62 ,5 cm Câu 11 : [ 718 897]: T đ s o c cc cđ c s đ A Câu 12 : [ 718 898]:... cđ c cđ c c A π c s B πc s C 10 0 m/s D 50 cm/s Câu 24: [ 718 910 ]: M đ ođ đề o c c đ ođ c = 3cos (10 t + π ) c = 4cos (10 t − π ) c A 25 cm B 5cm C 7cm D 1cm Câu 25: [ 718 911 ]: P o sai ềđ ? A đ o s B... 0, 91 s C 0,96 s D 0 ,58 s Truy cập www.dethi.moon.vn để xem lời giải chi tiết Trang 3/4 ID đề: 82879 Hotline: 02432 99 98 98 www.Dethi.Moon.vn Câu 30: [ 718 916 ]: K A c ề đ C c ề đ Câu 31: [ 718 917 ]:
 • 4
 • 41
 • 1

đề thi thử THPTQG 2019 vật lý chuyên lương văn tụy ninh bình lần 2 lời giải

đề thi thử THPTQG 2019  vật lý  chuyên lương văn tụy  ninh bình  lần 2  có lời giải
... độ A  A 12  A 12  2A1A2 cos  Tốc độ vật dao động qua VTCB ωA Cách giải: Ta x = x1 + x2 ω = 10t   A  A 12  A 12  2A1A2 cos  = 43  32  2. 4.3cos     5cm 3 6 Tốc độ vật dao... 0,1P Ta có:  2 P 12 R P2 P 12 P1 2 U cos  P 22 1, 08P1  0,1P1 P2 P2'  P2 P1 P2 P P P  '   0,1 22   1, 08    8, 77;  1, 23 P1 P1  P1 P1 P1 P1 P1 P1 Hiệu suất truyền tải: H = 12, 3% H... Website đề thi chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338 .22 2.55 Câu 1: Phương pháp giải: Quãng đường vật chu kỳ dao động 4A Cách giải: Quãng đường vật chu
 • 16
 • 174
 • 8

Đề thi thử THPT QG 2019 - Môn Toán -THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình Lần 2 - File word ma trận lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2019 - Môn Toán -THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình – Lần 2 - File word có ma trận lời giải chi tiết
... x2 TH2: x ≠ ⇒ m = 2x −  x2   x2  x2 x2 x +3 x + Thay vào (1) ta có: x − ÷ − 2 ÷ =0 2x − 2x −  2x −   2x −  x3  2x − 1) − 3x ( 2x − 1) + ( 2x − 1) + x ( 2x − 1) − 2x  = ⇔ (  ( 2x... dụng Đề thi phân loại học sinh mức HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 1.D 2. C 3.D 4.B 5.B 6.D 7.D 8.B 9.B 10.A 11.B 12. B 13.D 14.A 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20 .C 21 .C 22 .D 23 .D 24 .C 25 .B 26 .B 27 .D 28 .B 29 .A... là: V = V1 + V2 − V3 = Chọn C 2 a 2 a 2 a 2 a + − = 12 12 Câu 40: Phương pháp: +3 -2 +1 +5 -2 -3 +1 Chia khối lập phương, nhận xét khối tạo thành tính thể tích chúng Cách giải: Chia khối lập
 • 33
 • 22
 • 0
1 2 3 4 .. >