Tổng hợp tài liệu :

NGHIÊN CỨU CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝCỦA GỖ MUỒNG ĐEN (Cassia Siamea Lamk)

“TỔNG hợp, NGHIÊN cứu cấu tạo TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT của một số KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP với dẫn XUẤT của QUINOLIN”

“TỔNG hợp, NGHIÊN cứu cấu tạo và TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT của một số KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP với dẫn XUẤT của QUINOLIN”
Quinolin đã được biết đến từ năm 1834 khi Runge tách được từ nhựa than đá. Từ đó đến nay, hóa học các hợp chất dị vòng quinolin phát triển mạnh đem lại nhiều kết quả đáng quan tâm, đặc biệt là trong hóa dược. Ví dụ quinin, một ankaloit tách từ vỏ cây Cinechona mọc ở Indonesia Nam Phi. Vỏ cây này được dùng để chữa bệnh sốt rét từ thế kỷ XVII. Quinin được tách ra dưới dạng nguyên chất vào đầu thế kỷ XIX được tổng hợp toàn phần vào năm 1944 (bởi R.B.Woodward V.E Doping) . tài: “TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TẠO TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP VỚI DẪN XUẤT CỦA QUINOLIN” Nhiệm vụ của đề tài là: • Tổng quan tình hình tổng hợp, nghiên cứu phức chất. nó chưa được nghiên cứu. Với mục đích nghiên cứu khả năng tạo phức của phối tử Q hợp chất azo của nó với một số kim loại chuyển tiếp thăm dò hoạt tính sinh học của các phức chất tổng hợp. HỢP PHỨC CHẤT CỦA KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP VỚI PHỐI TỬ QUINOLIN DẪN XUẤT CỦA NÓ Phức chất của phối tử họ quinolin gần đây đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Qua đó thấy được sự tạo phức
 • 63
 • 1,282
 • 2

Nghiên cứu chế tạo tính chất của bán dẫn pha từ loãng TiO2 anatase pha tạp Co bằng phương pháp solgel phún xạ catốt

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của bán dẫn pha từ loãng TiO2 anatase pha tạp Co bằng phương pháp solgel và phún xạ catốt
. chọn vấn đề nghiên cứu của luận án là: Nghiên cứu ch ế tạo tính chất của bán dẫn pha từ loãng TiO 2 anatase pha tạp Co bằng phương pháp sol-gel phún xạ catốt . Mục tiêu của luận án:. HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU NGÔ THỊ HỒNG LÊ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TÍNH CHẤT CỦA BÁN DẪN PHA TỪ LOÃNG TiO 2 ANATASE PHA TẠP Co BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL. án đặt ra hai mục tiêu: (i) Chế tạo vật liệu bán dẫn pha từ loãng TiO 2 anatase pha tạp Co bằng phương pháp sol-gel phún xạ catốt: (ii) Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện công nghệ như
 • 142
 • 433
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TÍNH CHẤT CỦA CÁC NANO TINH THỂ BÁN DẪN CẤU TRÚC NHIỀU LỚP CdSeZnSeZnS, ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NANO TINH THỂ BÁN DẪN CẤU TRÚC NHIỀU LỚP CdSeZnSeZnS, ĐƯỢC CHỨC NĂNG HÓA BỀ MẶT NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU
. tử của các chấm lượng tử 22 1.1.6. Thời gian sống của exciton trong chấm lượng tử 22 1.1.7. Mối liên quan giữa hiệu suất lượng tử thời gian sống huỳnh quang 24 1 .2. Chấm lượng tử bán dẫn. 5 .2. 2. Huỳnh quang của cảm biến chế tạo từ QD CdSe/ZnS 107 5 .2. 3. Huỳnh quang của cảm biến chế tạo từ QD CdSe/ZnSe/ZnS 109 5 .2. 4. Huỳnh quang của cảm biến chế tạo từ QD CdZnSe/ZnS 1 12 5 .2. 5 cấu trúc lõi/vỏ đa lớp 25 1 .2. 1. Chấm lượng tử bán dẫn hai thành phần CdSe/ZnS CdSe/ZnSe/ZnS 25 1 .2. 2. Chấm lượng tử ba thành phần CdZnSe/ZnS 27 1 .2. 3. Tính chất quang phụ thuộc kích thước
 • 162
 • 503
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của dây nano co, au co au

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của dây nano co, au và co au
. QUAN VỀ DÂY NANO 3 1.1. Dây nano từ 3 1.1.1. Phân loại dây nano từ 4 1.1.2. Tính chất từ của dây nano từ 6 1.1.3. Một số ứng dụng của dây nano từ 7 1.2. Dây nano vàng ứng dụng của chúng. FE-SEM của dây CoPtP dài 6 µm của dây nano nhiều đoạn . Hình 12: Ảnh FE-SEM của dây nano CoPtP (a) sau khi tách rời màng; (b) nhìn cắt ngang màng chứa dây nano ảnh dây nano CoPtP /Au (c). bào phân phối gen. Dây nano nhiều đoạn với các đoạn dây từ tính không từ tính (cụ thể là vàng) sở hữu những đồng thời những tính chất từ đối với phần dây từ tính chất của dây vàng.
 • 50
 • 288
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất quang của hạt nano màng mỏng trên sở vật liệu a2b6 pha tạp kim loại chuyển tiếp

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của hạt nano và màng mỏng trên cơ sở vật liệu a2b6 pha tạp kim loại chuyển tiếp
. Thị Luyến 1. Mục tiêu nội dung nghiên cứu: - Mục tiêu: + Nghiên cứu chế tạo tính chất quang của hạt nano trên sờ vật liệu A 2B6 (ZnO, ZnS) pha tạp kim loại chuyển tiếp Co2+, Mn2+, Cu2+. thành vật liệu khối (hệ ba chiều 3D) vật liệu nano, trong đó vật liệu nano lại dược chia thành: vật liệu nano hai chiều 2D (màng nano) , vật liệu nano một chiều 1D (thanh nano, dây nano) vật. ) 5.6670 4.0100 6.5400 1.6310 1.3. Ảnh hưởng của các kim loại chuyển tiếp lên cấu trúc vùng năng lượng của vật liệu nano. Khi pha tạp các kim loại chuyển tiếp như Mn, Cu, Co vào ZnS, ZnO, các nguyên tử tạp chất nàv đã thay
 • 237
 • 334
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất vật liệu polyme blend trên sở cao su thiên nhiên

Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu polyme blend trên cơ sở cao su thiên nhiên
... 1.1 Tng quan v vt liu polyme blend 1.1.1 Mt s khỏi nim v vt liu polyme blend Vt liu t hp polyme (polyme blend) c cu thnh t hai hay nhiu loi polyme nhit hoc polyme nhit vi cao su lm tng bn hoc... loi polyme blend Polyme blend cú th chia lm loi theo s tng hp ca cỏc polyme thnh phn [2, 11]: a Polyme blend trn ln v tng hp hon ton b Polyme blend trn ln v khụng tng hp hon ton c Polyme blend. .. vt liu blend cao su Vit Nam Cho n chỳng ta ó thay th c 40% cao su tng hp bng cao su thiờn nhiờn, nhng m bo bn vng v n nh ca p - Vt liu phc v ti bin v khai khoỏng: Blend trờn c s cao su thiờn
 • 57
 • 485
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất cao su blend trên sở cao su epdm cao su butadien (BR)

Nghiên cứu chế tạo và tính chất cao su blend trên cơ sở cao su epdm và cao su butadien (BR)
... hợp ưu điểm cao su trên, chọn đề tài: Nghiên cứu chế tạo tính chất cao su blend sở cao su EPDM cao su butadiene (BR) nhằm nâng cao tính chất học giảm giá thành cho sản phẩm từ cao su EPDM Để thực... CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu biến tính cao su EPDM cao su BR 3.1.1 Ảnh hưởng hàm lượng BR tới tính chất lý vật liệu Tính chất vật liệu từ cao su nói chung cao su EPDM nói riêng... trình nghiên cứu blend từ cao su thiên nhiên với cao su butadien styren, từ cao su thiên nhiên với cao su clopren với cao su etylen- propylen- dien đồng trùng hợp bền môi trường.Vật liệu cao su blend
 • 52
 • 513
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu chế tạo tính chất cao su blend trên sở cao su epdm cao su butadien (BR)

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu chế tạo và tính chất cao su blend trên cơ sở cao su epdm và cao su butadien (BR)
... ưu điểm cao su trên, chọn đề tài: Nghiên cứu chế tạo tính chất cao su blend sở cao su EPDM cao su butadiene (BR) ” nhằm nâng cao tính chất học giảm giá thành cho sản phẩm từ cao su EPDM Đe thực... định kích thước cao [12] Cao su tổng hợp EPDM sử dụng để tạo blend với số monome polyme để chế tạo sản phẩm tính chất mong muốn chịu dầu, bám dính tốt tính chất lý cao chế tạo chất tương họp... trình nghiên cứu blend từ cao su thiên nhiên với cao su butadien styren, từ cao su thiên nhiên với cao su clopren với cao su etylen- propylen- dien đồng trùng hợp bền môi trường.Vật liệu cao su blend
 • 51
 • 420
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của vật liệu polyme nanôcmpozit trên sở cao su thiên nhiên cacbon nanotube

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu polyme nanôcmpozit trên cơ sở cao su thiên nhiên và cacbon nanotube
... thực dễ dàng tạo sản phẩm cuối với hiệu su t cao 1.2 Cao su thiên nhiên 1.2.1 Lịch sử phát triển CSTN Cao su thiên nhiên vật liệu polyme tách từ nhựa cao su Cây cao su phát lần vào cuối kỉ thứ... tương hợp cho vật liệu polyme blend sở CSTN 1.2.4.2 Nâng cao tính lý cho cao su cách cho chất độn hoạt tính Đối với hợp phần cao su đưa chất trộn vào, độ bền kéo đứt vài tính chất lý cao su lưu hóa... Vật liệu nghiên cứu Những vật liệu nghiên cứu khóa luận bao gồm CSTN, CNTs phụ gia khác trình bày cụ thể 2.3.1 Cao su thiên nhiên Cao su thiên nhiên sử dụng cao su SVR - 3L công ty cao su Việt
 • 50
 • 431
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất vật liệu polyme nanocompozit trên sở nhựa ABS nanoclay

Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu polyme nanocompozit trên cơ sở nhựa ABS và nanoclay
... vo nghiờn cu ch to polyme nanocompozit: polyamit-6 /nanoclay [1], PP /nanoclay [2], PVC /nanoclay [7], PVC/NBR /nanoclay [3], 1.2 NHA ABS 1.2.1 Lch s phỏt trin ca nha ABS Tờn ABS c bt ngun t ký... vt liu ABS/ clay nanocompozit vi 2% nanoclay v mu i chng l ABS gc Nhng kt qu kho sỏt thu c, c trỡnh by bng di õy Bng 3: Tớnh cht in ca vt liu trờn c s ABS Tớnh cht Ký hiu n v ABS ABS/clay nanocompozit. .. styren ABS khụng phi l mt polyme ba cu t ngu nhiờn ca acrylonitril (SAN) Cỏc polyme ABS cú tm quan trng cụng nghip l h polyme pha cha cỏc ht cao su polybutadien (hoc mt copolyme butadien) v nn copolyme
 • 51
 • 324
 • 0

Nghiên cứu chế tạo tính chất của ferit spinen niken chứa Zn, Cr Y, La kích thước nanomét

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của ferit spinen niken chứa Zn, Cr và Y, La có kích thước nanomét
... chế tạo phƣơng pháp nghiên cứu Chương 3: Cấu trúc tinh thể, phân bố cation tính chất từ ferit spinen NiZn kích thƣớc nanomét Chương 4: Nghiên cứu chế tạo tính chất ferit spinen Ni Cr kích. .. [13], [14] nghiên cứu tính chất điện từ ferit niken pha tạp Gd, Dy, Nd cho thấy khả cải thiện đáng kể tính chất từ điện hệ vật liệu Ví dụ, pha tạp Dy vào ferit niken làm tăng tính chất từ giảo... sâu vào việc phân tích cụ thể ảnh hƣởng phân bố ion lên tính chất từ  Mục tiêu luận án:  Nghiên cứu công nghệ chế tạo hạt ferit spinen chƣa pha tạp ferit thay ion phi từ (Zn2+), từ tính
 • 134
 • 583
 • 2

TỔNG hợp, NGHIÊN cứu cấu tạo TÍNH CHẤT một số β DIXETONAT KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP

TỔNG hợp, NGHIÊN cứu cấu tạo và TÍNH CHẤT một số β DIXETONAT KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP
... chọn hướng nghiên cứu: Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo tính chất số β-dixetonat kim loại chuyển tiếp Chúng hy vọng nghiên cứu đặt tiền đề cho hướng nghiên cứu phức chất Việt Nam tổng hợp β-dixetonat. .. Nd, Er, Sm, Tb, Ho 3.6 Nghiên cứu tính chất quang phức chất Nhằm mục đích hướng nghiên cứu vào ứng dụng, tiến hành nghiên cứu tính chất quang phức chất Những nghiên cứu tính định hướng ứng dụng... phức chất β-dixetonat kim loại tiếp tục quan tâm nghiên cứu, đặc biệt β-dixetonat kim loại cấu trúc đại phân tử polyme phối trí dựa phối tử β-dixeton nhiều tâm phối trí Ở Việt Nam, tạo phức
 • 26
 • 284
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TẠO TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP (Cd, Zn, Ni, Pd) VỚI PHỐI TỬ LÀ DẪN XUẤT CỦA QUINOLIN

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP (Cd, Zn, Ni, Pd) VỚI PHỐI TỬ LÀ DẪN XUẤT CỦA QUINOLIN
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA DẪN XUẤT QUINOLINNhóm tổng hợp dị vòng Bộ môn Hóa Hữu đã thực hiện thành công phản ứng nitro hóa axit eugenoxiaxetic đã tiến hành phản ứng khử nhóm nitro của hợp chất này bằng Na2S2O4. Kết quả đã thu được dẫn xuất mới của quinolin là axit 6hiđroxi3sufoquinol7yloxiaxetic 9. Đây là kết quả khá bất ngờ vì sự khép vòng xảy ra giữa nhóm amino với nhóm anlyl (CH2=CHCHR) chứ không phải với nhóm cacboxyl hoặc nhóm ciano, vì sự tạo ra sản phẩm nhóm SO3H ở vị trí 3 của vòng quinolin cùng với nhiều nhóm chức khác như OH COOH. Thành công này đã mở ra một hướng hoàn toàn mới để tổng hợp các dẫn xuất của quinolin. Quá trình phản ứng xảy ra qua nhiều giai đoạn, chế đã được sơ bộ đề cập qua việc theo dõi sự thay đổi cấu trúc các hợp chất trung gian bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân. thể tóm tắt qua sơ đồ dưới đây:Cơ chế điều kiện thích hợp của phản ứng đã được nghiên cứu trong các tài liệu 7, 8. Đồng thời việc tổng hợp một số dẫn xuất của quinolin đã được thực hiện. thể tóm tắt các dẫn xuất đã tổng hợp được thông qua sơ đồ sau: Qua sơ đồ trên, chúng tôi nhận thấy việc tổng hợp các dẫn xuất của quinolin đang được thực hiện nhiều. Axit 6hiđroxi3sufoquinol7yloxiaxetic (Q) nhiều nhóm chức thuận lợi cho việc tổng hợp các dẫn xuất nhưng do axit 6hiđroxi3sufoquinol7yloxiaxetic (Q) tồn tại ở trạng thái lưỡng cực nên việc tìm dung môi phản ứng tách sản phẩm là một vấn đề khó khăn. Trong đó từ axit 6hiđroxi3sufoquinol7yloxiaxetic (Q) thể tạo ra một số dẫn xuất của nó nhiều nhóm chức hơn tính tan tốt hơn như: QBr, QAm... Thành phần cấu tạo các chất này đã được nghiên cứu trình bày trong tài liệu 9, 10. Việc đưa ra các dẫn xuất trên vào tạo phức với các ion kim loại chuyển tiếp là rất khả quan ý nghĩa. Việc nghiên cứu tổng hợp phức chất của kim loại chuyển tiếp với axit trên dự đoán ý nghĩa về mặt hoạt tính sinh học.
 • 61
 • 823
 • 0

Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu tạo tính chất lý của một số vật liệu

Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất cơ lý của một số vật liệu
... đích nghiên cứu Học viên lựa chọn đề tài:” Nghiên cứu mối quan hệ cấu tạo tính chất lý số vật liệu cách nhiệt từ xơ sợi vô , nhằm tìm hiểu cấu tạo vật liệu cách nhiệt làm từ xơ thủy tinh nghiên. ..BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ************************** NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÒA NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TẠO TÍNH CHẤT LÝ CỦA MỘT SỐ VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT... công nghệ vật liệu dệt may LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kỹ thuật Nghiên cứu mối quan hệ cấu tạo tính chất lý số vật liệu cách nhiệt từ xơ sợi vô công trình nghiên cứu
 • 104
 • 216
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc tính chất của một số hệ kim loại quý kích thước nano (tt)

Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ kim loại quý có kích thước nano (tt)
... hiểu biết thêm cấu trúc tính chất điện tử hệ Au pha tạp C hữu ích việc tạo loại vật liệu cấu trúc nano AuC 1.2.2 Cấu trúc tính chất vật liệu AuH Theo nhiều nghiên cứu hệ AuHn, hệ vàng hydrid phân... trưng cấu trúc Việc chế tạo hợp chất vàng carbid khó khăn, đó, đặc trưng biết đến chưa nhiều cơng bố Theo chúng tơi biết, nghiên cứu hệ thống cấu trúc, tính chất, chủ yếu dựa tính tốn... AuFe3 Au3Fe 1.3.2 Một số tính chất hợp kim AuFe 1.3.2.1 Tính chất điện, từ Vàng số kim loại dẫn điện tốt sắt số kim loại 3d điển hình Khi kết hợp với nhau, hệ hợp kim Au-Fe thể tính chất điện-từ chúng
 • 27
 • 55
 • 0
1 2 3 4 .. >