Tổng hợp tài liệu :

ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TỰ NHIÊN Ở KHU VỰC TÀ NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Tài liệu PHẢN ỨNG CỦA THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) ĐỐI VỚI KHÍ HẬU KHU VỰC BẢO LỘC, DI LINH VÀ ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG docx

Tài liệu PHẢN ỨNG CỦA THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) ĐỐI VỚI KHÍ HẬU Ở KHU VỰC BẢO LỘC, DI LINH VÀ ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG docx
. 1 PHẢN ỨNG CỦA THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) ĐỐI VỚI KHÍ HẬU KHU VỰC BẢO LỘC, DI LINH VÀ ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG Phạm Trọng. cứu phản ứng của Thông ba đối với khí hậu ba khu vực Bảo Lộc, Di Linh và Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối
 • 10
 • 478
 • 1

Nghiên cứu khoa học " PHẢN ỨNG CỦA THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) ĐỐI VỚI KHÍ HẬU KHU VỰC BẢO LỘC, DI LINH VÀ ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG " docx

Nghiên cứu khoa học
. cứu phản ứng của Thông ba đối với khí hậu ba khu vực Bảo Lộc, Di Linh và Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu rừng Thông ba phân. 1 PHẢN ỨNG CỦA THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) ĐỐI VỚI KHÍ HẬU KHU VỰC BẢO LỘC, DI LINH VÀ ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG Phạm Trọng Nhân, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm sinh Lâm. năm của Thông ba có hiện tượng tự tương quan và tính nhạy cảm rất cao. Phản ứng của Thông ba với khí hậu thay đổi tùy theo nơi của nó. Tại khu vực Bảo Lộc, Thông ba có phản ứng rõ
 • 10
 • 424
 • 2

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH TỤ CARBON CỦA RỪNG THÔNG BA (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TỰ NHIÊN TẠI HUYỆN LẠC DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH TỤ CARBON CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TỰ NHIÊN TẠI HUYỆN LẠC DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG
... Intergovernmental Panel on Climate Change - Ban Liên phủ biến đổi khí hậu IUCN International Conservation Union - Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế LULUCF Land use, land use change and forestry -... 19,71 tons/ha to 231,61 tonnes/ha Trunk biomass is 129,93 ± 11,02 tons/ha accounting for 56,11%, branch biomass is 41,11 ± 3,49 tonnes/ha accounting for 17,75%, leaf biomass is 14,44 ± 1,59 tons/ha,... 6,22% and root biomass in section is 46,13 ± 3,92 tonnes/ha accounting for 19,91% Ability to absorb CO2 by topography class is 276,80 tonnes/ha, of class is 442,82 tons/ha, level is 482,28 tonnes/ha
 • 145
 • 147
 • 1

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI BAN QUẢN LÍ RỪNG NGUYÊN LIỆU GIẤY ĐỨC TRỌNG, HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI BAN QUẢN LÍ RỪNG NGUYÊN LIỆU GIẤY ĐỨC TRỌNG, HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
... cánh giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Xin chân thành cảm ơn ! Tp.HCM tháng năm 2012 Sinh viên Cil Toan i TĨM TẮT Đề tài: “Đánh giá tình hình sinh trưởng rừng thơng ba (Pinus kesiya Royle ex Gordon)
 • 87
 • 82
 • 2

XÁC ĐỊNH NHỮNG MÔ HÌNH PHÙ HỢP NHẤT ĐỂ MÔ TẢ QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA (Pinus keysia) KHU VỰC ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG

XÁC ĐỊNH NHỮNG MÔ HÌNH PHÙ HỢP NHẤT ĐỂ MÔ TẢ QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia) Ở KHU VỰC ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG
... sở để xây dựng lý thuy t quy luật sống chúng, mà để đánh giá tình trạng sống rừng, xây dựng tiêu kỹ thuật ni rừng khai thác rừng, phân tích đánh giá hiệu kỹ thuật lâm sinh kinh doanh rừng… Trong... đầy đủ A (năm) Tuổi cây, quần thụ lâm phần Sum(Ytn-Ylt)^2 Tổng bình phương sai lệch giá trị lý thuy t giá trị hay Sum()^2 thực nghiệm DF Độ tự F Thống kê F R2 R r Hệ số xác định hệ số tương quan... tác giả xác định tham số mơ hình hồi quy phi tuyến đại số ma trận Hiện ngành lâm nghiệp Lâm Đồng thi u nhiều thơng tin đặc tính lâm học rừng thơng ba lá, bao gồm thông tin quy luật biến đổi đường
 • 79
 • 56
 • 0

LẬP BIỂU THỂ TÍCH CÂY ĐỨNG RỪNG THÔNG BA (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG NGUYÊN LIỆU GIẤY BẢO LIÊN HUYỆN DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG

LẬP BIỂU THỂ TÍCH CÂY ĐỨNG RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG NGUYÊN LIỆU GIẤY BẢO LIÊN HUYỆN DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG
... forest management for Bao Lien paper materials Di Linh district, Lam Dong Province" from April to Date June 10, 2012 in Di Linh district, Lam Dong province  Research Content:  Study the structure... tổng dân số toàn huyện, Chủ yếu dân tộc K’Ho (Nguồn: Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng, 2006, http://w3.lamdong.gov.vn/vivn/chinhquyen/bo-may-to-chuc/huyen-tp-tx/pages/huyen-dilinh.aspx) Đến năm 2009,
 • 148
 • 87
 • 2

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ SINH TRƯỞNG RỪNG THÔNG BA (PINUS KESIYA ROYLE EX GORDON) TRỒNG TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HÒA BẮC – HÒA NAM HUYỆN DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ SINH TRƯỞNG RỪNG THÔNG BA LÁ (PINUS KESIYA ROYLE EX GORDON) TRỒNG TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HÒA BẮC – HÒA NAM HUYỆN DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG
... Linh district, Lam Dong province" is made period from February to June 2012 Instructors: MSc Mac Van Cham Research methodology: Survey on temporary plots to collect field data Using Microsoft Excel
 • 138
 • 112
 • 2

ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus Kesya Royle ex Gordon) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ MANGYANG, HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI

ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus Kesya Royle ex Gordon) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ MANGYANG, HUYỆN MANGYANG, TỈNH GIA LAI
... cứu sinh thái học, hệ sinh thái rừng đặc biệt để xây dựng mơ hình lâm sinh hiệu Giữa cấu trúc rừng sinh thái rừng có mối quan hệ chặt chẽ với Bất kỳ quy luật cấu trúc quần thể có nội dung sinh... ưa ánh sáng mạnh từ lúc non đến lúc trưởng thành Tái sinh hạt tự nhiên nhanh sau khai thác, sau nương rẫy tiên phong, không tái sinh chồi Sinh trưởng nhanh, tuổi non năm tăng 1m chiều cao, 1cm... cần có tìm hiểu để có thông tin cấu trúc, sinh trưởng, tăng trưởng trữ lượng lồi thơng ba trồng với số tiêu khác, làm sở để đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp, góp phần giải số vướng mắc
 • 69
 • 140
 • 1

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐĂK TÔ, TỈNH KON TUM

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐĂK TÔ, TỈNH KON TUM
... average number of three-leaf pines planted in the study area are: f1.3 = 0,61   vi    MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục vii Danh sách chữ viết tắt kí hiệu ix Danh sách... tiêu chuẩn Sk Độ lệch đỉnh phân bố R Biên độ biến động r Hệ số tương quan ix    DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất lâm phần Cơng ty 14 Bảng 4.2 Bảng tóm tắt tiêu thống kê (quy... trưởng chiều cao (ih) 35  Bảng 4.5 Lượng tăng trưởng đường kính (id) 37  x      DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Biểu đồ phân bố số theo cấp chiều cao (N/Hvn) rừng Thông ba trồng khu vực nghiên
 • 95
 • 105
 • 1

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ IALY, HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI

 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG  TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ IALY, HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI
...ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THƠNG BA (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ IALY, HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI Tác giả NGUYỄN ĐẠI... hành thực đề tài nghiên cứu: Đánh giá tình hình sinh trưởng rừng Thông ba (Pinus kesiya Royle ex Gordon) trồng Ban quản lý rừng phòng hộ IaLy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 1.2 Mục tiêu nghiên cứu... địa lý Ban quản lý rừng phòng hộ IaLy có trụ sở xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai Lâm phần Ban quản lý phần lớn diện tích nằm xã Ia Mơ Nơng phần diện tích xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
 • 68
 • 110
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG H’RA MANG YANG, GIA LAI

 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG H’RA MANG YANG, GIA LAI
... **************** NGUYỄN THỊ XUÂN THI NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG H’RA MANG YANG, GIA LAI Ngành: Lâm nghiệp LUẬN VĂN... Đặc điểm chung rừng trồng Thông ba trồng từ - 12 tuổi (2) Sinh trưởng đường kính thân Thơng ba (3) Sinh trưởng chiều cao thân Thông ba (4) Sinh trưởng thể tích thân Thơng ba 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN... điệu sinh trưởng đường kính thân Thơng ba 16 tuổi Mang Yang – Gia lai 4.2 SINH TRƯỞNG CHIỀU CAO THÂN CÂY THÔNG BA Chiều cao tiêu sinh trưởng sử dụng để đánh giá thích nghi, khả sinh trưởng rừng
 • 43
 • 130
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 23 TẠI TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI TỈNH GIA LAI

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 23 TẠI TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI TỈNH GIA LAI
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 23 TẠI TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI TỈNH GIA LAI Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975106-phan-thi-hong-phuong.htmNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 23 TẠI TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI TỈNH GIA LAI Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975106-phan-thi-hong-phuong.htmNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 23 TẠI TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI TỈNH GIA LAI Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975106-phan-thi-hong-phuong.htm ... Tỷ lệ rừng hàng năm giới 0,3%, kéo theo tình trạng đất trống đồi núi trọc nạn thi n tai lũ lụt gia tăng Tài nguyên thi n nhiên ngày cạn kiệt, nhiều loài động vật thực vật bị tuyệt chủng nhiều... bạn bè quan tâm, động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Thủ Đức, Ngày 21 tháng năm 2011 Người thực Phan Thị Hồng Phượng v MỤC LỤC TRANG Tóm tắt i Lời cảm ơn v Mục lục ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** PHAN THỊ HỒNG PHƯỢNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus keysia Royle
 • 93
 • 111
 • 0

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI LÂM TRƯỜNG MĂNG CÀNH I, CÔNG TY LÂM NGHIỆP KONPLÔNG, TỈNH KON TUM

  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRỒNG TẠI LÂM TRƯỜNG MĂNG CÀNH I, CÔNG TY LÂM NGHIỆP KONPLÔNG, TỈNH KON TUM
... sinh trưởng rừng giới Cho đến nay, vấn đề mơ hình hóa sinh trưởng sản lượng rừng tranh luận rộng rãi ngày hoàn thi n Sinh trưởng rừng thay đổi kích thước, trọng lượng, thể tích theo thời gian... thực chất khả sinh trưởng cấu trúc rừng thông ba công ty lâm nghiệp KonPlơng vấn đề mang tính cấp thi t nhằm đánh giá khả sinh trưởng rừng, từ đề xuất số biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp, góp... suy giảm diện tích rừng có, khơi phục diện tích rừng mất, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cải thi n môi trường, cân sinh thái, đáp ứng yêu cầu gỗ, củi, nguyên liệu, tạo công ăn việc làm, phục
 • 85
 • 62
 • 1

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNGTHÔNG BA (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 27 TẠI LÂM TRƢỜNG ĐĂK TÔ, TỈNH KON TUM

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNGTHÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon)       TUỔI 21, 22 VÀ 27 TẠI LÂM TRƢỜNG ĐĂK TÔ,     TỈNH KON TUM
...NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 27 TẠI LÂM TRƢỜNG ĐĂK TÔ, TỈNH KON TUM Tác giả LÊ THỊ HUYỀN TRANG... NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu lâm phần thông ba loại 21, 22, 27 tuổi lâm trƣờng Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Những lâm phần mọc địa hình... môn Lâm sinh - khoa Lâm nghiệp, hƣớng dẫn cô Nguyễn Thị Bình, tơi thực luận văn mang tên: Nghiên cứu đặc điểm lâm học rừng trồng thông ba (Pinus kesiya Royle ex Gordon) tuổi 21, 22, 27 lâm trƣờng
 • 79
 • 79
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA THÔNG BA (Pinus kesiya Royle ex.Gordon) TỰ NHIÊN TẠI HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex.Gordon) TỰ NHIÊN TẠI HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
... ctv, 2004 phân tích chi phí cho việc thi t kế triển khai dự án CDM tỉnh Cianjur, miền Tây Java, Indonesia với diện tích 17,5 (đất hộ nông dân) Đây dự án CDM thi t lập số tỉnh Indonesia cấp vốn... Chương trình Phát triển Liên hợp quốc V Thể tích Wi Sinh khối WWF World Wild Fund - Quỹ Bảo tồn thi n nhiên Thế Giới ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Báo cáo phát triển người năm 2007 – 2008 dành... Văn Thông, 1998 nghiên cứu sở xác định sinh khối cá lẻ lâm phần keo tràm tỉnh Thái Nguyên Tác giả thi t lập số mơ hình dự đốn sinh khối cá lẻ phương pháp sử dụng mẫu Theo kết nghiên cứu dạng hàm
 • 93
 • 79
 • 0

ỨNG DỤNG ẢNH CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI CAO QUICKBIRD ĐỂ TÍNH LƯỢNG CACBON TÍCH TỤ TRONG RỪNG THÔNG BA (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TỰ NHIÊN HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỨNG DỤNG ẢNH CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI CAO QUICKBIRD ĐỂ TÍNH LƯỢNG CACBON TÍCH TỤ TRONG RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TỰ NHIÊN Ở HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
... rừng tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến anh Tơn Thi n An, cán Vườn Quốc Gia BiDoup Núi Bà, Nguyễn Văn Danh anh Ban Quản lý phòng hộ rừng đầu nguồn... ảnh Quickbird 2.3.1 Lịch sử hình thành phát triển ảnh hàng không viễm thám 2.3.2 Giới thi u loại ảnh vệ tinh 11 2.3.2.1 Các loại ảnh vệ tinh 11 2.3.2.2 Độ phân giải... trữ đất (Phan Minh Sang, Lưu Minh Cảnh, 2006 trích dẫn) việc tăng cường diện tích rừng để giảm thi u biến đổi khí hậu việc làm quan trọng mà việc đánh giá khả tích tụ cacbon rừng để làm sở cho
 • 79
 • 48
 • 0

BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRỒNG RỪNG THÔNG BA (Pinus Kesiya Royl ex Gordon) TỪ TUỔI 9 ĐẾN 11 TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ BẮC AN KHÊ – GIA LAI

BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRỒNG RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus Kesiya Royl ex Gordon) TỪ TUỔI 9 ĐẾN 11 TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ BẮC AN KHÊ – GIA LAI
... RỪNG PHÒNG HỘ BẮC AN KHÊ – GIA LAI NGUYỄN XUÂN PHONG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Lâm nghiệp Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Thế Phong Tháng năm 2009 i LỜI CẢM ƠN Xin thành... khoa tạo diều kiện tốt cho tơi hồn thành đề tài Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Trần Thế Phong người tận tình bảo, hướng dẫn, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu, quan tâm lo lắng... rừng phòng hộ Bắc An Khê – Gia Lai tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Nguyễn Xuân Phong ii TÓM TẮT Đề tài “Bước đầu điều tra, đánh giá kết trồng Thông ba (Pinus Kesiya Royl ex Gordon)
 • 0
 • 22
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG LÂM HỌC CỦA RỪNG THÔNG BA (PINUS KEYSIA) TRỒNG THUẦN LOÀI ĐỒNG TUỔI KHU VỰC ĐẮCTÔ TỈNH KONTUM

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG LÂM HỌC CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (PINUS KEYSIA) TRỒNG THUẦN LOÀI ĐỒNG TUỔI Ở KHU VỰC ĐẮCTÔ TỈNH KONTUM
... diện tích rừng nằm xã, huy n: Huy n ĐakTơ Huy nTuMơRơng Phạm vi ranh giới -Phía bắc giáp tiểu khu 252, 210, 213 -Phía Nam giáp tiểu khu 285, 286 huy n ĐakTơ -Phía Tây giáp huy n Ngọc Hồi 2.2 Điều... tháng 05 năm 2009 Phan Quốc Huy i TÓM TẮT Đề tài “Ngiên cứu đặc trưng lâm học rừng Thông ba (Pinus kesya) trồng loài đồng tuổi khu vực Đắctỉnh Kon Tum ” thực Công Ty Lâm Nghiệp huy n Đắc Tô tỉnh... THÔNG BA (PINUS KEYSIA) TRỒNG THUẦN LOÀI ĐỒNG TUỔI KHU VỰC ĐẮCTƠ TỈNH KONTUM Tác giả PHAN QUỐC HUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư nghành Lâm nghiệp Giáo viên hướng dẫn:
 • 56
 • 60
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA (PINUS KESIYA ROYLE) TRỒNG TẠI TIỂU KHU 316 A, CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐƠN DƯƠNG, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (PINUS KESIYA ROYLE) TRỒNG TẠI TIỂU KHU 316 A, CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐƠN DƯƠNG, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
... tượng tiến hành nghiên cứu ƒ Mơ tả tình hình chung vị trí mẫu, điều kiện đất đai, tuổi nguồn gốc lâm phần, mật độ ban đầu mật độ tại, nhận xét chung tình hình sinh trưởng phát triển rừng ƒ Ở... chưa đạt kết tốt Do vậy, vấn đề cần phải đặt cho thực tiễn sản xuất lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng nói chung Cơng ty Lâm nghiệp Đơn Dương nói riêng cần phải tìm hiểu đánh giá trạng sinh trưởng, tăng trưởng... lâu dài đảm bảo tính liên tục nhằm cung cấp tối đa lâm sản lợi ích khác rừng, từ góp phần giải nhu cầu hướng phát triển trồng rừng lâu dài tương lai Xuất phát từ vấn đề mang tính thực tiễn đó,
 • 48
 • 111
 • 0

NGHIÊN CỨU QUY LUẬT SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHI LIÊNG HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

NGHIÊN CỨU QUY LUẬT SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHI LIÊNG HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
... cứu sinh trưởng rừng Việt Nam Cho tới vấn đề mơ hình hố sinh trưởng sản lượng rừng tranh luận rộng rãi ngày hoàn thi n Sinh trưởng rừng thay đổi kích thước, trọng lượng, thể tích theo thời gian... hạnh phúc Xin chân thành cảm ơn! Đam Rông, ngày tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực Trần Thị Hương Xoan iv MỤC LỤC Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu... diện tích đất trống đồi núi trọc ngày tăng Việc rừng giảm chất lượng rừng nguyên nhân chủ yếu gây thi n tai, hạn hán, lũ lụt đất đai bị suy thoái nghiêm trọng Từ thực tế có Ban QLR Phi Liêng, để
 • 49
 • 107
 • 1
1 2 3 4 .. >