Tổng hợp tài liệu :

SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CHÍN GIỐNG ĐẬU PHỤNG (Arachis hypogaea L.) VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

báo cáo thử nghiệm ảnh hưởng một số môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất của cà chua bằng kĩ thuật thuỷ canh tại đà nẵng

báo cáo thử nghiệm ảnh hưởng một số môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cà chua bằng kĩ thuật thuỷ canh tại đà nẵng
. BÁO CÁO: THỬ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA CÀ CHUA BẰNG KĨ THUẬT THUỶ CANH TẠI ĐÀ NẴNG TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 183 THỬ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA CÀ CHUA BẰNG KĨ THUẬT THUỶ CANH TẠI ĐÀ NẴNG TEST. Cà chua trồng tại vườn sinh học thực nghiệm khoa Sinh- MT 3.3 Ảnh hưởng của các môi trường dinh dưỡng đến một số chỉ tiêu phẩm chất của cây cà chua Để xác định chất lượng của quả cà chua
 • 9
 • 503
 • 5

Luận văn so sánh khả năng sinh trưởng, năng suất phẩm chất 12 giốngvụ xuân 2013 tại huyện cao lãnh,

Luận văn so sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ xuân hè 2013 tại huyện cao lãnh,
. iii Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất phẩm chất 12 giốngvụ Xuân 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống mè là: VDM 23,. xxviii Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất phẩm chất 12 giốngvụ Xuân 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống mè là: VDM 23,. xxx Đề tài So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất phẩm chất 12 giốngvụ Xuân 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện từ 3 /2013 đến 6 /2013 trên 12 giống mè là: VDM 23,
 • 163
 • 803
 • 9

Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất phẩm chất của giống dưa trời t3291 (trichosanthes anguina l ) trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại phường khuê mỹ, quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống dưa trời t3291 (trichosanthes anguina l ) trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại phường khuê mỹ, quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng
. T3291 trong ñiều kiện sinh thái vụ Đông Xuân tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. - So sánh năng suất, phẩm chất của giống Dưa trời T3291 ñược trồng tại thành phố Đà Nẵng. thái vụ ñông xuân tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng . 4 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất của giống dưa trời T3291. TÍCH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY DƯA TRỜI T3291 TRONG ĐIỀU KIỆN SINH THÁI VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI PHƯỜNG KHUÊ MỸ, QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. 17 3.2.1. Thời gian hoàn thành các
 • 13
 • 326
 • 0

Đánh giá sinh trưởng, năng suất của một số giống cà chua lai mới ở vụ xuân 2011 tại huyện nam sách tỉnh hải dương

Đánh giá sinh trưởng, năng suất của một số giống cà chua lai mới ở vụ xuân hè 2011 tại huyện nam sách tỉnh hải dương
... hợp cho sản xuất vụ Xuân 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển cấu trúc hình thái giống cà chua lai vụ Xuân - Đánh giá khả đậu yếu tố cấu thành suất - Đánh giá tình hình nhiễm... đồng ruộng giống cà chua lai vụ Xuân - Đánh giá tiêu hình thái số đặc điểm liên quan đến chất lượng giống cà chua lai điều kiện vụ Xuân Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp K52Gi Dương Hồng Sinh –... cấu trúc để đánh giá khả thích ứng giống cà chua lai điều kiện vụ xuân hè, từ chọn giống lai thích ứng tốt vụ xuân có biện pháp kỹ thuật chăm sóc hợp lý Những giống cà chua sinh trưởng tốt làm
 • 77
 • 383
 • 0

Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất phẩm chất của giống dưa trời T3291 (trichosanthes anguina L.) trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân

Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống dưa trời T3291 (trichosanthes anguina L.) trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân
... sâu tơ, 3.2 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY DƯA TRỜI T3291 TRONG ĐIỀU KIỆN SINH THÁI VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI PHƯỜNG KHUÊ MỸ, QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Footer Page of 126 Header... Nghiên cứu sinh trưởng phát triển, suất phẩm chất nghiên cứu giống Dưa trời T3291 ( Trichosanthes anguina L.) ñiều Chương 3: Kết nghiên cứu thảo luận kiện sinh thái vụ ñông xuân phường Khuê Mỹ,. .. thời vụ khác năm nhiều vùng khác Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, rút ñược thành phố số kết luận sau: 1.1 Điều kiện thổ nhưỡng yếu tố khí hậu phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
 • 13
 • 90
 • 0

KHẢO sát các đặc TÍNH NÔNG học, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT của 14 GIỐNG lúa THƠM tại XUÂN HIỆP TRÀ ôn – VĨNH LONG vụ ĐÔNG XUÂN 2012 2013

KHẢO sát các đặc TÍNH NÔNG học, NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của 14 GIỐNG lúa THƠM tại XUÂN HIỆP  TRÀ ôn – VĨNH LONG vụ ĐÔNG XUÂN 2012  2013
... Tổng bình động phƣơng Giống 155,241 Lặp lại 1,059 Sai số 14, 021 Tổng cộng 25532,95 CV=3% Độ tự Trung bình bình phƣơng 13 F P 11,942 22 ,144 0,53 0,982 0,388 26 0,539 F P 42 Năng suất thực tế Bảng... F P 42 Bạc bụng cấp Bảng phân tích phân sai Nguồn biến Tổng bình động phƣơng Giống 285 ,143 Lặp lại 27,190 Sai số 147 ,643 Tổng cộng 1240,000 CV=55% Độ tự Trung bình bình phƣơng 13 21,934 3,863... 26 5,679 42 Bạc bụng cấp Bảng phân tích phương sai Nguồn biến Tổng bình động phƣơng Giống 644 ,143 Lặp lại 14, 250 Sai số 93,750 Tổngcộng 1863,000 CV=36,9% Độ tự Trung bình bình phƣơng F P 13 49,549
 • 72
 • 64
 • 0

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT của 8 GIỐNG nếp MTL TRIỂN VỌNG tại đại học cần THƠ

ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của 8 GIỐNG nếp MTL TRIỂN VỌNG tại đại học cần THƠ
...TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD - - NGUYỄN THỊ CẨM GIANG ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG NẾP MTL TRIỂN VỌNG TẠI ĐẠI HỌC CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên... cho giống nếp, đề tài Đánh giá suất phẩm chất giống nếp MTL triển vọng Đại học Cần Thơ thực từ tháng 12/2010 đến tháng 08/ 2011 Nông trại khu II - Trường Đại học Cần Thơ nhằm chọn dòng nếp triển. .. Đánh giá suất phẩm chất giống nếp MTL triển vọng Đại học Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ giống trồng Khoa Nông nghiệp & SHƯD Trường Đại học Cần Thơ 68 trang Cán hướng dẫn khoa học:
 • 70
 • 56
 • 0

KHẢO sát sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT của BA GIỐNG dưa lê TRỒNG NGOÀI ĐỒNG vụ ĐÔNG XUÂN 2008 2009

KHẢO sát sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của BA GIỐNG dưa lê TRỒNG NGOÀI ĐỒNG vụ ĐÔNG XUÂN 2008  2009
... NÔNG NGHIỆP SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: NÔNG HỌC Tên đề tài: KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤTCỦA BA GIỐNG DƯA LÊ TRỒNG NGOÀI ĐỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN 200 8- 2009 Giáo... nông học, với đề tài: KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA BA GIỐNG DƯA LÊ TRỒNG NGỒI ĐỒNG VỤ ĐƠNG XN 200 8- 2009 Sinh viên Võ Thái Hưng thực Kính trình lên hội đồng chấm luận văn tốt... ĐHCT, Đông Xuân (200 8- 2009. ) 16 3.2 Đường kính gốc thân ba giống dưa lê ngồi đồng Trại Thực nghiệm 19 Nông nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân (200 8- 2009. ) 3.3 Kích thước trái ba giống dưa lê trồng ngồi đồng
 • 55
 • 155
 • 0

SO SÁNH NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT của 12 GIỐNG DÒNG lúa vụ XUÂN năm 2010 tại HUYỆN CHÂU THÀNH a, TỈNH hậu GIANG

SO SÁNH NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của 12 GIỐNG DÒNG lúa vụ XUÂN hè năm 2010 tại HUYỆN CHÂU THÀNH a, TỈNH hậu GIANG
... Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 41 viii 3.7 Nhiệt độ trở hồ 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu 42 Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.8 Độ bền thể gel 12 giống/ dòng lúa. .. tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.5 Hàm lượng protein 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện 40 Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.6 Hàm lượng amylose 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu. .. Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.10 Chiều dài dạng hạt 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện 45 Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.11 Tỷ lệ xay chà 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu
 • 71
 • 88
 • 0

SO SÁNH sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT của 7 GIỐNG dưa lê TRONG NHÀ lưới vụ THU 2007

SO SÁNH sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của 7 GIỐNG dưa lê TRONG NHÀ lưới vụ hè THU 2007
... định suất, phẩm chất, mùa vụ trồng quan trọng, đề tài: So Sánh sinh trưởng phát triển giống dưa lê nhà lưới vụ Thu tiến hành nhằm mục đích so sánh sinh trưởng suất giống dưa lê nhà lưới vụ Hè. .. SANG TRẦN VĨNH SANG, 20 07 SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG DƯA LÊ TRONG NHÀ LƯỚI VỤ THU 20 07 Luậnvăn tốt nghiệp kỹ sư Trồng Trọt, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng,...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- TRẦN VĨNH SANG SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG DƯA LÊ TRONG NHÀ LƯỚI VỤ THU 20 07 Trung tâm Học liệu ĐH
 • 64
 • 529
 • 1

SO SÁNH sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT của năm GIỐNG dưa LEO NHẬP nội TRỒNG TRONG NHÀ lưới vụ XUÂN 2010

SO SÁNH sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của năm GIỐNG dưa LEO NHẬP nội TRỒNG TRONG NHÀ lưới vụ XUÂN hè 2010
... NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG NGUYỄN THÀNH LUÂN SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA NĂM GIỐNG DƯA LEO NHẬP NỘI TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI VỤ XUÂN 2010 Luận văn tốt nghiệp Ngành: TRỒNG TRỌT... văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Trồng trọt với đề tài SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA NĂM GIỐNG DƯA LEO NHẬP NỘI TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI VỤ XUÂN 2010 Do sinh viên Nguyễn Thành Luân... tài So sánh sinh trưởng, suất phẩm chất năm giống dưa leo nhập nội trồng nhà lưới vụ Xuân 2010 thực từ tháng đến tháng 5 /2010 nhằm chọn giốngkhả sinh trưởng tốt, suất cao, thích hợp trồng
 • 62
 • 93
 • 0

SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT 10 GIỐNGVỤ XUÂN 2012 TẠI HUYỆN DẦU TỈNH TÂY NINH

SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 10 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2012 TẠI HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH
... So sánh khả sinh trưởng, suất phẩm chất 10 giốngvụ Xuân 2012 huyện Dầu, tỉnh Tây Ninh , nhằm xác định giống mè có suất cao phẩm chất tốt để áp dụng vào sản xuất cho vùng 10 giống mè. ..i SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG - NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT 10 GIỐNGVỤ XUÂN 2012 TẠI HUYỆN DẦU - TỈNH TÂY NINH Tác giả LÊ NĂM Khóa luận đệ trình để... dụng giống địa phương để canh tác Các giống thường có suất thấp có nguy bị thối hóa giống cao 2 Chính lý tiến hành thực đề tài So sánh khả sinh trưởng, suất phẩm chất 10 giốngvụ Xuân 2012
 • 90
 • 107
 • 0

KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA BẢY GIỐNG BẮP NẾP (Zea mays var. ceratina Kulesh.) TRIỂN VỌNG TRONG VỤ XUÂN NĂM 2012 TẠI THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA BẢY GIỐNG BẮP NẾP (Zea mays var. ceratina Kulesh.) TRIỂN VỌNG TRONG VỤ XUÂN HÈ NĂM 2012 TẠI THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
...KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA BẢY GIỐNG BẮP NẾP (Zea mays var ceratina Kulesh.) TRIỂN VỌNG TRONG VỤ XUÂN NĂM 2012 TẠI THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. .. triển vọng vụ Xuân năm 2012 Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành 1.2 Mục tiêu Qua khảo sát đặc điểm nông học, suất phẩm chất bảy giống bắp nếp, chọn giống bắp nếp có suất cao, phẩm chất. .. tích (dm2) giống bắp nếp vụ Xuân năm 2012 Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh 39 Bảng 4.7: Chỉ số diện tích (m2 lá/m2 đất) giống bắp nếp vụ Xuân năm 2012 Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh
 • 103
 • 136
 • 1

SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT BỐN GIỐNG MÈ TRỒNG VỤ XUÂN 2011 TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT BỐN GIỐNG MÈ TRỒNG VỤ  XUÂN HÈ 2011 TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN
.. .SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT BỐN GIỐNG MÈ TRỒNG VỤ XUÂN 2011 TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN Tác giả HỒ THỊ MY Khóa luận đệ trình... 2011 SO SÁNH NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT BỐN GIỐNG MÈ TRỒNG VỤ XUÂN 2011 TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Thúy Liễu Đề tài thực từ 02 /2011 đến 06 /2011, so. .. 2011 3.1.2 Địa điểm thí nghiệm Đề tài thực xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 3.2 Nội dung thí nghiệm So sánh suất phẩm chất số giống mè trồng vụ Xuân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
 • 81
 • 51
 • 0

SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT 13 GIỐNGVỤ XUÂN 2011, TẠI HUYỆN DẦU, TỈNH TÂY NINH

SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 13 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2011, TẠI HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH
... 31 4.3.2 Biến thi n chiều cao .33 4.4 Tổng số đốt 33 4.5 Số xanh biến thi n số xanh giống 34 4.5.1 Số xanh .34 4.5.2 Biến thi n số xanh 36... biến thi n chiều cao (cm/cây/7 ngày) 33 Bảng 4.5: Số đốt giống qua thời điểm đo đếm (đốt) 34 Bảng 4.6: Số xanh qua thời điểm đo đếm (lá) 35 Bảng 4.7: Bảng biến thi n số xanh (lá/cây/7... cm chiều rộng Lá có màu xanh đậm, xanh nhạt tùy thuộc vào giống Mặt có lơng tơ bao phủ Theo nhiều thí nghiệm cho thấy tốc độ dẫn nước mè không mở nhanh mè mở Do đó, vùng thi u nước khơng thích
 • 82
 • 78
 • 0

SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA BỐN GIỐNG ĐẬU BẮP TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỦ ĐỨC

SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA BỐN GIỐNG ĐẬU BẮP TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỦ ĐỨC
... gian 18/ 02 – 20 /07 25 / 02 – 26 / 02/ 2017 27 / 02/ 2017 28 / 02/ 2017 28 / 02/ 2017 Sau gieo hạt thu hoạch kết thúc Khi cỏ mọc lên nhiều Mỗi tuần đo lần 10/03 /20 17 25 /03 /20 17 30/03 /20 17 10/04 /20 17 25 /04 /20 17... 48.30 NT2 (LLL1) 0.58 1.13 2. 60 7.46 17. 52 27.64 33.70 39.60 NT3 (LLL1) 0.39 0.61 1.70 5.90 12. 26 17.04 25 .20 41.00 NT4 (LLL1) 0.41 0.65 1. 82 5. 42 13. 12 21. 42 31.40 34.30 NT1 (LLL2) 0 .29 0.56... 4.6 5 .2 9.4 NT2 (LLL2) 0.8 2. 0 3.5 5.0 4.5 6.3 10.5 NT3 (LLL2) 1.0 2. 2 3.8 5.8 5.0 6.0 8.7 NT4 (LLL2) 1.0 2. 4 3.8 4.7 5.5 6 .2 7.8 NT1 (LLL3) 1 .2 2.3 3.8 5.0 4.7 7.0 8.6 NT2 (LLL3) 1.3 2. 3 4.5
 • 17
 • 288
 • 1

SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT HÀM LƯỢNG TINH BỘT CỦA MƯỜI GIỐNG SẮN TRÊN ĐẤT NÂU VÀNG TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ HÀM LƯỢNG TINH BỘT CỦA MƯỜI GIỐNG SẮN TRÊN ĐẤT NÂU VÀNG TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI
... chất khơ) với nhiều chất bột, chất khống vitamin Chất đạm sắn có đầy đủ acid amin cần thi t, giàu lysin thi u methionin Trong sắn chất dinh dưỡng, chứa lượng độc tố [HCN] đáng kể Các giống sắn có... 0,1 0,10 Nguồn: Hoang Kim, Nguyen Van Bo, Reinhardt Howeler, Hernan Ceballos 2008, Reinhardt Howeler and Keith Fahrney 2008, FAO/FIEWS- Food Outlook No 4- Oct 2003; Pham Van Bien, Hoang Kim et al... 5.000 năm (CIAT, 1993) Trung tâm phát sinh sắn giả thi t vùng đông bắc Brazin thuộc lưu vực sơng Amazon, nơi có nhiều chủng loại sắn trồng hoang dại (De Candolle 1886; Rogers, 1965) Trung tâm
 • 91
 • 91
 • 0
1 2 3 4 .. >