Tổng hợp tài liệu :

Nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống cấp nước quận hà đông, thành phố hà nội (tt)

Nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống hài hoà mô tả và Mã hoá hàng hoá ở Việt Nam.doc

Nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống hài hoà mô tả và Mã hoá hàng hoá ở Việt Nam.doc
Nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống hài hoà mô tả và Mã hoá hàng hoá ở Việt Nam . về Hệ thống hài hoà mô tả và Mã hoá hàng hoá Chơng 2: Thực tiễn việc áp dụng Hệ thống hài hoà mô tả và Mã hoá hàng hoá ở Việt NamChơng 3: Một số giải pháp. pháp nâng cao hiệu quả việc áp dụng HS ở Việt Nam. 144Chơng ITổNG QUAN Về Hệ THốNG HàI HOà MÔ Tả Và Mã HOá HàNG HOá1 .1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống
 • 32
 • 761
 • 0

Một số kiến nghị hoàn thiện quản nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn Điện Lực Nội.docx

Một số kiến nghị hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn Điện Lực Hà Nội.docx
Một số kiến nghị hoàn thiện quản nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn Điện Lực Nội . cứu của đề tài là thông qua thực trạng hoạt động quản nguồn lực của khách sạn Điện Lực Nội từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện quản nguồn nhân. phấn đấu và một số kiến nghị hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Điện Lực Nội. Em xin chân thành cảm ơn tới
 • 85
 • 758
 • 4

Nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống hài hoà mô tả và Mã hoá hàng hoá ở Việt Nam

Nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống hài hoà mô tả và Mã hoá hàng hoá ở Việt Nam
Luận Văn:Nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống hài hoà mô tả và Mã hoá hàng hoá ở Việt Nam . về Hệ thống hài hoà mô tả và Mã hoá hàng hoá Chơng 2: Thực tiễn việc áp dụng Hệ thống hài hoà mô tả và Mã hoá hàng hoá ở Việt NamChơng 3: Một số giải pháp. pháp nâng cao hiệu quả việc áp dụng HS ở Việt Nam. 144Chơng ITổNG QUAN Về Hệ THốNG HàI HOà MÔ Tả Và Mã HOá HàNG HOá1 .1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống
 • 32
 • 539
 • 4

ĐỀ TÀI: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001 2000 tại công ty in Hàng Không

ĐỀ TÀI: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 tại công ty in Hàng Không
. và phương pháp quản lý. Theo tiêu chuẩn ISO 9000 :2000 thì hệ thống quản chất lượng là “ một hệ thống quản để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng ”. Hệ thống quản được hiểu. thầy. Em xin chân thành cảm ơn ! 3 PHẦN I: CƠ SỞ LUẬN VỀ HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG ISO 9000 :2000 I. HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.Thực chất và vai trò của hệ thống quản chất. được chất lượng cao, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải xây dùng cho mình một hệ thống quản chất lượng phù hợp. Đây là một lĩnh vực, một phong cách quản mới theo hệ thống và nó đem lại một hiệu
 • 73
 • 369
 • 0

một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống quản chất lượng iso 9001- 2000 tại công ty in hàng không

một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001- 2000 tại công ty in hàng không
. và phương pháp quản lý. Theo tiêu chuẩn ISO 9000 :2000 thì hệ thống quản chất lượng là “ một hệ thống quản để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng ”. Hệ thống quản được hiểu. thầy. Em xin chân thành cảm ơn ! 3 PHẦN I: CƠ SỞ LUẬN VỀ HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG ISO 9000 :2000 I. HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.Thực chất và vai trò của hệ thống quản chất. của mình với đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2000 tại Công ty In Hàng Không . Do khả năng có hạn nên không tránh khỏi nhiều thiếu sót,
 • 73
 • 360
 • 0

Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong dịch vụ hành chính công tại tỉnh Bạc Liêu

Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong dịch vụ hành chính công tại tỉnh Bạc Liêu
. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƢỢNG THEO BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000 TRONG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƢỢNG THEO BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000 TRONG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN KHOA. HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HTQLCL THEO BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000 TRONG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 1.1. Tổng quan về DVHCC 1.1.1. Khái niệm về dịch vụ, dịch vụ công, DVHCC, chất lượng dịch vụ và chất lượng
 • 101
 • 453
 • 3

Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001 2000 trong các đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000 trong các đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam
Chương 1 CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG 1.1. Cơ sở luận về quản chất lượng 1.1.1. Cơ sở luận về quản lý 1.1.2. Chất lượng và quản chất lượng 1.2. Hệ thống quản chất lượng ISO 9000 1.2.1. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và tiêu chuẩn ISO 9001 1.2.2. Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000 1.2.3. Các yêu cầu của HTQCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và phiên bản mới ISO 9001: 2008 1.2.4. Hệ thống quản chất lượng trong dịch vụ hành chính 1.2.5 Phiên bản ISO 9001:2008 và so sánh với ISO 9001:2000 Chương 2 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 TRONG CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THUỶ 2.1. Áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9000 2.1.1. Áp dụng HTQLCL ISO 9000 ở các nước trên thế giới 2.1.2. Quá trình áp dụng HTQLCL ISO 9000 tại Việt Nam 2.2. Tình hình áp dụng HTQLCL ISO 9000 trong Cục ĐKVN 2.2.1. Giới thiệu về ĐKVN 2.2.2. Tình hình triển khai áp dụng HTQLCL THEO ISO 9000 của cục ĐKVN 2.3. Tình hình áp dụng ISO 9001 trong các đơn vị Đăng kiểm PTT 2.3.1. Thông tin về các đơn vị đăng kiểm PTT 2.3.2. Nội dung điều tra của đề tài luận văn 2.3.3. Kết quả điều tra 2.3.4. Đánh giá tình hình áp dụng HTQLCL tại các đơn vị Đăng kiểm phương tiện thuỷ Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HTQLCL ISO 9001 TẠI CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY 3.1. Tăng cường tính thực tiễn và chất lượng của HTQLCL thiết kế xây dựng 3.1.1. Đặc thù HTQLCL tại Cục ĐKVN là HTQL trong dịch vụ hành chính 3.1.2. Rà soát, đơn giản hoá hệ thống tài liệu chất lượng nhằm quản tốt các điểm tương giao 3.1.3. Bổ sung hoàn thiện một số văn bản của HTQL các chi cục 3.1.4. Xem xét, ứng dụng mô hình “một cửa” 3.1.5. Sử dụng ngôn ngữ nghiệp vụ, ngành nghề 3.1.6. Tăng cường quan hệ quản nhà thầu phụ 3.2. Các giải pháp thúc đẩy, duy trì HTQLCL 3.2.1. Giải pháp chú ý đào tạo, đào tạo lại đúng lúc và đúng chỗ 3.2.2. Tăng cường nguồn lực 3.2.3. Nâng cao chất lượng vận hành HTQLCL 3.2.4. Nâng cao hiệu quả đánh giá nội bộ và thoả mãn khách hàng trong quá trình áp dung HTQLCL 3.2.5. Giải pháp khen thưởng động viên vì hiệu quả duy trì HTQLCL 3.3. Cải tiến HTQLCL một cách liên tục 3.3.1. Áp dụng vòng tròn Deming để cải tiến liên tục 3.3.2. Triển khai hoạt động 5S 3.3.3. Nghiên cứu, sử dụng các tài liệu tiêu chuẩn liên quan để xây dựng và cải tiến hệ thống bảo đảm hiệu lực, hiệu quả HTCL . VINH nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản chất l-ợng iso 9001: 2000 trong các đơn vị đăng kiểm ph-ơng tiện thủy thuộc cục đăng kiểm việt nam Chuyờn ngnh: Qun khoa hc v. hình áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2000 tại các đơn vị Đăng kiểm PTTthuộc Cục ĐKVN. - Các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2000 tại các đơn vị Đăng kiểm PTTthuộc Cục ĐKVN INH QUC VINH nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản chất l-ợng iso 9001: 2000 trong các đơn vị đăng kiểm ph-ơng tiện thủy thuộc cục đăng kiểm việt nam LUN VN THC
 • 132
 • 338
 • 0

Vai trò của nhóm chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001-2000 ở các cơ quan hành chính Nhà nước (Nghiên cứu trường họp tỉnh tây ninh

Vai trò của nhóm chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2000 ở các cơ quan hành chính Nhà nước (Nghiên cứu trường họp tỉnh tây ninh
. QUYÊN VAI TRÒ CỦA NHÓM CHẤT LƯỢNG TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001 : 2000 Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH. KIM QUYÊN VAI TRÒ CỦA NHÓM CHẤT LƯỢNG TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001 : 2000 Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH.   1.2 Áp dụng ISO 9000 vào CCHC nhà nƣớc và áp dụng ISO 9000 trong các cơ quan hành chính nhà nƣớc theo Quyết định 144/2006/QĐ-TTg 1.2.1 Áp dụng ISO 9000 vào cải cách hành chính nhà nƣớc
 • 72
 • 376
 • 0

Vai trò của nhóm chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001 2000 ở các cơ quan hành chính Nhà nước (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Tây Ninh)

Vai trò của nhóm chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 2000 ở các cơ quan hành chính Nhà nước (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Tây Ninh)
. Vai trò của nhóm chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 ở các cơ quan hành chính Nhà nước (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Tây Ninh). pháp nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 vào cơ quan hành chính nhà nước. Keywords. Quản khoa học; Tây Ninh; Nhóm chất lượng; Hệ thống quản. 9001 :2000 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước mang lại hiệu quả gì? - Nhóm chất lượng có vai trò gì trong việc áp dụng HTQLCL theo ISO 9001 : 2000 ở cơ quan hành chính nhà nước? - Cách
 • 4
 • 398
 • 2

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản chất lượng ISO 9001 2008 tại Sở khoa học và công nghệ thành phố Nội

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2008 tại Sở khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội
. tiêu Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản chất lƣợng ISO 9001 : 2008 tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Nội 3.2 Nhiệm vụ - Cơ sở luận về quản chất. và HTQLCL ISO 9001: 2008 - Thực trạng áp dụng hệ thống quản chất lƣợng ISO 9001 tại Sở KH&CN thành phố Nội - Biện pháp để nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản chất lƣợng ISO. lực và hiệu quả của ISO 9001 tại Sở KH&CN TP Nội 77 Kết luận chƣơng 2 78 CHƢƠNG 3. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HTQLCL ISO 9001: 2008 TẠI SỞ KH&CN THÀNH PHỐ
 • 126
 • 658
 • 1

Đánh giá hiện trạng quan trắc môi trường tại một số khu công nghiệp của nội nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống quan trắc này phục vụ công

Đánh giá hiện trạng quan trắc môi trường tại một số khu công nghiệp của hà nội nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống quan trắc này phục vụ công
... GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN MÔI TRƢỜNG 37 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG TẠI CÁC KCN CỦA HÀ... sản xuất KCN môi trường - Thu thập, đánh giá hiệu hệ thống quan trắc môi trường số KCN Nội - Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động hệ thống quan trắc phục vụ công tác quản... - Đánh giá trạng công tác quan trắc môi trường số KCN Nội - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hệ thống quan trắc môi trường phục phụ vụ công tác quản môi trường Đối tƣợng phạm vi nghiên
 • 65
 • 249
 • 1

Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cấp nước thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc (tt)

Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cấp nước thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc (tt)
... khai thác hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Chương 2: Cơ sở luận thực tiễn nghiên cứu đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu qủa khai thác hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên,. .. CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ VĨNH YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC 30 2.1 Một số khái niệm có liên quan .30 2.1.1 Khái niệm nguồn nước Hệ thống. .. KHẢ DƯƠNG KHÓA: 2010 - 2012 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Cấp thoát nước Mã số: 60.58.70 LUẬN VĂN THẠC
 • 20
 • 93
 • 1

Quản hệ thống cấp nước vùng phụ cận thành phố vinh, tỉnh nghệ an (tt)

Quản lý hệ thống cấp nước vùng phụ cận thành phố vinh, tỉnh nghệ an (tt)
... CẤP NƯỚC VÙNG PHỤ CẬN TP VINH- TỈNH NGHỆ AN CHƯƠNG II: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP QUẢN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VÙNG PHỤ CẬN TP VINH, TỈNH NGHỆ AN THƠNG... quản cấp nước vùng phụ cận thành phố 50 2.4.2 Sự tham gia cộng đồng công tác quản cấp nước vùng phụ cận thành phố: 51 2.5 Yêu cầu kỹ thuật quản hệ thống cấp nước vùng phụ cận. .. TIỄN QUẢN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 34 2.1 Khái niệm công tác quản hệ thống cấp nước vùng phụ cận thành phố: 34 2.1.1 Khái niệm hệ thống cấp nước vùng phụ cận thành phố
 • 19
 • 78
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống ắc quy trên tàu hải quân

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống ắc quy trên tàu hải quân
... bao gồm: Chương 1: Những nội dung AQ tàu Hải quân Chương 2: Các giải pháp thu hồi lượng từ hệ thống AQ Chương 3: Tính tốn thiết kế hệ thống thu hồi lượng từ hệ thống AQ Kết luận hướng phát triển... chương hai nghiên cứu dạng chuyển đổi DC-DC có cách ly đưa giải pháp tối ưu Với yêu cầu đặt hệ thống thu nhận lại nguồn lượng từ AQ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tồn hệ thống giải pháp đưa... tháng năm 2017 MỞ ĐẦU I chọn đề tài (Tính cấp thiết đề tài) Trong lực lượng Hải quân biên chế số chủng loại tàu có sử dụng ắc quy (AQ) nguồn lượng cho hệ thống lượng tàu Thông thường tuổi thọ AQ
 • 26
 • 70
 • 0

Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 90012008 tại ủy ban nhân dân quận tân bình, tp hồ chí minh

Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 90012008 tại ủy ban nhân dân quận tân bình, tp hồ chí minh
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế xã hội khu vực và quốc tế, đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn; việc vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các nguồn lực xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước đã và đang đặt ra những đỏi hỏi mang tính cấp thiết. Trong đó, tăng cường áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, những kinh nghiệm về quản đã được quốc tế công nhận để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh là đòi hỏi hết sức cần thiết, không chỉ đối với các tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực tư mà còn đối với các cơ quan nhà nước trong khu vực công, trong đó có cơ quan hành chính nhà nước.Hơn nữa, nền hành chính nước ta đang chuyển mình từ nền hành chính “cai trị” sang “phục vụ” thì việc nâng cao chất lượng các hoạt động quản hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của người dân là điều tất yếu khách quan. Do đó, việc áp dụng hệ thống quản chất lượng đã được quốc tế công nhận và nhiều quốc gia áp dụng thành công vào các cơ quan hành chính nhà nước là cần thiết, cần được quan tâm, chú trọng.Trước những yêu cầu nêu trên, nhằm đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính nhà nước, đổi mới phương thức điều hành hoạt động quản nhà nước tạo nên một phương pháp làm việc khoa học, chất lượng, hiệu lực và hiệu quả, ngày 20 tháng 6 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số: 1442006QĐTTg và ngày 30 tháng 9 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 1182009QĐTTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 1442006QĐTTg quy định áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.Ngày 05 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 192018QĐTTg thay thế Quyết định 1442006QĐTTg và Quyết định số 1182009QĐTTg quy định về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính nhà nước.Thực hiện các Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đã triển khai áp dụng ISO 9001:2008 từ năm 2013 và hiện tại đang duy trì hệ thống này.Là một sinh viên chuyên ngành Quản công, trong quá trình thực tập tại Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, với mong muốn nắm rõ thực tiễn xây dựng và áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND quận Phú Nhuận để từ đó có các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản chất lượng này vào hoạt động quản của cơ quan, tạo phương pháp làm việc khoa học, hợp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản hành chính nhà nước ở địa phương, tôi chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.” làm đề tài thực tập của mình. ... trì áp dụng để phát huy hết hiệu hệ thống Đây giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động Ủy ban nhân dân quận. .. chung hệ thống quản chất lượng diễn giải yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008; trao đổi, giải áp nội dung liên quan việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008,... chứng tỏ việc áp dụng hệ thống quản chất lượng vào hoạt động Ủy ban nhân dân hoàn toàn đắn cần phải có sửa đổi để hạn chế khuyết điểm hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000
 • 31
 • 109
 • 0
1 2 3 4 .. >