Tổng hợp tài liệu :

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004Cor. 1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH VIBEMOVE.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI NHÀ MÁY SACAFA THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU VÀ HÀNG NÔNG SẢN THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI NHÀ MÁY SACAFA THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU VÀ HÀNG NÔNG SẢN THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
... CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HẠT ĐIỀU VÀ HÀNG NÔNG SẢN THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH Tác giả: ĐẶNG THANH HIỀN Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chuyên ngành Quản Môi Trường Giáo... PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: ĐẶNG THANH HIỀN Mã số SV: 08149040 Khóa học: 2008 – 2012 Lớp: DH08QM Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản... viên lớn giúp vượt qua khó khăn Bằng chân thành nhất, tơi xin cảm ơn tất người Sinh viên thực Đặng Thanh Hiền i    TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Xây dựng Hệ thống quản môi trường theo tiêu chuẩn ISO
 • 67
 • 105
 • 1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM
... hoàn thi n hệ thống quản phát triển kinh tế bảo vệ môi trường nhằm hướng đến kinh tế bền vững tương lai  Ý nghĩa thực tiễn: Thi t lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 giúp Nhà máy hồn thi n... Giảm thi u chi phí phúc lợi nhân viên liên quan đến bệnh nghề nghiệp,  Giảm thi u tổn thất kinh tế có rủi ro tai nạn xảy  Về mặt quản rủi ro:  Thực tốt việc đề phòng rủi ro hạn chế thi t... quy định 1.5.3 Tình hình sản xuất Nhà máy 1.5.3.1 Máy móc thi t bị sử dụng Nhà máy Bảng 1.2 Danh mục loại máy móc thi t bị Nhà máy TT Thi t bị Mục đích sử dụng Số lượng Ghi Máy phát điện Phát
 • 97
 • 129
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR. 1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN HƯNG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR. 1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN HƯNG
... bảo vệ môi trường để giảm thi u tối đa ô nhiễm môi trường phát sinh Song công tác quản Công ty nhiều thi u sót, để đạt hiệu cần hệ thống nâng cao SVTH: Hoàng Thị Nhung Trang   Xây dựng Hệ...  Về mặt kinh tế:  Giảm thi u mức sử dụng tài nguyên nguyên liệu đầu vào,  Giảm thi u mức sử dụng lượng,  Nâng cao hiệu suất trình sản xuất cung cấp dịch vụ,  Giảm thi u lượng rác thải tạo... doanh nghiệp trở nên cấp thi t Trong công cụ quản môi truờng nay, ISO 14001:2004/Cor 1:2009 tiêu chuẩn hệ thống quản mơi truờng tập trung vào kiểm sốt, phòng ngừa, giảm thi u tác động đến mơi
 • 64
 • 86
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004Cor.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004Cor.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM
... Các thi t bị sử dụng q trình sản xuất Các máy móc thi t bị dây chuyền sản xuất đưa vào sử dụng nhập từ Nhật Bản, Đài Loan, thi t bị khơng đòi hỏi độ xác cao mua Việt Nam Bảng 4: Các máy móc, thi t... tài nguyên giảm thi u chất thải trình sản xuất, giảm thi u rủi ro loại bỏ ô nhiễm môi trường  Tăng hiệu sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ doanh nghiệp  Tạo mối quan hệ thân thi t với cộng... liệu thực thi hệ thống  Dựa việc đánh giá có lỗi hệ thống (lỗi tài liệu lỗi áp dụng) đề biện pháp cải tiến cho lỗi  Kết luận kiến nghị: Trình bày kết luận chung trạng tài liệu thực thi hệ thống
 • 87
 • 70
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH SHINSUNG VIỆT NAM

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH SHINSUNG VIỆT NAM
... cầu nguyên nhiên vật liệu, thi t bị máy móc Thi t bị máy móc Danh mục máy móc thi t bị Cơng ty thể bảng 1.1 Bảng 1.1: Danh mục máy móc, thi t bị Công ty STT Loại máy, thi t bị Đơn vị Số lƣợng Lò... hoạch đƣợc nêu đề tài Ý NGHĨA ĐỀ TÀI  Tạo cân hoàn thi n hệ thống quản phát triển kinh tế BVMT nhằm hƣớng đến kinh tế bền vững tƣơng lai  Thi t lập thành công hệ thống ISO 14001: 2004 Cơng... chuẩn hóa quốc tế (ISO) với hội đồng quốc tế kỹ thuật thi t lập nên nhóm tƣ vấn chiến lƣợc môi trƣờng (SAGE) với tham gia dự 25 nƣớc ISO cam kết thi t lập tiêu chuẩn QLMT quốc tế Hội nghị Thƣợng
 • 218
 • 80
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á
... triển khai, áp dụng ISO 14001 đạt mục tiêu mơi trường đề ra, sau lại lúng túng việc thiết lập mục tiêu  Hiệu công tác đánh giá nội chưa cao Đánh giá nội hoạt động quan trọng, cần triển khai định... tiêu môi trường 41 4.3.3.2 Xây dựng chương trình quản mơi trường .42 4.3.3.3 Triển khai thực 43 4.3.3.4 Kiểm tra kết thực 43 4.3.3.5 Lưu hồ sơ 43 4.4 THỰC... quanh năm nguồn ánh sáng dồi dào, khí hậu tương đối hiền hòa, thiên tai bão lụt  Khí hậu theo hai mùa: mưa – khơ  Mùa mưa từ tháng đến tháng 11;  Mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau  Lượng
 • 219
 • 120
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR. 1:2009 TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN 1 – CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SXTM SÀI GÒN SADACO

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR. 1:2009 TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN 1 – CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN SXTM SÀI GÒN SADACO
... việc thi t lập nguyên cách tiếp cận thống việc đánh giá khía cạnh sản phẩm có liên quan đến mơi trƣờng, từ khâu thi t kế, chọn nguyên vật liệu khâu loại bỏ sản phẩm môi trƣờng 2.2 Giới thi u... quan tâm đến hàng hóa thân thi n với mơi trƣờng công tác bảo vệ môi trƣờng công ty, doanh nghiệp Vì vậy, để có đƣợc vị trí thị trƣờng, doanh nghiệp phải không ngừng cải thi n, nâng cao hình ảnh... 14001:2004/COR.1:2009 2.1 Giới thi u HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14000 2.1.1 Sự đời tiêu chuẩn ISO 14000 2.1.2 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 2.2 Giới thi u HTQLMT theo tiêu chuẩn
 • 178
 • 77
 • 0

Xây dựng hệ thống quản môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004Cor.1:2009 tại Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn

Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004Cor.1:2009 tại Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn
... giúp đỡ suốt trình học tập rèn luyện trƣờng Một lần xin chân thành cảm ơn! Ngƣời viết Phạm Vũ Thúy Nga i TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài: “Xây dựng hệ thống quản môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009... 3.2.3 Quy trình sản xuất 25 3.2.3.1 Quy trình sản xuất tơm đơng lạnh 25 3.2.3.2 Thuy t minh quy trình 25 3.3 Hiện trạng môi trƣờng Công ty 25 3.3.1 Nƣớc thải ... tác bảo vệ môi trƣờng nâng cao vị cạnh tranh Công ty thị trƣờng nƣớc quốc tế SVTH: Phạm Vũ Thúy Nga Trang GVHD: KS.Bùi Thị Cẩm Nhi Xây dựng hệ thống quản môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009
 • 199
 • 108
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR. 1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH MÂY ĐIỀN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR. 1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH MÂY ĐIỀN
... MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH MÂY ĐIỀN Tác giả: TRẦN QUANG VŨ Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chuyên ngành Quản Môi Trường Giáo... PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: TRẦN QUANG VŨ Mã số SV: 08149180 Khoá học: 2008-2012 Lớp: DH08QM Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý... Cơ đóng góp ý kiến người Tơi xin chân thành cảm ơn TP.HCM, tháng 06 năm 2012 Sinh viên thực Trần Quang Vũ i    TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu: “Xây dựng hệ thống quản môi trường theo tiêu
 • 195
 • 70
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004Cor.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004Cor.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN
... nên khơng thể tránh thi u sót Tơi kính mong bảo thầy đóng góp ý kiến người Bằng chân thành nhất, xin cảm ơn tất người! TP.HCM, tháng 06 năm 2012 Sinh viên thực Trần Thị Minh Trang i TÓM TẮT KHÓA... GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: TRẦN THỊ MINH TRANG Mã số SV: 08149155 Khoá học: 2008-2012 Lớp: DH08QM Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý... TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/Cor.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN Tác giả TRẦN THỊ MINH TRANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản môi trường Giáo viên hướng
 • 241
 • 74
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR. 1:2009 TẠI NHÀ MÁY VẠN THÀNH CỦ CHI_CÔNG TY TNHH NỆM VẠN THÀNH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR. 1:2009 TẠI NHÀ MÁY VẠN THÀNH CỦ CHI_CÔNG TY TNHH NỆM VẠN THÀNH
... làm tốt lên tính cấp thi t đề tài phải xây dựng HTQLMT Nhà máy theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Nội dung chương giới thi u phương pháp sử dụng để thu thập thông tin liệu cần thi t cho thực khóa... máy thực chưa hoàn thi n để xác định KCMTĐK 1.4.2 Phương pháp thống kê mô tả Dựa vào phương pháp để thống kê mô tả thành phần hệ thống quản môi trường, KCMT, loại máy móc, thi t bị sử dụng Nhà... trường, …) tổng hợp, phân tích, đánh giá nhận xét để lựa chọn thông tin xác cần thi t cho khóa luận đưa kết cần thi t cho việc giải vấn đề Nhà máy Sử dụng yêu cầu pháp như: luật BVMT, tiêu
 • 230
 • 85
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004Cor.1:2009 TẠI CHI NHÁNH 2 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM HOA

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004Cor.1:2009 TẠI CHI NHÁNH 2 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM HOA
... viên bảo trì sửa chữa: biết chi tiết việc sử dụng máy móc thi t bị, nguyên nhiên liệu cho hoạt động thi t bị SVTH: Vũ Thị Huyền Trang   Trang Xây dựng hệ thống quản môi trường theo tiêu chuẩn... dầu DO,… Bảng tổng hợp hóa chất sử dụng nhà máy (Phụ lục 4A-1) 3.2.2 Nhu cầu sử dụng trang thi t bị Các trang thi t bị máy móc sử dụng nhà máy (Phụ lục 4A-2) 3.2.3 Nhu cầu sử dụng nước Hiện khu... trường sản phẩm từ khâu thi t kế, chọn nguyên vật liệu khâu loại bỏ sản phẩm môi trường Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 tóm tắt theo sơ đồ 2.1 sau đây: SVTH: Vũ Thị Huyền Trang   Trang Xây dựng hệ thống
 • 59
 • 264
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR. 1:2009 TẠI CHI NHÁNH CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR. 1:2009 TẠI CHI NHÁNH CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI
... suất thi n tai, mưa, bão ngày tăng, gây thi t hại người với số ngày lớn Một nguyên nhân gây tác động lớn đến môi trường ô nhiễm từ nhà máy, chất thải công nghiệp Vì thế, việc quản tài nguyên thi n... lắp ráp, chà nhám, làm mịn, phun sơn, phun dầu, hoàn thi n sản phẩm Sản phẩm hoàn thi n kiểm tra lại Nếu chưa đạt yêu cầu đưa lại khâu hoàn thi n sản phẩm Nếu sản phẩm đạt yêu cầu đóng gói vận... Nam7 Chương TỔNG QUAN VỀ CN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI 3.1 GIỚI THI U CHUNG VỀ CN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC LONG GIA LAI 3.1.1 Giới thi u chung 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển
 • 139
 • 80
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI TRẠM TRUNG CHUYỂN AXÍT, XƯỞNG TĂNG SẢN LƯỢNG, XÍ NGHIỆP KHAI THÁC – XNLD VIETSOVPETRO

  XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI TRẠM TRUNG CHUYỂN AXÍT, XƯỞNG TĂNG SẢN LƯỢNG, XÍ NGHIỆP KHAI THÁC – XNLD VIETSOVPETRO
... chế nên khơng thể tránh thi u sót Kính mong bảo thầy đóng góp ý kiến người Xin chân thành cảm ơn tất cả!!! TP.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Lại Thị Kim Nhung Trang i TĨM TẮT KHĨA... ngừa khắc phục SVTH: Lại Thị Kim Nhung Trang Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Trạm Trung Chuyển Axít, XTSL, XNKT – XNLD Vietsovpetro • Giảm thi u tác động môi trường tổ... hướng phát triển chưa rõ ràng CSMT tổ chức mờ nhạt Việc thi t lập sách BVMT mang tính hình thức, chí nhiều cán tổ chức chưa SVTH: Lại Thị Kim Nhung Trang 10 Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009
 • 162
 • 65
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

    XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG  THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG
... Nidec Tosok, Nitto Denko, Yazaki, Esquel, Dona Victo Taekawang Vina, Kem Kido’s, Unilever, Elida P/S & Unilever Best Foods, SC Johnson, Coat Phong Phu, PPGM, Sika VN Mitani, Thép Việt Úc, Vinamilk... tài thiết lập HTQLMT cho Cơng ty thuyết, chưa có điều kiện áp dụng thực tế nên chưa tính tốn chi phí thực chưa đánh giá hiệu áp dụng kế hoạch nêu đề tài SVTH: Lê Chí Cường Trang Xây dựng HTQLMT... thành lập năm 1947  Hệ thống Quản chất lượng theo ISO 9000 (1987)  Thành lập nhóm tư vấn chi n lược môi trường (1992)  BS 7750: Tiêu chuẩn quản môi trường Anh (1992)  Tiểu ban kỹ
 • 157
 • 93
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH ESPRINTA VIỆT NAM

 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH ESPRINTA VIỆT NAM
... Giới thi u mục đích, phạm vi, nội dung nghiên cứu giới hạn đề tài Chương – Tổng quan - Giới thi u sơ lược tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Công ty TNHH Esprinta Việt Nam: Giới thi u... giảm thi u tối đa thi t hại người tài sản Công ty Yêu cầu phận ™ Công nhân phân xưởng • Trước vào làm việc công ty phải học quy định an toàn lao động, huấn luyện cách vận hành máy móc, thi t... nhiên • Nhân viên phòng ban phân xưởng thực Tắt thi t bị sử dụng điện không sử dụng, vào nghỉ trưa Thi t lập chế độ stand-by tạm dừng sử dụng thi t bị máy tính, máy photocopy…tắt màng hình rời
 • 171
 • 160
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004Cor. 1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH DANU VINA.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG  THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004Cor. 1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH DANU VINA.
... nhân: 1400 người - Bảo vệ: 17 người Công ty làm việc từ thứ hai đến thứ bảy, làm việc từ 7h30 đến 16h30 thứ tư, sáu thứ bảy Còn thứ hai, ba thứ năm tăng ca đến 20h30 3.1.6 Sơ đồ tổ chức bố trí... Nam, thường gộp phận tư vấn với phận chứng nhận, gây hiểu lầm giá trị chứng với giá trị hệ thống Ngo i ra, hành lang pháp để quản hoạt động q trình xây dựng, chưa hồn thiện Bảng 2.1: Các... phẩm, dịch vụ gây - Yêu cầu bên hữu quan 4.1.2 Thành lập ban ISO Công việc cần thực Công ty triển khai xây dựng HTQLMT thành lập Ban ISO Ban chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thực giám sát vận hành
 • 150
 • 60
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA PVC CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009  TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA PVC CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
... TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG NHỰA PVC 10 3.1 Giới thi u chung 10 iii 3.1.1 Giới thi u chung Công ty 10 3.1.2 Giới thi u chung Nhà máy 10 3.1.3 Vị trí địa ... tài Đề tài xây dựng thuyết, chưa tính tốn chi phí chưa áp dụng vào thực tế việc khơng phù hợp thi u sót việc tìm lỗi hệ thống không tránh khỏi SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thu Xây dựng Hệ thống quản... Organization Satndardization) với hội đồng quốc tế kỹ thu t mạ thi t lập nên nhóm tư vấn chiến lược mơi trường (SAGE) với tham dự 25 nước ISO cam kết thi t lập Tiêu chuẩn quản môi trường quốc tế
 • 125
 • 91
 • 0
1 2 3 4 .. >