Tổng hợp tài liệu :

TH HIẾT KẾ TẠI CÔ Ế HỆ TH ÔNG TY B HÒA CÔ HỐNG XỬ BIA SAN ÔNG SU Ử LÝ NƯ N MIGUE UẤT 2000 ƯỚC TH EL VIỆT 0M3 NGÀ HẢI SẢN T NAM ÀY.ĐÊM XUẤT B KHÁNH M. BIA H

Các giải pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.pdf

Các giải pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.pdf
Các giải pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam . nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. * Chương 3: Các giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng. 2…………………………………………………………………..59 Chương 3 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 3.1.Mục
 • 143
 • 625
 • 2

234 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

234 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
234 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam . nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. * Chương 3: Các giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân. 2…………………………………………………………………..59 Chương 3 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 3.1.Mục
 • 143
 • 327
 • 0

Mờ đầu đề tài Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo được cảm nhận và sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Mờ đầu đề tài Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo được cảm nhận và sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
. do tôi chọn đề tài “ Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo được cảm nhận và sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn . 2. MỤC. nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng của quá trình đào tạo, đặc biệt là chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của sinh viên. Đo lường chất lượng
 • 7
 • 441
 • 0

Nghiên cứu thiết kế, và chế tạo hệ thống thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn với công suất tối thiểu 2000 lít cồn 99,5

Nghiên cứu thiết kế, và chế tạo hệ thống thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn với công suất tối thiểu 2000 lít cồn 99,5
. HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn, công suất tối thiểu 2000 lít cồn (99, 5%)/ ngày” MÃ. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn, công suấ t tối thiểu 2000 lít cồn (99,5% )/ngày. Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu của đề tài: - Thiết. trong Hệ thống thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn, năng suất tối thiểu 2000 lít/ ngày bằng công nghệ rây phân tử 66  Cụm thiết bị chuẩn hóa nguyên liệu cồn 66 3.1 Thiết bị
 • 191
 • 682
 • 2

Đề tài: Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo được cảm nhận và sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn pptx

Đề tài: Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo được cảm nhận và sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn pptx
. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LUẬN VĂN Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo được cảm nhận và sự hài l.ng của sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn . được sử dụng để đo lường chất lượng dịch vụ đào tạo. Gần đây, Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã sự quan tâm nhiều hơn đến chất lượng dịch vụ đào tạo ở các trường đại học thể hiện ở việc ban. dục đại học cho số đông, chất lượng dịch vụ đào tạo càng cần được quan tâm, đặc biệt là các trường đại học ngoài công lập. nhiều định nghĩa về loại hình dịch vụ này. Và nhiều công cụ được
 • 77
 • 345
 • 0

Sử dụng công cụ kế toán nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công tại quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

Sử dụng công cụ kế toán nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam
. quản lý, sử dụng tài sản công tại quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 139 3.3. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG CÔNG CỤ KẾ TOÁN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI QUAN NHÀ. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 57 2.1. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI C Ơ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Ở. trong quản lý, sử dụng tài sản công tại quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 98 2.2.2. Thực trạng sử dụng công cụ kế toán trong quản lý, sử dụng tài sản công tại quan nhà nước, đơn vị
 • 202
 • 442
 • 1

Nghiên cứu chiết tách các chất có hoạt tính kháng u và điều biến miễn dịch từ hai loài nấm hầu thủ (Hericium erinaceus) và nấm hương (Lentinula edodes) nuôi trồng ở Việt Nam

Nghiên cứu chiết tách các chất có hoạt tính kháng u và điều biến miễn dịch từ hai loài nấm hầu thủ (Hericium erinaceus) và nấm hương (Lentinula edodes) nuôi trồng ở Việt Nam
... đi u trị ung thư số nấm dược li u nuôi trồng Việt Nam, tiến hành thực đề tài Nghiên c u chiết tách chất hoạt tính kháng u đi u biến miễn dịch từ hai loài nấm h u thủ (Hericium erinaceus). .. erinaceus) nấm hương (Lentinula edodes) nuôi trồng Việt Nam Trong khuôn khổ luận án, tập trung nghiên nội dung chủ y u sau: Tách chiết số hợp chất trao đổi thứ cấp, polysaccharide gi u glucan từ thể... miễn dịch, kháng u Pleurotus Sclerotium, tuber-regium (sợi nấm) Ganoderma auricula Schizophyllum commune Hericum erinaceus heteroglycanpeptide Lentinus Dịch nuôi cấy, Mannoglucan, edodes thể
 • 190
 • 658
 • 1

Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm năm 2017 của TNHH MTV Khai thác khoáng sản Tổng Công ty Đông Bắc

Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm năm 2017 của TNHH MTV Khai thác khoáng sản Tổng Công ty Đông Bắc
MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU4Chương 16TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC61.1. Khái quát về Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sảnTổng Công ty Đông Bắc.71.2. Điều kiện tự nhiên, sở vật chất kỹ thuật và công nghệ khai thác của Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản81.2.1. Điều kiện tự nhiên81.2.2. Công nghệ khai thác lộ thiên211.2.3. Điều kiện sở vật chất kỹ thuật231.3. Các điều kiện kinh tế xã hội của sản xuất241.3.1. Tình hình tập trung hóa, chuyên môn hóa và hợp tác hóa sản xuất trong ngành và trong nội bộ Công ty241.3.2. Tình hình tổ chức quản sản xuất251.4. Tình hình xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch331.4.1. Trình tự, phương pháp và căn cứ lập các loại kế hoạch331.4.2. Tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp35KẾT LUẬN CHƯƠNG 136Chương 237PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC NĂM 2016372.1. Phân tích chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Tổng Công ty Đông Bắc năm 2016382.2. Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp422.2.1. Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp422.2.2. Phân tích chung sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Doanh nghiệp582.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định và năng lực sản xuất662.3.1. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định672.3.2. Phân tích năng lực sản xuât (NLSX) và trình độ tận dụng NLSX772.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương962.4.1. Phân tích số lượng và kết cấu lao động962.4.2. Phân tích chất lượng lao động982.4.3. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động và các nguyên nhân gây lãng phí lao động1002.4.4. Phân tích năng suất lao động (NSLĐ) của doanh nghiệp1022.4.5. Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương và tiền lương bình quân của doanh nghiệp1042.5. Phân tích giá thành sản phẩm1072.5.1. Phân tích chung giá thành sản phẩm theo khoản mục hoặc yếu tố chi phí1072.5.2. Phân tích giá thành sản phẩm trên giá trị tổng sản lượng1092.5.3. Phân tích kết cấu giá thành1112.5.3. Phân tích tình hình thực hiện giảm giá thành1132.6. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp1142.6.1. Đánh giá chung tình hình tài chính của doanh nghiệp1152.6.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh1252.6.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp1282.6.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi vốn của chủ sở hữu135KẾT LUẬN CHƯƠNG 2145Chương 3146LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NĂM 2017 CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC1463.1. Giới thiệu chung về chuyên đề1473.1.1. do chọn chuyên đề1473.1.2. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ và phương phác nghiên cứu1483.2. Phương pháp và xây dựng quy trình lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm1493.2.1. Phương pháp lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm1493.2.2. Quy trình lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm1513.3. Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm năm 2017 của Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản1553.1.1. Các căn cứ xác định sản lượng sản xuất và tiêu thụ cho năm 20171553.3.2. Lập kế hoạch sản xuất năm 2017 của công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản1673.3.3. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 20171763.3.4. Xác định kế hoạch giá bán sản phẩm và doanh thu tiêu thụ than1813.4. So sánh kết quả của chuyên đề và kế hoạch của Công ty đã lập1833.5. Đánh giá và kiến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu chuyên đề1843.6. Các giải pháp hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch.185KẾT LUẬN CHƯƠNG 3187KẾT LUẬN CHUNG188DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO189 ... (tấn) 14 -5 14 -4 14 -2 13 -2 13 -1 Tổng 3 .16 8.803 1. 6 21. 886 2. 512 . 916 3 .10 3 .12 0 2.600.359 13 .007.083 11 1 419 .694 239 .12 8 658.823 12 2 3 .16 8.803 1. 150.334 4. 319 .13 8 Tài nguyên 211 51. 857 3 31. 549 3 81. 756... 0,06-3,55 16 ,6 (18 7) 17 ,8 (18 4) 6858 (16 3) 1, 57 (13 0) 7,23 (17 0) 2 ,1( 187) 1, 74-39,84 1, 74-39,72 33 71- 8506 1, 03 -1, 92 0,2 -11 ,69 0 ,14 -4,35 0,32 -1, 98 15 ,16 (230) 16 ,25(229) 6948 (19 1) 1, 53 (15 6) 7,29( 211 ) 2,07(229)... 4453-8434 1, 27 -1, 86 1, 37 -10 ,99 0 ,16 -7,50 0,28-3,76 15 ,13 (222) 16 ,83( 219 ) 7052 (18 2) 1, 52 (16 1) 6,92(204) 1, 92( 215 ) 0,69 (14 0) 2,49-38,08 2,49-38,05 3829-8728 1, 32 -1, 97 2,45 -11 ,73 0 ,18 -8,43 0,06-3,55 16 ,6 (18 7)
 • 194
 • 221
 • 1

Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm năm 2017 của TNHH MTV Khai thác khoáng sản Tổng Công ty Đông Bắc.

Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm năm 2017 của TNHH MTV Khai thác khoáng sản Tổng Công ty Đông Bắc.
MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU2Chương 14TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC41.1. Khái quát về Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sảnTổng Công ty Đông Bắc.41.2. Điều kiện tự nhiên, sở vật chất kỹ thuật và công nghệ khai thác của Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản61.2.1. Điều kiện tự nhiên61.2.2. Công nghệ khai thác lộ thiên201.2.3. Điều kiện sở vật chất kỹ thuật221.3. Các điều kiện kinh tế xã hội của sản xuất231.3.1. Tình hình tập trung hóa, chuyên môn hóa và hợp tác hóa sản xuất trong ngành và trong nội bộ Công ty231.3.2. Tình hình tổ chức quản sản xuất241.4. Tình hình xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch321.4.1. Trình tự, phương pháp và căn cứ lập các loại kế hoạch321.4.2. Tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp35KẾT LUẬN CHƯƠNG 136Chương 237PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC NĂM 2016372.1. Phân tích chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Tổng Công ty Đông Bắc năm 2016382.2. Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp432.2.1. Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp432.2.2. Phân tích chung sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Doanh nghiệp602.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định và năng lực sản xuất682.3.1. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định692.3.2. Phân tích năng lực sản xuât (NLSX) và trình độ tận dụng NLSX792.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương972.4.1. Phân tích số lượng và kết cấu lao động972.4.2. Phân tích chất lượng lao động992.4.3. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động và các nguyên nhân gây lãng phí lao động1012.4.4. Phân tích năng suất lao động (NSLĐ) của doanh nghiệp1032.4.5. Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương và tiền lương bình quân của doanh nghiệp1052.5. Phân tích giá thành sản phẩm1082.5.1. Phân tích chung giá thành sản phẩm theo khoản mục hoặc yếu tố chi phí1082.5.2. Phân tích giá thành sản phẩm trên giá trị tổng sản lượng1102.5.3. Phân tích kết cấu giá thành1122.5.3. Phân tích tình hình thực hiện giảm giá thành1142.6. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp1162.6.1. Đánh giá chung tình hình tài chính của doanh nghiệp1162.6.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh1262.6.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp1292.6.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi vốn của chủ sở hữu137KẾT LUẬN CHƯƠNG 2148Chương 3149LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NĂM 2017 CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC1493.1. Giới thiệu chung về chuyên đề1503.1.1. do chọn chuyên đề1503.1.2. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ và phương phác nghiên cứu1513.2. Phương pháp và xây dựng quy trình lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm1523.2.1. Phương pháp lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm1523.2.2. Quy trình lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm1543.3. Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm năm 2017 của Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản1593.1.1. Các căn cứ xác định sản lượng sản xuất và tiêu thụ cho năm 20171593.3.2. Lập kế hoạch sản xuất năm 2017 của công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản1713.3.3. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 20171803.3.4. Xác định kế hoạch giá bán sản phẩm và doanh thu tiêu thụ than1853.4. So sánh kết quả của chuyên đề và kế hoạch của Công ty đã lập1873.5. Đánh giá và kiến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu chuyên đề1883.6. Các giải pháp hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch.189KẾT LUẬN CHƯƠNG 3191KẾT LUẬN CHUNG192DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO193 ... 0,67(149) 2,1 6-3 5,47 2,5 6-3 6,37 492 6-8 436 1,3 3-1 ,82 3,6 7-1 1,92 0, 4-4 ,8 15,34(257) 16,99(252) 7011(209) 1,54(161) 2,2 2-3 9,14 2,2 2-3 9,01 471 9-8 797 1, 3-1 ,89 2,4 6-1 1,95 0,2 5-4 ,6 0,2 7-1 ,74 15,21(305)... 2,2 7-3 9,42 2,2 7-3 9,22 445 3-8 434 1,2 7-1 ,86 1,3 7-1 0,99 0,1 6-7 ,50 0,2 8-3 ,76 15,13(222) 16,83(219) 7052(182) 1,52(161) 6,92(204) 1,92(215) 0,69(140) 2,4 9-3 8,08 2,4 9-3 8,05 382 9-8 728 1,3 2-1 ,97 2,4 5-1 1,73... chất lượng vỉa than SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 MSV: 1321050081 11 Đồ án tốt nghiệp chất Tên vỉa 1 4-5 1 4-4 1 4-2 1 3-2 1 3-1 Trường Đại học Mỏ - Địa Độ tro trung Độ tro hàng Nhiệt
 • 185
 • 294
 • 0

Nhân tố tác động đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp việt nam tt

Nhân tố tác động đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp việt nam tt
... my job We measured the task – technology fit (TTF) from Kositanurit et al (2006) that captures the eight dimensions TTF is a high – order construct and reflective – reflective measures CURR RDAT... is individual, whereas the background theories, namely TAM and TTF models combined, and ECM are focused on the individual; the others, namely TTF and DeLone and McLean IS Success Model, are focused... model Based on TTF, the H5 hypothesis is developed as follows: H5: The task – technology fit has a positive effect on the accounting benefits in an ERP environment Based on TTF, TAM and TTF models
 • 26
 • 102
 • 0

Nhân tố tác động đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp việt nam ( Luận án tiến sĩ)

Nhân tố tác động đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp việt nam ( Luận án tiến sĩ)
Nhân tố tác động đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp việt nam ( Luận án tiến sĩ)Nhân tố tác động đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp việt nam ( Luận án tiến sĩ)Nhân tố tác động đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – trường hợp việt nam ( Luận án tiến sĩ) ... VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KẾ TỐN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP – TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 9340301 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG... thực luận án Những nhận xét, đánh giá thầy, đặc biệt gợi ý hướng giải vấn đề suốt tiến trình nghiên cứu, thực học vô quý giá không cho việc thực luận án mà công việc sống Để hồn thành luận án này,... độ hồn thành luận án tiến sĩ Trong trình học tập nâng cao trình độ chương trình nghiên cứu sinh, tơi tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích giúp tơi nâng cao trình độ hồn thành luận án tiến sĩ Vì vậy,
 • 291
 • 91
 • 0

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI CẤU NGÀNH THỦY SẢN THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI CƠ CẤU NGÀNH THỦY SẢN THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
... khôi phục nguồn lợi, tạo sinh kế cho cộng đồng ngư dân - Phục hồi số hệ sinh thái điển hình như: san hơ, cỏ biển, rừng ngập mặn vùng biển điều kiện vị trí quan trọng việc bảo vệ nguồn lợi
 • 120
 • 77
 • 0

Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017 2020

Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017 2020
... kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển cần thiết Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng KHCN phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017- 2020 đưa lộ... cơng nghệ nhiều bất cập; nguồn lực thực chuyển giao công nghệ phân tán, thiếu tập trung, Như vậy, việc xây dựng Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản. .. giao, ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực thủy sản giai đoạn 2017- 2020 phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương; - Tổ chức thực nhiệm vụ Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh,
 • 35
 • 34
 • 0

Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 20172020 (NCKH)

Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 20172020 (NCKH)
Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 20172020Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 20172020Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 20172020Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 20172020Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 20172020Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 20172020Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 20172020Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 20172020Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 20172020 ... cơng nghệ nhiều bất cập; nguồn lực thực chuyển giao công nghệ phân tán, thiếu tập trung, Như vậy, việc xây dựng Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản. .. tiến kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển cần thiết Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng KHCN phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020... tiết cự đoan, IV NỘI DUNG KẾ HOẠCH Quan điểm xây dựng kế hoạch Xây dựng Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phải phù hợp với định hướng tái cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao
 • 34
 • 25
 • 0

Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (LA tiến sĩ)

Tái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (LA tiến sĩ)
Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ... giá thực trạng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 117 3.5.1 Kết đạt tái cấu ngành hàng thủy sản Việt Nam xuất để tham gia chuỗi giá trị toàn. .. cho ngành thuỷ sản Việt Nam tái cấu trúc để tham gia chuối giá trị toàn cầu 49 Chương 3: THỰC TRẠNG TÁI CẤU NGÀNH HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU... TÁI CẤU NGÀNH HÀNG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 125 4.1 Quan điểm định hướng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
 • 186
 • 43
 • 0

Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (tt)

Tái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (tt)
Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (tt)Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (tt)Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (tt)Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (tt)Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (tt)Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (tt)Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (tt)Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (tt)Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (tt)Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (tt) ... đến tái cấu ngành hàng thủy sản xuất để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu Việc tái cấu ngành hàng thủy sản xuất để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu dựa thay đổi cần thiết phận chuỗi giá trị. .. 2: sở ly luận thực tiễn tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu Chương 3: Thực trạng xuất tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam để tham gia vào chuỗi. .. TÁI CẤU NGÀNH HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU TRONG THỜI GIAN QUA 3.1 Đặc điểm thị trường phương thức xuất thủy sản Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá
 • 27
 • 65
 • 0

Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

Tái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những thập niên gần đây, toàn cầu hóa kinh tế diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Một trong những thành quả quan trọng của toàn cầu hóasự thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp và con người trên khắp mọi quốc gia tham gia vào quá trình tạo ra giá trị và thịnh vượng cho cá nhân cũng như dân tộc. Những giá trị và thịnh vượng đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước cũng như thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Việc Việt Nam trở thành thành viên WTO, cùng với việc ký Hiệp định khung hợp tác với liên minh Châu Âu (EU) đã tạo hội lớn cho việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU cũng như trên toàn thế giới, trong đó thủy sản được xác định là một trong những mặt hàng chủ lực ý nghĩa chiến lược. Với đường bờ biển dài hơn 3.260 km và khu đặc quyền kinh tế với diện tích hơn 1 triệu km2 của Việt Nam, các mặt hàng thủy sản kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong cấu các mặt hàng xuất khẩu vào thị trường này. Theo số liệu thống của Tổng cục Thủy sản, số lượng doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản và hộ nuôi trồng thủy sản tăng vọt lên gấp đôi sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thị trường tiêu thụ được mở rộng cùng với các ưu đãi mà chế hội nhập mang lại, đặc biệt là mặt hàng cá tra. Cũng theo số liệu thống của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng bình quân giá trị xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam giai đoạn năm 2012 - 2017 đạt mức trung bình là 15 %/năm, đồng thời sản phẩm thủy sản việt Nam tính đến hết năm 2017 đã mặt trên 178 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về sản lượng nuôi trồng thủy sản sau Trung Quốc, Ấn Độ, giữ vai trò quan trọng cung cấp nguồn thủy sản nuôi trồng toàn cầu. Những năm gần đây, ngành Thủy sản Việt Nam đã đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu để đạt được kết quả ấn tượng, đóng góp đáng kể vào GDP quốc gia. Cụ thể, trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành Thủy sản mức tăng cao nhất với 5,54%, do sản xuất thủy sản năm 2017 nhiều khởi sắc so với năm 2016, đóng góp 0,17 % vào mức tăng chung. Sản lượng thuỷ sản năm 2017 đạt 7.225,0 nghìn tấn, tăng 5,2% so với năm 2016, trong đó cá đạt 5.192,4 nghìn tấn, tăng 4,8% so với năm 2016; tôm đạt 887,5 nghìn tấn, tăng 8,8% so với năm 2016. Sản lượng thủy sản nuôi trồng năm 2017 đạt 3.835,7 nghìn tấn, tăng 5,2% so với năm 2016, trong đó cá đạt 2.694,3 nghìn tấn, tăng 4,2% so với năm 2016; tôm đạt 723,8 nghìn tấn, tăng 10,3% so với năm 2016. Sản lượng cá tra năm 2017 đạt 1.251,3 nghìn tấn, tăng 5% so với năm 2016; sản lượng tôm đạt 254,9 nghìn tấn, tăng 4,4% so với năm 2016; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 432,3 nghìn tấn, tăng 14,3% so với năm 2016. Đáng chú ý, trong xuất khẩu thủy sản năm 2017, Trung Quốc đã vượt Mỹ trong top thị trường nhập khẩu cá tra và tôm của Việt Nam. Với mức tăng 37% trong năm 2017 và giá trị nhập khẩu lên đến 420 triệu USD, Trung Quốc đang dẫn đầu các thị trường mua cá tra và là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 3 sau Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản với giá trị 677 triệu USD, tăng trên 60% so với năm 2016. Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2017, ngành Thủy sản Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại, đó là sự cạnh tranh nguyên liệu tôm từ nước ngoài như: Ecuador, Ấn Độ, cũng như nguồn tôm, cá tuyết, cá nheo nguyên liệu của Mỹ, đến các rào cản kỹ thuật của các nhà nhập khẩu, việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong quá trình đánh bắt, khai thác... đồng thời, nguyên liệu thiếu ổn định là một hạn chế lớn của thủy sản Việt Nam trong thời gian qua. thời điểm giá cá tra nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng cao (giữa 2017) nhưng người nuôi cũng không đủ nguồn cá để cung cấp; khi đối mặt với những yêu cầu khắt khe của nhà nhập khẩu, nguồn nguyên liệu đủ tiêu chuẩn ASC, BAP, HACCP và những yêu cầu khác theo Đạo luật Farmbill của Mỹ cũng không nhiều như thị trường mong đợi. Nhiều DN chế biến xuất khẩu thủy sản cũng gặp khó khăn khi nguyên liệu cá ngừ, nhuyễn thể hai mảnh vỏ như nghêu, sò huyết được chứng nhận MSC lại không đủ phục vụ cho chế biến. Bên cạnh đó, những rào cản kỹ thuật về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn môi trường đã gây thiệt hại không ít đến ngành chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Ngay từ đầu năm 2017, tôm Việt Nam gặp khó khăn chính từ thị trường Australia vì Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Australia ban bố lệnh cấm nhập khẩu tôm chưa nấu chín vào Australia. Với lệnh cấm kéo dài trong 06 tháng đầu năm 2017 đã ảnh hưởng không nhỏ đến kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam. Không chỉ kim ngạch tăng mà tỷ trọng các mặt hàng thủy sản xuất khẩu cũng thay đổi. Tỷ trọng các loại thủy sản nuôi và chế biến xuất khẩu xu hướng tăng trong khi các loại thủy sản khai thác, đặc biệt là từ nguồn tài nguyên biển lại giảm. Điều này cho thấy ngành thủy sản đã không khai thác được thế mạnh kinh tế biển của Việt Nam. Một điểm sáng nổi bật là các mặt hàng thủy sản giá trị và đáp ứng nhu cầu của tập khách hàng thu nhập trên trung bình ngày càng chiếm tỷ trọng cao và tốc độ tăng nhanh hơn các loại thủy sản giá trị thấp. cấu thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam cũng đang sự thay đổi. Trước đây, thị trường các nước Hoa kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc thường chiếm tỷ trọng cao hơn và gần như cho thấy sự phụ thuộc của hàng thủy sản Việt Nam vào các thị trường này. Cùng với năng lực canh tranh ngày càng cao, khả năng nghiên cứu thị trường tốt hơn, ngành thủy sản Việt Nam đã phát triển danh mục thủy sản xuất khẩu theo hướng đáp ứng nhu cầu của các thị trường mới. Liên minh châu Âu, Hàn Quốc, một số quốc gia Đông Âu đã dần thay thế cho vai trò của thị trường Trung Quốc khiến Trung Quốc không còn là thị trường nhập khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam. Tỷ trọng và danh mục các mặt hàng thủy sản xuất khẩu đi Liên minh Châu Âu ngày càng tăng. Tỷ trọng hàng thủy sản xuất khẩu trực tiếp cũng đã tăng nhanh. Hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đã trực tiếp ký hợp đồng với các đối tác và giảm thiểu số hợp đồng ký với trung gian. Mặc dù đạt nhiều thành tựu trong thời gian qua nhưng ngành thủy sản xuất khẩu trong quá trình phát triển đã bộc lộ những nhược điểm lớn đòi hỏi sự thay đổi, điều chỉnh kịp thời cũng như đang gặp phải những thách thức không hề nhỏ. Ví dụ, trong suốt hơn một thập niên qua, để khách hàng và chiếm thị phần tiêu thụ trên thị trường thế giới, một số doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu vì chạy theo lợi nhuận đã tìm mọi cách để bán hàng, kể cả cạnh tranh không lành mạnh khi chào bán với giá thấp, bơm nước vào cá cấp đông,… Hoạt động theo kiểu “ăn xổi” đã tạo nên hệ lụy không nhỏ cho toàn ngành. ... giá thực trạng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 117 3.5.1 Kết đạt tái cấu ngành hàng thủy sản Việt Nam xuất để tham gia chuỗi giá trị toàn. .. cho ngành thuỷ sản Việt Nam tái cấu trúc để tham gia chuối giá trị toàn cầu 49 Chương 3: THỰC TRẠNG TÁI CẤU NGÀNH HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU... TÁI CẤU NGÀNH HÀNG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 125 4.1 Quan điểm định hướng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
 • 183
 • 48
 • 0

Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (Luận án tiến sĩ)

Tái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (Luận án tiến sĩ)
Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầuTái cấu ngành thủy sản xuất khẩu Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ... Đánh giá thực trạng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 117 3.5.1 Kết đạt tái cấu ngành hàng thủy sản Việt Nam xuất để tham gia chuỗi giá trị. .. cho ngành thuỷ sản Việt Nam tái cấu trúc để tham gia chuối giá trị toàn cầu 49 Chương 3: THỰC TRẠNG TÁI CẤU NGÀNH HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU... TÁI CẤU NGÀNH HÀNG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 125 4.1 Quan điểm định hướng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
 • 186
 • 28
 • 0

Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020_2

Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020_2
... vậy, việc xây dựng Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cấu ngành thủy sản cần thiết Thực Kế hoạch thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực... tiến kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển cần thiết Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng KHCN phục vụ tái cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020... tiết cự đoan, IV NỘI DUNG KẾ HOẠCH Quan điểm xây dựng kế hoạch Xây dựng Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phải phù hợp với định hướng tái cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao
 • 34
 • 17
 • 0

Tái cấu ngành thủy sản xuất khẩu việt nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

Tái cơ cấu ngành thủy sản xuất khẩu việt nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
... giá thực trạng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 117 3.5.1 Kết đạt tái cấu ngành hàng thủy sản Việt Nam xuất để tham gia chuỗi giá trị toàn. .. cho ngành thuỷ sản Việt Nam tái cấu trúc để tham gia chuối giá trị toàn cầu 49 Chương 3: THỰC TRẠNG TÁI CẤU NGÀNH HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU... TÁI CẤU NGÀNH HÀNG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU ĐỂ THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 125 4.1 Quan điểm định hướng tái cấu ngành hàng thủy sản xuất để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
 • 186
 • 15
 • 0
1 2 3 4 .. >