Tổng hợp tài liệu :

XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CẤY IN VITRO CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) VÀ KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG TINH DẦU, MENTHOLVÀ MENTHONE

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây cói bông trắng cói nhật

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây cói bông trắng và cói nhật
luận văn . vitro cây cói bông trắng cói Nhật . 1.2 Mục ñích, yêu cầu 1.2.1 Mục ñích Nghiên cứu quy trình nhân in vitro cây cói làm cơ cở cho việc nhân nhanh các giống. nhiên nhân giống in vitro cây cói ở Việt Nam vẫn chưa ñược áp dụng. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành ñề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro
 • 128
 • 1,539
 • 4

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây thủ ô đỏ polygonum multiflorum thunb

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây hà thủ ô đỏ polygonum multiflorum thunb
. tiêu: xây dựng được quy trình nhân giống in vitro cây thủ ô đỏ. - Mục đích: Tạo cây giống thủ ô đỏ có chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy in vitro. . tài Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây thủ ô đỏ Polygonum multiflorum Thunb , được thực hiện trên giống thủ ô đỏ do Trung tâm Ứng dụng Công
 • 42
 • 4,596
 • 16

Tài liệu Xây dựng quy trình nuôi cấy phôi mầm kỹ thuật ghép phôi phục vụ công tác di chuyển nguồn gen sản xuất cây con các giống dừa chất lượng cao ppt

Tài liệu Xây dựng quy trình nuôi cấy phôi mầm và kỹ thuật ghép phôi phục vụ công tác di chuyển nguồn gen và sản xuất cây con các giống dừa chất lượng cao ppt
. cứu phát triển quy mô nhỏ SPA Xây dựng quy trình nuôi cấy phôi mầm kỹ thuật ghép phôi phục vụ công tác di chuyển nguồn gen và sản xuất cây con. ra các bộ sưu tập nguồn gen dừa sản xuất các cây giống chất lượng cao từ loại hình dừa đột biến. Được biết đến dưới cái tên Kỹ thuật nuôi cấy phôi mầm
 • 29
 • 592
 • 0

Bước đầu nghiên cứu xây dựng quy trình nhân nhanh in vitro cây trầu bà – philodendron xanadu

Bước đầu nghiên cứu xây dựng quy trình nhân nhanh in vitro cây trầu bà – philodendron xanadu
. Bước đầu nghiên cứu xây dựng quy trình nhân nhanh in vitro cây trầu bà – Philodendron xanadu . 1.2. Mục đích, yêu cầu 1.2.1. Mục đích Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân nhanh in vitro cây trầu. CÔNG NGHỆ SINH HỌC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Bước đầu nghiên cứu xây dựng quy trình nhân nhanh in vitro cây trầu bà – Philodendron Xanadu “Khóa luận đệ trình Khoa CNSH,. trầu bà (Philodendron Xanadu) làm cơ sở để nhân nhanh giống cây trầu bà chất lượng cao cung cấp cho thị trường cây cảnh. 1.2.2.Yêu cầu  Xác định được môi trường tái sinh nhân nhanh tối ưu cây
 • 75
 • 1,166
 • 2

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro loài lan dendrobium chysanthum lindl

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro loài lan dendrobium chysanthum lindl
. loài lan Dendrobium chrysanthum Lindl. 47 3.2 Nhân nhanh in vitro lan Dendrobium chrysanthum Lindl. 49 3.3 To cây hoàn chnh 55 3.4 Thích ng cây in vitro ti vưn ươm 58 4.5 Quy trình nhân. NGHIỆP NỘI  PHẠM THÁI NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO LOÀI LAN Dendrobium chysanthum Lindl. LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành. nghiên cu nào  cp n mt cách chính thc. Xut phát t nhng yêu cu thc tin trên chúng tôi thc hin nghiên cu  tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro loài lan Dendrobium
 • 101
 • 536
 • 3

Khảo sát các điều kiện ban đầu để xây dựng quy trình nhân giống in vitro lan thủy tiên tím(dendrobium amabile) sạch virus

Khảo sát các điều kiện ban đầu để xây dựng quy trình nhân giống in vitro lan thủy tiên tím(dendrobium amabile) sạch virus
. những loại bệnh gây hại nghiêm trọng trên hoa lan nói chung. Để giải quyết những vấn đề trên, đề tài: “ Khảo sát các điều kiện ban đầu để xây dựng quy trình nhân giống In vitro cây lan Thủy tiên. KHOA KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN BAN ĐẦU ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO LAN THỦY TIÊN TÍM (DENDROBIUM AMABILE) SẠCH. việc ở đây luôn theo sát chỉ bảo tôi. Các anh chị kỹ thuật viên của trung tâm đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể sử dụng các trang thiết bị dụng cụ thí nghiệm. Các thầy cô Bộ môn Công
 • 49
 • 370
 • 2

Bước đầu xây dựng quy trình nuôi cấy invitro cây nghệ vàng (curcuma ionga l) phục vụ chiết xuất curcumin

Bước đầu xây dựng quy trình nuôi cấy invitro cây nghệ vàng (curcuma ionga l) phục vụ chiết xuất curcumin
MỤC LỤCLời cam ñoan iLời cảm ơn iiMục lục iiiDanh mục các chữ viết tắt viDanh mục bảng biểu viiDanh mục các hình viiiDanh mục các biểu ñồ ixTóm tắt x1. MỞ ðẦU 11.1 ðặt vấn ñề 11.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài. 31.2.1 Mục ñích. 31.2.2 Yêu cầu. 32. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 42.1. Vài nét chung về chi Nghệ (Curcuma) 1,2,3,4 42.1.1. Curcuma longa Linn ( C.domestica Val) 42.1.2. Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe. 52.1.3. Curcuma aromatica Salisb. 52.1.4. Curcuma xanthorrhiza Roxb. 52.1.5. Curcuma alismatifolia Gagnep. 52.1.6. Curcuma angustifolia Roxb. 62.1.7. Curcuma aeruginosa Roxb. 62.1.8. Curcuma thorrelii Gagnep. 62.1.9. Curcuma pierreane Gagnep. 62.1.10. Curcuma cochinchinessis Gagnep. 62.1.11. Curcuma Gracillima Gagnep. 6Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iv2.2. Khái quát về cây Nghệ vàng (Curcuma longa L) 1,2,3,4 62.2.1. ðặc ñiểm thực vật. 62.2.2. Nguồn gốc phân bố, sinh thái. 72.3. Thành phần hóa học của cây Nghệ vàng. 82.4. Công dụng hoạt tính sinh học chính từ cây Nghệ vàng 112.4.1. Tác dụng dược lý của cây Nghệ 112.4.2. Hoạt tính sinh học của Curcumin tinh dầu Nghệ. 152.5. Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật. 222.5.1. Tính toàn năng của tế bào 222.5.2. Sự phân hóa phản phân hóa 222.5.3. Nuôi cấy tế bào thực vật, các hợp chất tự nhiên ứng dụng trong công nghiệp. 49 232.5.3.1. Nuôi cấy tế bào thực vật. 242.5.3.2 Sự tích lũy các hợp chất thứ cấp trong tế bào thực vật. 252.5.3.3. Ứng dụng nuôi cấy tế bào thực vật trong sản xuất các hoạt chất sinh học. 272.5.4. Những nghiên cứu về nuôi cấycây nghệ 323. VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP 343.1. Vật liệu: 343.2. Nội dung nghiên cứu: 343.2.1. Nội dung 1: Thí nghiệm về khử trùng mẫu: 343.2.2. Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường ñến sự phát sinh callus 353.2.4. Nội dung 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của NAA ñến sự phát sinh Callus. 363.2.5. Nội dung 5: Nghiên cứu ảnh hưởng của kiểu mô nuôi cấy ñến sự hìnhthành Callus. 363.2.6. Thử nghiệm quy trình nuôi cấycây Nghệ tạo callus. 363.2.7. ðịnh lượng hàm lượng Curcumin trong củ Nghệ ngoài tự nhiên callus 373.3. Phương pháp nghiên cứu: 373.3.1. Chuẩn bị mẫu. 37Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… v3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi 373.3.3. ðịnh lượng hàm lượng Curcumin trong Callus. 373.3.4. Phương pháp xử lý số liệu thống kê 384. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 394.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất khử trùng ñến khả năng tạo callus 394.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường ñến sự phát sinh callus 444.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của BAP ñến sự phát sinh callus. 464.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của NAA ñến sự phát sinh callus 494.5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của kiểu nuôi cấy tới sự phát sinh callus 514.6. Thử nghiệm quy trình nuôi cấycây Nghệ tạo callus 534.7. Phân tích hàm lượng Curcumin 545. KẾT LUẬN ðỀ NGHỊ 565.1. Kết luận 565.2. ðề nghị 56TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 . BẰNG “BƯỚC ðẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CẤY INVITRO CÂY NGHỆ VÀNG (Curcuma longa L) PHỤC VỤ CHIẾT XUẤT CURCUMIN LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ SINH. Bước ñầu xây dựng quy trình nuôi cấy in vitro cây Nghệ vàng (Curcuma longa L) phục vụ chiết xuất Curcumin là một hướng nghiên cứu có nhiều khả thi, nếu thành công có thể sẽ góp phần xây dựng. nhà máy sản xuất Curcumin từ cây Nghệ vàng tại Việt Nam. 1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài. 1.2.1 Mục ñích. Nghiên cứu xây dựng được quy trình kỹ thuật nuôi cấy in vitro cây Nghệ vàng tạo Callus
 • 77
 • 971
 • 4

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây hoa huệ hương

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây hoa huệ hương
MỤC LỤCLời cam đoaniLời cảm ơniiMục lụciiiDanh mục chữ viết tắtvDanh mục bảngviDanh mục hìnhvii1. MỞ ĐẦU11.1. Đặt vấn đề11.2. Mục đích, yêu cầu21.3. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài.32. TỔNG QUAN TÀI LIỆU42.1. Giới thiệu chung về cây hoa huệ42.2. Tình hình sản xuất hoa huệ trong nước102.3. Nhân tương tự cây trồng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô, tế bào.112.4.Những nghiên cứu về nuôi cấycây hoa huệ trong nước trên thế giới.233. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU273.1. Đối tượng273.2. Nội dung nghiên cứu273.3. Phương pháp nghiên cứu333.4. Xử lý số liệu364. KẾT QUẢ THẢO LUẬN374.1. Xác định phương pháp khử trùng tốt nhất374.2. Giai đoạn nuôi cấy khởi động424.3. Giai đoạn nhân nhanh524.3.1. Nhân nhanh chồi524.3.2. Ứng dụng phương pháp nuôi cấy protocorm trong nhân nhanh.684.4. Giai đoạn nghiên cứu tạo cây hoàn chỉnh754.5. Giai đoạn vườn ươm824.6. So sánh thảo luận với các kết quả nghiên cứu khác trên cây hoa huệ.835. KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ855.1. Kết luận855.2. Kiến nghị86TÀI LIỆU THAM KHẢO87PHỤ LỤC 192PHỤ LỤC 2931. MỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đềCây hoa huệ (Polianthes tuberosa L.)cây hoa cắt cành thuộc nhóm thân thảo, thích cường độ ánh sáng cao cho hoa quanh năm. Hoa huệ được nhập vào nước ta từ rất lâu. Cây hoa huệ được trồng phổ biến tại vùng Nam Trung Bộ đem lại thu nhập khá cao cho người trồng chính là cây xoá đói giảm cùng kiệt cho vùng chuyên canh loài cây này.Hiện nay, việc canh tác cây huệ thường chủ yếu được nhân tương tự bằng kỹ thuật nhân tương tự truyền thống, chủ yếu là lấy củ trồng. Với phương pháp nhân tương tự này dễ lây lan các mầm bệnh có sẵn trong củ, đặc biệt là bệnh virus làm giảm năng suất phẩm chất hoa, khiến cho tương tự hoa ngày càng thoái hoá.Trong những năm gần đây, bệnh hại trên cây hoa huệ xuất hiện nhiều, đặc biệt trong đó có một bệnh rất khó trị là bệnh chai bông. Tác nhân gây bệnh hiện vẫn chưa xác định được. Bệnh xuất hiện trên diện lớn làm ảnh hưởng đến năng suất phẩm chất hoa. Bệnh không làm cây chết ngay nhưng làm cho chồi, củ hoa kém phát triển, làm thất thu nguồn thu nhập của nông dân. Các triệu chứng bệnh do virus được mô tả bởi Horner Person (1988), Chen Chang (1998) gần tương tự các biểu hiện của cây huệ ở Nam Trung Bộ. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tạo nguồn tương tự sạch bệnh cung cấp cho nhân dân?
 • 116
 • 741
 • 1

Xây dựng quy trình nuôi cấycây cam

Xây dựng quy trình nuôi cấy mô cây cam
... Xây dựng quy trình nuôi cấy mô cam 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định giống Cam tạo vô phối, tạo tạo hạt không hạt Xác định kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào in vitro cam Xây dựng quy trình. .. sang môi trường tái sinh chồi Các điều kiện nuôi cấy: + Điều kiện nuôi cấy vô trùng + Vô trùng dụng cụ môi trường Trong nuôi cấy mô tế bào thực vật, thao tác với mẫu cấy tiến hành buồng cấy vô... hạt phấn cho nuôi cấy 31 Phụ thuộc vào mẫu có nuôi cấy thành công hay không? Nếu nuôi cấy mô sẹo hay nuôi cấy phôi thực với số đối tượng phải chuyển sang chọn đỉnh sinh trưởng để nuôi cấy - Phương
 • 56
 • 1,073
 • 0

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây thủ ô đỏ polygonum multiflorum thunb

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây hà thủ ô đỏ polygonum multiflorum thunb
... trình nhân giống in vitro thủ ô đỏ Polygonum multiflorum Thunb Mục tiêu, mục đích đề tài - Mục tiêu: xây dựng quy trình nhân giống in vitro thủ ô đỏ - Mục đích: Tạo giống thủ ô đỏ có... nuôi cấy in vitro 2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đề tài Xây dựng quy trình nhân giống in vitro thủ ô đỏ Polygonum multiflorum Thunb , thực giống thủ ô đỏ Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh... quy trình nhân giống in vitro thủ ô đỏ Polygonum multiflorum Thunb 35 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu đề tài: Xây dựng quy trình nhân giống in vitro thủ ô
 • 72
 • 262
 • 1

Bước đầu nghiên cứu, xây dựng quy trình nhân nhanh in vitro giống hoa cát tường (eustoma grantdiflorum (raf ) shinn)

Bước đầu nghiên cứu, xây dựng quy trình nhân nhanh in vitro giống hoa cát tường (eustoma grantdiflorum (raf ) shinn)
... dng quy trỡnh nhõn nhanh in vitro ging hoa Cỏt tng (Eustoma grantdiflorum (Raf. ) Shinn) 1.2.Mc ớch v yờu cu ca ti 1.2.1 Mc ớch Bc u nghiờn cu, xõy dng quy trỡnh nhõn nhanh ging hoa Cỏt tng (Eustoma. .. nhõn nhanh ging in vitro cho cõy hoa Cỏt tng (Eustoma grantdiflorum (Raf. ) Shinn) Mu (chi) Kh trựng (Dung dch HgCl2 0,1 % phỳt, ri cy vo mụi trng MS + 3% ng + 6,8g/l agar + 100mg/l Inositol) tun... Khoa: CNSH & MT 2.3.4 Phõn loi hoa cỏt tng Ging hoa cỏt tng gm cú hai loi: Ging hoa kộp v hoa n 3.4.1.Ging hoa kộp - Nhúm Avilia: nhúm ny thớch hp iu kin ỏnh sỏng yu v nhit mỏt Do vy nhúm ging
 • 53
 • 946
 • 4

XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY VÔNG VANG (Abelmoschus moschutas)

XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY VÔNG VANG (Abelmoschus moschutas)
... (Abelmoschus moschutas) Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực ThS TRỊNH THỊ THANH HUYỀN TRƯƠNG QUANG HIẾU KS NGÔ QUANG HƯỞNG Tháng 7/2012 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn  Ban giám hiệu trường Đại... luận Đặc biệt, tơi xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến o Thạc sỹ Trịnh Thị Thanh Huyền o Kỹ sư Ngơ Quang Hưởng  Đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi thời gian thực khố luận  Xin gửi lời cám ơn đến... dạnh thuốc sắc thuốc hãm (Trương Thị Đẹp ctv, 2011) Hạt chữa đái buốt, đái dắt, sỏi thận, sỏi bàng quang, đại tiểu tiện bí kết, làm dễ đẻ bơi mụn lở, giã dập hạt thêm nước uống sắc uống Hạt dùng
 • 58
 • 63
 • 0

SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP TRỒNG CÂY BẠC (Mentha arvensis L.) TINH SẠCH TINH DẦU BẠC BẰNG SẮC KÍ CỘT

SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP TRỒNG CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) VÀ TINH SẠCH TINH DẦU BẠC HÀ BẰNG SẮC KÍ CỘT
... BẠC BẰNG SẮC KÍ CỘT Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS TRẦN THỊ LỆ MINH TRƯƠNG VŨ PHONG KS TRỊNH THỊ PHI LY Tháng 9/2008 LỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm tạ:  Ban Giám hiệu trường... đình ln tạo điều kiện động viên suốt trình học tập Chân thành cảm ơn Tháng 09 năm 2008 Trương Vũ Phong iii TÓM TẮT Đề tài “SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP TRỒNG CÂY BẠC (Mentha arvensis L.) TINH
 • 61
 • 86
 • 0

THU THẬP XÂY DỰNG QUY TRÌNH BẢO TỒN IN VITRO EX VITRO CÂY LÚA HOANG

THU THẬP VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH BẢO TỒN IN VITRO VÀ EX VITRO CÂY LÚA HOANG
... vụ cho công việc lai tạo giống sau Chính việc bảo tồn lúa hoang vấn đề cấp thi t đặc biệt với nước nơng nghiệp việc cấp thi t Vì lí nên đề tài “Thu thập xây dựng quy trình bảo tồn in vitro ex vitro... hoang vượt qua loại ngũ cốc khác Tỉ lệ phần trăm lysin methionin cao acid amin loại ngũ cốc khác Giá trị SLTM (tổng lysin, threonin, methionin) thường dùng 3          thước đo chất lượng dinh... nghiên cứu, trưng bày, giới thi u 2.3.2.2 Ưu điểm nhược điểm bảo tồn chuyển vị Ưu điểm: Có thể lưu trữ lâu dài tương lai; tránh nguy suy thối giống, lồi địa; tránh rủi ro thi n nhiên gây Nhược điểm:
 • 53
 • 51
 • 0

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sùng thảo (stachys affinis)

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sùng thảo (stachys affinis)
... quy trình nhân giống in vitro Cho tới việc sử dụng phương pháp nhân giống in vitro áp dụng cho nhiều loại trồng (trên 400 loài) Giáo sư Murashige (1974) chia quy trình nhân giống in vitro làm... nhiều khó khăn việc đưa in vitro trồng tự nhiên Như vậy, bốn giai đoạn quy trình nhân giống in vitro có vai trò định đến khả ứng dụng thành cơng quy trình nhân giống in vitro vào thực tiễn Tuy... nghiên cứu tiến hành thực đề tài: Xây dựng quy trình nhân giống in vitro sùng thảo (Stachys affinnis) Ý nghĩa đề tài Đồ án tố t nghiê ̣p • Ý nghĩa khoa học - Giúp sinh viên củng cố lại kiến thức
 • 88
 • 131
 • 3

Nghiên cứu nhân nhanh cây bạc mentha arvensis l bước đầu thử nghiệm hoạt tính kháng vi khuẩn phân lập từ bình nuôi cấy mô bị nhiễm của tinh dầu thô bạc

Nghiên cứu nhân nhanh cây bạc hà mentha arvensis l và bước đầu thử nghiệm hoạt tính kháng vi khuẩn phân lập từ bình nuôi cấy mô bị nhiễm của tinh dầu thô bạc hà
... thực tiễn mà đề tài: Nghiên cứu nhân nhanh bạc Mentha arvensis L bước đầu thử nghiệm hoạt tính kháng vi khuẩn phân l p từ bình ni cấy mơ bị nhiễm tinh dầu thơ Bạc tiến hành nhằm mục đích... nguyên nhân gây tổn thất mặt kinh tế Mục đích nghiên cứu Đề tài Nghiên cứu nhân nhanh bạc Mentha arvensis L bước đầu thử nghiệm hoạt tính kháng vi sinh vật phân l p từ bình ni cấy mơ bị nhiễm. .. chủng loại Bạc mà thành phần tinh dầu l : - Menthola thuộc nhóm Alcol: Bạc Âu 40 – 50% Menthola tinh dầu, Bạc Á 70 - 90% Menthola tinh dầu - Linalola, Cacvon, Pulegon giống Bạc khác Bạc
 • 83
 • 67
 • 0
1 2 3 4 .. >